DELEN

18 februari: De Grote Versnelling … de Grote Onderbreking ….. en een verhaal over een Uil …

Zeker de afgelopen twee maanden, hebben we een enorme versnelling gevoeld in de energie van de Aarde die onze evolutionaire processen in een razend tempo versnelt. Deze versnelling is te wijten aan twee kosmische factoren die actief zijn in onze Melkweg en ons Zonnestelsel. In de eerste plaats hebben we een reeks krachtige zons- en maansverduisteringen ervaren aan het einde van december en in januari, en ten tweede heeft de Zon haar Solaire Minimum beëindigd en is weer uitbundig tot leven gekomen door het uitzenden van zonnevlammen en magnetische storm energie naar de atmosfeer van de Aarde.

Zoals we nu weten, zijn we allemaal onderling verbonden, en deze impulsen of berichten van het zonnestelsel zijn in wezen gecodeerde licht impulsen die onze evolutie begeleiden door ons “op te waarderen” naar nieuwe niveaus van Cosmische harmonische frequentie in onze Multi-dimensionale werkelijkheid. Op dit punt zijn we, na een vrij lange periode van relatieve stabiliteit van het Solaire Minimum, weer op de achtbaan van energie-ups en -downs terechtgekomen terwijl we proberen om ons te stabiliseren in het opnieuw versnelde energieveld waarin wij ons nu bevinden. Voor mezelf sprekend, ik heb zeker de misselijkheid gevoeld die samengaat met wat ik noem “evolutionaire reisziekte”. Lichamelijk is het een gevolg van de verhoogde stimulatie van de pijnappelklier, ten gevolge van de toegenomen lichtenergie. Deze verhoogde stimulatie gaat door ons zenuwstelsel, het creëren van de druk op het zenuwstelsel die fysiek gevoeld wordt als misselijkheid en duizeligheid, en op de emotionele en mentale niveaus als angst, stress, prikkelbaarheid en depressie, afhankelijk van hoe jouw systeem reageert op deze prikkels.

Velen van jullie voelen misschien de terugkeer van dergelijke symptomen of de toename van dergelijke symptomen. De “balancering” die samengaat met deze versnelling helpt niet mee; een onderbreking of groot “gat” waarin ons collectieve wezen probeert om haar evenwicht te herwinnen. Dit betekent dat wij individueel kunnen vinden dat ons leven tot stilstand komt op een bepaalde manier. Dingen gaan kapot, relaties worden verbroken of moeten worden veranderd. We verkeren in die fase omdat we aan onze eigen evolutionaire inhaalslag bezig zijn! Alles wat niet zo goed werkte en moest worden veranderd zal nu worden veranderd. En niets zal echt in staat zijn om vooruit te gaan tot het evenwicht weer is bereikt. En dit zal zo zijn tot de Equinox van maart, als de Aarde zichzelf opnieuw in een staat van balans en harmonie zal brengen. Tot dan zullen we op en neer gaan op de magnetische golven van onze eigen evolutie.

Wat de beste manier is om dit te doen? Nou, er zal overduidelijk druk op staan. Ik heb gemerkt dat hier bij mij thuis in Zuid-Afrika een enorme hoeveelheid spanning is. De economische crisis is hier beneden geenszins opgelost en mensen leven onder toenemende economische druk. Voedsel wordt steeds duurder in een land dat levensmiddelen produceert. Voedsel is hier in het algemeen duurder dan in Europa, waar ik onlangs was. Bovendien, omdat Europa haar grenzen voor Afrika heeft gesloten, is er een stroom van vluchtelingen naar Zuid-Afrika geweest, en nu, afgezien van de verarmde plaatselijke bevolking, hebben we hier mensen uit Nigeria, Kongo, Somalië, Malawi, Mozambique en Zimbabwe, velen met superieure opleidingen en werkvaardigheden vergeleken met die hier in Zuid-Afrika aanwezig zijn. Een goed recept voor conflicten die zich al openbaren in onrust, en dat betekent in dit land rellen en brandende dingen. De tijden zijn hard hier. Ik denk dat het ergens anders niet echt veel beter is. Als Menselijk Collectief hebben we onze economische problemen niet opgelost en we hebben nog steeds iets te ontwerpen en te implementeren dat werkt. Geen wonder dat we een overbelasting krijgen vanuit de hogere sferen. We moeten uit onze collectieve luie stoel komen en iets te doen om een nieuw tijdperk en een nieuwe manier van leven te manifesteren.

Natuurlijk, op dit punt hebben we de neiging om te zeggen “maar hoe?”, omdat het allemaal lijkt op iets dat in handen is van de zogenaamde “donkere” krachten, de banken en de regeringen en de grote bedrijven. We zijn geconditioneerd om te denken dat we niets kunnen doen, behalve via deze kanalen. Het is tijd om wakker te worden en te beseffen dat we krachtig zijn. Ik heb onlangs onderzoek gedaan bij Eco Gemeenschappen, als onderdeel van het “Biosfeer Project” dat Aartsengel Michaël aan mij gevraagd heeft om aan te werken. Ik kwam in de gemeenschap Tamera in Portugal. Hun project is een “Vrede Gemeenschap” dat als model dient voor toekomstige Gemeenschappen. In het begin was ik sceptisch, maar toen ik meer over hun werk las was ik onder de indruk. Ze hebben vele jaren ervaring, en ze ontdekten dat nieuwe vormen van collectief wonen en nieuwe ideeën allemaal stukliepen op de “menselijke factor”. Menselijk gedrag gaat niet goed samen met de nieuwe energie. Emoties zoals hebzucht, ambitie, eigendom en ongevoeligheid veroorzaakten de ineenstorting van de beste van de projecten. Ik kan het daarmee eens zijn. Uit eigen ervaring, heb ik kort geleden geconstateerd dat in groep dynamische situaties vaak mensen zo zijn gefixeerd op wat ze willen bereiken dat ze geen oor of oog hebben voor andere visies dan van zichzelf. Dus ja, de Grote Evolutionaire verschuiving begint bij ONS!

Natuurlijk, als je dit leest, weet je dit waarschijnlijk al. Je hebt het zo vaak gelezen en op zoveel manieren. Je creëert je eigen werkelijkheid! Nou ja, jij wel, maar je creëert de Collectieve werkelijkheid samen met een hele hoop andere wezens op allerlei niveaus. En, als je zo druk bezig bent met je eigen standpunt en meningen, dan bent je waarschijnlijk niet in staat om de wensen en behoeften van anderen te horen of te voelen, zelfs wanneer ze rechtstreeks aan jou tot uitdrukking worden gebracht.

Als we verhuizen naar het volgende niveau van onze evolutie, zal de belangrijkste energie CO-CREATIE worden! Het werken met anderen om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren en te kunnen horen en te luisteren naar die anderen en hun standpunt te aanvaarden. En bovendien, om ons standpunt te wijzigen om dat van hun op te nemen, zonder dat we onze eigen rechtschapenheid verliezen. Dit zal eenvoudiger worden als we anderen zien in de energie van Liefde, als wezens die creëren vanuit hun eigen verlangens en om Vrede en Harmonie te creëren zoals hun ziel zou wensen. In deze realiteit zullen we inzien dat, hoewel wij de scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid, wij Mede-Scheppers zijn, en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de keuzes van degenen met wie we co-creëren. In plaats van veel tijd te besteden aan psychoanalyse en “werken aan onszelf” om erachter te komen welke duisternis wij hebben, of welke duisternis anderen hebben waardoor wij ze hebben aangetrokken, misschien is het beter om gewoon een nieuwe keuze te maken en te beginnen aan een nieuwe creatie samen met zielen waarvan de energie meer compatibel is met wat wij willen bereiken. Loslaten en verder gaan zijn opties die ons de vrijheid geven om door te blijven gaan en te creëren in deze versnelde realiteit van Stroming en Beweging en Schepping. Des te meer we ons concentreren op de duisternis, des te meer zullen we vinden. Des te meer we ons concentreren op het licht, des te meer we zullen vinden. Waar aandacht naar toe gaat, stroomt energie!

Een van de dingen die ik me onlangs realiseerde is, dat we echt in de 21e eeuw zijn. Vormen van wijsheid en spiritualiteit uit de 20ste eeuw brengen ons slechts tot dit punt, en dan moeten we nieuwe wegen en nieuwe paden vinden. En dat begint met ons en onze nieuwe gaven van empathie en telepathie. Velen van jullie zouden kunnen zeggen, maar ik ben niet empathisch en telepathisch. Jawel, dat ben je wel. Je hebt die gaven alleen niet gebruikt omdat je de voorkeur geeft aan de oude manieren van zijn uit de twintigste eeuw … het praten en het veeleisend zijn en het graaien ….. in plaats van het vermogen om te aanschouwen en te voelen en te kiezen. Zo eenvoudig is het eigenlijk.

Ok … en nu naar het stuk over uilen. Dit om gewoon even te laten zien dat op een bepaald niveau dingen ten goede aan het veranderen zijn. Gisteren zat ik nog om 1 uur ’s nachts op mijn bed met mijn computer te werken, toen ik een vreemd geluid hoorde, een roepgeluid. Even dacht ik dat het een mens was en ik luisterde, en toen realiseerde ik me dat het de oehoe van een uil was in mijn tuin. Ik heb dat geluid al vele jaren niet meer gehoord. Toen ik 13 jaar geleden hier kwam wonen, leefden er uilen in het gebied en in deze tijd van het jaar was hun geluid gewoon tijdens de nacht. Vervolgens nam de stedelijke ontwikkeling het over, en de uilen verdwenen uit mijn werkelijkheid en mijn tuin, die ooit gevuld was met Elementalen en met allerlei insectenleven werd kaal en leeg zoals de meeste stadstuinen. Dus, om de uilen weer te horen was een ware zegen! Het zegt me dat de Elementale energie terug aan het komen is en dat deze op de andere dimensies met ons samen aan het werken zijn om ervoor te zorgen dat we evolueren naar de Nieuwe Aarde, zoals ons is beloofd toen we begonnen aan deze reis!

25 februari: Alles is Partnerschap en Co-Creatie …..

Vandaag ben ik aan het nadenken over twee onderwerpen die kort geleden in mijn gedachten voorbij kwamen …. Relaties en het weer. Dit lijken misschien afzonderlijke onderwerpen, maar uiteindelijk zijn zij nauw verbonden.

Er zijn verschillende echt goede artikelen op het internet over relaties in de Nieuwe Energie. Dit onderwerp heeft mij altijd geïnteresseerd, omdat ik nauw samenwerk met de Tweelingvlam energie die wordt uitgedrukt door relaties. Er lijkt een algemene consensus “daarbuiten” te zijn dat er een fundamentele en zeer diepe verschuiving gaande is in de manier waarop we met elkaar omgaan in het persoonlijke en intieme relaties. En dan … is er “het weer” … intens, moeilijk, zeer warm of zeer koud, het leek alsof de natuur en de Elementalen woedend zijn en er een diepe reiniging bezig is op onze planeet.

Eerst over relaties. Ze zijn zeker aan het veranderen, en snel ook. We hebben een punt bereikt waarop het oude ideaal van partnerschap, een “uitwisseling” van seks, geld en macht in naam van de voortplanting van de soort, voor de meeste van ons gewoon niet meer werkt. Wij zijn op zoek naar iets dat ons zal verbinden met een zielsverwant en dat zinvol is op zielsniveau. Degenen onder ons die zich richten op ons spirituele doel zullen streven naar een hogere uitdrukking van die relatie in een Tweelingvlam partnerschap.

Nou, dat lijkt het makkelijke gedeelte te zijn. Het is niet zo moeilijk voor een ziel met dat voornemen om een andere soortgelijke ziel aan te trekken. De problemen lijken te ontstaan wanneer die zielsaantrekking moet worden “gegrond” in een partnerschap op het materiële vlak. De Nieuwe Energie benadrukt dat “vrijheid” een essentieel element is van het leven in de Nieuwe Energie. Maar er lijkt echt verwarring te zijn over wat het betekent om vrij te zijn.

Veel mensen lijken te denken dat “ongebonden” zijn aan het verleden of de toekomst en leven in het NU betekent, dat ze niet hoeven te streven naar partnerschap, dat ze gewoon met het leven meestromen en daarbij relaties hebben met wie toevallig op dat moment in de buurt is. Dit is echter heel wat anders dan “het gronden” van een relatie met een zielsgenoot. De kern van Hogere Liefde en de uitdrukking van Hogere Liefde is juist Toewijding binnen een partnerschap. Het ultieme mysterie van de Liefde wordt uitgedrukt door de Twee die Eén worden, als een weerspiegeling van de Ene die Twee werd tijdens de eerste acte van de Schepping of Zelf-Verwezenlijking.

De ultieme uiting van Liefde is een verbintenis om de uitdrukking van Goddelijke Liefde via de partner die de spiegel is van die liefde. Het is een partnerschap dat het Goddelijke uitdrukt in een materiële vorm. Shiva en Shakti …. Isis en Osiris ….. Yeshua en Maria Magdalena …… de Tweeling Vlammen die uitdrukking geven aan het Goddelijke Creatieve mysterie van de Heilige Verbinding ….. De Twee die Eén worden … Deze Heilige Ervaring is op het materiële niveau mooier gemaakt omdat de Twee nog vrij zijn en unieke individuen die ervoor hebben gekozen om de verbintenis aan te gaan om het Licht te dienen via de kracht die wordt opgewekt als twee wezens hun ziel en lichamelijke energie verenigen om Eén Goddelijke Kern te worden die een afspiegeling is van de Creatieve Bron.

Het klinkt perfect, maar hoe brengen we dat tot uitdrukking in de wereld van de 21e eeuw? Dat is het werk waar vele Lichtwerkers nu mee bezig zijn. Hoe te zijn in een Partnerschap dat loyaal is aan de Harmonie en Eenheid van Goddelijke Liefde, maar dat nog steeds totale en volledige vrijheid biedt om te zijn wie ze zijn. Dit verlangen om liefde te uiten op de nieuwe manier is de reden waarom zo veel mensen problemen hebben met Relaties en Partnerschappen. Op de oude manier werkt het gewoon niet meer, en de nieuwe manier is nog steeds bezig om naar boven te komen als we proberen om manieren te vinden om te uiten wat verder gaat dan de uitgekristalliseerde en ongelijke relatiepatronen van het verleden.

Zoals ik het zie, is het eerste kernbegrip loyaliteit aan het Partnerschap en de Uitdrukking van Liefde binnen dit partnerschap. Beide partners dienen vrij en gelijk te worden, en dat betekent dat de een niet de “macht houden” zal over de ander. Het tweede kernbegrip is keuze. Beide partners zouden zich vrij moeten voelen om keuzes te maken voor wat nodig is om tijdens hun leven te blijven groeien en uitbreiden op het individuele niveau van de ziel. Ook zijn transparantie enintegriteit en betrouwbaarheid noodzakelijk. Als we meer empathisch worden in het Diamanten Licht, wordt het steeds moeilijker om delen van onszelf te verbergen, en binnen deze nieuwe partnerschappen zal er ook een volledige acceptatie van de partner zijn zoals ze zijn, en niet als een projectie van hoe we graag willen dat ze zijn om onszelf aan te vullen.

Natuurlijk is dit alles een uitdrukking van Onvoorwaardelijke Liefde in actie, waar sprake is van toewijding aan Goddelijk Licht en Liefde, maar ook van aanvaarding van andermans Recht om te Zijn en te Kiezen. Als deze principes een plekje krijgen, zullen alle problemen van gehechtheid, bezit en angst voor intimiteit verdwijnen. Elke partner zal zich in staat voelen om zijn of haar hartsenergie te uiten en om intimiteit en liefde te ontwikkelen op alle niveaus van het partnerschap zonder angst voor schade of pijn en wetend dat er een oneindig aanbod van Liefde is om te worden uitgedrukt en ervaren. In wezen is het een ervaring van delen, maken en groeien, in plaats van het oude patroon van eigendom en het uiten van een vooraf bepaalde rol binnen een vooraf bepaalde structuur met tevoren vastgestelde regels van gedrag.

Zo, dat brengt mij bij het weer. Extreme weersomstandigheden overal op de Planeet lijken een afspiegeling te zijn van de woede van de Elementale energie in een proces van zuivering en transformatie. Het lijkt net of de Elementalen een feestje hebben, maar de Mensen genieten er niet zo van. Ik weet dat ik moe ben om te worden gebakken door het hete weer van deze zomer. Toen we ons weer verbonden met het Elementale Koninkrijk in een samen scheppend Partnerschap tijdens de Equinox van maart vorig jaar, was het doel Co-Creatie, of partnerschap. Op de een of andere manier moeten we nog leren hoe we moeten samenwerken in het Partnerschap met de Elementale energieën. Er is een manier om een meer vreedzame en harmonieuze samenwerking te creëren. Door het creëren en delen en groeien, in plaats van eigendom en oude patronen van misbruik en controle van de natuur en de Planeet.

Ik denk dat het Christus Bewustzijn of Vijf Dimensionale Bewustzijn het “niveau” is vanuit welke we in staat zullen zijn om te werken in het Partnerschap met de Elementale energieën. Alles is partnerschap in de Vijfde Dimensie, alles is energie en alles is aangesloten. Yeshua was in staat om wonderen te manifesteren door zijn vermogen om te co-creëren met de Elementale energieën, en ook Maria Magdalena had een sterke band met de natuur en de dieren en kon ook wonderen verrichten van genezing en liefde door haar Partnerschap met de Elementale energie in de praktijk te brengen. In haar geval waren de echo’s van dat partnerschap met de natuur zo sterk dat ze nog steeds te vinden zijn op plaatsen als Lourdes en Fatima.

Als we in staat zijn om het Christus Bewustzijn volledig tot uitdrukking te brengen, zullen we in staat zijn de energie van Onvoorwaardelijke Liefde door te geven aan een positief en creatief partnerschap met de natuur. Dit was het pad dat ook werd getoond door de latere Tweelingvlammen Franciscus en Clara van Assisi in Italië, die werkten met de natuur en dieren om te laten zien hoe zacht en rustig Oneindige Liefde is en ons te allen tijde voorziet van alles wat we nodig hebben.

Als we opstijgen in dit nieuwe Bewustzijn, zullen we een manier vinden om onze Goddelijke Liefde te uiten door middel van partnerschappen met elkaar en met alle levende wezens. We bevinden ons in een periode van Verandering en Transformatie terwijl we proberen om te ontdekken hoe de energie kan worden vastgehouden en uitgedrukt op een manier die het best overeenkomt met onze innerlijke Liefde en Vreugde en dat geeft ons het grootste genoegen in het zijn hier op de Aarde in een fysieke en engelachtige vorm.

Inderdaad …. Alles is partnerschap …… Alles is een uitdrukking van liefde …. en Liefde is Oneindig ……..

© 2010-11 Celia Fenn en Starchild Global
Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl
Dit werk valt onder licentie van Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in