Zijn je chakra’s uit balans
Leestijd: 8 minuten

Jazeker, maar niet in 3D. Een stuk van onszelf functioneert ook in 4D en 5D en zelfs nog in andere dimensies. Ze zijn dus niet zintuiglijk waarneembaar, maar wel voor de aurahealer die vaak zijn gave toevalligerwijs ontdekte. Hij of zij kan wervelende energieën zien rond mensen. Maar daarom doet hij er nog niets mee. Het is wel zonde als hij zijn gave links laat liggen.

Geloof je hier niet in? Waarom zouden onze (slechts) vijf fysieke zintuigen alles moeten kunnen waarnemen wat er is? Ik heb het nu zowel over mens als dier. Kan jij dan het Higgs-deeltje waarnemen, of een atoom waarnemen met het blote oog? En heb je je al eens afgevraagd waarom trekvogels precies weten wanneer ze zich moeten verzamelen voor de trek naar het zuiden en hoe ze überhaupt de weg terugvinden? Misschien baseren ze zich op de magnetische velden en de energielijnen van onze aarde, die zij wel kunnen zien? Hoe nemen zij die waar? Men doet hier volop onderzoek naar. Ook dolfijnen, walvissen, paarden, honden, katten blijken heel gevoelige dieren te zijn. Ze voelen mensen overigens perfect aan. Een hond zal blaffen wanneer hij angst voelt. Hij is immers zelf bang van angstige mensen want die zijn redelijk onvoorspelbaar in hun reacties. Vandaar dat ze die angstige mens waarschuwen: “Niets proberen, hoor, of ik bijt!” Dus vraag je even hardop af of zij mogelijk instinctief ook energievelden van personen kunnen interpreteren in plaats van de woorden van hun baasjes zoals sommigen beweren? Goed mogelijk. Het blijft voorlopig nog een open vraag.

Wat zeker is: de aurahealer kan het auraveld visueel interpreteren, in ieder geval als hij zich daar op toelegt. Net zoals mensen die een bepaald zintuig missen. Automatisch worden hun andere ‘antennes’ veel scherper in het aanvoelen van mensen en situaties. Zelfs een huidcel is zo’n antenne. Weet je, de meeste stammenvolkeren in de wouden hebben die gave ook nog goed weten te bewaren. Ze durven er zich op te verlaten. Intuïtief krijgen ze veel informatie door over hun omgeving (weersveranderingen, gevaar…). Onze voorouders konden het ook, maar wij leerden ons vooral rationeel in te stellen en ontwikkelden die bij iedereen aangeboren potentie niet. Of jij misschien ook wel?

De aurahealer heeft een sterk ontwikkeld zesde zintuig en kan aura’s zien via het derde oog (de pijnappelklier). Hij/zij kijkt naar de algehele conditie van het auraveld en de verschillende etherische lichamen (niet in 3D) die de kleur en uitstraling helpen bepalen. Door in te tunen kan hij/zij dus ook jouw systeem bekijken. Ook op afstand kan door enkelingen worden ingetuned, hij/zij hoeft zich niet eens in jouw nabijheid te bevinden.

Een auraveld met een straling tot op anderhalve meter van je fysieke lichaam, dat is normaal. Er zijn ook heel grote en die stralen nog verder. Het auraveld zou gelijkmatig moeten zijn, zoals een goed gevormd ei. Een gekanteld veld duidt op een disbalans van de hemisfeer van de hersenen. Een aura dat bovenaan zwaar is, duidt op een ongeaard persoon. Onderaan zwaar verwijst naar iemand die sterk gericht is op materie of zelfs materialistisch is. Een goed uitgebalanceerde eivorm is dus het gezondste.

Aurakleuren en chakra-condities geven hen de informatie

In een auraveld zijn allerlei kleuren steeds in beweging. De kleuren volgen je emoties, dus je hebt niet echt een vaste kleur, ook al verkoopt men toestellen om de kleur te laten vaststellen. Het is altijd slechts een momentopname. De kleur die het meest voorkomt, vertelt je wel iets over je te nemen lessen in dit leven, niet te verwarren met je levensopdracht, want die kan gaan om wat anders. Het is wel zo dat je via het zoeken naar die achterliggende levenslessen, makkelijker zelf tot je levensmissie komt. De inzichten die je onderweg opdoet, wijzen je de weg. Je levensmissie noemt men vaak het zielscontract. Iedereen heeft hier wat te doen of wat te leren. Ieder doet dit op zijn eigen tempo en vanaf het eigen bewustzijnsniveau.

Een overwegend blauwe basiskleur betekent bijvoorbeeld dat je aan je communicatie moet werken, dat je je eigen behoeften moet leren uitdrukken in plaats van frustraties op te kroppen. Geel betekent dat je je ego dient te versterken en je je minder afhankelijk dient te maken van de goedkeuring van anderen, dat je moet leren opkomen voor jezelf en dat je je ook niet mag laten manipuleren. Een gele solar plexus of zonnevlecht onderstreept het feit dat je worstelt met je zelfwaarde. Jouw zelfwaarde is een door jezelf ingekleurde waarde, die kan heel ver liggen van de werkelijkheid. Meestal onderschatten mensen zichzelf. Zulke mensen moeten dus hun werkelijke waarde leren inschatten want hun ego is te klein (te grote ego’s dienen dit ook te doen, want een te groot ego heeft natuurlijk ook zo zijn nadelen, dat weet iedereen!). Vaak gaat men zulke mensen uit de weg. Andere kleuren betekenen nog wat anders. Het gaat dus zowel over de kleuren van de afzonderlijke lagen als die van de chakra’s. Chakra’s zijn energiepunten die energie ontvangen en uitzenden. Je kan het zien als energieknooppunten en poorten naar buiten, of poorten naar binnen.

De kleuren in het auraveld mogen ook niet te snel bewegen. Indien ze te traag bewegen, dan wijst dit op blokkades. Wij breinmensjes leven veel te vaak in ons hoofd en daardoor zorgen we zelf voor die blokkades. Teveel nadenken haalt je namelijk makkelijk uit balans. Je veel zorgen maken is lang niet altijd verbonden aan trauma. Het kan gewoon je natuur zijn of een soort aangeleerd gedrag. Misschien was je vader of moeder ook erg zorgelijk. Door bepaalde negatief beladen kringloopgedachten, maak je zelfs miasmen die door diegenen die de gave ontwikkelden, binnenin het auraveld van die persoon kunnen worden opgemerkt. Indien zij dit kunnen, dan kunnen zij doorverwijzen voor hulp, of mogelijk zelf al de healing doen, want miasmen kunnen een prelude vormen tot ziekte. Het zijn clusters met een donkerder kleur, die kunnen materialiseren tot tumoren. Het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn. Eerst ziet men de clusters op het etherische niveau en indien het gedrag niet verandert, dan materialiseert het zich (mogelijk) op een later moment als ziekte in het fysieke lichaam.

Dieper inzoomen op elke laag

Na een eerste oppervlakkige scan van het auraveld gaat de aurahealer elke etherische laag apart bekijken. De onderste laag zou zo dus 1 inch van het lichaam verwijderd liggen en een witgrijze kleur moeten hebben. Verder mogen er ook geen gaten in zitten of zelfs geen wekere plekken. Ook al vind je die niet, ook de kleur moet nog genoeg uitstralen. Indien dit niet zo is, dan duidt dit op moeheid en dat je te maken hebt met een energielek. De energetisch healer wast elke laag met licht. Zo’n laag wassen betekent in feite de laag doen opklaren door er licht, kleur of liefde door te sturen. Dit proces wordt net zo vaak herhaald tot de laag weer helder wordt. Daarna switcht de healer de energie nogmaals en geeft zij of hij de laag nog even een energieboost. Het is dus heel handig dat de healer in 4D kan zien, wat hij of zij doet door het ontwikkelen van de gave, maar er zijn ook bekwame healers die werken met universele liefde die de effecten van hun healing niet kunnen zien. Vaak vertelt de klant dan wel wat hij voelt of welke klachten verdwijnen. Dus wat zij doen, kan even effectief zijn.

We hebben dus verschillende overlappende lichamen, maar de meesten van ons zien en voelen enkel het fysieke lichaam. Samen hebben die lichamen een welbepaalde uitstraling en dat is het auraveld.

Ja, je kan het zo stellen dat we verschillende lichamen hebben die elkaar deels overlappen. In het emotionele lichaam kan je massa’s negatieve gedachten en emoties opslaan. Dat worden bijna zakjes of clusters van negatieve energie. Je vindt ze vaak in de buurt van het hart, de buik en baarmoeder. Soms is dit dus te wijten aan eigen negatieve gedachtepatronen, maar sommige mensen zijn als sponzen voor energieën uit hun omgeving, en daardoor slorpen ze gewoon de negatieve energie van anderen op. Jezelf leren afschermen is dan heel belangrijk, zeker indien je in zware milieus werkt, of met zieke mensen, in rusthuizen en in de psychiatrie. Vooral HSP-ers hebben er last van. Vaak weten ze niet wat de bron is voor hun ongemak. Waarom voelen ze zich zo moe en uitgeput? Waarom slapen ze zo slecht? Ze hebben toch niet echt zorgen? Dan gaat het vaak om opgepikte emoties, die niet van henzelf zijn.

Als preventieve bescherming tegen zware energieën van buitenaf kun je je jezelf visualiseren als staande in een goudgele krachtig stralende luchtbel. Of onder een goudkleurige paraplu. Na het contact doe je hetzelfde. Nog een mooie visualisatie is deze: je kunt ook de donkere dingen met een platina plaat naar beneden duwen, naar het zwarte gat in de aarde, een denkbeeldig gat dat zich in je verbeelding onder je voeten bevindt. Met visualisaties kan je dus heel veel en zelfs jezelf healen. Het klinkt allemaal misschien onwaarschijnlijk, maar het is toch waar. Probeer het eens uit.

Geblokkeerde chakra’s? Ja, die bestaan.

Besef ook dat bij geblokkeerde chakra’s bepaalde dingen bij je uit balans zijn. Een geblokkeerd keelchakra duidt er bijvoorbeeld op dat iemand zich niet goed kan uiten. Een geblokkeerd hartchakra is een gekwetst hart, een hart dat uit angst voor nog meer hartkwetsuren het energiepoortje snel dicht doet. Normaal gezien moet elk chakra zich volautomatisch terug openen voor de energieopnames of energie-uitwisseling met de omgeving. Een chakra dat evenwel gesloten blijft, duidt op een blokkade. Het kan uiteindelijk zorgen voor moeheid en onbalans. Je merkt het al, via ons energiesysteem zijn we verbonden met alles in de kosmos. Of met iedereen. Een beter bewijs dat alles één is en functioneert als één groot mechanisme of als één levend organisme bestaat dus niet.

Energiekoorden

Nog iets over energiekoorden naar anderen. Tot op een leeftijd van vier jaar functioneert een kind symbiotisch met de moeder. Er bestaat dan tussen deze twee een energiekoord waardoor het kind veel emoties van de moeder opvangt en ook het omgekeerde proces vindt plaats. Een moeder voelt wanneer een kind in gevaar is. Het kind kan zo ook de moeder healen of omgekeerd. Hier is dus sprake van een permanente energie- en emotie-uitwisseling. Na ongeveer vier jaar moet het kind zich leren losmaken om een normale mentale en emotionele groei te hebben, want als dat koord blijft bestaan en zelfs nog dikker wordt, wordt het later een psychische problematiek. Er bestaan zelfs symbiotische relaties tussen moeders en hun al volwassen kind. De één kan dan niet zonder de ander. Of ze willen wel van elkaar wegvluchten, maar het lukt ze niet, alsof ze met een elastiek worden teruggetrokken. Zowel de ene als de andere dient te worden behandeld of minstens één moet wat dit betreft tot inzicht komen. Het is steeds een problematiek van twee, en niet van één. De meest dominante zal de wil van de andere dan besturen. Indien het volwassen kind uiteindelijk beseft dat het wordt geleefd (en diens wil overgenomen wordt) en die wil zich losmaken, dan komt hij/zij in innerlijk conflict. Een noodzakelijke fase waar hij/zij door moet. Het kan zo ver gaan dat die andere zelfs totaal geen eigen wil meer heeft. Dit soort van ouderrelaties is ongezond want het kind kan zichzelf niet ontplooien en zo helemaal niet tot zelf-realisatie komen. Laat staan dat het zijn hoogstpersoonlijke zielsmissie kan vervullen. Onmogelijk!

Parasiterende anderen

Maar er bestaan ook energiekoorden naar parasiterende anderen. Dit kan in vriendschapsrelaties en partnerrelaties. Indien die andere een partner is of was, dan werd het energiekoord meestal succesvol geplaatst door het seksuele contact. De ene wordt dus afhankelijk en dat is zeker niet goed. Of beiden worden afhankelijk van elkaar, zij het elk op een andere manier. De één tapt, wanneer hij energie nodig heeft, de (vaak hogere) energie van de ander af en de ander stelt zich mogelijk te afhankelijk op. Beiden voelen elkaars emoties dan zeer goed, al gebeurt dat alles uiteraard op een onbewust niveau. Je doet het niet met opzet, bedoel ik, maar niet zelden is de tapper een narcistische persoonlijkheid met een lage energievibratie en hij of zij heeft die energie van de ander nodig om te overleven, omdat hij zelf niet meer aangesloten is op de bron. Zulke etherische koorden kunnen zelfs tientallen jaren na de relatie nog blijven bestaan. Of zelfs worden meegenomen naar een volgend leven. Volgens energetisch healer Alloya Huckfield, de bron van vrijwel al deze informatie, worden ze door de aurahealer pas opgemerkt vanaf het moment dat het inzicht er is bij één van de twee. Zo kan de healer ook het koord verbreken en het energielek weer succesvol dichten. De betrokkene wordt dus naar de eigen energie teruggebracht.

Trauma hakt er heel diep bij je in.

Trauma zie je al op etherisch niveau, maar markeert zich (later en door herhaling) ook in het fysieke lichaam, en ja dus tot op het celniveau.

Kan tot op het celniveau, waarin ook trauma als informatie wordt opgeslagen, nog worden geheald?

Zelfs DNA kan nog veranderen en kan worden geheeld. Ik stel me dit zo voor: in het universum heb je voor alles een tegengestelde. Dus voor elke negatieve kracht heb je ook een positieve kracht die de negatieve kan helpen neutraliseren. Emoties uitvlakken heeft het zelfde effect. Je neutraliseert de lading en zo heal je jezelf. Oprecht vergeven heeft dus dit effect. Indien je dit niet kan of wil, dan blijft de negatieve emotie bestaan en zelfs opgeslagen in je DNA.

Welke Kracht zal dit dan zijn, dat vraag je je wellicht af? Het moet alleszins een heel sterke kracht zijn. Vergeving genereert een heel sterke emotie-uitvlakkende kracht, maar ken je onze sterkste kosmische kracht? Ik vermoed dat het gaat om universele liefde, wat wij God noemen. Die universele liefde heeft een heel sterke positieve lading (in letterlijke zin) en wanneer je in staat bent tot het liefhebben van alles en iedereen ondanks de gebreken… wow! Dan ken je geen jaloezie, ken je geen haat en dan zit vast je ziel aan het stuur en niet je ego. Maar te weinig ego, dat is ook geen goede situatie.

Je hebt eigenlijk vele soorten van energetische healers. De aurahealer richt zich dus vooral op aurainterpretatie. Sommige energetische healers hebben bijvoorbeeld het geluk met die universele of kosmische energie te mogen werken om mensen te genezen. Hun ziel heeft die kwaliteit. Vaak zijn het oude zielen met een heel hoog bewustzijn. Ze zijn succesvol tot op het diepste of het zwaarste niveau, zeg maar. Tot op celniveau.

Yoga-beoefenaars kennen deze prent (link) allicht al wel: Prent van al onze energielichamen (de kleuren zijn onjuist maar tonen ze) die samen een uitstraling hebben (= het auraveld) en de chakra’s als energieknooppunten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in