De 7 Hermetische Principes

Velen hebben geprobeerd de natuurwetten die ons universum beheersen te begrijpen. Sommigen zeggen dat er twaalf zijn, terwijl anderen zoals Hermes Trismegistus zeggen dat er zeven zijn. Trismegistus verklaart de fundamentele wetten van onze werkelijkheid in zijn zeven hermetische principes. Dit is wat deze principes inhouden en hoe we ze allemaal kunnen gebruiken als bron van inspiratie en kracht.

Wat zijn de 7 hermetische principes en waar komen ze vandaan?

De zeven principes vormen het fundament van de hermetica, een tak van spirituele filosofie die al in de eerste eeuw na Christus bestaat. Ze werden beschreven door de beroemde auteur Hermes Trismegistus, van wie wordt aangenomen dat hij het Smaragden Tablet en het Corpus Hermeticum heeft geschreven (twee zeer invloedrijke, oude leringen).

Zijn werk zou zowel de oude Griekse als de Egyptische cultuur beïnvloeden, waarbij beide hem adopteerden als god van de wijsheid. (In Griekenland werd hij Hermes genoemd; in Egypte Thoth.) Hij stond in zijn tijd bekend als een groot meester van het universum en zou duizenden jaren geleefd hebben.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Na verloop van tijd werden de zeven hermetische principes mondeling doorgegeven van leraar op leerling, en uiteindelijk werden de leringen op een dag, in het begin van de 20e eeuw, gebundeld in een boek genaamd De Kybalion, geschreven door “De Drie Ingewijden”. Vandaag de dag blijven ze een occulte bron van wijsheid, los van een echte religie, maar niettemin krachtig.

En hoewel de zeven principes slechts één manier zijn om het universum te begrijpen, zijn ze niet zo beperkend dat ze niet naast andere spirituele filosofieën kunnen worden bestudeerd. Dit is wat elk van de zeven principes inhoudt:

1: Het principe van mentalisme.

“Het Alles is Geest; het Universum is Mentaal.” –De Kybalion

Het principe van mentalisme stelt dat het universum verwant is aan een mentale projectie. Het lijkt op manifestatie 101, waarbij je je gedachten gebruikt om je realiteit vorm te geven. Om iets te laten bestaan, moet er een gedachte aan voorafgaan. Door dit principe gelooft men dat God bewustzijn is, of gedachte, en dat het universum een manifestatie is van de geest van God. Door deze wet te gebruiken, kunnen ook wij de kracht van onze gedachten gebruiken om het leven te creëren dat we willen.

Hoe het toe te passen:

Denk aan de eerste gedachte die ertoe heeft geleid dat je dit kunt lezen, op welk apparaat je ook zit. Of zelfs de gedachte die je stemming op dit moment het meest beïnvloedt.

Wanneer we inzien hoezeer onze gedachten zich elke dag manifesteren, hetzij intern als een fysiologische of emotionele toestand, hetzij extern, als de dingen die we doen of plaatsen waar we naartoe gaan, zien we dat wanneer we onze geest kunnen beheersen, we ons leven beheersen. We kunnen hier beter in worden door spirituele praktijken zoals meditatie, die ons helpen de geest te trainen.

2. Het principe van overeenstemming.

“Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven.” – De Kybalion

We hebben dit citaat allemaal wel eens gehoord, maar misschien wist je niet dat het Hermes was die het als eerste bedacht. Het is nauw verwant aan het eerste principe van het mentalisme en stelt dat wat we in onze gedachten en geest vasthouden, onze werkelijkheid wordt. Het verklaart de vele niveaus van bestaan, inclusief die van lagere en hogere trillingsfrequenties en hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Hoe toe te passen:

Het toepassen van deze wet gaat over het begrijpen van je verbinding met de wereld om je heen en hoe je jezelf en het universum laat zien door je gedachten, en vervolgens je acties. Als we een stevige greep hebben op hoe we omgaan met het leven en hoe het ons beïnvloedt, kunnen we patronen herkennen en doorbreken, leven in overeenstemming met ons hoogste goed, en ons harmonieus voelen met alles wat er is.

3.Het principe van vibratie.

“Niets rust; alles beweegt; alles vibreert.” -De Kybalion

Ja, geloof het of niet, het idee van “vibraties” bestaat al heel lang. Het principe van vibratie stelt dat alle dingen, zowel fysieke materie als spirituele energie, een bepaalde vibratie hebben. De basiswetenschap vertelt ons dat atomen voortdurend in beweging zijn, net als het universum zelf. Zelfs ons hart, als het klopt, geeft verschillende vibraties af, afhankelijk van onze emotionele toestand. En als we “hoog vibreren” zijn we in staat lage frequenties die ons niet dienen te vermijden.

Hoe toe te passen:

Dit zal er voor iedereen anders uitzien, maar om dit derde principe toe te passen, wil je niet alleen dingen doen, maar ook gedachten denken die je in staat stellen om in een staat van gemak te zijn, waar je lichaam op een positiever niveau “trilt”. Het toepassen van de eerste twee principes kan je helpen dit te doen. (Het zal je misschien opvallen dat al deze principes diep met elkaar verweven zijn.) Met dit principe erkennen we dat we de macht hebben om onze trilling te beheersen, in plaats van dat onze trilling ons beheerst.

4.Het principe van de polariteit.

“Alles is duaal; alles heeft polen; alles heeft zijn paar tegenpolen; gelijk en ongelijk zijn hetzelfde; tegenpolen zijn identiek van aard maar verschillend in graad; uitersten ontmoeten elkaar; alle waarheden zijn maar halve waarheden; alle paradoxen kunnen verzoend worden.” – De Kybalion

De 7 Hermetische PrincipesHet principe van de polariteit verklaart dat schijnbaar tegengestelde dingen in verschillende mate één en hetzelfde zijn. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is warm en koud. Kou is gewoon de afwezigheid van warmte, en ze zijn allebei één ding: temperatuur. Fysieke materie en spirituele energie zijn hetzelfde, waarbij spirituele energie op een veel hoger niveau trilt, zodat het niet door onze zintuigen kan worden waargenomen. Liefde en haat zijn twee manieren om hetzelfde te ervaren, een relatie tot iets. Dit is de basis van de alchemie, of het vermogen om je ervaringen naar believen te “transmuteren”.

Hoe het toe te passen:

De toepassing van het principe van polariteit vergt een zekere mate van mentaal uithoudingsvermogen en houdt in dat je de manier waarop je naar iets kijkt, mogelijk volledig op zijn kop zet. Neem de haat die je voor iemand voelt: Is er een manier waarop je die kunt ombuigen naar gevoelens van liefde, bijvoorbeeld? Telkens wanneer een emotie van een lagere vibratie je neerhaalt, kun je die herkennen, voelen en omzetten in een positievere emotie?

5. Het principe van ritme.

“Alles stroomt, uit en in; alles heeft zijn getijden; alle dingen stijgen en dalen; de slingerbeweging manifesteert zich in alles; de maat van de slinger naar rechts is de maat van de slinger naar links; ritme compenseert.” – De Kybalion

Nauw verbonden met het principe van de polariteit, stelt het vijfde principe dat er tussen de tegengestelde polen een inherent ritme bestaat. De getijden bewegen in en uit. We ademen in en uit. Alles is in beweging. De natuur heeft haar seizoenen en wij ook. Als we dit principe begrijpen, kunnen we de natuurlijke ritmes van ons leven en van het universum herkennen, zodat we ermee kunnen werken in plaats van dat ze tegen ons werken.

Hoe het toe te passen:

Weet dat niets eeuwig duurt, en dat dingen altijd veranderen. Als je je verder verdiept in het werken met deze wet, zul je kunnen werken met je eigen emotionele toestanden om een dramatische slinger van gevoelens te voorkomen. Men denkt dat de meester uiteindelijk in staat zal zijn de dualiteit volledig te overstijgen, maar als je net begint, probeer je dan meer bewust te worden van je emotionele toestand en gebruik te maken van polariteit (nr. 4) en ritme om je meer op je gemak te stellen met de natuurlijke fluctuaties in je leven.

6.Het principe van oorzaak en gevolg.

“Elke oorzaak heeft zijn gevolg; elk gevolg heeft zijn oorzaak; alles gebeurt volgens de wet; toeval is slechts een naam voor de wet die niet wordt herkend; er zijn vele niveaus van oorzakelijkheid, maar niets ontsnapt aan de wet.” – De Kybalion

oorzaak en gevolg.Alles is verbonden door het principe van oorzaak en gevolg, want elke oorzaak van een ding is slechts het gevolg van iets anders, teruggaand tot het allereerste begin.

Vraag jezelf af, ben je een oorzaak? Of ben je een gevolg? Dit principe gaat over het erkennen van de effecten van onze gedachten en ons gedrag en hoe we die kunnen veranderen om grotere effecten te bewerkstelligen.

Hoe pas je het toe:

Als iets niet gaat zoals gepland of je vindt jezelf ongelukkig, vraag jezelf dan af, wat was de oorzaak? Vaak vinden we onszelf reagerend op de wereld om ons heen, gevangen in een heen-en-weer van reageren op onze omstandigheden in plaats van ons eigen pad te smeden. Als we actie ondernemen om het gewenste effect te bereiken, gaan we van een slachtoffergevoel naar een gevoel van macht.

7.Het principe van gender.

“Gender zit in alles; alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes; gender manifesteert zich op alle vlakken.” – De Kybalion

Het zevende principe stelt dat alle dingen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten hebben. Ja, de twee geslachten kunnen worden gezien als een fysieke manifestatie van dit principe, maar zoals we allemaal beginnen te begrijpen, hebben we op een intern niveau allemaal beide energieën. (Denk aan de linker- en rechterhersenhelft.)

Mannelijke en vrouwelijke energie bestaan niet alleen in het fysieke, maar ook in het mentale en spirituele vlak. De eenheid van deze twee energieën is essentieel voor creatie, en wanneer men een evenwicht van beide heeft, is men beter in staat alle principes samen toe te passen voor maximaal voordeel.

Hoe het toe te passen:

Accepteer alle delen van jezelf, en begrijp dat evenwicht in alles de sleutel is tot zelfbeheersing. Boeddha noemde dit de middenweg, en het gaat om de balans tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen hemels en aards, en tussen geest, lichaam en ziel. Als we dit evenwicht in onszelf kunnen bereiken, zijn we goed toegerust om al deze principes te benutten en ten goede te gebruiken in ons leven.

Als dit allemaal als veel klinkt, maak je dan geen zorgen. Deze principes gaan heel erg diep, en het kan lang duren om ze volledig te begrijpen en te belichamen. Elke keer dat je er op terugkomt, begrijp je ze misschien op een nieuwe manier, of op een dieper niveau.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in