Het Grote Wakker worden

Ik dacht dat ik alles wel had doorzien en losgelaten, ook de dieperliggende patronen van denken en voelen die me zouden kunnen verhinderen mijn leven voluit te leven en vorm te geven zoals ik wil. En dat was ook zo, maar nu waren er weer nieuwe voor in de plaats gekomen! Nieuwe rigide kaders van ‘zo zal het gaan’. Dit werd mij haarfijn teruggekoppeld door een buitenaards en multidimensionaal contact.

Mijn sessie met de Yahyel

Ik had een skype-sessie met een gids van de Yahyel, via een channel. De Yahyel zijn wezens ofwel extraterrestrials levend vanuit de 5e / 6e dimensie. En tijdens dit contact vormde deze gids een toegangsweg naar informatie vanuit het universum zoals mijn hogere zelf. In dit artikel doe ik verslag van een aantal inzichten die ik opdeed door dit bijzondere contact.

Creëren van Overvloed

Het ging voor mij in de sessie vooral om mijn persoonlijke ervaring met geld en het langdurige gebrek hieraan ondanks vele inzichten, pogingen en bewust creëren. Het was een zeer scherpe en verhelderende intervisie met feedback op mijn blinde vlekken en met heel concrete handvatten.

Zo heerst er volgens de Yahyel bij veel mensen, net als bij mij het geval was, een misvatting over het bewust creëren en aantrekken van overvloed, ofwel ’the Law of Attraction‘, met teleurstellingen als gevolg. We creëren namelijk veel meer vanuit ons hart en de ziel dan we denken, en kunnen nog veel meer hierop leren vertrouwen…

Plot twists en onverwachte wendingen

Vaak houden overtuigingen en vooroordelen ons tegen te omarmen wat ons wordt aangereikt. Ik was gaan geloven dat het gewenste succes alleen op een bepaalde manier zou komen en het andere waar ik toe werd uitgenodigd zag ik als minderwaardig daarin en herkende ik dan ook niet als kansen…

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Door alleen het spirituele pad te willen bewandelen en geen samenwerking aan te gaan met bepaalde aardse zaken, bijvoorbeeld, hield ik tegen dat het ging stromen. En dat terwijl er volgens de Yahyel zoveel cadeautjes en verrassingen op mij lagen te wachten.

De boodschap was duidelijk: om open te blijven staan voor de manieren waarop het naar je toe komt, ook als je dènkt te weten wat goed voor je is en vooral wat niet goed zou zijn. Wees verrast, steeds opnieuw! Het zijn juist de plot twists en onverwachte wendingen waarin je ziel en gidsen met je communiceren, zo werd mij toevertrouwd…

Je banksaldo is niet de graadmeter

En laat het concept van geld los zoals je het kent. Dat werd mij duidelijk meegegeven. Je banksaldo is niet de graadmeter van je overvloed of van je creatiekracht! Ontdek de verwrongen gedachten hierin, de ideeën die niet kloppen, waar je (toch nog) negatieve associaties mee hebt en je jezelf weerhoudt daarin te groeien. In mijn geval deed ik te zeer mijn best om een positief gevoel over geld te hebben en was te veel gericht op dat saldo terwijl daarbuiten de stroom aan overvloed enorm is!

Ja, heel subtiel werkt het op dit uitkristalliserend niveau waar je al zoveel hebt opgeruimd en verhelderd, en nog zaken hebt liggen die gezien willen worden. Ik noem ze dan ook maar ‘blinde vlekken’. Ik had het in ieder geval mooi verstopt voor mezelf, wat zich uiteindelijk uitte in een vastzitten, inclusief lichamelijk met overgewicht.

Cutting edge

Mij werd meegegeven dat ik mijzelf met deze levenservaring, op het gebied van geld en overvloed en het volgen van mijn hart, een geschenk gaf; dat ik dit zelfs ‘besteld’ had om hierdoor te groeien in overgave, en dat daarmee mijn werk en communicatie met anderen verrijkt worden en mij een expert maken. Zij namen hun pet af, zeiden ze, voor de manier waarop ik dit thema uitspeelde en noemden het ‘cutting edge’. Het vormt een poort voor me naar totale doorstroming en uitlijning met mijn hoger zelf; een soort initiatie…

Controle loslaten

Al met al was mijn mind drukker geweest dan ik dacht. Ik had heel bewust gecreëerd en was daarin blijkbaar toch nog bezig geweest te controleren, niet geheel durven overgeven aan het universum, hoger zelf, ziel, bron, god, hoe je het ook noemen wil: Mijzelf. En dat deed ik ook vanuit de overtuiging dat dit de bedoeling is bij conscious creation, om te bepalen en te focussen en daarmee richting te geven in wat ik wens. En daarin volgde ik mijn hart, dàcht ik. Of toch niet helemaal? Dit vroeg in ieder geval om reflectie…

Het was wel eerlijk bevoeld allemaal en ik was volgens de gids erg dichtbij een volledige doorstroming, maar bepaalde overtuigingen en verzet binnen dit thema hielden het nog tegen. Ik wilde bijvoorbeeld veel grotere sprongen maken dan ik diepweg zelf geloofde dat mogelijk was. Mij werd dan ook gezegd kleinere stappen te nemen en de grote intenties wat los te laten.

Liefde voor de Aarde

Bovendien mag ik nog meer gaan zien wat ‘relevant’ voor me is… met andere woorden: wat ik als ziel in petto heb ten dienste van mijzelf! Het is niet altijd en voor iedereen het hoogst haalbare om met intenties te werken en te manifesteren, werd mij verteld. Er is ook een diepere wens gaande om zich te hechten aan de aarde en de belevingen en processen die hierbij horen; de Liefde hierin te ervaren! Dat was een belangrijk punt in de sessie. Ik werd uitgenodigd om nog meer op mijn wijsheid daarin te vertrouwen, hoe waar de universele wetten en wijsheden van inspiratiebronnen ook zijn. Het is van belang te onderscheiden wat voor jezelf als waar en toepasselijk voelt. Het is jouw reis!

Vertrouwen op het Niet – weten

Je ziel / hoger zelf is zo enorm ruim en heeft een heel scala aan informatie en ‘programma’s’ voor je die je als persoon niet kunt overzien of weten, in ieder geval niet zo gauw. Daar kun je wel naar vragen en dan krijg je antwoorden. Zo ontving ik tenslotte met deze skype-sessie wezenlijke antwoorden. Maar in eerste instantie mag je vertrouwen op de wijsheid van je ruimere zelf, op het niet-weten als mens, en durven uitgaan van de Liefde die jou omringt, dat alles op jouw groei gericht is. Ja, dat vraagt om ware overgave! En zo ontdekte ik door de feedback in deze sessie dat mijn hoger zelf mij meer dan ooit hiertoe uitnodigde.

Je Hart volgen en Veilig voelen

Had ik dan een soort omleiding gezocht in het bewust-creëren om niet volledig te hoeven overgeven? Was er een gebrek aan vertrouwen als basis? En hield deze in dat ik me niet helemaal veilig voelde, niet geheel gedragen door Mijzelf?

Ik besefte uiteindelijk dat ik als oude sterrenziel het gevoel van onveiligheid dikwijls gekend heb in vele aardse levens waarin ik ondanks bedreigingen en tegenslagen probeerde mijn hart te volgen en mijzelf te zijn. De haat-liefde verhouding die ik daardoor lang had met de aarde werd nu geheel losgelaten. Ja, zo voelde het; de finale! En de ironie wil dat ik dit pad van geldgebrek hiervoor heb uitgezocht; als de uitnodiging om me veilig te leren voelen in het bestaan, mijn hart trouw te blijven, ondanks angst en frustraties, en te blijven geloven in dat wat ik wezenlijk ben en brengen wil. Dit is mijn weg naar verlossing!

Finetuning in lichtheid

Ik zie nu hoezeer het om de balans gaat in het erkennen van je verlangens en in het toevertrouwen van die verlangens aan je ruimere zelf. Dus enerzijds bewust Zijn en keuzes maken, je richten op wat je wil, op het positieve en dienstbare in alles, en anderzijds de verwezenlijking van je wensen geheel los te laten, er dus ook niet aan hechten maar ze bijna vergeten …

Het vraagt om finetuning, een lichtheid die we als mens maar zelden kennen en toepassen, maar waarin juist alles mogelijk is. En dat geloof ik nog steeds: alles is mogelijk! Je goed blijven voelen is de ingang. Het is een modus van afgestemd zijn op wat je werkelijk bent en wilt, en het samenspel hierin met jou als persoon. Het is een proces van uitlijnen met Jezelf. En dat komt in wezen neer op overgave.

Dichtbij

Maar hoe doe je dat nou precies; je overgeven aan Jezelf? Waaraan geef je je over? En is deze onzekerheid niet de ultieme weerstand van ons als mens? De mate waarin we vertrouwd zijn met al dat andere, ruime, ‘hogere’ maakt overgave al dan niet mogelijk. Kennis en inzicht zijn dus een wezenlijk begin. Maar dat is voor velen nog onontgonnen gebied. We krijgen het zelden aangereikt via onze opvoeding en onderwijs en andere aardse informatiebronnen. En dat is ook niet voor niets zo, aangezien het juist om niet-aardse aspecten gaat. Maar de informatie is er wel degelijk, die is voor iedereen toegankelijk en heel dichtbij. Het zit gewoonweg in jezelf! Vraag en je ontvangt antwoord.

Weten wie je bent, multidimensionaal en galactisch

En, durf je de antwoorden te ontvangen? Kun je luisteren, voelen, open staan zonder vooroordelen en ideeën over hoe het is of hoort te zijn? Kunnen wij als mensen ons collectieve bewustzijn optillen en openstaan voor wat er in potentie is? Oude denkwijzen en kaders doorbreken, ons verzet laten varen en vanuit ons hart gaan denken en waarnemen? Durven we dit te doen ondanks een ‘gebroken hart’, pijn en belemmeringen? Gaan we onvoorwaardelijk liefhebben, te beginnen met onszelf en het Zelf? En daar ligt de sleutel, dat is voor mij helder! Eenmaal deze sleutel in de hand gaat er een immense nieuwe wereld voor je open, en dat behelst ook buitenaardse en parallelle werkelijkheden…

Mij werd in elk geval door de gids van de Yahyel toevertrouwd dat er veel energieën met mij actief zijn en communiceren, en dat ik onder meer connecties heb met de Pleiaden en Orion, zoals ik dat ook aanvoelde. Op mijn vraag of ik zelf een channel ben of zal worden, wat voor mij sterk zo voelt, kreeg ik de feedback om eerst mijn thema uit te spelen en me aldus volledig over te geven; dan staat de deur geheel open…

In mijn overige artikelen schrijf ik meer over het ontwaken en anders denken, leven in deze tijd, ook multidimensionaal en galactisch, over leven vanuit je hoger hart en het creëren van overvloed.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

 1. Hallo Annemarie,

  Goed stuk, zonder meer!
  Ik zie dan ook een hoop parallellen met mijzelf.

  De sleutel is absoluut overgave en leven in Liefde.
  Niet altijd makkelijk in dit aardse bestaan, maar andere
  opties zijn er eigenlijk niet. Als je dit eenmaal weet is het
  per situatie een kwestie van doen of niet doen.
  Uiteindelijk is de keuze simpel.

  Groet en dank,

  Gerard Jansen