Mijn geliefden, mensheid, Ik giet dit over jullie uit met Mijn tedere Liefde, op stromen van licht, om jullie afwachtende harten te raken. Het bevat tevens de sleutel naar je herinnering.

De herinnering aan je schoonheid en aan al de wijzen waarop Ik je maakte in Mijn beeltenis. En herinnering aan de waarheid van Liefde, hoe elk mensenhart was geboren in Liefde en dat elk mensenwezen een kind is van God. En de herinnering, dat jouw hart onze verbinding is en dat je co-creatieve kracht, via je hart leeft. Via je hart komt je schat; ál de geschenken die Ik je geef, voor altijd.

Via je hart zul je nu herinneren en ontwaken tot de waarheid van Liefde die je bent.
Wat hou Ik veel van jullie!Jullie zijn werkelijk het grootste wonder van alles. Jullie zijn Mijn eigen hart, levend en vorm gegeven, klaar om uit te breiden, altijd verder gaand om de Liefde te geven die je bent.Jullie maken de Liefde vibrerend, verrassend, nieuw. Alleen jullie, geliefden.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Mijn kostbare glorieuze kinderen, alleen júllie kunnen verder gaan in ademloze verwachting en de Liefde die Ik Ben zien, in een nieuw perspectief. Hebben jullie je nooit verwonderd over je prachtige nieuwsgierigheid? Over hoe onverzadigbaar je de wereld intrekt en begroet? En hoe diep je geraakt wordt door elke ontwikkeling van schoonheid? Dit is het wonder van je co-creatieve hart…

Mijn Wens voor jullie, ieder van jullie, elk lief schitterend gouden kind van God, is een wereld van vrede en een overvloedig leven. Door naar Mij te kijken, kun je deze dingen hebben.
Jouw hart is de bron van je kracht, jouw schat, jouw identiteit, jouw leven. Jouw hart is voor altijd met Mij verbonden. En via je hart zul je je zegeningen ontvangen, de geschenken van vreugde en Liefde en nog méér overvloed die Ik voor je klaar heb liggen. Oh! Het is Mijn grootste wens om je de sleutels naar de hemel te geven, zodat je een hemel hier op Aarde mag leven, ja, en waar je ook bent in alle eeuwigheid. Al wat je moet doen is terugkeren naar je hart, om de vreugde in het leven te vinden, wat de ware resonantie is van het hart en de hoorn des overvloeds van al wat goed is, zodat het tevoorschijn zal komen als jouw leven en jouw wereld!

Ik Ben een God van Liefde, geliefden, voor eeuwig en altijd. Er is niets dan Liefde in Mij. Laat je hart in zijn herinnering van de grote waarheid roeren, want daarop rust de bevrijding van deze kostbare wereld en jullie duizenden jaren van vrede die, werkelijk, voor altijd doorgaan. Je wist dit, ergens diep vanbinnen. Je hebt altijd geweten dat Ik Liefde Ben en dat alles wat je voor je ziet, niet klopt.

Al die oorlogen en ziektes, de broeders die zich tegen hun broeders keren, de armoe, de pijn, zelfs de ouderdom en de dood. Oh, geliefden, Ik heb je gehoord toen je in de duisternis van je ziel schreeuwde om antwoorden. Hoe ieder van jullie de vraag stelde, “Als God van ons houdt, waarom creëert hij dan kinderen met kanker en hele volkeren die verhongeren; zo uitgemergeld dat ze nu al op geraamtes lijken?”

Het klopte niet volgens jullie. Dit, geliefden, was een boodschap van je hart, die je de waarheid wilde laten zien. En wanneer je vroeg, “God, wat is de bedoeling, de betekenis van mijn leven?” reageerde je op het duwtje van je hart. Maar sommigen, die hun hart niet hoorden, hebben zich afgewend, want ze geloofden niet dat Ik een liefdevolle ouder voor Mijn kinderen kon zijn door zo’n wereld vol verschrikkingen te creëren.

Nu is het tijd voor de waarheid. Jullie zijn er klaar voor. En voor diegenen die dit lezen en dit al weten, vraag ik om je verbintenis uit te diepen door ernaar te leven, en dit door te geven aan Mijn andere geliefde kinderen. Aan hen, die dit lezen en het onbegrijpelijk vinden, vraag ik om je voor een moment op je hart te concentreren, en de mogelijkheid ervan eenvoudig toe te staan. Geef het dan door aan anderen – zodat iedere hand, iedere paar ogen, ieder hart wat met deze, in licht geschreven, brief in contact komt, ook de mogelijkheid krijgt dat het in hun leven geplant wordt.

Geliefden, Ik hou van jullie. Ik hou van jullie met een Liefde zo groot als de kosmos. Ik hou van jullie met een vreugde in jullie bestaan, dat elk moment steeds meer overvloeit. Ik hou van jullie als Mijn hart binnenin Mij. Ik hou van jullie, en Mijn Liefde wankelt nooit, veranderd nooit, houdt nooit op. Ik verlang ernaar dat jullie dit weten, om onze zoete communie te voelen. Ik verlang ernaar om alle schatten van de creatie voor jullie neer te leggen. Jullie zijn van Mij. Nu. En Nu. Voor altijd. En niets kan dat veranderen. Het is een feit van jullie bestaan.
Ik heb deze wereld van pijn niet gecreëerd. Jullie deden dat. Jullie deden dat toen jullie ervoor kozen om in het goede te geloven, in Liefde, en in iets anders, wat jullie het tegenovergestelde van Liefde noemde.

Noem het, het moment in de Hof toen jullie de vruchten aten van goed en slecht. Noem het, het eerste oordeel. Hoe je het ook noemt, geliefden, het is jullie eigen creatie. En jullie stelden jezelf in, op het kunnen onderscheiden van wat nu wát was en zo begon deze wereld van de dualiteit, van licht en duisternis, van Liefde en anti-Liefde. Maar, Mijn geliefde mensheid, Ik Ben alleen maar Liefde. En levend in Mij, zijn jullie, óók, alleen Liefde. Dus, jullie hebben een valse wereld gecreëerd, een wereld van ‘doen alsof’, waar de duisternis kon bestaan, want het kan niet bestaan in iets wat altijd en alléén maar licht is, wat Ik Ben.

Je hebt sindsdien in de woestijn van je co-creatieve gedachten gewandeld. Want als je hart, verbonden met Mij, de waarheid van de Liefde kent, moest je een andere manier vinden om een duel-scenario te kunnen zien – en dus ontwikkelde zich het gereedschap van je geest/gedachten (mind).

Oh, geliefden, ik wil niet tot in lengte dagen uit gaan leggen. Al wat Ik tot je zeggen wil is, dat je alleen maar Liefde bent. En dat, hoe meer je ervoor kiest om via je hart te leven, hoe vaker en helderder je de wereld zult zien zoals het werkelijk is. Hoe vaker je de ware Liefde van God zult ervaren, de Liefde waarin ik je houdt in ieder moment.
Vandaag leef je in een wereld op de rand van oorlog, een wereld vervult van negativiteit en zoveel pijn, dat je jezelf verdooft om te kunnen overleven. Dus heb je niets te verliezen om eens uit te proberen wat Ik je hier wil laten zien:
Als je weet dat Ik alleen maar Liefde Ben, dan moet je weten dat ik, voor jou, altijd de wereld van jouw erfenis bevat, de wereld van vreugdevolle extase en glorieuze overvloed.

Je weet dat Ik geen kracht Ben om duisternis mee op te roepen, want duisternis is er niet in Mij. Je weet dat iedere keer dat je verbinding met Me maakt, je een verbinding maakt met de Liefde en perfectie die Ik voor jou heb bewaard en altijd zal blijven doen. Ik Ben onveranderde Liefde. In de waarheid van deze Liefde is geen negativiteit.
Hoe zit het dan met je wereld van pijn? Hoe zit het met de oorlogen en geruchten van oorlogen? Hoe zit het met de angst en alle ervaringen die maar blijven gebeuren in je leven? Dat ben jij, dromend, geliefde. Dat ben jij, verdwaald binnen de miljoenen draden van mogelijkheden, die van jou beslissing afkomen om in goed en kwaad te geloven. En net zoals je ’s nachts droomt en je dromen werkelijkheid lijken te zijn, zo is het ook in deze wereld. Zó werkelijk en gevuld met pijn, voelt het.
Er is een andere manier van leven. Dat is, om elke morgen voor deze wereld van leugens te staan en ervoor te kiezen om alléén in Liefde te leven. Om bewust de illusie, van oordeel over goed en kwaad, te verwerpen. Om jouw Wil in de Mijne te plaatsen en om Mij te vragen je genoeg ‘op te tillen’, zodat je het verschil kunt zien. Het verschil tussen de waarheid van Liefde die in je hart leeft, en deze wereld van wervelende negativiteit die leeft binnen je gedachten (mind).

En als je eenmaal weet, dat Ik Liefde Ben en jij altijd in Mij leeft, dán zul je werkelijk in vrede door deze wereld wandelen. Als je weet, dat je thuis in Mij is en je bevestigd je hart, dan zou je door een, door oorlog verscheurd gebied kunnen lopen, met bommen die naast je neervallen en wéten dat niet één ervan je zou kunnen raken, en niet één ervan ons thuis zou raken.

Ik zal je vragen beantwoorden. “Hoe zit het dan met de anderen?” zal je hart uitschreeuwen. “Wat heb je eraan, als ik veilig ben in jou, God, terwijl alle mensen om mij heen in de ellende zitten?” Geliefden, het antwoord is als volgt: wanneer jij je droom zuivert, wanneer jij je Wil aan Mij geeft, wanneer jij in de waarheid van de Liefde gaat, zijn wij samen en zal er een aura van vrede om je heen ontstaan, een grote bal van licht zal ontstaan wanneer jij de levende waarheid van Liefde wordt.

In het begin zal het alleen jóuw leven zuiveren van de illusie, wanneer je vertrouwen in de Liefde, de hemel herstelt waar je in thuis hoort, en wanneer je, keuze-na-keuze en dag-na-dag, je tot Mij went voor je identiteit en niet tot de wereld buiten je, waar je altijd in hebt geloofd. Maar elke dag zal dat licht groeien – precies zoals je een fysiek licht aan zou doen in een donkere kast vol enge vormen.

Het licht vult elke ruimte – er blijft geen duisternis over – en alles wat zo bedreigend leek, wordt iets neutraals. Iets wat je kunt veranderen door de oude meubels te verwijderen of iets, waarvan je in ieder geval weet dat het onschuldig is.

Dus, als je groeit in je mogelijkheid om op Mij afgestemd te blijven, om voor de wereld te kiezen die je geboorterecht is als kind van God, hoe groter de omtrek van je uitstralende licht zal zijn. Eerst zullen je buren wat verlicht worden. Ineens kunnen zij zien, dat er geen bedreigende dingen op de loer liggen in hun leven; dat ze ervoor kunnen kiezen om gelukkig te zijn, om vreugde te ervaren. En met elk moment, dat je spendeert in communie met de waarheid in je hart, zal het licht om je heen groeien, totdat het de hele buurt aanraakt en de stad waar je in leeft, en de provincie en het land. Totdat je uiteindelijk zal doen wat Jezus deed: waar je ook bent, de mensen zullen hun waarheid als Liefde zien, en dit met heel hun hart wetende, zullen ze hun ziektes, hun problemen en strijd achterlaten – simpelweg door de kracht te ervaren van je licht, wanneer je je leven leeft als alleen maar Liefde.
Dan, wanneer anderen hetzelfde doen, zul je de wereld inwandelen en zal de illusie van negativiteit weg móeten vallen. Je hebt “het licht in het theater aangedaan,” dat wat je de wereld noemt, en iedereen, die geloofde dat het leven een strijd was, zal plotseling bevrijd zijn.
In jullie Westerse wereld, bestaat een passage in de Bijbel, van hem die de weg naar de waarheid in het hart kwam wijzen: “Je kunt niet God én de mammon dienen.” Dat betekent het ook precies. Je kunt niet in een wereld van goed en kwaad geloven en tevens een leven van Liefde proberen te creëren. Want binnen de droom van dualiteit, zal elke keuze voor Liefde, het tegenovergestelde bevatten.

Geliefden, als dit tot je spreekt, als dit iets raakt in je hart (of, natuurlijk, als je uitroept, “Oh, ik weet dit!”), dan ben je hier om de weg te wijzen. Hier om Mijn gezicht te zien, Mijn Liefde, in elk mensenwezen, ongeacht welke rol ze spelen in de droom van goed en kwaad, van Liefde en anti-Liefde. Jij bent hier om het Nieuwe op te bouwen, om de hemel van een leven in Liefde te creëren, dat wat altijd zo bedoeld is.

Wend je tot Mij en dagelijks, van moment tot kostbaar moment, zal Ik je laten zien wie je bent: een kind van Liefde, zo mooi dat je mantel is gemaakt van sterren, je hart is een levende zon die de duisternis verlicht en alleen maar licht laat zien.
Geef Mij je Wil, laat Me je verheffen zodat je elk moment de eenheid van Liefde kunt zien. Hoe de hele schepping Mijn wezen is en elk deel daarvan, geweldig en vreugdevol, danst in een werveling van zoet uitbarstend leven. Ik zal je helpen om verder te kijken dan de dualiteit, verder dan de sluier waarbinnen de droom van separatie wordt gedroomd door Mijn kinderen. Ik Ben alleen Liefde. En jouw hart is de sleutel tot de schatten, bewaard voor jou tot in alle tijden. Tijd – de illusionaire creatie, voortgekomen uit ‘in de ervaring passen’ een pendulum van de goed en slecht ervaring.

Geliefden, Ik spreek tot jullie wiens harten altijd hebben geweten, diep van binnen, dat Ik nooit zo’n wereld als deze, die jij voor je ziet, zou creëren. Het kan gemakkelijk zijn om je te bevrijden, maar je hebt het leven van de illusie dan ook al lange tijd geleefd. Dus kun je elkaar in deze assisteren. Assisteer elkaar in het concentreren op het hart en door de kracht van Liefde, die je daar vindt, te gebruiken om een wereld in te prenten die je wilt, níet de wereld die voorbijgaat, de wereld van zoveel pijn.

Jullie zijn medescheppers. Gemaakt naar Mijn beeltenis, weet je nog? Het is waar. Je bent gemaakt naar Mijn beeltenis en dus manifesteer je de overtuigingen van je hart. Vergeet niet, het hart is waar we verbonden zijn, dus al de kracht, al het licht, al de Liefde die Ik over je uitgiet komt direct en onfeilbaar via je hart.

Ik Ben Schepper; Ik Ben Liefde, uitbreidend via jou.
En Mijn verbond met jullie, Mijn kinderen, is dat Ik áltijd jullie hartenwensen in zal willigen.

Dit is de belofte aan ieder van jullie gegeven op het moment van jullie creatie als kinderen van de Liefde die Ik Ben. Dus, als je diep in je hart bang bent, als je gelooft dat je hart is gebroken (let op deze woorden), als je bang bent dat Liefde je pijn zal doen, als je jezelf blijft beschermen, als je iedere keer verwacht dat er iets vervelends gaat gebeuren, als je vindt dat wereld hopeloos is, als je denkt dat het leven geen zin heeft, als je denkt dat de wereld op zijn einde zit, vanwege de enorme vervuiling of vanwege de chaos en de oorlog, deze diepe gevoelens over je leven – dit zijn de overtuigingen van je hart.

En dus, geliefden, vanwege Mijn verbond met jullie, zullen ze voor jou gemanifesteerd worden. Want als de Liefde die Ik Ben, zich uitstort over jou, zal de Liefde alles tot leven brengen wat zich voor je hartopening bevindt en je zo helpen met co-creëren.

Daarom zie je dat, wanneer je voor “the White House” staat met woede in je hart, met de overtuiging dat er níets veranderd, dat de regering corrupt is, en, het ergste van alles, als je daar haat vasthoudt, dan zal dát, geliefden, binnen de tempel van God die je bent, zijn waar je méér van zult krijgen.
Jij bent de prijs van het universum – het hart van God, uitgaand om te creëren.

Er is werkelijk alléén Liefde om mee te creëren. Maar kies je voor Liefde én anti-Liefde, dan keer je je gezicht af van de Liefde en, turend naar de wereld die je gemaakt hebt, zoek je naar je identiteit. Oh, geliefden, vindt het niet daar! Ontwaak alsjeblieft tot de waarheid van Liefde. Gebruik alle hulpbronnen met je ware en glorieuze hart. Ik beloof je dat Liefde de enige kracht is. En dat het, werkelijk, het hart is waarmee je altijd creëert wat je ervaart, zij het nu, op Aarde, of later, “na de dood.” Er is geen vooruitgang, geen goed en kwaad, geen beter en best. Er is alleen de waarheid van Liefde óf de droom van separatie.
Als je de sprong kunt maken, ben je degene die een brug slaat tussen hemel en Aarde, die het paradijs weer opeist, wat je nooit echt verlaten hebt. Maar kun je dat niet, ga dan alsjeblieft door met het groeien van het vertrouwen in de Liefde. Het is goed om voor vrede te bidden, want ook al bevat het het geloof in het tegengestelde, op het moment dat je je concentreert op Liefde, gebruik je je co-creatieve bewustzijn om je verder te verheffen naar de eenheid van Liefde.

Het is echter het beste (en Ik gebruik deze term omdat het hier van toepassing is), het is de ware manier, de weg die Jezus heeft laten zien, om alléén maar Liefde te zien. Om élk beetje van de kracht van je hart, op het paradijs van Liefde te plaatsen, die de Aarde in werkelijkheid is, en níets van je energie gevend aan de illusie, dat Ik alles kan creëren behalve Liefde.
Zie je het? Zie je nu dat dit een fantasie moet zijn, als in Mij geen duisternis bestaat? Als Ik Alles Ben Wat Is, wat Ik ook Ben, dan is er níets anders in de Schepping dan Liefde. Oh, geliefden, dit beloof ik jullie.

Jullie werden gecreëerd in Liefde; gemaakt als een glorieuze reproductie van wat Ik Ben als Schepper. Jullie kwamen voort, werkelijk waar, als Tweeling Vlammen, de krachten van het Goddelijke. Oceaan van Liefde, Goddelijk Vrouwelijke, en de prachtige beweging van Mijn Wil, Goddelijk Mannelijke. Geboren als één met twee punten van bewuste Liefde, jullie bestaan voor altijd in een grootse eenheid van Liefde, samen stralend om meer Liefde te co-creëren.

Ik roep je naar huis. Thuis naar de eenheid van Liefde die Ik Ben en dat jij bent in Mij. Elke gedachte voor vrede, elk gebed is van waarde, en elke dienstbare handeling uit naam van Liefde voor een ander is een ster in de nacht van deze ‘zak van dualiteit.’ Maar de ware service, waar velen van jullie voor zijn gekomen, is om je met elkaar te verbinden, hart na hart, in de overtuiging van de waarheid van alléén Liefde en, om een netwerk van jullie prachtige aura’s van licht te vormen, om de wereld te bevrijden van de tegenstellingen, veroorzaakt door het geloof in goed en kwaad.

Dank je, geliefde, voor het lezen van dit. Voel je Mijn levende aanwezigheid in je hart? Zie je het licht achter deze woorden, de pakjes van Liefde die Ik nu afgeef? Dan ben je geroepen, geliefde. Geroepen om een wereld van alléén maar Liefde te herinneren. Geroepen om deze visie voor je te plaatsen, totdat het verzinkt in je hart en je enige verlangen wordt: om het erfrecht aan Mijn kinderen terug te laten keren. Je hebt overal engelen om je heen. Je handen worden vastgehouden, vinger van licht tegen vinger van licht, door de meesters die je voorgaan om de weg te effenen.

Elke affirmatie die je kiest over de wereld van Liefde, wordt aangekondigd door Aartsengelen als ze door de hemelen trompetteren, “Een kind van God ontwaakt! Een kind van God ontwaakt!” En refreinen van wezens, levende sterren groter dan je zon, dragen de boodschap verder dat het geheel van Liefde wat Ik Ben is vervuld met feestvreugde. Want elk kind van God dat terugkeert, heelt de vele droomlevens van anti-Liefde die voortkwamen uit hun creatieve hart.

En de hele kosmos is blij, want het gat in Mijn hart, dat veroorzaakt is door jullie tocht in de ‘duisternis’, is genezen. Het hart van God is gerepareerd, ah, maar meer dan dit: de Liefde die Ik Ben gaat weer verder als júllie….. om nieuwe dingen te creëren voor ons, om samen van te houden.

Ik roep. Je kunt Me horen. Het duurt nu niet lang meer, Mijn geliefden.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in