Als we ziek worden is het belangrijk om te onderzoeken wat deze ziekte ons te zeggen heeft (zie ook dit artikel). Op dezelfde manier daagt corona ons uit om op zoek te gaan naar de dieperliggende boodschap die deze alles ontwrichtende pandemie heeft, zowel voor ons persoonlijk als voor de maatschappij als geheel.

De positieve effecten

In de reguliere media wordt hier en daar geschreven over de positieve effecten die deze crisis zou kunnen hebben, maar vooral vanuit de spirituele hoek zag ik allerlei blogs en vlogs en grappige filmpjes voorbijkomen met de boodschap: dit is een kans, laat maar komen dit virus, het zal ons de ogen openen en ervoor zorgen dat we eindelijk de mondiale problemen kunnen gaan oplossen. Mensen gaan inzien dat ze afhankelijk zijn van elkaar, dat we allemaal verbonden zijn, dat we moeten stoppen met de manier waarop we met de aarde en de dieren omgaan, en nog veel meer. Dit is waar we op gewacht hebben. Het zal moeilijk worden, maar het komt goed.
We zijn niet alleen zelf burn-out geraakt door onze krankzinnige manier van leven, ook de maatschappij als geheel kun je beschouwen als zwaar overspannen. We hebben rust en bezinning nodig en dit virus geeft ons die gelegenheid: afgedwongen rust, ook als je zelf niet ziek bent; een pas op de plaats. Tijdelijk niet shoppen, uitgaan en reizen en alle andere leuke dingen die we als welvarende maatschappij beschouwen als vanzelfsprekend en als iets waar we recht op hebben. Er is geen afleiding meer, we worden op onszelf teruggeworpen en herontdekken menselijke waarden als contact met naasten, zorg voor elkaar, gemeenschapszin en eenvoudige genoegens zoals wandelen in de natuur.

Fundamentele veranderingen kosten tijd

Maar zouden we echt in korte tijd zo diepgaand kunnen veranderen? Of zullen we al snel terugvallen in onze oude patronen wanneer alles weer normaal is? Fundamentele veranderingen kosten veel tijd. Dat geldt voor ieder van ons, maar nog meer voor de maatschappij als geheel. Dit virus biedt ons wel een kans, vooral omdat het een zeer effectieve manier is van de natuur om ons te wijzen op wat er mis is. De klimaatverandering en milieuproblematiek doen dat ook, maar die lijken abstracter voor ons te zijn. Dít raakt mensen direct in hun meest kwetsbare aspect: hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Daar doen we alles voor, de gezondheid van de natuur vinden we veel minder belangrijk.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De bijwerkingen van de remedie

Naast de voordelen die deze crisis biedt, zijn er voor veel mensen zeer serieuze nadelen. Als de maatregelen die nu genomen zijn lang duren, zullen met name mensen die toch al een zwakke financiële positie hebben snel in de problemen komen als ze geen vaste baan hebben; huiselijk geweld neemt toe, ouderen vereenzamen, mensen die geen corona hebben maar wel hulp nodig hebben omdat ze andere serieuze gezondheidsproblemen hebben, kunnen nauwelijks nog ergens terecht. De psychische gezondheid van veel mensen die al niet sterk in hun schoenen staan, verslechtert snel. Kortom, het ‘medicijn‘ dat gekozen is om corona de baas te worden, heeft nogal wat bijwerkingen en hoe langer deze situatie duurt, hoe ernstiger de problemen voor velen zullen worden. Een flinke recessie is in ieder geval onvermijdelijk.

Alle risico’s uitbannen?

Is het wel mogelijk om ons te behoeden voor dit soort virusuitbraken? Wat gebeurt er als het virus terugkomt, nadat we het met veel moeite en kosten eronder hebben gekregen? Wat doen we bij een nieuw zeer besmettelijk virus dat vroeg of laat ongetwijfeld weer de kop op zal steken? Kunnen we wel alle risico’s uitbannen in ons leven? Is onze angst voor de dood zo groot dat we alles opofferen om die zo lang mogelijk buiten de deur te houden?
Als je persoonlijk geconfronteerd wordt met deze ziekte, op wat voor manier dan ook, is dat natuurlijk heel heftig. Het is een naar virus en er worden ook jongere mensen ziek en soms sterven zelfs mensen die vitaal en gezond zijn, maar het allergrootste deel van de mensen die ernstig ziek worden en overlijden, is in de laatste levensfase en heeft al meerdere gezondheidsproblemen. In jaren dat de ‘gewone’ griep huishoudt, zijn de sterftecijfers soms vele malen hoger dan nu. Grote aantallen mensen besmetten elkaar en worden ziek tijdens zo’n griepgolf, maar omdat we er vertrouwd mee zijn en er vaccins bestaan, accepteren we dat gewoon. Ik denk dat we ook met dit nieuwe virus moeten leren leven en onze angst voor de dood onder ogen moeten zien. Die angst is besmettelijk en dat is begrijpelijk. Zeker nu deze gepaard gaat met de reële angst van velen om alle bestaanszekerheden te verliezen.

Leven in harmonie met de natuur

Corona als wake-up callNet als bij elke ziekte kun je de symptomen bestrijden of kijken naar de oorzaak van de ziekte (mijn boek ‘Van ziek zijn word je beter’ gaat over dit onderwerp). Het is goed dat er voor de korte termijn maatregelen genomen zijn om het virus in te dammen, maar ik denk dat er uiteindelijk maar één werkelijke oplossing op de lange termijn is voor onze omgang met boosaardige virussen en andere ziekten: zo gezond mogelijk leven, in harmonie met de natuur, waardoor we ons immuunsysteem robuuster maken en ook onze psychische gezondheid bevorderen.

We zullen moeten accepteren dat werkelijke controle over ons leven een illusie is, dat we hoe dan ook ziek kunnen worden en dat de dood iets is waar we niet zo vreselijk bang voor hoeven zijn, omdat er zonder dood geen leven mogelijk is. Daarvoor hoef je nog niet eens in reïncarnatie te geloven maar als je dat wel doet, zoals gelukkig steeds meer mensen, zal dat je angst voor de dood ook kleiner maken. We hebben een ingebouwd overlevingsinstinct dat noodzakelijk is voor het voortbestaan van ons lichaam en ons ervoor behoedt om bij de minste tegenslag het bijltje erbij neer te gooien, maar ons vermogen om bewust te zijn van een groter perspectief kan helpen om die angst te weerstaan.

Innerlijke wijsheid

De realiteit is dat we leven in een maatschappij die kiest voor een totaal andere benadering. Het zal nog wel even duren voor we in harmonie met de natuur gaan leven en daar zullen ongetwijfeld nog vele crises voor nodig zijn. Wel kunnen we helpen dit proces te versnellen door zelf andere keuzes te maken en ons te laten leiden door onze innerlijke wijsheid.

Het is op dit moment belangrijk compassie met onszelf en anderen te hebben en alle emoties toe te laten. Maar laten we vooral ook genieten van de mooie dingen die er nog wél zijn. Laten we elkaar aansteken met het virus van levensvreugde in plaats van met het virus van angst.

Hoe kijk jij naar deze crisis en wat betekent hij voor jou persoonlijk?

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

15 REACTIES

 1. Wat ik doe is mijn zegeningen tellen. Naar binnen keren en de natuur in.
  Kan op het moment niet goed lopen dus iemand neemt me mee naar een fijne plek en dan is het voor mij, ZIJN.
  Tegelijkertijd kon en soms kan in me boos maken over alles wat er gedaan wordt om de mens angst aan te jagen. Wat er nu gaande is in in strijd met de rechten van de mens.
  Het Gerechtshof voor de rechten van de mens in Duitsland heeft in juni dit jaar de mensen vrij verklaard. Ze noemen dit wat er gaande is een psychologische oorlog. Met alle gevolgen van dien. Alle maatregelen zijn in strijd met …
  Angst houd de mens wel koest.
  Gelukkig worden er ook mensen wakker al worden die belachelijk gemaakt en gecensureerd.
  Ik hoop dat veel mensen wakker worden en zelf op onderzoek uitgaan.
  Het virus is er en heeft gevolgen en ik leef mee met de mensen die dit hebben ondervonden.
  Tegelijkertijd bestaat er opeens geen griep meer, waar meer mensen aan overlijden.
  Geen kanker meer en ga zo maar door. Alles is in de ban van het C virus.

  Zo, dit moest even van mijn hart en laat het los.
  Ik wens iedereen liefs en een goede gezondheid , waar we zelf voor verantwoordelijk zijn. Dus zorg goed voor jezelf.

 2. Heel mooi geschreven. En er zitten heel veel waarheden in verwerkt. Maar laten we heel goed om ons heen kijken wat er op de gehele wereld gebeurt. Wat mij opvalt is dat er in de buitenlucht weinig of niks aan de hand is. Maar binnen met al onze technische dingen zoals climentcontrol en lucht circulatie daar gaat het mis. En bang voor de dood en het virus nee daar ben ik geenszins bang voor. En nu we veel verder zijn in onderzoeken en wetenschap laat het zoeken naar een vaccin achterwege we hebben allemaal het recht om dood te gaan op een menselijke manier. En geenszins op deze manier zoals de laatste tijd het geval is.

 3. Mooi stuk. Qua ‘bigger picture’ denk ik inderdaad dat we er voordeel bij kunnen hebben. De aarde krijgt nu tenminste een adempauze, en ik hoop van harte dat er nu bij vele mensen een stukje bewustzijn mag ontstaan, en dat daar iets van blijft hangen als het ergste voorbij is. Maar vandaag las ik dat het misschien wel tot 2025 kan gaan duren, voor er geen uitbraken (van DIT virus) meer zullen zijn. Nou, dat ga ik dus echt niet doen hoor, als alleenwonende vrijgezel, vijf jaar niemand aanraken en altijd maar afstand houden, dan wordt het middel erger dan de kwaal…

 4. Ik ben van mening dat dit corona-virus en de maatregelen daartegen mensen juist verder uit elkaar drijft. Vooral alleenstaanden hebben hier last van. Gezinnen en families hebben nog elkaar. Maar er zijn ook alleenstaanden zonder kinderen die verder ook geen familie meer hebben. Zij vereenzamen nu enorm. Ze mogen met niemand meer contact hebben. Moeten steeds 1,5 meter afstand houden. En alle gezellige uitgaansgelegenheden in de stad zijn voor hen gesloten. Zelfs de kerken zijn dicht. Alleenstaanden zitten nu eenzaam te verpieteren in hun flatje van vaak nog geen 30 vierkante meter. Om nog maar te zwijgen van de economische crisis die eraan komt en die vooral de kwetsbaren van de samenleving zal raken. Nee, ik zie deze corona-virus zeker niet als iets positiefs. Als de mens de maatschappij positief wil veranderen, dan zal dat van binnenuit moeten komen. Vanuit de mens zelf dus, deze corona-crisis draagt daar zeker niet aan bij.

  • Die 1,5 meterregel had al láng ingetrokken moeten worden. Dit is wettelijk, en zéker op zo’n lange termijn, niet toegestaan. Het is nl. zowel geestelijk als lichamelijk zo ongezond als maar kan. Zelfs vrouwen die nu zwanger zijn moeten er rekening mee houden dat, als ze die 1,5 meter-regel TE lang aanhouden, hun kind dit “normaal” zou kunnen gaan vinden. Alleen worden degenen die dit weten en het iedereen willen laten weten monddood gemaakt door….. laat ik netjes blijven en het maar gewoon “onze regering” noemen. Die lijden aan dezelfde tunnelvisie als Jaap van Dissel. Ze houden maar vast aan die regel, terwijl die al LANG achterhaald is… sterker nog, het is gewoon een gok om te voorkomen dat de een de ander niet aansteekt…. wat blijkbaar echt niet zo makkelijk lijkt te gaan als het kabinet en consorten ons willen doen geloven. Zoek eens iets op over prof. Pierre Capel, en leg zijn uitleg ‘s naast die van Rutte en Van Dissel.

 5. Ik weet het niet. Ik bemerk een soort oorlogsdenken, met het virus als vijand. . Willen we dat? Beter is het om met het hart te denken ,om het hart te laten spreken in deze tijd. Angst viert hoogtij, het is wellicht belangrijk om je te beschermen tegen angstvirus. Het is ook goed om vraagtekens te zetten bij alle informatie, kritisch zelf na te blijven denken, vind ik.
  Ik las overigens ergens dat een combi van chloroquine, zing en azitro..(antibiotica) goed werkt. ben zeer voorzichtig met alle informatie die te pas en te onpas rond gestrooid wordt en neem zeker niet alles voor waar aan.
  Tenslotte is de uitbraak ook een teken aan de wand, het is er niet voor niets, beter is om te kijken naar welke onderliggende problemen dit veroorzaakt heeft.
  Take care, be well

 6. Het draait niet om ons. Het draait om alles.wat hier leeft op aarde. Zodra de mens samen met de dieren in harmonie leven os er vrede op aarde. Laat die tijd komen, werk er aan mee!

 7. Het is een kans om bij te komen en je eigen waarheid en kracht te voelen en te eren. Maar ….we moeten wel opstaan en wakker worden hoe we door de overheid en media in de maling worden genomen. De angst die gecreëerd is niet duizenden mensen. De bejaarden aan het lot overgelaten is te triest voor woorden. De inheemse volken hebben.dit voorspeld en Einstein heeft ook gezegd. Doordat de mens universele rechten van mens en dier laat afnemen, kom3n en blijven de verkeerde aan de macht. De dierenrechten bv. Iedereen heeft er mee ingestemd dat er miljoenen subsidie is gegeven voor dierproeven, de aarde is uitgebuit, de natuur wordt kapot gemaakt. En iedereen leefde gewoon maar verder. Wij zitten nog niet opgesloten zoals de varkentjes 24/7 op 1 vierkante meter. De voorspelling van de hopi is, erop of eronder. En als de mens blijft geloven dat deze regering Nieiwe Wereld orde het gied met ons voorheeft, voor ons gaat zorgen dmv vaccins, dan gaat het denk ik..niet de goede kant op die we allen willen

  • Ik ben het met je eens. Ik ben een vleeseter, maar als ik eraan denk hoe dat vlees vlees geworden is, zou ik terstond veganist moeten worden.

 8. Ik ben niet bang voor het virus of voor de dood. Heb ook al nooit echt iets gegeven om vakanties en entertainment dat nu “afgenomen” wordt. Ben graag alleen en heel graag thuis, dus daar heb ik ook geen moeite mee. Ik voel en zie dat de natuur tot rust komt en begeef me dan ook graag (alleen met mijn hond) naar het bos en de natuur in mijn omgeving. Waar ik wel moeite mee heb is de afstand. In de ouderenzorg waar ik werk mogen mensen geen bezoek ontvangen, wij zijn de enigen die ze zien en waarmee ze contact kunnen maken. Voor hun veiligheid moeten we mondkapjes dragen, en al is het laatste wat ik wil mensen besmetten, wat ik graag zou willen zou echte troost bieden zijn… een knuffel, een oprechte glimlach, samen emotie delen. Dat mis ik!

 9. Ik voel veel onrust. Ik ben sinds november bij huis met burnout klachten. Het ging juist iets beter, ik werd minder angstig, maar dat komt terug door de coronacrisis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in