vuurdans

Aartsengel Michael

Galactische Herverbinding en Galactische Menselijke Evolutie 2013 en Daaraan Voorbij….
Nieuwe Aarde Energieën – April 2013 / Celia Fenn
celia-fenn
celia-fenn

Geliefde Familie van Licht, in deze tijd van intense Verschuiving en verandering, en Opkomsten, voelen jullie de Turbulentie van de Geboorte van de Nieuwe Galactische Mens binnenin de Nieuwe Gouden Roos Galaxy. Jullie raken gewend aan de Nieuwe Energieën en de Frequenties van de Nieuwe Werkelijkheid. Wij zouden graag tegen jullie willen zeggen dat het omgaan met deze Nieuwe Werkelijkheid zeer Gemakkelijk is als jij je slechts Eén ding Herinnert – dat Alles Energie en Frequentie is! 

Het Gaat Allemaal Over Frequentie!
Het vinden van jouw handelswijze in deze Nieuwe Werkelijkheid en het vinden van Vreedzaamheid, Harmonie en Overvloed is een Eenvoudige Kwestie van Frequentie. Het is een kwestie van het op één lijn komen met en Resoneren met de Frequentie van Goddelijke Liefde en Goddelijk Medeleven, de Frequentie van Goddelijke Creatieve Intelligentie dat vanuit het Goddelijke Hart stroomt.
Dit is niet iets waar jullie hard voor moeten werken om te bereiken, of waar je voor moet studeren, of om ervoor te lijden om goed genoeg te zijn. Je hoeft jezelf niet te genezen of blokkades te verwijderen, het is jullie geboorterecht en je moet eenvoudig een Keuze maken en Erin Stappen! Het is een Frequentie die Binnenin Jou is, en je moet het eenvoudig binnenin jouw Hart vinden en jezelf op één lijn met deze Frequentie brengen.
Al het gedachten “gebabbel” over verwondingen en gevallen te zijn en geblokkeerd en “niet goed genoeg” te zijn, is eenvoudig jouw geest die probeert om een onvermogen te rechtvaardigen aangaande het op één lijn te brengen met de Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed, alsof het zeer moeilijk te bereiken zou zijn. “Er moet iets niet helemaal in orde met mij zijn”, zegt het, en spendeert dan tijd proberend uit te vinden wat dat “niet helemaal in orde” is. Geliefden, er is niets “niet helemaal in orde” wanneer je uit de Frequentie vandaan valt. Veroordeel jezelf niet, vind jouw weg eenvoudig ernaar terug! Stop! Haal adem! Grondvest jezelf, verbindt je met jouw Hogere Aspecten, en keer terug naar de Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed. Het is er voor Jou/Jullie!
Dus, zou je kunnen vragen, wat is deze Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed, en hoe maak ik deze verbinding?vuurdans

 

Zoals wij eerder aan jullie uitgelegd hebben, is het de Stroming van Goddelijke Liefde en Medeleven vanuit het Hart van de Kosmos, het Hart van God, de Goddelijke Creatieve Intelligentie. Het wordt afgegeven vanuit het centrum van Alles Dat Is, en wordt naar Jullie uitgestuurd via de Zon in het Galactische Centrum. In het verleden, waren deze transmissies van Lichtcoderingen en Informatie vanuit de Bron van een dergelijke Hoge Frequentie dat zij omgeleidt werden via Sirius en de Pleiaden, en via andere Zonnen, en dan naar jullie verstuurd door de “Frequentie Opzichters”, Hogere Dimensionale Engelachtige Wezens van Licht die belast waren met het werk van het ondersteunen van de Ontwikkeling en Evolutie van de Aarde. Nu, sinds de 2012 Overtocht, is de Aarde volledig “Her-verbonden” met de Galactische transmissies en heeft geen behoefte aan intermediairen. De Transmissies worden rechtstreeks vanuit het Galactische Centrum van Solaris, of jullie Zon ontvangen. Jullie, als Ontwaakte wezens, ontvangen nu de frequentie transmissies rechtstreeks vanuit het Goddelijke Hart in jullie Harten en Licht Lichamen.
Deze Volledige Herverbinding, Dierbaren, heeft een Turbulentie gecreëerd die wij noemen ‘Dimensionale Instabiliteit” of “Dimensionale Onbalans”. De Aarde is nu gesitueerd in de Vijfde Dimensie en is uitgelijnd met de binnenkomende Licht Code Transmissies, hoofdzakelijk door Multi-Dimensionale individuen die deze energieën in hun Licht Lichaam Gebieden vast kunnen Houden, en ook door enige Heilige Plaatsen en Ruimtes waar de Energie vastgehouden en uitgestuurd wordt naar de Plaats of Ruimte zelf. Op deze manier, is de Stroming van Goddelijke Vreedzaamheid en de Frequentie van Overvloed op de Planeet verankerd. Deze Frequentie is krachtig, Zuiver en Duidelijk, en wanneer jij ermee uitgelijnd bent, stroomt alles in jouw leven met Gratie en Gemak.
hubble
Maar, in de huidige tijd, zijn de meeste mensen niet in staat om deze Frequentie volledig te vinden, er buiten zichzelf naar zoekend, en niet in het Hart, waar het verankerd is en van waaruit het vandaan Stroomt. Dit externe zoeken creëert verontrusting, stress en geprojecteerde drama’s, wat betekend dat mensen weg ‘vallen’ van de Frequentie van Vreedzaamheid, Harmonie en Eenheid en in/naar de “Illusies” van het verleden “vallen”, dualiteit, angst en oordeel. Dit creëert een onstabiel milieu dat explosief en ‘ontbrandbaar’ is. Dat is waarom, Geliefden, jullie zoveel onstabiliteit en ongerustheid zien, omdat de externe “ankers” van de Derde Dimensie verdwenen zijn, en de mensen nog steeds leren hoe zichzelf te verankeren in hun eigen Heilige Ruimte binnenin het Hart en om dit op een Gegrondvestigde manier op Aarde te manifesteren.
Dierbare Familie van Licht, het is eenvoudig een Frequentie van Energie dat jullie zoeken, en die is binnenin jullie gelokaliseerd. Het Goddelijke Licht is geen externe macht die je moet zoeken omdat je er afgescheiden van bent. Weet dat Goddelijk Licht binnenin jou in de Heilige Tempel van jouw Hart leeft. Wanneer jij jouw wezen uitlijnt met dit Licht, kan jij jezelf in deze Stroming verankeren en deze Licht Codes uitzenden en projecteren. Je wordt een Anker en een Zender van de Galactische Frequentie, van het Hart en de Liefde van de Goddelijke Intelligentie.
Dierbaren, het is eenvoudig een kwestie van het je Bewust, Wakker en Bekrachtigd zijn, en ervoor te kiezen uitgelijnd te zijn met de Frequentie van Goddelijke Liefde en Medeleven. Je zult die Frequentie binnenin voelen en je zult Vreedzaamheid, Liefde en Overvloed in de Nieuwe Werkelijkheid manifesteren.

 

Galactische (Her)Verbindings-Draaikolken (Vortexen)
Geliefde Familie van Licht, een ieder van jullie die Ontwaakt en Bewust is wordt een Galactisch Verbindingspunt, een levend en ademhalend Punt van Licht op het Raster van Levende Harten van de Nieuwe Aarde. Jouw Licht Lichaam wordt een Zender van Galactische Coderingen en Frequenties. De Heilige Ruimtes die jullie creëren, zowel binnenin als in jullie Omgeving, worden Anker Punten voor het Goddelijke Licht en de Wijsheid, voorbij Angst en Dualiteit.
Maar, ook in deze tijd, worden vele punten op Aarde geactiveerd, of opnieuw geactiveerd, als Galactische Verbindingspunten. In het verleden, creëerden vele van de begeleidende Sterren Beschavingen Galactische Draaikolkpunten, of Sterrenpoorten, waar zij de Aarde konden linken met hun eigen thuis Sterren en met de Evolutie van de Aarde konden helpen in overeenstemming met het Goddelijke Plan zoals tot uitdrukking gebracht via de Licht Coderingen. Deze Draaikolkpunten omvatten het Oude Egypte (Sirius), Iran en Irak (Nibiru) en de Aegean (Andromeda), alsook vele andere Galactische Herverbindingspunten.
Welnu, de Aarde is geascendeerd in/naar haar Nieuwe Werkelijkheidsraster, en deze Verbindingspunten worden opnieuw geactiveerd als “rechtstreekse’ lijnen van Communicatie met het Galactische Centrum met de ondersteuning van diegenen die hen creëerden in de dienstbaarheid van het Goddelijke Licht. Ook, zullen vele nieuwe Galactische Verbindingspunten geactiveerd worden om de Aarde te ondersteunen met haar Ascentie naar een volledige Galactische entiteit in het de Gouden Roos Galaxy en een Volledig Lid van de Galactische Raad te worden.sol_y_luna
Velen van jullie zullen opgeroepen worden om met dit werk van Galactische Verbinding te helpen en met de Vestiging van Galactische Verbindings-Draaikolken op de Aarde. Deze zullen jullie verbindings- en communicatiepunten zijn met het Galactische centrum en de Galactische en Zonne Raden van Licht. Sommigen zullen ook opgeroepen worden om Ambassadeurs van het Licht te zijn aangaande de Zonne en Galactische Raden.
Familie van Licht verzamelt zich in Claros in het Turkse Aegean, om zich voor te bereiden op het Galactische Herverbindingswerk later in dit jaar.  

 

De Galactische Menselijke Evolutie en Daaraan Voorbij…. IK BEN/WIJ ZIJN…..
Dierbare Familie van Licht, in deze Turbulente Tijd van Verandering vragen jullie misschien, “Wat is “menselijke evolutie” en wat betekend het voor mij als een Ontwaakt Wezen van Licht?”
Wij kunnen uitleggen, kort, dat “Alles Dat Is” in een voortdurende staat van Ontwikkeling en Wording is, in overeenstemming met de Energie of het Bewustzijn van de Goddelijke Creatieve Intelligentie. Deze impulsen van Ontwikkelend Bewustzijn worden naar de Gehele Schepping uitgezonden via de “Licht Coderingen” die de Imprints dragen van Goddelijk Bewustzijn. Terwijl Alles Dat Is ontwikkeld naar nieuwe niveaus van Bewustzijn en Bestaan/Zijn, zo ook Ontwikkeld en Wordt de Mensheid op diens Reis door Tijd en Ruimte in de Vijfde Dimensie. Zeer recentelijk, heeft de Mensheid zich ontwikkeld vanuit de Derde Dimensie van afscheiding en dualiteit in/naar het Multidimensionale Doel en de Eenheid van Wezen/Bestaan. De Planeet is begonnen zich bewust van zichzelf te worden als “één” door het bewustzijn en de Onderlinge Verbondenheid van de Mensheid.
In deze Verschuiving in/naar de Nieuwe Werkelijkheid, Dierbaren, zijn jullie verhuisd van de oude “verhalen” van slachtofferschap en machteloosheid in/naar een nieuw gevoel en waarneming van jullie zelf als Menselijke Engelen, Bekrachtigde Wezens van Licht die de werkelijkheid co-creëren met de Goddelijke Creatieve Intelligentie. In deze nieuwe ruimte van Macht, verbinden jullie je volledig met jullie IK BEN Aanwezigheid, het werk van jullie Ziel, en de Stroming van Goddelijke Overvloed.celia_fenn_
Maar, Geliefden, wat nieuw is, is dat deze Transformatie niet alleen over jullie en “Ik Ben” gaat, maar ook over de Globale Gemeenschap en “Wij zijn”. Het is een fijn punt van Evenwicht tussen individuele ziel Expressie en de behoeften en creaties van de Collectieve Leefgemeenschap, de “Wij Zijn”. Alleen jouw eigen Overvloed en Hoogste Goed zoeken zal geen Vreugde brengen, het is alleen maar wanneer deze reis van Zelf-Expressie ondernomen is binnenin de complexiteiten en uitdagingen van de Globale Leefgemeenschap dat de Ziel diens ware expressie van Goddelijke Liefde en Medeleven ontdekt.
Dierbaren, dit is waarom velen van jullie zoeken maar toch niet vinden. Jullie Hogere Zelf zoekt ernaar om binnenin de Leefgemeenschap van Licht zich uit te drukken en te creëren en niet slechts voor jullie zelf. Geliefden, als je kijkt naar deze wezens die het meest Vreugdevol en Succesvol in de Nieuwe Werkelijkheid zijn, zal je ontdekken dat het diegenen zijn die het punt van balans gevonden hebben tussen Ik Ben en Wij zijn, tussen kennis van het Zelf en Kennis van het Zelf binnenin de Leefgemeenschap, een Globale Leefgemeenschap van Onderlinge Verbondenheid en Eenheid.
In deze Nieuwe Werkelijkheid, is het inderdaad waar dat wat je anderen aandoet, jij jezelf aandoet, want jullie acties hebben gevolgen en weerkaatsingen in de bredere gemeenschap die op dezelfde frequentie naar je terug zullen komen als dat zij uitgestuurd zijn. Als je op de frequentie van Liefde, Vreedzaamheid en Harmonie werkt, zo Zal het Zijn. Als je op de frequenties van Dimensionale Onevenwichtigheid werkt, zal je turbulentie, ongerustheid en stress ervaren.
Jullie werk, Dierbaren, is om die Frequentie van Balans en Uitlijning in jezelf vast te houden en Het voor de Bredere Gemeenschap te verankeren. Om met Harmonie en Overvloed te stromen, en niet om anderen naar jou toe te trekken in/naar Dimensionale Onevenwichtigheid en Illusie.aarden
Dierbaren, het verleden ligt achter jullie en de toekomst moet nog komen. Nu is het moment wanneer je de Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed kunt verankeren voor de Globale Leefgemeenschap. Door dit te doen, ben je in uitlijning met het werk van de Aarde Opzichter Raad en de Raad van Ouderen, die dienstbaar zijn om Goddelijke Liefde naar die plaatsen te focussen waar dit het meest nodig is voor het in Evenwicht zijn van de Leefgemeenschap en de Uitlijning met de Frequentie van het Goddelijke Hart.
Dierbaren, onze boodschap aan jullie in deze tijd is om gefocust en toegewijd te blijven aan de Frequentie van Goddelijk Licht. Wees krachtig en Sterk, wees Duidelijk en Echt naar Jezelf en jouw Visioen. Denk eraan dat jij je ontwikkeld hebt in/naar een Multidimensionaal Wezen van Licht dat IK BEN en WIJ ZIJN tot uitdrukking brengt. Wat jullie voorheen waren is niet wat jullie nu zijn! Het is een Nieuwe Dag en een Nieuwe Werkelijkheid. Wij wensen jullie Vreugde en Overvloed toe terwijl jullie je Ontwikkelen in/naar jullie Nieuwe Werkelijkheid als Galactische mensen en deel van het Galactische Communicatie Raster.

 

 © 2013-14 Celia Fenn and Starchild Global
This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

16 REACTIES

 1. Ha Henriëtte, Aart
  Ik reageer hier maar even wegens gebrek aan ruimte.
  Henriëtte, ik vroeg even door omdat jouw reactie mij intrigeerde. Ik was benieuwd, hoe je e.e.a. ervaart. Met name waar je sprak over “mijn engeltje”. Verder kon ik de verschillende aspecten (ego,zelf,etc.) die je in jezelf ervaart niet plaatsen. Vandaar dus ook mijn vraag. Overigens heb ik mij toch vrij bescheiden opgesteld door te schrijven: “kijk maar of je antwoord wil geven”. Ik heb geen enkele behoefte om iemand te controleren of te corrigeren.
  Aart, ik herken evenmin die opsplitsing in afzonderlijke aspecten. Er is alleen een aanwezig-Zijn. Vanuit dit gewaar-Zijn ervaar ik wel allerlei energieën en stromingen, die komen en gaan. Soms stuur ik die (bijv. wanneer ik ze als onprettig ervaar), dan verschijnt er dus een “ik” of “Zelf” die stuurt, maar dit kan ik geen ego noemen. Zoals ik al zei, is ego voor mij een soort verzamelnaam voor allerlei gedachten die energie vastzetten en blokkeren. Niet meer dan dit.

  • @Lia,

   Oké lia, dan is me het duidelijk, waarom jij het vroeg.
   Weet je doordat ieder op zijn eigen manier communiceert, is mij niet altijd duidelijk wat iemand wil? nu wel! dus bedankt voor de duidelijkheid.
   Maar is het jouw nu wel duidelijk dan?
   Wellicht dat AartsEngel Michael, jouw dit kan verduidelijken? hij spreekt namelijk over het ego-wens lichaam…het eeuwige kindje in jezelf…. dat is ook vaak “de schreeuwer” in jezelf….degene die “denkt” aangevallen te worden… maar als jij, vanuit je hart, als ziel alles rustig gaat bekijken en luisteren ( via gevoel)dan hoor je het verschil tussen alle lichamen in jezelf.stem van de ziel fluisterd,..is ook de 1ste die antwoord geeft…daarom is het ook zo belangrijk dat je dan stil bent…juist omdat de ego het nog wel eens wil “overschreeuwen” met zijn kopiën van de zielsprogramma….voelen is dan zo belangrijk, via het kanaal voelen; zie je hoor je en weet je het. maar is wel oefenen hoor, dat geef ik toe. ik hoop dat je het verder brengt op je zoektocht Lia… 😉 je mag vragen hoor, maar vergeef me als ik even moet wennen aan al die verschillende manieren van communicatie…en ik vang verschillende gevoelens bij jouw op…dat maakt het ook wat lastiger voor mij om het goed te begrijpen…plus mijn eigen emoties…wat ik je al zei…maar we zijn eruit gekomen toch? daar gaat het om.

   liefs, Henriëtte 😉

   • Ha Henriëtte,
    Wat betreft de communicatie, blijft het lastig om hetgeen iemand opschrijft goed te interpreteren. Het is mij in ieder geval wel iets duidelijker geworden hoe jij e.e.a. ervaart, hoor. En in sommig opzicht ben ik het zeker met je eens. Vermoed wel, dat ikzelf een andere weg volg. Hartelijke groet van Lia

 2. Zojuist weer met aandacht en een glimlach gelezen 🙂 xxx

  Gelijk ook uitgevoerd… mooi dank jullie allen voor het bericht, vertaling en plaatsen! 🙂 xxx

  Wij wensen jullie een hel fijne zon(nige)dag toe 😉 xxx

  Vrede in overvloed wensen wij allen toe… mooi toch?!

  Liefs, Henriëtte 😉 xxx knuffel voor allen

 3. Ook in dit artikel van Celia Fenn, wordt weer beweerd, dat het transformatieproces naar ZIJN eenvoudig en gemakkelijk is. Voor degenen die het ZIJN gerealiseerd hebben, en de ervaring “ik BEN” kennen, zal het proces (vaak pas achteraf!) inderdaad als eenvoudig en makkelijk worden ervaren. Maar dit geldt niet voor degenen die nog midden in het proces zitten en bezig zijn het ego op te lossen.
  Voor hen is het nu juist erg moeilijk en onbegrijpelijke abacadabra om te ZIJN. Ik zal proberen uit te leggen waar dit nu aan ligt.
  ZIJN betekent een overstap naar een andere dimensie, een andere WERKELIJKHEID. Probleem is dat elke dimensie haar eigen regels en wetten kent, die wij niet begrijpen en waar wij evenmin aan kunnen voldoen. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. We kunnen de eerste dimensie voorstellen als een stip. Die stip ligt in zichzelf besloten. Hij kan niet zomaar buiten zichzelf treden naar de tweede dimensie, omdat hij daarvoor de middelen niet heeft. Wanneer we dimensie 2 voorstellen als een lijn (verbinding tussen 2 punten), heeft de stip al meer mogelijkheden, want hij kan zich op de lijn voortbewegen, maar alleen binnen de lijn.
  Diezelfde moeilijkheid doet zich voor bij de overgang naar de andere dimensies. Zij zijn allemaal gebonden aan hun eigen mogelijkheden en middelen, kunnen daardoor niet buiten zichzelf treden, en missen dus het besef en begrip van een ruimere werkelijkheid. Op aards niveau zijn onze gedachten, zintuigen en fysieke lichaam het gereedschap. Maar hiermee kunnen we niet buiten het aards niveau treden in de dimensie van het ZIJN. Hooguit kunnen we met ons denken benaderen wat ZIJN is, en vooral wat het niet is.
  Al met al komt het erop neer dat alleen een spontane ervaring ons in contact kan brengen met ZIJN. Dit betekent dat het bewustzijn (d.i. bewust-ZIJN) van zichzelf bewust moet worden. Het kan alleen rechtstreeks worden aangeboord, en m.i. lukt dit het best door meditatie en afstemming op de hoedanigheden van het ZIJN: Stilte, Ruimte, Nietsheid, bewust Hier en Nu aanwezig Zijn.
  Dit roept de vraag op of “oplossen van ego” wel de juiste methode is, aangezien er dan juist aandacht (energie) naar het ego toestroomt en we niet buiten het ego in een andere dimensie kunnen treden.
  Een kernachtige opmerking die hierbij past is de volgende. Als wij God (BEWUSTZIJN, alom tegenwoordig en aanwezig ZIJN) willen kennen, en met Hem contact willen maken, dan moeten wij ons ook op Hém richten, en niet op iets anders.

  • @Lia,

   In een ander stuk wat hier ook werd geschreven….

   Als de lieve ego zijn angst en controle durft op te geven
   kan er een samensmelting plaats vinden en met de ego samen gewerkt worden… Aarts Engel Michael als ik me niet vergis?

   liefs, Henriëtte xxx 😉

   • Dank voor je reactie, Henriëtte.
    Ja, ALS…ego dit durft en wil.
    Ego is een verzamelnaam voor o.a. ik, angst, bezit en controle. Loslaten van dit soort eigenschappen betekent dus dat ego van het toneel moet verdwijnen, terwijl ego dit nu juist niet wil, er zich aan vastklampt en er tegen in gevecht komt. Wie wil er nu als “ik” verdwijnen? Niemand, toch, want het betekent een soort dood gaan. Dít aspect wordt nu juist niet begrepen en vormt uiteindelijk het grootste probleem voor veel mensen! Door alle aandacht om ego op te lossen, wordt ego (zelf) eerder versterkt. Men is wel bezig eigenschappen van ego te analyseren en op te lossen, maar draait dan in een kringetje of vicieuze cirkel om de hete brij. Het “ik-gevoel” zelf is de hete brij. Je kunt je afvragen wie er druk en serieus bezig is ego te analyseren en op te lossen. Dit is en blijft “ik”. Hoe lief en aardig het “ik” zichzelf ook vind, hoeveel prachtige eigenschappen het “ik” zich heeft verworven, zolang dit “ik” een rol speelt, zal men niet werkelijk kunnen ZIJN en daarin zich-Zelf kunnen vinden. Ik benader het dus graag van de ander kant. Eerste prioriteit is bewustwording te ZIJN, en dit Zelf te Zijn door directe afstemming. Bijv. aan de hand van meditatie, stilte, rust, ruimte ervaren. Dan zal het ego/ik automatisch verdwijnen, in die zin dat er een andere identiteit (ZIJN en Zelf) voor in de plaats komt. We moeten ons toch afstemmen op het “hogere”, omdat dit is wat wij graag willen, en niet afstemmen op wat we niet willen (ego). Dan worden we ook door het hogere geholpen en op de rails gezet. Hartelijke groet, Lia

    • @Lia,

     ik ben en wij Zijn… werken dan samen… er verdwijnt helemaal niets….alles keert altijd weer terug maar dan op een andere manier…
     in samen werking…waarom zou de ego niet samen willen werken?… als je de ego afwijst…ja dan. angstweestrijd…toelaten…uitleggen…liefde en geduld dan kun je samen werken en is ego niet bang maar voelt zich ook geliefd…dat is de bedoeling..

     ik zal mezelf als voorbeeld geven…ik ben Henriëtte maar ik heb de controle los gelaten…de angst hierdoor los kunnen laten omdat ik volledig op mijn engeltje vertrouw die me al honderden keren bewezen heeft dat zij een betre inzicht heeft dan ikzelf als ego maar zij sluit mij niet buiten! 🙂
     integendeel! ik leer en leer en geniet van alles wat ik leer en ben sterker samen met haar als ik ooit ben geweest! ik ben daardoor super happy!

     daarom lieve Lia, zie ik het zoals ik het zojuist heb beschreven…ik ben liefdevoller geworden door mij engeltje…en samen Zijn wij gelukkig 🙂
     ik kan alles vragen en zij wijst me telkens de weg
     en we vragen aan ons hoger zelf wat we beiden niet zo goed weten…wat is wijsheid…ik/wij luisteren dan samen…dit is heel mooi en daar hebben we beiden heel hard voor moeten werken en nog steeds
     maar daar krijgen we ook zóveel liefde voor terug..

     ik hoop dat je me nu beter begrijpt lieve Lia,

     liefs, Henriëtte xxx

     • Goedemorgen Henriëtte,
      Ik begrijp je zelfs héél goed, Henriëtte. Ik begrijp héél goed waarom je zo gelukkig en tevreden bent, en waarom je van alles kunt genieten. Als je kunt Zijn wordt het allemaal wat makkelijker. Dan verliest ego de angst en controle, omdat het hoger Zelf (ik Ben) eigen meester wordt over het ego. Het hoger Zelf krijgt de leiding en stuurt in de juiste richting. Je zou kunnen zeggen dat ego dan “leerling” wordt, en er innerlijke discussie ontstaat tussen meester en leerling. Vanuit het hoger Zelf (meester) is dit altijd een liefdevolle relatie.
      Ik heb nog een vraag, kijk maar of je daar antwoord op wil geven. Uit je reactie maak ik op dat Henriëtte verschillende aspecten in zichzelf herkent. Je spreekt namelijk over ego, hoger Zelf, en mijn engeltje. Maar wie is Henriëtte? En wie is dat engeltje? Liefs van Lia

      • @Lia,

       ik lees net jouw reactie; het eerste stukje schrijft het hoger zelf, via mijn hart waar mijn engeltjesziel woont in het hart van de mens ego Henriëtte. en wij werken allen tesamen maar er is maar één die dan de leiding neemt en dat is dan het hoger zelf de meester van de leerling zoals je zelf als zei;
       de leerling is hart en ziel samen. dus ego +ziel

       het hoger zelf stuurt de bootschappen rechtsstreeks naar ons hart, waar we allen tesamen leren en communiseren.
       op dit moment is het emotionele lichaam aan het los laten en ook met haar communiceren we, zodat ze niet onnodig explodeert in onbegrip of pijn. want dat vinden wij geen van allen leuk.
       dus we staan met de neuzen allemmaal dezelfde kant op en ieder heeft zijn/haar eigen stem.

       ik ben open en eerlijk Lia, dus hier is je antwoord. duidelijk? of heb je nog meer vragen?
       maar volgens mij heb je het allang begrepen en vraag je dit om te kijken of ik het zelf wel heb gebgrepen is het niet? controleer het maar, of ik het volgens jouw goed heb geschreven. en anders volgt er vast en zeker wel een correctie van jouw… hahaha fijne dag Lia… 😉

       liefs, Henriëtte

      • @Lia, die vraag lag ook op mijn lippen.

       Ik herken hier bij mezelf namelijk niet die verschillende aspecten, tis hier allemaal 1 pot nat.

       Ik kan dat (1 pot nat)dan ook geen ego Aart of Hoger Zelf of ziel of wat dan ook noemen.

       Sabine zal het wel bengeltje noemen vermoed ik.

  • @Lia, had ik al ergens geschreven dat jij voor mij de ware bent?

   ‘Zijn’ is het meest simpele wat er is, het is er namelijk altijd.

   Oh ja?

   Ja.

   Ik zie het zo, zonder dat ik het zo zie.

   Vanuit het proces van kunnen ervaren wat we werkelijk zijn namelijk Goddelijke (pure creërende) energie in het menselijk jasje met als enige beperking het fysieke lichaam (wat op zich een heel welwillend iets is) is er eerst de tegenhanger van die ‘pure creërende energie’ nodig om ons volledig bewust te kunnen worden van die ‘pure creërende energie’.

   Maar die ‘pure creërende energie’ ‘is wat we zijn’ daar hoeven we niets voor te doen, het is namelijk wat we zijn, zoals een boom niets hoeft te doen om een boom te zijn.

   Zo zie ik het ook met ‘zijn’.

   Dat ‘zijn’ is er altijd, enkel doordat we aan het rennen en vliegen zijn en denken dat we dit en dat moeten doen om ons ‘lekker, veilig, gewenst, geliefd, etc, etc’ te willen voelen en dat terwijl nou juist dat ‘lekker, gewenst, veilig, geliefd, geborgen, gedragen, gehoord, etc, etc’ eens onderzocht zou moeten worden omdat dat de grootste bedachte/gevoelde kul is, ‘ervaren’ we dat ‘zijn’ niet meer.

   M.a.w. dat ‘zijn’ is een makkie.

   We hoeven enkel te zien dat we aan het rennen en vliegen zijn en ons beseffen waarom we dat doen en we stoppen met rennen en staan plots stil en dan bestaat er de mogelijkheid om ons bewust te worden van dat ‘zijn’ wat er altijd al was.

   Net zoals de ademhaling en de hartslag er altijd is.

   Dat ‘zijn’ is de basis, het vertrekpunt van alles en is pure ontspannenheid, dat wat we zijn en die pure ontspannenheid zal ook als in het dagelijks leven gehandeld wordt niet ondergesneeuwd worden als we steeds meer gaan zien/ervaren waarom we rennen en vliegen en dat dat absoluut niet nodig is.

   Het lastige is dat vanuit dat rennen en vliegen (ego) het ‘zijn’ niet herkent zal worden en/of niet op ‘waarde geschat’, je kunt er namelijk niets mee, je denkt er niets aan te hebben vanuit dat rennen en vliegen en dat terwijl het nou net de basis is, de mogelijkheid is om te kunnen gaan ontdekken waarom er een rennen en vliegen (ego) is.

   Ja lekker Aart maar wat is nou dat ‘zijn’?

   Dat gaat Lia jullie verder vertellen.

   • Ha Aart,
    Ja hoor, tegenhangers (dualiteit) is nodig om te kunnen onderscheiden. Dualiteit (vormleven) is nodig om eenheid, Eén-Zijn te kunnen beseffen.
    Zijn is het altijd aanwezige fundament. Maar Zijn is veel meer dan Zijn. In feite is het bewust-Zijn. Uit dit Goddelijke of kosmisch vat van bewustzijn wordt al het vormleven gecreëerd. De mens als bewust-Zijnde is een druppel uit deze kosmische Oceaan. Voorzover ons bewustzijn als fundament altijd stil, bewegingsloos en onzichtbaar op de achtergrond in ons Aanwezig Is, wordt het extra versluierd doordat men de aandacht naar buiten richt. Aandacht is in feite gericht bewustzijn. En wij (ego) zijn gewend de aandacht op ons uiterlijke en vaak jachterige leven te richten, terwijl aandacht bij zichzelf (het eigen bewust-Zijn) moet blijven. Alleen op die manier kan bewust-Zijn van zichzelf bewust worden.
    Ach, er is zó veel over te zeggen, dat er hier geen plaats voor is. Als ik zin en tijd heb zal ik er wel eens een artikeltje aan wagen.
    Wat betreft die “ware Lia”. Nou, dat weet ik zo net nog niet, hoor. Ik kan als heks reageren. Heb ik niet al eens verteld, dat er hier een bezemsteel bij de voordeur staat?

    • @Lia, het laatste restje gereserveerdheid/twijfel m.b.t. je bent mijn ware zag ik hier net per bezemsteel het raam uit vliegen.

     Is het mogelijk dat een mens in dat “zijn vertoeft” en geen dualiteit meer ervaart en niet meer (als voorbeeld) als heks reageert?

     • Volgens mij is alles mogelijk, alleen in mijn beleving kan ik niet zonder dualiteit. Ik zou niet weten hoe.
      Zijn staat voor mij als basis op de eerste plaats. Hoewel woorden tekort schieten, zeg ik maar dat in dit Zijn mijn identiteit ligt. Ik Ben dit Zelf.
      Maar in mijn beleving heb ik dualiteit nodig om op aarde te kunnen functioneren en mij o.a. uit te kunnen drukken. Ik moet hier op z’n minst al ademhalen en in -en uitademen ervaar ik als dualiteit, ook al gaat het vanzelf. Verder kan ik hier niet als houten plank of blinde gans rondlopen, moet ik van alles waarnemen en onderscheiden, wil ik mijn teen niet aan de stoeprand stoten dus krijg ik op alle fronten met dualiteit(vormleven)te maken. Het wordt voor mij dan wel toneelspel, en omdat ik het dualistische toneelstuk op een evenwichtige manier wil uitvoeren kan ik niet anders dan weer terugvallen op mijn Zijn. Zo zit het ongeveer met mij.

      • Aart, ik zit nog even te mijmeren over je vraag m.b.t. geen dualiteit ervaren.
       Als je heelheid, eenheid ervaart kan dit toch alleen in tegenstelling tot of onderscheidng van dualiteit? Of zie ik dit verkeerd?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in