Een brief aan mensen die ontwaken

En zo is het, dierbare vrienden, dat we jullie oproep hebben gehoord. We hebben jullie gebeden gehoord. We hebben jullie pijn gevoeld en we kennen jullie verwarring. En daarom brengen we jullie deze boodschap.

De wind heeft hem naar je toegebracht. Hij heeft zijn weg naar je gevonden door de processen die jullie het Internet noemen, via een vriend of vriendin die hem aan je gaf, of schijnbaar toevallig.
Maar we hebben je oproep, je gebed gehoord. En wij zijn gekomen om dat te beantwoorden.

Ik ben Tobias van de Crimson Council, een orde van engelen die er is om te werken met leraren op het gebied van bewustzijn, zowel op aarde als in de andere gebieden. Vandaag verbind ik me met de hemelse wezens die met liefde en compassie jullie willen ondersteunen en lief hebben.

Er is ook een groep menselijke engelen die aan deze boodschap bijdragen. Ze zijn nu op aarde als mens, maar in werkelijkheid zijn het engelen. Al sinds mensenheugenis verkennen ze bewustzijn, Spirit, God. Op dit moment zijn ze fysiek aanwezig op aarde. Het zou je buurman kunnen zijn, iemand uit je familie, een vriend of vriendin, misschien iemand die je helemaal niet kent. Ze zijn nu op aarde om als een nieuw soort leraar, als gids te fungeren. Ze hebben een nieuwe vorm van bewustzijn verkend, de Nieuwe Energie en het idee van ‘Ik Ben’. En met ‘Ik Ben’ wordt Spirit bedoeld, God geïntegreerd met jezelf op aarde.Ontwak1

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

We brengen de energieën samen bij elkaar van de engelen, van Spirit, en van deze groep mensen die zich Shaumbra noemen, om jullie deze boodschap te brengen in antwoord op jullie
oproep.

Jullie gaan door een proces van spiritueel ontwaken. Dit proces van ontwaken kan uitdagend zijn, het kan bedrieglijk zijn en het kan prachtig zijn, en dat allemaal tegelijkertijd.

Je merkt dat je een proces van spiritueel ontwaken doormaakt als je vragen begint te stellen over zaken waar je nooit eerder bij hebt stilgestaan, als je je begint af te vragen waarom je op aarde bent, wat de zin van het leven is, wat je zou moeten gaan doen.

Je merkt dat je een proces van spiritueel ontwaken doormaakt als de manier waarop je in het verleden problemen oploste niet meer werkt; als je weet dat er meer moet zijn in het leven, maar je
kunt het niet benoemen; als je weet dat er een hogere weg is, maar je weet niet welke; als je weet dat je klaar bent om naar een totaal nieuwe manier van leven en inzicht toe te groeien, maar je hebt geen idee hoe je daar moet komen.

Je maakt een spiritueel ontwaken door als je voelt dat je je aan het terugtrekken bent in jezelf en steeds minder behoefte hebt aan activiteiten in de buitenwereld, als je niet meer zo’n behoefte
hebt aan prikkels van buiten of drama zoals dat daarvoor wel het geval was.

Je maakt een spiritueel ontwaken door als in je rustige momenten, misschien ’s nachts, je God aanroept, ook al weet je niet eens of er wel een God is, tenminste op de oude manier. Je roept een hoger wezen, een hogere macht aan, ergens daarboven. En vanuit de grond van je hart, vanuit het diepst van je ziel geef je de boodschap “Spirit, God, ik ben er klaar voor”. Vanuit de waarachtige kern van je wezen zeg je “Spirit, Oneindig Wezen, ik ben tot alles bereid, maar ik weet niet wat het is dat ik moet doen”.water1

Je weet dat je een proces van spiritueel ontwaken doormaakt als al je oude overtuigingen niet meer zo overtuigend lijken, als zaken die je altijd dierbaar waren herinneringen uit je verleden
lijken, iets van vroeger.

Je weet dat je een proces van ontwaken doormaakt als de dingen waar je over droomde, waar je naar streefde, je menselijke verlangens er helemaal niet meer toe doen, en je ook niet meer weet wat er dan nog wel toe doet.

Als je naar deze boodschap luistert of hem leest, als je er op een bepaalde manier door geraakt wordt, willen we je laten weten dat je niet alleen bent. Er zijn engelen die er nu voor je zijn – niet
ooit eens een keer, of in voorbije tijden die je je al niet meer zo goed herinnert – maar nu, in dit moment. Met een simpele ademhaling open je de deur voor ons om dichtbij jou te zijn, om je lief te hebben, om je te herinneren aan je afkomst als engel, om je te laten weten dat we niets dan
compassie en liefde voor je voelen. Je bent niet alleen.

Met die simpele ademhaling, hier en nu, laat je de liefde en de compassie binnen van de vele mensen op aarde die hetzelfde doorgemaakt hebben of die op dit moment een vergelijkbaar proces doormaken van het ontwaken van hun Goddelijke Zelf. Zij weten hoe het voelt om dingen te verliezen die je dierbaar zijn. Zij weten hoe het voelt als al je overtuigingen opeens op alle niveaus getest worden. Zij weten hoe het is als alle materiële zaken die belangrijk waren in je leven opeens beginnen weg te vallen. Zij weten hoe het is om een relatie te verliezen, of tenminste de illusie van het verlies, zodat zij – en jij nu ook – een relatie met zichzelf kunnen beginnen. Met de simpele ademhaling open je jezelf en sta je jezelf toe om niet meer alleen te zijn.

We weten dat het moeilijk en uitdagend was en dat veel van waar je doorheen bent gegaan emotioneel en soms ook dramatisch is geweest. We weten dat je geprobeerd hebt het te begrijpen.
Je hebt systemen, structuren, methodieken gebruikt en toch de antwoorden niet gevonden. Je hebt geprobeerd het te analyseren, maar het is niet iets dat kan worden geanalyseerd. Het kan alleen
worden gevoeld en ervaren.

Je hebt misschien hulp gezocht – van een professioneel hulpverlener of vrienden – en je weet in je hart dat wat ze te zeggen hebben niet echt het diepe, innerlijke verlangen kan stillen om jezelf te leren kennen, om je eigen Goddelijke Zelf te leren kennen.

Diegenen van ons die zich rondom je verzamelen vertellen je dat je alle antwoorden in je draagt. Je vindt ze niet bij de een of andere goeroe. Je vindt ze niet bij een of ander hemels wezen.
De antwoorden vind je in jezelf. In de staat van dualiteit waar je in leeft, levend met het idee van licht en duister, van goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk, ben je tot de overtuiging gekomen dat je de antwoorden buiten jezelf moet zoeken. Maar je vindt ze van binnen. Ze komen uit de meest waarachtige, de meest dierbare plek in jou en je kunt ze ontdekken in een moment van stilte, tijdens een ademhaling, in een moment dat je jezelf accepteert.

De engelen die nu bij je zijn begrijpen je reis. Ze hebben vandaag een boodschap voor je: je bent niet alleen. Ze willen dat je weet dat het proces waar je doorheen gaat eigenlijk heel natuurlijk
is. Het lijkt verwarrend en je voelt je misschien verloren, maar wat je doet is heel natuurlijk. Je staat de oude menselijke façade, de illusie van wie je bent, toe om zich op te lossen. En naarmate
die zich oplost begin je jezelf op het diepste, het meest liefdevolle niveau te kennen als zijnde ook God, Spirit. Je begint jezelf te kennen als Goddelijk, niet langer beperkt door je oude menselijke
identiteit. Hierbij kom je tot het inzicht dat je oneindig, dat je groots bent en dat je je eigen werkelijkheid kunt kiezen, zelfs hoe je nu op aarde leeft.

We weten dat het voorkomt dat je gewoon wilt verdwijnen. Je wilt gewoon oplossen. Het gaat zelfs niet eens over doodgaan, het gaat er alleen maar om dat je weg wilt. De uitdagingen, de transforma-tie, de veranderingen kunnen zo overweldigend en stressvol zijn dat je alleen maar weg wilt.

De engelen die nu bij je zijn begrijpen je reis. Ze hebben vandaag een boodschap voor je: je bent niet alleen. Ze willen dat je weet dat het proces waar je doorheen gaat eigenlijk heel natuurlijk is. Het lijkt verwarrend en je voelt je misschien verloren, maar wat je doet is heel natuurlijk. Je staat de oude menselijke façade, de illusie van wie je bent, toe om zich op te lossen. En naarmate die zich oplost begin je jezelf op het diepste, het meest liefdevolle niveau te kennen als zijnde ook God, Spirit. Je begint jezelf te kennen als Goddelijk, niet langer beperkt door je oude menselijke identiteit. Hierbij kom je tot het inzicht dat je oneindig, dat je groots bent en dat je je eigen werkelijkheid kunt kiezen, zelfs hoe je nu op aarde leeft.

Diegenen van ons die zich rondom je verzamelen vertellen je dat je alle antwoorden in je draagt. Je vindt ze niet bij de een of andere goeroe. Je vindt ze niet bij een of ander hemels wezen. De antwoor-den vind je in jezelf. In de staat van dualiteit waar je in leeft, levend met het idee van licht en duister, van goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk, ben je tot de overtuiging gekomen dat je de antwoorden buiten jezelf moet zoeken. Maar je vindt ze van binnen. Ze komen uit de meest waarachtige, de meest dierbare plek in jou en je kunt ze ontdekken in een moment van stilte, tijdens een ademhaling, in een moment dat je jezelf accepteert.

We vertellen je dat er geen bestemming is, er is geen doel, er is geen God in een hemel ver weg die je een doolhof, een parcours met hindernissen heeft ingestuurd. In werkelijkheid gaat
alles in jouw leven over jouw schepping, jouw ontdekking van schoonheid, jouw ontdekking van de diepten van jouw realiteit. Alles wat je nu meemaakt in je leven is je eigen keuze. Er zijn geen krachten of wezens buiten jezelf die je leven bestieren. Niemand legt je een levenslot op. Je zult ontdekken dat het allemaal jouw eigen keuze is.

easter-special-2013Als jij je leven in eigen hand neemt zul je pas waarlijk de schoonheid van je reis beginnen te begrijpen. Je zult begrijpen dat je helemaal niet verloren bent. Je was alleen maar diep
ondergedompeld in een ervaring die vervuld was van de rijkdom van het leven, ook al waren deze ervaringen soms pijnlijk. Je leven tot nog toe heeft je ziel een nieuwe zin en diepte gegeven.

Op dit moment, bij het ontwaken van je ware zelf, is de tijd gekomen om je oude menselijke zelf vaarwel te zeggen. Je hebt geprobeerd om eraan vast te houden, het te repareren en te laten
herrijzen. Maar nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen van die menselijke identiteit, van de beperkte overtuigingen, van het oude pad van karma, van de opeenvolging van levens die je
vasthielden in de oude tredmolen van het leven. Het is tijd om daar afscheid van te nemen.

Een deel van je voelt mogelijk bedroefd hierover. Het is een sterven van oud bewustzijn, niet het sterven van een fysiek lichaam, maar het sterven van bewustzijn. En terwijl je afscheid neemt van je oude zelf, laat je ook energieën los die vastzaten of gewond waren, energieën die je niet langer dienen, die je al vele levens lang niet meer dienden.

Bij het afscheid nemen van je oude menselijke zelf zul je een nieuwe vrijheid ontdekken.

Het is als het afleggen van een kostuum, een harnas dat je niet langer nodig hebt. Als je je oude menselijke aspect loslaat en daar afscheid van neemt, creëer je ruimte in jezelf voor je grotere
zelf, je goddelijke zelf. Je engelen-zelf kan dan binnenkomen. Je goddelijkheid heeft geduldig gewacht tot je genoeg had van dit prachtige spel dat je gespeeld hebt, tot jij de keuze maakte om je
goddelijke zelf in je leven uit te nodigen.

Als je afscheid neemt van je menselijke zelf roept dit kwesties op die te maken hebben met angst, met de dood, met controleverlies. Maar dit zijn allemaal illusies. Als je datgene dat je dacht te zijn loslaat maak je ruimte om alles te zijn wat je waarlijk bent. Als je loslaat voelt het misschien alsof je in een duistere afgrond valt waar je nooit meer uitkomt, nooit meer gevonden wordt, waar je voor altijd door de dimensies en verloren universa zult dolen. Maar de groep van engelen die nu bij je zijn en de groep mensen die bij je zijn hebben allemaal deze ervaring doorgemaakt. En ze begrijpen allemaal dat als je wie je dacht dat je was laat gaan en jezelf gaat vertrouwen op het
intiemste, het mooiste niveau, dat je dan zult ontdekken wie je werkelijk bent. De keuze is natuurlijk aan jou. Maar je hebt ons geroepen, je hebt tot ons gebeden, je hebt om de antwoorden gevraagd en daarom zijn wij nu hier.Monarch caterpillar shed to chrysalis

In het ontwaken van je ware zelf neem je ook afscheid van de aarde zoals je haar hebt gekend.
Velen noemen aarde ‘Gaia’, het land, het water, de lucht. In werkelijkheid is Gaia een goddelijk wezen dat vanaf het begin der tijden voor de aarde gezorgd heeft, voor alle elementen, alle dieren, alle bossen op aarde. Als je in jezelf ontwaakt en afscheid neemt van Gaia zul je begrijpen dat het niet aan een ander wezen is om de verantwoordelijkheid voor de verzorging van deze planeet te dragen. Het is jullie verantwoordelijkheid om hiervan deel uit te maken.

Gaia is heel langzaam aan het vertrekken zodat jij en alle andere mensen de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het water dat jullie drinken, voor het land waar je op loopt, voor de lucht, voor het leven van de planten en de dieren. Wat een gezegende en prachtige ervaring is het om Gaia te danken voor alles dat ze gedaan heeft, om vaarwel te zeggen en dan zelf de verantwoordelijkheid voor deze planeet te accepteren.

In het proces van wakker worden waar je doorheen gaat is het ook tijd om afscheid te nemen van het menselijk bewustzijn zoals je dat tot nog toe gekend hebt. Je zult nooit meer dezelfde
zijn. Kort geleden is de aarde een nieuw tijdperk, een nieuw gebied ingegaan. Wij noemen dit het nieuwe bewustzijn of de Nieuwe Energie. In dit nieuwe bewustzijn zijn alle dingen anders. De aarde, het menselijk bewustzijn en de mensen evolueren nu. De veranderingen die je om je heen ziet kunnen chaotisch lijken. Het lijkt alsof alles uit elkaar valt. Het lijkt alsof er tekorten zijn aan essentiële goederen. Het lijkt erop dat alles uit balans is.

Het is tijd om ook dat los te laten, omdat de mensheid een ongelooflijk transformatieproces doormaakt. Jullie maken belangrijke veranderingen door en wat een tekort aan brandstof en olie lijkt gaat meer over nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe energiebronnen. In plaats van de oude fossiele brandstoffen te gebruiken gaat het om het ontdekken van nieuwe brandstoffen. Wat op een tekort aan voedsel lijkt gaat er in werkelijkheid om, om eens goed te kijken naar hoe
je op een nieuwe manier voor je lichaam kunt zorgen, hoe het op een nieuwe manier te voeden, hoe gewassen te verbouwen op een nieuwe, efficiënte en natuurlijke wijze.

Veranderingen binnen overheden, veranderingen in de politiek maken allemaal onderdeel uit van dit proces. Dit roept angst en zorgen op over wat er op dit moment aan de hand is in de wereld,
maar de groep van engelen en mensen weten dat het alleen maar een teken van evolutie is. Ze weten dat de veranderingen chaotisch kunnen lijken, maar op dit moment is de natuurlijke wet van evolutie en expansie aan het werk en jullie maken hier deel van uit.

Het gaat om afscheid nemen van de wereld zoals je die gekend hebt, zelfs in termen van geld, voorspoed en rijkdom. Al vele jaren zijn welvaart, macht en geld geconcentreerd in een
klein aantal plaatsen, bij een beperkt aantal mensen, in een beperkt aantal landen. In het nieuwe bewustzijn werkt deze onbalans niet meer. Vandaar dat de welvaart en zelfs de verdeling van wat jullie macht noemen, herverdeeld worden. Het betekent niet dat iemand minder krijgt, het betekent dat degenen die achter lagen nu aan een inhaalslag bezig zijn.

De wereld valt niet uit elkaar, de wereld evolueert. De wereld ondergaat een herverdeling. De wereld raakt meer in balans en wordt billijker.

Tijdens het proces van ontwaken kan het leven duister en verwarrend lijken. Het kan zelfs boosaardig lijken. Wij zijn hier om je te vertellen dat het alleen maar evolutie is. De wereld draait
door. De Nieuwe Energie komt eraan. Nieuwe inzichten in de natuurwetenschappen, wiskunde, technologie en onderwijs, in het geldwezen en in de geneeskunde komen er nu aan.roos

Het proces van ontwaken kan eenzaam zijn, omdat het erom gaat opnieuw te ontdekken wie je bent, zonder anderen om je heen die het je vertellen, zonder dat overtuigingen van anderen je leven
vorm geven en creëren. We weten dat je door een heel duister en eenzaam en soms erg droevig deel van je leven gaat, dat je je verloren waant en verward, alsof niemand luistert. Maar deze engelen en mensen willen je laten weten dat we je gehoord hebben. We weten wat je doormaakt. En we willen dat je weet dat je nooit alleen bent.

Je ontwakingsproces zal zich blijven ontvouwen en terwijl dat gebeurt, zul je ook de schoonheid ervan leren inzien. Je zult zien hoe jij als goddelijk wezen dit daadwerkelijk zo hebt gepland
voor jezelf. Je zult zien dat de angst zal wijken. De illusies van de dualiteit zullen wegvallen om vervangen te worden door het besef van een nieuwe waarheid.

We geven je vandaag deze boodschap van de engelen en van allen die ook door het proces van ontwaken heengaan: je bent niet alleen.

En zo is het.

Nederlandse vertaling: Joep Claessens / Constance Eykman

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

45 REACTIES

 1. Ik ben er niet alleen helemaal klaar voor; ik ben hier al een tijdje mee bezig. Wat ben ik blij en dankbaar voor deze veranderingen (transformatie / evolutie) in mijn leven. Ik ben ook blij dat ik bij mijzelf deze veranderingen en groei kan zien en bewonderen. Ik sta er af en toe gewoon versteld van. Maar… ik geloof in liefde en licht. Het brengt mijn leven in een heel mooi evenwicht. Fijne dag allemaal. Tot ziens.

 2. Hallo lezers van dit stuk
  Ik zit momenteel zelf ook in een veranderingsproces en val van de ene in de andere verbazing, ik weet dit ik dingen moet veranderen omdat ik al jaaaaren tegen de stroom in zwem en dat geeft enorm veel lichamelijke klachten zoals hoofdpijn,migraine en oorsuizen. Gisteren bij een soort van therapeute geweest en heb ik wietolie gekocht die ik nodig zou hebben om te helen en ook een aantal copieen van christiane Beerlandt (de sleutel tot zelfbevreiding) gelezen en enorm geemotioneerd geraakt van de dingen die hierin las. En vanmorgen zit ik op facebook en klik (toevallig) bijgaande tekst aan. Tijdens het lezen van deze lange tekst kreeg ik het warm en koud tegelijk en mijn ademhaling sloeg op hol, ik denk dat het angst is om echt te veranderen en vanuit mijn hart te gaan leven. Ik weet namelijk helemaal (nog) niet wat ik met de rest van mijn leven wil gaand doen, ik zou best voor mijzelf willen beginnen (na ca. 1,5 jaar in de ww) maar ik weet niet of dat verstandig is want ik kan slecht tegen stress en dat is onvermijdelijk als je voor jezelf een bedrijfje begint. Misschien heeft iemand van jullie hetzelfde meegemaakt en of zit ook in een verandering process en wil op mijn stuk reageren.

  met vriendelijke groeten, ………René (man van 55 jr. jong)

 3. Ik was een beetje treurig, ontmoedigd en verwarrend vanmorgen opgestaan. Hoe moet ik HET doen, de dingen die ik al zo lang voel en vanuit het beste uit mezelf bijdragen aan een Nieuwe wereld? Wat ik kan ik nog meer doen, zodat ik voel dat het binnenin mij klopt, dat het landt. En opeens zat ik midden in deze tekst en lees alles wat ik al die tijd niet juist kon benoemen. Tot tranen bewogen en heel dankbaar

 4. Dank je voor het delen Gordon.
  Gelukkig weer een keer een stuk over engelmensen.
  Ik heb niet alle artikelen van deze site gelezen dus misschien schrijf ik iets wat al ergens staat.

  Ik snap de angsten te geloven dat engelmensen op aarde zijn.
  Door de eeuwen heen is de mens zoveel angst aangepraat door geloofsbewegingen die allemaal beweerden de waarheid in pacht te hebben ,maar alleen maar macht wilden hebben.
  Ooit konden mensen echt communiceren met de engelen.
  We liepen zij aan zij ,maar door de machthebbers die het als bedreiging voor hun macht zagen is de mensen angst ingepraat.
  De engelen die de mens zouden zien zouden allemaal aanhangers van Lucifer zijn ,maar we zijn dat niet allemaal.
  Lucifer en zijn aanhangers kunnen alleen maar op aarde leven ,maar de engelen van God kunnen ook op aarde komen en incarneren als mensen.(maar ook de aanhangers van Lucifer kunnen in mensen veranderen!)
  Waarom doen we dat?
  Omdat dus de mens afgeleerd is engelen te zien.
  In een mensenlichaam is het nog moeilijk mensen te bereiken ,maar met geduld en het goede voorbeeld geven hopen we dat mensen weer gaan zien.
  De angst is er zo diep ingesleten het zit diep in het DNA verankerd.
  Jullie voorouders die verketterd zijn en verbrand of anders gemarteld doordat ze ervoor uitkwamen dat ze de waarheid kenden.
  Door onderdrukkingen die zijn geweest onder bepaalde volkeren.
  Ooit waren de voorouders hier in Nederland ook geen christenen ,maar ze zijn gedwongen.
  Ze werden bedreigt met de dood etc.
  Deze angst zit in het DNA van de persoon en zal dus op de kinderen doorgegeven worden.
  Het is gewoon pure eigen DNA die je doorgeeft als je een kind krijgt.
  Een deel van de (biologische)vader en een deel van de (biologische)moeder.
  In de bijbel word hier ook weleens wat van gezegd.
  Het is niet zo dat engelmensen altijd die schatjes zijn die niemand kwaad doen.
  Ook wij kunnen een temperament hebben.
  Zeker als engelmens dan hebben we ook last van stemmingswisselingen we hebben immers een menselijk lichaam met menselijke emoties.
  Daarbij is het ook iets wat ons is ingepraat:dat engelen alleen maar trouw volgen en bravig zijn.
  Omdat een engel meer inzicht heeft dan een mens zien ze de reden om een opdracht te doen die hen tegen staat ,maar dit betekend niet dat engelen geen eigen mening of wil hebben.
  Dit kun je zien aan de “gevallen engelen” zij hebben aartsengel Lucifer gevolgd en hebben zelf besloten zich tegen God te keren.

  Het is niet eng om engelmensen te volgen zolang je maar naar jezelf luistert.
  Je 1e gevoel in iets zegt de waarheid.
  Daarna neemt je angst het over en ga je er anders naar kijken.
  Leer dus je 1e gevoel te herkennen en te onthouden en je zal merken hoeveel angsten er als sneeuw voor de zon verdwijnen.
  Angsten die erin gebakken zitten door een opvoeding of geloofsovertuiging zijn heel moeilijk te verwijderen uit je systeem.
  Mede omdat wat een mens tegen je zegt er harder inhakt dan wat je gevoel zegt.
  Ik ben geboren in een gezin die zwaar gelovig is.
  Volgens mijn ouders is hun geloof het enige goede geloof.
  Ze zijn er zo stellig in dat ik ze tegenwoordig extremistisch noem.
  Toen ze erachter kwamen dat ik hun geloof niet “meer” geloof hebben ze me enorm erop aangevallen.
  Het is onmogelijk voor mij dit geloof te volgen ,omdat ik met God zelf kan praten.
  Waarom zal ik iets volgen wat door mensen is opgezet als ik uit DE Bron zelf kan putten.
  Dit wordt niet begrepen.
  En dat geeft niet:ik begrijp hen wel.
  Ze zullen me altijd blijven aanvallen ,omdat ze het als de waarheid zien en weigeren te zien dat hoe ik leef goed is.
  En zo zal het velen van jullie vergaan.
  Je weet dat waarin je bent opgegroeid niet meer van toepassing is.
  Dat je verder wil weer terug naar het licht waar we ooit allemaal vandaan kwamen.
  Dat is heel goed en bewandel stap voor stap die weg.
  In het begin zul je merken dat het lijkt dat je 1 stap voorwaarts zet en er 2 terug geworpen ,maar sta weer op en ga door.
  Je zal merken dat het steeds makkelijker wordt.
  En uiteindelijk ben jij de enige die weet welke weg voor jou bestemd is.
  Ook de engelmensen kunnen je alleen handreikingen geven.
  We kunnen meelopen op je pad ,maar je niet de finish wijzen.
  Dat moet jezelf vinden.
  Dan alleen vindt je jezelf.

  Tot slot schrijf ik:
  Hoe herken je een goede engel en een gevallen engel?
  De gevallenengel kan namelijk heel goed net doen alsof hij/zij goed is.
  En zonder de paranormale gaves kun je niet zien dat ze gevallen zijn.
  Zou je die gaves wel hebben zul je zien dat een gevallen engel geen licht geeft.
  Het wel probeert ,maar niet de stralende kracht heeft als een engel van God.
  Je kan ze testen.
  In de bijbel wordt niet voor niks geregeld 3x een vraag herhaalt.
  Daar hebben gevallen engelen een hekel aan.
  Je stelt een vraag:ze geven een antwoord en dan stel je die vraag nog 2x.
  Dat is heel frustrerend voor ze.
  Een engel van God zal zelfs na 100x nog netjes antwoord geven.
  Denk je dus te maken te hebben met een gevallenengel stel dan een vraag 3x.
  Al vraag je:”ben je een gevallen engel?”
  Dan zal die als 1e “nee” antwoorden.
  Alleen bij de 3e keer zullen ze geagiteerd raken en iets zeggen in de trant van:”ik zei toch nee?!”
  Dan weet je al genoeg.
  Een engel van God zal dan nooit geagiteerd zijn ,maar net je blijven zeggen dat hij/zij geen gevallen engel is.

  Ga in liefde ♥♥♥

 5. Zit ook midden in dit gevoel, voel(de) me zo vaak alleen, gaat dit nog over, last v mijn maag/darmen, onrust, onrust, onrust. Bedankt voor de mooie verhaal en ik heb mijn menselijke engel bij me, mijn man, die me wakker schudt, voor me gevoel soms iets te snel, 🙂

 6. @Yvonne, Hallo yvonne

  Ja wat moet ik hier op antwoorden, ja zeg ik ik geloof in engelen op
  Aarden, ze zijn op vele plaatsen in de wereld verschenen.
  Ze zijn verschenen in vele gedaante’s
  Er zijn toch nog veel dingen die men als gewone sterveling niet begrijpt.
  Ik begrijp dat jij ook als medium werk.
  En veel voel en weet, maar dan ben je niet de enige..
  Het is en blijft een mysterie, er blijven toch veel antwoorden waar
  Niet elk medium een antwoord op heeft.
  Elk mens heeft zijn eigen unieke gave.
  Ik heb een hoge pet op van Lorna Byrne
  Wat ik al zei het is een bescheiden en integer mens.
  En ik geloof haar, zij is oprecht naar mijn idee.
  Maar wat ik al zei, er zijn zo veel engelen verschenen op
  Plaatsen waar dat hard nodig was.
  Ik geloof niet dat dit allemaal uit de dikke duim is gezogen.
  Ik heb zelf ook dingen mogen ervaren die je niet voor mogelijk zou houden.
  Tijdens mijn zus haar overlijden vorige zomer , keek zij omhoog en zij zag onze
  Moeder, zij haalden haar op, zij riep naar mijn moeder, heel erg mooi.
  Er zijn veel mensen op aarde die dat soort dingen hebben meegemaakt
  Maar ik respecteer jou mening , maar blijf geloven in de engelen op aarden.
  Niemand heeft de wijsheid in pacht.

  Liefs Jannie

 7. Jeetje, wat een geweldige stuk tekst, zeg! Precies waar ik in zit 🙂 . Bizar om je eigen proces zo even te lezen 🙂 . Dank je wel, Gordon, voor het plaatsen van deze tekst 🙂 .

  Sommige reacties van anderen kan me dan een beetje een angstige nasmaak geven. Heb je zo’n fijn artikel gelezen, gaan mensen het over duistere krachten hebben. ..?.. Hoe kan dat dan?, denk ik dan. Hoe kunnen mensen dit artikel lezen en het vervolgens over de invloed van duistere krachten, lucifer, en oppassen geblazen, gaan hebben?? Kan ik niet helemaal volgen. Het enige wat ze daarmee doen is JUIST angst zaaien. Hoe kunnen sommige lezers van dit artikel Angst hierbij of hierdoor voelen? Beetje raar verhaal vind ik dat. Misschien omdat ze geloven dat het te mooi is om waar te zijn? Of omdat men zelf bang is om het oude, vertrouwde achter te laten? Geen idee.
  Hun reactie triggerde bij mij dan weer wat angst, en dat vind ik wel jammer en zonde na het lezen van zo’n mooi artikel. Loslaten dus, en gewoon weer lekker genieten van deze mooie teksten. 🙂

  Liefs, Susanne

 8. Beste Yvonne

  Ik weet niks voor de rest van de crimson circle .
  Ik spreek vanuit mijn eigen gevoel.
  Als ik voel dat ik gestuurd wordt is dat zo.
  Het zijn liefdevolle gevoelens, die mij op pad sturen.
  Om mensen te helpen met hun problemen.
  Dat kan gaan over van alles gaan.
  Ik merk dat ik toch een soort healing toepas.
  En de mensen geruststel.
  Het is fijn als je merk dat je goed werk verricht.
  Maar engelen zijn zeker op aarde .
  Als je het boek van Lorna Byrne lees , een zeer zuiver mens
  Die ook vaak niet voor vol aangezien, maar zeer integer.
  Dat boek van Lorna van engelen in mijn haar is ontroerend.
  Ik geloof haar, en naar haar ware gevoelens geschreven.
  Maar een ieder die niet niet geloofd dat engelen op aarden komen
  Moeten dat zelf weten,ieder zijn ding.
  Ik voel het en ik kan er niet omheen.
  Ik voel mij ook gezegend .

  Liefs Jannie

  • @Jannie,
   Dat is héél mooi Jannie,

   Ik lees erg veel over de opgevaren Meesters, hun berichten, rechtreeks vanuit het Goddelijke en lees daarin over deze mooie heerlijke energieën: engelen. Zij hebben nooit een leven gehad op aarde.
   Natuurlijk zijn er mensen die zo’n mooie energie hebben en vooral nu in deze tijd: de jonge mensen: zij zijn als engelen, in onze begrippen. Dat is héél anders.

   yvonneLiefs

 9. Ik heb een tijd lang de berichten gevolgd van de crimson circle. Het heeft voor mij altijd anders gevoeld: niet geheel vanuit een zuivere dimensie. Steeds krijg ik er buikpijn van, het 3e chakra trekt bij mij in. Voor mij is het een waarschuwing. Het gegeven kan waar zijn, maar van waaruit het ons bericht wordt?
  Menselijke engelen bestaan niet. Engelen zijn zulke serene Lichte wezens, zij zijn nooit op aarde geweest en zullen er nooit komen.
  Ik vertrouw zo’n mooi schrijven niet.
  Ik kan niet met zekerheid zeggen, maar ik heb wél de kennis dat berichten uit de 7e, 8e en 9e dimensie misleidend, onzuiver, manipulerend e.d. kan zijn.
  Ik schrok er in ieder geval van dat een bericht van deze groepering hier op deze mooie site staat.

  • @Yvonne, maar natuurlijk bestaan menselijke engelen wél… (dat is tenminste mijn mening). Ik vertrouw zo’n mooi schrijven wel, anders zou ik het beslist voelen. Ik lees ook geen enkel woord manipulatie erin. Geen idee dus, waar je gevoel/idee vandaan komt.

   • @Gordon,
    Zo,n 15 jaar geleden kwam ik de berichten tegen van de Crimson circle. Ik volgde ze allemaal, totdat ik een gevoel kreeg alsof wij mensen naar één richting gestuurd werden. En dat beangstigd mij. Ik heb nl. vroeger in een sekte-achtige beweging gezeten en dat is best akelig.
    Vandaar misschien.

  • @Yvonne,

   Menselijke Engelen bestaat zeer zeker! 🙂

   En ik ben het met Gordon eens…. als jij een “gevoel van waarschuwing” krijgt, lieverd…. dan is het zaak…

   om dit tot op de bodem te gaan uitzoeken waar het vandaan komt….. Ik voel angst…in jouw energie…. dat komt ledig en alleen voort uit houw zélf…lieve Yvonne…. Jouw vertrouwen is aangetast… Net als velen van ons “last” van hebben of hebben gehad… het is een proces waar we allemaal doorheen gaan… het is je eigen ‘Perceptie” de manier waarop jij op dit moment vibreert…

   Heb op zijn minst, vertrouwen in je eigen Grote Geest/vader,moeder God/ overziel…hoe jij het ook wilt noemen….deze energie…beschermt en informeert jouw als Kleine ziel/geest…. open je Hart iets meer lieverd en wees niet bang voor deze goddelijke energie…ze verwarmt en beschermt je….. je mag je angsten los..laten…. dan zul jij dit ook positief kunnen ervaren…als je die keuze
   durft te maken….. er is moed voor nodig… neem je tijd… je bent echt niet de enige die “met dit stukje” nog wat probleempjes onder-vind 😉 het is niet erg en voel je ook niet bezwaard… ik heb nog een tip voor je:

   Als je tegen jezelf zegt: Ik breng deze problemen naar het hoogste niveau van liefde en licht…laat het dáár oplossen…om vervolgens op een Positieve manier bij mij terug te laten komen….. helpt je eigen Grote Geest jouw hierbij….en zal je angst verdwijnen…. oké? kijk maar wat je ermee wilt en kunt lieve Yvonne….de keuze is aan jezelf…je hebt een vrije wil…net als wij allen 😉

   liefs, Henriëtte <3 xxx

   • @Henriëtte,
    dag Henriëtte, misschien heb je gelijk, dat ik door angst nog niet volledig eraan over durf te geven.
    Op het moment ben ik bezig met healingen om mijn hart te openen, want die zit echt potdicht.
    En wat ik nu al ervaar: is wonderlijk, wat voor een ander zo gewoon is.
    Ik zal het onderzoeken en jouw tip meenemen.
    Dank je wel, liefs, Yvonne

   • @Henriëtte,
    Lieve Henriëtte en Gorden: nog een berichtje aanvullend hierop:
    Ik ben zelf een medium.
    Werk zo ie zo vanuit mijn Gids die weer samenwerkt met de opgevaren Meesters.
    Ik maak héél makkelijk contact met degeen die gechanneld wordt, maar met de Crimson Circle? Voelt toch echt niet goed voor mij. (Daar blijf ik liever vanaf omdat ik vanuit een zuivere dimensie).
    Zelfs nu ik dit schrijf, knijpt mijn keel dicht.
    Dit is niet voor niets. Ik ken mijn reactie’s, ik werk al 20 jaren als medium en heb héél véél werk verricht aan mijzelf en mijn zuiverheid en dat doe ik nog. Ik weet in ieder geval dat ik niet hoef te twijfelen aan mijzelf.
    Dagelijks ontvang ik weer bevestigingen dat ik situatie’s, berichten, energieën erg goed aanvoel.
    Vooral energetisch ben ik erg sterk in het aanvoelen.
    Ondanks mijn healingen, waar ik over schreef, wordt het alleen maar krachtiger. Griezelig krachtig, maar ik kan het handelen.
    En daarom voel ik het zo sterk over de Crimson Cirkel.
    Ook heb ik eens contact gehad met iemand die in die groepering zit, en nee……ik kreeg alleen maar bevestiging over mijn eigen gevoel.
    Je snapt hopelijk nu wel, dat ik niet zómaar iets uit de lucht grijp.

    alle liefs
    Yvonne

    • @Yvonne,

     lieverd, ik had je al begrepen… 😉 als je het “gevoel” keel dicht knijpen…. dan ben je flink onderdrukt geweest… (heb ik ook gehad) het gevoel niet goed genoeg te zijn of er helemaal niet mogen Zijn…..) 2) manieren: 1–) wél voor een ander
     Maar….) NIET voor jouw zelf!!! en dat is het wat jouw blokkeert—) je 5de chakra= rust—) het kanaal van het Goddelijke licht….die mag “gezuiverd” worden… eet veel fruit…dit hóórt bij die chakra… zing, neurie…zet leuke muziek op…
     maak deze kanaal schoon lieverd…. dan “doet” ie het ook weer…. en zeg : ik het waard om Goddelijk licht te ZIJN!! en zo is het! 🙂 😉 🙂 want zo is het ook gewoon lieve Yvonne…wij zijn dat allemaal waard! dikke knuf van mij…en geef jezelf er ook eentje oké?? liefs, Henriëtte <3 xxx

     • @Henriëtte,
      Dank je Henriëtte,

      Je emotioneert me. Wat je schrijft is wel een schot in de roos en ik ben met zelf healing ook bezig. Ik ga niet op de dingen in die mijn leven zo gevormd hebben, ik ben er alleen al heel sterk uit gekomen en het proces waar ik nu inzit en hulp bij krijg, is naar mijzelf toe te gaan, mijn hart openen. Ik moet toe geven, het is verschrikkelijk moeilijk, omdat ik het echt niet weet. Maar ik heb vertrouwen dat het goed komt, omdat ik al verschil voel.

      Veel liefs Henriëtte,
      volgens mij raak je veel mensen met jouw liefdevolle berichten.
      Yvonne

  • @Yvonne, Hoi Yvonne, Ik begrijp je reactie. Wanneer ik nu teksten lees, probeer ik een bepaalde afstand te houden en geaard te zijn. Ik haal de dingen die goed voor me voelen eruit en de rest laat ik. Ik ben laatst bij een lezing van Hans Stolp geweest met als thema “Tussen Ahriman en Lucifer”. Sinds deze lezing ben ik me nog meer bewust, dat we constant beïnvloed worden.

   • @Anne Marie,

    dat klopt, maar….door welke energie wil jij Beïnvloed
    worden?….. welke keuze maak jij hierin?

    dat is namelijk de “hamvraag” 😉

    Door het zuivere positieve goddelijke liefdesenergie?

    of door…en daar ligt de keuze van de vrije wil.. 😉

    Liefs, Henriëtte <3 xxx

    • @Henriëtte, Hoi Henriette, Ik ging op een gegeven moment te ver in het spirituele en moest weer aarden. Dus ik probeer nu in het midden te gaan zitten. En of dat de zuivere positieve goddelijke liefdesenergie is? Ik weet het niet!? Maar het voelt wel goed. Liefs, Anne Marie

     • @Anne Marie,

      In het midden is precies goed Anne Marie! 🙂

      Zie het zo: Jij bent de “boom” die hier—) OP aarde
      staat—) naar beneden IN de Aarde ga jij je wortelen/gronden, zodat je stevig staat…laat ook een koord vanuit je stuitje met “anker” aan het eind en ver-anker jezelf. als je als de takken van de boom—) armen in de lucht =boven….
      Dus je staat dan precies in het midden! 🙂
      en in je lichaam = je Hart <3 het midden, deze is zuiver in het denken…en deze plek is veilig…
      —) wijs al het "kwade" is negatieve gedachten…van de hand…hoef je alleen maar te zeggen; dan zeg je: zo is het! omdat je zó met deze uitspraak jouw wil verankert. want jij bepaald… oké?? dat zegt AartsEngel Michaël ook; zo is het! dat zet jouw eigen woorden kracht bij.
      Dus het kwade: mensen met negatieve "duistere" gedachten- patronen….. die willen niet veranderen. snap je? MAAR…als ik jouw was…. zou ik het Bewust van de hand wijzen…en zo is het! en dan laten ze je voorgoed met rust. die trek je dan ook niet meer ON-BEWUST aan—) door je (nog) onverwerkte "angstige" patronen, die ieder mens aan het verwerken is…hier worden nu eenmaal zulke woorden gebruikt—) daarom leg ik het even simpel uit ( althans dat is de bedoeling! 🙂 ) Zeg meteen je Positieve affirmaties als je opstaat en je dag begint met een lach! 🙂 🙂 🙂

      Ik ben vrolijk en blij !! 🙂 ik ben in Balans en in volledige Harmonie met mijn goddelijk lichtwezen! 🙂 of BeschermEngel/ Gids…iedereen heeft zijn /haar "eigen koosnaampje" 😉

      laat je niet afschrikken lieverd, het licht heeft alláng gewonnen! 🙂 gelukkig wel. oké??!!

      knuffel van mij <3 en knuffel jezelf heb je verdiend! iederéén verdiend het!! jij ook! 😉
      liefs, Henriëtte <3 xxx

   • @Anne Marie,
    Klopt Anne Marie,
    Ik heb veel lessen gehad over de dimensie’s. En ja, wat ik lees van de Crimson Circle of andere mooie berichten, (niet alleen hier op deze site), dan merk ik het verschil.
    Ik ben zelf mediamiek en kan heel makkelijk contacten maken met de Meesters en degeen die gechanneld wordt in de berichten die ik lees. Maar met degenen van de Crimson circle, daar blijf ik liever van af. Dat voelt niet goed voor mij, los van het gegeven waar Henriëtte het over had.
    Liefs
    Yvonne

    • @Yvonne, Dank je Yvonne, voor je uitleg en reactie(s)! Voor mij voelde de laatste zin van dit artikel niet zo prettig: “En zo is het.” Het deed me denken aan een beangstigende periode, dat ik het gevoel had dat ik geen vrije keuze had. Ook theatraal geschreven teksten bekijk ik met enige argwaan – niet dat ze niet goed zouden zijn, maar ik benader ze met afstand! En niet te vergeten mijn eigen dagboek, ook daar zie ik wel teksten in staan die niet helemaal “zuiver” zijn, vooral uit die periode. Het hoort er waarschijnlijk allemaal bij, vallen en weer opstaan … 🙂 Liefs, Anne Marie

 10. Hoi,

  Super mooi dank je wel. Wat ik me afvraag op de site van crimsoncirkle wordt gesproken over het zaadje van christus dat geplant wordt. En in de vertaling van bovenstaand artikel gaat het juist over het niet ‘ouderwetse geloven’ en komt Jezus ook niet voor. Ik vroeg me af of iemand mij hier mee over kan vertellen. En mocht bovenstaand artikel een vrije vertaling zijn dan zou ik graag meer van de auteur willen lezen 🙂

  • @lot vegter,

   Lees; Er wordt een “nieuw zaadje” van het Christus, dus het Goddelijke geplaatst….. deze vervangt al het “oude, 3de dimensie energie” voor het 5de…. op deze manier wordt de “negatieve” energie…..vervangen door de “positieve” energie waardoor je de “tegenstellingen” goed kunt zien….je keuzes kunt maken…wie en wat jezelf wilt ZIJN…. Je angsten worden vervangen door Optimisme… leven…i.p.v. over-leven…. mits je hiermee instemt…en deze keuze wilt maken… dat is wat er bedoeld wordt… mocht je meer verdieping zoeken: lees de stukken hier op deze site van de Leider van de Engel: AartsEngel Michaël….. het zal je vast verder helpen 🙂

   liefs, Henriëtte <3 xxx 😉

  • Ik voel mij omringt door de engelen, die duwtjes in mijn rug is niet zomaar
   Ik weet al sinds lange tijd dat het niet goed ging met de aarde .
   Met mij zo vele, dat ontwaken is hard nodig.
   Daarom ben ik zo blij dat deze stukjes geplaatst worden.
   De mens weer even wakker maken, het gaat niet goed zo.
   We moeten wat doen.
   Meer rust zoeken in jezelf om antwoorden te krijgen over moeilijke
   Problemen waar de aarde mee kampt.
   Ik ben zo blij dat ik kan rekenen op de steun van de engelen
   Ze zijn er altijd, maar je moet er zelf ook nog wat aan doen
   De wereld zal toch op alle manieren onze hulp nodig hebben.
   de wereld is misbruikt raakt uitgeput, als er geen verandering plaats zal vinden.
   Met voeding alles, geen verspilling, zuinig omgaan met je lichaam.
   Als jij j leven in eigen hand neemt , zul je pas waarlijk de schoonheid van je reis beginnen
   Te begrijpen, staat er.
   We zullen ons best doen , om het na te volgen.
   Een pracht helder stukje, bedankt voor de vertaling.

   Liefs Jannie

 11. Wow Wow Wow, wat een tekst om een nieuwe dag te beginnen. Het heeft me diep geraakt maar dat was nodig. Heb nog veel angst voor het nieuwe, maar dat is ok en we zullen allemaal door die angst door geraken dankzij de hulp van de engelen.

 12. Dank je wel Gordon voor het plaatsen van dit prachtige artikel!!! Ik ben gek op Tobias, Adamus, St Germain….
  Ik hou van de crimson circle <3 <3

  liefs sabine

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in