DELEN
maan

Harmonische uitlijning:
naar de Grote Evolutionaire Sprong

Aartsengel Michaël via Celia Fenn, vertaald door Oscar Woudsma.

Geliefde Familie van Licht, er zijn grote veranderingen bezig op jullie Aarde nu het oude Rastersysteem verkruimelt en het Vijfdimensionale Nieuwe Aarde Raster wordt geactiveerd. Ja inderdaad, dit kan op het eerste gezicht lijken op instabiliteit en onrust, maar als je dieper kijkt zie je dat dit allemaal een onderdeel is van de veranderingen en transformaties waarover we hebben gesproken in de loop van de afgelopen maanden en jaren. We zeggen nog eens; wees niet bang maar weet dat alles in Goddelijke Orde is als jullie door deze veranderingen heen gaan. Jullie zullen worden gehouden in en ondersteund door Goddelijke Liefde.

Geliefden, Evolutie is het proces waarbij de Creatieve Energie van de Geest zich manifesteert op het Materiële Vlak van Bestaan. Het is een continu proces, waarbij de Schepping steeds complexer en mooier wordt in haar Oneindige Uitdrukking van Liefde. Ook jullie persoonlijke ontwikkeling is een Oneindige Uitdrukking van Liefde, en wordt omgeven door Vreugde, en niet door angst of ongerustheid. Inderdaad, Geliefden, kunnen jullie angst voelen als jullie de golven van angst tegenkomen in het “onbewuste” Collectieve dat nog niet is ontwaakt, maar neem deze vrees en angst niet over als ware deze van jullie zelf. Blijf midden in je Heilige Hart Energie, zoals we jullie de afgelopen jaren hebben laten zien, en houd het evenwicht van Liefde en Vrede in jezelf vast. Alles is goed.maan

Omdat velen de “symptomen” van de energieverschuivingen zullen voelen, zullen wij onze visie over en begrip van deze processen in jullie wezen en organen, met jullie delen. Op dit moment komt de Melkweg in wat we zullen noemen een “Harmonische Uitlijning”. Dat betekent dat alle verschillende Niveaus en Lichtdimensies zich bewegen naar een Harmonische Uitlijning van Licht en Geluid die de interne samenhang van Goddelijk Licht weerspiegelt. Dit creëert de mooiste Hemelse Klanken en Boventonen in de gehele Melkweg als deze uitlijnt met haar Tweelingvlam Melkweg, Andromeda, en zich vervolgens uitlijnt met het Kosmische Hart van de Gehele Schepping en Licht.

Ja, Geliefden, een Groots Proces van Licht, Liefde en Oneindigheid, en hetzelfde proces vindt nu ook plaats in jullie eigen lichamen en de verschillende dimensies en niveaus. Jullie Fysieke Lichaam en haar DNA is zich aan het aanpassen aan de Aarde Codes en alle niveaus van de Fysieke Schepping, terwijl jullie Ziel zich aan het aanpassen is aan de Geest en alle niveaus van Kosmische Schepping. Deze twee processen ontmoeten elkaar in het Hart, waar jullie Oude Wijsheid en Oneindige Liefde voelen en bewaren die jullie voortbeweegt door jullie evolutionaire processen.

Op dit moment zijn jullie jezelf simpelweg op alle niveaus van je DNA aan het uitlijnen, tot het punt wordt bereikt waarop jullie alle dertien “strengen” of niveaus van DNA hebben geactiveerd die op dit moment beschikbaar zijn. De dertiende streng of niveau van jullie DNA Lichtcodes verbindt jullie aan jullie Kosmische Hart of Oorsprong, diep in de Kosmische Nacht van het Geheugen van de Schepping. Als jullie deze ultieme verbinding van Licht hebben gemaakt, krijgen jullie toegang tot alle Wijsheid en Liefde van de Oneindige Kosmische Schepping. Het is niet zo verwonderlijk dat je deze verschuivingen en de nagalm van deze processen zou kunnen voelen in je fysieke wezen.

Nu zouden jullie kunnen zeggen dat jullie, op dit moment, geen toegang hebben tot deze niveaus. Jullie zouden het gevoel kunnen hebben dat jullie niet meer weten dan dat jullie gisteren wisten of vorig jaar. Maar wij zeggen jullie Geliefden, dat jullie mentale lichamen en jullie beperkte verstand geen toegang hebben tot deze informatie. Het mentale lichaam alleen, is niet in staat om deze informatie te bevatten. Het heeft wat je zou kunnen noemen een “beperkte capaciteit” voor de opslag van informatie, want het is beperkt tot de gebeurtenissen in lineaire tijd. Dit is, natuurlijk, het doel van het mentale lichaam; het was ontworpen om de ervaring te vergemakkelijken in driedimensionale lineaire tijd. Het is nooit bedoeld als het bepalende element van jullie bestaan.

Kosmische Wijsheid en Kennis van Oneindigheid wordt gehouden in het Lichtlichaam, de “inter-dimensionale organen” en wordt gecodeerd in de Velden van Licht. Dit is waarvoor het Diamanten Lichtlichaam zo belangrijk is, want het zijn de deeltjes van Diamanten Licht die de Wijsheid en Liefde bevatten van de Scheppende Bron. Het Diamanten Licht is als het ware ‘DNA’ van de Kosmische Schepper, zij bevat de Oneindige Liefde en Wijsheid en het Licht van alles dat uit de 13de dimensie komt en de Klanken en Boventonen draagt van Kosmische Liefde.

In dit proces van Harmonische Uitlijning, Geliefden, is elk niveau van je Wezen zich aan het aanpassen aan de Klanken en Boventonen van de Kosmische Hartpulsen. Jullie worden Ontwaakte en Bewuste uitingen van Goddelijke Liefde. En jullie zullen dit in je Hart, Ziel en Geest “voelen”, en jullie zullen toegang krijgen tot deze informatie tijdens Reizen in diepere sferen van je Wezen in Meditaties, en bij Ceremonies en Collectieve Groepsreizen van Licht.

De Goddelijke Vrouwelijke Energieën en het omarmen van de Kosmische Moeder

Geliefde Familie van Licht, toen jullie bezig waren met dit proces van Kosmische Harmonische Uitlijning, werden jullie al bijgestaan door de ondersteunende Liefde en Zorg van de Grote Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke, door de golven van inkomend Shekinah Licht. Dit is een aspect van de Platina Straal, dat een hoge frequentie draagt van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde. Terwijl jullie bewegen naar een Kosmische Harmonische Uitlijning, gaan jullie beginnen met het ervaren van de Omhelzing en de Liefde van de Grote Kosmische Moeder, die bij de Ouden bekend stond als Ma’at.

Ma’at is de Ene die het Kosmische Evenwicht van Al-Wat-Is bewaart. Haar naam wordt uitgesproken als “Mayat”of “Maia” en haar “kinderen” zijn de Maya’s, degenen die de Galactische Bewaarders zijn van de Wijsheid van Tijd en Balans. Ma’at is de Ene die wikt en weegt en de “Tijd” schept als een manier om de ontplooiing van de Kosmische Schepping in de dimensies van het Licht begrijpelijk te maken. Zij die haar “kinderen” zijn, zijn de Bewaarders van Ma’at, de Bewaarders van de Heilige Dagen en Nachten, en de Bewaarders die jullie begeleiden door de Golven en Frequenties van de Kosmische Dagen en Nachten.

Het Symbool voor dit Grote Wezen van Licht is een Veer! Dit geeft aan dat ze de “Lichtheid” is van ’t Zijn en dat ze meedrijft en -stroomt op de Kosmische Winden van de Schepping. Geliefden, stellen jullie je een Adelaar voor op de scherpe stijging van de wind, in perfecte balans; dàt is de energie van Ma’at!

Ze is het Grote Mysterie en de Bewaarder van de Kosmische Nacht. Haar omhelzing binnengaan is als het binnengaan van het Hart van Al-Dat-Is, en het ervaren van de Lichtheid van het Bestaan en de Stroom van Kosmische Tijd op de “boot van miljoenen jaren” zoals de Ouden Planeet Aarde noemden. Omarmd worden door haar Licht en Liefde is het kennen van je Oneindige Essentie en verbindt je met je Kosmische Wijsheid terwijl ze je begeleidt door de Kosmische Nacht en het Grote Mysterie van Oneindig Bestaan.

Als Ma’at in jullie leven komt, helpt ze jullie om het evenwicht te bewaren in jullie Hart en in jullie Wezen. Ze is Balans, en ze helpt jullie om die Balans in jullie leven te manifesteren. Ze helpt jullie om die Lichtheid van Bestaan te handhaven en mee te stromen op de Winden van de Schepping en de Kosmische Golven van Licht vanuit het Grote Kosmische Hart die de Schepping en Evolutie inleiden in het Licht. Geliefden, het is mogelijk om deze Kosmische Golven van Licht te berijden met de Elegantie en Gratie van een Veer in de Wind, als jullie jezelf gewoon toestaan om te allen tijde te worden ondersteund door Goddelijke Liefde en Genade.

Geliefden, ook het advies en de wijsheid van de Maya Dagbewaarders zal jullie helpen om de aard te begrijpen van de Golven van Licht die jullie bereiken vanuit het Kosmische Hart en hoe ze een uitdrukking zijn van de voortdurende ontplooiing van Galactische Manifestatie en Kosmische Schepping.

De Inkomende Golven van Licht en het tot Uitdrukking brengen van de Vijfdimensionale Nieuwe Aarde

Geliefde Familie van Licht, als de Aarde zich verplaatst naar een Harmonische Uitlijning met het Galactische Centrum, zullen de Golven van Licht vanuit het Grote Mysterie intenser en krachtiger worden. Deze uitlijning is een Geboorteproces, of Wedergeboorte, en jullie zijn samen met de Gehele Schepping voorbereid op deze Grote Evolutionaire Sprong.

Zoals we al eerder hebben gezegd, zal het belangrijkste moment in deze scheppingsronde aangebroken zijn op 11 november, wanneer de Aarde haar uitlijning bereikt voor de 2012 Gebeurtenis. Echter, de Golven van Licht die dit proces zullen ondersteunen, beginnen al voelbaar te worden in de komende maand maart. Deze energiegolven zullen de frequenties en codes van Goddelijke Harmonie en Eenheid dragen, en zullen de Vijfdimensionale Rasters zeer sterk activeren. Dit betekent dat het Scheppingsproces op de Nieuwe Rasters opnieuw zal worden versneld en geïntensiveerd, en tegelijkertijd zal het uiteenvallen van de oude energierasters versnellen. Dit zal zich laten zien als een hernieuwde druk op het Economische Systeem, want dit systeem houdt meer dan enig ander systeem de mensen in de oude beperkingen van angst.

Geliefden, als dit systeem opnieuw onder druk komt te staan, vragen wij jullie om dat niet te vrezen. Aan jullie behoeften zal worden voldaan en jullie zullen worden ondersteund door de Vijfdimensionale Rasters en netwerken van Licht. Het zijn alleen de driedimensionale rasters die zullen uiteenvallen, en hoewel dit best triest en apocalyptisch mag lijken, onthoud altijd dat, ongeacht hoe het ook mag lijken voor uw eindige geest, jullie niet door dàt Raster worden ondersteund. Onthoud altijd dat jullie kracht ligt in jullie oneindige wezen en jullie vermogen om energie in je Hart vast te houden en om te manifesteren wat jullie nodig hebben. Jullie zijn krachtig en geliefd, en jullie zijn Liefde.

Dus tegen de Equinox van maart zullen jullie de intensiteit van deze Golf gaan voelen. En, jullie zullen zweven als een veertje op de Golven van Kosmisch Licht naar een Nieuwe Schepping. Nieuwe ideeën zullen in jullie omhoog borrelen, nieuwe verbindingen, nieuwe projecten en nieuwe gemeenschappen. Deze Kosmische Golven zijn namelijk de Energieën van een Nieuwe Schepping en een Nieuwe Aarde. Daarom verzoeken wij jullie dringend, om jullie niet te richten op dat wat wegvalt, maar je vooral te concentreren op dat wat opkomt en in Manifestatie gaat komen – een Nieuwe Aarde en een Tijdperk van Licht!

© 2011-12 Celia Fenn en www.starchildglobal.com
Nederlandse vertaling © 2011-12 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl

Creative Commons License
Dit werk valt onder een Creative Commons License.
U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afge­weken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in