Dieper duiken, Hoger vliegen en Waarnemen met Hoger Inzicht

Aartsengel Michaël door Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, in deze tijd van Verandering en Transformatie, zien we dat velen van jullie het Nieuwe Licht en de energie omarmen, die naar jullie toe komt als Pulsen en Codes van Licht vanuit het Cosmische Hart. We zien hoe jullie jezelf uitrekken om te groeien en te evolueren, en we applaudisseren voor jullie vooruitgang. We suggereren dat het nu tijd is voor een andere verschuiving, en om jezelf toe te staan Dieper te Duiken, Hoger te Vliegen, en waarlijk meer te zien met de ogen van Liefde en Wijsheid, en om meer te ervaren van Wie Jullie Zijn op dit moment!

Geliefden, dit is niet een moeilijke taak. Het is wat jullie toe aan het laten zijn middels de Activeringen van jullie Lichtlichaam en jullie DNA Lichtcodes. Het is echt tijd om de oude manieren van leven en welzijn voorbij te gaan en te omarmen wat Mogelijk is en Waarschijnlijk in jullie Nieuwe Aarde Werkelijkheid.

Eerst zullen we zeggen; duik dieper in je Hart en je Ziel en in je Wezen, en ervaar de Diepten van Liefde en Verbondenheid en Intimiteit die voor jullie beschikbaar zijn in deze Nieuwe Energie. We hebben al eerder gezegd dat dit jaar 2010, een tijd is om jullie Relaties en Partnerschappen opnieuw te omschrijven en om te proberen deze op één lijn te brengen met de Goddelijke Harmonie en Wil. Binnen deze Goddelijke Harmonie ervaren jullie de krachtige diepten van de Goddelijke Liefde door jullie Zielservaring en de Spirituele aspecten van jullie relaties en partnerschappen.

Geliefden, als jullie jezelf verplaatsen naar de Vijfde Dimensie zullen jullie Partnerschappen en Relaties opnieuw gaan omschrijven om een Liefde kenbaar te maken die zowel Onvoorwaardelijk is, als zeer betrokken en Intentiegericht. Het zal een Liefde zijn die zowel de Cosmische als de Individuele aspecten eert van de Verbinding en de Communicatie met het Hogere op de Planeet Aarde.

We stellen voor, Geliefden, dat jullie deze ideeën in overweging nemen om Liefde en Verbondenheid te gaan omschrijven en tot uitdrukking te gaan brengen op een hoger niveau van Vreugde en Intimiteit. Wij raden jullie aan om de aspecten van Intentie, Betrokkenheid, Transparantie en Gratie te overwegen, zodat jullie de energie van de Relatie gaan definiëren vanuit het Hart en de Ziel op de Nieuwe Aarde.

Ten eerste, is Intentie een belangrijke factor van elke relatie. Op het niveau van Zielsverbinding, worden Zielen als magneten tot elkaar aangetrokken voor een specifiek doel met betrekking tot hun wederzijdse groei. Een wijze Ziel zal de intentie bepalen van iedere Relatie of Verbinding en die tot uitdrukking brengen. “Waar gaat het over bij deze Verbinding” en “hoe ervaar ik het?”, kunnen vragen zijn die jullie je zullen stellen. Natuurlijk, Geliefden, Relaties veranderen en groeien na verloop van tijd, maar de Essentie of de Intentie bepaalt de uitbreiding en ontwikkeling van deze relatie. Als beide Zielen duidelijk zijn over de Intentie van hun Verbinding, dan zullen ze eerder in staat zijn om zich te verbinden in Harmonie en hoeven ze geen emoties meer te ervaren, als angst en vrees en manipulatie, en ze hoeven geen verwachtingen meer te hebben waar na verloop van tijd niet aan wordt voldaan.

Zodra de Intentie is vastgelegd, moet deze in ere gehouden worden middels Inzet en Focus. Dit is een aspect van een Verbinding tussen twee mensen die verloren is gegaan ofwel slecht wordt begrepen in jullie samenleving. Inzet is als het ware een uitdrukking van een Keuze, en houdt geen bezit of eigendom in. Het betekent wel dat, zodra een intentie wordt vastgelegd in een Zielscontract, dat voornemen eerbiedigd dient te worden met rechtschapenheid. Dit schept Vertrouwen en Rust, en bevordert Harmonie en Vreugde. En dit zal, op haar beurt, ruimte maken voor een diepere Verbinding en het delen in Liefde en Vreugde.

Vervolgens is Transparantie ook een aspect van een dergelijke relatie. Er moet openheid en eerlijkheid zijn tussen de mensen in de Relatie. Wanneer alles open is en er zijn geen geheimen of verborgen agenda, dan kan Vertrouwen groeien en zich verdiepen tot Intimiteit tot op het niveau van het Hart en de Ziel. In de Nieuwe Energie, waar jullie leren hoe je kunt voelen en waarnemen door invoelend vermogen, zullen jullie het in ieder geval binnenkort “oppikken” als iemand niet eerlijk en open en transparant is. Een Relatie die open is en eerlijk, veroorzaakt een gevoel van Vrijheid en maakt het mogelijk om “jezelf te zijn” zonder angst.

En, Geliefden, als een Relatie of Partnerschap op deze manier werkt, dan is er Goddelijke Genade. Goddelijke Genade is de energie van Absolute Onvoorwaardelijke Liefde, en het schept Vreugde, Rust en Harmonie. Verlang er naar en neem je voor om op deze Nieuwe Aarde de Goddelijke Genade in jullie leven te brengen via Relaties die uitsluitend Goddelijke Harmonie creëren. Ga dieper je Hart binnen en vind die diepe Liefde en Empathie, die het jullie mogelijk maakt om Relaties te creëren, die een gesprek zijn met het Hogere waardoor de Goddelijke Genade in jullie levens naar boven wordt gebracht. Dit is de essentie van Heilige Relatie.

Geliefden, stel je eens voor dat je als een dolfijn bent en diep duikt in de oceaan van gevoelens en emoties van Goddelijke Liefde! Het kan een speelse en vreugdevolle uitdrukking van het Goddelijke Licht in je Hart zijn!

Geliefden, stel je vervolgens eens voor dat je een Arend bent, en dat je kan zweven door de lucht. Wat zou je zien, als je hoger en hoger vliegt? Zouden jullie de dingen dan niet anders zien? Zouden jullie niet een groter perspectief krijgen op je leven en hoe je leeft?

Inderdaad, de Ziel zou vergeleken kunnen worden met een vrij vliegende vogel, en de aard ervan is, om op te stijgen en de dingen te zien vanuit een hoger perspectief. Dit Hogere Perspectief kan doorgetrokken worden naar de Gevoelens van het Hart en de Emoties om een afstemming te realiseren tussen Lichaam en Ziel, ofwel Hemel en Aarde.

Geliefden, als jullie leren om opnieuw de manier te omschrijven, waarop jullie Liefde en Relatie tot uitdrukking brengen, leren jullie ook om boven de fysieke aspecten van het leven uit te stijgen en jezelf te vragen: “Wat ziet en voelt mijn ziel in deze situatie?”. Sta jezelf toe om op te stijgen en je leven en je keuzes te zien vanuit het perspectief van je Hogere Zelf en Ziel. Naarmate jullie meer bedreven raken in dit proces, zal het een tweede natuur voor jullie worden en jullie zullen al snel leren leven met constante aandacht voor het perspectief van je leven met de “ogen” van de ziel.

Op deze manier helpt hoger vliegen jullie om altijd jullie keuzes en beslissingen aan te passen aan jullie Ziel en met het Goddelijke Licht van binnen creëren jullie een gebied van Licht en Kracht dat de Goddelijkheid van Wie Je Bent zal uiten.

Geliefden, wij bieden deze informatie aan omdat zo velen van jullie nog steeds aan het worstelen zijn om je vriendschappen en persoonlijke relaties te bepalen en te beheren. Jullie hebben de neiging om vast te gaan zitten in oude, driedimensionale patronen van angst, boosheid, eigendom, gebrek en conflict, terwijl jullie liever zijn op de hogere niveaus van Harmonie en Vreugde. Wij zullen zeggen, Geliefden, kies er gewoon voor om de energieën binnen je Relatie te verhogen tot Goddelijke Harmonie en Vreugde en leer om te kijken, vanuit een hoger perspectief, welke keuzes moeten worden gemaakt en hoe jullie die keuzes in je leven trouw kunnen blijven.

Want weet, geliefde Familie van Licht, dat de Ziel altijd ernaar verlangt om jullie af te stemmen op de Geest, en ernaar verlangt dat jullie kijken met de Ogen van Liefde en Wijsheid, en dat jullie Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde en Harmonie uitdrukken in alles wat jullie doen en ervaren.

De Energieën voor april 2010

In deze maand april, zullen de energieën intens zijn. De Zon zal in de vurige Ram staan tot 20 april, waarna de Zon verhuist naar Stier. Mars zal zijn in de vurige Leeuw, waardoor een agressieve en explosieve energie wordt veroorzaakt voor het eerste deel van de maand.

De vrouwelijke planeet, Venus, zal gelukkig staan in het sterrenbeeld Stier tot de 25e, Liefde, Schoonheid, Gratie en Harmonie vierend, als een tegenwicht voor de meer vurige energie van Mars, en als de Zon naar Stier verplaatst op de 20e zal dat een korte gunstige gelegenheid zijn voor het bereiken van Hogere Frequenties van Liefde en Harmonie.

Maar, deze energieën zullen worden aangevochten door de retrograde van Mercurius op de 18e april. Zoals altijd, zal dit aspect jullie uitdagen om voorzichtiger te zijn en een beetje te vertragen. Ook zal op dat moment, Saturnus retrograde staan in Maagd, en dat creëert een moeilijk aspect met Venus, waardoor sommige relaties opnieuw zullen moeten worden gestructureerd om Harmonie te kunnen bereiken.

Pluto gaat retrograde door Steenbok naar Boogschutter en het Galactische centrum, en zal dat doen tot september. Deze energie zal ook de neiging hebben om problemen op te wekken, en relaties die zich leken te hebben voltooid zullen “terug” worden gezet om te worden getransformeerd of om uiteindelijk vrijgegeven te worden. Het zal een kosmische “tweede kans” voor de onopgeloste relatiekwesties worden.

Op 14 april is het Nieuwe Maan, en deze staat in Ram. Dit is een Vurige Nieuwe Maan, en de energie is dan altijd een beetje wisselvallig en instabiel. Het is een goed moment om je energieën te gronden en je te richten op het Solaire Licht van de Geest, die goddelijke zegeningen brengt voor het Nieuwe Tijdperk van Licht.

Op 28 april is het Volle Maan en staat in Schorpioen met de Zon in Stier. Een Water Maan is altijd een goed moment om de diepten van het bewustzijn te verkennen en “diep te duiken” in de wereld van gevoelens en emoties. Zoals we eerder in dit bericht voorstelden; sta jezelf toe om diep te duiken in de oceaan van Liefde en zweef dan de Hemel in met de Schorpioen-adelaar! Het is tijd om je vleugels uit te strekken en Helemaal te zijn Wat Jullie Zijn.

Wij wensen jullie Goddelijke Harmonie en Gratie in de maand april!

© 2010-11 Celia Fenn en Starchild Global
Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl
Dit werk valt onder licentie van Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in