DELEN
dolfijnen-aarde

door Selacia

www.Selacia.com


Op 11/11 gaan jij en de mensheid een energiepoort binnen. Het is er een uit een reeks portalen die je de komende tijd zal ervaren. Wat betekenen deze portalen echt en hoe kan je je voorbereiden?

dolfijnen-aardeMensen ontwaken overal over de planeet. Als dit ontwaken gebeurt, schijnt er licht op zaken die voordien in het donker lagen. Dit is een natuurlijk proces. Jij als een goddelijke veranderingsmaker bent een integraal deel van dit proces.

Jouw energie is cruciaal voor wat zich nadien ontvouwt – invloed hebbend op je eigen spirituele evolutie en het verschuiven van de Aarde. Daar je energie zo een belangrijke factor is, is het nuttig om evolutionaire cycli en portalen als 11/11 te begrijpen.

Het ontwaken dat nu onderweg is is doorheen de tijd steeds geëvolueerd, en won aan snelheid toen veel meer mensen spiritueel evolueerden. Dit proces gaat nu sneller, deels wegens de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid doorheen de decades en ook wegens de versnelling van de tijd.

De veranderingen die je nu ziet gebeurden niet ‘s nachts- ze hebben zich beetje bij beetje ontvouwd. Verandering kan tijdens het ontplooiingsproces optreden op zo’n subtiele manier dat het voorbijgaat aan de menselijke waarneming. Het vraagt onderscheidingsvermogen, training, en oefening om de subtiele elementen van het bestaan te leren ontcijferen.

Een Weten in je DNA

Door de eeuwen heen is symbolisme gelinkt geweest aan beelden en getallen en data. Je hebt een kennis van deze dingen in je DNA opgeslagen. In andere tijden en op een andere plek heb je kennis gehad over numerologie, astronomie of andere esotherische studies die te maken hebben met energiecycli en data. In je studies heb je misschien geleerd over de symbolische communicaties van de spirit wereld.

11-22-33
de meestergetallen

De getallen 11/11 zijn lang geassocieerd geweest met het idee van synchroniciteit, als ze plots opdoken op een klok of zelfs in de geest als een soort wake up call. Het is alsof je innerlijke wezen je eraan doet denken dat je goddelijk bent. Als je 11/11 ziet opduiken op je klok doorheen je dag, is het alsof spirit je aandacht wil trekken op je goddelijke zelf. Je bent uiteindelijk goddelijk! Als je verbinding maakt met dat idee, wordt je hele wezen geënergetiseerd, heb je een groter potentieel om spiritueel te evolueren, en daardoor kan je meer harmonie en vreugde ervaren.

Het nummer 11 is een van de meestergetallen, en wordt gerelateerd aan spiritualiteit, verlichting, en een balanceren van tegengestelden. Voorbeelden van tegengestelden zijn mannelijk en vrouwelijk, actief en passief, liefde en angst. Nog eens een 11 bij voor de datum 11/11, dat creëert een krachtige opening voor spirituele groei en ontwaken. De 11/11 te ervaren tijdens 2011 brengt nog meer kracht, deels wegens de 2 in 2011 die geassocieerd wordt met dualiteit. De 11/11 bij 2011 betekent het verlichten van de dualiteit.

Wat betekent dat en hoe heeft dat invloed op jou en iedereen die je bemint?

De megacrisis die jij en de planeet nu meemaken houdt ook in het inzien van de destructieve kracht van de benadering van het oude paradigma wat betreft angst. Slechts wanneer je de disfunctionele structuren en manieren van zijn kan zien voor wat ze zijn, dan kan je ze veranderen. Alles dat op angst is gebaseerd is het omgekeerde van wat nodig is om de wereld waarop jij wil wonen te creëren, die gevuld is met liefde.
Dualiteit moet Zichtbaar worden

cosmic-stringJe moet in staat zijn om de disfunctie te zien om te weten dat het iets is dat je niet wenst. De dualiteit moet zichtbaar worden opdat je ermee aan de slag kan. Opdat je het duidelijk en volledig zou kunnen zien, moet hetgeen niet werkt verlicht worden. Die verlichting gebeurt nu overal op de planeet – en het toont je wat niet werkt in relaties, in zaken, in politiek, in religie, en meer. Deze ontsluiering gebeurt nu voor jou persoonlijk, voor hen die je liefhebt, en voor de mensheid in zijn geheel.

De 11/11 in 2011 is als een uitvergroting van het verlichtingseffect dat al enige tijd onderweg is. Daarom is het een portaal- een kans voor je om je te voegen bij anderen op de planeet die focussen op een manier van zijn die gevuld is met liefde en licht.

Als je dit doet op 11/11 en op andere dagen zoals de zonnewende, dan krijg je een krachtige gelegenheid om je licht te schijnen – op manieren die jou en de mensheid naar een liefdevollere configuratie kan katapulteren. Elke keer dat je je energieën focust op deze manier, dan draag je enorm bij tot de verschuiving in bewustzijn.

Daarbij vergroot je nog deze positieve energieën door hoe je je dagelijkse leven leeft. Elke keer je een keuze maakt om liever en vriendelijker te leven, til je je frequentie op en draag je bij aan de schepping van een nieuw soort werkelijkheid gebaseerd op liefde. Beschouw wat je vandaag kan doen om deze stroom te versterken – dit is het perfecte moment om te beginnen.
Onware ideeën over 11/11

Onware ideeën over 11/11 en andere komende data gaan over bepaalde ideeën die gebaseerd zijn op voorspellingen, bijgeloof, en ‘wishful thinking’.

Leer aandachtig te zijn en onderscheid te maken in media-boodschappen over data als bv. 11/11/11. Het internet staat vol artikels in verband met 11/11 die niet kunnen waargemaakt worden.

Hier zijn enkele voorbeelden van onware ideeën om in vraag te stellen:

 • iedereen op het pad van verlichting zal ascenderen op 11/11
 • als je ascendeert dan laat je geliefden achter die nog niet klaar zijn
 • je zal met je tweelingvlam herenigd worden op 11/11
 • al je werk is klaar, de 11/11 is de afsluiting van je missie

Heb de gewoonte om op dieper niveau in vraag te stellen wat je hoort en leest. Geloof je echt dat iedereen op de planeet die al geleerd heeft om zichzelf te beminnen automatisch verenigd zal zijn met een tweelingvlam op 11/11? Dat is nonsens.

 tweelingvlam
geloven dat iedereen verenigd zal zijn met een tweelingvlam op 11/11? Dat is nonsens.

En ook is er geen automatische ascensie. De grote verschuiving die nu bezig is is een verschuiving in fases en gebeurt niet op één dag. Elke persoon heeft zijn of haar eigen spiritueel pad. Je kan anderen helpen en de weg tonen maar vanuit een hoger spiritueel perspectief ben je niet verantwoordelijk voor hoe snel ze spiritueel ontwikkelen. Niemand wordt achtergelaten, iedereen heeft een goddelijke vonk en het is zijn of haar eventuele bestemming om dat te herinneren en om te leven als ziel.
Je zit niet in een Race

Je bent niet bezig met een race. Er is een goddelijke timing voor alles en voor ieders persoonlijke pad. Als je je opent naar je eigen innerlijke wijsheid en daarnaar handelt, dan maak je verbinding met je eigen goddelijke timing. Dit is waarop je je nu en in de tijd die komt wil op focussen.

Op je weg van het ontdekken van je goddelijke aard, omringen we je met onze liefde en zegeningen.

Wij zijn de Raad van 12

Selacia

 

 

 

 

 

 

Vert. Fran Tielemans (http://www.maitreya.be)

9 REACTIES

 1. Misschien hoopte je op mijn reactie, omdat ik je net een artikel gestuurd heb over overtuigingen. Duidelijk in deze discussie is dat overtuigingen ons in de weg kunnen staan. Ze dragen niet bij aan ons levensdoel, namelijk dat wij een zijn! Uit eigen ervaring weet ik dat dit zeer moeilijk is, zelf heb ik nog genoeg overtuigingen die ik overboord moet gooien. Een moeilijke les waar we elkaar bij moeten helpen.

  Liefs, Anne Marie

  • @Anne Marie van Soomeren, ik heb geen idee waarom je de overtuiging hebt dat ik op je reactie hoopte ;-)Ik heb je artikel gelezen en ga je daar nog over mailen (ik plaats het overigens graag) Warme groet, Gordon

 2. @Sabine, ik beweer niet dat ik de waarheid in pacht heb, we weten dat het zo is:-). We horen niet anders overigens van ‘lotgenoten’. Er is veel in beweging. Het blijft een mooi artikel maar in onze visie/gevoel/weten en in de visie van ons gidsenteam is het anders. Om dit type ‘boodschappen’ te ontkrachten en onder de noemer onwaarheden/fabels/wishfull thinking te publiceren vinden wij dan ook heel erg pijnlijk. We zijn met behulp van onze gidsen en de boodschappen die wij namens hen uitdragen over zielsliefde ongelooflijk hard bezig om hier duidelijkheid in te scheppen. Omdat het een enorm moeilijke weg is, voor een ieder die zijn/haar twin is tegengekomen in het Aquarius tijdperk. En zo’n ontmoeting, met alle respect, heeft niets te maken met wat onze overtuiging/waarheid is, zou wel heel erg vanuit het ego zijn. Ik geloof deels in de wet van de aantrekking. Niet op dit vlak. Is onmogelijk.

  We vinden het artikel dan ook erg zwart-wit. En, vanuit 1 enkele ziel/visie beschreven. Ik neem aan Sabine, dat ook jij je ego los kunt laten en kunt doorzien hoe zwart-wit dit artikel is. Evenals jouw eigen visie.

  • @Carma Coaching, wat een nare laatste alinea…ik heb geen zin in ‘ zwart-wit discussie’s’ en vertel er meteen maar even bij dat ik daar niet aan mee ga doen of dat ook verder toelaat. Ik begrijp dat het onderwerp je raakt en dat je het belangrijk vindt om je zienswijze naar voren te brengen, maar ik vind dat er ruimte moet zijn voor openheid en door iemand te vertellen dat haar visie ‘ zwart wit’ is doe je meteen de deur op slot. Jammer.

   • @Gordon, niet de intentie om de deur op slot te gooien, helemaal niet zelfs. Maar de deur is al op slot gegooid door uiterst gevoelige onderwerpen als deze, die heel hard binnenkomen bij al mijn cliënten en degene die hun tz zijn tegengekomen, onderuit te halen en te plaatsen onder fabels. Uiteraard vrijheid van meningsuiting, tuurlijk:-). Ben ik voor. Maar wellicht kan het de volgende keer niet onder de noemen ‘nonsens’ worden geplaatst.

    • @Carma Coaching, de schrijfster heeft een mening, een visie een gevoel.Ik plaats haar stuk op de site. Ik verander verder niks aan haar stuk. Voor klachten over de inhoud en redactie verwijs ik je graag naar haar.

     Ik neem verder aan dat de lezers goed in staat zijn om te voelen wat bij hun eigen weten en waarheid past en onderscheid te maken tussen de mening van een ander en die van hun zelf. Ik begrijp niet zo goed waarom je “Al je clienten” erbij haalt. Hebben ze geen eigen mening, geen eigen intuïtie? De zin

     ” uiterst gevoelige onderwerpen als deze, die heel hard binnenkomen bij al mijn cliënten en degene die hun tz zijn tegengekomen,”

     vind ik een oneerlijke zin, want je spreekt niet voor “al je clienten” , dat kan je niet eens.Zijn ze afhankelijk van jou soms?

     Dit artikel haalt geen mensen onderuit die hun tweelingziel zijn tegengekomen. Dat kan een stuk als dit niet doen, dat kunnen alleen maar de mensen zelf die zich er door laten onderuit halen. Je kunt je namelijk ook gewoon in je eigen waarheid verblijven.

     Weet je, ik ben mijn tweelingziel ook al tegengekomen, ik voel me helemaal niet onderuit gehaald . en in dit stuk gaat het trouwens over tweelingvlammen .

     Eigenlijk is alles wat ze schrijft:

     Onware ideeën over 11/11 en andere komende data gaan over bepaalde ideeën die gebaseerd zijn op voorspellingen, bijgeloof, en ‘wishful thinking’.
     je zal met je tweelingvlam herenigd worden op 11/11

     misschien niet waar, misschien onvolledig, misschien waar, ik weet het niet. Wel zie ik dat het maar een miniem gedeelte is van de boodschap die ze met haar artikel wil overbrengen.

  • @Carma Coaching,

   Ik herhaal:Ik beweer dat ik niet de waarheid in pacht heb, we weten dat het zo is:)
   Dat is heel tegenstrijdig wat je schrijft…
   Dan beweer je het dus wel.
   Het zegt meer over jou dan over haar dat het jou pijn doet.
   Wat ik hiermee wou inbrengen is dat je iedereen in zijn eigen waarde mag laten, dat is liefde.
   Waar jij voor staat is goed, waar zij voor staat is ook goed.

 3. leuk, ik ga hier ook even mijn visie in brengen…
  Wat Selacia schrijft is waar en onwaar en wat carma coach schrijft is ook waar en onwaar. Het is dus beide!
  In principe is het gewoon zo wat jou overtuiging/waarheid is word dan ook jou werkelijkheid. En zo is het.
  Vele geesten, vele gedachtegangen…

 4. Mooi artikel maar in onze visie is het anders. Tweelingvlammen worden niet herenigd op 11-11-11 maar komen vanaf vandaag in verbinding met elkaar en ascenderen in eenheid. Dat wil niet zeggen dat TZ-en ineens in een relatie tot elkaar komen. Wel wordt de hartskwaliteit geïntegreerd. Om dit idee te ontkrachten en onder de noemer onwaarheden te plaatsen vinden wij dan ook wel heel ondoordacht. Onze visie luidt dan ook heel anders. Mooie reis richting 11-11-11:-)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in