Dit is veruit het meest complexe energierapport dat ik in de 8 jaar dat ik die schrijf gepubliceerd heb. De vorige jaren is het veel makkelijker geweest om af te stemmen op onze algemene collectieve energie. De golf van ‘ontwaakte zielen’ ging allemaal door gelijkaardige processen, de ‘maatschappij van de oude werkelijkheid’ was vrij makkelijk voorspelbaar, terwijl de elite probeerde zijn machtsstructuur te behouden waar die ook maar kwetsbaar aanvoelde.protest_in_Altamira,_Caracas

Maar ik kreeg nu, wanneer ik hier nu zo zit om dit te schrijven, in de plaats van de energie te voelen van heel specifieke groepen, het visioen van biljoenen mieren op een tijdlijn, en daarbij nog de bijhorende biljoenen vibraties! Sommigen gaan voorwaarts met een doel, met voorraden op de rug, heel duidelijk over wat ze hierna te doen hebben. Anderen zitten vast in een file, niet in staat terug te gaan, maar ook nog niet echt wetend hoe vooruit te gaan, of in andere gevallen is het gewoon de tijd nog niet. Sommigen gaan heen en weer tussen werkelijkheden, spenderen tijd in het nieuwe, vallen dan weer terug in het oude, en dan weer in het nieuwe.
Anderen liggen in een hangmat over de brug (waarover ik het later zal hebben), en voelen zich moe van het leven als ‘werk-bij of lichtwerker’, en zijn klaar voor wat hun nieuwe pensioen-fase hen zal brengen. Net zoals dat in het echt is voor ieder die met pensioen is, is de pensioen-fase voor velen onder jullie in die categorie drukker, in goede zin als je dat wil, rustiger en vloeiender, met meer plezier en vervullender dan je vorige jaren.
Met de tijd zoals die nu is (versneld en steeds irrelevanter), kan je de ene minuut met een van de hierboven genoemde groepen resonantie voelen, en dan weer met een andere. Zoals ik altijd zeg, is onze evolutiereis een spiraal, geen rechte lijn. Dit concept lijkt nu snel vooruit te bewegen. Je pad kan dus meer aanvoelen als een gekke roetsjbaan, je gaat hoger en dieper, hoger en dieper, sneller en sneller!

achtbaan-Gemini_Cedar_Point
Dit gezegd zijnde – tja, het is een complex en contradictorisch rapport! – wordt het makkelijker om verder te gaan in een neutrale modus, gecenterd aanvoelend, met een filosofische benadering wat betreft alles wat er rondom en in ons omgaat. Het is emotioneel uitputtend om steeds maar van hoog naar laag te gaan, zeker wanneer het allemaal een beetje teveel begint te voelen.
Je kan dit makkelijker doen door:

 • Het focussen op je ademhaling, diep inademen en uitademen
 • Enkele minuten spenderen aan meditatie, gewoon je ogen sluiten en je gedachten laten wegdrijven
 • Bewust de schaal van emoties opgaan zoals in de leringen van A. Hicks. Dat gaat door je focus, wanneer je boos bent, te veranderen door jezelf af te vragen wat je zo gepassioneerd maakt dat het je triggert? Als je voelt dat je focust op wat je niet hebt, denk dan aan iets in je leven dat je apprecieert.

Nu de energetische en emotionele sensitiviteit altijd hoog is, en dagelijks nog toeneemt, zal je je huidige GPS-locatie scherper voelen. Wanneer je in aflijning met je hart en ziel denkt en handelt, dan zal je grotere helderheid, kalmte, vreugde, diepere appreciatie en dankbaarheid voelen – onafhankelijk van je uiterlijke omstandigheden. Het leven neemt een magisch gevoel aan, met snel gebeurende synchroniciteiten en antwoorden op je goddelijke vragen. Zelfs op de momenten dat je je droevig voelt, zal je, wanneer je afgelijnd bent, ook de immense aanwezigheid voelen van liefde in jou en helemaal rondom jou, die je ondersteunt om vooruit te gaan.
Wanneer je gedachten en handelingen tegen de stroom van je hart en ziel in gaan, zal je meer de ondraaglijke afscheiding van verlies voelen in plaats van liefde te voelen temidden van alle droefheid. Alle zwaarte van het hart voelt extra verstikkend aan. Het lichaam spant zich op, adrenalineklieren gaan in overdrive, fysieke gezondheidsproblemen manifesteren en stresslevels pieken.
Onze acute sensitiviteit is één reden waarom vele mensen deze tijden extreem moeilijk vinden op fysiek en emotioneel vlak. Ooit konden we wegraken met zelfsabotage-denken. Wel, op zielslevel kwamen we er niet mee weg, maar fysiek en emotioneel ging het bijlange niet zo snel als nu. We konden (toch op een of andere manier) wegkomen met een relatie of job die niet goed was voor ons. Nu kunnen we dat niet langer.
Onze evolutionaire impuls is groeien. We zijn allemaal als bakens waarvan de wekker is afgegaan, om onze energie te waarschuwen dat het groei-tijd is. Alles wat niet in aflijning is op wie we echt zijn, zal naar boven komen voor transformatie of loslaten, daar kan je zeker van zijn. Het kwam doorgaans naar boven op een subtiele manier, en het proces duurde jaren (zelfs levens). Nu is het daar direct, vlak in je gezicht, en wanneer we geen aandacht willen schenken of de tekens tot evolutie ontkennen, dan zal het proces gewoon pijnlijk zijn, omdat dat soms het enige is wat onze aandacht zal trekken!

Velen onder jullie hebben losgelaten en losgelaten tot het voelt dat er absoluut niets meer rest. En wanneer het op het verleden aankomt, ja, je kan het meeste hebben losgelaten, waarvoor proficiat! Je kan zelfs afgestudeerd zijn aan het Wiel van Karma, woehoe! En toch roepen onze zielen op tot niet minder dan absolute onberispelijkheid, authenticiteit en integriteit in deze nieuwe cyclus. Onze zielen roepen nu op tot het belichamen in het fysieke van onze hoogste waarheid, weten en bewustzijn. Hoe zijn jouw gedachten op elk moment van de dag? Hoe zijn je handelingen? Ga je in op de impulsen van je ziel, wanneer het gaat over je dagelijkse dingen? Er voelt in deze tijd niets beters aan dan het in aflijning zijn met je ziel. En er voelt nu niets slechters aan dan uit aflijning zijn.

Dana Mrkich' Energierapport voor 2015
Het goede aan deze nieuwe energieën is: het is makkelijk in dan uit aflijning te zijn. Goede gevoelens en gedachten zijn natuurlijk voor onze ziel, en hoe meer toegang we hebben tot de hogere frequentie-energie, die in deze nieuwe cyclus beschikbaar is, hoe natuurlijker we ZIJN wie we echt zijn. Kijk naar de reacties op recente gebeurtenissen als de gijzeling in het Lindt-café in Sydney, en de moorden op de Parijse cartoonisten. In de nasleep van deze gebeurtenissen creëerde dit een opstoot van positieve intenties met de #illridewithyou en #jesuischarlie tags. Daar waar jaren geleden de eerste reactie woede zou zijn, of angst, is er nu een verlangen naar eenheid, verbinding en vrede. Wat een veelzeggende bevestiging van waar het mainstream collectief nu staat, vergeleken met vijf of tien jaar geleden.

Overzicht van de Evolutionaire Cyclus

We komen uit een heel uitdagende maar diepgaande bewustzijnsuitbreiding van twee jaar, waarbij 2013-2014 aanvoelde als een overgangspunt tussen twee grote overgangsperioden.
Evolutionaire cycli zijn cycli binnen cycli binnen cycli, die elk belangrijke transformationele en keerpunten aangeven voor planeten, het leven, groei, en het energie-collectief waarvan we allen deel uitmaken. Een van de meest recente cycli binnen een cyclus was de 25-jarige periode die begon met de Harmonische Convergentie van 16/17 augustus 1987 tot 21 december 2012. Vele wijsheidstradities en profetiën, waaronder de Tibetaanse Kalachakra, de Maya en Azteken kalenders, en het Cherokee Kalender Wiel wezen allemaal op tijdsperioden die samenkwamen op 16/17 augustus 1987.
Ze hadden het allemaal over een 25-jarige periode van die dag af, die gezien werd als een Zuivering, Overgang of Kruispunt tussen Werelden, die afliep op het einde van 2012. Ze gebruikten allemaal hun eigen woorden en taal, maar voorzagen allen een nieuwe ‘wereld’ die na die tijd zou verrijzen.
Neem een moment om even na te denken over de diepte die hierin zit. Verschillende mensen uit verschillende culturen vanuit verschillende tijdsperioden verwezen allen naar dezelfde periode die zich honderden, soms duizenden jaren in hun toekomst zou afspelen. Ze deelden allen een gelijkaardige boodschap over wat deze tijd zou betekenen voor de Aarde en alle levende wezens die leefden op haar.Dana Mrkich' Energierapport voor 2015

Een Maya oudere legde ons uit dat ‘nieuwe wereld’ in de context van de profetiën verwijst naar ‘nieuwe cyclus’. Cycli en overgangstijden beginnen of eindigen meestal niet met een knal, (ook al zijn er veel collectief-gegenereerde globale/gemeenschappelijke meditaties en gebeurtenissen gecreëerd om die belangrijke data te eren) – en indien we zoeken naar op natuurlijke wijze gebeurende grootse gebeurtenissen op die specifieke dagen als bewijs dat er een nieuwe cyclus is begonnen of geëindigd, dan zullen we waarschijnlijk ontgoocheld zijn. De data markeren portalen en openingen, waarlangs nieuwe energieën en kansen naar binnen stromen, en het oude achterlaten.
We leven nu in het midden van de grote verschuiving, en we beseffen vaak niet hoe diepgaand de werkelijkheid aan het veranderen is wanneer we ons te midden van verandering bevinden. Het is alleen maar achteraf gezien dat we zeggen ‘O wow, kijk hoe alles veranderd is!’

Meer mensen ontwaken nu om zich te herinneren wie ze zijn en om te leven hoe ze hier bedoeld waren te leven. Meer en meer gelijkgezinden verzamelen zich online en in de straten, onmantelen het oude en gaan voor waarheid, vrede, gelijkheid en eerlijkheid. Dit creëert een beweging, en we creëren een nieuwe werkelijkheid hier op Aarde voor toekomstige generaties.
Ik zeg hierbij niet dat er niet op een bepaald moment een enorme gebeurtenis kan gebeuren, daarvoor kunnen te velen onder ons inderdaad voelen dat er iets groots aankomt. Maar niemand kan zeggen wat dat zal zijn, en niemand kan er een datum op plakken.Ik denk dat de grootste globale perspectief-verschuiving zal komen wanneer we weten dat we niet alleen zijn in dit universum. Die perspectief-verschuiving is al gebeurd voor miljoenen in de wereld, maar er is nog altijd dat innerlijk weten dat het ‘grote ding’ waarvan we hier allemaal deel kwamen uitmaken zich nog niet ontvouwd heeft.

We hoeven niet op een grote gebeurtenis te wachten om verandering te creëren – we kunnen het zien als een toegevoegde bonus om ons een grote krachtige oppepper te geven in de vorm van hulp in onze evolutie. In tussentijd krijgen we voortdurend veel mini-oppeppers in de vorm van zonnevlammen, instromende hoo-frequentie energie en astrologische formaties waar ik en andere schrijvers het vaak over hebben.ondergaande zon zonsondergang

1987 – 2012

De periode van 16/17 augustus 1987 tot 21 december 2012 markeerde een tijdsperiode waarin vele ‘Eerste Golfers’ en ‘Tweede Golfers’ sterrenzaden/zielen (zoals onder andere Dolores Cannon ze noemde) hun ontwaken ervoeren, en/of zich Fase 1 van hun doel herinnerden dat voor velen vooral ging om:

 • Zoveel mogelijk mensen tegen een bepaalde tijd helpen ontwaken
 • Mensen helpen tegen een bepaalde tijd over de brug te gaan

(Velen onder ons kregen het innerlijk weten over dit hierboven, nog voor ze zich bewust realiseerden wat de brug was, waar ze heen ging of vanwaar ze kwam, of wanneer die ‘bepaalde tijd’ eigenlijk was!)

 • De vibratie hier optillen, ofwel gewoon door je aanwezigheid en je energetische offers van elke dag, ofwel door actief opgeroepen te worden tot een healings-/dienst-georiënteerde rol
 • De hoog frequentie energie die in toenemende mate binnenstroomde in die 25-jarige periode helpen te aarden. Dienen als ontvang-staven voor licht.
 • Anderen helpen begrijpen wat er aan de hand was toen het duidelijk werd dat er ‘iets’ aan de hand was

In deze periode konden veel ‘Derde Golfers’ sterrenzaden/zielen geboren worden, klaar om in leiderschapsrollen te stappen voor het laten verrijzen van onze Nieuwe Wereld. Ze zijn aangekomen in volle besef van wie ze zijn, en zullen nogal evident geen leiding aanvaarden van een verouderd systeem. Ze zijn hier om ons een nieuwe manier van leven en zijn te tonen, en zijn uitgerust met praktische kennis, kwaliteiten en talenten.
Het einde van 2012 kwam en ging zonder een knal, en liet zo velen ontgoocheld en gedesillusioneerd achter. Toch waren overal om ons heen tekenen, zowel persoonlijk als globaal, dat dingen aan het verschuiven waren, en dat mensen aan het ontwaken waren. Vanuit het hoger perspectief zat en zit alles goed op spoor; vanuit een menselijk perspectief voelde het alsof dingen echt niet trager konden gaan!

2013- 2014

De laatste twee jaar voelden veel makkelijker aan om te begrijpen vanuit het perspectief van Nu, en 2015 brengt een heel nieuwe energie mee.
Voor zij die de missie hadden ‘zoveel mogelijk mensen over de brug te krijgen’ voelt het alsof we nu grotere toegang hebben tot de andere kant van die brug en je kan misschien meer tijd aan die kant willen spenderen.
Voor sommigen is wat rondhangen op de brug niet langer een optie. Verbonden met de brug zoals voorheen, konden we op duale werkelijkheden afstemmen: de dichtere 3D en de hogere 5D. Aanvankelijk was dit oke, maar hoe meer de tijd verstreek, hoe lastiger het was de verbinding te behouden met de dichtere werkelijkheid. Onze lichamen reageerden steeds meer met fysieke symptomen telkens we teveel in oude werkelijkheidsparadigma’s, gedachten en daden verwijlden. Toch was het nog geen tijd om het volledig los te laten en met al onze lichamen in een nieuw paradigma te springen.onsterfelijke_ziel2013- 2014 was een rare tijd in de leegte, in vele opzichten, en voor velen onder ons uit de categorieën hierboven. Onze oude contracten waren voorbij, liepen af eind 2012. Maar onze nieuwe paden waren nog niet volledig klaar. Het was een beetje als onze neus op het glas van de nieuwe werkelijkheid drukken, met achter ons de transportband aan het werk, die veel oude thema’s naar boven bracht die we al lang dachten afgewerkt te hebben.

Ik schreef over het proces van samengedrukt en uitgeperst te zijn, een jaar geleden. Dit is hoe die tijd aanvoelde, ons verfijnen en nog verder verfijnen, alle laatste restanten van oude manieren van zijn van voor onze verschuiving naar een nieuwe fase schoonmakend. Je kan misschien teruggeworpen zijn in thema’s van 10-15 jaar geleden, of uit de periode waarin of net voor je ontwaakte. De boodschap die doorkwam is dat we tijdens de cyclus van 1987 tot 2012, eens we veel van onze persoonlijke thema’s opgelost hadden, de rest van die cyclus konden spenderen aan het helpen van anderen.

Dus van voor 2012 kan je gevoeld hebben ‘Woohoo, ik heb mijn diploma, ik moet nu gewoon nog anderen helpen en wachten op de nieuwe werkelijkheid!
Maar wat gebeurde na 2012 is dat we in die rare overgangstijd terecht kwamen, waarin de aflopende oude realiteit tegen de oprijzende nieuwe botste, waarbij we voelden dat we er tussenin hingen. We werden geconfronteerd met restanten van elk thema dat we ooit hadden. Ook al was dat moeilijk, toch zorgde dit ervoor dat we, eens we eindelijk aan de andere kant uitkwamen, zoals nu, we zo schoon en helder mogelijk en zonder bagage zouden verrijzen.

2015

Voor sommigen voelt de energie van 2015 alsof we als raketten een compleet nieuw territorium ingeschoten worden, en in enkele dagen verder gaan dan de laatste twee jaar samen!
Voor zij die met de neus tegen het glas van een nieuwe werkelijkheid gedrukt stonden, veranderde er absoluut iets op 1 januari 2015. Het voelt alsof we plots grotere toegang krijgen tot een nieuw veld. Stel je een enorme wei voor waarvan we het einde niet kunnen zien. Potentieel is hier onbeperkt. We voelen ons hier lichter. Het is echt moeilijk om oude gedachten te denken hier. Het voelt vreemd om hier mensen te veroordelen. Oude thema’s voelen irrelevant hier. Oude en nieuw dromen voelen hier plots meer mogelijk. Verbindingen en synchroniciteiten gebeuren hier vaker. Manifesteren met je gedachten en energie is hier de norm.
Als je dit nieuwe veld nog niet ervaren hebt, dan zul je dat binnenkort. Het is er en het is beschikbaar. Het is niet zozeer wat we moeten doen om er in te raken, het is meer dat we moeten stoppen met doen wat we doen dat ons ervan afsluit! Oude negatieve gedachten, zorgen en twijfels halen ons uit ons centrum en gooien ons uit deze hogere vibratie. Focussen op je ademhaling, focussen op wat je apprecieert en doen wat je graag doet met diegenen die je liefhebt zet je mind uit de weg, en helpt je in dit veld in te gaan, dat al rondom jou en in jou aanwezig is.liefde

Daar waar vertraging en uitstel al veel te lang schering en inslag waren, hadden de laatste dagen van 2014 op elk level een sterke ‘haast je en maak je huis schoon’-energie. Ik zag mezelf kamers herorganiseren, dingen in de berging zetten, en schoonmaken als een gek! Anders rapporteerden de behoefte om oude gehechtheden en andere manifestaties van oude energie voor eens en voor altijd los te schudden en te laten gaan die laatste dagen.
Nu, aan de ene kant is dit normaal voor de periode voor nieuwjaar. Wat echter anders voelde was de druk achter het loslaten, en dat was dat enorm versterkte KLAAR ZIJN voor het nieuwe. Eigenlijk, naast dat klaar zijn is het meer alsof er een wekker afging en we na enkele jaren ergens tussenin te hebben gehangen, we eindelijk GROEN LICHT kregen!

Zoals we weten, het opruimen van het oude – of dat nu fysiek, mentaal, emotioneel of energetisch is – creëert ruimte voor het nieuwe, en op 1 januari kwam er absoluut nieuwe helderheid, nieuwe energie, en een nieuwe beweging voorwaarts rond wie we echt zijn, wat we hier kwamen doen, en wat we op dit moment in ons leven wilden creëren. Dit kwam in de vorm van creatieve opwellingen, heldere visioenen, uiterlijke boodschappen en geïnspireerde actiestappen die ons stuk voor stuk voorwaarts leiden. Deze push voorwaarts zal het hele jaar aanhouden, en als je hem nog niet hebt gevoeld, zeg dan: ‘Ik ben klaar om voorwaarts te gaan, toon me de weg.’
‘Push’ voelt aan als het verkeerde woord, omdat de ervaring veel meer organisch en vloeiend aanvoelt dan de mannelijke stijl van ‘push’ die we gewend zijn. We worden gepusht zoals een rivier een blad voortduwt, gebracht waar we moeten zijn, en synchroniciteiten op ons pad krijgend wanneer nodig. Onze leiding zal vanuit het hart komen, en we zullen ons gedwongen voelen te leven met authenticiteit en integriteit, veel meer dan ooit tevoren.

Het ding met dit jaar is echter dat we nu voorwaarts moeten gaan. We moeten actie ondernemen wanneer we daartoe geleid worden. We moeten onze leiding volgen wanneer we het sterke gevoel krijgen dit te beginnen doen of te stoppen met dat te doen. Het is tijd om op te komen voor ons zelf, voor onze dromen, en voor de werkelijkheid die we hier komen creëren.

De duidelijkheid die we krijgen komt niet in de vorm van een gedetailleerde bundel die je doel uiteenzet. Ze komt via die innerlijke aansporingen en uiterlijke aanmaningen die krachtige boodschappen gedurende de dag herhalen.
Sommigen onder jullie voelen zich eerder slecht dan goed in dit nieuwe jaar. Ik wil het hierover hebben, omdat, wanneer iemand laag zit, geluk en al dat gepraat over ‘voorwaarts gaan’ je nog lager kan doen gaan, nog meer geisoleerd en je doen afvragen wat er toch ‘fout’ is met je.
Het vraagt veel moed om te voelen wat we voelen en die gevoelens te uiten. Niets is mis met het hebben van gevoelens, wat ze ook zijn. Gevoelens zijn boodschappers. We kunnen er tegen praten, en er leiding van krijgen. Hou een dagboek bij. Je zal jezelf verrassen met wat er door komt.
Vele gevoelige ontwaakte mensen zijn innerlijk zo afgestemd op energie dat je je makkelijker down voelt dan up. Gevoelens worden scherper aangevoeld, niet alleen de onze, maar die van het collectief. We zijn ook fijn afgestemd op hoe onze werkelijkheid in een hogere dimensie is, en dus is al wat te maken heeft met een lagere dichtheid – angsten, twijfels, bezorgdheid, je niet goed genoeg voelen – absoluut verstikkend. Zeker nu. Zeker nu we meer en meer hoger vibrationele energie hier op Aarde ingaan.
Denk eraan, de laagten zullen dichter en dichter aanvoelen, terwijl de hoogten lichter en lichter zullen aanvoelen. Het is niet aan mij om iemand’s gevoelens te geringschatten, je hebt het recht te voelen wat je voelt. Maar gebruik je onderscheidingsvermogen, en weet dat de prioriteit van onze ziel nu ligt op onze aflijning. De natuurlijke energie van onze ziel heeft een hogere vibratie, geen lagere, en dus vertelt dit ons dat het onze natuurlijke neiging is om ons goed te voelen in plaats van slecht. Als je je meer niet goed dan goed voelt, besteed dan aandacht aan wat er in en rondom jou aan de hand is. Bekijk het zo: we zijn nu allergisch aan al wat toxisch is voor ons. Dat betekent dat we opgeroepen worden om veel van onze levensstijl-gewoonten te veranderen in verband met wat we zien op televisie, wat we online te zien krijgen, wat we eten en drinken, met wie we omgaan, en wat we met onze dagen doen. We zijn tegelijkertijd allergisch aan oude gedachtenpatronen. Ze kunnen ons letterlijk ziek maken – emotioneel en fysiek.

Ben je gewend een lager vibrationele emotie te voelen/uiten? Indien wel, probeer er dan een gezonde uitlaatklep voor te vinden. Hou een dagboek bij. Wees creatief. Ga naar een healing-beoefenaar als het blijft duren of zich regelmatig voordoet. Of zit je vast in een emotionele gewoonte, voel je de energie van het collectief, of voel je iemands energie die je hebt opgepikt op het werk of in de winkel die dag? Het klinkt als een cliché, maar ik raad je echt aan een dagelijkse Geluks-kruik te beginnen, of een Dankbaarheids-dagboek. Het zet je opnieuw op het juiste spoor, tenminste elke 24 u, in plaats van dat je wegzinkt in depressieve gevoelens.
Weet dat iedereen zijn momenten heeft, en ik probeer eerlijk te delen over de laagten en de hoogten, maar ik zal je blijven aanzetten – zoals ik door het hogere ben aangezet – om je vibraties dit jaar hoog te houden. We hebben nog geen jaar als dit gehad. We hebben toegang tot een nieuwe frequentie, en het voelt alsof dit gewoon het begin is van een heel, heel wijd veld van nieuw bewustzijn. Manifesteren zal sneller gaan, dus het is heel belangrijk dat je aandacht besteedt aan je gedachten!
De oude elite probeert ons laag te houden, afgeleid en in angst, maar het hartverwarmende is dit: het lukt niet. Mensen ontwaken, ze zien informatie online of krijgen die info naar zich toe, harten gaan open en de massa’s zullen niet zo snel meer iets geloven omdat het van de media of regering komt – integendeel zelfs!
De waarheid wordt onthuld en ook al doen ze al wat ze kunnen om ze te blijven bedekken, toch komt er een enorme golf op gang in de mensheid. Blijf AUB daarop focussen. Blijf hopen en geloven in je broeders en zusters op deze planeet dat zij die nog moeten ontwaken, zullen ontwaken, en dat diegenen die ontwaakt zijn, alles doen wat ze kunnen, zelfs gewoon door tenminste onze aanwezigheid en ons bewustzijn, om te zorgen dat de mensheid vrij en krachtig kan leven, waartoe elk wezen vanuit de goddelijke wet het recht heeft. We kwamen hier niet in deze tijd om oude cycli zich te laten herhalen!

Numerologie

Snel numerologisch bekeken brengt 2015 een 8-jaar. Boeiend genoeg is het Chinese Jaar van de Geit/het Schaap/ de Ram dat op 19 februari begint, ook gelinkt aan het getal 8, want het is het 8ste teken in het Chinese Wiel.
Een 8-jaar is gelinkt aan voorspoed, succes, kracht en geluk. Maar het komt met een waarschuwing: wees voorzichtig voor wat je vraagt, je zou het kunnen krijgen! Als we iets hebben geleerd uit het verleden, dan is het dit wel: macht die gebruikt wordt zonder bewustzijn kan resulteren in destructie. We hebben ook geleerd dat bewustzijn zonder actie fysiek frustrerend kan aanvoelen. Nu is het de tijd om bewustzijn te combineren met actie, en onze actie met bewustzijn.
Het is tijd om duidelijk te krijgen in onszelf wat overvloed en succes voor ons persoonlijk betekenen. Vroeger dachten mensen automatisch aan materiële dingen, en er is niets mis met het materiële, maar zorg ervoor dat je alle fysieke overvloed bouwt op een fundering die emotioneel overvloedig en gezond is voor je. Zorg ervoor dat er tegemoet wordt gekomen aan je ware zielsprioriteiten- stralende gezondheid, een gelukkige familie en/of goede vrienden, een liefdevolle relatie, een vredevolle maatschappij…en vul zelf aan!
Hou je goed dit jaar, we doen dit allemaal samen!

Liefde, Dana x

www.danammrkich.com

Vert. Fran Tielemans

4 REACTIES

 1. “Voor zij die met de neus tegen het glas van een nieuwe werkelijkheid gedrukt stonden, veranderde er absoluut iets op 1 januari 2015.

  Het voelt alsof we plots grotere toegang krijgen tot een nieuw veld. Stel je een enorme wei voor waarvan we het einde niet kunnen zien.

  Potentieel is hier onbeperkt.

  We voelen ons hier lichter.

  Het is echt moeilijk om oude gedachten te denken hier.

  Het voelt vreemd om hier mensen te veroordelen.

  Oude thema’s voelen irrelevant hier.

  Oude en nieuw dromen voelen hier plots meer mogelijk.

  Verbindingen en synchroniciteiten gebeuren hier vaker.

  Manifesteren met je gedachten en energie is hier de norm.

  Als je dit nieuwe veld nog niet ervaren hebt, dan zul je dat binnenkort.

  Het is er en het is beschikbaar.

  Het is niet zozeer wat we moeten doen om er in te raken, HET IS MEER DAT WE MOETEN STOPPEN MET DOEN WAT WE DOEN DAT ONS ERVAN AFSLUIT!

  Oude negatieve gedachten, zorgen en twijfels halen ons uit ons centrum en gooien ons uit deze hogere vibratie.

  Focussen op je ademhaling, focussen op wat je apprecieert en doen wat je graag doet met diegenen die je liefhebt ZET JE MIND UIT DE WEG, en helpt je in dit veld in te gaan, dat al rondom jou en in jou aanwezig is.”

  Muziekje erbij?

  https://www.youtube.com/watch?v=Asfy8ceo_CQ

 2. Ik kom dit per toeval tegen op facebook,, ben laatst eens getipt over nieuwe tijds kinderen.. dus geliked.. ik herken me in dit alles heel erg,, heb veel vrienden op facebook en spreek veel mensen. probeer ze wakker te schudden met verhalen en feiten maar ben ook op gevoelsniveau erg bezig, mensen die enkel negatief zijn maar waar ik wel een goed hart in zie probeer ik te helpen,, ze te laten schakelen naar positief, merk ook dat sommigen die erg negatoef zijn wel veel puzels gelecht hebben, ze begrijpen wel maar kunnen niet schakelen, misschien raar dat ik het zeg maar zie in me zelf dat ik al heel jong goed wilde doen,, mijn ouders probeerden goed op te voeden maar door liefde en schuldgevoel gingen ze er niet goed mee om,, in veel dingen moest ik zelf mn fouten zien en mij zelf als het ware opvoeden tot een goed mens, al,,,, moet ik zeggen dat ik altijd beseft heb dat zeker mn vader ondanks wat gebreken een goed mens was, en dat mijn moeder, wel wit draagt maar ook zwart als je begrijpt wat ik voel,, ik heb ook heeeule aparte visioenen gehad,, en weet dankzij die visioenen dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen, ik heb vertrouwen in mijn gedachten en begin ook te zien dat steeds meer mensen beginnen te opereren vanuit hun bewustzijn, en in mijn denk wijze is elk mens goed geboren maar gaan velen in hun levensloop mis door omstandigheden.. ik ben wel realist dus soms soms als het theoretisch niet kan in mn hoofd verstel ik mn feiten niet al zegt mn gevoel anders. mijn gevoel zegt dat de mens tot onmogelijke dingen in staat is als we het vergelijken met het huidige kunnen van de mens, bedoel energie,, op moniculair niveau??? Wat ik doe tegenwoordig,,, je zou het kunnen zien als mensen proberen te ontwaken, op gevoel en kennis,, mensen respect laten zien en leren. ik oordeel altijd over me zelf,, denk heel goed na over mijn acties en mijn doel is altijd voor het goede te kiezen en toch te beseffen dat ik mens ben, en dan vooral kijkende naar mijn verleden. het mooie en een grote beloning is, ik zie heel gauw het slechte en het goede in de mens, zie waar ze fout gaan, veel staan niet open maar weet dat ik mensen echt goed en snel kan helpen als ze open staan en dat vind ik heerlijk. mijn toekomst? al ben ik toch op zeker niveau angstig voor mijn kids, mijn toekomst omdat het ontwaken voor mijn gevoel te langzaam gaat heb ik toch ook een heel sterk gevoel dat het allemaal goed komt, ik zie mij zelf in de toekomst als een heel dank baar en te vreden man die alleen voor het goede is, en door het respect wat ik geef veel mensen zien hoe het wel moet, och, haha hoe lang wil je dat ik hier schrijf,, heb onuitputtelijke drang om kennis en mijn mening en gedachten te delen,,, hahaha. fijn dat jullie er zijn en mijn dank daar voor,, op naar een harmonische wereld met respect voor onze aarde en gelukkige mensen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in