Matias DeStefano

Verslag van: Complete herinnering door Matias De Stefano.

Verteller: Hoe werkt het universum? Bestaan goed en kwaad? Weten we echt alles van de geschiedenis van de mensheid? Hoe zijn de mensen ontstaan? Bestaat God? Wat is de Ziel?  Wat gaat er gebeuren in 2012? Wie zijn de Indigo kinderen? Heeft Atlantis echt bestaan?  Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is de bedoeling van alles?

Stel je voor dat er een verklaring  zou zijn voor al deze vragen,  voor alles wat er gebeurt. Een verklaring die wetenschap en geloof zou verenigen doordat ze beiden verklaart, natuurkundig zowel als spiritueel. Stel je voor dat iemand zich de conceptie van het Universum begint te herinneren en dat die persoon zich andere levens van vóór deze geboorte begint te herinneren. Hij herinnert zich mensen en wezens, hij herinnert zich missies en doelen en  de structuur van alles wat we weten, denken en voelen als het Universum.

Dit is een opsomming van de basis concepten van ons bestaan, hoe we zijn ontstaan, hoe die context werkt, de waarheid en structuur van de dingen die we denken te begrijpen over het grote belang van de dingen die we negeren in het leven.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Na Tumti: De universele erfenis

Deel 1. Matias De Stefano: Iemand die zich herinnert.

Mijn naam is Matias De Stefano, ik ben geboren op 4 augustus 1987 en ik kom uit Venado, Tuerto, Argentinie en mijn levensdoel is om te herinneren.

matiasufoalienss (1)Vanaf mijn 3e jaar begon ik me dingen te herinneren van vóór mijn geboorte om me te helpen mensen te kunnen plaatsen.  We zijn in staat te herinneren wanneer we dat deel van ons brein activeren dat ons verbind met het Kosmisch geheugen. Iedereen kan dit, maar sommigen van ons zijn hierin gespecialiseerd. We kunnen ons historische gebeurtenissen herinneren van vóór wat de mensheid weet en we begrijpen het Universele geheugen en de processen van de planeet en de mensheid.

In het begin waren er nog niet veel herinneringen en  ik gebruikte ze om verhalen te vertellen aan mijn vrienden om ze te vermaken. Maar later, werden de herinneringen zwaarder zodat ik veel hoofdpijn kreeg, zo erg dat ik soms mijn hoofd tegen de muur sloeg om de pijn te kunnen verdragen. Het ene beeld na het andere beeld verscheen zoals emotionele herinneringen en pijn. Ik schreef over deze informatie en deze beelden door middel van tekeningen en taal, zoals de Wezens, die ik kon zien, me vertelden.matiasffmmly (1)

Dit zijn wezens die bij ons allemaal zijn, maar sommigen van ons hebben de gave om ze te zien en zij hielpen me om deze informatie te ordenen, ze leerden me hoe dit te gebruiken.  Eerlijk gezegd, zag ik het altijd als iets normaals. Ik zag het niet als iets vreemds tot ik een jaar of 14 was en me realiseerde dat ik me bewust was van dingen waar de rest van de mensen zich niet bewust van waren.

De enige persoon waar ik deze informatie mee deelde was mijn moeder. Zij wist alles wat er gebeurde, ook al snapte ze niets van wat ik vertelde, want in mijn hele familie was er niemand die er ook maar iets van snapte. Mijn moeder begreep me, ze accepteerde dat dit met me gebeurde en zij was de grootste reden dat ik niet leed onder het herinneren.

In het begin, was het doel niet zo duidelijk. Ik twijfelde er zelf weleens aan of ik niet schizofreen was omdat ik me zoveel kon herinneren, want soms snapte ik er ook niets van.  Er waren veel op zichzelf staande herinneringen en ik dacht dat dit was zodat ik verhalen kon vertellen, zodat ik kon schrijven om er van te kunnen leven en eten. Ik snapte niet zo goed waar het voor was. Wat ik wel wist, was dat ik er soms wanhopig van werd en ik dacht dat het in relatie stond tot dingen die zouden gaan gebeuren in mijn toekomstige leven. Maar later, toen de informatie wat geregelder doorkwam begon ik me te realiseren dat het me in staat stelde om andere mensen te helpen om hun informatie te plaatsen,…..Kosmische informatie, buitenaardse informatie, spirituele informatie…..alles begon in elkaar te passen en veel dingen konden verklaard worden doordat ik me herinnerde.

Verteller: Wat Matias De Stefano zich onder andere kan herinneren is de Sayonische taal, een taal die hem is toegestaan te herinneren om de historie van de kosmos  uit te kunnen leggen aan de mensen waar hij mee spreekt over deze onderwerpen.

De origine van deze taal gaat terug tot 9000 vC en was ontworpen door priesters die leefden aan de tegenwoordige Egyptische kust, met als doel dat alle mensen van verschillende geloven, culturen en talen elkaar konden begrijpen in  één vrij land.

Het doel van Matias De Stefano

Wat ik kom zeggen met mijn herinneringen, is niet echt een boodschap. Het enige dat ik kan zeggen is om kalm te blijven omdat we op het juiste pad zijn. Wat ik mensen kan meegeven is dat ze zo goed mogelijk hun informatie verzamelen, zonder dat ik eigenlijk iets nieuws zeg., ook al is het voor velen wel nieuw, zonder het complexe verhaal van de menselijke wetenschap, op een simpele manier…..in een makkelijkere manier, door simpelheid. Historische gebeurtenissen duidelijker uitleggen, door mythen die mensen in angst laten leven te vernietigen.

Akasha KroniekenDe reden dat ik kán herinneren is door mijn positie van voor mijn geboorte. Sowieso, veel kinderen die nu worden geboren, zijn in staat om dingen te herinneren ook al herinneren ze niet alles, maar wel het meest algemene. Ze kunnen zich hun vorige levens herinneren, waar ze vandaan komen, van welke zon, waarom ze zijn geboren, etc……Maar ik kon me de meeste dingen herinneren, van de geschiedenis, de kosmologie…….omdat ik voorheen gewerkt heb in wat op aarde bekend staat als “De Akasha Kronieken ”, wat ik vroeger, toen ik jonger was, Thamthiorgah noemde.

Verteller: Thamthiorgah, in de Sayonische taal, is de plaats die iedereen the Central Akashic Records noemt. De records van informatie is wat Matias De Stefano de “ruggegraat van God”noemt. Akasha is een woord wat zijn oorsprong vindt in het Sanskriet en hiermee wordt een soort bestand bedoeld waarin alle gebeurtenissen, situaties, emoties en acties van een wezen worden opgeslagen. Het is waar alle historie van de planeet en van elk levend wezen is opgeslagen. In deze bestanden zijn het doel van het leven, het programma van ons lot volgens de wet van karma en onze leerervaringen opgeslagen.

Mijn taak was om te werken met een grote hoeveelheid van die informatie, dat is waarom het me niet zoveel deed om me te herinneren. Velen die beginnen te herinneren op jonge leeftijd, kunnen autisme ontwikkelen, schizofrenie of kunnen zelfs sterven voor hun 13e jaar. Maar omdat ik wist hoe ik met de informatie werken moest, ontving ik steeds meer en meer informatie ondanks dat ik er tussen mijn 13e en 17e jaar wel onder leed, ik kon het onder controle houden en ordenen.

De herinneringen van Matias De Stefano

In het begin kon ik me alleen mijn vorige levens herinneren, maar dat werd al snel meer. En sommige dingen die ik me kon herinneren gaan zelfs terug naar het begin van alles, van de creatie of wat we kennen als God, de verschillende soorten mensen van de sterren, gesprekken over de confederatie van het universum en wat dies meer zij, de golven van geboorten in de verschillende werelden, hoe reïncarnatie werkt, wat de systemen, de wetten van de kosmos zijn.  Ook over de geschiedenis van de mensheid, speciaal de onbekende geschiedenis.

De onbekende geschiedenis van Atlantis, Lemurie(MU). De rassen die het ontstaan van de mensheid hebben beïnvloed, waarom ze alle historische processen hebben beïnvloed tot aan het Aquarius-tijdperk en om het recente proces en de zielen die nu worden geboren te begrijpen. En hoe we kunnen  leren om op deze planeet te leven, welke procedures we moeten volgen de eerstkomende 200 jaar.Lemurie

Verteller: Onze omgeving, dus alle dingen en mensen, gebeurtenissen,  cultuur, rassen en veel factoren van het fysieke leven zoals wij het kennen en ervaren en ontdekken op aarde om te leven in de maatschappij. En deze omgeving gebruiken we als spiegel, want alles dat we buiten ons vinden, zijn reflecties van wat we binnenin ons vinden.

Matias De Stefano: Al deze informatie kan worden gebruikt door de mensen om hun samenhang te organiseren, te vergelijken  met hun omgeving en hoe ze zich bewegen in een moment van “geen tijd”en “geen ruimte”. Dit is om oude geschiedenis te begrijpen, waar we vandaan zijn gekomen, waar we naartoe gaan en waarom we hier zijn.

Dus om de context te begrijpen, voor hun die dit nodig hebben, zal dit hun helpen te begrijpen waarom ze hier zijn op deze missie, hun eigen evolutie pad en te leren zien wat hun script is in het gehele proces. Altijd vanuit een algemeen gezichtspunt omdat het voor ieder anders is waarom we hier zijn. Ik ben hier niet om elke persoon hun missie te vertellen, alleen maar om het geheel van de groep te laten zien.

Verteller: We moeten leren hoe we het verschil kunnen maken tussen wat van ons is en wat niet, tussen wat ons raakt, niet omdat het lelijk is of mooi, of ons gevoel ergens voor. Dit innerlijke proces kan worden gedaan met behulp van meditatie. Dit helpt ons, terwijl we onze ogen sluiten in stilte, niet direct om spiritualiteit te vinden, maar wat in ons zit zodat we onszelf ontdekken.

Al deze informatie is meer dan alleen het informeren van mensen over dingen die gebeurd zijn, over dingen die bestaan, alleen om het in hun bibliotheekje op te kunnen slaan. Het moet gebruikt worden zodat mensen de functionaliteit voor nu  gaan begrijpen.

TWEEDE DEEL: Een ander begrip van het universum

Het leven kan worden verdeeld in twee periodes om te begrijpen hoe alles begon. Het kan worden uitgelegd op het etherische vlak of het fysieke vlak.   Natuurlijk, toen het Etherische begon, bestond het fysieke niet en leven werd op een andere manier geïnterpreteerd. Het werd geïnterpreteerd als de Essentie en de Essentie word geregeld op het spirituele niveau.

solar plexus-kracht chakraVerteller: De Ziel is de Essentie,  deeltjes van God’s  lichaam, Zijn elektronen. De Zielen hebben geen vorm, zij zijn gemaakt van puur licht. Zij bevatten alle kennis van de Bron.

De Zielen zijn geboren uit wat wij kennen als de Bron, die weer kan worden omschreven als een soort zonnevlecht chakra van God. Waar alles vandaan komt, is het spirituele level een erg subtiel level dat niet eens een energetische vibratie heeft. Dit betekent dat het geen energetische of etherische dichtheid heeft. Het is puur licht. Dit pure licht breidt zichzelf uit door het universum en wanneer het zichzelf tegenkomt, wordt het moleculen, compacte energie. Wanneer het compacte energie wordt, begint materie te vormen. Deze materie vormt zichzelf omdat zich een chaos van dichtheid vormt in de kosmische muren die wij kennen als chaos.

Verteller: Zielen worden geboren met 2 hoofddoelen: 

Om alles dat vorm heeft aangenomen naar het licht te laten terugkeren….en

Om alle ervaringen van de Kosmos te integreren zodat ze kunnen  begrijpen wat al bekend is en zodat ze allen een nieuwe God kunnen worden.

Het  groeit en beweegt en tijdens dit proces moet de spirituele essentie de materie weer pasklaar maken voor de Bron. Dit subtiele proces noemen we reïncarnatie.

Het reïncarnatieproces is om de Ziel toe te staan te materialiseren en terug te brengen in het pure licht. Dit betekent dat we het idee dat materie slecht (onrein) is moeten loslaten.

Materie is ook puur en wij, als Zielen, incarneren zodat de materie weer verlicht kan worden. Dit proces wordt genoemd: “DHUATER TUMTI KEI DHU URNUS ATERTI”, wat zoveel betekent als, “Breng de hemel naar de aarde en geef het licht terug aan de hemel”. Die zin bevat alles waarvoor we leven. Het proces van reïncarnatie vraagt ons te evolueren omdat dit hele proces de integratie van alle dingen raakt.

Dus, alle zielen en Geesten, eigenlijk Geesten, moeten begrijpen dat alles in het universum gebeurt zodat het een ander universum kan worden..

Alle Geesten moeten incarneren. Hoe doen zij dit? Door een andere vaste energie die bekend staat als de Ziel.

Verteller: De ziel is de meest nabije vaste energie die de Geest heeft, Dit is gemaakt door verschillende energieën, dat is waarom het vast is omdat het niet ALLEEN maar licht is. Zijn vorm is wel bekend als de chakra’s:  wortel, sacraal, plexus solaris, hart, keel, derde-oog en kruin chakra. Dit zijn de energie-punten waarop de Geest contact kan maken met maximale dichtheid: materie. Elk chakra correspondeert met een bepaald punt in het fysieke lichaam.

Matias De Stefano: De ziel is gemaakt in de cellen van wat wij kennen als God en zij zijn Etherische verzamelpunten die kunnen vibreren met het niveau van de materie. Dit staat puur licht toe om in de materie te gaan en te evolueren en alles wat is in het Wezen dat wij God noemen,te begrijpen. ……..om een andere God te worden.  En dit is waarschijnlijk door ervaring, de ervaring van het leven dat bestaat in het universum in al zijn aspecten, in elk van zijn dimensies.

Op dit moment gaan we  door de 3e dimensie, dus we integreren de ervaring van het leven in de 3e dimensie. We beleven deze ervaring dankzij de organisatie in het universum welke door materie en anti-materie is gemaakt. De degeneratie van de materie is wat zorgt voor ervaring in het universum en wij noemen dit de degeneratie van tijd.

Tijd is een essentie die bestaat om de materie te  degenereren, dus bestaat hij alleen in de materiële wereld. Deze ervaring kan nog jaren of eeuwen  duren, afhankelijk van wat elke ziel en Geest heeft te leren als geheel.

Evolutie

Verteller: De evolutie heeft een brede historie die gevonden kan worden in de ziel en gebruikt kan worden door de spirituele wezens om te oefenen in de stoffelijke wereld. Er zijn verschillende stappen te nemen om te worden wie we zijn vandaag de dag.

Er zijn verschillende soorten incarnaties. We kennen de menselijke soort het best. Maar eigenlijk, beginnen de verschillende incarnatie in de energetische levels.

Eerst moet een Geest met energie oefenen en incarneren in een ziel. Dan moet hij zich de eigenschappen van een ziel eigen maken en leren hoe een ziel te zijn. Daarna, begint hij incarnaties te oefenen op moleculair en gas level.

Verteller: Als Geest moeten we eerst met de kleinste dichtheid oefenen en dat is de aanpassing naar een Ziel. De dichtheid van dingen staat ons toe om de vloeibaarheid van de materialen in de vaste wereld te begrijpen.

De grootste vastheid laat ons toe te weten hoe materie voelt en hoe onze grenzen kunnen aanvoelen in de materiële wereld. Planten laten ons begrijpen hoe we van het licht  gebruik kunnen maken en hoe we ons kunnen  wortelen in de aarde. Om dit te laten gebeuren moeten we voor lange tijd oefenen met het  fotosynthese  proces en dit elke dag integreren.

Een dier zijn laat ons de beweeglijkheid van en controle over ons lichaam, beslissen, instinct, interactie met de rest van de Wezens en communicatie. Rationele dieren zijn laat ons het praktiseren van spiritualiteit, meditatie door ontspannende activiteiten, cultuur en een familiegevoel.

Menselijk wezen

Nadat het moment van leren is gekomen, door ongeveer 70 levens, de éénwording tussen aarde en hemel, alles in ons opnemend wat we geleerd hebben. Dit is het laatste fysieke level, samen met de extraterrestrial.

Matias De Stefano over Engelen & Wezens van de 7e dimensie

In dit level verandert de evolutie. Hier wordt gewerkt in dienst van de fysieke werelden,  hun ervaring gebruikend om hun die door de fysieke wereld gaan te ondersteunen.

Na de 7e dimensie begint een ander soort evolutie, die meer etherisch is. Dit betekent dat de Wezens die overal al doorheen gegaan zijn beginnen te incarneren in etherische levels omdat zij verlicht zijn en kunnen door materie kunnen gaan.

Wanneer men door de materie stijgt begint een nieuw evolutie proces omdat zijn lichaam al tot licht is geworden. Nu is het hun taak om hun die nog niet zover zijn gekomen omhoog te helpen, zichzelf te overstijgen en hun duidelijk te maken hoe dit proces van verlichting werkt net als bij hen die wij kennen als Jezus, Buddha, Mohamed en zovele anderen die zijn herboren en niet zo bekend zijn in onze gemeenschap.

Maar hun evolutie blijft stijgende tot zij de 1e dimensie bereiken waar zij al hun essenties in de verschillende dimensies integreren tot ze de ware essentie begrijpen.

bfgjfj (1)Al deze processen nemen ons mee naar wat ik in een van mijn geschriften noem”Lumina”welke het Etherische level van uitsluitend en puur licht is. Dis proces is moeilijk te omschrijven in woorden omdat het niet correspondeert met ons evolutionaire of dimensionale level. Dus, het enige dat ik erover zeggen kan is dat het bestaat, maar dat we ons er niet druk over moeten maken.

De 9 Dimensies

De 1e dimensie die we kennen is het beginpunt, Dat zijn al die kleine stipjes in de hemel die we Prana noemen. Zij zijn lichtpuntjes en creëren en maken alles.

De 2e dimensie is de projectie van deze lichtpuntjes. Bijvoorbeeld, een schaduw is zichtbaar voor ons in de 2e dimensie.

Nadat de schaduw zichzelf vermeerdert  aan de kant die vibratie met diepte creëert, zien we de zijkant waarin we heden ten dage leven. Dit is vooral gebaseerd op meetkunde (geometrie).

De 2e dimensie kan worden gezien als de trekkingen in numerologie, het rekenkundige level terwijl de 3e dimensie kan worden gezien als meetkundig.

Na de 4e dimensie is het heilige geometrie. Dit betekent de applicatie van meetkunde op vibrationeel niveau. Dit is het moment waar materie begrijpt dat er geen tijd of ruimte bestaat. Het enige dat bestaat is hier en nu.

De 5e dimensie gaat verder dan heilige geometrie omdat het de essentie ervan begrijpt. Dit betekent het begrip dat elk geometrisch blok een andere vorm van Zijn completeert. Dit betekent dat elk van ons een ander vormt.

Ook al zijn we vandaag in de 3e dimensie, we begrijpen dat we nog steeds niet de assimilatie hebben bereikt.

De 6e dimensie is de projectie van de totaliteit van bestaande dingen in het integratielevel. Hoe kunnen we dit begrijpen? De 6e dimensie is waar alles mogelijk is. Dit is het volgende level waar de breinen van de autisten bijvoorbeeld in leven. Dit is het level waar we onze eigen realiteit creëren en waar we onze eigen geometrie kunnen creëren.

De 7e dimensie is de integratie van de geometrie in puur licht, Het is een level waar de Wezens hun gezicht verliezen om, simpel gezegd, een gids te worden op een Christus niveau. Een christus niveau van vibratie dat opstijgt tot aan het 10e level, ongeveer. Op dit niveau is waar, wat we kennen als onze kosmische Vaders of Pleiadische extraterrestrials leven. Zij zijn Wezens die makkelijk van de ene dimensie naar de andere dimensie kunnen gaan. In deze dimensies kunnen zij zichtbaar zijn in de 3e of 9e dimensie.

De rest van de dimensies zijn heel moeilijk voor het menselijk brein te begrijpen. Bijvoorbeeld, de 11e dimensie is waar alles beweegt als placenta’s. Alle vibratie beweegt als een klomp energie die alles maken.

Verteller: In het Universum, de orders,  de  aartsengelen, serafijnen, gidsen en vele andere Wezens van hogere dimensies  voeren op een subtiele manier de functie van politici uit. Zij zijn degenen die controle houden over de mensen, over de werelden en helpen om sociale welzorg hun economie te laten besturen, vrijheid om te leren, zij bewegen zich in de wereld om de community en zijn evolutie te ondersteunen.

Buiten deze rangorde betekent dit niet dat zij superieur zijn. In hogere dimensies te zijn is niet hetzelfde als boven iemand staan ofzo. Wat het betekent is verschillende types van vibratie, verschillende levels van vibratie. Er zijn vele Wezens van de 15e dimensie die nog dingen van de 3e dimensie moeten leren. Dit betekent dat zij nog niet zijn geintegreerg. Dit betekent niet dat zij superieur zijn, dit betekent alleen maar dat zij anders zijn.

In het Universum is een dimensionale hierarchie die zich beweegt maar dit is alleen maar om het universum te laten functioneren. Eigenlijk bestaan al deze patronen zich in hetzelfde level. Dit betekent dat hier waar  mijn handen zijn alle dimensies tegelijkertijd gebeuren/zijn. Maar mijn bewustzijn staat me alleen toe om de 3e dimensie te zien.

 

Matias De Stefano over GOED EN SLECHT.

gnghrthhrtf (1)Dit betekent niet direct slechter of beter.

Verteller: In de hemel, de economie is energiegegeven en simpel. Dit wordt gezien als de vloeiendheid van energie en informatie. Dit is de uitwisseling van essences, karmische afspraken, het uitlenen van geschiedenissen en de uitwisseling van energie op zo’n subtiel niveau die praktisch onomkeerbaar is. Wat we kennen als kwaad, wat niet echt kwaad is, kan zelfs hogere dimensies bereiken als de 18e bijvoorbeeld, om de balans tussen geven en nemen te bewaren.

Elk energetisch systeem werkt door geen enkel stukje ruimte onbenut te laten. Als iemand geeft, dan moet hij onmiddellijk ook nemen waardoor hij nu gezien wordt als iets negatiefs en kwaads door mensen. Dat brengt ins bij het volgende thema:

Goed en slecht

De LichtWezens  hebben de economie in de fysieke wereld dusdanig geregeld dat de Zielen heen en weer kunnen reizen en het uitwisselen van behoeftes  overleven. Dat heeft niets met slecht te maken, het is gewoon een andere manier van werken, een andere manier van evolueren.

Licht evolueert door vrijheid, zelfcontrole, vrije wil en ondersteuning en staat veel tijd toe voor dit proces. Aan de andere kant “kwaad” of duisternis, is een andere manier van evolueren door deadlines vast te stellen.

Snelle deadlines: Je moet dit in een jaar halen. Als je dit niet  doet, zal er iets slechts gebeuren.  Dus, het is slechts een ander proces van evolutie en omdat mensen dingen begrijpen door moraliteit, is het geen goed begrepen level op aarde, maar het is een andere manier van snel evolueren en veel mensen kiezen hiervoor.

DEEL 3: De onbekende geschiedenis.

Verteller: Op school leren we dat de geschiedenis start met 3000 VC. Dit weten we door bronnen die de tijd hebben overleefd. Maar zelfs dingen die we dachten te weten van 40 jaar geleden, blijken nu leugens te zijn. Hoe weten we zeker dat de geschiedkundigen weten wat 3000 vC gebeurd is?

De creatie.

Matias De Stefano:In dit hele dimensionale proces van evolutie kunnen we het historische proces in de 3e dimensie vinden. Dit proces begint ongeveer 6000 miljoen jaar geleden, maar voor mensen is dit recenter……ongeveer 30 miljoen jaar geleden.

Het proces van de creatie van de mensheid was allereerst geprogrammeerd door genetica door de Wezens die de genetische informatie veranderden en evolueerden. Dit zijn de Wezens die wij Eeuwige Wezens  of Natuurlijke  Geesten noemen.

Deze Wezens  hebben alle vormen gemaakt die door God zijn geschapen in de materiële wereld. Dus eigenlijk, klopt Darwin’s theorie, ook al mist er een detail.

sfghdfhdfh (1)Er zijn veel rassen op deze planeet zoals planten, dieren en ook mensen die niet origineel van deze planeet komen, maar mutaties of historische aanvullingen zijn op deze planeet. Al deze Wezens zijn hierheen gebracht voor de evolutie.

De menselijke geschiedenis begint op deze planeet ongeveer 24000 vC, wanneer de 1e prototypes van de mensheid zijn gecreëerd, die wij kennen als Adam en Eva, ook al was Eva niet de 1e vrouw, dat was Lilith. Maar er waren al mensen op de aarde. Zij waren niet helemaal de eersten. Zij waren de 1e prototypen die wij kennen, degenen die het meest op ons leken. Zij zijn snel gecreëerd omdat er een culturele aanvulling was, om het zo maar te zeggen, van andere planeten die het menselijke ras helpen om te worden wat het geworden is.

Waarom hebben zij dit gedaan? Het was geen toievalstreffer. Het is niet dat mensen gemaakt zijn door ET’s en niet door God, zoals sommige mensen zeggen. Maar het Goddelijke plan van het Engelen-level was in contact met de 9e dimensie, die ook buitenaards zijn en zij gaven de Engelen plannen door aan de fysieke wereld  via Wezens die verbonden zijn door de spirituele wereld. En zij volgen het plan volgens de behoefte van de kosmologie.

Verteller: Op de achtergrond van de geschiedenis van de mensheid begon zich een verhaal vol samenzweringen te ontrafelen, zowel aards als buitenaards, over de controle van deze rijke en gevarieerde wereld die wij vandaag de dag onder andere kennen als de verhalen van de reptielen, rigelians en illuminati.

De planeet aarde ging door een aantal belangrijke veranderingen met invasies van andere rassen die niet zo positief waren voor de planeet zoals de befaamde reptielen. Deze reptielen waren negatief voor de evolutie van de aarde, aldus de Galactische Federaties, de Wezens die een hechte relatie hebben met de Wezens van de Engelen-levels, verspreid over de mensheid, die bezig waren met het creeren van een nieuwe mensheid, het prototype dat we vandaag de dag kennen als mens.

Dit menselijke prototype is een kopie van het idee van de Engelen van de etherische creatie op aarde. Dit is waar ons verhaal begint.

Matias De Stefano over de geschiedenis van de mensheid.

Verteller: Het probleem is dat geschiedenis en tijd in een kringetje draaien. Dit betekent dat gebeurtenissen zichzelf anders herhalen, maar wel met hetzelfde patroon. Geschiedenis moet niet gezien worden als een lijst waarop staat wat er gebeurde tot nog toe, het zou gezien moeten worden als een complex gecamoufleerd verhaal dat ons de fouten laat zien die we steeds herhalen.

Natuurlijk is het heel anders dan hoe we het op school  leren, ook al begint het al anders te worden. Het probleem van deze geschiedenis is dat het steeds opnieuw gelezen kan worden en het is vaak erg sensationeel en statisch in bepaalde opzichten.. Dit was zoals dit of zoals dit en er is geen andere mening. Of er is een samenzweringscomplot tegen de mensheid.

In realiteit, is het niet helemaal zoals dit. We zouden  geen schizofreen vervolgende waanzin met de menselijke geschiedenis moeten creëren. De geschiedenis van de mensheid ging zo omdat het zo moest zijn en alle problemen die zijn gecreëerd , waren er om veranderingen teweeg te brengen en de evolutie van bewustzijn in de mensen te bewerkstelligen en we hebben bepaalde dingen gecreëerd op dit gebied. Dat is waarom de mensheid onder toezicht staat, wat aan het begin der tijden begon en 2160 jaren duurt.

De tijden

Verteller: De aarde draait rond de zon in een proces dat 365 dagen duurt en tezelfdertijd draait onze zon in ongeveer 26000jaren om een andere zon die veel groter is, Syria genaamd. Net als een jaar op de aarde heeft ook de zon haar seizoenen, haar dag-nachteveningen, etc. Dit heeft ook invloed op gebeurtenissen op aarde.

Het zonnejaar dat we nu doorgaan begon ongeveer 21,210 vC, met het jaar van de steenbok.

Het 1e prototype dat gecreerd werd, waren degenen die wij kennen als Lemurians, die ik Lomiom noem. Lomiom hoorde tot de hele Pacific. Het is een ras dat Lemuria creerde, zoals we dat vandaag de dag kennen……nou ja, zoals sommigen dit kennen.

Na veel historische problemen, begon Atlantis te ontwikkelen in de Atlantische oceaan, die ik, van jongs af aan, Gefislion noemde. Dit land breidde zichzelf uit over de hele Atlantische oceaan en creerde op het warme gedeelte van de planeet, heel veel  beschavingen en kolonies die hielpen de planeet te ordenen en in de richting van het kosmische plan te helpen gaan.

Verteller: Hoe begonnen sommige beschavingen het geheel te beschrijven?

Hoe, na slechts 1000 jaar van menselijke beschaving zijn de Egyptenaren begonnen met het bouwen van de meest spectaculair berekende gebouwen? In slechts 10 jaar tijd, hoe kwamen er zoveel goden om te aanbidden?

pyramideWaarom zijn er piramiden over de hele wereld te vinden, zelfs enkele in Amerika en Japan die bijna gelijk zijn aan de Egyptische, als in theorie, de Egyptenaren niet over de rode zee en de mediterranen gingen?

Waardoor heeft de Sfinx een degradatie van 9000 jaren, terwijl de Egyptologen zeggen dat hij maar 5000 jaar geleden is gebouwd.

Al deze beschavingen die van 13000 tot 6000 vC bestonden, hebben een systeem van aardse balans en informatie getracht toe te passen. Dit is hoe het hele plan om piramides en oude tempels te bouwen is begonnen en vandaag de dag zijn er nog maar een aantal overgebleven.

Men denkt dat de piramides graftombes zijn, maar dat zijn ze nooit geweest.

Verteller: De eerste beschavingen zoals de Lemuria, Atlantis, Mayans en de deuren van de zon, zijn degenen van waaruit veel andere beschavingen zijn gecreerd anno 10000 vC.

Matias De Stefano:Later, ging de mensheid door een ander soort evolutie, die niet zo moeilijk was, met niet zoveel werk op aarde en de mensheid zelf. Dat is waarom, sinds het stier-tijdperk, 3000 vC, de geschiedenis zoals wij die ons mogen herinneren begon.

De geschiedenis van de mensheid, het begin van de beschaving voor vele leraren. Dit begon in Egypte, waar de mensen begonnen met het praktizeren van spiritualiteit  in de society. Te weten dat de geschiedenis die we kennen door Stier, Ram en Vissen, de periode waar we nu doorheen gaan, kunnen we begrijpen dat de geschiedenis zich ontwikkelde volgens de energieën die vanuit de kosmos naar de planeten vloeide, in ons geval de aarde.

Deze energetische druk die van de sterren komt, leidt ons naar gebeurtenissen die op aarde gebeuren, voornamelijk omdat alles onderling verbonden is.

Verteller: De energien van de kosmische omgeving factoren die de energie van de ziel vormt zodat het blijft hangen in het fysieke lichaam met maar één intentie: te leren en de missie te vervullen op dit moment. Dit is waarom de kosmische Orde de stappen die wij moeten nemen uitzoeken, onze geschiedenis, onze map en route, onze gevoelens, relaties, gaven en veel  andere aspecten om de benodigde mechanismen toe te staan om te leren en uit te voeren wat we zijn overeengekomen wat we zouden doen vóór we geboren waren.

Wanneer we aankomen bij de opkomende zon, wat wij kennen als 2012, zal de intentie van de eeuwen in de cyclus veranderen zodat alle vibratie van de werelden, die de sterren zijn, ook verandert.

Wat betekent dit? Het is alsof de lente begint. Dus, alles dat heeft gewerkt volgens de bekende geschiedenis begint open te staan voor een geschiedenis die totaal onbekend is. Niet omdat de wereld door een verschrikkelijke verandering heen moet, maar omdat er een toename is in de vibratie en de energie die van de zon komt. En dat maakt dat de aarde zijn energetische vibratie ook verandert.

Matias De Stefano over Indigokinderen

De onderlinge aantrekkingskracht van de Indigo- onbewuste indigoMatias De Stefano: Wanneer dit energielevel veranderd, vibreert het op een andere manier. Wanneer het anders vibreert, verandert de kleur. Het vibratielevel van een planeet creert verschillende kleuren door het ontstaan van hitte. En alle Zielen moeten zich aanpassen aan die kleur. En de kleur van de aarde nu is Indigo.

Vandaag, hebben mensen het over Indigo kinderen. Het is niet een groep Zielen die hier komen met een Indigo pak aan of een of ander Indigo spiritueel level. Het zijn alleen de nieuwe zielen die naar de aarde komen tijdens deze periode om te werken, en om geboren te kunnen worden op aarde hebben zij de kleur indigo nodig om te kunnen werken in de vibratie van de aarde.

Om het verhaal dat in veel boeken  staat over deze speciale kinderen te ontdoen van mystiek. Over dat alleen maar een bepaald percentage kinderen indigo is en niemand anders. Zo is het niet, het gaat om de aarde, dat die vibreert in de kleur indigo.

Wat betekent de kleur indigo? Indigo is de kleur van het 3e oog, dat we kennen als het “zienersoog”.

Verteller: Deze kleur staat voor transmutatie, en de Zielen zijn gekomen om te creëren op de manier die het beste bij elk van hen past.  Aks hun context agressief of juist passief is, dan creëren zij veranderingen door agressiviteit en door baanbrekende ideeën op het familielevel. Zij kunnen dit doen door seksualiteit, politiek, vandalisme, kunst, onverschilligheid en verbroedering, zelfs door pure liefde of obsessieve liefde. Maar zij zullen alles veranderen omdat dat hun missie is, dingen veranderen om de context te veranderen zoals het nodig is.

Indigo, Kristal of beideZe veranderen ook de kijk op alles wat is, transformeren die visie, creeren ideeen. Dus ze werken op deze levels: creativiteit en idealisme, ze veranderen dit. Dus alles wat op de aarde geboren is, begint te veranderen.

Deze veranderingen gebeuren op verschillende manieren, door agressiviteit, conflicten tussen bevolkingsgroepen, veranderingen door schoppen of kalmte. Door actie of non-actie, beiden zijn heel goed bruikbaar voor het universum. Deze vibratie maakt dat alles wat nieuw op de planeet komt, mee vibreert.

Elke ziel die op aarde kwam toen de gordijnen opgingen in de 80’er jaren, is Indigo geworden. Dit betekent dat elke boom, steen, dier en mens die geboren is na 1980 al een indigo is .Het is geen speciale groep. De “groep” die als speciaal wordt gezien zijn afhankelijk van het level van vibratie die ze hebben wanneer ze op de aarde komen, maar niet omdat ze indigo zijn, maar om de specialiteit die ze hebben op dat level, dat is wat elk mens uniek maakt. Dat is waarom sommige van de indigo’s krijgers zijn, anderen creatievellingen, sommige compleet vredelievend en anderen juist alles negerend.

Bijvoorbeeld, ze hoeven niet in God te geloven of over het universum te praten alleen maar omdat ze indigo zijn. Indigo is een vibratie die verandert, een indigo kan de economie of politiek veranderen zonder te geloven in God.

Verteller: Het heeft niets met spiritualiteit te maken; het heeft met vibratie te maken. De classificatie van Zielen heeft te maken met de vibratie en de hoeveelheid hangt af van hun soort visie. Ze zijn allemaal overeengekomen wat ze gaan bereiken op deze wereld, maar het enige waar ze afhankelijk van zijn is dat de volwassenen zich niet zo druk maken over hun welzijn en hun opvoeding. Het beste wat ze kunnen doen is hen vergeten en te beginnen naar zichzelf te luisteren.

De Crystal, in tegenstelling tot de Indigo’s  is een wezen die van de Christus levels komt……zij zijn de honderdduizenden kleine christussen die hier zijn gekomen om de missie van onvoorwaardelijke liefde te vervullen. En dat is de generatie die na 2000 is gekomen.

De Zielen die verder ontwikkeld zijn, zijn de Kristalkinderen; zij zijn ook gekomen als een groep van Avatars, zoals ze tegenwoordig worden genoemd.

Dit is een Zielengroep die hier gekomen is om spiritueel met harmonie te werken. Dit betekent een spiritualiteit die niet perse met God of engelen te maken hoeft te hebben , maar met de harmonie van de gemeenschappen en de mensen daarin.

DEEL VIER: Matias De Stefano: over “de nieuwe tijd”

Verteller: De lessen, maakt niet uit hoeveel veranderingen er zijn geweest in het verleden, ze hebben altijd de intentie gehad om te onderwijzen hoe er geleerd moet worden op de aarde, lichamelijk onderwijs; aan te lsuiten op de lichamelijke wereld, natuurlunde en chemie; om te leren over de formatie van dingen, economische en natuurlijke wetenschappen: om reserves te creeren om te overleven, rekenen en technologie: over de logica van het goddelijk lichaam, talen: over de communicatie tussen Wezens, psychologie en ethiek: over de relatie met Wezens.

Matias De Stefano: Onderwijs zou ons moeten helpen om de wereld te laten aanpassen, om bewust te leren hoe met de wereld te leven, om te leren over onszelf en de rest als eenheid.

Het probleem van de samenleving nu is dat we niet weten wat te doen met deze indigo kinderen. Moeten we ze opsluiten op school, laten we ze de wereld vernietigen? Wat moeten volwassenen doen met indigo kinderen, en wat moeten indigo kinderen doen met de volwassenen?

De indigo kinderen zijn gekomen om te veranderen wat zij kunnen dus ze beginnen bij het begin, waar wij dan weinig actie zien. Wat passiviteit  voor hun werkelijk is is de flow te stoppen, de beweging die gaande is; het lijkt het tegenovergeselde van wat men verwacht van een indigo-revolutie. Het idee om iets nieuws te creeren is niet de eerste reactie van een indigo. De eerste reactie is om te gaan zitten en niet te doen dat het systeem op gang houdt. Dus om een les en samenleving te creeren voor een indigo kind is erg moeilijk. Dit  is iets dat de volwassenen zullen moeten accepteren voor de komende 2 decennia.

Wanneer mensen beginnen in te zien dat elk type onderwijs dat zij uitproberen, op wat voor manier dan ook, faalt, omdat de indigo niet zijn gekomen om hier te blijven,  dan zal de vibratie gaan veranderen zoals die moet zijn.

Dus wat we moeten doen is hen gewoon hun creativiteit in verandering te laten uitdragen, zo goed als we kunnen. Dat moet gewoon compleet flexibel zijn voor hun generatie, voor hun creatie en hun werk op de planeet Aarde.

Verteller: Om dit te laten gebeuren is het nodig om de onderwijssytemen zoals we die kennen, die gebaseerd zijn op geheugen, competitie, misbruik van autoriteit, gebrek aan creativiteit en verbeelding. Het belang van wat geestelijk is of emotioneel. Een nieuw systeem zou moeten zijn gebaseerd op emoties, te leren door experimenteren en ontdekking wat integratie bevordert.

fg65ehgthht (1)Dit is wat het beste aan te passen is aan de vibratie van een indigo, omdat het geen systeem heeft die het leerproces van een persoon direct regelt. Het is een breed systeem die elk type ander systeem, oud of nieuw of toekomstig accepteert. Het staat een verbreding van de visie van onderwijs toe die verder gaat dan alleen maar onderwijzen. Het gaat richting de integratie van de Mens zoals die is geboren tot hij sterft.

Het staat elk pedagogisch systeem toe om samen te gaan en te discussiëren, niet om een nieuwe school te maken, maar om een nieuwe manier van leren te creeren. Het gaat verder dan wat elk van ons zou kunnen doen in dit systeem. Dit is eigenlijk waarom wij indigo’s en crystals hiervoor gekomen zijn: te leren en om anderen te  helpen te leren, en niets anders.

Verteller: Waar hebben we geleerd over de ecosystemen? Een bos bezoeken of met een foto in een boek?

Waar hebben we over het gebruiken van ons lichaam geleerd? Dansen en spelen of in een notebook met moeilijke woorden?

Hoe leren we een taal? Schrijven en lezen en communiceren met onszelf en met een groep?

Hoe leren we de stelling van Pythagoras? Het uit je hoofd leren van de formule of het doen zoals Pythagoras deed?

We weten dat de aarde rond de zon draait, maar kijken we ooit omhoog naar de hemel om te proberen te begrijpen waarom?

Dus leren gebeurt in de praktijk, niet in theorie. De theorie is alleen handig om een belangrijk deel te begrijpen. Er zijn handvatten die we kunnen gebruiken om te werken met een indigo kind: hun te begeleiden om hun missie te volbrengen, met alles dat zij leren, dat leerzaam is, bijvoorbeeld, dingen die ze thuis moeten doen of op school of in de gemeenschap, moeten daar ook werkbaar zijn. Zij moeten geen zinloze dingen leren, zoals elk bot in een lichaam, elk element in een cel of moeilijke rekensommen.

Wij zijn Wezens (inidgo/crystal) die van de 6e tot de 13e dimensie komen, om te proberen de 4e en 5e dimensie in de 3e te promoten. Als ze ons opsluiten in een klas om rekensommen van de 2e dimensie te laten doen wanneer we bezig zijn vanuit de 5e dimensie, dan is dat moeilijk. Dus alles dat ons geleerd wordt, moet ook toepasbaar zijn in het dagelijkse leven, omdat dat werkelijk is wat ons werk is, waar we allemaal moeten werken.

De wereld kan worden gezien in de 4e dimensie, hij is breed en rond naar alle kanten toe. Dus een schoolbord gebruiken voor het geven van informatie is niet de goede manier, we kunnen beter de muren gebruiken;  het is een gereedschap, alle kinderen schrijven nu op muren. Wat zij het minst gebruiken is het schoolbord.

Ze moeten ook worden geleerd dat ze niet bang hoeven te zijn voor de natuur, het donker, donder en wind……dit zal hun veel helpen in de integratie van dingen.

Maar het meest belangrijke zijn overduidelijk de ouders en leraren. Zij zijn de eersten die hun visie moeten veranderen, de eersten die moeten breken met hun ideen over socialiteit. Dit betekent dat de ouders moeten stoppen met ouders te zijn. Ouders zouden moeten beginnen met begeleiden. Begeleiden van het leven, niet ons vertellen wat moet worden gedaan en hoe en waarom. Zij zouden ons advies moeten geven over wat we het beste kunnen doen, eigenlijk moeten ze onze gidsen worden, onze medewerkers.

Hetzelfde geldt voor de leraren, dat moet niet iemand zijn die ons vertelt wat we moeten leren. Een leraar zou iemand moeten zijn die met ons leert, een studiemaatje. Iemand waar je mee discussiëren kunt en het maakt niet uit hoeveel je denkt ergens over te weten, er is altijd wel iets nieuws te ontdekken. En dat zou gezamenlijk moeten worden geleerd.

Matias De Stefano over 2012

mayan-calendarVerteller: Volgens de Maya kalender, verdeelt de tijd zichzelf in cycli met een begin en een eind. Andere culturen hebben cycli berekend waarin de mensheid beweegt. Ze hebben allemaal de exacte datum berekend waarop een tijdperk zou veranderen. Het tijdperk waar we nu in  zitten eindigt, volgens de kalenders, op 21 december 2012.

Matias De Stefano: 2012, een jaar waar mensen veel over praten en dan met name over 21 december 2012, de equinox. Het is de zon die in zijn lente komt. De aarde komt in haar lente op 21 september in de zuiderlijke hemisfeer. Op 21 december 2012 gaat de zon in zijn lente, dus hij begint met te “bloesemen”.

Mijn advies voor iedereen met betrekking tot 2012 is om gewoon heel kalm te blijven omdat je niet bang hoeft te zijn voor wat er gebeuren gaat. Het is niet nodig om dramatisch of sensationeel te doen. Het is gewoon een equinox. De veranderingen kunnen dagen vooraf en achteraf gevoeld worden.  De lente begint ook een paar dagen vooraf, bloemen beginnen te ontspruiten weken vóór de lente equinox. En er zijn nog steeds koude dagen na de lente equinox.

Dus we hoeven niet te denken dat in 2012 alles in 1 nacht verandert. Het is alleen maar een equinox, waarbij van alles kan gebeuren. Dingen waar zoveel profeten over gesproken hebben, maar het ligt aan ons hoe we die realiteit beleven.

Hij, die zich gedraagt alsof het einde der tijden is gekomen, waar  zoveel mensen over spreken, zal dat zien. Hij zal het beleven en doorleven.

Hij, die zijn bewustzijn in balans heeft, zijn hart en vooral zijn maag, wat de “Ik ben” is, hij zal het einde niet meemaken, niet omdat buitenaardsen hem van de planeet afhalen,  maar omdat hij de vernietiging niet als negatief zal beleven, maar als een kans tot verandering.

Het is gewoon een verandering. Zelfs het woord apocalypse betekent: het is iets dat erna komt…….Het is een verandering, dus wees niet bang. Geloof niet in de rampen waarvan mensen zeggen dat die gaan gebeuren, want ze zijn al bezig, het is al begonnen.

En niemand zegt dat het een einde is. Het proces is allang bezig. Het is alleen maar een verandering. Het is een moment waarin een bepaald tijdperk tot een einde komt. De nacht van de zon eindigt en begint aan zijn lente. Het ochtendgloren daagt, de dag begint.

Dit houdt een grote verandering in omdat de vibratie verandert, samen met een elektromagnetische verandering. Ons brein, lichamen, planeet aarde en alles wat we gebruiken werkt elektromagnetisch. De zon werkt door elektromagnetisme, dus het zonlicht kan ook veranderen tijdens het ontwaken.

Waarom?  Om kort te zijn, wanneer je ’s nachts ontwaakt en het ochtendgloren ziet, voel je de wind en vogels gaan zingen. Het is  een compleet andere atmosfeer. De temperatuur daalt en gaat ineens omhoog.

Wat gebeurt er? Tijdens het ochtendgloren gaat iedereen door een verandering, een vernieuwing. De zon gaat door hetzelfde proces, hetzelfde windje gaat waaien, alleen is dit windje elektromagnetisch door de warmte die de zon creert.

Dus het is niet de schuld van de mensheid dat dit geburt, het is gewoon een cyclus, een natuurlijk proces van de aarde waar we allen van hebben gekozen om op geboren te worden en te ervaren en mensen te helpen die niets van deze verandering begrijpen. Wees niet bang van elektromagnetische veranderingen in je lijf of als je je duizelig voelt. Wees niet bang, je gaat niet ontploffen.

Misschien ga je wel dingen zien die je normaal niet ziet. Misschien ga je veel veranderingen voelen in je psychische of emotionele structuur. Sommige veranderingen kunnen zorgen voor schizofrene deliriums, maar het is niets dat je je zorgen over moet maken.

Deze 3 donkere dagen van waar mensen over praten…..als we een magnetische overlading hebben, dan gaan alle elektromagnetische systemen overhoop. Dus ja, misschien gaan overal de lichten uit en zal het even donker zijn.

Maar wat is het probleem? Is dat het einde van de wereld?  Het probleem is massahysterie. Daarom moeten we kalm en rustig blijven. Dat is waarom mijn advies is om niet in de  grote steden te blijven waar veel mensen zijn. Het is niet dat daar meer rampen gaan gebeuren omdat God dat zegt….maar omdat mensen, zelfs als er niets gebeurt, nerveus gaan zijn alleen maar omdat het 2012 is.

Dus mijn advies is om rustig te blijven tijdens deze periode, wees alleen maar rustig en niet anders en voel je verbonden met de aarde.  Sta volledig verankerd in de aarde, met je voeten alsof ze diep in de grond vast zitten, omdat dat het enige is wat van ons verwacht wordt tijdens dit proces. Wanneer de wind komt, moeten we rechtop kunnen blijven staan, zodat die ons niet omver kan blazen.  Het enige dat we moeten doen is kalm te blijven.stelling-nemen-blik-verruimen-en-verbroederen

De dag erna

Matias De Stefano: Na 2012 en voor de komende 50 jaar, worden er veel belangrijke veranderingen verwacht in de economie, politiek en gemeenschap, waar de intentie om dingen te creëren in de wereld moet veranderen.

Er zal veel migratie zijn door veranderingen in de eigen economie en voedselvoorziening. Mensen moeten verhuizen naar andere steden. De polen zullen, volgens velen, smelten waardoor het waterlevel van de zeeën zal stijgen. Niet alleen aan de kusten, maar ook inwendige meren en rivieren zullen stijgen.

Politiek gezien, zal er onrust zijn wanneer we proberen  om dingen te regelen. En wat dat betreft, zullen we de komende 30 jaar de politiek nog niet kunnen hervormen.

De komende 50 jaar zullen we door het transitie proces gaan.

En voor degenen die zeggen dat in 2012-2014 een eeuw van liefde en vrede zal beginnen, dat is niet waar.

Ook degenen die zeggen dat het einde van de wereld in totale chaos en vernietiging zal beginnen, hebben het mis.

Het is eenvoudigweg zo dat er een grote verandering staat te gebeuren. Elke persoon zal zien wat hij wil zien. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat de samenleving heel erg verandert, niet omdat het universum dat zegt of een engel zegt dat dat gaat gebeuren, maar omdat een tekort aan voedsel en water dingen anders maakt. Bepaalde factoren tijdens de veranderingen zullen een grote uitdaging voor de mensen zijn.

Wanhoop niet als je het licht aan het einde van de tunnel niet ziet,  want we hebben allemaal besloten om deze transitie te beleven. Het licht is voor onze kinderen en kleinkinderen, van de indigo generatie……niet de volwassen generatie.

Later zullen de dingen zichzelf ordenen en de Kristalkinderen, Gouden en Platinum kinderen zullen beginnen met het organiseren van een nieuwe structuur van 2040-2050 en ongeveer 2080-2090 zal dat klaar zijn, en dat zijn de jaren dat we volledig in het tijdperk van Aquarius zullen zijn.

Aquarius is vibrationeel al begonnen, maar nog niet geografisch of astrologisch. We hoeven niet een plotselinge verandering van het tijdperk Vissen naar Aquarius te verwachten.

Een ander ding waar we aan moeten denken voor de toekomst is dat niemand groepen wil gaan vormen, alles gaat heel individueel worden. Dus wees niet gefrustreerd wanneer je een groep wil gaan vormen in de toekomst, want iemand gaat zijn eigen weg. Dit is hoe het tijdperk van Aquarius werkt. De evolutie gebeurt van binnen en niet langer naar buiten gericht.

In de komende 100 jaar vraagt het veranderingsproces  een intern en individueel proces voor iedereen. Wat je ziet aan de buitenkant is een reflectie van de binnenkant.

Verteller: In de bijbel, Luke 22:10, zegt Jezus tegen zijn disciples:”Wanneer je de stad binnenkomt, ontmoet je een man met een kan water.  Volg hem naar het huis dat hij binnengaat…..”  Deze passage voorspelt de transitie tussen het tijdperk van de vissende mens (tijdperk van Vissen), naar het tijdperk van de waterdrager (tijdperk van Aquarius).

Matias De Stefano: Het tijdperk van Vissen karakteriseerde zichzelf in de behoefte om begeleide groepen te hebben met een gids die het pad begreep. Vandaag, tijdens de transitie, zijn velen ervan overtuigd dat er een Messias gaat opstaan, iemand die hun gaat gidsen.

Maar gedurende de tijd van Aquarius, is men op zichzelf aangewezen. Elke persoon zal de antwoorden binnenin zichzelf kunnen vinden.

Er zijn geen meesters om te volgen. Niemand gaat ons vertellen waar we heen moeten gaan. Nu moeten we onszelf begeleiden, maar hoe? Wie zijn de beste leraren om ons dit te tonen?

Dit zijn de meesters die nooit hebben gesproken en dat is waarom zij de beste meesters zijn: de BOMEN. De bomen zijn degenen die ons kunnen tonen hoe we het best op deze planeet kunnen leven, met onze wortels diep in de grond, een rechte rug om alle licht van de zon richting aarde op te vangen……en zuurstof produceren zodat  alle Wezens om hem heen kan leven.

Door te mediteren, zonder de ogen te sluiten en naar een boom te kijken, begrijp je waar ik het over heb. Zij waren de eersten die het licht opvingen en dat licht moet weer terug komen naar de planeet.

Belangrijkste Matias De Stefano links

YOSOYblog: www.yosoy.red
website from the fundacion arsayian in english https://fundacionarsayian.org/en/home/
website for the campus arsayian where you can find the monthly meeting for the Nile path and other paid talks from the past and the book he wrote : https://campusarsayian.org/
Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

10 REACTIES

 1. Ik lees en bestudeer de boeken van Jozef Rulof….. in dit artikel vind ik wel overeenkomsten, wel anders geschreven, maar ik vindt ook stukken tekst die daarin niet echt passen. Hoewel ok ze niet afkeur of ontken maar in mij heb opgenomen en de tijd geef om uit te laten werken………

 2. Dit is redelijk nieuw voor mij. Groot deel wist ik al wel!
  Mijn vraag is:wat is de rol van buitenaardsen? Ook heb ik tegelijk 2 ronde witte bollen gezien ( mei 2009) aan een hel blauwe hemel met hier en daar een wolk. Daartussen dus die witte bollen, waarvan 1aan de ene kant een rand van diverse pastelkleurtjes had en de ander op en neer danste.
  Ik was zo enthousiast, dat ik mijn zoon belde ( die in eenhuis met serre en dus een glazen dak heeft) ik had alleen gezegd wat ik zag, maar zeker niet, dat die 2e bol op en neer ging. (Om te kontroleren) of hij hetzelfde zag als ik) en hij zei meteen dat die ene bol op en neer danste. Dus voor mij een kontrole dat hij hetzelfde zag als ik.

 3. Ik heb mezelf dus werkelijk belazerd, dit gebeurd niet meer met de huidige volwassenen op aarde/gaia, maar pas met de kinderen en de kleinkinderen.
  Dan klopt dus ook de informatie die ik van binnenuit steeds doorkreeg ook allemaal dan slechts fantasmen zijn.
  Dan ben ik dus ook geen sterrenkind/zaad zoals ik ook van binnenuit wel door heb gekregen.

  Waarom hebben ze mij dan gevraagd om in 1946 hier geboren te worden terwijl het hier nog steeds een zootje van leven is. Wie heeft mij dat toen dan gevraagd hé!

  Wel weet ik ook dat dit geen wereld van geweld is en ook nooit geweest is. Dit is wel een wereld van oprechte Liefde, maar ook die kom ik hier maar heel weinig tegen. Men gelooft immers nog steeds wat anderen je vertellen, en of voorschrijven te doen.

 4. Bij de workshop Ater Tumti geweest in Utrecht afgelopen Paas weekend. Was prachtig! Mooie locatie (MekKa), mooie energie, mooie gozer.. Hij verteld in zeer duidelijke en herkenbare taal. Kalm, geestig en toegankelijk! Heb er een klein blogje over geschreven –

 5. amen;-) Zo is het…dit resoneert met mijn waarheid en kennis en in-zichten tot nu toe….ik zal mijn uiterste best doen de gevoelige kinderen van deze tijd en hun ouders/leraren hierin te begeleiden….tegen de tijd dat ik het loodje leg mag het dan eindelijk allemaal tot grote bloei komen;-) Wauw……

 6. Zo, heb even een paar uur uitgetrokken om dit aandachtig te
  lezen en te kunnen begrijpen wat er allemaal gezegd is…

  Mooi geschreven en vertaald hoor. ik vond heel veel informatie overeenkomen van AartsEngel Michaël.

  Zo heeft ieder zijn eigen manier van vertellen…ik vond het erg interessant om te lezen.

  Heel vaak dacht ik, ja zo voel ik dat ook en soms dacht ik,
  zou kunnen…moet ik even laten inwerken…maar het is erg interessant en leuk om te hebben gelezen 🙂

  Bedankt allemaal 😉

  liefs, Henriëtte xxx

  • @Henriëtte,

   Zojuist heb ik dit weer opnieuw gelezen… iets meer dan een jaar geleden…. 🙂 en lees mijn eigen reactie van vorig jaar… Deze keer zeg ik niet: zou kunnen….Nu zeg ik:
   Het klopt inderdaad!! Ik vond heel veel dingen om me heen raar en onzinnig en geloofde er niet in…zoals rampen enz

   Nu weet ik waarom ik zo dacht… en denk en handel…dat is wie ik ben… 😉

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in