Boodschap van Aartsengel Michael van Oktober 2009  * LM-10-2009

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, er is veel gesproken over de verschillende dimensies in dit universum, met name over de de derde, vierde en vijfde dimensie. dit zijn de dimensionale frequenties die de grootste invloed hebben op de mensheid, want zij scheppen de realiteit waarin de mensheid nu existeert. Onlangs nam onze geliefde boodschapper de taak op zich om een lijst van woorden en termen samen te stellen die wij door de jaren heen hebben gebruikt. Deze lijst en verkorte versie van enkele van onze meest belangrijke berichten zal jullie helpen om de wijsheidleringen makkelijker te begrijpen en te integreren, die zo belangrijk zijn voor het ascensieproces dat jullie nu ervaren. Vergis je niet, iedere Ziel op jullie planeet wordt beïnvloed door de grote versnelling van de hogere trillingsfrequenties van het Goddelijke Licht, die nu de Aarde bestoken. Jullie moeten bereid zijn het werk te doen als jullie voorwaarts willen gaan op de spiraal van evolutie/ascensie, want deze verfijnde Energiepatronen van Adamanten Deeltjes van Licht zullen in de komende kritieke jaren van transformatie nog veel meer versnellen. Ook moeten diegenen van jullie die het Sterrenzaad zijn, bereid zijn om de voordelen en de effectiviteit van de Heilige Wijsheidleringen te laten zien die jullie hebben geïntegreerd en tot jullie “kern-waarheid” hebben gemaakt. Jullie hebben ermee ingestemd om wegbereiders te zijn, en jullie zijn hard nodig om jullie Zielebroeders en -zusters de weg te wijzen en te helpen.

Delen van de lijst zijn fragmenten van onze boodschappen uit het verleden; echter, veel van de informatie komt van de “geheugenbanken” in de Heilige Geest van onze geliefde boodschapper. Je zult ontdekken dat als je leert je eigen Heilige Geest aan te spreken, je het vermogen ontwikkelt om veel wijsheid van het verleden te gebruiken, en je zult ook makkelijker actuele leringen onthouden. Je zult ook merken dat als je je frequentiepatronen verhoogt en verfijnt, je het vermogen hebt ontwikkeld om deze informatie sneller te gebruiken. Je Heilige Geest bevat hogere niveaus van bewustzijn en ook het vermogen om gegevens makkelijk vast te houden en op te halen.

FRAGMENT UIT: RAADPLEGING & OPENBARINGEN

WOORDENLIJST EN TOELICHTINGEN

DERDE EN VIERDE DIMENSIE: Sinds de Val in bewustzijn van de mensheid duizenden jaren geleden, heeft de Aarde en haar fysieke uiterlijk bestaan uit Drie- en Vier-dimensionale componenten. De Derde Dimensie bestaat uit lengte, breedte en diepte van ruimte. De Bewuste Wezens van deze dimensie zijn de hoger ontwikkelde dieren (groepsbewustzijn) en de mensen, die een geïndividualiseerd Zielsbewustzijn hebben.

In de Vierde Dimensie wordt een gewaar zijn van het NU-moment toegevoegd aan lengte, breedte en diepte van ruimte. De Vierde Dimensie is het domein van “emoties” en het Astrale Vlak. Omdat hier de hogere frequenties beginnen, is tijd meer kneedbaar en beginnen de wetten van tijd en ruimte te veranderen. Het wordt soms het Etherische Rijk genoemd. We moeten door de massabewustzijn-geloofsstructuur heen gaan, die voornamelijk bestaat uit een verzameling van disharmonieuze Drie- en Vier-dimensionale trillingen. Het is onze verantwoordelijkheid om onze persoonlijke disharmonische trillingsfrequenties te reinigen of te neutraliseren om de zeven subniveaus van de Vierde dimensie te kunnen doorkruizen en te komen tot een gewaar zijn van onze “IK BEN” in de Vijfde Dimensie.

DIMENSIES, UNIVERSEEL: Ons Universum bestaat uit Licht, geluid en kleur, en uit verschillende dichtheidsniveaus. Alles in het Universum heeft resonantie of bestaat uit trillende frequentiepatronen. Eenheidsbewustzijn begint in de Vijfde Dimensie, waar de illusies van de Derde en Vierde Dimensie beginnen te vervagen. De Vijfde Dimensie is het werkelijke begin van het ascensieproces. Jullie beginnen je voor te bereiden op ascensie in de trillingspatronen van de hogere Derde Dimensie zodra jullie ernaar streven om terug te keren naar evenwicht en harmonie in de fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen. De hogere frequenties / dimensies, de hogere Vijfde, de Zesde en daarboven, worden geleidelijk aan etherisch, verfijnd of Kristallijn. Er is vorm; echter, als je naar de hogere Zesde Dimensie en verder gaat, wordt vorm subtieler, vaak doorschijnend en soms vloeibaar. De dimensies van dit Universum zijn gerangschikt overeenkomstig hun trillingsfrequenties, wat betekent dat de hogere dimensies trillen op de hogere, meer verfijnde frequenties, terwijl de lagere, dichtere dimensies trillen op de lagere trillingspatronen. Elke dimensie wordt bestuurd door specifieke Universele Wetten en Beginselen die moeten worden opgevolgd wanneer men zich in de frequenties van die dimensie bevindt.

Er is geen duidelijke scheiding tussen dimensies, want zij bewegen op en neer in een golfpatroon en overlappen elkaar tot op zekere hoogte. Een groot deel van de mensheid resoneert nu op de frequenties van de hogere Derde Dimensie en gebruiken en integreren tegelijkertijd diverse niveaus van de Vierde Dimensie en zelfs enkele frequentiepatronen van de lagere subniveaus van de Vijfde Dimensie. Sommige gevorderde Zielen integreren kleine beetjes van Zesdimensionale frequentiepatronen (en zelfs hoger) via de Steden van Licht. Wij hebben slechts toegang tot de Primaire Levenskrachtsubstantie of het Halfspectrum-Licht als wij resoneren in een Drie-/Vier-dimensionale omgeving. Wij moeten 51% van onze negatieve frequentiepatronen zuiveren en onze Energetische Blauwdruk afstemmen op ten minste een deel van de lagere subniveau-frequenties van de Vijfde Dimensie om de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht te kunnen ontvangen, die een integraal deel zijn van het Metatronische Volle Spectrumlicht.

Aartsengel Michaël: Er is een natuurlijke progressie in onze leringen, zoals velen van jullie hebben gemerkt. Het is belangrijk dat jullie de noodzakelijke stappen zetten om “het pad voor jullie te effenen” als jullie onderweg niet veel obstakels willen tegenkomen. Wat betreft het ascensieproces, “sneller en meer is niet noodzakelijkerwijze beter.” Diegenen die het pad van ascensie hebben verkozen, en die serieus zijn in het vervullen van hun Goddelijke Missie, gaan veel harder dan wij ooit hadden durven hopen. Echter, zoals jullie weten, moest daarvoor wel een prijs worden betaald. Het overgangsproces was zwaar voor het emotionele lichaam en vaak pijnlijk voor het fysieke voertuig wanneer jullie oude geblokkeerde energieën bevrijdden. Sommige van deze energieën zaten vast in verschillende delen van jullie lichaam, en door vallen en opstaan moesten jullie leren deze energieën te transmuteren, te neutraliseren en te bevrijden. Echter, jullie, de moedige voorhoede, hebben de weg geëffend waardoor degenen die jullie volgen in staat zijn om de dalen van de schaduwlanden sneller en met minder obstakels en pijnlijke symptomen te doorkruisen.

In de Derde en Vierde Dimensie ervaren jullie de lagere rijken van de Vierde dimensie in een droomstaat, en jullie reizen in jullie Astrale/ Etherische Lichaam naar verschillende plaatsen in dat domein. In de Vierde Dimensie is jullie concept van verleden, heden en toekomst vloeibaarder, en jullie kunnen zowel plezierige als pijnlijke herinneringen ervaren in jullie dromen. Het is het rijk van het Emotionele Lichaam, waarbij gevoelens en overtuigingen uit vorige levens naar voren komen in een Theta of Delta toestand van bewustzijn. Dit is het domein waar jullie “nachtmerries” en heftige dromen ervaren, want dit is het domein van de massabewustzijn-geloofspatronen. Echter, jullie Hogere Zelf zal ook proberen met jullie te spreken via jullie dromen om jullie te helpen begrijpen wat er aan het gebeuren is, en om jullie voorbeelden te geven van wat moet worden gedaan om door de negatieve omgeving van de lagere Vierde Dimensie heen te gaan.

De Vierde Dimensie wordt vaak beschouwd als een gebied dat zo snel mogelijk moet worden doorkruist. Echter, er zijn nuttige aspecten in de Vierde Dimensie zoals op alle niveaus van de Schepping. Het is alsof je in een half-waaktoestand bent terwijl je het brede spectrum van dualiteit in de Derde Dimensie ervaart. Je begint geleidelijk aan te ontwaken wanneer je de vervormingen van de lagere Vierde Dimensie gaat opruimen, en dan krijg je steeds meer toegang tot de vermogens van de Geest die toegankelijk zijn in de hogere subniveaus van die dimensie. Als je actief probeert je Energetische Blauwdruk in balans en harmonie te brengen, krijg je toegang tot je Heilige Hart en zal het Portaal van je Heilige Geest zich openen. Je gaat je hogere creatieve vermogens gebruiken, en vaak word je aangespoord om latente vermogens van jezelf te ontwikkelen. Je begint de “Eenheid van het Zelf” te voelen, wat het begin is van “Eenheid met Al Wat Is.”

We hebben uitgelegd dat je het vermogen moet hebben om verbinding te maken met de midden-Vier- en lagere Vijf-dimensionale frequenties van Licht om toegang te krijgen tot het Volle Spectrum Metatronische Licht, dat de Energie van de Schepping is uit de Steden van Licht. Dit is waar de transformerende eigenschappen van de Violette Vlam een nog belangrijkere rol spelen in het proces van ascensie.

We hebben uitgelegd dat gigantische kristallen wachters op strategische plaatsen rond de arde waren geplaatst. Er waren grote labyrinten, doorgangen en kristallijnen grotten overal in de Aarde. Jullie fysieke voertuig en jullie planeet waren lang niet zo verdicht als nu. In de grote kristallen grotten bevonden zich grote amethystclusters die de Heilige Violette Vlam van de Zevende Straal bevatten. Dit was zo opdat de mensheid te allen tijde toegang zou hebben tot de gezegende Violette Vlam om hen te helpen in en om hen heen balans en harmonie te handhaven, terwijl zij hun vier lagere lichaamssystemen ontwikkelden in de dichtere rijken van de materie.

De Gezegende Hoeders van de Violette Vlammen rond de Aarde wisten dat zij voortdurend de kwaliteiten, aspecten en deugden van Godsbewustzijn, de Adamanten Deeltjes, moeten manifesteren om de aardse Violette Vlammen te voeden en aan te vullen, en enkele gezegende Zielen hebben miljoenen jaren lang trouw hun plichten vervuld. Echter, toen de Aarde verdichtte en lager begon te trillen, werden de Violette Vlammen langzaam aan kleiner, totdat in de meeste gebieden rond de wereld slechts de kleinste vlammen brandden. Het is waar dat er enkele toegewijde groepen zijn in de wereld die de Violette Vlammen hebben gehandhaafd in hun regio’s door hun inspanningen van liefdevolle intentie, vastberadenheid en door de wijsheidsleringen die zij duizenden jaren lang levend hebben gehouden. Echter, er is veel verloren gegaan en vergeten door de massa’s. Nu is de tijd om die verloren wijsheid terug te brengen en om de macht en majesteitelijkheid van de Violette Vlam en zijn gezegende vermogens op te eisen.

De trillingspatronen van de Violette Vlam zijn de enigen die toegankelijk zijn vanaf boven, via de Kruinchakra en de Heilige Ademhalingstechnieken, en van binnenuit de Aarde. Zie deze prachtige Vlam van onder je voeten omhoog komen en je lichaam omhullen, terwijl hij alle disharmonische trillingsfrequenties transmuteert die je eventueel om je heen hebt, alvorens deze Heilige Vlam uit te stralen naar de wereld in steeds grotere concentrische cirkels.

Dit is waarom de Violette Vlammen van binnenuit de Aarde zo belangrijk zijn voor het transformatieproces. Om de mensheid en de Aarde te helpen en het ascensieproces mogelijk te maken, is het van essentieel belang dat de Violette Vlam van Transformatie beschikbaar komt om de vrijkomende disharmonische trillingspatronen te transmuteren. Het is duidelijk dat een groot deel van de mensheid dieper wegzakt in angst, negativiteit en een gevoel van machteloosheid, nu de Goddelijke Straling van de Schepper in kracht en trilling toeneemt.

Wanneer je, als Hoeders van de Violette Vlam, je bewustzijn verhoogt, ontwikkel je het vermogen om de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht te integreren en in steeds grotere mate door te geven aan de wereld van de vorm. Je dient je ervan bewust te worden dat het van essentieel belang is dat de Violette Vlam beschikbaar komt om de disharmonische trillingspatronen te transmuteren die door het Licht omhoog worden gestuwd, opdat het merendeel der Zielen de overgang kan maken naar het Licht van het Nieuwe Tijdperk. Onthoud ook dat de Universele Wet stelt dat de enige twee Stralen die je mag overbrengen op een andere persoon de Violette Vlam en de Roze Straal van Goddelijke Liefde zijn. Deze gezegende energieën begeven zich direct in het auraveld van de betreffende persoon, en komen beschikbaar als zij verkiezen de zegening te benutten. Al het andere is een schending van de vrije wil van de andere persoon.

Je vraagt je af hoe je weet of je een Hoeder van de Violette Vlam bent? Het is waar, er zijn die moedige Zielen die toestemden om naar voren te treden in deze tijden van grootse verandering en de rol op zich te nemen. Wij zeggen jullie, jullie hoeven er alleen om te vragen. Jullie moeten erom vragen en ervoor kiezen om mee te doen met deze nobele inspanning. Jullie zouden voor geen betere zaak kunnen kiezen, of voor een betere manier om de mensheid en onze Vader/Moeder God te dienen. Aanvaard de gaven en de zegeningen die jullie aangeboden krijgen, mijn moedigen, jullie zijn nodig en de beloningen zijn oneindig. Wij stralen de zegeningen van de Hemelse Rijken over jullie uit. Jullie worden diep geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in