DELEN
balans

4-12-11

Wanneer de nieuw-menselijke prototypes volledig activeren en fysiek de frequenties van universele LIEFDE belichamen, dan krijgt moeder aarde voedende energieën om haar geboorteweeën te vergemakkelijken…net zoals ieder van jullie.’ – Zeven Zusters van Pleiaden

Na 11/11

balansHet is nu drie weken sinds 11/11, toen onze innerlijke wereld nog maar eens binnenstebuiten gekeerd werd en onze buitenwereld ondersteboven. Het duurt altijd een hele poos na een belangrijk portaal om terug op stroom te komen, maar er gebeurt zoveel in de kosmos in deze sterk geconcentreerde en heilige doorgang naar een nieuw jaar/tijdperk/wereld, dat het moeilijk tot onmogelijk is om er ons hoofd over te breken wat er precies aan de hand is.

Een ding is zeker…we dartelen nog altijd rond in de post- 11/11- leegte (en zullen al snel opgezogen worden door de 12/12)… tijdens de gewoonlijke opdelvingsperiode die volgt op een belangrijke kosmische gebeurtenis, terwijl we de grootste download aan het integreren zijn van alle portalen die we al doorgegaan zijn. En zelfs al zijn we momenteel toegang aan het krijgen tot een nieuwe werkelijkheid van (hart-) intelligentie, en komen we in contact met bewustzijn van een nieuw niveau, toch is dit zeker geen tijd om het allemaal te proberen te begrijpen (dank zijn Mercurius retrograde). We zitten nog altijd zo dik in de transmutatie dat we echt geen meter voor onze ogen uit kunnen kijken…en met alle granaatscherven van 3D die nog altijd door de lucht vliegen is het zelfs niet aan te raden om het te proberen.

Het is ook de moeite om aan te halen dat we in een krachtig eclipsportaal zitten (er was een gedeeltelijke zonne-eclips op 25/11 en een volledige maaneclips die eraan komt op volle maan van 10/12)…en natuurlijk komt daar net achteraan de 12/12 sterrenpoort, die al snel gevolgd zal worden door de winter solstice. Daarbij nog wat zonnevlammen en zonne-activiteit die ons deze maand kunnen zegenen zoals ze rond Thanksgiving zo sterk deden, en we hebben een redelijk sterke kosmische coctail om ons mee bezig te houden op onze vakantie-feestjes.

Dus ja, zelfs als de pijn niet zo intens is als vroeger, en we deze golven met groter vertrouwen kunnen berijden, toch bewegen we ons nog door de weeën van de wedergeboorte en moeten we onszelf volledig overgeven tijdens deze resterende contracties van 2011.

‘ Van de winter solstice tot de nieuwe maan hebben jullie de kans om een heel nieuw perspectief te verkrijgen, een dat echte verandering, doorbraken en vrijheid meebrengt.’- Zeven Zusters

Uit hetgeen ik hoor is het moeilijkste stuk bijna over, en zelfs als zijn we allemaal op het punt dat we het letterlijk geen minuut langer meer kunnen verdragen… hoe vaak hebben we dat niet gezegd de laatste 7 jaar? …toch moeten we nog wat verder duwen. Maar we kunnen onze focus bijeenrapen en kracht putten uit de eerste levenstekenen die beginnen te verschijnen wanneer de vensters van universele LIEFDE openbarsten, ons opladend met een verse lading herstellende adamantinen partikels die in ons leven en lichaam blazen, met de wind van verandering.

Dit is de eerste periode dat we (een groot deel van de mensheid) op deze manier wedergeboren worden,…volledig bewust…en dit wedergeboortemoment is DE terugkeer naar nulpuntbewustzijn, een totale herinstelling en hercalibratie, waarbij de vrouwelijke en mannelijke energieën perfect in balans zijn om ons in staat te stellen om fysiek boven het polariteits (karmisch)- bewustzijn te ascenderen…en de dingen zijn op vele manieren nog altijd moeilijk, maar het wonder in al die dingen is dat we tijdens deze overgang ondersteund worden op.letterlijk.elke.manier.die.mogelijk.is. Er is geen ontkomen aan nu.

halleluja

Tijdens de laatste weken zijn we allemaal murw geslagen door een aggressief maar zuiverend kosmisch getij van transformatie. We zijn ver van ‘de gewone gang van zaken’, en in plaats van het meestromen met de universele stroom, werden we afgekoppeld van het leven en hotsen we wat rond op de golven van het onbekende. Zo rond gehobbeld te worden kan ongemakkelijk aanvoelen als we ons laten gaan, maar zij die kalm kunnen gecenterd blijven in geloof van waar het hart ons naartoe leidt zullen opmerken dat ook al zijn we weer diep in de zee geworpen, we daar in deze periode niet alleen zijn.

Nu de deining van de oceaan ons zicht tot nieuwe hoogten optilt, beginnen we niet alleen maar de horizon te zien van de nieuwe wereld die ieder van ons moedig tot bestaan heeft gedroomd, maar merken we ook dat overal rondom ons in dezelfde zuiverende wateren de leden van onze resonerende zeielefamilie ons nu komen vervoegen bij het ontdekken en creëren van de nieuwe aarde.

Eens we elkaar herkennen is al wat we te doen hebben een hand uitreiken naar elkaar om onze kracht te herwinnen, onze veerkracht en onze sterkte zodat we samen naar de kust van onze blinkend nieuwe levens kunnen zwemmen.

Een gevoel van afwerking vult de lucht en we zijn opnieuw bevoorraad voor de overblijvende kilometers…

Liefdevolle zielen

‘Er rijst een nieuwe soort op en de zielen die op de voorgrond lopen van deze veranderingen beginnen mekaar terug te vinden om groepsresonanties te vinden die de aarde en de mensheid enorm zullen beïnvloeden.’ – Zeven Zusters

Er is niet veel duidelijk over onze volgende stappen, dat is zo, maar er is een element van deze recente sterrenpoort dat al begonnen is zich te zetten aan de andere zijde, en als voorbereiding voor 2012…de wederverbinding met onze zielsfamilies, onze broeders en zusters van thuis.Misschien zie je deze zielsclusters overal om je heen nu opduiken als ofwel romantische/spirituele/liefdevolle partnerschappen…zaken/doelgerichte verbindingen die zich net aan’t vormen zijn en het komende jaar zich zullen versterken…nieuwe kansen om te werken met gelijkgestemden…de laatste stukken (mensen) om je collectieve bijdrage aan de mensheid aan te vullen, enz…

In bepaalde gevallen vormen die verbindingen zich via internet, of kunnen ze (eindelijk) al in je fysieke wereld zijn…in beide gevallen is het samenkomen van deze zielsgroepen een noodzakelijke stap om de vele manifestaties van onze in ons hart gevoelde verlangens voor de nieuwe aarde in beweging te brengen. We beginnen officieel met samen te komen in hart-resonantie, als de nieuwe aarde wachters voor de 2de ascensiefase. ..waarnaar de ongezienen verwijzen als de ‘fysicalisatiefase’.

Zoals al de rest zal dit samenkomen waarschijnlijk een blijvend proces zijn dat zich ontvouwt doorheen 2012, dus als je deze verbindingen niet voelt hebt je nog heel veel ‘tijd’…wat tijd momenteel ook betekent. De zusters zeggen dat er een bloeitijd komt van nieuwe relaties en openingen voor uitbreiding voorbij hetgeen momenteel gekend is, en voor een verdieping van bestaande zielsrelaties. Als ik dit goed begrijp, gebeuren de fysicalisatiefase en de belichamingsfase terzelfdertijd… de periode die algemeen genomen bedoeld is om onze ascensie ook fysiek te maken…een proces dat al begonnen is en de fysieke manifestatie en toepassingen inhoudt van onze wildste dromen en diepste verlangens…verlangens die voortkomen uit het bereiken van ons hoogste potentieel in LIEFDE.

Met andere woorden zal 2012 voor zij die in staat zijn om de frequentie van universele LIEFDE te belichamen gaan over meesterschap over het fysieke, over fysieke materie…ook onze biologie.

We zullen alle soorten nieuwe dingen leren zoals ook leren hoe samen te creëren met de krachten van het universum doorheen het portaal van ons magnetisch (hoge)hart. (hierover veel meer het komende jaar).

aarde-hart

*NOTA: het voelt belangrijk om om hier te stellen dat in tegenstelling tot wat sommigen geloven, biologische ascensie niet een eenmalige gebeurtenis is …het is een altijd durend proces van zuiverende golven van Bronenergie die een opeenvolging veroorzaken van genetische activaties en aanpassingen die leiden tot het belichamen van goddelijke LIEFDE… een frequentie waarop zij die op het voorfront zijn zich al vele vele jaren op afgestemd hebben, op afgelijnd hebben en geïntegreerd hebben. We beginnen onze goddelijkheid nog maar te belichamen, yés, en we leren hoe onze fysieke energie te beschermen/ te richten als meesters… natuurlijk, maar hou in gedachte dat elke cel van onze biologie, en het DNA dat in die cellen zit, op radicale manieren verandert om zich aan te passen aan onze programmering voor ons nieuw niveau…en dat is maar in het lang gezegd dat tijd en ruimte nodig zijn voor de transfiguratie in de fysieke wereld. Louter fysica.

De fysica van de3D fysieke realiteit regeert de wereld van de vorm en is bij uitstek de meest dichte, de minst kneedbare en daardoor de traagste en laatste om te veranderen. Ongelukkigerwijs is dit proces wat het betekent ‘onze lichamen bij ons te brengen’ doorheen onze ascensie naar 5D. Gegarandeerd, fysieke dood kan de snellere route zijn, maar daarvoor hebben we niet getekend. We zitten op de trage trein naar de hemel…met veel plaatselijke stops.

Ik weet dat ik dit vaak zeg maar wat fysiek in ons lichaam plaats vindt en wat we zouden verwachten wordt vaak verkeerd begrepen. Dit evolutionair proces dat we ascensie noemen is een ZEER biologisch proces, en dat is waarom ik de focus blijf trekken op ons fysieke lichaam in deze updates. De Pleiadiërs zeggen dat dit verkeerd begrijpen in stand wordt gehouden door zij die ascensie voornamelijk als een spirituele zoektocht zien…en dat is niet alleen onjuist, het is nog niet het opperste laagje van hetgeen allemaal meespeelt in het waarlijk omvormen van ons vlees in gechristende wezens.

Omdat we ons niet lekker voelen betekent dat niet dat we gefaald hebben in onze ascensie, het betekent dat we aan het muteren zijn, aan het losmaken van emotioneel en cellulair afval, dat we dichtheid loslaten en meer verfijnd worden. Nogmaals, het is een p r o c e s s. Het leidt allemaal ergens naartoe…de bestemming is belichaamde LIEFDE…maar we worden niet zomaar wakker op een bepaalde dag aan de andere kant van een sterrenpoort…we acclimatiseren ermee. De sterrenpoorten blijven komen, en dat heeft een reden, elk ervan opent ons naar het ‘potentieel’ om de volgende diepere stap in LIEFDE te zetten. Hoe kon het ook anders?

‘Er komt een periode aan van globale herstructurering, een periode die wat geduld zal vragen, maar wanneer ieder van jullie in positie stappen als wachters van de nieuwe aarde, zullen deze veranderingen versnellen en aan vaart winnen overal in de wereld. Daarom is het nu van vitaal belang dat zij die opgeroepen worden tot planetaire dienstbaarheidsmissies op gaan staan en JA zeggen tegen die kansen die verschijnen, want die openen de deur naar de hereniging met je resonerende zielsfamilies. Het is je zielsfamilie die de groepsresonantie van een nieuwe mensheid draagt, en de tijd is nu gekomen om krachten te bundelen, om samen je lang gekoesterde visies van hemel op aarde te creëren.’ – Zeven Zusters

Straling van LIEFDE

‘Er is een nieuw inzicht met betrekking tot LIEFDE dat je sfeer binnendringt, en dit nieuwe inzicht is de basis van het groeien en bloeien van alle leven op de nieuwe aarde.’ – Zeven zusters

licht in GrotAls we de volledige straling van LIEFDE belichamen, passen we ons in feite aan aan de biologische veranderingen die nodig zijn voor geascendeerd meesterschap. De zusters hebben gedeeld met me op 11/11 dat onze individuele cellen, die ons heel menselijk lichaam maken, de resonantie van de 528 Hz beginnen op te nemen…een van de zes kernfrequenties van schepping, die van universele LIEFDE en wonderen.

Deze straling kan in het lichaam ervaren worden als een gevoelsgebaseerde gelukzaligheid…meer zoals golven van liefdesextase die door de cellen stromen, enforfines vrijlatend om een verhoogd gevoel van in leven te zijn te creëren…waar alles rond ons, ook de lucht die we inademen, gevuld is met LIEFDE. Deze LIEFDES-energie is een subtiele maar vitale intelligentie die alles indringt tot het punt waar de wereld gewoon beter aanvoelt en kleurrijker lijkt. Dit kan nogal zweverig klinken, en eerlijk, het voelt als een heel milde versie van de straatdrug x-tasy…namelijk de ‘Liefdes Drug’…maar zonder de paniekerige / paranoïde neveneffecten die elke psycho-actieve kunstmatige high kunnen vergezellen.

Ik begrijp nu dat dit gevoel het ‘overzettingsproces’ is waarnaar de Pleiadiërs verwezen in de laatste update…hetgeen ze benoemden als de overdracht van Bronintelligentie (de frequentie van LIEFDE) naar onze cellen…een gevoel dat uiteindelijk afkomstig is van het hogere hartcentrum. Volgens de PHR is het die gevoelssensatie die het lichaam omvormt in licht.

‘Jullie biologie zal deze resonantie in golven ontvangen die elke cel van je lichamen zal doordringen. Dit is wat bedoeld wordt met de term’ vervoering’. Dit proces resulteert in een volledige lichaamsbevrijding van dichtheid. ‘ – Zeven zusters

We zijn niet allemaal in staat om deze frequentie al de hele tijd volledig vast te houden of te dragen, maar sommigen zijn daar dichtbij. Nu is het moeilijk om op die subtiele sensaties in te tunen, omdat we zo’n diepgaande cellulaire herstructurering meemaken, maar de ongezienen zeggen dat de hoeveelheid tijd die het voor elk van ons in beslag neemt om in onze nieuwe biologie te settelen en de 528 Hz vibratie van LIEFDE in ons lichaam te houden, varieert voor ieder individu en hangt van vele elementen af zoals ons zielepad, de timing van incarnatie, genetische/karmische schoonmaak, celbeschadiging en planetaire missies van dienstbaarheid. Met andere woorden is het proces perfect voor ieder van ons.verlichting

De zusters maken het duidelijk voor me dat dit liefdesquotiënt, de 528 Hz die zich in ons fysieke lichaam begint te vestigen, ook zeer aanwezig is in onze verblijfplaats, ons huis, onze werkplaats, onze gemeenschap en in onze verbindingen met anderen. Deze resonantie is een tastbare energiekracht die anderen nu aanvoelen, zien en appreciëren als een gevoel van thuis.

‘Jullie beginnen gezien te worden in al je glorie als de straling van goddelijke liefde die uitstraalt vanuit je hartkern.’ – Zeven Zusters

Deze straling van liefde, en het pad van het hogere hart dat de weg voor ons en de mensheid zal tonen, toont zich ook in hoe we plots in staat zijn om onszelf uit te drukken als dragers van waarheid waardoor het haast onmogelijk is om ons licht te dimmen, om ons innerlijk weten te verzwijgen.

De waarheid komt nu zo sterk naar buiten dat ze soms meedogenloos kan lijken, maar dit gebeurt alleen wanneer er onmeedogenloosheid nodig is…en dat is het soms. Ik heb nooit een blad voor de mond genomen maar voor mij persoonlijk is dit nieuwe niveau van het vertellen van de waarheid echt moeilijk geweest om mee om te gaan. Hetgeen ik opmerkte door veel mislukte pogingen is dat we ons spiritueel meesterschap kunnen toepassen en de kunst van mededogen kunnen gebruiken door ons best te doen om het mooier te maken, of de waarheid te verzachten en ze te omhullen met liefde…maar de waarheid is dat de waarheid gewoon niet zacht of mooi of elegant is…zelfs niet wanneer ze afgeleverd wordt in liefde. Om het even, het is nu de tijd om waarheid te vertellen. Het goede nieuws is dat in het verleden we problemen hadden met het venijnige spel van een spiegel op te houden voor anderen, maar het is toch niet meer zo afschrikwekkend. En daarnaast begint het achterhouden van de waarheid lastiger aan te voelen dan ooit tevoren.

‘De tijd is gekomen om je waarheid voluit te spreken, om je gecultiveerde wijsheid te laten stromen, en met om anderen de glimp van hoop voor een nieuwe weg te delen.’ – Zeven zusters

De voorlopers van de nieuwe mensheid staan op het punt om naar buiten te komen om een weg van keuze te voorzien voor hen die er klaar voor zijn en bereid om de straling van LIEFDE te omarmen. Niet in het gevoel dat we mensen moeten aanroepen, onze kennis promoten of iemand van onze waarheid overtuigen, maar wel dat we het geschenk zullen hebben van thuis, van vervulling, van doel, van vreugde, van creatieve passie, van LIEFDE om met alle anderen die er klaar voor zijn om het te ontvangen te delen.

‘Vanuit ons perspectief zullen vele veranderingen komen de volgende nieuwe maan zodat jullie in een positie zullen zijn van grotere helderheid en voorbereid zijn voor het zo intens verwachte jaar 2012.’ Zeven Zusters

Door Lauren Gorgo

 www.ThinkWithYourHeart.net

Vert. Fran Tielemans

7 REACTIES

 1. hallo lauren,

  gisteren volgde ik een dag bij mijn leermeester-sjamaan; tijdens de beginmeditatie kreeg ik door op de vraag waar kom je vandaan evt de sterren: de plejaden door. De hele nacht hoorde ik telkens de 7 zusters…ik begin dus te googlen en kom bij jou terecht en de griekse mythologie van de 7 zusters..ongelooflijk toch.
  jaren geleden heb ik een gelofte afgelegd mijn zielepad te volgen: met alle gevolgen vandien, mijn fysieke lichaam heeft heel wat moeite zich aan te passen, en heel wat overtuigingen worden opgeruimd. Heel mijn oude leven is verdwenen.
  Tijdens deze overgang de laatste weken, zoals jij deze beschrijft ben ik precies aan het muteren; met Nieuwe Maan wilde ik niet weg uit mijn huis (lastig als je naar een feestje moet), een paar dagen later diende zich een nieuwe gids aan terwijl ik chronisch migraine had en daar wel rustig bij bleef en vandaag voel ik me echt ziek; een flinke ontsteking van mijn luchtwegen en misselijk… ik heb soms het gevoel, dit gaat te snel ik kan niet volgen, ook de nieuwe weg die zich aan het openen is voelt goed, maar zwaar. ik voel het: 2012 wordt een jaar van bloei! ik heb dat hele jaar wel nodig om te wennen aan die nieuwe energieën…

  wie heeft dit ook???
  in licht en liefde
  kim

 2. Hebben jullie dat nou soms ook; hoe meer tekst en informatie, hoe meer ik “in de war raak” vaak….het lijkt wel meer en meer te worden steeds….

  die muziek is prachtig qua vibratie, dank je wel!! 🙂

  warm groet Michel

  • @Michel, Ik snap wat je bedoelt met de verwarring.
   Mijn tip: laat het lekker rustig op je in werken,, je begrijpt het vanzelf. Maakt niet uit hoe lang het duurt 😉

  • @Michel, Ook ik heb hetzelfde dat hoe meer ik lees hoe verwarrender t wordt…Maar ik merk wel n verandering, jij ook?
   En @Rob,prachtige muziek, dankjewel!

   Groetjes van Hannah

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in