De Nieuwe Aarde Energieën voor mei/juni 2010
Een boodschap van AE Michaël gechanneld door Celia Fenn op donderdag 27 mei 2010

De HerVerbinding met Vreugde en de Straling van de Nieuwe Aarde.

Geliefde Familie van Licht, welke Vreugde is het geweest om jullie op de Planeet te dienen in deze laatste twee maanden met dit geliefde kanaal. We hebben zo genoten aanwezig te zijn met groepen van jullie en om ons Licht en Energie te delen in het Midden Oosten en in Europa. Dit is een tijd geweest van grote versnelling en verandering terwijl het oude wegvalt en het nieuwe in manifestatie verschijnt, en daar we met jullie werkten deelden we in jullie Vreugde en Uitstraling.
We hebben echter verhalen gehoord, dat de energie van Aartsengel Michaël de planeet in mei verliet en vervangen werd door een andere energie. We willen graag zeggen dat geruchten van onze overdracht enorm werden overdreven en dat we nog steeds bij jullie zijn en doorgaan met evolueren en groeien met jullie en in harmonie met de andere LichtWezens die heden “Aartsengelen” worden genoemd. Toch is onze rol als bewakers en waarnemers aan het veranderen en gaan we inderdaad nieuwe posities in om met jullie te werken op krachtiger en meer ondersteunende wijze als CoCreators( Samen-Scheppers) in het Licht. Want, op deze Nieuwe Aarde zijn jullie de Meesters van Licht en Schepping en we dienen jullie door je te helpen bij jullie creaties en manifestaties. We dienen door Licht en Informatie te delen zodat jullie beter je werk kunt uitdragen als Co-Creators van de Nieuwe Aarde op rijpere en meer bekrachtigde manieren.
Lieve Mensen, het is niet onze rol om de toekomst te voorspellen of om jullie te vertellen wat te doen of wat er zal komen, want dat zou de reeks mogelijkheden beperken in jullie creatieve energieën. Nee, onze rol is om ons perspectief op de veranderende energieën te geven zodat jullie beter voorbereid zijn om de keuzes te maken die jullie nodig hebben, als individu en als collectief, zodat jullie verder kunnen evolueren en groeien op de best mogelijke manier voor jullie.
Dus, inderdaad gaan we verder jullie te dienen in het Licht, in Nederigheid en Genade en met dank voor het Ontvouwen van de Goddelijke Wil op Planeet Aarde.

Het Nieuwe “Centrum van Zwaartekracht” en de Nauwkeurige Her-Bepaling.

We willen eerst spreken met jullie over de diepe veranderingen en transformaties in jullie LichtLichaam Geometrieën en jullie DNA patronen die in de laatste paar maanden jullie transformatie heeft versneld.
Deze veranderingen begonnen in mei 2009, toen jullie de Herverbinding legden tussen het Lichtlichaam Collectief met de Elementale Rijken. Daarna in november 2009, verbonden jullie je opnieuw met de Energie van het Kosmisch Hart door de activering van de heilige Roos Roosters op Aarde en in jullie Lichtlichamen. Deze activeringen leidden naar een snelle evolutie van de multi-dimensionale energievelden, en jullie Lichtlichaam heeft een nieuw energiecentrum of –chakra gevormd tussen het Hart Chakra en het Keel Chakra om het “Verbindings Chakra” of VerbindingsCentrum te zijn voor Evenwicht voor het leven op de Vijf Dimensionale Nieuwe Aarde.
Deze nieuwe chakra-vortex ligt boven de Thymus klier en verbindt het Heilig Hart, als centrum van de Niet Geconditioneerde Liefde en Medeleven en Eenheid, met het KeelCentrum, als Centrum van Schepping en Manifestatie van de Wil in verbinding met de Goddelijke Wil. Het zal het punt zijn van Evenwicht van het Lichtlichaam/Stoffelijke lichaam in de Nieuwe Aarde en zal helpen om de Frequentie te doen stijgen van alle lichamen in Vreugde en Vervoering.
Geliefde Mensen, het activeren van deze nieuwe energie-vortex zal je in staat stellen om je meer in evenwicht te voelen en de instroom van nieuwe energieën te vergemakkelijken. Jullie “centrum” zal tussen Medeleven en Schepping bewaard worden en jullie zullen de frequentie van Vreugde voelen in deze nieuwe samenstelling.
Terwijl jullie overgaan in deze nieuwe verbinding kun je enkele stoffelijke symptomen beleven van diepe reiniging in dit gebied dat lijkt op griep en bronchitis. Pijnlijke keel, verlies van de stem, hoesten en verstopping en problemen bij het zuiver ademhalen. Er kunnen ook symptomen zijn in de sinus en neusgebieden terwijl de meridianen tussen de voorhoofd chakra’s verbonden worden.
Bij het voltooien van het proces, Lieve Mensen, zullen jullie je helderder en lichter voelen en jullie horen en zien kan betekenisvol vergroot zijn.
Maar, Lieve Mensen, het doel van dit nieuwe centrum is om informatie Door te Geven en te Ontvangen in de Multi-Dimensionale frequenties van de Nieuwe Aarde. Jullie zullen meer informatie krijgen op meer frequenties en jullie zullen meer informatie door gaan geven aan anderen. Het resultaat van deze herkalibratie (nauwkeurigheidsbepaling) zal zijn dat enorme hoeveelheid informatie in en uit gaan komen, en dat je je eerst overladen zult voelen en niet in staat om met de intensiteit en de snelheid om te gaan. Maar spoedig zal het complex van Lichtlichaam/Stoffelijk Lichaam zich aanpassen en zullen jullie gewend raken aan deze nieuwe aspecten van jezelf.
We willen kort uitleggen wat je kunt verwachten door deze nieuwe verbindingen. Ten eerste zul je merken dat niet alleen jullie meer informatie krijgen maar dat je meer en op diepere niveaus zult horen en begrijpen. Jullie zijn in staat om meer “te lezen” van een bepaalde situatie of communicatie. Dat komt omdat jullie nu ook heel duidelijk de Hart en Keel energie doorgevingen krijgen van deze nieuwe frequenties, en dat je de liefde en wil kunt bepalen om te scheppen wat de communicatie motiveert. Natuurlijk, waar een Wezen nog niet dit centrum heeft geactiveerd in hun Lichtlichaam, zul je onmiddellijk “voelen” dat deze mens nog werkt vanuit de oude centra van egomacht en manipulatie, en dan kunnen jullie je antwoorden overeenkomstig formuleren. Deze “gevoelens” zullen worden overgedragen en ontvangen in die nieuwe centra en daat zullen energieën of frequenties zijn die in woorden en beelden worden ontvangen.
Lieve Mensen, jullie zullen ook merken dat je eigen communicatie dieper en inner wordt. Jullie zullen de behoefte voelen om je dieper en vanuit je hart uit te drukken. Jullie gevoelens en wensen zullen nogal helder worden overgedragen samen met je woorden en beelden naar diegenen die verbonden zijn om dergelijke transmissies met Vreugde te ontvangen. Natuurlijk ook zullen zij die niet verbonden zijn deze transmissies niet ontvangen en zullen je woorden op oude niveaus van egomacht misschien nog worden ontvangen en dus kan er mis begrijpen ontstaan en kunnen er in die gevallen fouten zitten in de communicatie.
Maar Lieve Mensen, boven alles omdat je gesitueerd bent in dit nieuwe centrum zul je duidelijker toegang hebben tot de frequentie van Vreugde. Jullie zullen groter wordende golven van tevredenheid voelen, van vervoering en van verrukking omdat jullie in deze nieuwe frequenties Liefde en Wil om te Scheppen is gegeven en wat ontvangen werd in Prachtige Harmonie.

De Rol van de Dolfijnen Matrix

De Walvisachtige (Cetacean) Familie van Licht heeft toegestemd om bijstand te verlenen aan de Mensheid bij deze Collectieve Verandering. Walvissen ondersteunen de veranderingen in de Wereld DNA matrix en de Dolfijnen spinnen een “Dolfijnen Matrix” van energie uit die specifiek deze nieuwe veranderingen ondersteunt en activeert in het Lichtlichaam-Veld en in het DNA.
De Dolfijnen Matrix Codes werden ontvangen vanuit het Kosmisch Hart door de Dolfijnen School Familie bij Eilat in het gebied van de Rode zee bij Israel. Deze Dolfijnen bewaren de energie van Liefde en Vreugde voor het Midden Oosten en werken om deze frequenties door te geven in het gebied van de sjabloon van Vrede en Vreugde die de oude energieën zal vervangen van dualiteit en conflict.
De Eilat Dolfijnen zenden deze LichtCodes door naar de Planetaire Dolfijnen Familie die direct de nieuwe Globale Dolfijnen Matrix schiepen en deze ondersteunt deze nieuwe activeringen en opnames van het DNA.
De Energie Codes van de Dolfijnen Matrix kunnen ontvangen worden als Energie Transmissies en activeringen van de Dolfijnen familie of door hen die in staat zijn om deze frequenties te channelen als activeringen van de Dolfijnen en Dolfijnen Matrix.
De Dolfijnen Familie van Licht helpen bij deze fase van werk omdat hun rol als Bewaarders van het Menselijk DNA en van het sjabloon van Holografische Gelijkmakende Mogelijkheid. Zij zijn Meesters van DNA nauwkeurige bijstellers en zijn in staat om oude energieën zeer snel te verschuiven met hun helende frequenties. Ook werken ze op een frequentie van Vreugde en Speelsheid die volmaakt past bij de energie van de Nieuwe Aarde.
Lieve Mensen, terwijl de energieën zich versnellen naar 2012 en daar voorbij, zullen de Dolfijnen Energie Transmissies een waardevolle hulp zijn om jullie te helpen je te verbinden met de Dolfijnen Matrix en om het nieuwe “centrum” voor de Nieuwe Aarde te activeren.
Het vrijlaten van “Catastrophopia” en Voorbij de Atlantis Angst gaan naar de Nieuw Era van Liefde, Lieve Mensen, terwijl jullie naar de nieuwe ruimte gaan van Vreugde en Liefde en Uitstraling, zullen jullie steeds sneller vertrekken uit de oude ego energieën van schuld en een lage zelfwaardering. Hiermee, zullen jullie uiteindelijk van een lange oude “wond” genezen in de Collectieve Psyche, de wond die voortdurend vrees voor catastrofen en verwoesting produceert door een boze en wrekende Aarde Moeder.
Lieve Mensen, de Aarde is niet boos, het Goddelijke Licht ontplooit zich in volmaaktheid terwijl ze zichzelf vernieuwt. Het is tijd om het Atlantis drama los te laten van Wereldverwoesting en catastrofe en om die te vervangen door het pad van Hogere Liefde en Gracieuze Evolutie. Alles zit in Goddelijke Orde.
Die films en voorspellingen van rampen die de catastrofe rond 2012 schetsen zijn ontworpen om uiteindelijk alle negatieve patronen uit jullie collectieve bewustzijn los te laten en om ze te helen om de weg vrij te maken voor nieuwe patronen van Creatieve Liefde en Vreugde. Als die ernstige voorzeggingen niet vervuld worden, zullen jullie in staat zijn om dat los te laten en om volledig binnen te gaan in de Vreugde van het Leven als een Meester van Licht op Planeet Aarde, ver voorbij vrees en catastrophobia en in staat om te Genieten van alles dat met Dankbaarheid gegeven wordt.
Dus, Lieve Familie van Licht, we vragen dat jullie de intentie bewaren van een genadige overgang naar de Nieuwe Aarde zonder catastrofe of lijden. We vragen jullie de absolute Vreugde te verwachten over de Nieuwe Aarde die Omhoog Rijst en niets minder! Laat het verleden los, Leef in het Huidige Moment en omhels wat er zal komen, want dat zal een uitdrukking zijn van Goddelijke Gratie en Liefde en zal Volmaakt zijn in zichzelf, zoals alle Leven is.

De Energieën van het Zonnestelsel in mei/juni 2010

De Volle Maan in Boogschutter is op 27 mei. De Zon zal in Tweelingen staan en de Maan in Boogschutter. Deze Vuur Maan zorgt voor een stimulans voor een ontwikkelde Spirituele Wijsheid en Vereniging van Spirit en Materie in de Hogere Frequenties van Licht. Het zorgt voor de energie voor een “sprong” naar voren, die samen met de andere nieuwe energieën een krachtige tijd maken van uitbreiding en groei. Zachte meditatie en een focus gericht op de energieën van Vrede en Liefde en Vreugde worden in deze tijd geadviseerd. Natuurlijk zijn dansen en vieren ook een goed idee!
Op 6 juni gaat de Planeet Jupiter het Eerste Huis binnen van Ram om een nieuwe cyclus te beginnen van expansie zegening. Dit zal ook de energieën van transformatie en groei ondersteunen op een persoonlijk niveau en ook op het Collectieve niveau. Op 12 juni staat de Nieuwe Maan in Gemini, het teken van de Tweelingen. In de Nieuwe Energie staat dit teken voor het evenwicht van de Mannelijke en Vrouwelijke energieën in het opgestegen Vijfde Dimensionale Wezen en het is een goede tijd om je te richten op dit evenwicht en om te werken met de Heilige Hart Meditatie om Evenwicht te zaaien in jullie leven in de volgende fase van het Jaar.
Op 21 juni zal de Aarde Zonnewende viering zijn, als jullie dat moment beleven als de Planeet haar gang verschuift om de verandering van de seizoenen toe te staan. In het Noorden zal het de langste dag markeren en de kortste nacht en in het Zuiden zal het de kortste dag en de langste nacht zijn. Deze Zonnewende zal een poort zijn die voorbereidt op de vloed van een hoge frequentie lichtenergie die de Planeet binnenkomt op 26 juli bij de opening van de Leeuwen Poort en bij het begin van het Planetaire Nieuwe Jaar. (w. 25 juli is de dag ‘buiten de tijd’. )
De Volle Maan in Steenbok valt op 26 juni, samen met een Gedeeltelijke Maan Eclips. Deze Maan Verbinding zal de Aarde ook voorbereiden op het ontvangen van de Nieuwe Licht Codes voor 2011 die in de Aarde Roosters worden ingevoerd in de late juli en vroege augustus van 2010. Die zullen “afgestemd” worden op de Harmonische Uitdrukking en Manifestatie bij de drie sterren “stargates”(“sterrenpoorten”) op 10 oktober 2010, en de 11/11 en de 12/12. Van die, de 10/10/10 van de tiende oktober, zal de krachtigste zijn en we zullen er later meer over zeggen.

We wensen jullie Vreugde, Liefde en Verrukking toe in Leven’s voortdurende Avontuur!

© 2006-8 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in