DELEN

De verschuiving naar de Nieuwe Tijdlijn en de manifestatie van vrede op aarde:
een Authentiek en Ziel-vol Leven in de Nieuwe Realiteit

Aartsengel Michaël via Celia Fenn

Geliefden, het is belangrijk dat jullie jezelf aarden in deze Nieuwe Tijdlijn om jullie Lichtlichamen en Fysieke Lichamen te laten wennen aan deze nieuwe frequenties en trillingen.


Geliefde Familie van Licht, hoe gelukzalig en prachtig is het, dat de Aarde de overgang heeft voltooid die begon op het moment van de Grootkruis uitlijning in 2010. Op dat moment wisten jullie dat zich grote veranderingen in jullie wereld konden voordoen terwijl de Planeet zich voorbereidt op de laatste fasen van haar verschuiving naar de Vijfde Dimensie en de Nieuwe Tijdlijn. Tegen de tijd van de Zonsverduistering op 4 januari, zal de Aarde volledig afgestemd zijn op haar nieuwe baan en haar nieuwe frequentie, die haar ervan zal verzekeren dat ze in December 2012 op tijd aankomt voor haar rendez-vous met de Galactische Tijdspoort en het binnengaan van de “tijdloze”- oftewel de “oneindigheid”- frequentie.

Inderdaad, Geliefden, bij de verschuiving die gerealiseerd is in de laatste maanden van 2010 draaide het hoofdzakelijk om Tijd en de Perceptie van Tijd in verhouding tot jullie levens op Planeet Aarde. De verschuiving naar de Vijfde Dimensie van Licht is een verschuiving naar een Hogere Frequentie van Bewustzijn. De energie trilt op dit niveau in een hoger en meer versneld tempo dan in de Derde Dimensie. Maar, en hiervoor vragen wij jullie aandacht, want er is een paradox die belangrijk is voor jullie ervaring van de Nieuwe Realiteit. In de Vijfde Dimensie van Licht wordt versnelde frequentie ervaren als langzamere tijd! In de Derde Dimensie, wordt de nieuwe frequentie ervaren als snellere tijd en het lijkt dan alsof dingen te snel gaan.

De Aarde zelf is nu helemaal verschoven naar de nieuwe Vijfdimensionale tijdlijn, maar als een daad van Genade, staat ze de Driedimensionale tijdlijn toe om zich voort te zetten en naast de nieuwe tijdlijn te bestaan tot 2012. De bevolking van de Aarde heeft zo dus tijd om zich aan te passen aan de nieuwe frequentie en tijdlijn. Beide zullen als optie beschikbaar zijn tot medio 2012. Dan zal de oude Driedimensionale tijdlijn uiteenvallen en begint de Aarde met haar reis door de 2012 Tijdpoort naar de “Tijdloze- Oneindig­heid”-frequentie ofwel de zone van Oneindig Bewustzijn. Op dat moment, zal alles op Aarde gaan beginnen met de voorbereiding van de grote sprong van “bewustzijns evolutie” in het Nieuwe Tijdperk van Licht en Vrede.

Geliefden, jullie zijn Pioniers geweest voor deze verschuiving, en nu vragen wij jullie om je bewust te worden van hoe cruciaal jullie tijdwaarneming zal zijn voor jullie persoonlijke verschuiving gedurende de komende achttien maanden. Jullie zullen leren om te weten of jullie je in het oude tijdsparadigma voortbewegen op een doodlopende weg, en ook wanneer jullie je in het nieuwe tijdsparadigma bevinden en op het pad voorwaarts. Op de oude tijdlijn zullen jullie de versnelling van de frequentie beleven alsof de tijd te snel voorbij gaat, en jullie zullen gespannen zijn, gehaast, en angstig, met te veel te doen.

Op de nieuwe Vijfdimensionale tijdlijn zullen jullie je voelen alsof alles is vertraagd en dat er genoeg tijd is om te bereiken wat nodig is. Jullie zullen je kalm en rustig voelen en jullie zullen weten dat alles in Goddelijke Orde is in je leven. Jullie zullen een gevoel ervaren van Overvloed en Welzijn, ongeacht wat je financiële situatie is. En, je voelt dat wonderen in je leven mogelijk zijn als je vooruit gaat in het avontuur van het leven op Aarde.

Het Aarden in de Nieuwe Tijdlijn

Geliefden, het is belangrijk dat jullie jezelf aarden (klik op de paarse link voor een aardingsoefening-Gordon) in deze Nieuwe Tijdlijn om jullie Lichtlichamen en Fysieke Lichamen te laten wennen aan deze nieuwe frequenties en trillingen. Jullie lichamen zullen weliswaar in energetische zin in een steeds sneller tempo gaan vibreren, maar jullie zullen het leven als langzamer gaan ervaren.

In het begin zullen jullie wat innerlijke verwarring kunnen ervaren. Jullie lichamen kunnen ongecoördineerd en zwaar aanvoelen, jullie kunnen je wat onhandig voelen en jullie kunnen wat van slag zijn. Jullie kunnen last krijgen van angstgevoelens, verstoorde slaappatronen, uitputting, duizeligheid en misselijkheid als jullie lichamen bezig zijn met de Nieuwe Tijdsfrequenties. Deze tijdelijke symptomen zijn wat wij “bewegingsziekte” noemen, waarbij jullie lichamen zich aanpassen en zich afstemmen op de nieuwe frequenties.

Weet ook, Geliefden, dat jullie Fysieke Lichaam bezig is met dit proces van verschuiving en uitlijning om door de 2012-Tijdspoort de Oneindige Tijd in te gaan. Daarom stellen wij voor, dat jullie je Lichaam met Liefde voeden en verzorgen en dat jullie jezelf verzekeren van een evenwichtig leven. Laat alle oude drama’s los die nog uit het verleden stammen en ga volledig de energie van Liefde en Vergeving binnen. En zorg er op dagelijkse basis voor, dat jullie Fysieke- en Lichtlichamen in lijn worden gebracht met Goddelijke wil.

Om dit te bereiken, zullen wij nu een dagelijkse activering en meditatie aanbieden die daarbij nuttig zal zijn. Dit is vergelijkbaar met de laatste meditatie die we hebben aangeboden, maar deze is bijgewerkt om aan te sluiten op de Nieuwe Energieverschuivingen waarmee jullie zullen werken vanaf de voltooiing van de Zonsverduistering op 4 januari.

Begin door gewoon je energie te concentreren op het Hart en haal diep adem. Weet dat in de Vijfde Dimensie, je bewustzijn verankerd is in je Hart. Ervaar die werkelijkheid als een diep gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde en Verbinding met Al Wat Is. Voel de diepe Vrede die onderdeel is van dat Bewustzijn.

Sta dan toe, dat de energie naar beneden stroomt via het Zonnevlecht Chakra, het Sacrale Chakra en het Wortelchakra en naar beneden in het Aardester Chakra, dat net onder je voeten in de Aarde gelegen is. Voel hoe je nu je energie verankert in de Aarde, in de Nieuwe Kristallijnen Rasters van de Vijfde Dimensie als zij zich verbinden met je Aardester Chakra.

Laat nu de energie verder naar beneden gaan om je te verbinden met het Kristallijnen Hart in het centrum van de Aarde. Van hieruit voel je de diepe en onvoorwaardelijke Shekinah Liefde van Moeder Aarde naar jou omhoog komen, door je Aardester Chakra en naar je Hart.

Houd die Liefde even vast in je Hart, en weet dat jullie diep geliefd zijn en Verzorgd worden door Moeder Aarde, en dat je in overeenstemming bent met de Goddelijke Wil voor de Aarde, zoals tot uitdrukking wordt gebracht door de evolutie van de Planeet naar een Multidimensionale realiteit.

Laat dan de energie omhoog gaan in uw lichaam, via de Keel-, Voorhoofd- en Kruin Chakra’s, tot in het Zielster Chakra dat net boven het hoofd gelegen is. Hier maak je verbinding met je Ziel en je Hogere Zelf, je IK BEN aanwezigheid, terwijl het zich verankert in je Fysieke Vorm. Hier kan je ook verbinding maken met jouw Doel om hier nu aanwezig te zijn, en met je Goddelijke Essentie. Voel de Onvoorwaardelijke Liefde en Schoonheid van je Ziel als je jezelf afstemt op je Hogere Doel voor dit leven. Het voelt geweldig en is gevuld met briljant stralend licht. Laat nu die energie naar boven doorstromen via de Lichtdimensies naar het Grote Kosmische Hart van Al Wat Is. Hier voel je de Oneindige Liefde van de Bron voor Al Dat Is. Trek dat pulserende en stralende licht terug naar beneden in je Hart en houd het daar even vast.

Nu ben je uitgelijnd met Goddelijke Wil, voor jezelf en voor de Aarde. Als je jezelf in deze afstemming bevindt, zal je het een eenvoudige zaak vinden om te Aarden in de Vijfdimensionale Tijdlijn en zal je de energieën ervaren van Vrede, Rust, Kalmte en Overvloed. Het leven zal Eenvoudig en Helder worden als je de Goddelijke Leiding volgt die tot je zal komen op deze Nieuwe Tijdlijn van Genade en Liefde.

Vrede in de Nieuwe Aarde Tijdlijn Manifesteren

Geliefde Familie van Licht, we zouden nu met jullie iets willen bespreken over de energie van Vrede die op dit moment zo belangrijk is.

Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog en conflict. Vrede is eerder een afwijkende energie die Onvoorwaardelijke Liefde en Compassie uitstraalt en Aanvaarding van Alles en Iedereen. Het is allereerst een innerlijke energie die gecultiveerd moet worden in het Hart, voordat het kan worden ervaren in de uiterlijke werkelijkheid.

Geliefden, wij weten dat jullie de laatste jaren hard gewerkt hebben om al die innerlijke conflicten en boosheden te helen die jullie hebben verhinderd om innerlijke rust te ervaren, en tegenwoordig leven velen van jullie met die innerlijke vreugde en vrede en zijn zo in staat om ankerpunten te zijn voor deze energieën op de nieuwe aarde.

We vragen jullie, Geliefden, om door te gaan met het werken aan die mooie staat van innerlijke vrede en lichtheid, zodat jullie deze energieën met anderen kunnen delen. De sleutel tot deze staat van Innerlijke Vrede is het verankerd hebben van je bewustzijn in het Hart, en altijd te leven in een staat van Bewuste Alertheid en Vergevingsgezindheid. Wees bereid om te allen tijde te vergeven en los te laten, word jezelf ervan bewust als je die staat van innerlijke vrede kwijtraakt en hoe dat gebeurt. In deze bewuste staat, zal je jouw innerlijke Vrede voor langere perioden achtereen in stand kunnen houden, om zo de energie van Vrede en Liefde om je heen te kunnen vormgeven. Deze energie zal een inzaaipunt zijn voor de manifestatie van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Aarde Tijdlijn. Iedereen die dit punt bereikt wordt een Meester van Licht en is in staat om meteen te beginnen met het manifesteren van de Nieuwe Aarde op de Nieuwe Tijdlijn in hun levens.

Geliefden, tegen de tijd dat jullie de 2012 Tijdpoort binnengaan, zullen velen van jullie Meesters van Licht en Tijd zijn, en jullie zullen de Navigators zijn die de Mensheid zullen begeleiden door de Tijdpoort en in de Nieuwe Realiteit. Jullie worden nu gevraagd om te beginnen intensief met deze kennis en vaardigheden te werken, zodat jullie werkelijk het Doel kunnen vervullen waarvoor jullie in deze tijd naar de Aarde zijn gekomen.

Het leven van een Authentiek en Ziel-vol Leven

Geliefden, jullie zouden jezelf kunnen afvragen, wat dit betekent in termen van ons leven van dag tot dag? We zouden dan antwoorden dat jullie leven in deze Nieuwe Tijdlijn “Authentieker” zal worden en gevuld met de energie en Licht van jullie Ziel en jullie Goddelijke IK BEN aanwezigheid.

Jullie zullen je bewust worden van de stroom van jullie Zielenlicht in jullie dagelijkse leven en jullie zullen de aanwijzingen en suggesties horen die afkomstig zijn van de Hogere Bronnen. Jullie zullen leren om te vertrouwen op die aanwijzingen en om mee te stromen met de synchroniciteiten en verlangens en wonderen die zich voordoen op de stroom van het creatieve partnerschap tussen het Hogere Zelf en het Ego-Zelf als Meesters van Licht. Dàt is wat het betekent om een “Ziel-vol” leven te leven, waarin elke dag gevuld is met de Passie en het Licht van de richtsnoeren van de Ziel en het Hogere Zelf.

Wanneer jullie op deze manier leven, Geliefden, dan wordt jullie leven een Authentieke uitdrukking van Wie Jij Bent op alle niveaus. Het Hogere Zelf en het Ego-Zelf, werken samen in een prachtig partnerschap dat ervoor zorgt dat jullie Vrede en Vreugde ervaren op alle niveaus van jullie wezen als jullie de Nieuwe Aarde Werkelijkheid beginnen te manifesteren in je eigen leven.

En dus, Geliefde Familie van Licht, in het jaar dat voor ons ligt, zullen jullie op een prachtige manier gaan leren en ervaren. De belangrijkste datum voor jullie in dit jaar zal 11 november zijn, wanneer de 11/11/11 Sterrenpoort ons zal voorzien van de finale herkalibratie van de Aarde voor haar reis naar de Uitlijning met het Galactische Vlak op 12/12/12 en de reis door de Tijdspoort op 21/12/12.

Dus, geliefden, wij wensen jullie veel Vreugde en Liefde als jullie reis verder gaat in het jaar 2011.

© 2011-12 Celia Fenn en www.starchildglobal.com


Nederlandse vertaling © 2011-12 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl
Dit werk valt onder een Creative Commons License.
U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afge­weken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

1 REACTIE

  1. Zooo herkenbaar al die symptonen: van slag en verward zijn, het ongecoördineerd en zwaar aanvoelen van mijn lichaam, angstgevoelens, verstoorde slaappatronen, uitputting, duizeligheid en misselijkheid..pff jeetje.. Ik ben dus gewoon bezig met uitlijnen..;)
    Wat fijn te weten dat het maar tijdelijk is!

    Tijdens de meditatie-oefening voelde ik alles ineens beter doorstromen en ik voel mij nu stukken rustiger en gecentreerd in mijn lichaam!
    Bizar, maar toch Enorm Bedankt (!!) voor het plaatsen van dit artikel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in