DELEN

Tom Kenyon met een Hathor boodschap

20september 2012
vertaling Winny Dijkstra     
In deze boodschap zullen we praten over enkele betekenisvolle relaties tussen een manifeste werkelijkheid en non-duale staten van bewustzijn.
Denken/Geest en Bewustzijn.
Voordat we verder gaan, echter, willen we een onderscheiding maken tussen de termenconsiousness en mind, (bewustzijn en denken.) Als we die woorden gebruiken.
Voor ons is bewustzijn transcendent (=alles te boven gaand) bij alle fenomenen en is niet gebonden aan neurologische activiteit in jullie zenuwstelsel. Verder is bewustzijn transcendent aan tijd en ruimte, zoals jullie die waarnemen. En via het voertuig van jullie bewustzijn is het dat je kunt reizen door energetische vortices (vortexen) die buiten de beperkingen gaan van belichaamd bestaan.
Het denken (mind) zoals wij(de Hathors) die term gebruiken, wijst op zintuiglijke, mentale en emotionele belevenissen die je hebt, als resultaat van verschillende veranderingen in je zenuwstelsel. Inderdaad, als je deze woorden leest, schep je hun betekenis via de werking van je stoffelijke hersenen en zenuwstelsel. Jullie scheppen de betekenis van onze woorden via het raam van je denken, maar dit raam wordt geschapen en beheerst door beperkingen van jullie zenuwstelsel.

Onze boodschappen worden linguïstiek gecodeerd maar op diverse plekken in de syntax(orde)[zinsopbouw] van jullie communicaties zitten er vortices[vortexen] – wormgaten – waar doorheen je tijdelijk je mind kunt transcenderen en binnengaan in het oneindige mysterie van bewustzijn.

Hoe Wij de Hogere Dimensies Zien
In onze ervaring van onszelf, bestaan we in veelvoudige dimensies van bewustzijn en afhankelijk van ons niveau van persoonlijke evolutie manifesteren we in de vierde tot in de twaalfde dimensies. Via de negende dimensie kunnen we veranderen van onze anthropomorfische vorm, die mensachtig is in zijn verschijning of naar ons lichtlichaam.

Terwijl we naar de 10de dimensie verschuiven lossen alle verbindingen van onze anthropomorfie op. We worden dan voor alle bedoelingen en intenties, geometrische lichtvormen. Terwijl we verdergaan met onze eigen persoonlijke evolutie, kunnen we onszelf via de 10de, de 11de en de 12de dimensies uitdrukken op veelvoudige wijzen.

Iedere progressie omhoog in bewustzijn, brengt een groter begrip met zich mee van onderlinge verbondenheid van alle wezens en alle aspecten van de kosmos. Deze vreemde paradox van bestaan wordt helder duidelijk terwijl we de 10de dimensie ingaan.
Onderlinge Verbondenheid en Non-dualiteit
We delen deze informatie omdat er iets gelijksoortigs gebeurt voor jullie, terwijl jullie overgaan naar de hogere dimensies van je eigen wezen. In de 10de tot in de 12de dimensie breidt besef van onderlinge verbondenheid zich uit, en dat doet ook het bewustzijn van non-dualiteit – de Moeder van Alle Dingen. Dit is inderdaad de paradox van bewustzijn die we eerder noemden, en het is er een waarover wordt gesproken in sommigen van jullie Perennial Philosophies.[Eeuwigdurende Filosofieën]
Voor ons is het verkrijgen van non-dualiteit niet de laatste bestemming maar eerder een cantilever* naar groot meesterschap en een begrip van hoe je gunstige resultaten schept.
* cantilever =is een verbindingsklamp om vooruitstekende delen op de wijze van een console te ondersteunen, ook ‘een kraagligger’)

Hoe Wij Non-Dualiteit Zien
In een non-duale staat van bewustzijn, beleven wij, net als jullie het verdwijnen van oppositie. In non-duale staten van bewustzijn, verdwijnt dualiteit – zoals die wordt ervaren in relatief bestaan – en dan gaan we een grotere zin van gecentreerd bewustzijn en sereenheid binnen.
In de diepste staten van non-dualiteit is er alleen maar een zuiver bewustzijnservaring in zichzelf.
Het is belangrijk je te realiseren dat non-duale staten van bewustzijn relatief zijn voor de waarnemer. Dus, als je non-dualiteit ervaart via je hart chakra, dan kun je heel goed onpersoonlijke liefdeervaren – een diepe zin van kosmische verbinding.

Inderdaad word je in deze staat van eenheid tussen non-dualiteit en het hart, verblind en val je voor alle bedoelingen en intenties in liefde met de kosmos. En in die paradox van het hart, word je deGeliefde, en alles dat je ziet en gadeslaat is ook de Geliefde.

Daar dit een prachtige staat van bewustzijn is, is het geen zuivere non-dualiteit. Terwijl jullie omhoog gaan naar de hogere chakra’s veranderen de ervaringen van non-dualiteit. Als je in je kruincentrum woont, wordt non-dualiteit ervaren in zijn zuiverste vorm – zuiver bewustzijn van zichzelf. Er is geen zin van een persoonlijk zelf in deze hogere dimensies van non-dualiteit.

De paradox van schepping is dat deze zich ontvouwt van de zuiverste staten van non-dualiteit naar de meest gepolariseerde staten van bestaan. Aldus, hebben jullie in je bewustzijn de twee schijnbaar tegenstrijdige staten van relatief bestaan (dit is je belichaamd leven in tijd en ruimte) en non-duale staten van bewustzijn waarin alle polariteiten en conflicten verdwijnen.

Ons perspectief, zoals eerder gezegd, is dat non-duale staten van bewustzijn cantilevers zijn naar groter meesterschap van schepping en geen eindpunt of een doel van evolutie.

Onderlinge Verbondenheid versus Eenheid
Hier is het dat we voelen dat het noodzakelijk is om te praten over een belangrijke onderscheiding tussen onderlinge verbondenheid en het concept van “eenheid”. Wij zien niet dat deze twee termen onderling uitwisselbaar zijn. Er zijn veel verschillende definities van “eenheid” op Aarde en dus is het niet mogelijk om te praten over alle subtielheden en onderscheidingen.

In plaats hiervan zullen we onze aandacht keren naar wat wij als een fundamentele onderscheiding zien. Sommige personen denken dat onderlinge verbondenheid hetzelfde is als “eenheid” en dat als je binnengaat in hogere staten van bewustzijn en in hogere dimensies van zijn, dat je dan opgaat in een bal van licht, waarin alle verschillen verdwijnen. Zo zien wij dit niet.

Onderlinge verbinding of onderlinge verbondenheid  is de erkenning dat alle wezens en alle aspecten van de kosmos onderling gerelateerd zijn maar dat terzelfder tijd wezens unieke verschillen hebben.Die verschillen zijn fascinerend en uniek. Soms zijn ze irriterend en soms zijn ze verrijkend. Maar die verschillen zijn deel van het weefsel van manifeste werkelijkheid, en die zijn niet overbodig.

Een van de moeilijkheden die we zien in het concept “eenheid” zoals  heden gepropageerd (verspreid) wordt door sommige mensen in de New Age en in de Persoonlijke Groei gemeenschappen, is dat de unieke verschillen tussen mensen worden gedenigreerd en enigszins niet geacht worden, omdat alles “een” is, en juist energetische grenzen tussen mensen kunnen dat zijn, en zijn dat ook vaak,. En verder gebruiken individuen dit geloofstelsel (d.w.z. “eenheid”)  als een excuus om persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te vermijden. In onze ervaring van onszelf door alle dimensies heen, blijven wij unieke individuen, en in de hogere dimensies van ons wezen raakt onze uniciteit niet in de vergetelheid maar vertegenwoordigt juist grotere gelegenheden voor schepping.
De Aethos
We willen nu met jullie een middel delen om tot een van onze grootste culturele schatten toegang te krijgen en deze noemen wij de Aethos (uitspraak: Ah-ee-thos). De Aethos is een bandbreedte van bewustzijn die verankerd is in zuivere non-dualiteit.

Als een Hathor binnengaat in de 10de dimensie, zijn er veel gelegenheden en manieren om te manifesteren. Sommigen van ons willen tijdelijk in een gemeenschap van vibratie zijn. Die gemeenschap bestaat uit individuele Hathors in de 10de, 11de en 12de dimensies. Die individuen gaan in de non-dualiteit door hun eigen wilskracht en willen er een periode van tijd blijven, in deze vibratie van bewustzijn, ten gunste van andere wezens.

De meeste individuen blijven tijdelijk in de Aethos, terwijl enkelen geen teken vertonen om weg te gaan. Als een wezen in de Aethos gaat, wordt alle persoonlijke onderscheiding aan de kant gezet. Een wezen dat in de Aethos zit heeft geen naam. Alle persoonlijke identiteit is vervangen geworden door een totale onderdompeling in de non-dualiteit. Deze wezens”houden” die vibratie vast van non-dualiteit ten gunste van anderen omdat non-dualiteit de Moeder is van alle Dingen en het onderliggend weefsel van alle bestaan.

In de aanwezigheid zijn van een Aethos is opgeheven worden in de non-dualiteit.
Jullie ervaring om bij een Aethos te zijn zal verschillen van een ander zijn beleving, gebaseerd op je eigen niveau van evolutie en de zaken in de dualiteit die je onder ogen ziet.
Maar ondanks hoe complex of moeilijk je persoonlijke zaken ook mogen zijn, in de aanwezigheid te zijn van een Aethos zal je opheffen en daarom delen we in deze tijd die informatie mee.

Sommigen van jullie die hoogontwikkeld zijn, zullen eenvoudig door de naam Aethos te horen, zijn non-duale aard begrijpen, het zal genoeg voor jullie zijn om in gemeenschap te gaan met non-dualiteit door deze mogelijkheid.

Veel mensen echter, zullen zo’n pad of methode intrinsiek moeilijk vinden. En dus bieden wij een schat aan geluid aan om jullie te helpen. Deze sound Meditatie (Geluid Meditatie) is een analoog van de lichtrijken waar de Aethos woont.

De Aethos zendt vibraties van licht uit en die trillingen kunnen naar beneden getransformeerd worden naar de hoorbare reeks van het menselijk gehoor. Aldus, wat jullie zullen horen, als je luistert naar De Aethos Sound Meditatie,  is een vertaling van licht naar geluid. Het is de harmonische essentie van de Aethos zoals die zich manifesteert in de 10de dimensie.

We stellenvoor dat jullie experimenteren door te luisteren naar deze unieke schat aan geluid op diverse manieren. De eerste manier zou zijn om te luisteren met je volle aandacht op het geluid. Laat het geluid de voornaamste focus zijn van je attentie en als je denken afdwaalt, breng het dan terug naar het geluid.
De tweede manier is om er naar te luisteren met je focus of aandacht op je hartchakra in het centrum van je borst.
Luister er daarna naar met het besef in je keelchakras.
Vervolgens luister er naar met je focus of je aandacht in je Derde Oog (Ajna), dat zit tussen je ogen op de brug van je neus.

En ten slotte, luister naar De Aethos Sound Meditatie met je aandacht in je kruinchakra bovenop je hoofd.
Voel en merk de verschillen die omhoog komen als je luistert naar De Aethos Sound Meditationvanuit die diverse chakra ’s. De meesten van jullie zullen vinden dat het natuurlijker voelt om naar De Aethos Sound Meditatie te luisteren met je focus of aandacht in een van je chakra’s. Dit chakra is het focus dat we voorstellen waar je mee luistert, in voorbereiding voor de geluidsmeditatie die bij de komende Wereld Meditatie zal gebeuren.

De Evolutionaire Intelligentie Test
Vanuit ons perspectief is een van de kenmerken van een geëvolueerd bewustzijn, de herkenning van onderlinge verbondenheid. Deze herkenning is een evolutionaire intelligentie test en jullie soort/ras zit er midden in. De mensheid kan niet doorgaan met leven, collectief, zoals zij heeft gedaan – in misleiding levend dat mensen de Aarde kunnen plunderen zonder consequenties naar de Aarde, naar haar myriaden levensvormen of naar de mensheid zelf.

De Wereld Meditatie
Het doel van de Wereld Meditatie is om een trillings kwaliteit aan de emotionele atmosfeer van jullie planeet toe te voegen.

Jullie hebben het inherente recht om dit te doen omdat jullie in tijd en ruimte geïncarneerd zijn en omdat jullie tijdelijk op deze Aarde wonen. Als bewoner van deze planeet, heb je het recht om gunstige resultaten aan te zetten.

Het specifieke doel van deze Wereld Meditatie is om de collectieve menselijk erkenning van onderlinge verbondenheid te versnellen  en een doorgang uit moerassen van bedrog van het menselijke collectieve geschiedenis naar een nieuwe samenstand van cultureel geloof te brengen dat zal dienen om de hogere bestemming van de mensheid te ontvouwen. Dit zal gedaan worden door de werking van jullie voorstelling – de kracht van je wil en intentie – samen met de creatieve potentiëlen die wonen in non-duale staten van bewustzijn.
De datum en tijd van deze Wereld Meditatie zal zijn op 4 november tussen 3.00 uur en 4:00 uur na de middag in PST(= Pacific Standard time) [winny is in Nederland op 4 november : tussen 23:00 uur en 24:00 uur ’s nachts GM. Daar de meditatie op wereldniveau is, is het nexus punt (schakelpunt) van de energie in Seattle, Washington. Het is in het laatste uur van een Hathor Intensief die wij noemen: The Art of Seeding New Realities.  Oftewel: De Kunst om Nieuwe Werkelijkheden te Zaaien. 

Voor de duur van deze meditatie, zullen de Aethos in de ruimte binnengaan die gecreëerd zal worden door degenen die de Intensive bijwonen. En vanuit dit nexuspunt, zullen de Aethos hun energieën uitbreiden naar de wereld, naar iedereen die er voor koos om zich bij ons en deze onderneming te voegen.(die Wereld meditatie dus)
Het maakt niet uit waar op aarde je stoffelijk bent. Verder, terwijl de formele meditatie in Seattle zal beginnen om 3:00 uur PM en eindigen om 4:00 uur PM, zal de energie die gegenereerd wordt door de Aethos 25 uren doorgaan. Met andere woorden zullen de Aethos doorgaan deze energieën uit te zenden vanuit de 10de  dimensie naar de mensen die willen deelnemen aan de Wereld Meditatie van 4 november 2012 van 3:00 uur PM PST tot aan 4:00 uur PM de volgende dag 5 november PST.(in Nederland zie onderaan, bij Tom’s observaties op pagina 9)
Je kunt steeds/voortdurend of deels met de Wereld Meditatie meedoen tijdens deze 24 uur periode.

In feite kun je ook die specifieke meditatie binnengaan als je, wanneer dan ook, de gedachtevorm van onderlinge verbondenheid wilt “uitzenden” naar de mensheid.  Als je de meer intensieve fasen van planetaire transformatie collectief wilt binnengaan, zullen degenen  van jullie die afgestemd zijn op de werkelijkheid van onderlinge verbondenheid, “weten” wanneer het gunstig is om deze gedachtevorm naar je mede mensen te zenden via de werking van deze specifieke meditatie.

Als je deze meditatie wilt gaan ondernemen is het belangrijk te begrijpen dat je niet direct het resultaat van de gebeurtenissen aan het beïnvloeden bent maar eerder “zend je” een gunstige gedachtevorm “uit”  naar het menselijke collectief. Wat individuen willen doen of niet, echter in relatie met de verwerkelijking van onderlinge verbondenheid, zit dit in de soevereine voorzienigheid van ieder individu.
Verder, komen de Aethos niet en zijn in feite niet in staat om zich met het menselijk bewustzijn te bemoeien. Een menselijk persoon moet in een trillingsverbinding willen gaan met de Aethos. Met andere woorden, de Aethos ondernemen geen actie. Zij stralen gewoon hun natuur uit, en dat is non-duaal bewustzijn.

De Feitelijke Meditatie
Tijdens de meditatie stellen we voor dat je 30 minuten begint te luisteren naar De Aethos Sound Meditatie. In die fase focus je je aandacht in je hart chakra behalve als je intuïtief voelt dat het beter is om je aandacht in een ander chakra te leggen.

Na het luisteren naar de Aethos Sound Meditatie zit dan gewoon in stilte met je bewustzijn in je hartchakra ( of in een ander chakra waar je voor gekozen hebt om mee te werken) Na een minuut of zo van focussen op je gekozen chakra, stel je dan voor dat een deel van je (dwz je KA of “etherisch dubbel”)  boven je op uitrijst waar je stoffelijk bent op aarde. Stel je voor en merk dat deze tweede jij,  die precies lijkt op de stoffelijke jij, naar een positie zweeft 90 km boven de Aarde, waar je de handen geeft aan hen van over de hele Aarde die met de meditatie hebben meegedaan.

Dit handen schudden is een symbolische vertegenwoordiging van de gedachtevorm die we “onderlinge verbondenheid” noemen.  Dit is de herkenning en de erkenning dat de hele mensheid onderling is verbonden en dat deze onderlinge verbondenheid tegelijkertijd bestaat samen met de unieke verschillen van alle individuen.
Degene met wie je handen schudt kan best wonen in een afgelegen gebied ver van jou verwijderd, op de Aarde. Hij of zij kan een andere kijk hebben van de werkelijkheid. Hij of zij kan een andere godsdienst volgen dan jij of er helemaal geen hebben. De persoon met wie je de handen vasthoudt kan hele moeilijke problemen onder ogen zien anders dan jij dat doet, vanwege zijn of haar locatie op de Aarde en de cultuur waarmee hij of zij zich moet conformeren. En toch, ondanks alle verschillen zijn jullie onderling verbonden.

Jullie handen vasthouden in deze zee van onderlinge verbondenheid. zullen ook de Devische koninkrijken doen, de spirits van de Aarde, de elementalen, en de myriaden levensvormen op jullie Aarde doen, maar ook de Aarde zelf. Voor degenen van jullie die zich bewust zijn van de veelvoudige dimensies kun je heel goed een samenzijn voelen met intergalactische intelligenties maar ook met kosmische lichamen, inclusief de Zon en de Centrale Zon – het zwarte gat dat het centrum vormt van jullie galaxy.

Wij realiseren ons dat sommigen van jullie die dit lezen zo ontmoedigd zijn over de kwaliteit en de status van de mensheid dat je het moeilijk kan vinden, of zelfs onmogelijk, om handen te sluiten met je medemensen. Als je een van die personen bent, stellen we je voor om handen te schudden met natuur spirits, en je zult dan door die daad, ook meer toevoegen aan de potentie van de transformatie.

Voorbereiding Voor de Wereld Meditatie
Als je er voor kiest om met ons mee te doen in de Wereld Meditatie, vragen we dat je op regelmatige basis begint werken met de Aethos Sound Meditation. De bedoeling van dit voorbereidingswerk is zodat je bekend raakt met de staten van bewustzijn in je die geproduceerd worden door de Aethos.

Als je hebt te maken met moeilijke zaken in je leven, stellen we voor dat je minstens een keer per dag luistert naar De Aethos Sound Meditation. Dit is om je te helpen in een andere staat van bewustzijn te gaan, en vanuit dit perspectief zullen je problemen verminderen en/of zal je vermogen om er mee om te gaan toenemen.
De verdienste hiervan is dat je wordt opgetild en we hebben zoveel mogelijk opgeheven individuen nodig om mee te doen met de Wereld Meditatie. Laten we het anders zeggen… als je vol raadselen zit met persoonlijk giftigheid, werk dan iedere dag met De Aethos Sound Meditation, ten eerste ten voordele van jezelf en ten tweede voor de wereld sangha (gemeenschap).

Jullie zijn, echter, ook welkom om naar De Aethos Sound Meditation te luisteren en die te gebruiken als een persoonlijk transformatie instrument, zelfs als je niet van plan bent je te voegen bij de Wereld Meditatie.

De Aethos Sound Meditatie:  Laatste Overdenkingen
Met genoegen en grote verwachting presenteren we jullie The Aethos Sound Meditation. We vertrouwen erop dat deze jullie een gevoel van sereenheid brengt en een grotere capaciteit om met de chaotische gebeurtenissen van jullie wereld om te gaan.

Het is ook onze verwachting dat de Aethos een pad zullen openen naar jullie eigen non-dualiteit en dat jullie, als manifeste schepper-wezens, die twee samen brengen  – de uniekheid van jullie leven en de kracht van non-dualiteit.
Moge deze vereniging een weldaad voor jullie zijn en voor al jullie relaties.

De Hathors,  
20 september 2012


Tom’s Gedachten en Observaties
Ik vind deze specifieke Hathor boodschap er een van hun meer dicht verpakte lichamen van informatie en zelfs na deze veelvoudig te hebben herlezen, vind ik nog steeds nieuwe niveaus van inzicht.
Er worden diverse gebieden besproken, maar ik wil mijn commentaar beperken tot de Aethos, en de Sound Meditatie die het eerste deel zullen vormen van de Wereld Meditatie van 4 november.
De Aethos
Mijn eerste ontmoeting met de Aethos gebeurde ongeveer een jaar geleden in de voorbereiding voor een Hathor Intensive, die genoemd werd  Licht Transmissies. Enige maanden voor dit gebeuren zat ik in een van mijn periodieke bestaande angsten(in de rats) toen mijn mentor me escorteerde door de rijken naar de 10de dimensie waar hij me instrueerde om gewoon te “zitten” met de Aethos.
Ik was onmiddellijk gekalmeerd en kwam spoedig in wat ik herkende als een soort Samadhi (yogi-trance) waarin ik dieper en dieper begon te zinken in een non-duale status van bewustzijn. De agitatie die zo duidelijk enkele uren mijn denken had gecommandeerd loste in enkele minuten plotseling op. En dit, geen klein feitje, gebeurde, gewoon door mijn “zitten”in de tegenwoordigheid van de Aethos.
Terwijl de Hathors in deze boodschap het idee vertelden van non-dualiteit die opduikt in diverse Eeuwigdurende Filosofieën, sommigen ervan lopen terug naar de Upanishads en de Bhagavad Gita van het oude India, de non-duale leringen van diverse mystici maar ook de essentiële leringen van het Boeddhisme, om maar een paar te noemen.
De Aethos waar ik bij “zat” was, zoals ik eerder zei, een 10 dimensionale Hathor, en toen ik dit wezen helderziend zag, zag ik “het” duidelijk als een bal van licht bestaand uit dertien tegen elkaar in draaiende sferen(bollen) die in elkaar vast zaten. Mijn idee is dat de ratio’s die door deze tegen elkaar gestelde roterende sferen werkten, combineren om een non-duale energie te creëren, die me zo sterk beïnvloedde.
Ik wijs op dit wezen als een “het” omdat het geen teken van sekse had. Terwijl de Hathors die ik ontmoet heb in de vierde tot aan de negende dimensie een lichtlichaam en een sekse anthropomorfogenetische vorm hebben, hebben de Hathors die ik ontmoette in de 10de, 11de en de 12de  dimensies zichzelf alleen laten zien als geometrische lichtvormen.
De Aethos Geluid Meditatie
Toen ik The Aethos Sound Meditation opnam, was het deze 10de dimensionale Hathor die me leidde. Vanuit een technisch punt was het een fascinerende ervaring. Toen ik elk van die acht tracks waaruit die opname bestaat, opnam, veranderde dit wezen mijn stem op bepaalde wijze en in diverse ratios naar vorige opgenomen geluiden. Nadat ik de fundering tracks had neergelegd ‘layerde’ ik ze en ‘loop-de’ ze, volgens de leiding van deze Hathor, om de licht fluctuaties die ‘zijn’ wezen vormden, te benaderen. Er kwam geen elektronische manipulatie van het geluid aan te pas – wat betekent dat ik die EQ op geen enkele wijze veranderde, noch werd er een trilling of ander effect aan mijn stem toegevoegd. De geluiden die je hoort in The Aethos Sound Meditation zijn compleet natuurlijk en verstoken van enig effect, zo moeilijk te snappen nadat je er naar geluisterd hebt.
Aan het eind van deze boodschap zul je twee linken vinden naar twee verschillende versies van deze geluidsmeditatie. De eerste is 5 minuten en 4 seconden lang. Het is een manier voor jullie om ‘de wateren te testen’, zogezegd en ik stel voor om met deze te beginnen. Zie wat er zich voor je ontvouwt in die korte vijf minuten die het kost om er naar te luisteren.
Werk met die vijf minuten audio opname op de wijzen zoals de Hathors zeiden. Luister er eerst naar met je focus of aandacht in je Hartchakra (onder je borstbeen en in het centrum van je borst). Luister er dan naar met je aandacht in je Keelchakra. En luister er vervolgens naar met je aandacht in je Derde Oog (tussen je ogen, op de brug van je neus), en ten slotte, luister er naar met je aandacht in je Kruin Chakra (bovenop je hoofd). Je wilt dit misschien in aparte luister sessies doen om een “energetische overlading” te voorkomen.
De tweede versie is voor degenen die aan de Wereld Meditatie op 4 november willen meedoen en/of voor degenen die langere tijd willen binnengaan in de aanwezigheid van de Aethos. Deze tweede audio file is 30 minuten lang, dat is de tijd waarin de Hathors met de Aethos zullen doorbrengen voor het symbolisch handen ineensluiten in de laatste fase van de Wereld Meditatie.
Als je van plan bent om mee te doen met de Wereld Meditatie. Stel ik sterk voor dat je flinke tijd voor 4 november naar die uitgebreide versie gaat luisteren. Dit is, zodat je ervaring krijgt met die diverse staten van je geest die de geluidsmeditatie bij je produceert.
Aanwijzingen voor De Wereld Meditatie.
Zoals de Hathors zeiden, de energieën van de Aethos zullen worden uitgebreid naar iedereen die deelneemt aan de Wereld Meditatie, in een periode van 25 uren, beginnend op 4 november om 03:00 u PM PST (na de middag in Pacific Standaardtijd)  [dit is vanaf 23 uur onze tijd] en dit eindigt op 5 november om 04:00 u PM PST. [In Nederland: 23:00 plus een uur = 00:00 u in de nacht van 5 op 6 november]
Dit betekent dat je de meditatie binnen kunt gaan en je met de wereld sangha (gemeenschap) kunt meedoen, wanneer dan ook in die vijf en twintig urige periode. De precieze tijd van de Meditatie in Seattle voor je eigen tijdszone, kun je opzoeken bij diverse soorten wereldtijden of hierop:   http://www.timeanddate.com/worldclock/
Begin de Meditatie door 30 minuten te luisteren naar The Aethos Sound Meditation.  Dit is om de staat van je bewustzijn te verhogen en om de creatie aan de gang te brengen, daar de Hathors beweren dat non-duale staten van bewustzijn kraagliggers zijn naar creatieve staten.
Daarna stel je je voor dat je KA (je etherisch dubbel), of een versie van je, omhoog zweeft naar een positie van rond de 90 km boven waar je je op de planeet bevindt. Dan stel je je voor om je hand uit te steken naar anderen rond de wereld. Dit handen geven is een daad van je voorstelling dat een erkenning betekent van onderlinge verbondenheid. Zoals de Hathors uitlegden ontkent dit soort onderlinge verbondenheid niet onze verschillen. Die sluit deze allemaal in. De daad om elkaars handen te sluiten boven de Aarde erkent dat we allemaal onderling verbonden zijn, inclusief andere levensvormen en zelfs ook met energetische intelligenties.
Hoe lang je in deze denkbeeldige staat blijft, dat is aan jullie  Ik stel voor minstens 5 tot 10 minuten. Als je geest afdwaalt, en dat zal deze zeker doen, breng gewoon je focus van aandacht weer terug naar de “jou” die 90 km boven de Aarde zweeft.
Nadat je de Wereld Meditatie hebt gedaan, is het een ideale tijd om The Sphere of All Possibilitiesop gang te brengen. (d.i. De Sfeer van alle Mogelijkheden vertaald: HathorsTomKenyon12aug29SfeerAlleMogelijkheden ) om energie te geven aan welke persoonlijke resultaten je wilt manifesteren. Als je deze Hathor Planetaire Boodschap niet hebt gelezen zou het goed zijn als je dat doet nog voor de Wereld Meditatie.
Als dit lijkt op andere Hathor Wereld Meditaties in het verleden, dan kan deze een energetisch geladen ervaring zijn. Als je veel intensiteit tegenkomt tijdens de meditatie, dan zal het goed zijn om erna te rusten, zelfs misschien even te gaan liggen, als dat mogelijk is.
Als je dit wilt, kun je de Meditatie herhaaldelijk binnengaan, zo vaak als je dat wilt in die 25 uren van die meditatie. Hoe jij je erbij voelt zal hier je gids zijn.
Opmerking: als je wilt werken met de 30 minuten Aethos Sound Meditation, dan download die in je computer en  ga er niet naar luisteren vanaf onze server. Als er te veel mensen luisteren naar The Aethos Sound Meditation vanaf onze server, op een bepaalde tijd, dan kan de server crashen – en daardoor kunnen ook anderen er niet meer naar luisteren of deze downloaden. En luister alsjeblieft niet naar de sound meditation vanaf onze website op de dag van de meditatie. De server zal dan niet iedereen meer kunnen bedienen. Download het dus dagen voor de meditatie.
Belangrijke opmerking: Luister ook niet naar The Aethos Sound Meditation in situaties waarin je alert moet blijven, zoals het besturen van een auto.
Maak niet het plan om er vanaf onze site naar de luisteren op de dag van de meditatie.
Jullie moeten het eerder downloaden en er klaar voor zijn.
Click here for The Aethos Sound Meditation (5 mins 4 secs)
Click here for The Aethos Sound Meditation (30 mins)

©2012 Tom Kenyon   All Rights Reserved   www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter its content in any way, credit the author and include this entire copyright notice. The Aethos Sound Meditation audio files are not part of this message and may not be posted on any other site. They are for your personal listening purposes only.

Information not directly related to this message

The long awaited new edition of The Hathor Material is now available. This revised and greatly expanded edition contains the original Hathor Material plus new material never before published. This new content includes the Geometry of Consciousness, which was some of the first information given to me by my Hathor mentors. This body of knowledge includes insights into how geometry can be utilized to expand consciousness and increase creativity as well as stimulate increases in multidimensional awareness and abilities. The book includes two companion CDs. The first CD is a collection of catalytic sound meditations taken from various Hathor Intensives. The second CD consists of guided self-mastery exercises, as well as guided meditations based on the Geometry of Consciousness. Click here to view The Revised and Expanded Hathor Material in The Store.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in