Akasha Kronieken
foto: Libusa- https://www.flickr.com/photos/128560165@N03/

Alle waarneembare materie komt voort uit een primaire substantie, of substantieloosheid dat voorbijgaat aan onze voorstelling, dat alle ruimte vult, de Akasha of lichtdragende ether, waar de levengevende Prana of creërende kracht op uitwerkt, dat alle dingen en fenomenen, in een eindeloze cyclus, doet bestaan.” – Nikola Tesla, Man’s Greatest Achievement, 1907

Welke filosofie of religie je ook aanhaalt, ‘akasha’ heeft in de kern meestal dezelfde betekenis. Het is Sanskriet (een heilige primaire taal van het Hindoeïsme) voor ‘ether’, in zowel de elementaire als metafysische betekenis. Het bestaan van deze ‘substantie’, om het maar een naam te geven, wordt al voorondersteld door wetenschappers en filosofen sinds antieke beschavingen, tradities en religies van duizenden jaren geleden. Het thema is aanwezig in zowel het Oosterse mysticisme/filosofie tot en met de Westerse en esoterische filosofie.

Let wel dat we het nu hebben we over Akasha, en niet over de Akasha Kronieken.

En zij stonden Apollonius toe vragen te stellen, en hij vroeg ze waaruit zij dachten dat de kosmos was samengesteld; maar ze antwoordden: ‘Uit elementen.” “Zijn er dan vier?” vroeg hij. “Nee, niet vier,” zei Larchas, “maar vijf.” “En welke vijfde kan er nog bestaan,” zei Apollonius, “naast water en lucht en aarde en vuur?” “Daar is nog de ether,” antwoordde de ander, “die we dienen te beschouwen als datgene waar de goden van gemaakt zijn; want net zoals stervelingen lucht inademen, zo ademen zij van onsterfelijke en goddelijke aard de ether in.” “Moet ik dan,” vroeg Apollonius, “het universum zien als een levend wezen?” “Ja,” zei de ander. – Het Leven van Apollonius van Tyana, Philostratus, 220 n. Chr.

akasha
foto door IAMAR_: https://www.flickr.com/photos/77359851@N08/

Akasha is in principe de basis van alle dingen in de materiële wereld. In verschillende filosofieën wordt het gezien als de onzichtbare drijfkracht achter de creatie van materie. Volgens velen is het de bron van energie voor materiële manifestatie. Dat is zeer interessant, omdat kwantumfysica heeft aangetoond dat menselijke gedachten, intenties, emoties en nog meer een directe invloed kan hebben op onze fysieke materiële wereld. De moderne wetenschappelijke theorieën erkennen Akasha niet als bestaand, maar het feit dat de kwantumfysica ons laat zien dat ruimte niet leeg is, geeft dit eeuwenoude concept in ieder geval meer geloofwaardigheid, als je het mij vraagt.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De akasha is niet-vernietigbaar, het is het fundamentele, absolute substratum waaruit kosmische materie voortkomt. Vandaar dat men de eigenschappen van aakaash niet vindt in de materiële eigenschappen, die in zekere zin relatief zijn. De aakaash is het eeuwig-bestaande, superfluïde realiteit, waarop creatie en vernietiging niet van toepassing zijn… Onze ogen zijn blind voor de realiteit van het geestelijke; wetenschappelijke experimenten kunnen het niet rechtstreeks waarnemen, omdat onze experimenten alleen de materiële eigenschappen waarnemen, wat niet dezelfde zijn als die van Akasha.” – (Idham thadhakshare parame vyoman. Parame vyoman) – Paramahamsa Tewari, Ingenieur, Natuurkundige en Uitvinder, “Spiritual Foundations”, www.tewari.org

Wat zijn de Akasha Kronieken?

De Akasha KroniekenWat zijn dan de Akasha Kronieken? Volgens verschillende academici in het veld van de theosofie (esoterische filosofie), zijn de Akasha Kronieken een soort database waarin de reis van een ziel ligt opgeslagen. Alice A. Bailey, auteur van meer dan twintig boeken over theosofische onderwerpen, zegt het volgende:

De Akasha Kronieken is als een immense fotografische film, waarin alle wensen en aardse ervaringen van onze planeet in zijn opgeslagen. Wie het waarneemt, zou het volgende erop afgebeeld zien: de levenservaringen van ieder menselijk wezen sinds het begin der tijden, de reacties op de ervaringen van het gehele dierenrijk, de bundeling van de gedachtevormen van een karmische aard (gebaseerd op verlangens) van elke menselijke eenheid door de tijd heen. Alleen een getrainde occultist kan het verschil uitmaken tussen echte ervaring en die astrale projecties die worden gemaakt door de verbeelding en sterke verlangens. – Light of the Soul, “The Yoga Sutras of Patanjali, Book 3”

Volgens de inmiddels overleden Edgar Cayce kunnen we de Akasha Kronieken zien als de supercomputer van het universum, een centrale opslag voor alle informatie van ieder individu dat ooit geleefd heeft in de hele kosmos. Naast het opslaan van de gebeurtenissen van je leven, slaat het ook iedere handeling, daad, ieder woord, gevoel, iedere emotie, intentie en beweegreden op. Zogezegd bevatten de Kronieken de gehele geschiedenis van iedere ziel sinds het begin der tijden.

Het zijn verslagen over een ziel vanaf het moment dat het van haar beginpunt vertrekt.

De interpretatie van Edgar Cayce suggereert dat ieder van ons het verhaal van onze levens schrijft door onze gedachten, onze daden en onze interacties met de rest van wat bestaat. Deze informatie heeft een effect op ons, hier en nu. Sterker nog, de Akasha Kronieken hebben zo een dergelijk effect op ons leven en de potentie en waarschijnlijkheden waar we toe getrokken worden, dat iedere verkenning ervan ons inzicht geeft in de aard van ons zelf en onze verhouding tot het universum. Ons leven, onze geschiedenis en onze individuele invloed op onze toekomst gaat wellicht nog veel verder dan we ooit hadden durven dromen.

Charles Webster Leadbeater, een invloedrijk lid binnen de Theosophical Society en auteur over occulte onderwerpen, deed vergelijkbare beweringen, waarin hij zei dat de Kronieken ook de geschiedenis van Atlantis en andere vergane beschavingen bevat, zoals die van Lumerie

H.P. Blavatsky (1831-1891), een Russische immigrant, mysticus en oprichter van de Theosophical Society, schrijft dat de Akasha één van de kosmische principes is en een plastisch materie is, dat creëert in haar fysieke aard en onveranderbaar is in haar hogere principes. Het is de kwintessentie van alle mogelijke vormen van energie, materieel, psychisch of spiritueel; en bevat in zichzelf de zaden van universele schepping, waaruit de impuls van de Goddelijke Geest uit voort bloeit.

Filosoof, onderwijzer en oprichter van de Anthroposophical Society, Rudolf Steiner, geloofde dat mensen (en hijzelf) het vermogen hebben om informatie waar te nemen van voorbij de materiële wereld. Graag wijs ik erop dat het hier niet gaat om een ‘pseudowetenschappelijk’ idee: je kunt een hele lijst downloadbare, peer-reviewed artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften vinden over onderzoek naar psychische fenomenen, voornamelijk uit de 21e eeuw.

Steiner schrijft:

De mens kan de eeuwige bron binnendringen van de dingen die mettertijd verdwijnen. Een mens verbreedt zijn cognitieve krachten op deze manier, als ze niet langer beperkt wordt tot extern bewijs wat betreft kennis van het verleden. Dan kan ze inzicht krijgen in gebeurtenissen die de zintuigen niet kunnen oppikken, dat deel dat de tijd niet kan vernietigen. Ze dringt binnen, vanuit de vergankelijke geschiedenis, tot de niet-vergankelijke geschiedenis. Het is een feit dat deze geschiedenis geschreven wordt in een ander schrift dan de gewone geschiedenis. In de gnostiek en in de theosofie wordt dit ook wel de Akasha Kronieken genoemd. … Degene die in staat is om de spirituele wereld waar te nemen, leert over het eeuwige aspect van voorbijgegane gebeurtenissen. Ze staan niet voor haar als een dood verslag van de geschiedenis, maar volop in leven. In zekere zin gebeurt dat wat al is gebeurd recht voor haar neus.

Bestaan de Kronieken echt?

De Akasha KroniekenMet de bovenstaande informatie heb ik geprobeerd een korte en zeer basale beschrijving te geven van de Akasha Kronieken. Ook voor mij valt er nog veel te leren om mijn begrip te verbreden, maar de kern van het idee was me altijd al vrij duidelijk.

Dus, is er ‘bewijs’ voor het bestaan van de Akasha Kronieken? We worden helaas beperkt door ons modern begrip van wat telt als bewijs. Als iets niet kan worden waargenomen met onze fysieke zintuigen, of als iets (bijna) onmogelijk is om waar te nemen, dan is het lastig om het bestaan ervan te bewijzen. Om eerlijk te zijn is er niet echt een manier om te ‘bewijzen’, in de materiële betekenis waarmee we tegenwoordig bewijs definiëren, dat de Akasha Kronieken bestaan, omdat we het niet kunnen zien, aanraken, horen of op een andere manier kunnen meten. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er niet over kunnen nadenken. En samen met Pablo Picasso zeg ik, ‘alles wat je je kunt voorstellen, is echt’.

“Vanaf de dag dat de wetenschap begint met het bestuderen van immateriële fenomenen, zal het meer voortgang maken in tien jaar dan het deed in alle eeuwen die aan haar bestaan voorafgingen.” – Nikola Tesla

We kunnen hetzelfde zeggen voor bewustzijn, of aspecten die we doorgaans associëren met bewustzijn, zoals gedachtes, gevoelens, emoties, gewaarwording, die directer correleren aan onze fysieke, materiële wereld, en daar staat de wetenschap wel achter. Deze link wordt duidelijk gedemonstreerd door het kwantumexperiment met de dubbele spleet, en de parapsychologische artikelen waar hierboven naar verwezen wordt. En wat betreft de aard van het bewustzijn, laten we het daar een andere keer over hebben.

Dus, we weten best dat iets een direct effect kan hebben op onze fysieke, materiële wereld, zelfs al kunnen we het niet zien, aanraken, horen of meten. En we weten ook dat (sommige) oude filosofische en esoterische ideeën zijn bevestigd door de hedendaagse wetenschap. Het lijkt dus niet helemaal onmogelijk om het bestaan van de Akasha Kronieken te bewijzen.

Nogmaals, een sterk argument voor het bestaan is het feit dat het een eeuwenoud concept is, en occulte auteurs er al jaren over schrijven (occult betekent een zoektocht naar waarheid buiten de grote stroming, hoewel het helaas een negatieve connotatie heeft gekregen). Ook andere concepten, zoals het atoom, de energie die overal om ons heen bestaat, of bijna-doodervaringen en lichaamsuittreding, vinden we terug in de oude geschriften en zijn ook door de moderne wetenschap onderzocht met veelbelovende resultaten. De oude volkeren begrepen misschien niet de ‘wetenschap’ achter de fenomenen die ze waarnamen, tenminste niet zoals wij dat doen, maar hun theorieën kloppen vaak alsnog. Misschien hadden zij betere methodes voor het verkrijgen van wijsheid? Er zijn talloze voorbeelden van oude beschavingen die worden gezien als veel ‘geavanceerder’ dan ons, maar wij leven in een andere tijd.

Persoonlijk geloof ik dat er een soort ‘database’ bestaat waarmee we allemaal zijn verbonden, en dat daar alles over ons (zowel fysiek als niet-fysiek) te vinden is. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat het bestaat, en ik kan ook geen bewijs geven dat het bestaat. Ik kan alleen zeggen dat ik in mijn hart geloof dat het waar is. Ook wil ik graag nog toevoegen dat ik niet denk dat deze ‘kronieken’ worden gebruikt voor een oordeel, op wat voor manier dan ook.

We moeten de aard van energie begrijpen. De eigenschappen van ruimte worden intuïtief afgeleid uit de beschikbare wetenschappelijke data. We moeten een enkel elementair materieel deeltje kiezen dat het materiële universum opbouwt en dat de eenheid van de materiële werelden bewerkstelligd. We moeten de attributen weten van de enkele Substantie, de immateriële Akasha, om de Eenheid achter de verschillende wetenschappelijke en spirituele fenomenen te realiseren. We moeten de daadkracht van Bewustzijn creëren, het principe van leven en dood, de intelligentie van het Universum. We kunnen deze fenomenen inderdaad met wetenschappelijke benadering komen te weten, maar de wetenschap die de antwoorden zal geven is niet de hedendaagse wetenschap. Het zal een nieuwe wetenschap zijn, die ook een spirituele basis omvat. En dat zal de weg bereiden voor een fusie van wetenschap en spiritualiteit.” – Paramahamsa Tewari, Ingenieur, Natuurkundige en uitvinder, “Spiritual Foundations”, www.tewari.org

Bewaar voor later op Pinterest:

De Akasha Kronieken

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

14 REACTIES

 1. “… ontzettend veel flitsen, in minder dan een seconde.”
  In de hogere bewustzijnsregionen is er geen sprake meer van tijd. Alle gebeurtenissen vallen dus als het ware samen in één enkel ogenblik. Dat ene ogenblik op zich, is als het ware weer tijdloos: het ís gewoon. Ons bewustzijn kan daar als het ware door heen lopen, door heen varen (er varen of ervaren). Maar afhankelijk van het bewustzijnsniveau waarop je je bevindt, heb je op de diverse bewustzijnsniveaus minder of meer vrijheden.

  Denk hierbij aan de Jacobsladder met 7 treden.
  Ook Gurdjieff spreekt van 7 bewustzijnsniveaus en vermeldt dat er, levende op een planeet (= 2e sport van de ladder), 48 wetten (die je dus beperken) gelden. Is het bewustzijn zo ver, dat je kunt leven op/in een ster/zon (= 4e sport van de ladder), dan gelden er nog 12 wetten: er is dus steeds minder beperking, meer vrijheid.
  Uiteindelijk, “aangekomen” op de hoogste (7e) sport van de ladder, is er het absolute: er is geen enkele beperking, op welke wijze dan ook, meer.
  Dat absolute is blijkbaar de bron waar ál het leven uit voort komt en ook weer naar terug gaat! (Maar tijd in aardse zin bestaat niet vanaf de 3e sport.)
  Wat hiervan dan ook te denken:
  “Het was mij duidelijk dat er een alomvattend bewustzijn in de Schepping is, dat wij kunnen volgen en verwerken.
  Ons leven op aarde is een weergalm van het grote Scheppingsproject.
  Ik begon te begrijpen dat alles wat wij beleven al beleefd was.
  Maar met welk dóel?(Leven wij of wórden wij geleefd?)
  Ik wist het! Het ging om de éénwording van ons leven met het grote proces van de Schepper, dat ons door nabeleven in Harmonie opheft.”
  (Aldus paragnost Gerard Croiset in zijn autobiografie.)

 2. Inmiddels is “het aardse Akasha veld” ook ECHT waargenomen vanuit ‘weten’schappelijk oogpunt. Door een, even simpel gezegd, speciale super satelliet met speciale camera is het veld “gefotografeerd”. “Het veld” is een energieveld wat als een soort van continue vernieuwende “deken” om de aarde heen zweeft. Als leuk gegeven binnen deze waarneming, wat met alle respect, nog steeds een waarneming is vanuit ons aangeleerde beperkte denken, dus het MOET een “vorm” hebben, maar het veld is een vergrote uitvoering van ons eigen veld wat wij om ons orGASmische lichaam hebben “heen hangen”.

 3. Sorry, maar degene die zei “alles wat je je kunt voorstellen, is echt”, was niet Einstein (al had hij dat misschien graag gewild) maar Pablo Picasso.

 4. Dank voor de informatie over dit onderwerp. Als aurahealer en -reader maak ik idd regelmatig gebruik van de Akasha Kronieken.

 5. Dank u wel om het onbeschrijfbare nog eens voor ons samen te vatten.
  Dat hebben we links en rechts nodig om ‘verstandige’ mensen vooruit te helpen als ze erom vragen.

 6. Prachtig en boeiend artikel. Dank u!
  Ja, ook voor mij voelt het in mijn hart en diepste weten aan als waar en evident. Ach de 3D mens wil bewijzen zien… de weerstand van het ego, idd. Ook dat zal met de tijd afnemen, wanneer we minder moeite doen om het te bewijzen en er gewoon naar leven. Lieve groet.

 7. Wat bijzonder om dit artikel over Akasha Kronieken te lezen. Terwijl ik dit lees komt een van mijn vele bijzondere dromen naar boven borrelen. Een lange tijd in mijn leven heb ik veel lucide dromen gehad, een “huis tuin en keuken droom” werd dan ineens weggevaagd en werden overgenomen door een soort van les-dromen. In die dromen werd ik regelmatig begeleid door 2 mannen of meesters die altijd achter mij stonden en ik “hoorde”ze praten tegen mij. In 1 van die dromen werd ik begeleid naar andere dimensies of hoe je het ook wil noemen. Iedere keer een tree hoger, op gegeven moment konden we niet hoger of ik kon niet hoger. In die “ruimte”waar ik me toen bevond was alles wit zonder vloer, plafond of wanden..en ik wist dat alles wat bestond, gedacht werd, verlangd werd en uitgevoerd werd daar vandaan kwam. Het was een onmetelijke ruimte waar alles was en waar alles uit ontstond. Toen ik weer naar “beneden”werd gevoerd kreeg ik ontzettend veel flitsen, in minder dan een seconde. van beelden en allerlei verschillende talen die voor mij onbekend waren, het ging zo ontzettend snel dat ik niet 1 beeld of taal kon onthouden. Toen stond ik ineens in een landschap met een kronkelend riviertje aan de overkant stond een zo liefdevolle vrouw die ik “Moeder? noemde……

  • Wat een prachtige ervaring , Desiree . Koester hem en draag het uit aan de mensen waar jij bij voelt dat ze er voor open staan .
   Liefs,
   Theo

  • “… ontzettend veel flitsen, in minder dan een seconde.”
   In de hogere bewustzijnsregionen is er geen sprake meer van tijd. Alle gebeurtenissen vallen dus als het ware samen in één enkel ogenblik. Dat ene ogenblik op zich, is als het ware weer tijdloos: het ís gewoon. Ons bewustzijn kan daar als het ware door heen lopen, door heen varen (er varen of ervaren). Maar afhankelijk van het bewustzijnsniveau waarop je je bevindt, heb je op de diverse bewustzijnsniveaus minder of meer vrijheden.

   Denk hierbij aan de Jacobsladder met 7 treden.
   Ook Gurdjieff spreekt van 7 bewustzijnsniveaus en vermeldt dat er, levende op een planeet (= 2e sport van de ladder), 48 wetten (die je dus beperken) gelden. Is het bewustzijn zo ver, dat je kunt leven op/in een ster/zon (= 4e sport van de ladder), dan gelden er nog 12 wetten: er is dus steeds minder beperking, meer vrijheid.
   Uiteindelijk, “aangekomen” op de hoogste (7e) sport van de ladder, is er het absolute: er is geen enkele beperking, op welke wijze dan ook, meer.
   Dat absolute is blijkbaar de bron waar ál het leven uit voort komt en ook weer naar terug gaat! (Maar tijd in aardse zin bestaat niet vanaf de 3e sport.)
   Wat hiervan dan ook te denken:
   “Het was mij duidelijk dat er een alomvattend bewustzijn in de Schepping is, dat wij kunnen volgen en verwerken.
   Ons leven op aarde is een weergalm van het grote Scheppingsproject.
   Ik begon te begrijpen dat alles wat wij beleven al beleefd was.
   Maar met welk dóel?(Leven wij of wórden wij geleefd?)
   Ik wist het! Het ging om de éénwording van ons leven met het grote proces van de Schepper, dat ons door nabeleven in Harmonie opheft.”
   (Aldus paragnost ​Gerard Croiset in zijn autobiografie.)
   x https://www.bol.com/nl/p/croiset-paragnost/9200000048902526/
   x https://www.tubantia.nl/almelo/hildegard-uit-almelo-paranormaal-genezer-croiset-genas-mij-ook~a1868e9f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 8. Waarom willen bewijzen wat we innerlijk weten. Het ego wil bewijzen & overtuigen. Alles = waarheid. Hartegroet ♡ ira

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in