DELEN

door Celia Fenn

10 juni: De Aankomende Krachtige afstemmingen en de Verschuiving … van “Ik” naar “Ons “… de opkomende Planetaire Noösfeer. In de maand juni beginnen we aan een reeks belangrijke Planetaire Uitlijningen die zeer krachtig zullen zijn en die waarschijnlijk grote veranderingen met zich meebrengen op Aarde en voor de manier waarop we op haar leven. Maak je klaar voor nog wat meer “Snelkookpan” ervaringen als de Evolutie daadwerkelijk begint om ons van het Oude naar het Nieuwe te verheffen!

Deze Uitlijningen beginnen op 13 juni, wanneer zich een Grootkruis begint te vormen. Dit is de astrologische term voor wanneer de planeten op één lijn komen te staan op de as van een kruis op de dierenriem. Dit veroorzaakt een intense druk en dingen bewegen! Dit zal doorgaan met ons gedurende het grootste deel van juni. Op 21 juni vindt ook de Zonnewende plaats en een gedeeltelijke Maansverduistering op de 26ste, beide op zichzelf krachtige momenten. In juli vindt een andere krachtige uitlijning plaats, een zogenaamde Kardinale T-hoek en een Zonsverduistering op 11 juli, allen voorafgaand aan het “Nieuwe Jaar” en de Leeuwenpoort op 26 juli! In Augustus ontstaat er een Kardinaal Grootkruis, en dit alles zal all worden afgerond tijdens het krachtige moment van de 10/10/10 Sterrenpoort, als we “geboren” zullen worden op een ander niveau van bestaan.

Ik ben ervan overtuigd, dat de meesten van ons het begin van deze planetaire verschuivingen in ons leven hebben gevoeld. Ik heb geconstateerd dat ik na een lange periode met het gevoel van balans en geluk, ik me plotseling erg vermoeid voelde, tot aan het punt van uitputting. Ik kon niet al te goed slapen en ik bleef dingen vergeten. Ik voelde me ook alsof de tijd te snel ging en er was gewoon niet genoeg tijd om al de dingen te doen die gedaan moesten worden, laat staan om te rusten en ontspannen en genieten van het leven! Bewijs van een andere versnelling in de “tijdverschillen” zoals Michaël het ding benoemt dat wij “tijd” noemen. Tijd is zeker niet lineair, zoals we gewend waren te geloven. Inmiddels weten we dat het elastisch is, en dat het buigt en strekt en samentrekt, afhankelijk van holografische en kwantumfactoren in de Noösfeer.

Ja, ik hou van dat woord, de “Noösfeer”. Het is een woord dat de Vijfde Dimensionale Nieuwe Aarde beschrijft en het betekent in feite een onderling verbonden stelsel van systemen op basis van informatie-uitwisseling. Ja, dat is wat we worden. Voor degenen onder jullie die de film “Avatar” hebben gezien, en laten we eerlijk zijn, wie heeft dat niet, denk aan: Pandora en de bossen. Onderlinge afhankelijkheid … verbinding … en een biologisch verbindingsnetwerk dat gegrondvest wordt op de energie van de Goddelijke Levensessentie die door iedereen wordt gedeeld! Noösfeer!

Ik heb de laatste tijd steeds meer moeite om te schrijven, en een van de redenen was dat, hoewel ik weet dat deze transformatie gaat over ons als unieke individuen in menselijke lichamen, na bijna vijftien jaren van ascensie, ik voelde dat we het allemaal waarschijnlijk een groot deel van de tijd in de verkeerde richting aan het zoeken zijn. Wachtend op het landen van de Buitenaardsen, of gericht op bevrijding en zuivering en weer aangesloten worden, opnieuw en voor de zoveelste keer, of proberend om de ongrijpbare rijkdom en macht te manifesteren die ons altijd beloofd is, maar wat nooit helemaal bereikbaar lijkt te zijn. Een hele bedrijfstak van mensen is ontstaan met vraag en aanbod van manieren om het leven voor je te laten werken in de Nieuwe Energie. En toch, zijn zo veel mensen nog steeds aan het worstelen met de verschuiving die nooit helemaal lijkt te gebeuren en die altijd binnenkort zal gaan gebeuren, en dat is nu al een hele tijd zo. 2012? Nee, ik denk het niet. Op dit moment … en lopende …

De verschuiving is, dat we zijn overgegaan van een maatschappij die gebaseerd is op unieke individuen die allemaal hun individuele dromen van rijkdom en succes nastreven, naar een “Noösfeer”, een complex organisme dat informatie deelt om te kunnen gedijen en te overleven. Onze individuele verschuivingen en het opnieuw aangesloten worden hebben plaatsgevonden om ons aan te passen aan het functioneren in de omgeving van de Noösfeer.

Dit betekent, dat als we verder gaan op het pad van het nastreven van individuele rijkdom en succes, we daadwerkelijk tegen de evolutionaire stroom in zullen gaan. Geen wonder dat we hobbelen en strijden en dat we ons duizelig, misselijk en moe voelen, terwijl we tegen de stroom van de evolutie in zwemmen.

We zijn nu aangesloten om te werken in de Gemeenschap, in Groepen, en voor het grotere goed van het Al, de Noösfeer. We delen informatie en we evolueren en groeien terwijl we onze verbinding ervaren voor het grotere goed van allemaal! Natuurlijk, we zijn nog steeds individuen, maar we zijn nu “verbonden” en we dienen die verbinding te respecteren op dezelfde manier als dat we ons individuele leven respecteren. Terwijl we ons hiertoe machtigen dienen we ook de groep of de gemeenschap waar we bij horen daartoe te machtigen.

Gedurende de laatste paar maanden heb ik vele soorten Gemeenschappen ervaren, in de naar boven komende Noösfeer. Ik heb ervaren wat ik noem de “Familie van Licht”, de Wereldwijde Gemeenschap van Lichtwerkers. Aangezien je dit leest, neem je waarschijnlijk op de een of andere manier deel aan deze Gemeenschap. We houden er van om te schrijven en te bloggen en we gebruiken het internet en de gedrukte media om onze inzichten en gedachten te delen. We komen bijeen als groepen, en toen ik onlangs in het Midden-Oosten en Europa was, werd ik betoverd door en blij van de krachtige energie van de groepsenergie van deze gemeenschap toen we samen met elkaar de Vijfde Dimensie van Groepsbewustzijn deelden en vierden.

En dan zijn er nog andere soorten van Gemeenschappen. Toen ik in Portugal was, bezocht ik Tamera, een bewuste gemeenschap die zichzelf een “Healende Biotoop” noemt. (www.tamera.org) Hun doel is een Evolutionair Knooppunt te zijn ofwel een punt van waaruit een alternatieve manier van leven zonder oorlog en geweld kan worden bereikt. Ze richten zich op Vrede, zowel Wereldwijd als in hun eigen gemeenschap van ongeveer 200 mensen die leeft en werkt op het grondgebied van de Gemeenschap. Er zijn over de hele Wereld vele gemeenschappen met deze opzet naar boven aan het komen, en ze creëren een ander niveau van informatie-uitwisseling en evolutionaire energie in de Noösfeer.

En dan zijn er gemeenschappen die flexibeler zijn. Groepen mensen die samenkomen om te delen, gewoonlijk mensen die gewone levens leiden in steden, maar wel mensen die zoeken naar een groep met soortgelijke ideeën en energie voor activiteiten en bijeenkomsten die verband houden met hun belangen en overtuigingen. Dit kunnen zowel echte groepen zijn, maar het kunnen ook virtuele groepen zijn in de cyberruimte.

De informatie is in beweging, het opkomende Planetaire Informatie uitwisselingssysteem zoemt voorbij, en we zijn een nieuwe soort in opkomst die zich uitdrukt via haar Verbindingen. We leren om problemen op te lossen en ruimte te maken voor onze levens en dromen in deze nieuwe arena van onderlinge verbindingen.

Het gaat niet langer over “Ik” maar over “Ons”. Of misschien meer over hoe “Ik” pas in het “Ons” of zich verhoudt tot het “Ons”.

De twee grote drama’s die we nu uitspelen in het Midden-Oosten en in de Golf van Mexico, zijn beide voorbeelden voor mij van hoe dit nieuwe systeem werkt. Mensen van over de hele wereld en op alle niveaus zijn informatie en opvattingen aan het uitwisselen en dragen bij aan de oplossing van deze problemen en de creatie van nieuwe manieren om dingen te doen. De Noösfeer zoemt van de informatie en ideeën, en nieuwe manieren van denken zijn in opkomst. Voeg de krachtige energie van de Planetaire uitlijningen hier aan toe die we eerder hebben besproken, en je hebt een krachtige en dynamische mix! Evolutie! Snelle Evolutie!

En, bovendien, omvat de informatie niet alleen rationele academische informatie, maar ook gevoelens en mededogen en liefde, omdat de “aansluiting” op de Vijfde Dimensie ons in staat stelt om ons op dat niveau uit te drukken en vanaf dat niveau te creëren.

Ja, de “Verschuiving” inderdaad.

Hoe we individueel de verschuiving realiseren hangt voor een groot deel af van hoe we meestromen met de energie van de Nieuwe Planetaire Noösfeer. Hoe gemakkelijk geven we het idee op van een individuele worsteling en het nastreven van rijkdom en geluk, en vervangen we deze door de zorg voor het Hele Netwerk van Leven waarvan we deel uitmaken? Zodra we dit aanvaarden, verminderen we de weerstand en de stress, waarbij ons lichaam evolueert naar deze nieuwe manier van bestaan. We accepteren dat we geliefd zijn en worden gesteund, zelfs als we liefde en steun geven.

Een van de oefeningen die ik deed met groepen mensen in de recente bijeenkomsten was bedoeld om ze te laten zien hoe deze nieuwe energie functioneert. We gingen een kring vormen die de kringloop van het leven voorstelt en om te breken met lineaire concepten. Vervolgens maakten we een verbinding via de handen en daarna legden we onze armen om de persoon aan beide kanten om een sterk verbonden kring te vormen. En dan, na een tijdje, als de energie door de kring heen stroomt beginnen de mensen samen te swingen en het ritme wordt bepaald waarin iedereen is opgenomen, een natuurlijke stroom van groepsenergie. Iedereen voelt warm en geliefd en ondersteund. En dan vraag ik ze om zich af te vragen wat er zou gebeuren als ze zouden vallen. Nou, natuurlijk kan je niet op de grond vallen, omdat er iemand aan beide kanten van je staat die je overeind houdt, en dat geldt voor iedereen in de groep. Je wordt gesteund, en zal verder worden ondersteund door de groep als ze samen stromen. En dan laat ik zien wat er gebeurt als ze tegen de stroom van de groep in gaan, gewoon door zelf in een andere beweging te bewegen. Dit verstoort de stroom van de groep en mensen verliezen hun evenwicht en beginnen om te vallen! Op dezelfde manier, als de stroom in ons leven wordt verstoord,beginnen we om te vallen en verliezen we de steun en worden we angstig.

De “symptomen” van ascensie zullen niet op miraculeuze wijze weggaan als we aankomen bij 2012, of wanneer we leven in het Paradijs als we dat geluk hebben, maar als we accepteren dat we zijn uitgegroeid tot iets heel nieuws en anders dat zich uitdrukt op een andere manier. Via Verbondenheid, Liefde en de Gemeenschap!

Het Paradijs is een prachtig concept, en maakt deel uit van de Nieuwe Aarde, maar het is en blijft een manifestatie van de bereikte Innerlijke Verbinding en het evenwicht en de stabilisatie van de Noösfeer in de toekomst. De komende maanden zal meer informatie hierover komen vanuit de Hogere Dimensies als we worden geleid naar onze bijzondere plaats in de Nieuwe Aarde Werkelijkheid. Maar voor nu, terwijl we deze tijd van druk en verschuiving ingaan, herinner jezelf eraan om jezelf mee te laten stromen met de energie van Verbinding en Gemeenschap.

Jullie zijn Geliefd en worden Gesteund als jullie Liefhebben en Steunen. Jullie zullen niet naar beneden vallen. Jullie zijn een deel van het geheel. Een deel van de Noösfeer. Een deel van het “Ons”. En Wij zijn Een en We zijn Krachtig!

En ja, we zijn in de Vijfde Dimensie van Licht!

18 juni : De Noösfeer en spelen op het Hologram….. Dat klinkt heel indrukwekkend als titel, maar het komt het dichtst bij wat ik op dit moment aan het ervaren ben over het leven. Ten eerste wil ik zeggen dat de energie blijft binnenwervelen via de rasters, innerlijke ruimte creërend voor verschuiving en verandering. Ik denk dat we allemaal die innerlijke druk voelen om te veranderen terwijl we het moment naderen van de Zonnewende van 21 juni.

Degenen van jullie die samen met ons hebben deelgenomen aan de Wereldwijde Meditatie voor de Oceanen, heel erg bedankt, en als je nog niet er over hebt gehoord, ga alsjeblieft naar de webpagina hierover via de volgende link:http://www.starchildglobal.com/oceansmeditation2010.html

Wordt alsjeblieft ook deelgenoot van de prachtige video die ik gemaakt heb in samenwerking met mijn vriend Kai in Mexico, begeleid door de heilige zang van Deva Premal and Miten. http://www.youtube.com/watch?v=L1-BazjLRKI

Ik ben diep geraakt door de hoeveelheid mensen die op de Golf crisis op het Noordelijk Halfrond hebben gereageerd door deel te nemen aan de vele verschillende oproepen Meditatie activiteiten voor de reiniging van de oceanen. Ik weet dat al deze gerichte energieën vanuit bewuste en liefdevolle mensen zullen worden gehoord en geaccepteerd door de Planeet en de Elementalen als onze eerste stappen in het proces van Co-creatie. We kunnen samenwerken met het Water, de Water Elementalen en de Cetaceanen om een toekomst te scheppen voor onze Planeet waarin water Heilig is, zoals het zou moeten zijn. We bestaan voor 80 procent uit water, en misschien is wat er aan het gebeuren is, een afspiegeling van wat er gebeurt in onze eigen lichamen. Misschien wordt het tijd om een stap terug te doen en naar binnen te kijken om te zien op welke manieren we het water in ons kunnen heiligen, op dezelfde manier als wat wordt ervaren als de Oceanen van de Planeet. Het beging allemaal met ons!

Hier in Kaapstad, Zuid Afrika, waar ik momenteel ben, is de aandacht helemaal gefixeerd op het WK voetbal en de sfeer is feestelijk. Het is koud weer, het is winter en we maken een hele koude winter mee. Dus heel anders dan wat er nu gebeurt in het Noorden. Maar goed, dat is de aard van het Leven op Planeet Aarde. We gaan “spelen” op het Hologram dat de Noösfeer is. Vrij vertaald betekent dit, dat we hier zijn om te creëren en co-creëren op de Planetaire rasters en het Planetaire hologram, afhankelijk van wat we kiezen en waar we zijn. Maar, hoewel dingen heel divers en verschillend kunnen lijken, we zijn allemaal onderdeel van dit Ene krachtige en prachtige systeem van Bestaan en Schepping dat een Planeet wordt genoemd.

Diversiteit is geweldig. We kunnen vieren dat we allemaal verschillend zijn en dat we onszelf scheppen en uitdrukken op verschillende manieren. Deze keuzes beginnen vóór onze wedergeboorte, als we onze ouders kiezen en de geboorteplaats. Als we volwassen zijn geworden kunnen we nieuwe keuzes maken, over hoe we zullen leven en waar we zullen zijn en hoe we ons uitdrukken. Onze zielen gaan aan het verkennen en drukken zichzelf op diverse en prachtige manieren uit. En met de schepping van de Noösfeer en de komst van reizen over de hele wereld, worden de keuzes van de ziel vermenigvuldigd. Her leven is inderdaad een groot avontuur!

Maar, het mooiste is, dat ondanks de diversiteit, Mensen “onderhuids” allemaal hetzelfde zijn. We zijn allemaal uitingen van Goddelijk Licht, we zijn allemaal zielen die leven en dood ervaren, liefde en vreugde, en soms verdriet en pijn, afhankelijk van hoe ons leven verloopt. Want het leven is rijk en ingewikkeld, en soms zijn er momenten van diepe en intense pijn en verdriet die deel uitmaken van onze levensreis. We kunnen niet altijd verwachten dat we gelukkig zijn, maar we kunnen wel leren om een diepe innerlijke Vreugde en Kracht te ontwikkelen die ons zal ondersteunen tijdens perioden van stress en verandering als we ons verplaatsen van de ene cirkel van bestaan naar de andere.

Ik ervaar deze diversiteit en Eenheid als ik speel op het Wereldwijde Hologram in mijn eigen leven. Wat een vreugde is het om van continent naar continent te reizen en van land naar land en om Lichtfamilies te ontmoeten over de hele wereld. De talen zijn soms verschillend, het eten is anders, soms slaap ik op de vloer of in vliegtuigen of op stations, maar de mensen zijn altijd het zelfde. Warm en liefdevol en bereid om te delen en te ervaren. Hoe bewuster we worden, hoe meer we openstaan voor de ervaring van het Leven en de Rijkdom van het leven en de pure Schoonheid van het Leven.

En natuurlijk, hoe broos kan het soms zijn. Dit is waar de focus op de Oceanen begint. De Oceaan is waar leven begon op onze Planeet. Water is het “medium” van het leven. Als het water sterft, dan sterven wij ook! Ik werd deze week bewust gemaakt van hoe broos het leven kan zijn en hoe snel dingen gebeuren. Ik was samen met mijn assistente Karen in de auto onderweg naar het platte land om een retraitecentrum te bekijken. Toen we een bergpas naderden, kwamen we bij een scherpe bocht. Plotseling kwam een auto uit de tegenovergestelde richting te snel om de bocht, week uit naar de overkant van de weg voor ons, sloeg over de kop en vloog toen ondersteboven door de lucht voordat hij op het dak landde aan de andere kant van de weg. Zowel Karen als ik waren ons bewust dat als we slechts twee seconden eerder waren aangekomen bij die bocht, die snel rijdende auto ons zou hebben geraakt en misschien zelfs bovenop ons zou zijn gerold. Ik zou hier niet meer zijn om dit te schrijven. Wauw… soms kan het spelen op het Hologram een beetje te intens zijn!

Ik wil u laten kennismaken met Karen, die mijn nieuwe assistente is, en die me door al die dingen die ik moet doen heen helpt. Ik ging onlangs bijna ten onder aan de last van details, en kon het niet meer bijhouden, daarom zal Karen mij helpen met de administratie van Starchild. Karen en ik kennen elkaar al ongeveer 12 jaar en we zijn deelgenoot geweest van elkaars levensreis gedurende die tijd. Ik ben blij dat zij er is om de Starchild reis met mij te delen. 


Als je contact zou willen hebben met Karen, haar e-mail adres is karenstarchild@gmail.com

Tijdens deze dagen, in de aanloop naar de Zonnewende, wens ik jullie allemaal veel vreugde en plezier op je levensreis. Ik hoop dat je veel keuzes krijgt in het spel van het leven en dat je je lichaam en dat van de moeder Planeet in ere houdt. Ik wens je ook de Kracht en de Moed toe om de tijden van Verandering en Transformatie tegemoet te gaan. En ik wens je Kracht toe om Alles te zijn wat je kunt zijn, en Openheid om alle gaven van Liefde en Overvloed te ontvangen die dagelijks op zoveel manieren door de Geest over je worden uitgestort. En ik wens je Vrede en Genade in het Stiltecentrum van je Wezen, want je bent Goddelijk Licht in menselijke vorm. Moge jullie je altijd bewust zijn van die plaats in je waar de Hemel de Aarde raakt en zichzelf via Jou tot uitdrukking brengt!

20 juni : Het Kruispunt…en de Weg Voorwaarts: Op deze dag voor de Zonnewende, voel ik meer en meerde spanning en de angst in het Collectieve Bewustzijn. En ook de woede en de machteloosheid. Als een Planetaire samenleving hebben we een Kruispunt bereikt en we moeten keuzes maken. Veel van deze gevoelens hebben te maken met de zichtbaar wordende verschrikking van de Olieramp in de Golf van Mexico.

Het lijkt alsof dit, meer dan welke andere recente gebeurtenis dan ook, de zeer reële gevolgen van onze huidige relatie met de Aarde heeft binnengebracht in onze huiselijke omgeving, en hoe enorm schadelijk en destructief deze is en blijft.

Bij het lezen van de boze en wanhopige opmerkingen van vele mensen, werd ik eraan herinnerd hoe zeer deze situatie overeenkomt met die uitgebeeld wordt in de recente film “Avatar”. De koude en afstandelijke CEO (= bedrijfsleider, vert.) die alleen geïnteresseerd was in de winst en die bereid was om een volk en een bos te vernietigen zonder erbij na te denken, heeft een griezelige gelijkenis met de CEO van de Olie Maatschappij die verantwoordelijk is voor de Golf ramp.

Ik heb altijd geloofd, dat kunst, en films uitdrukkingen zijn van het Collectieve Bewustzijn, en dat je veel kunt vertellen over een cultuur door te kijken naar de kunst en het vermaak dat zij produceert. In veel gevallen zijn dit opwellingen van Collectieve gevoelens over het leven. Als we op deze manier naar Avatar kijken, lijkt het erop dat de mensheid moe is van de Bedrijfsmatige Hebzucht en de Economie van de Winst die leidt tot vernietiging van het milieu en de machteloosheid van mensen. Er is een collectief verlangen om terug te keren naar het “bos”, de onderlinge verbinding met de Natuur, en de pulsen van Kosmische energie, en om iets anders te zijn, een uitdrukking van “mensen”, in plaats van een nummer te zijn in een gewelddadig en vernietigend bedrijfsmatig geldspel. Dit is uiteraard, de hele aard en het doel van de Vijfde Dimensie en de Nieuwe Aarde. Inderdaad, we staan op een Kruispunt. Als een Collectief, kunnen we nu de keuze maken die onze gehele Planeet zal verschuiven naar de Vijfde Dimensie, of kunnen we doorgaan op deze weg van winst en hebzucht, tot de volgende ramp waarbij we opnieuw zullen worden geconfronteerd met dezelfde opties.

Ik werd getroffen door de gelijkenis tussen het verhaal van Avatar en het traditionele verhaal over de Graal, omdat de archetypen zo met elkaar overeenkomen. In Avatar, is de held een kreupele soldaat die nu de krijger wordt die de Planeet bevrijdt. Hij gaat door verschillende transformaties en inwijdingen heen om een deel van de “mensen”te worden. In het verhaal van de Graal, is de Visser Koning ernstig gewond en zijn land is een Bar Land geworden. Hij kan alleen worden geheeld als de zoeker van de Graal de Graal vindt en in staat is om de “vraag” van de Graal te vinden. Die vraag is: “Wie dient de Graal?”. In de 21ste eeuw weten we dat de Graal de Mens is, het voertuig van de Goddelijke Geest, en de vraag is; “Wie dienen wij?”. Het Goddelijke Doel van Leven en Evolutie, of de Economische behoeften van Grote Ondernemingen?

Dit is een complexe vraag, omdat het leven op deze planeet is gegroeid tot 7 miljard mensen, en de weg voorwaarts moet in staat zijn om deze bevolking te onderhouden en te ondersteunen. We kunnen niet terug naar het Stenen Tijdperk. We zijn een technologische samenleving en we moeten technieken ontwikkelen die schoon zijn en die alle vormen van leven respecteren. We moeten stoppen met het verkrachten van de Aarde ten behoeve van middelen die kunstmatige economische groei van brandstof voorziet ten behoeve van winst en we moeten manieren vinden om in harmonie met de Aarde te leven en samen met andere vormen van leven. We moeten manieren vinden om gemeenschappen op te bouwen die een uitdrukking zijn van de “mensen” en geen marktplaatsen voor eeuwig uitdijend consumentisme, waarbij we nog steeds voorzien in de dagelijkse behoeften van wie wij zijn.

Nee, niet gemakkelijk. Maar de keuze moet nu gemaakt worden, zo belangrijk is het. En het wordt niet voor ons gedaan. We zullen niet op een wonderbaarlijke manier worden omhooggetild naar een andere plaats en niemand zal aankomen in een ruimteschip om ons van onszelf te redden. Zoals de Hopi zeggen: ‘Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn diegenen. We moeten onszelf machtigen en Strijders van het Licht worden en beginnen om in ons leven de juiste vragen te stellen. Wie dienen wij? Zijn we ons bewust van Wie we Zijn en onze Macht. En ja, velen van ons zijn zich dat bewust, en doen er nu alles aan.

Ik weet dat velen van ons het Collectieve Bewustzijn en de Droom Tijd gebruiken om in te grijpen middels holografische beelden van het Paradijs en een Gezuiverde Aarde en Oceanen, en werken met de Cetaceanen (Walvisachtigen, vert.), Engelen, Meesters en de Inlandse Volkeren samen om manieren te vinden de Aarde op te tillen naar de Vijfde Dimensionale werkelijkheid van Schoonheid en Liefde. En dit Krachtpunt van de Zonnewende is het ideale moment om onze energieën te combineren voor een krachtige interventie in het Collectieve Bewustzijn om te zeggen: “Ja, we hebben gekozen om onderdeel te zijn van de Nieuwe Aarde en om het Goddelijke Doel te dienen op Aarde.

Echter, in tegenstelling tot “Avatar”, zal dit niet worden bereikt met geweld, maar door bijeen te komen om onze energie te steken in nieuwe initiatieven en nieuwe manieren van samenleven die tot uitdrukking brengen wie wij als “Mens” zijn. We staan pas aan het begin van dit werk, en de eerste stap moet de keuze zijn om onderdeel te zijn van de oplossing en de Nieuwe Energie van de Vijfde Dimensie.

Als je dat kan, neem dan die verklaring op in de Zonnewende Ceremonie, omdat je dan het Collectief Bekrachtigt door te laten weten dat je een Strijder van Licht bent en dat je jezelf inzet voor de Vreedzame Transformatie van de Planeet naar de Vijfde Dimensie van Verbondenheid, en naar de Noösfeer van Licht.

Je kunt een simpele zin uitspreken zoals: “Ik maak me Dienstbaar aan het Licht en de Vreedzame Transformatie van de Planeet naar de Vijfde Dimensie van Liefde en Verbondenheid, en ik dien de Aarde en al haar levensvormen voor het Hoogste Goed en met de steun van de Geest. En zo is het.” Sta dan de Geest toe om je te leiden en word je bewust van keuzes die je kunt maken in je dagelijkse leven die je voorwaarts zullen begeleiden. Het heeft weinig zin om nu te gaan beschuldigen, en boos te zijn met een andere reden dan om mensen wakker te schudden over hoe ver naar beneden we al zijn, op het pad van de vernietiging van het milieu.

Misschien treuren we om wat we hebben verloren, zodat we voorwaarts kunnen gaan naar de toekomst. Het is tijd om een andere keuze te maken en om een ander pad voorwaarts te volgen als een Collectief. Het begint met ons en het begint met het Verlangen naar Liefde en Vrede die uitgedrukt wordt op zachte maar toch krachtige manieren! Het Collectieve Bewustzijn is aan het wachten om het van Ons te horen! NU!

Hier volgt een interessante interpretatie van “Avatar” die de innerlijke noodzaak van het ontwikkelen van “empathie” en “medeleven” benadrukt en van aspecten van wijsheid die ons verder zullen laten gaan dan exploitatie en controle.http://www.youtube.com/watch?v=ryHvg-6Wy2A

En hier is een liedje dat ik speelde tijdens een bijeenkomst in Europa, begin dit jaar, Michael Jackson’s prachtige “Heal the World”: http://www.youtube.com/watch?v=eO0Q2yu1pzk

26 juni : Een Passie voor het Leven … Volle Maan, Maansverduistering en Grootkruis : Ja, inderdaad, dit is een grootse opeenvolging van gebeurtenissen! Een zeer krachtig moment in de tijd … Volle Maan in Kreeft en Steenbok met een Gedeeltelijke Maansverduistering. In het noorden begint dit net na de Midzomer Zonnewende, en hier in het zuiden, is het net na de Midwinter. Mij is verteld dat het Licht in het noorden erg sterk is en duidelijk. Hier beneden in het zuiden, moet ik toegeven da het erg Midwinter-achtig voelt, en ik voel de behoefte om rustig de tijd voor mezelf te nemen om naar binnen te gaan en om te rusten voordat de energie weer stijgt als we richting de Lente gaan.

Bij dit moment, komt in mij het onderwerp in mij naar boven: Passie. Een Passie voor het Leven.

We zitten in een moeilijke fase in onze Collectieve Evolutie. Als we het Vijfdimensionale Bewustzijn van onze Verbinding en Eenheid betreden, ondergaan we enorme veranderingen in onszelf en in onze Collectieve Sociale interacties.

Als Lichtwerkers en Bewuste Wezens, zijn we ons bewust van de Veranderingen in de systemen van het Aarderaster, nu het Diamanten Licht de Planeet bereikt en via de Heilige Roos Rasters stroomt die onze Kosmische Verbinding met de Hogere Sferen van Licht mogelijk maakt. Velen van ons zijn zich bewust van dit Stralende Licht overal om ons heen, en hoe het ons optilt naar een leven op steeds hogere niveaus van openheid en integriteit, zowel in het dagelijkse leven met onszelf als met anderen.

Afgelopen maand nam ik deze foto, van een vriend die leeft met een hoge mate van persoonlijke integriteit, en je kunt duidelijk de regenboog diamanten zien in zijn aura, een prachtige zichtbare bevestiging van deze lichtenergieën die we voelen.

Maar zijn niet alleen hogere niveaus van integriteit die nu van ons worden gevraagd, het is ook Passie en Doelmatigheid en Betrokkenheid. Ik houd ervan om het te zien als de Nieuwe Mannelijke Energie. We hebben vele jaren besteed aan het integreren van het Goddelijke Vrouwelijke en leerden te leven met Gratie en Mededogen en Stroming. Nu wordt het tijd om de Balans te vinden en om te leren leven met Passie en Betrokkenheid en met een Doel. De Goddelijke Mannelijke energie is dat deel van ons dat Energie en Beweging is, en ja, het vermogen om dingen te doen in de Wereld, door betrokkenheid en het concentreren van Energie en Intentie, en de Moed te hebben en Vastberadenheid om door te zetten bij deze betrokkenheid.

Ik denk dat deze uitdaging om de Nieuwe Mannelijke energieën aan te gaan ons wordt getoond als we kijken naar de olieramp in de Golf van Mexico. De mensen die “belast zijn” met de sanering hebben geen idee wat te doen. Niemand neemt verantwoordelijkheid op welke duidelijke en betrokken manier dan ook. De overheid schuift de verantwoordelijkheid door naar de Oliemaatschappij en die geeft het weer door naar de plaatselijke bevolking, die geen idee heeft wat te doen … en dus is iedereen verward en apathisch en na bijna twee maanden gutst de olie nog steeds de oceaan in. Mensen zijn boos, gefrustreerd en wanhopig.

En dit patroon lijkt heel erg een deel van het hedendaagse leven te zijn. In mijn geval, toen ik terugkwam van mijn laatste reis, deed mijn verwarming het niet meer. Ik belde het installatiebedrijf dat de verwarming heeft geplaatst. Na bijna een maand van mensen die er naar “gekeken” hebben, is er niets gedaan om het te maken omdat niemand schijnt te weten wat er mis is. De manager van het bedrijf weigert nu om mijn telefoontjes aan te nemen. Natuurlijk zijn ze nog steeds deze systemen aan het verkopen, de zaak moet blijven draaien en er moet geld worden verdiend, maar niemand weet hoe iets gerepareerd moet worden als het misgaat.

Ja, we leven in een wereld waar economische groei en geld verdienen alles bepalen. We zijn vergeten hoe we gepassioneerd moeten zij over onze levens en verantwoordelijk te zijn voor wat we creëren. Hebben we tijd? We zijn zo druk met rondrennen om meer en meer en meer te verdienen, dat we een samenleving zijn geworden die oppervlakkig leeft en die nooit diep de ervaring in gaat. Zelfs tijdens de Golfcrisis is het geen “nieuws” meer en wordt onze aandacht gericht op andere dingen zodat we gemakkelijk vergeten dat de Oceanen worden vergiftigd en vervuild en blijven we rondrennen terwijl we leven op de economische oppervlakte van ons leven.

Tijd om wakker te worden, een stap terug te zetten en te zeggen “Stop” ….Genoeg….dit is onze Planeet en ons Leven. VIND EEN OPLOSSING! NU! Laat niet toe dat deze toestand wordt verbannen naar de “Achterpagina”. Het is echt tijd om op te staan en de moed te tonen en verantwoordelijk te zijn en Passie te tonen voor het Leven en voor de Planeet.

Vele mensen zijn, velen zijn wakker aan het worden en willen meer dan de oppervlakkige manier van leven, waar niemand echt weet wat ze moeten doen om dan in plaats daarvan verder te gaan met geld verdienen.

Maar, als we in de spiegel kijken, is ons leven niet een beetje hetzelfde? Hoe vaak raken we echt gepassioneerd over iets? Heb je jezelf ooit afgevraagd waar je gepassioneerd over bent in je dagelijkse leven? Waar wil je je voor inzetten? Wat geeft je Vreugde en een gevoel van Scheppend Genieten en Doelgerichtheid? Ben jij op dit moment echt Aanwezig in je eigen leven?

Zoveel mensen vragen me hoe ze dat kunnen doen. Ze hebben geen idee wat Passie is en hoe ze het tot uitdrukking kunnen brengen. Ik voel dat dit proces binnen in ons begint, bij het leren om gepassioneerd te zijn over je eigen leven, en om passie en een doel te vinden in alles wat we doen. Wat we op dit moment in ons leven hebben, is wat we hebben gecreëerd. We dienen die creatie met dankbaarheid te eerbiedigen. En dat betekent dat, ongeacht hoe eenvoudig ons leven ook mag zijn, we nog steeds passie en schoonheid kunnen creëren. Het begint met bewustwording, je bewust zij van hoe je je voelt en hoe je met je omgeving omgaat. Kan je iets doen om de omgeving mooier en comfortabeler te maken … en dan zal dat zich gaan verspreiden over de Planeet. Wat kunnen we doen om de Planeet mooier te maken en acceptabeler voor allen die op dit moment op haar leven. Hoe kunnen we onze Creatieve Passie op zinvolle manieren uitdrukken?

Hoe kunnen we onze Goddelijke Mannelijke energie activeren om Moedig te zijn, Verantwoordelijk en om de Belofte na te komen die we deden toen we in onze lichamen incarneerden en naar de Aarde toe kwamen. De belofte om onze lichamen te respecteren en ons leven en om te werken aan de evolutie van de Aarde en het ontvouwen van het Goddelijke Plan op Aarde. Dat is wat een Bewust Wezen doet, als ze incarneren, en als we vergeten zijn, kunnen we die belofte altijd nu doen.

Dit is het Overgangspunt en het Ontwaak moment als het gaat om onze Planeet en ons milieu. Het is tijd om te leven met Passie en Betrokkenheid. En op deze Krachtige Dag van het Grootkruis die onze energieën zal losmaken gedurende de vele komende maanden, het is een goede tijd om die Belofte te doen en tot het aangaan van Passie.

Ik hou van deze foto, die vandaag met me werd gedeeld. De Engelen werden gemaakt door een kind, en ik hou van de rode en gele kleuren die betekenen dat ze Gepassioneerd zijn en vervuld van hun Doel en van Zone-energie! Voor mij zijn ze de Engelen van Passie en Doelgerichtheid en Betrokkenheid, om ons voorwaarts te leiden naar een vernieuwd contract van Passie en Doelgerichtheid in de Evolutie van onze Planeet en de Manifestatie van de Nieuwe Aarde.

28 juni : De Ruimte Tussen …. of Koken in de Snelkookpan van (bewuste) Evolutie. Als je in een ruimte bent zoals ik nu ben, zend je waarschijnlijk een spirituele SOS uit! Wat is er Gebeurd? Waar ben ik? Waarom zit ik gevangen in de Snelkookpan? Ja inderdaad, de druk staat er enorm op, op dit moment. We zitten in de Ruimte Tussen … tussen de Maansverduistering en de komende totale Zonsverduistering op 11 juli. In deze ‘tussen’ruimte van verandering en verschuiving staat de druk er op.

De Veranderingen die door de maan/zonsverduisterings cycli op gang gebracht worden, bieden een mogelijkheid voor het veranderen van Lichtcodes en het “opnieuw opstarten” van de Planetaire “computer” zodat er meer up-to-date informatie wordt verstrekt aan het Menselijke Collectief vanuit de Kosmische Bron. Het Grootkruis biedt een intense focus van energie en het Diamanten Licht intensiveert deze focus. Op dit moment is het zo intensief, dat we niet kunnen ontsnappen aan de uitdaging om te evolueren en te groeien in een zeer hoog tempo.

Er is mij verteld door Spirit, dat we nu een fase ingaan waar groei en evolutie niet langer een optie zijn. We moeten voorwaarts en keuzes maken, en de Lichtwerkers onder ons, zijn degenen die de metaforische rots afgeduwd worden, om te zien of we kunnen vliegen … of niet! De intense golven van Licht en de nieuwe Lichtcodes komen nu zo snel binnen dat we ze bijna niet meer van elkaar kunnen onderscheiden.

Dus hoe kunnen we ons voelen? Voor mezelf sprekend, heb ik een intense hoofdpijn als de Pijnappelklier (alweer) in de hoogste versnelling gaat, en mijn lichaam is onderworpen aan de gecombineerde elektromagnetische energie van de Kosmische golven en de intense woede en angst in het Collectieve Bewustzijn. Oh ja, nog een dag op de Planeet Aarde, in de Snelkookpan van de Evolutie!

Er is mij ook door Spirit verteld, dat ik moet / we moeten veranderen. Er zijn nu geen opties, we hebben geen tijd meer en de grote sprong moet worden gemaakt. Dit geldt zowel op het persoonlijke als op het mondiale niveau. En nu lijken er twee opties te zijn, of we erkennen wat er gebeurt en geven dit alles wat we in ons hebben, omdat dat dit is waarvoor we hier zijn geïncarneerd en dit is wat we moeten doen, of we kunnen verder gaan met een levensvisie waarin alles in orde is en geweldig en het spoedig zal veranderen, weet je, het is net om de hoek … snel … en we kunnen negeren wat er gebeurt en ons concentreren op ons eigen kleine stukje en proberen ervoor te zorgen dat we ons persoonlijke deel van rijkdom en geluk krijgen.

Op mondiaal niveau, werkt dit niet langer, het wordt steeds moeilijker om het niet te ontkennen bewijs dat onze Planeet door een enorme crisis heen gaat terwijl ze het oude afschudt en opnieuw geboren wordt in het Nieuwe. En het is gemakkelijk en onvolwassen om te zeggen dat “sommigen zullen sterven omdat ze ervoor hebben gekozen”. Ja, ik heb het gehoord, de overtuiging van mensen die zichzelf spiritueel volwassen noemen, dat we allemaal ons leven kiezen zodat je, als je in Afrika of in de Gazastrook woont, of aan de Golf van Mexico en je dreigt je leven te verliezen, nou, dat is dan jammer, je moet er op die manier dus voor hebben gekozen, terwijl wij hebben gekozen voor een gelukkig en overvloedig leven, dank je. Ja, wordt het niet tijd, dat we stoppen met het vinden van excuses om onze verantwoordelijkheid voor de energetische balans van de hele Planeet te omzeilen?

Liefde en Dankbaarheid voor Water door Kai

Ja, de hele Planeet! Niet alleen het stuk je waar je woont, maar het hele ding. Het is niet mogelijk om een klein stukje “paradijs” te zijn terwijl de andere stukjes zijn al de “hel”. Het maakt allemaal deel uit van de Ene, en nu worden we gevraagd om wakker te worden en om de Planeet op deze manier te bekijken. We zijn allemaal onderdeel van de Aarde, en wat gebeurd is in de Golf van Mexico, is verschrikkelijk ongeloofwaardig en zal op de een of andere manier van invloed zijn op iedereen op de Planeet. Ik denk niet dat dit de Apocalyps is als zodanig, maar ik denk wel dat het een grote roep is om te ontwaken en een soort keerpunt. We moeten zien wat we aan het doen zijn en we moeten een andere manier van zijn vinden.

Wat is het? Ik heb geen idee, net zomin als jullie, of Obama of BP …. of wie dan ook nu. Ons DNA is geactiveerd en is de mogelijkheden aan het afgaan, maar tot dusver is er niets ontstaan. We zijn nog in opkomst…het nieuwe is nog in opkomst… Het werk is gedaan op de Hogere Niveaus, we hebben gevisualiseerd en hebben ceremonies uitgevoerd en healings … nu … moeten we nog zien wat er naar boven komt op het materiële vlak. En ja, we moeten Vertrouwen, en Vertrouwen en Vertrouwen en Bidden en Werken en Focussen … omdat … Dit Het is!

Ik ben al actief bezig met Ascensie en Hoger Dimensionaal werk sinds 1995, en ik kan jullie vertellen dat NU het Moment is! Ik ben er nog nooit zo zeker van geweest dat het nu de tijd is en dat we onder zo’n intense druk staan om deze Verschuiving te Realiseren.

We hebben gedurende jaren allemaal aan onszelf gewerkt, en nu is het tijd om ons bewustzijn en onze Passie te gebruiken om te doen waarvoor we hier kwamen.

In mijn eigen leven, heb ik het grootste deel van dit jaar in een prachtige staat van dromen en illusies doorgebracht, misschien een “vooruitblik” van hoe het leven zou kunnen worden in een andere tijd en op een andere plaats, en vervolgens crashte ik en kwam terug naar de “realiteit” dat als we allemaal op die tijd en plaats wilden terechtkomen, we moesten beginnen met het maken van een aantal andere keuzes voor ons allen. Deze speeltuin is niet alleen bedoeld voor een kleine elitaire groep, maar voor iedereen die er op leeft.

En dat begint met ons leven. Een aantal van de keuzes die ik afgelopen maand heb gemaakt zijn heel moeilijk geweest en hebben me geen geluk gebracht. Maar, ze waren de enige keuzes die ik zou kunnen maken om mijn eigen integriteit te behouden. Spirit keurde mijn beoordeling goed, en gaf me aan om vasthoudend te zijn en om te blijven bij wat ik geloofde dat goed voor mij zou zijn. Evolutie zal niet plaatsvinden door verloochening van jezelf door wat je denkt wat je zou moeten zijn of wat anderen denken wat je zou moeten zijn. Het komt aan op rotsvaste eerlijkheid over jezelf en dat zal je in staat stellen om te zien wat nodig is om in te zien en om een nieuwe realiteit naar boven te laten komen.

Ik weet dat over het algemeen geloofd werd, dat als we verschoven naar de Vijfde Dimensie, we allemaal telepathisch zouden worden en in staat zouden zijn om te genezen en over andere paranormale gaven te beschikken. Dat komt omdat deze gaven al voorgeprogrammeerd staan in de Menselijke Blauwdruk. Ze zijn niets nieuws! Het zijn gaven en talenten die verloren zijn gegaan en die opnieuw naar boven komen. En we hebben er allemaal van genoten om terug te gaan en delen van onszelf op te halen waarover we beschikten in Lemurië en Egypte en Atlantis, en van de integratie van deze levens. Maar dit was niets NIEUWS!

Wat nieuw is zal nog komen…is op dit moment naar boven aan het komen….. wat zal het worden? Nou, misschien zal het een Bewuste Mens zijn die zich bewust is van de verbindingen tussen Hemel en Aarde en Spirit en Materie. Maar het zal een volledig geaarde Mens zijn die weet dat de reden dat we hier zijn is, het koesteren van en zorgen voor de Aarde op alle niveaus en niet om te proberen om zo spoedig mogelijk en met alle beschikbare middelen terug te keren naar Spirit. De Nieuwe Mens zal weten dat het leven op de Aarde inhoudt, dat we het Menselijke Lichaam en de Mensheid volledig dienen te accepteren, en dat we niet langer moeten proberen om aan het leven te ontsnappen door middel van drugs, alcohol, vermaak,of zelfs buitensporige meditatieoefeningen. Het Leven moet geleefd en ervaren worden op alle niveaus en het moet voelbaar zijn in elke zenuw en spier van het lichaam … en die gevoelens moeten vergezeld gaan van Vreugde en Dankbaarheid.

Elke uitdaging waar we voor staan is een gelegenheid om te groeien en onszelf verder uit te breiden en om meer te worden. Elke uitdaging is een kans om liefde op steeds diepere en krachtiger niveaus te verkennen en uit te drukken.

Wat als we het leven zouden zien als een voortgaand proces van evolutionaire ascensie, en we onszelf zien vanuit het standpunt dat we zo krachtig en complex zijn geworden dat de uitdagingen zelf ook ingewikkelder en complexer worden en elk beetje van onze collectieve aandacht, intentie en mededogen vereisen, om ons te verheffen naar het volgende niveau van Zijn dat we allemaal nastreven.

De komende drie jaar zullen er belangrijke momenten zijn waarop we onszelf echt kunnen verheffen naar nieuwe niveaus, op weg naar een hele nieuwe manier van Zijn. Nu is één van die momenten. Of, als we falen, dan zullen we hoogstwaarschijnlijk de volgende grote cyclus van 26.000 jaar doorbrengen op hetzelfde niveau als dat wij nu zijn!

Dus, in de komende tien dagen, zullen jullie zeer waarschijnlijk dit aspect van uitdaging tegenkomen om te kunnen groeien op een of andere manier. Het zal zowel persoonlijk als mondiaal zijn, en het zal niet gemakkelijk zijn. De keuzes die moeten worden gemaakt zullen vaak moeilijk zijn omdat ze moeten worden gemaakt vanuit 100% eerlijkheid en met een duidelijk ideaal voor ogen. We zien onszelf nu als nooit tevoren, via de spiegel van onze Planeet en de spiegels om ons heen. We zien het Licht en het Duister, de Pijn en de Vreugde, en we omarmen ze allemaal omdat ze een deel zijn van onze Groei en onze Expansie en onze Geboorte op de Nieuwe Dag die aanbreekt.

En we weten dat in de Engelachtige Sferen van Spirit wordt gewacht, en wordt gekeken, wordt geapplaudisseerd voor onze keuzes en onze groei. Zij hebben hun werk gedaan, en ze blijven kijken en ondersteunen. Het is nu echt aan ons om de Onderscheidende Keuzes te maken!

© 2010-11 Celia Fenn en Starchild Global,
Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl

Dit werk valt onder licentie van Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in