DELEN

Boodschap van Aartsengel Michaël
LM-9-2009

“HOEDERS VAN DE VIOLETTE VLAM”
doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, de mensheid bevindt zich in een kosmisch moment van gelegenheid. De Violette Vlam van transformatie en zuivering, wordt via de straling van de geliefde Aartsengel Zadkiel en Vrouwe Amethyst, onder de leiding van St. Germain samen met zijn Tweelingvlam Vrouwe Portia, Godin der Gerechtigheid, verspreid over de Aarde en de mensheid om te helpen in deze unieke tijden van ascensie/evolutie. De zuiverende trillingspatronen van de Violette Vlam zal de komende jaren enorm in kracht toenemen naarmate meer en meer gevorderde Zielen leren zijn magische, transformatieve eigenschappen te gebruiken en te projecteren. De Zevende Straal van ceremoniële orde, vrijheid, verlossing, zuivering, ritueel en organisatie zal de komende 2000 jaar de heersende Straal zijn als de Aarde dichter om de zon van dit zonnestelsel gaat draaien.

De Eerste Straal van Goddelijke Wil / Macht / doel zal de komende 2000 jaar de tweede belangrijke / actieve Straal zijn. De Violette Vlam van de Zevende Straal zal het transformatieproces versnellen door disharmonische trillingspatronen terug te brengen tot neutrale Lichtsubstantie opdat jullie, middels jullie liefdevolle, bewuste intenties kunnen terugkeren naar evenwicht en harmonie in jullie fysieke, emotionele, mentale en etherische lichamen. Als dit eenmaal is bereikt zullen jullie gemakkelijker ware medescheppers worden van schoonheid, overvloed, vreugde en vredig samenleven op Aarde. Jullie dienen persoonlijke ascensie na te streven; echter, jullie dienen ook jullie broeders en zusters en de Aarde te helpen evolueren en ascenderen.

De gezegende Jezus was de leider van de afgelopen 2000-jarige cyclus waarin Aartsengel Uriël en Vrouwe Grace de Aarde overschaduwde met de kwaliteiten en eigenschappen van de Zesde Straal; genade, gratie en vergeving. Dit is ook de Straal van vrede, rust en toegewijde verering, en het is de Straal die de lieve Jeshua / Jezus op Aarde verankerde door te incarneren in een fysiek voertuig ter voorbereiding op de ascensie van de mensheid en de Aarde. Zijn prachtige, liefdevolle overschaduwende Essentie is immer aanwezig om de mensheid te helpen in deze tijden van grote verandering. Hij is, net als wij, hier om jullie te helpen op deze reis naar heelheid (heiligheid); want ascensie naar het Licht en de terugkeer naar een hoger niveau van Godsbewustzijn is het uiteindelijke doel van ieder menselijk Wezen, of hij/zij zich daar nu van bewust is of niet.

Bij de overgang van de TWINTIGSTE EEUW werd een Goddelijke dispensatie afgekondigd, en de Chohan van de Zevende Straal, St. Germain, werd toegestaan om de mysterieën van de Zevende Straal / Violette Vlam door te geven. Vóór die tijd, net zoals met de hogere leringen die wij nu doorgeven aan de massa’s, was de kennis van de Violette Vlam en zijn Goddelijke Alchemische eigenschappen voorbehouden aan de Geascendeerde Meesters en hun gekozen discipelen. Gevorderde Zielen, “Chela’s” genoemd, werden opgeroepen en de IK BEN-Leringen werden doorgegeven aan gekwalificeerde leraren. Aanroepingen / Wilsuitingen werden onderwezen aan de studenten die interesse toonden en gedurende meerdere jaren groeide het aantal aanhangers; echter, zij waren niet in staat om door te gaan, en de interesse in wilsuiting nam geleidelijk aan af totdat het uiteindelijk verdween uit het bewustzijn van allen, enkele trouwelingen uitgezonderd.

Wat vroeger “wilsuiting” werd genoemd, heet nu “affirmaties”; maar de gevolgen zijn ingrijpender, want jullie hebben nog meer gevorderde Heilige Wijsheidleringen ontvangen. Wanneer je het vermogen hebt om de Adamanten Deeltjes van Scheppersbewustzijn aan te trekken, waarvan de Violette Vlam deel uitmaakt, beschik je over het volledige Spectrum van de Lichtcomponenten van manifestatie. Als je een krachtige gedachtevorm uitzendt via affirmaties en die gedachte naar de wereld van de vorm uitademt/uitstraalt, trek je de elementen aan die nodig zijn om die gedachtevorm te manifesteren in zijn materiële vorm.

De Violette Vlam zal ook de trillingsfrequenties versnellen van de componenten van alle disharmonische gedachtepatronen opdat zij kunnen worden afgestoten en gezuiverd door de Heilige Vlam. Vertrouwen, volharding en vergeving van jezelf en anderen zijn een belangrijk onderdeel van het versnelde transformatieproces. Geliefden, jullie bewijzen een grote dienst als jullie er een gewoonte van maken om deze gezegende energie bewust van onder jullie voeten te zien opvlammen, en in een steeds grotere cirkel te zien uitstralen, wanneer jullie andere toegewijde Zielen helpen om het bewustzijn van de mensheid terug te brengen naar de frequenties van Liefde/Licht. Als jullie de Goddelijke Essentie van de Schepper aantrekken en uitstralen, zullen jullie helpen dit prachtige transformerende Licht te verspreiden, dat zal zorgen voor de heling van de Aarde en de mensheid.

Als je enige tijd onze leringen hebt gevolgd, weet je dat voordat je je reis door het Universum begon, je een Goddelijke Missie had gekregen. Die missie bevatte een verscheidenheid van taken of kleinere missies, en je kreeg veel andere gelegenheden naarmate je bekwaamheid in manifestie toenam en je vertouwd raakte met de grote diversiteit in vorm en uitdrukking. Als Sterrenzaad, werden diegenen van jullie die gehoor gaven aan de oproep – waardoor jullie uiteindelijk een fysiek lichaam kregen in deze tijd op Aarde – meegenomen naar een sterrenstelsel in een melkweg die bestaat uit zuiver Amethyst-kristallijnen Energie van de VIOLETTE VLAM. Daar in de Hemelse Amethyst-hal, en vanuit de Amethyst-troon, aanvaardden Aartsengel Zadkiel en Vrouwe Amethyst jullie plechtige belofte om een HOEDER VAN DE VIOLETTE VLAM te worden. Een Zaadatoom, dat de trillingsfrequenties bevat van de Violette Vlam, werd geplaatst in jullie Heilige Hart. De Violette Vlam bevat de trillingspatronen van de liefde en de compassie van onze Moeder God, alsmede de frequenties van vergeving en transformatie. Hij bevat ook Adamanten Deeltjes van Liefde/Licht die worden gegeven als een geschenk, een Goddelijke dispensatie; echter, zij moeten worden geactiveerd door de frequenties van een liefdevol, toegewijd hart.

Wanneer dit Zaadatoom wordt geactiveerd, zal het facet van je Goddelijke Diamanten Celkern die de trillingspatronen van de Violette Vlam draagt, uitstralen naar je auraveld en bijdragen aan de activatie van je ascenderende MER-KI-VAH Voertuig van Licht. Als een Hoeder van de Violette Vlam, dien je ook actief het geschenk van de Violette Vlam door te geven aan degenen die jij helpt en ook aan de hele wereld. Het MER-KI-VAH Voertuig van Licht en de Violette Vlam dragen bij aan het proces van ascensie. De Violette Vlam verwijdert disharmonische trillingspatronen opdat jullie MER-KI-VAH Voertuig van Licht sneller kan groeien en toenemen in straling.

Zoals ik heb uitgelegd tijdens sommige bezoeken aan deze Heilige Plaats in het verleden, was het Tahoe-meer niet gevuld met water ten tijde dat de mens de Aarde ging bewonen; het was een omgekeerde Piramide met een enorme kwartskristallen cluster aan de onderkant. De omgekeerde Piramide was/is overschaduwd door de trillingsfrequenties van onze Moeder God en was/is de ontvanger van Liefde/Licht Energie. Sommige punten van deze prachtige cluster reikten tientallen meters naar de hemel, want zij waren geprogrammeerd om ontvangers te zijn van informatie uit de hogere rijken. Mt Shasta werd/wordt overschaduwd door de mannelijke eigenschappen van onze Vader God, en was/is de doorgever van informatie en energie uit de Aarde terug naar de Rijken van Licht. Er bevond zich een prachtige kristallen grot aan de noordzijde van de omgekeerde Puramide, en in deze grot was een enorme Amethyst-cluster geplaatst. In het midden van deze prachtige cluster bevond zich een fontein met een van de meest prachtige Violette Vlammen op Aarde. Veel Sterrenzaden (oude Zielen) die in de vroege tijden van bevolking naar de Aarde kwamen, waren Bewakers van die Tempel van de Violette Vlam. De Kristallen cluster is er nog steeds, en de Amethyst-cluster ook, terwijl de Violette Vlam wordt omgeven door een beschermend veld van Goddelijk Licht. Er is ook een groter beschermend veld rond de grote Kristallen cluster en ook voor de ingang van de grot, en alles ligt begraven onder een dikke laag slik en stenen.

Geliefden, de tijd is gekomen om meer van het complexe ontwerp van het universum te onthullen opdat jullie beter de grootsheid inzien van jullie thuis tussen de sterren. Nee, jullie hebben niet één bepaalde thuislocatie, want jullie zijn bewoners van het Universum. Jullie, het Sterrenzaad, hebben geholpen vele prachtige planeten en melkwegen te scheppen, en dat is de reden waarom jullie zo’n belangrijke rol hebben te spelen in de toekomstige uitbreiding van dit Universum. Jullie hebben vaak de gezegden gehoord: “Zo boven, zo beneden” en “De microkosmos is een afspiegeling van de Macrokosmos.” Wij hebben eerder gesproken over de nieuwe Gouden Melkweg die zich aan het vormen is; echter, wij hebben het nog niet gehad over de Melkwegen van de Stralen en hun functie in dit Universum. Voor elke Straal van Godsbewustzijn was een specifieke Melkweg gecreëerd, en hoewel de frequenties en kleuren van de andere elf Stralen ook zijn vertegenwoordigd in de structuur van elke melkweg, zijn de frequenties en kleuren van elke melkweg hoofdzakelijk die van de Straal die het vertegenwoordigt. De melkweg van de Zevende Straal bestaat voornamelijk uit de Amethyst-kristallen van het diepste paars tot het lichtste violet. Het is het verblijf van Aartsengel Zadkiel en Aartsengel Vrouwe Amethyst, en vanaf hun Amethyst-troon in de grote Hemelse Amethyst-hal laten zij hun grote Stralen van Gebroken Schepperslicht uitgaan naar de vele grote Centrale Zonnen in het Universum. Deze melkwegen zijn de chakrasystemen van het universum en bevatten een hoge concentratie van de trillingsfrequenties die iedere Straal vertegenwoordigt. Deze melkwegen zouden kosmische bewaarplaatsen van het Goddelijke Schepperslicht kunnen worden genoemd. Als het tijd is voor een bepaalde Straal om een hoofdrol te gaan spelen in een bepaald kwadrant van het Universum, stuurt onze Vader / Moeder God een grotere hoeveelheid energie van die Straal naar het Centrum van die Melkweg opdat de Aartsengelen van die Straal meer van de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van Godsbewustzijn kunnen uitstralen naar de bestemde melkwegen, zonnestelsels, planeten en naar jullie en alle bewuste Wezens.

Geliefden, wij weten dat sommige van de concepten die wij op jullie overbrengen verwarrend kunnen zijn. Echter, naarmate jullie groeien in bewustzijn en wijsheid, zal jullie Heilige Geest de bron van kennis openen waarover jullie beschikken, en jullie zullen je het herinneren en het begrijpen. Ik Ben altijd bij jullie.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeet

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in