nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Een woordje over chronische ziekten die helemaal niet chronisch (of terugkomend of levenslang) hoeven te zijn, al wordt dit wel beweerd net omdat velen in dit straatje belanden en er niet meer uit geraken. Neem nu bijvoorbeeld fibromyalgie. Kort door de bocht: spier-en gewrichtspijnen ten gevolge van een falend energiesysteem waardoor je je steeds uitgeput voelt. En weet je, die emotionele en psychische uitputting was er altijd eerst, nog voor de lichamelijke pijnen zich manifesteerden. Daarom, draag zorg voor je lichaam en erken haar (eigen-)wijsheid. Negeer de stoplichten niet!

Eerst iets over het gewone ziekteverloop:

Vooraleer de/een ziekte zich fysisch manifesteert werden al veel lichaamssignalen genegeerd, maar zelfs op energetisch vlak werd je al meermaals gewaarschuwd. Soms hebben we het te druk om het op te merken, maar een energiedipje is al zo’n signaaltje waarnaar je luisteren moet. Negeer het dus niet. Lichaam en geest alarmeren je en je moet hiernaar (leren) ‘handelen’ om erger te voorkomen. Dit is eigenlijk zo voor alle ziektes! De natuur zit zo mooi, maar heel complex in elkaar. Je hebt werkelijk geen idee. Genezen is in feite de oorzaak van verstoring aanpakken zodat kwalijke gevolgen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat heet herstel en alles in de natuur zoekt naar balans of naar herstel na het ‘uit evenwicht’ gaan.

Vooraleer er fysische symptomen verschijnen die de ziekte inluiden, zal de ziekte zich immers al aankondigen in het energetische systeem dat het fysieke draagt of ermee samenwerkt. Die samenwerking tussen het energetische en fysische & psychische niveau moet dus gesmeerd verlopen. Een goede niet-verstoorde nachtrust plaats ik op nummer één inzake ziektepreventie. Een gezond bioritme op twee. Hiermee kan al veel worden voorkomen. Die rusttoestand en ingebouwde adempauzes laten toe alles te synchroniseren wat niet ‘meteen’ à la carte kon worden gesynchroniseerd. Die flexibiliteit mbt nieuwe situaties en veerkracht, ze zijn ook zeer verschillend van persoon tot persoon. De ene kan bepaalde situaties makkelijker aan of verwerken dan de andere. Je gevoeligheid speelt daarin een grote rol, maar de ene krijgt ook veel meer te verwerken dan de andere. Dat is nu éénmaal zo, al kan je met positief denken wel de negatieve kettingreacties vermijden of ombuigen naar positieve omdat energie op elk moment kan worden getransmuteerd.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Als je er op tijd bij bent, dan kan de energetische verstoring worden opgelost, waardoor de ziekte zich op het fysische niveau helemaal niet manifesteert.

Dat is de reden waarom soundhealing erg succesvol zal zijn inzake ziektepreventie, want via helende klanken kunnen dissonante tonen weer worden geharmoniseerd. Zieke plaatsen hebben een dissonante toon of vibreren immers anders. De soundhealer stemt zich af op jouw unieke vibratie en zoekt naar een afgestemde frequentie om alles weer te harmoniseren. (Deze uitleg is wat kort door de bocht hoor…) Je kan natuurlijk ook zelf zorg dragen voor je energetisch systeem door (mentale en fysische) rust te nemen, aan yoga en meditatie te doen en… te zoeken naar de oorzaak of datgene wat zoveel stress bij je uitlokt. Niet zozeer om het allemaal te kunnen benoemen zoals de dokter doet, maar vooral om die factoren te kunnen elimineren door een attitudeverandering! Ai, dat is lastig! We zijn echter uitstekende ontkenners want we maken naast maatschappelijke taboes ook onze eigen taboes. Soms lieg je dus jezelf wat voor. Bijvoorbeeld: Velen benoemen bij de dokter de hoge werkdruk, maarheel vaak gaat het om mank lopende sociale relaties of onverwerkte trauma’s en oude vastzittende (niet-geuite) emoties. Angsten, woede en verdriet kunnen, zelfs met enig uitstel, veel stress opleveren wat zich uiteindelijk vertaalt in klachten. Een goede zelfdiagnose is sterk bepalend voor een goede doktersdiagnose want die borduurt namelijk ook verder op wat jij hem/haar meedeelt.

Uitputting en energieverlies

Indien je je steeds uitgeput voelt want dan scheelt er wat aan de energiebevoorrading. In die fase kan je al een bekwaam healer opzoeken omdat je het zelf klaarblijkelijk niet opgelost krijgt door de nodige rust te nemen. Je kan namelijk lekken hebben in je aura of jouw energie wordt geparasiteerd door anderen (via etherische koorden of energetische aanhechtingen) of je hebt niet-genode meereizigers (entiteiten) die profiteren van jouw energie. Of bepaalde chakra’s en meridianen zijn geblokkeerd, je merkaba heeft zich omgedraaid… Allerlei kan dus misgaan en aangezien het energiesysteem en wat hierbij hoort zich bevindt in 4D en 5D, zal de dokter er niet naar kijken want hij kan het uiteraard niet zien met het blote oog. Het is hun veld ook (nog) niet. Met andere woorden hij onderzoekt het zichtbare luik en spoort naar zintuiglijk bewijs: de symptomen en de conditie van het lichaam en dus niet de info in je auraveld, niet je chakra’s., de meridianen… Misschien zijn bepaalde energieknooppunten (chakra’s) nochtans geblokkeerd waardoor geen normale energie-opname en -uitwisseling plaatsvindt, of bestaan er miasmen, donkere vlekken die zich uiteindelijk zullen clusteren en verworden tot fysische ziektes…

Sommige helderzienden en healers kunnen je aura en energielichamen ‘lezen’ als je persoonlijke medische fiche. Die info krijgen ze niet voor zichzelf, maar dient voor de betrokkene. Ze kunnen je dus ook waarschuwen en bekwame healers kunnen het zelfs manipuleren (negatieve energieën weghalen, energielekken dichten, kracht geven op de wekere plekken…) Een gave? Uiteraard. Een hele mooie zelfs, maar men doet er vaak wat mysterieus over. Mogelijk noodgedwongen omdat het brede veld dit nog niet accepteert?

Een mooi gaaf eivormig auraveld, dat de verschillende energielichamen omvat wordt als normaal ervaren

Aangezien elkeen bovendien energie uitzendt op een eigen frequentie, en zelfs een verschillende uitzendkracht bezit, is er ook veel verschil tussen de aura’s en hun grootte, de dikte van de schil en de conditie. Het individuele energetische veld hangt zelfs samen met persoonlijke groei. (Iemand die gereanimeerd werd, zal ook weer aansluiting moeten vinden met zijn/haar energetische lichamen want zonder energiebevoorrading kan die helemaal niet functioneren. Het herstel van de connectie/communicatie kan zelfs even duren.)

 

Maar wat indien iets zich toch al als ziekte manifesteert?

Dokter Kris Van Kerckhoven in het boek ‘Heel Natuurlijk – Zeven wegen tot zelfheling’ van De Groene Gedachte doet als antwoord op deze vraag deze duidelijke uiteennzetting: “Mijn ervaring als dokter is, dat er bij chronische ziekten veel te weinig vragen worden gesteld, en dat er veel te snel en voornamelijk symptomatisch wordt behandeld en naar (symptoomonderdrukkende) medicijnen wordt gegrepen, maar die aanpak roept de ziekte wel geen halt toe.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende chronische ziekten zijn reuma, rug/nek/schouderlast, chronischevermoeidheidssyndroom (CVS), fibromyalgie(FM), myalgische encefalomyelitis (ME), eczeem, astma.

Even eerst de klachten op een rijtje:

Reuma: de immuniteit is overactief, zodat er antistoffen worden aangemaakt tegen lichaamseigen cellen. Daardoor zijn er in de gewrichten ontstekingsreacties, bovendien zijn deze hevig en kunnen ze uiteindelijk zelfs tot echte misvormingen van de gewrichten leiden.

Rug-, nek- & schouderlast: bij rug- en neklast is er dikwijls sprake van discuslijden (uitpuiling van de tussenwervelschijf ok of hernia), en ok zowel bij rug-, nek- als schouderlast is er sprake van gespannen spieren. Daardoor komt iemand “vast te zitten” (lumbago, frozen shoulder) en bij rug- en neklijden kan de zenuw aangetast geraken met “uitstralingspijnen” en “voosheid” of zelfs verlammingen tot gevolg.

Bij CVS/Fibromyalgie/myalgische encefalomyelitis is er een wisselend patroon van vele schommelende symptomen, maar meestal zijn er klachten over moeheid en uitputting, spierspanningen, weefsel-, spier- en gewrichtspijnen, ontstekingen, slechte slaap, een grieperig gevoel, veel gepieker, rug-, nek- en schouderlast. Er is magnesiumverlies, er is vaak hoofdpijn of migraine, men heeft maaglast en darmproblemen (soms tot lekkende darmen en darmcandida toe). Er zijn concentratie- en geheugenproblemen, naast ok een algemeen gevoel niet te kunnen recupereren. ’s Ochtends is er in de plaats van een uitgeslapen gevoel, eerder een gevoel van uitputting, van onder de tram te hebben gelegen, of van ’s nachts een marathon te hebben gelopen. Dikwijls zijn er ook nog immuniteitsproblemen zoals allergieën en intoleranties, schildklierlijden, lupus, eczema, reuma of infectieziekten.

Waarom ? Waarom is de immuniteit overactief of verkeerd afgesteld bij ziektes zoals reuma, eczeem en CVS/FM/ME? Wat regelt eigenlijk een goede immuniteit?

Immuniteit is een zeer complex geheel van samenwerkende factoren, maar als we één stof moeten noemen die een cruciale rol speelt, dan is het wel cortisol (1). Cortisol heeft een regulerende werking, vooral een remmende werking op de immuniteit of weerstand en invloed op de ontstekingsreactie. Om even kort door de bocht te gaan: auto-immuniteit of een overactieve immuniteit en ongetemperde ontstekingsreacties zijn tekenen van cortisoltekort. Bij een overactieve immuniteit valt het lichaam zichzelf aan.

Cortisol is echter cruciaal voor je lichaams- en hersenfuncties omdat het verschillende belangrijke processen regelt, zoals het vet- en glucose metabolisme, de bloeddruk, de infectie- en immuniteitsrespons. Het helpt het organisme dus om zich aan te passen aan nieuwe situaties en omgevingsfactoren. Cortisol kennen we ook als het stresshormoon, omdat het vooral vrijkomt in situaties die door de betrokkene als stressvol worden ervaren.

Hoe kan iemand ’s morgens al zo uitgeput zijn? Bij een gezond persoon stijgt het cortisolgehalte bij het opstaan. Cortisol heeft volgende effecten op het Centrale Zenuwstelsel: alertheid, een gevoel van energie, een gevoel van uitgeslapen te zijn.

Even terzijde: Wat de ene als stress ervaart, kan door de andere mogelijk makkelijk worden overbrugd. Dus die gevoeligheid verschilt van individu tot individu en het hangt ook samen met perceptie en emoties. Er zijn echter situaties die door iedereen (met een gezonde ingesteldheid) als stressvol worden ervaren. Psychisch en ander misbruik, pesten horen daar zeker bij, maar het kan ook gaan om vastgehouden woede of verdriet.

Rugklachten: Waarom zou een discus uitpuilen? Omdat er te veel lasten op de rug worden gelegd? Dat is een mogelijkheid. Maar dan zouden bij wijze van spreken enkel dokwerkers, verhuizers en metsers ruglijders zijn, en dat is niet het geval. Waarom kan een discus uitpuilen bij normale belasting? Omdat de rugspieren te fel gespannen zijn. Daarom worden ter behandeling ook spierontspanners gegeven.   Spierspanning is normaal, maar is er enkel spanning, dan ontbreekt het aan balans. Op spanning volgt normaal ontspanning. Dat wijst in de richting van het OrthoSympatische ZenuwStelsel (OSZS). Dus om weer even kort door de bocht te gaan: een discus puilt uit door te veel spierspanning. Dat geldt ook voor schouderlast. En dat komt door een overactiviteit van het OSZS.

Waarom zou iemand slecht slapen? Er zijn vele redenen, gaande van psychische klachten tot te veel piekermomenten en pijn. Of door gewoonte. Maar het is interessant dat een goede nachtrust fundamenteel nood heeft aan een activering van het ParaSympatische ZenuwStelsel (PSZS).

Waarom heb je een grieperig gevoel? De temperatuursregeling bij de mens gebeurt door de hypothalamus. Een grieperig gevoel ontstaat door een verstoring van de hypothalamus. Koorts maken is een stuk van de heling!

Waarom heb je magnesiumverlies? De magnesiumbalans in het menselijk lichaam wordt geregeld door aldosteron. Blijkbaar loopt daar dan iets mis? Interessant, want aldosteron wordt gemaakt in de bijnieren, en cortisol ook. Dus kunnen we een trapje hoger: waarom zijn er cortisol- en aldosteronafwijkingen? Omdat er iets mis is met de bijnieren… Maar we bespraken ook al de hypothalamus. De bijnieren en de hypothalamus zitten samen in de zogenaamde HPA-as (Hypothalamus – Pituitary (hypofyse) – Adrenerge (bijnier)-as ). En laat het nu net de hypothalamus zijn die een cruciale rol speelt in de balansregulering van het OSZS en het PSZS.

Waarom heb je maaglast en darmklachten? Een goede spijsvertering is er enkel bij de gratie van een goed werkend PSZS. Dus blijkbaar activeert de hypothalamus het OSZS iets te veel. Hoofdpijn en migraine zijn trouwens ook spierspanningsziekten want het is spanningshoofdpijn door de aanspanning van de spieren rond het schedeldak. Migraine wordt veroorzaakt door een spierspanning rond de bloedvaten in de hersenen. Spierspanning wijst ook weer op een overactief OSZS.

Als we nu al deze puzzelstukjes eens samen zouden leggen…

… en voldoende lang de waaromvraag blijven stellen, dan komen we uiteindelijk bij nog een laatste vraag en die luidt: waarom werd de hypothalamus niet goed afgeregeld? Of waardoor wordt de hypothalamus geactiveerd? Door hevige emoties en door mentale/psychische stress.

Nu is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen primaire (niet-psychische) emoties en secundaire (psychische). Een voorbeeld van een primaire emotie: je staat in een groene wei en je voelt je ontspannen. Je hoort iets achter je, je kijkt om, en ineens sta je oog in oog met een stier! Op dàt moment (en nog voor je kan nadenken, dus volledig onafhankelijk van je psyche en volledig instinctief!) ) “schiet de Hypothalamus in actie. Deze stuurt tegelijk twee dingen aan: de switch van PSZS naar OSZS, en de activatie van de HPA-as wat resulteert in onder andere een cortisolstijging.

Als je handelt naar zo’n primaire emotie of, anders gesteld, als je de (korte) actie doet waarvoor je lichaam je zonet de energie heeft gegeven, dan is deze hypothalamus-activering slechts een tijdelijk fenomeen. Met andere woorden: je loopt weg, je springt over het hek, en vervolgens gaat alles terug naar af (de hypothalamus normaliseert, het OSZS verzwakt en het ok PSZS versterkt, de cortisol daalt terug).

Als je NIET handelt naar een primaire emotie (je blijft bijvoorbeeld staan bij de stier, je overtuigt jezelf ervan dat je het wel aankunt maar eigenlijk is dat niet zo, je doet wat ademhalingsoefeningen en yoga en je denkt dat dit volstaat, je probeert “los te laten”, je slikt wat pillen om je klachten te onderdrukken), dan blijft je hypothalamus overactief, ook de adrenaline blijft gieren, en als deze toestand chronisch is (dus weken, maanden, jaren), dan zullen er uitputtingsverschijnselen optreden. Bij uitputtingsverschijnselen raken je bijnieren uitgeput, je cortisol kan niet meer reageren op stress, je verliest magnesium, je ontstekingsprocessen draaien overuren net zoals je OSZS, enz…

En terug naar ons verhaal, zo zegt hij: Als je dus dicht bij die stier staat (maar je weet het niet of beseft het niet), en je hebt allerlei chronische klachten in de richting van uitputting, spierspanning, ontstekingen,… dan is het in mijn ervaring een verkeerde en kortzichtige houding een medicament te vragen om de situatie aan te kunnen. Daartegenover geeft het net zeer veel voldoening om je zelfgenezend vermogen aan te spreken. Een medicament zal je klachten wat proberen te onderdrukken, maar het kan nooit een blijvend effect hebben aangezien je niets aan de oorzaak doet. Loop dus maar beter weg van de stier zoals je normaal zou doen, ga niet tegen je natuur in. Breng jezelf eerst in veiligheid. Na zo’n inspannend moment zou dan ontspanning moeten volgen. Het lichaam doet wat nodig is.

Je zelfgenezend vermogen spreek je aan door te streven naar een goedwerkende HPA-as en gebalanceerd OS/PSZS. Dat bereik je door te stoppen met het onderdrukken van je primaire emoties, en te leren hiernaar te handelen. Verwerk ze. Het vergt wel even een leerproces om te leren wat primaire en secundaire emoties zijn (want werken met de secundaire emoties (de psychische) helpt niet, kan het zelfs nog erger maken). En het vergt wel wat oefening om te leren handelen naar deze primaire emoties en ze niet meer te onderdrukken. Zelfonderzoek, foute gewoontes of attitudes veranderen is niet zo simpel want het vraagt iets van je. Bijkomend kan het helpen om wat lichaamswerk te ondergaan of te doen, want onderdrukte emoties zetten zich vast in je energetisch systeem en daarna dus ook in je lichaam. Vaak is dit aangeleerd gedrag en dat is soms moeilijk te onderkennen. Positief denken of vertrouwen hebben in de natuur, of spiritueel bezig zijn heeft overigens ook effect omdat dat allemaal PSZS-stimulatoren zijn.”

Oude kennis die ons herbewust maakt

“Het mag voor sommigen misschien zo lijken, maar niets van deze inzichten is echt (ver)nieuw(end). Je kan het allemaal vrij gemakkelijk vinden in bestaande en zelfs oude medische literatuur, behalve misschien mbt het onderscheid tussen primaire en secundaire emoties. Toch wordt er in de medische praktijkvoering nog maar weinig mee gedaan. Er blijft een welhaast ok heilig geloof in medicatie… Daar kan men verandering in brengen via het wetenschappelijk onderzoek door een open samenwerking met anderen. En laat dit nu net één van de levensdoelen zijn van ondergetekende.”

http://krisvankerckhoven.blogspot.be/

3 REACTIES

  1. Top artikel catherine! Bedankt, denk dat ik hier paar mensen met kan inspireren en sluit aan bij de vragen en thema’s waar ik met rondloop dees dagen. (Familiefeest gehad). Mooie synchroniteit voor me. Namasté Céderic.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in