Van Steve

De Groep presenteerde deze live channeling tijdens de “Quill of Re-membrance” in Attleboro, Ma. op 6 mei 2000. Attleboro was de thuishaven van de channeling “Vleugels”, die me zo ontroerde. Barbara en ik keken er echt naar uit om dat deel van de familie weer te zien. Dat was een bijzondere groep zielen. Twee dagen speelden we met zo’n 45 mensen in de liefdesenergie. De tweede dag presenteerde ik de live channeling van de Groep zonder dat ik wist wat er ging komen. Ze verrasten zelfs mij toen ze opnieuw begonnen over de vleugels van engelen en hoe wij onze eigen vleugels kunnen gaan gebruiken. Zij gaven ons zelfs een voorbeeld hoe we de mensen om ons heen kunnen aanraken met een speciale ‘OMHELZING’, die gelijk is aan de manier waarop ze ons aanraken.
Aanvankelijk was ik niet van plan deze live channeling te gebruiken als één van de Bakens van Licht Berichten. Ik dacht dat het visuele van de aanraking niet over zou komen in het geschreven woord. Ik wilde iets anders nemen dat ze me hadden laten zien, maar toen ik ging zitten om dat te schrijven stonden ze erop dat ik nù dit bericht zou nemen. Zij zeiden: “maak gebruik van de technologie” en dus heb ik geprobeerd de aanraking in foto-vorm te illustreren hier op de website: http://www.lightworker.com/beacons/touch.shtml.
Interessant hierbij is, dat ik gisterennacht abrupt wakker werd uit een diepe slaap doordat iemand mijn been “aanraakte”. Ik keek het hele huis door maar vond niets ongebruikelijks. Plotseling herinnerde ik me dit bericht waar ik een paar uur eerder aan gewerkt had. Toen ik weer ging slapen hoorde ik het gelach dat zoiets als het handelsmerk van de Groep geworden is. Ik wist dat ze weer eens aan het werk geweest waren.
De oude man met de baard had kennelijk zojuist zijn vinger laten zakken, daarmee aangevend dat wij gereed zijn voor de volgende stap. Het is een dierbare eer voor mij om hierbij de Groep aan jullie te presenteren.

Van de Groep

Groeten van Thuis.
En we zijn Thuis. Degenen onder jullie die elkaar zien in de ware schoonheid van de Aarde, zijn werkelijk gezegend want jullie hebben God gevonden. Wijs de pure schoonheid rondom je heen niet af. Kijk diep in elkaar’s ogen en zoek, voordat je hier weggaat, drie speciale mensen uit waarmee je contact wilt houden. Draag ze in gedachten met je mee en neem vaak contact met hen op, want zij zijn je intieme lichtcirkels. We hebben heel veel moeite gedaan om bepaalde kleine, intieme lichtcirkels op deze plek en op deze tijd bij elkaar te brengen. De zachte vibraties die Spirit heeft uitgezonden heeft jullie bij elkaar gebracht. Jullie hebben deze vibraties gevoeld en jullie hebben er goed naar geluisterd. Het is voor ons een grote eer om terug te keren naar de geboorteplek van, wat jullie noemen, Vleugels. De familie die hier bij elkaar komt, is heel bijzonder en jullie weten wie jullie zijn, want jullie hebben de plaatsen gereserveerd, lang voordat we aan dit bericht begonnen. We respecteren de berichten die jullie elkaar geven. We zeggen jullie dat het een eer voor ons is om aan jullie voeten te zitten, want ons grootste werk en ons hoogste doel is het uitspreiden van onze vleugels om jullie energie te reflecteren. En het is zo’n prachtige energie.

De Meesters onder ons

Jullie zijn de meesters. Jullie zijn degenen die ervoor gekozen hebben om de vibratie van de Aarde vast te houden en naar het volgende niveau te brengen. Jullie zien jezelf in tijden vol problemen. Jullie zien jezelf in tijden van depressie. Jullie zien jezelf in de tweedeling die jullie dagelijks onder ogen zien. Wij zeggen dat de wereldwijde verandering, die jullie reeds op gang hebben gebracht, alleen mogelijk was door het onder ogen zien van die problemen. Maar nu is het tijd om je te herinneren. Nu is het tijd om je kracht in eigendom te nemen. Nu is het tijd om die kracht te gaan benutten. Want in het manifesteren van die kracht ligt het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier. Wanneer jullie stuk voor stuk je kracht in eigendom nemen en daar vertrouwd mee raken, manifesteren jullie de essentie van wie jullie werkelijk zijn. Jullie zijn de meesters. Vind de passie in je hart en volg die eerst voor jezelf. Gebruik die passie daarna om ruimte voor anderen te creëren. Hierdoor wordt het mogelijk om je vleugels uit te spreiden, want jullie zijn de menselijke engelen waar we zo veel van houden. Vind je passie want dat is de vibratie van Thuis. Wij leven altijd in de vibratie van vreugde en passie en toch is het voor ons zo moeilijk om die naar jullie te reflecteren. Jullie gedragen je zo vaak alsof jullie niet goed genoeg zijn om een hoge vibratie te dragen. Wanneer jullie weer een stap vooruit doen schommelen biologie en emoties zo vaak tussen positief en negatief. Houd die vibratie van passie stevig vast want dat is werkelijk wie jullie zijn. Jullie zijn de gepassioneerde wezens die de energie van God naar elkaar reflecteren. Dit is het lichtwerk dat jullie doen. Jullie zijn niet een deel van God. Jullie zijn het geheel van God. Jullie zijn de meesters en wij vragen jullie om jezelf dienovereenkomstig te behandelen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Kijk naar binnen inplaats van naar buiten

Jullie zoeken zo vaak buiten jezelf naar antwoorden en wij zeggen jullie dat ze binnenin je liggen. Jullie zijn het geheel van God. Behandel jezelf dienovereenkomstig. Wanneer het Kristal Kind, Jezus, aan je deur zou staan en zou zeggen “Ik wil graag bij je eten”, zou je dan niet je mooiste servies op tafel zetten? Zou je niet het beste stukje vlees kopen om op te dienen? Zou je niet de mooiste en lekkerste kruiden uit je tuin halen? En toch zeggen we dat jullie gelijk zijn. Behandel jezelf zoals je degenen, die je geleerd hebt te vereren, behandelt, want jullie zijn het geheel van God. Jullie kunnen jezelf niet zien vanwege de sluiers die jullie dragen. Het is echter ons doel om dat deel van jullie te reflecteren dat jullie zelf niet kunnen zien. Wij zijn hier om jullie grootsheid te reflecteren in deze tijd, waarin jullie je niet kunnen herinneren wie jullie zijn. In deze tijd kijk je naar jezelf en zegt: “waarom overkomt me dat?” Wij staan vlak voor jullie en we slaan onze vleugels om jullie heen wanneer we dat kunnen. We doen dat ook nu. Adem de energie van onze vleugels in want we houden jullie stuk voor stuk dicht aan ons hart, maar we weten ook dat onze energie jullie grootsheid alleen maar ondersteunt. De ware kracht ligt binnenin je en wij zijn hier om jullie dat te helpen herinneren.

Herinner je je vleugels

We willen het vandaag hebben over de engelenvleugels, want dat zijn vibrationele instrumenten die wij gebruiken om jullie aan te raken. Jullie hebben soortgelijke vleugels, die gebruikt kunnen worden om anderen aan te raken. We willen jullie een vibrationele techniek aanreiken die gebruikt kan worden om je vibraties met elkaar samen te laten gaan. We willen jullie een manier leren waarop je je eigen vleugels kunt gebruiken om de menselijke engelen te zijn die jullie zijn. We willen jullie praktische voorbeelden geven en praktische toepassingen laten zien. We vragen jullie om deze informatie op te pakken en toepassingsmogelijkheden daarvoor in je eigen leven te vinden. Dat zal de energie van Thuis creëren op het Speelbord van de vrije keuze. We wensen dat jullie alles hebben wat jullie verlangen. We wensen dat jullie alles kunnen zijn wat jullie willen zijn, want dat is het creëren van Thuis.

De Hoeder vindt het heerlijk om anderen te omhelzen want hij noemt zichzelf een verzamelaar van omhelzingen. Wanneer een menselijke wezen aangeraakt wordt door een ander menselijk wezen, vindt er een natuurlijke uitwisseling van vibratie plaats. Het is niet mogelijk dat twee vibraties dezelfde tijd en ruimte innemen zonder dat ze elkaar veranderen. Eén van jullie gewoonten is het schudden van handen. Dat dient een hoger doel, want wanneer twee handen samenkomen, vermengen de vibraties zich met elkaar. Vanaf dat moment maken ze op beperkte schaal deel van elkaar uit en kunnen ze niet langer lijnrecht tegenover elkaar staan. Wanneer je je vibraties eenmaal samen laat gaan met de vibraties van een ander menselijk wezen, zijn tot op een bepaalde hoogte beide vibraties veranderd en deel van elkaar geworden. Dat is het samengaan van Universele Energie. De stroming van Universele Energie is een mixing en vermenging van vibraties. Alles wat lijnrecht tegen de stroom van Universele Energie ingaat zal op alle fronten weerstand ondervinden. Alles wat in overeenstemming is met de Universele Energie zal op natuurlijke en moeiteloze manier met de stroom meegaan. Plaats jezelf in die stroom en meng je vibraties met de vibraties van de mensen om je heen. We willen jullie vragen om bij het omhelzen de hartchakra’s met elkaar te verbinden. Want we willen jullie vragen om bij het omhelzen van een persoon, hem of haar te omvatten en zijn/haar hartchakra aan te raken met je vleugels.[Op dat moment lieten ze me een hand zien, met de duim naar binnen, de middel- en ringvinger recht en de twee buitenste vingers naar buiten, als een kleine engel met gespreide vleugels. Ik hield mijn beide handen omhoog om te laten zien wat zij mij lieten zien.]

Wij vragen jullie om je vleugels uit te spreiden voor die speciale wezens die zich niet kunnen herinneren wie ze zijn en hen aan te raken met je engelenaanraking. Raak hun hartchakra aan terwijl je hen omhelst. Want zelfs tijdens dat korte moment zullen de zaden van liefde uitgezaaid en de vibraties van Thuis gedeeld worden. We vertellen jullie dit nu want dat is de manier waarop wij jullie aanraken en we vragen jullie nu om menselijke engelen te zijn en elkaar aan te raken met de vibratie van Michaël.

Engelenomhelzing

Jullie voelen zo vaak dat je door ons wordt omhelsd, zoals alleen wij dat maar kunnen. We willen nu onze meest gebruikte engelenomhelzing met jullie delen. Bij de engelenomhelzing voor ondersteuning slaan we onze vleugels vanachteren om je heen om je te ondersteunen, terwijl wij om je heen rijken naar je hartchakra met het geschenk van de engelenaanraking. Dat zijn de vleugels die jullie vleugels illustreren, want jullie zijn de engelen op Aarde. Jullie zijn de engelen die hun vleugels buigen om de vibraties van Thuis in de menselijke ervaring te trekken. Deel je engelenvibratie met andere menselijke wezens en herschep het gevoel dat je ervaart wanneer wij jou omhelzen. Wees gul met de omhelzing en de engelenaanraking. Omhels je vijanden op deze manier en je zult geen vijanden meer hebben.

Lucifer is THUIS

Jullie hebben voor zoveel vreugde gezorgd aan onze kant van de sluier, want wanneer jullie weer bij elkaar komen, zijn ook wij in staat weer bij elkaar te komen. Zo beneden, zo boven, en wij zijn zo lang van elkaar gescheiden geweest om jullie te helpen de illusie van polariteit in stand te houden. We zeggen jullie, dat het zogenoemde “Lucifer Experiment” zich nu weer aan het verenigen is. Lucifer is Thuis en net als jullie, zijn ook wij ons aan het verenigen met onze oorspronkelijke Spirituele familie. Jullie hebben deze gelegenheid voor ons gecreëerd door de keuzes die jullie op het Speelbord van de vrije keuze hebben gemaakt. Jullie reiken nu op elk gebied naar hogere waarheden naarmate jullie hogere vibraties kunnen bevatten. Jullie streven doelbewust naar het creëren van je eigen realiteit en dat heeft de bedoelde creatie van de Hemel op Aarde in gang gezet. Zien jullie nu waarom wij zeggen dat jullie het goed doen? Jullie hebben het recht verdiend om de titel “Lichtwerker” te dragen en nu zijn jullie het recht aan het verdienen om de titel “Engel” te dragen.

Hoe kan ik Spirit duidelijk horen?

Jullie leiding is sterk en toch vragen velen van jullie: “Hoe kan ik mijn leiding versterken?” Hoe kan ik mijn gidsen horen en hoe heten ze? Het is voor ons zo moeilijk wanneer jullie deze menselijke vragen stellen, want menselijke eigenschappen toepassen aan onze kant van de sluier beperkt alleen maar de ware grootsheid van Thuis. Veel van de namen die jullie zoeken zijn niet in aardse taal te vertalen. Heb geduld. Het duurt niet lang meer voordat jullie ze duidelijk zullen horen. Voel de liefde die wij voor jullie hebben want dat is de manier waarop we nu het beste communiceren. Voel het wanneer we achter jullie komen staan met onze engelenomhelzingen en accepteer de liefde die wij voor jullie hebben. Er zijn momenten waarop wij jullie zouden willen omhelzen, jullie willen onderwijzen en jullie alles willen geven waar jullie om vragen. Er zijn momenten waarop we beide handen naar jullie uitsteken om je hartchakra aan te raken. Voor ons is deze uitwisseling van vibratie overweldigend, maar jullie voelen alleen maar dat de haren op je armen overeind gaan staan. Weet dat wij er zijn en dat wij je aanraken. Stel je, zo je wilt, voor dat je een wanhopige ziel tegenkomt en dat je weet dat je de illusie van wanhoop weg kunt nemen wanneer hij/zij er mee in zou stemmen dat je hem/haar omhelst. Dat is vaak ons dilemma, want wanneer we jullie omhelzen maar onze omhelzing wordt niet geaccepteerd, vind er geen samensmelting van vibratie plaats. Nu vragen we jullie om de Engelen van de Aarde te zijn. Soms zal dat betekenen engelachtig aanwezig te zijn zonder erkenning. Verspreid deze energie op de manier waarop alleen jullie dat kunnen, ga rustig achter iemand staan en raak hem/haar aan op de manier waarop de engelen van Thuis jullie aanraken. Doe dat fysiek bij elke gelegenheid die zich voordoet en wanneer het niet gepast is dat in fysieke vorm te doen, doe het dan met behulp van je woorden en handelingen. Bied deze ondersteunende engelenomhelzing aan samen met je energie. Wanneer je dat doet, zullen de vibraties van Thuis met zo’n kracht door je eigen wezen stromen dat je nooit meer dezelfde zult zijn. Word een menselijke engel en je eigen illusie van wanhoop zal verdwijnen. Wanneer je deze gereedschappen in het dagelijkse leven gaat gebruiken, breng je jezelf en de hele mensheid naar een hoger niveau.

Hoe om te gaan met problemen

Jullie biologie is aan het veranderen en dat stelt jullie voor problemen. Het schijnt dat mensen niet erg bedreven zijn in de kunst van veranderen. De Hoeder heeft daar een prachtige grap over. Hij zegt dat alle dingen die hij ooit heeft opgegeven vol diepe krassen zitten. We begrijpen jullie weerstand tegen verandering want jullie leven al zo lang vanuit de behoefte tot overleving. En nu worden jullie gedreven door de behoefte aan eenheid. In deze moeilijke tijden waarin jullie je gevoel voor richting kwijt zijn, ligt de sleutel tot je passie in het uitspreiden van je eigen vleugels. Zoek in moeilijke tijden een gelegenheid om anderen om je heen te helpen hun vleugels te zien. Zoek de engelen om je heen en help hen hun ware aard te herkennen. Wanneer zij het woord “engelen” niet willen gebruiken, geef hen dan een ander woord. Spreek de taal waarbij zij zich het prettigst voelen, net zoals wij dat met jullie doen.

Karma verzilveren/incasseren

Dit zijn heel bijzondere tijden op het Speelbord van de vrije keuze. Het collectieve karma van al jullie incarnaties heeft jullie het recht gegeven hier op dit moment te zijn om deze rol te spelen. We zien dat velen van jullie het gevoel hebben omringd te zijn door problemen en strijd en bij alles weerstand ondervinden. Jullie hebben alle invloed waarover jullie beschikten gebruikt om precies in deze tijd hier te kunnen zijn. Dit is de gelegenheid waarom jullie hebben gevraagd, dit is de tijd om je menselijke vleugels uit te spreiden en engelen te worden. Ga naar anderen toe en omhels hen met je eigen engelachtige persoonlijkheid, want je behoort tot de familie van Michaël en je draagt je vleugels op de juiste manier. Gebruik ze vaak en wanneer je ziet dat anderen er behoefte aan hebben, wanneer je ziet dat anderen zich niet kunnen herinneren wie ze zijn, steek rustig je hand uit en raak hen aan met de Engelenaanraking. En wanneer ze dat goed vinden, raak hen opnieuw aan. En wanneer het goed voelt ga dan achter hen staan en spreid je vleugels om hun hart aan te raken.
Raak anderen aan met je vleugels en je passie. Want wanneer je dat doet, breng je je eigen passie Thuis. Wanneer je dat doet word je de grootste expressie van God in menselijke vorm. Wanneer je dat doet word je niet alleen een menselijke engel, maar trek je ook de andere engelen van Thuis aan. Want je staat als engel niet alleen. In de Hemel is het niet mogelijk om alleen te staan. Wanneer je om je heen kijkt zie je ons niet, toch zijn er dagelijks honderden engelen die je bezoeken. Jullie zijn de gezegende mensen die het recht hebben verdiend om deze rol te spelen. Er zijn veel toeschouwers die elke beweging van je volgen en die wensen dat het hun taak was om jouw rol te spelen. Leef in die wetenschap en vertrouw je innerlijke leiding, die je nu hier gebracht heeft. Jullie zijn de meesters die er in toegestemd hebben de sluier van vergetelheid te dragen en te vergeten wie ze zijn. Hoewel jullie het erfdeel van Thuis niet kunnen herinneren, kunnen jullie dat nooit verliezen. We zijn hier om jullie te helpen deze vibraties van Thuis naar de planeet te brengen. Daarvoor zijn jullie hier gekomen en daarom houden we zo veel van jullie. Wij zijn heel trots op jullie want jullie hebben de werkelijkheid van Thuis gecreëerd. Jullie hebben een begin gemaakt met het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier. Vanaf onze kant van de sluier is dat een prachtig gezicht. Jullie kunnen je de vreugde en het gejuich dat opgaat niet voorstellen wanneer iemand besluit om z’n kracht in eigendom te nemen. Jullie beïnvloeden daardoor wezens om je heen, wezens die zich bevinden op vele niveaus, zelfs tot diep in de overtoonlagen waarvan jullie je niet eens bewust zijn. Het aantal ogen dat op jullie gericht is, gaat jullie aantallen ver te boven want jullie veranderen het paradigma (patroon) van Al Dat Is.

Raak elkaar aan zoals wij jullie aanraken

Wat jullie Aarde noemen is niets meer dan een collectieve vibratie van de gehele mensheid. De Aarde is aan het veranderen omdat de mensen door hun individuele keuzes hun vibraties verhogen. Zie hoe de misdaadcijfers blijven dalen. Zie hoe mensen in alle maatschappelijke standen naar hogere waarheden beginnen te reiken en deze waarheden op alle terreinen van de menselijke ervaring gebruiken. Zie hoe de denkbeeldige lijnen die jullie gescheiden houden, beginnen te vervagen. Dat zijn directe gevolgen van de verhoging van de collectieve vibratie van de mensheid door individuele keuzes. Wees blij met die keuzes, zoals wij dat ook zijn!
Op jullie verzoek zijn wij hier gekomen om jullie te helpen herinneren wat je ware erfdeel is. Wij zijn bij jullie allemaal. Wij zijn er in de stilte tussen je ademhalingen hoewel je ons niet kunt horen, en hoewel we wellicht alleen maar in staat zijn om de haren op je armen overeind te laten komen. Word je op die momenten bewust van je hart, want wij zijn het die je omarmen met onze vleugels en je aanraken met onze engelenaanwezigheid. Wij gebruiken de Engelenaanraking. We vragen jullie om dat ook te doen. Vind manieren om het beste van je omgeving te maken door de mensen om je heen te helpen zien wie ze zijn. Vind manieren om vreugde en passie in je leven te brengen door de mensen om je heen in hun kracht te zetten. Op deze manier zul je niet alleen vreugde voor jezelf vinden maar creëer je ook de Hemel op Aarde voor iedereen. Stap in je passie want dan speel je de grootste rol die je voor jezelf geschreven hebt. Dan ben je het nuttigst voor jezelf, het Universum en voor Spirit. Daarin ligt de grootst mogelijke samensmelting van Universele energieën. Eens was de Aarde afgescheiden van de Hemel. Die illusie is nu aan het verdwijnen. Wanneer jullie je vibraties verhogen creëren en incarneren we samen als één geheel. De Universele Energie is nu de energie van Hemel en Aarde door elkaar aan het mengen.

Wanneer jullie jezelf maar eens zouden kunnen zien zoals wij dat doen. Wanneer we jullie als geschenk maar eens een schouwspel konden laten zien door de sluier heel eventjes opzij te trekken, dan zouden jullie je Thuis herinneren en je eigen grootsheid zien. We doen dat vaak in jullie dromen en jullie worden dan heel opgewonden wakker want jullie hebben gezien hoe eenvoudig het is. Ja, het is eenvoudig. Neem de vibratie van de gevoelens uit zo’n droom in je op en draag die met je mee en laat anderen de flonkering in je ogen zien. Raak anderen aan met deze speciale engelenomhelzing ter herinnering aan de engel die je bent. Raak hen aan! – Raak hen aan! – Raak hen aan! – En wij zullen jullie aanraken. Want het is onze grootste eer om onze vleugels voor jullie uit te spreiden wanneer jullie in de rol van menselijke engelen stappen. Het is onze grootste eer om jullie aan te raken, en hoewel jullie dat niet kunnen voelen, zeggen we jullie dat de boodschap wel doorkomt. Jullie weten wie wij zijn en jullie herinneren je Thuis. Dat heeft jullie hier naar toe getrokken en ga dat nu delen met anderen. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie menselijke engelen worden, die hun vleugels uitspreiden om mensen om je heen aan te raken. Er is nog zoveel te zeggen maar we kunnen dat niet allemaal in één sessie doen. Voor vandaag is dit genoeg want jullie gaan hier weg met het gereedschap van de Engelen in je bezit. Gebruik dit gereedschap goed en vaak want wanneer jullie je vibraties met elkaar vermengen, dragen jullie de vibraties van de familie van Michaël. Accepteer de verantwoording voor het creëren van je hoogst mogelijke werkelijkheid en raak anderen aan wanneer je daartoe in de gelegenheid bent. Deel je vibratie met anderen om je heen, wanneer/zoals wij jou aanraken. We danken jullie dat jullie ons hier gebracht hebben. We danken jullie dat jullie hier samen gekomen zijn om in elkaars ogen te kijken en te herinneren wie jullie zijn. Jullie zijn de menselijke engelen en het is ons een grote eer om in jullie nabijheid te kunnen zijn.

Met de grootst mogelijke achting vragen wij jullie opnieuw elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en de bekrachtigingsfactor te gebruiken, maar bovenal goed samen te spelen.

de groep

Van Steve
Voor degenen die geen toegang hebben tot de foto’s op Internet http://www.Lightworker.com/beacons/touch.shtml, zal ik de engelenaanraking uitleggen:

Houd je twee middenvingers bij elkaar. De twee buitenste vingers iets omhoog en los van de middelste vingers om de vleugels van een engel uit te beelden. Stop je duim in de palm van je hand. De ene omhelzing waar ze het over hebben is het omhelzen van mensen terwijl je voor hen staat: sla je armen om hen heen en raak hun hartchakra aan op hun rug. De ondersteunende engelenomhelzing waar ze het over hadden is wanneer je mensen omhelst terwijl je achter hen staat: sla je armen dan om hen heen en raak hun hartchakra aan de voorkant aan. Zoals ze in het bericht al zeiden: “Raak anderen met deze speciale omhelzing aan ter herinnering aan de engel die je bent.” Gebruik deze omhelzing fysiek en energetisch iedere keer wanneer je de kans hebt om energie te zenden naar anderen, die daar behoefte aan hebben. Ik visualiseer vaak het zenden van omhelzingen naar mensen wanneer ik privé-sessies over de telefoon geef. Geloof me, het werkt! De magie ligt niet in de manier waarop je je vingers houdt – de magie komt van jullie. Jullie zijn de Menselijke Engelen. En het doet me veel genoegen om jullie daaraan te helpen herinneren. Een stevige Engelenomhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother

Copyright Aantekening:
Copyright 2003 Steve Rother. Deze informatie mag in zijn geheel of gedeeltelijk verspreid worden op voorwaarden dat er geen kosten berekend worden en dat deze tekst er aan toegevoegd is. Wanneer er een bewerkte of een gedeeltelijke versie gebruikt wordt, vermeld dan duidelijk dat dit een bewerkte of gedeeltelijke versie is en wijs de lezer erop dat de originele versie staat op http://www.lightworker.com/. Meer informatie over Steve Rother en de Groep kan gevonden worden op de websites: http://www.lightworker.com/ en http://www.lichtwerker.com/ of via Lightworker ++ 1 702 871 3317.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap