Dit artikel gaat over het creëren van balans. Wanneer we ons bewust zijn van de bouwstenen voor co-creatie die de 9 menselijke dimensies ons bieden en ons realiseren dat gelijk verdeelde aandacht voor elk van de dimensies het uitgangspunt vormt voor rust en groei, ontstaat er een intense balans.

De dimensies leren ons op een andere manier te kijken, te reageren, te voelen en te ervaren. De 9 dimensies zijn eigenlijk één, wij mensen hebben het echter vaak nodig structuur aan te brengen. Dus hoewel deze verdeling een afspiegeling is van ons eigen menselijke lineaire denken (structuur, ontwikkeling, richting), kan zij ons diep inzicht geven en doen begrijpen, handvatten bieden en in balans brengen. Eén voor één worden de negen menselijke dimensies uitgelegd en bovendien worden manieren aangereikt om ons op een zuivere manier te verbinden met de essentie van deze prachtige dimensies.

Huidige zwaartepunt in de 2de, 3de en 4de dimensie

Op dit moment leven er veel mensen op aarde die hun aandacht en zwaartepunt met name richten op de tweede, derde en vierde dimensie. De tweede dimensie is verbonden met de natuur en heeft onder andere te maken met voeding, het gebruik van grondstoffen, cultiveren van gewassen en zuurstof/water noodzakelijk voor het menselijk fysieke functioneren. De manier waarop vele mensen omgaan met deze dimensie is erg vervuilend of vervuild (denk maar aan weinig voedzame en chemische voeding, vervuilen van water, het benaderen van dier en natuur als product en eigendom, enzovoort).white-697779_1280

De derde dimensie is de mens en alles wat de mens gecreëerd heeft. Velen streven naar steeds meer, steeds groter, steeds duurder, enzovoort. Ook hier gaat het vaak niet om het functioneel gebruiken en stimuleren van de derde dimensie maar het toe-eigenen van materie en alles waar de mens, vanuit deze beperkte blik, waarde aan hecht.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De volgende dimensie waar veel mensen op dit moment aan hechten is de vierde. Deze dimensie is momenteel erg vervuild. Waar zij oorspronkelijk dé dimensie was om mensen te onderwijzen en kennis/wijsheid over te dragen, is hij verworden tot een dimensie om mensen te manipuleren. Televisie, internet, kranten, berichtgeving, enz. zijn allen verbonden met de vierde dimensie. Als we om ons heen kijken zien we dat veel mensen slechts verbonden zijn met deze drie dimensies en niet verbonden zijn met de anderen. Bovendien is de verbinding met deze drie dimensies vaak relatief beperkt. Het is niet voor niks dat een groot deel van de wereldbevolking te kampen heeft met overgewicht, dat er vervuiling plaatsvindt (2de dimensie), mensen op zoek zijn naar het zich toe-eigenen van materie (3de dimensie) en dat internet, televisie en andere media (4de dimensie) op dit moment zo’n belangrijke rol spelen. Er heeft een soort onthechting plaatsgevonden van de andere dimensies en daardoor is een deel van de mensheid in onbalans geraakt.

Van de kern van de aarde tot het bewustzijn zonder oordeel

De kern van de aarde is de eerste dimensie. Zij bestaat uit een kristalachtige ijzeren bol en is verantwoordelijk voor het aardse zijn, de zwaartekracht en het aardse bewustzijn. Wanneer je je aardt, verbindt je je met deze dimensie. Daarom is het zo belangrijk om je te gronde, om je bewust te zijn van je menselijke wezen en het feit te om armen dat je op dit moment als mens, als aardse energie hier aanwezig bent. Gronden kan door afstemming met de aarde, ademhalingsoefeningen, visualisaties, het doen ontwaken van alle elementen in jou die verbonden zijn met de eerste dimensie, enzovoort.

Alles wat natuur is inclusief mineralen, water, flora, fauna, zuurstof, grond, bacteriën, enz. is verbonden met de tweede dimensie. Zoals gezegd is zij fysiek behoorlijk misbruikt (vervuiling, bomenkap, open mijnen, enz). Ook emotioneel is zij misbruikt, hoeveel oorlogen hebben er immers niet plaatsgevonden doordat een groep mensen zich een stuk grond had toegeëigend. Dit terwijl de tweede dimensie geen eigendom kan zijn. De verbinding met deze dimensie kan worden versterkt door bewust om te gaan met natuur, voeding, ademhaling, het water dat je drinkt, enz.Groene groenten bevatten veel magnesium

De mens en alles was hij gecreëerd heeft is zoals gezegd de derde dimensie. Wanneer je meer en meer bewust raakt van je menselijk bewustzijn en je lichaam liefhebt op een onvoorwaardelijke manier, wanneer je alles dat de mens heeft gecreëerd kunt zien als instrumenten voor een vreedzaam en harmonieus leven in plaats van het nastreven van materie dan breng je de verhouding met deze dimensie weer in evenwicht.

Er is al veel gezegd over de vierde dimensie. Een evenwichtige relatie kan worden gecreëerd wanneer de wijsheden van oude beschavingen en de overdracht van informatie over menselijke levenslessen weer wordt omarmd. Wanneer ook wij de vierde dimensie weer gaan gebruiken om te leren en kennis over te dragen in plaats van te manipuleren. Er bestaat zoveel wijsheid het is echt een kwestie van zien en van verbinden, afstemmen en openstaan.

De vijfde dimensie staat voor het menselijke bewustzijn zonder oordeel. Daar we decennialang hebben geleerd te oordelen en veroordeeld te worden is dit voor de mensheid een lastige stap. In ons DNA dragen we bijna het oordeel met ons mee. Daarom is de overgang en de verbinding met de vijfde dimensie zo belangrijk. Onvoorwaardelijkeheid, compassie en liefde. Het kijken naar de wereld en naar elkaar zonder oordeel geeft ons de mogelijkheid de 5de dimensie te voelen.

Het creëren door geometrie, geluid en licht

De zesde dimensie is de heilige geometrie. Fibonacci beschreef de gulden snede, het principe waarop alle natuurlijke vormen zijn gebaseerd. De kubus van Metatron representeert elke vorm onderdeel van de heilige geometrie. De natuur, het leven in zijn algemeenheid inclusief de vormen en de beweging van de zonnestelsels is gebaseerd op heilige geometrie. Het gebruik van symbolen, heilige vormen en het bewustzijn dat zij de basis vormen voor alles wat fysiek is, vormt de basis van de creatie en geeft je toegang tot de bouwstenen van de 6de dimensie.

De zevende menselijke dimensie bestaat uit geluid. Geluid kan creëren en verwoesten. Geluid bestaat uit hoge trilling’s frequenties, onzichtbaar voor het menselijk oog maar alles bepalend voor ons zijn. Het geluid in de vorm van klanken, zang, instrumenten, mantra’s, het kloppen van een hart (het eerste geluid dat de mens hoort als ze zich bewust wordt van haar menselijke zintuigen), enz. leggen de link met de 7de dimensie. Geluid opent de ziel. Geluid doet de mens ontwaken. Geluid ontspant, geluid stemt af, klanken zijn een belangrijk onderdeel van je ontwikkelingspad. Het zuiver omgaan met geluid en het inzetten van geluid helpt daarom de harmonie te herstellen.bird-buddha

De achtste dimensie is puur licht. Licht is de basis van groei en ontwikkeling. In licht wordt alles gecreëerd. Het gebruik (en zijn) van licht en kleur verbindt met de 8ste dimensie.

De verbinding met het zwarte gat, centrum van ons universum is hét punt van transformatie. De 9de dimensie: de ultieme verandering, het perfecte creatieve proces zonder verwachting. De negende dimensie representeert eigenlijk het ultieme loslaten. Wanneer je verbonden bent met de eerste acht dimensies die allen bijdragen aan je persoonlijke groei, dan mag en kun je loslaten. Je overgeven. Aan deze kant zien wij het zwarte gat als een punt dat energie en materie naar zich toe zuigt. Terwijl aan de andere kant wordt gecreëerd. Aan de kant die wij niet kennen en niet kunnen zien ligt een wit gat dat nieuw leven neerzet in allerlei ondenkbare vormen. En dat vertrouwen in de creatie is gedurende het hele leven van belang. Het gaat niet slechts om het fysieke zwarte gat, het gaat om de hele levenstroom.

Afstemming op de 9 dimensies brengt harmonie. Wanneer een mens continue verbonden is met de 9 menselijke dimensies (die op hun beurt als eenheid weer de eerste dimensie vormen van andere lagen van energie), dan is de mens bewust verbonden met alle ingrediënten van de creatie, voelt zich in evenwicht, is geaard, kan groeien en co-creëren.

Mediteer met de dimensies en begrijp, voel je één en in balans:

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

14 REACTIES

 1. Merk dat deze thema's toch steeds eer terugkomen. Word me bewuster van de verschillende lagen, dimensies en hoe de energie stroomt van de ene laag naar de anderelaag. Hoe meer ik me verbind met de dimensies, hoe meer ik begrijp.

 2. Hoi Wish,
  .
  In reactie op je schrijven, plus wat toevoegingen in zijn algemeenheid. Gewoon, omdat ik het leuk vind om er over te schrijven 🙂
  .
  Ik vond dat je het in dat vorige artikel, bij die meneer die de weg wat kwijt was, mooi beschreef wat betreft liefde. Als jij hier schrijft : het zonnetje zijn dat zijn licht en warmte uitstraalt, lees ik dat als : liefde. Zit je vast in jezelf (zwarte gat, een dal) dan zit er dus iets in de weg voor die liefde. Dat ben je bewust of onbewust altijd zelf. Een zwarte gat beschouw ik als een soort uitnodiging van jezelf om met jezelf aan de slag te gaan. Wat zit er nu in de weg om die liefde/licht/warmte tot uitting te kunnen brengen.
  .
  Een stapje verder : als er iets in de weg zit voor die liefde, dan heb je dat ooit op een hoger nivo besloten, en de uitwerking daarvan loop je nu tegenaan. Ik noem dat ook wel levenslessen. Dat is niet zo abstract als het misschien lijkt. Dat gaat over zoiets als dat je wat over jezelf ontkent en vanalles in het werk heb gesteld om die pijn, die zelfafwijzing, niet te hoeven ervaren (voorbeeldje in volgende alinea). Maar ja, dat is onvermijdelijk 🙂
  .
  Zou je er voor kiezen om inderdaad met jezelf aan de slag te willen gaan en daadwerkelijk je pijnlijke stukken, je trauma's, je oud zeer, hoe je het ook noemt, los te gaan laten… dan volgt die wijsheid vanzelf. Als jij je hele leven jezelf enorm op de huid hebt gezeten omdat je jezelf niet goed genoeg vond, hoe bevrijdend dat het is als je daarna zonder die belemmering door het leven mag. En dan begrijp je ook hoe dat ooit voor je heeft 'gewerkt'. Het is een groot besef. Dat is ware wijsheid. Kan geen enkel boek tegenop.
  .
  Het klopt dat het artikel geen uitgeschreven handvatten biedt om concrete stappen te kunnen nemen. Maar er staat ook niet dat er iets fout of mis aan ons (de mens) is. Dat is wat ik Sophie wilde meegeven : dat deze gevoelens van haar van haar zijn en over haar gaan. Dat is vaak een moeilijke. Als je dat beseft, kun je de weg naar binnen gaan en gaan onderzoeken wat jou nou precies belemmert, in plaats van het buiten jezelf te zoeken en de oorzaak van je triggers buiten jezelf zoekt (projectie).
  .
  Groeten Robert

   • Dank je Wish, schrijf jij ook maar wat meer, kun je prima! 🙂
    .
    Klopt, veel weerstand!
    .
    Soms kunnen we niet meer dan vertrouwen in het proces wat de ander voor ogen had. Daarbij, men moet er ook zelf voor kiezen om er iets mee te willen doen.
    .
    Groeten Robert 🙂

  • Wat ik bedoel met zwart is uiteindelijk het type mens dat alles naar zichzelf toezuigt, letterlijk in de naam van het woord. Het omzetten lijkt voor hen inderdaad een moeilijke obstakel zoals je eigenlijk hierboven al omschrijft. Vol van weerstand. Ik vind het soms wel eens jammer dat je niet meer kan doen dan hulpeloos toekijken. En inderdaad kan ik het niet mooier verwoorden zoals je hierboven hebt beschreven. Groetjes

 3. Moment dat je het zwarte gat bereikt heb je wel degelijk een probleem, dan word het tijd je toch even af te vragen:
  Ben je liever een zwart gat dat alles naar zichzelf toezuigt?
  Ben je liever een zonnetje dat zijn licht en warmte uitstraalt naar alles om zich heen?
  Of beter gezegt ben je liever beiden?
  Zuigen van info als het nodig is om deze weer om te vormen tot wijsheden waarmee je nog meer kunt stralen?
  Dus ja ik snap de reactie van sophie wel

 4. Hallo Sophie ik ga steeds meer houden van jouw reaktie`s op de artikelen, zijn me echt uit het hart gegrepen, ik voel het vaak ook zo als jij verwoord…lekker nuchter er is al zoveel blablabla…..maar ik zal elke mening respekteren hoor

  • Janny, Sophie
   Iedereen heeft zijn of haar eigen mening. Ik begrijp ook dat jullie reageren hoe jullie reageren ;-). Toch komen jullie telkens alle artikelen lezen,…wil zeggen dat jullie ook ooit "alles" gaan begrijpen. Deze teksten zijn niet slecht, maar jullie voelen je aangetrokken erdoor. Jullie zijn ook niet slecht, maar nu volop aan het leren :-). Durf je vragen blijven stellen, maar probeer niemand te verwijten om wat hij of zij schrijft want het is allemaal met liefde geschreven!
   Waarschijnlijk vragen jullie je bij deze tekst ook af waar ik het gehaald heb, awel het komt uit mezelf en dat nu speciaal voor jullie!

 5. Beste Corien, je brengt ons een artikel over de vele dimensies. Op het internet vind je er heel wat en daar wordt steeds verder aan gebreid. Graag had ik jouw "bronnen" gekend. Ik vind het vrij moeilijk te begrijpen waar je heen wil. Je vertelt ons dat we alles zo fout doen dat alles vuil en lelijk is. Wat is de mens toch slecht bezig! Maar waarom richt je je focus niet op al het goede dat we doen? Waarom maak je ons niet blij door te vertellen hoe mooi we alles soms maken? Zou dat geen fijnere invalshoek zijn dan ons er steeds op te wijzen hoe fout we zitten? Wat kan een doorsnee mens doen Corien, met jouw 9- dimensie- theorie van hierboven? Hoe moet het dan wél Corien? Waarom vertel je ons daar niet meer over? Hoe leef jij (concreet dan)? Wat kunnen we leren van jouw manier van leven? Ben je blij en gelukkig en in evenwicht, stroom je over van vreugde? Indien dat echt zo was dan zou jouw tekst heel anders klinken en dan zou hij gecodeerd zijn met vreugde, liefde en dankbaarheid. Je praat over "licht"… Wel Corien, schenk ons dan een beetje LICHT … in jouw teksten… Alvast dank en groetjes!

  • Beste Sophie, bedankt voor je reactie. Interessant dat je het artikel op die manier leest. Het is een kwestie van interpretatie/intentie en gevoel. De mens is een mooi wezen met een enorm breed scala aan mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt. We kunnen creëren, we kunnen co-creëren en daar is de mens echt uniek in. Juist door de mogelijkheden te laten zien, door alle "instrumenten" en dus de bouwstenen van de dimensies aan te geven laat ik zien hoe we invloed hebben en kunnen hebben op onze gedachten/handelen/voelen/weten en zijn.

  • Hallo Sophie,
   .
   Je schrijft : "Je vertelt ons dat we alles zo fout doen dat alles vuil en lelijk is. Wat is de mens toch slecht bezig!"
   .
   Dit artikel doet wel wat met je hè?
   .
   Gaat dat dan daadwerkelijk over de inhoud van dit artikel of eigenlijk meer over wat het met je doet en dus over jou?
   .
   Groeten Robert

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in