grenzen stellen

“Al het lichtende in de wereld is afhankelijk van iets waaraan het zich gehecht heeft om te kunnen blijven schijnen.”

Enthousiast aanvaard ik de uitdaging om langs dit artikel enig licht op “het epidemisch burnoutverschijnsel” te werpen.

Door Dorothea Lagae

burn_outEen zestal jaren terug belandde ik eveneens in een wat voor mij erg vreemde periode leek. Ik kijk nog steeds verwonderd en tegelijk dankbaar terug op dit ongrijpbare verleden.
Ongelooflijk mysterieuze krachten hebben mij toen door een ziekteproces geleid. Nu nog voel ik een dagelijkse verbondenheid groeien met de wonderlijke leiding waarmee ik toentertijd mee in contact kwam. Ik hoop dat dit schrijven als een liefdevolle handreiking ervaren mag worden, voor menigeen die in aanraking komt met de opbrandingsverschijnsels, bij zichzelf of in zijn omgeving.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Is het niet zo dat wij allen het volgende bedreigende symptoom herkennen? “Het gevoel dat we onvrijwillig grenzen overschrijden in onszelf, die ons ongelukkig maken en dit terwijl gelukkig zijn hoogbelangrijk is! Het ganse dagdagelijkse reilen en zeilen is simpelweg gericht op het bereiken van “het geluk”.

Het is hoog tijd om het zinvolle van  burnout, als boodschap  te verkondigen, omdat op die manier de hoge prijs die “het fenomeen” vraagt aan het individu en zijn omgeving billijk wordt.

Een heel moeilijk gegeven is echter dat de beginsignalen van burnout vaak genegeerd worden, daar de symptomen onschuldig lijken en bij veel mensen voorkomen. Het is een ziekte die mensen onopgemerkt in haar greep krijgt en hen in een draaikolk meesleurt, waar men met grote inspanning dient uit te komen. Een draaikolk “als het levend water” stelt zich voor. De eis van de nieuwe tijd!

Wat gebeurt er als burnout toeslaat?

Voor wie de opbrandingsverschijnselen niet bekend zijn, is dit een greep uit het resultaat, wanneer de ziekte zich verankerd heeft bij het individu. Je bent voortdurend uitgeput, en opgebrand, alle energie lijkt opgebruikt,je raakt niet uitgeslapen, komt niet tot rust, ontspanning, of kunt soms de slaap niet meer vatten. Je raakt langzaam maar zeker burnout-sider, je voelt je bij niets meer echt betrokken, ook niet bij jezelf, je raakt gefrustreerd, je wordt overspoeld door negatieve emoties.Woede, angst en depressie slaan toe. Voor je ogen speelt zich een waar drama af, je wordt gedwongen toe te kijken en de prijs te betalen. In welke zin heb je hiervoor gekozen om midden in dit persoonlijk drama verzeild te raken? Hierbij leunt direct even de vraag aan: welke zijn de oorzaken die aan het burnoutdrama ten grondslag liggen? burnout weerspiegelt in wezen het ganse menselijk drama, het is de parameter van de wanverhouding tussen wat mensen werkelijk zijn en wat ze moeten doen. In de uiterlijke onvrijheid van elke dag worden de mensen ook innerlijk onvrij. Men laat zich meesleuren in het gewoel van het leven, en mist de nodige klaarheid om de verschillende indrukken die op hem instormen te verwerken. Tegenwoordig zitten we midden in een turbulentie, nervositeit en onrust, snel, alles snel. Een bestuurde opgejaagdheid vanuit ongekende regionen, wordt constant de wereld ingestuurd. Nu is echter een hoogtepunt bereikt, zonder de waarschuwing van het burnoutverschijnsel, zou wereld en mensheid werkelijk volledig ten onder gaan.

We staan momenteel op een werkelijke ommekeer, wanneer wij de ziekte zowel als lot en als kans durven benaderen.

Om het beste resultaat te waarborgen in het geboden genezingsproces, moet u het best mogelijke begin maken. In het begin van wat dan ook is de kans op verwarring groot. Aanvaarding is de grote sleutel om deze beginsituatie aan te pakken. Niet dat u zich de ziekte zo maar laat welgevallen. Waar het om gaat is dat u alle feiten probeert onder ogen te zien, en vanuit uw bereidwilligheid tot acceptatie op die manier eveneens de kans grijpt om het grote gegeven van burnout te zien. Je wordt gedwongen stil te staan, toe te kijken en ergens het keerpunt te vinden.
Het is hoogst noodzakelijk het “hier en nu” zo verantwoordelijk mogelijk door te komen. Betreur het verleden niet en maak je geen zorgen over de toekomst. Laat je leiden door een diepe oprechtheid die zich in je laat voelen, als een ster die in de nacht de weg wijst. Ervaar dat in het eenvoudig aanwezig zijn in het moment, een groot voordeel schuilt. Daar, in je innigste eigen moment, ligt alles glashelder, doorzichtig voor je. Durf je eigen levensritme nu te grijpen. Realiseer dat je niet kunt vermijden zaken op te geven, om met jezelf in het reine te komen, en je eigen plaats te vinden in de wereld, waar het “echt goed” is om te zijn, en op die manier iets van blijvende waarde te creëren. Ontdek je levensvuur, vanuit je standvastigheid in het moment. Het vuur heeft geen bepaalde vorm maar hecht zich aan brandbare voorwerpen en geeft daardoor licht.

Al het lichtende in de wereld is afhankelijk van iets waaraan het zich gehecht heeft om te kunnen schijnen.

TO THE POINT:

Welke is de zinvolle boodschap van burnout?

Wanneer men zich in de neerwaartse spiraal bevindt, en zelfconfrontatie en tegelijk zelfvervreemding een onvermijdelijk gegeven is, komt mij “het orakel van Delphi” helder voor ogen “Mens, ken jezelf”.

ken-jezelf
ken-jezelf

Mensen, kennen wij “ons-zelf”; wij leven momenteel in een unieke periode met héél veel mogelijkheden, om ons als individu te verwerkelijken. Ambitie viert dan ook hoog tij, en de arbeidsmarkt is een strijdperk waarin burnout een teken van mislukking lijkt. De gevaren die op ons loeren vanuit de arbeidsmarkt worden vaak wel gezien, maar eveneens genegeerd, vanuit het idee “het middel heiligt het doel”. Helaas, de wanverhoudingen tussen persoon en werk blijven toenemen, en de burnout dreiging wordt vanuit die hoek alsmaar sterker.
Crisismanagement en preventie zijn dringend aan de orde, zowel voor de wereld van de bedrijven als van het individu. Het potentieel vermogen om in harmonie samen te werken is een essentiële vereiste. Zolang het ziekteverschijnsel niet in zijn juiste perspectief geplaatst wordt en burnout een louter persoonlijke zaak lijkt, wordt de zinvolle kans mislopen.
Soms worden de getroffenen verwijten gemaakt dat ze onredelijk zijn, neurotisch, depressief, of dat problemen met de relatie of de kinderen te slopend zijn.
Een verkeerde beoordeling maakt eveneens dat men de vroege kenmerken negeert uit angst als zwak beschouwd te worden. Terwijl “burnout”-gevoelige mensen juist héél sterk zijn, gedreven en betrokken, véél energie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Maar wat nu als plots al je fantastische eigenschappen in die neerwaartse spiraal ten onder gaan?
Als verantwoordelijk schrijver voor dit artikel wijs ik nogmaals op het unieke van deze tijd, waarin wij vooral de mogelijkheid krijgen om tot de ware zelfkennis door te dringen.
Wie zijn wij werkelijk? Waar komen we vandaan, wat is ons doel en waar gaan we heen? Ik stel mijzelf duidelijk de vraag: waarmee zijn wij als collectieve groep bezig? Wat veronderstelt die ambitieuze energie te zijn? Waarom eist ze haar tol? Wenden wij die creatieve energie verkeerd aan? Wat bepaalt ons om onze krachten zo te verbruiken? Wij zitten als collectief onvrijwillig in een neerwaartse spiraal; die heerlijke, nieuwe wereld wordt maar geen werkelijkheid.

Status, materieel welzijn, financiële zekerheid, staan waarborg, omdat de grote illusie zou overwinnen. Mag ik er echter de aandacht op vestigen dat de ‘ware status’, het ‘werkelijke welzijn’ en het gevoel van veiligheid en zekerheid glorievol ligt te wachten op haar triomf. Alles is in gereedheid gebracht om ons op te nemen in de opwaartse spiraal, de verheffing in het licht. Als er geen duidelijkheid bestaat omtrent het proces, of het geen gaande is op onze planeet, en in toenemende mate als een stijgende temperatuur aanvoelt, dan komt dit door de vergetelheid, de sluiers der vergetelheid die bewust over de Aarde en haar bewoners gelegd werden.
Nu wij samen met Moeder Aarde in een dimensionale verschuiving opgenomen zijn, worden bij iedereen bewust of onbewust de glimpen van de paradijselijke sfeer opgevangen. Door een diepe wetmatigheid van verbondenheid met onze vader-moeder-schepper, zijn wij in essentie voortdurend herinnerd aan dit land van melk en honing, ons geboorterecht. Zoals we allen weten is het lijden onbegrijpbaar, vandaar de stijgende temperatuur der onverdraagzaamheid, en het overheersende ijle gevoel dat stilaan zijn intrede doet. Het tijdstip waarin we verkeren is helaas niet zo vriendelijk. Om onze fysieke uitdrukking te creëren is bekend terrein verleden tijd geworden. Oude waarden vallen uiteen en het wereldbeeld wijzigt zich zienderogen op allerlei fronten. Straks worden de wereldkaarten misschien hertekent, zo extreem voelt het soms aan.
Kiezen – keuzes maken we dagelijks, van wat er op de boterham komt, tot welke kledij dragen we? Hoe gaan we reageren op die of die situatie?
Kiezen wij niet veel al voor het bekende? Wat bekennen wij met onze keuzes? Aan ons nu de kans om het onbekende te betreden!
burnoutverschijnsels zijn een felicitatie waard, je hebt de prijs ontvangen, je bent waardig bevonden de kans te grijpen opgenomen te worden in het grote plan verbonden met wereld en mensheid.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en zie de oude zijn voorbijgegaan.

Ervaar de helende, transformerende kracht en doorleef die periode van opbrandingsverschijnselen alsof je in verwachting bent. Een hergeboorte wordt je deelachtig, waarbij vreugdevol aanwezig zijn in liefde voor jezelf de maatstaf is.
Hoe optimaler het individu het burnout-proces hanteert, hoe positiever voor het collectief.

We zijn één deel van het grote geheel, één schepping. Laten we ons opnieuw verbinden met onze vader-moeder-god schepper, via het liefdesvuur in ons hart, DE CHRISTUSKRACHT.

Niets gedijt, als het niet uit de Liefde voorkomt !
“De Christuskracht, de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Uw zuster, Dorothea Lagae.
In samenwerking met mijn Meester Engel LOEMER, Het ‘Universele Lichtwezen in ieder van ons’.

Verder verspreiden van deze ‘Inspiratie’ is toegestaan mits een vermelding vooraf aan Dorothea Lagae en een duidelijke verwijzing naar de bron van herkomst. Deze ter bescherming tegen mogelijk verkeerdelijk gebruik. Bij gedeeltelijk citeren dient men eveneens duidelijk naar het desbetreffende artikel te verwijzen. Deze ter bescherming van versluiering of wanbegrip van de geschonken ‘Inspiratie’. Met dank voor het verspreiden van deze Lichtinformatie groet ik Jullie in verbondenheid met Licht en Liefde. Dorothea Lagae. http://healinglightcoach.be/

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

2 REACTIES

 1. 3 jaar geleden kwam ik in een burn-out terecht. Dat kon ook niet anders, ik was alleen maar aan het dragen. Over de inhoud zal ik verder niet ingaan, maar wat heb ik daar veel van geleerd.
  Vooral het leren voelen van mijn grenzen, nu duidelijker dan ooit. Nee zeggen, dat kon ik nooit. Nu kost het me veel minder moeite en het is iets wat wel moet. Beide benen op de grond, mijn hart-energie teveel waardoor alles maar uitwaaiderde naar de ander.

  Hoe het nu gaat in de maatschappij, voelt voor mij alsof er weer een onrustige burnout-achtige situatie ontstaat. Ik word kriegel als ik zie wat er op tv is, overprikkeld. Ik heb dagen dat ik geen tv of computer kan verdragen, geen informatie, zoveel pulp.
  Al die ordinaire rare programma’s op tv, jongeren die tentoonstellen hoe ze zich misdragen met drank en sex, terwijl er anderzijds weer gelet moet worden dat er niet teveel gedronken wordt door jongeren. Als je een hoofddoek draagt, krijg je straf enzovoorts enzovoorts.

  Het komt erop neer, ik heb geleerd van mijn eigen burnout om bij mezelf te blijven, mijn grenzen aan te geven. Als ik dat niet doe, zie ik door de ballen de soep niet en ga ik me zo zwaar verbazen over dingen, zo boos maken of irriteren.
  En met boosheid en irritatie is bij mij destijds de ellende begonnen.

  Accepteren dat nu alles precies zo is zoals het behoort te zijn, voor deze tijd. Het is lastig, maar het helpt. En niet teveel die media binnen laten komen.

 2. Wat een welkom beeld over me burnout klachten. Dit is een manier van zien die openheid en kracht geeft om het licht weer te zien in deze turbulente tijd.
  Dank je wel

  Cinogenic

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in