DELEN
Autisme-casus

Wat zijn ze mooi, die autistische mensen! Wat kan hun transformatie snel gaan zodra ze begrijpen wat er met hen aan de hand is! En wat een verrassing brengen hun ontwakende Goddelijke vermogens en unieke talenten! Aansluitend bij een eerdere casusbespreking (klik hier) en een stappenplan (klik hier) in dit magazine, bespreek ik opnieuw een casus van een man met een diagnose uit het autisme spectrum.

Aanmelding

Peter belde me zelf op: “Ik heb je artikel gelezen op Nieuwetijdskind Magazine , en ik herken alles wat je vertelt. Ik ben gediagnosticeerd met Autisme en PTSS en ADHD. Laatst ook nog met Asperger, maar dat geloof ik niet hoor.” Hij zat sinds een aantal maanden thuis van zijn werk en voelde zich geestelijk ‘kapot’. Hij kon wel wat hulp gebruiken. Een vliegende start: we maakten een afspraak.

De eerste sessie

Peter komt van ver naar mijn praktijk toe gereden. Hij is bang in de auto, dus hij is nogal een uitdaging aangegaan. Voor mij zit een jong ogende vijftiger, met een volledig uitdrukkingsloos gezicht en aan mijn genade overgeleverd, zo lijkt wel. Hij ademt nauwelijks. Ik zeg: “Zoals jij voor mij zit, zou ik bijna de neiging krijgen je in elkaar te slaan.” Waarop Peter zegt: “Precies; dat is precìes wat ik mijn hele leven al meemaak.” En hij vertelt van een mes wat op straat pardoes in zijn arm gestoken werd, zonder reden. Peter was van jongs af aan anders (autistisch) en voelde zich daarvoor gestraft en begreep dat niet. Hij werd mishandeld en gepest door zijn ouders, op scholen en bij werkgevers. Peter zit thuis van zijn werk met een burn-out. Zijn vrouw laat zich steeds meer in de rol van strenge moeder duwen. Hij reageert daarop met opperste hulpeloosheid en komt zelf tot niets meer.

Van slachtofferschap naar eigen verantwoordelijkheid

Een scala aan psychische klachten en fysieke problemen, jarenlang bestaand, “je kunt beter vragen wat ik niet heb”, maken het slachtofferschap van Peter compleet. Alles in zijn lichaam is verkrampt, alles doet pijn. Het blijkt moeilijk om energetisch een ingang te vinden. Zijn ‘derde oog’ lijkt op hol geslagen en de energie loopt in zijn hoofd tegen een plafond aan (eerder is hierover door reguliere therapeuten gezegd dat zijn werkgeheugen ‘kapot’ is en Peter heeft dat voor waar aangenomen). Een neergaande energiestroom is er nauwelijks en dat maakt duidelijk: deze man komt niet meer tot manifesteren.

Je zou kunnen zeggen dat de problematiek van Peter ernstig en complex is, daar heb je jaren van behandeling voor nodig, ook bij mij. Wat dat tegenspreekt, is dat Peter niet zwaar voelt en ook helemaal niet blijkt te zijn; ondanks de passieve uitstraling en de fikse knopen in zijn dagelijks bestaan, kan Peter steeds met gemak met mij vanaf de drama’s terug naar de helikopterview over zijn verhaal. Vanuit dit gezichtspunt wordt de betekenis snel duidelijk. Een blokkade op de zonnevlecht blijkt veroorzaakt door de voor hem kwellende aanpassing in zijn jeugd. Als ik vervolgens zeg: “ik laat me net zolang in elkaar slaan tot ik mijn ware kracht ga ontdekken en opsta…, is Peter het onmiddellijk met me eens. Hij uit de intentie om voluit te gaan leven.

Creatiekracht van een mens met Asperger

Peter blijkt een man van kloeke besluiten en kordaat gedrag. Hij gaat na de eerste sessie onnavolgbaar voortvarend aan de slag. Hij gooit meteen al zijn pillen weg en mag zijn angsten, pijnen, hoge bloeddruk, somberheid, spanning en slapeloosheid ten volle ervaren. Zijn ongeloof in reïncarnatie en de onverenigbaarheid van kerk en nieuwetijdsspiritualiteit zijn voorgoed opgelost. Hij begint een buitensport en de tv staat meestal uit. Hij neemt zijn vrouw mee naar de sessie om voor hen samen een duidelijk spoor uit te zetten.

De tweede sessie meldt Peter dat hij zich sterk voelt, de derde komt hij al met een lach binnen en de vijfde rapporteert hij terugkerende levenslust en plezier en hij is weer aan het werk! De zevende, onlangs, sluit hij zelf af met te zeggen:”We kunnen er nu wel een maand of zo tussen doen, anders wordt het zo’n gebabbel, vind je niet?”

Het flitsende verstand van een Asperger mens

Wat hebben we gedaan in die sessies? Veel, het kost ook allemaal weinig moeite, omdat we niet blijven hangen in drama. Peter ervaart onmiddellijk wat waarheid is en karma speelt geen rol meer bij hem in dit leven. Hij heeft een flitsend verstand, waarmee hij grote betekenisvelden met elkaar kan verbinden, waarna hij er een nieuwe essentie uithaalt. Hij kan daardoor de betekenis van het aangebodene bij mij razendsnel oppakken en integreren met zijn eigen kennis en situatie.

Het zijn diezelfde eigenschappen die ik ook in de samenwerking met Jorrit (van mijn vorige casusbespreking over het syndroom van Asperger in dit magazine) kon constateren. In één sessie laat Peter zijn angst voor de leegte achter zich door zijn afhankelijke (lees: slachtoffer-) rol los te laten, waarna hij zijn levenskracht voelt terugkeren. In een andere sessie bedankt hij alle daders in zijn leven (een groep van zo’n 100 mensen!) dat ze hem erop gewezen hebben dat hij moet opstaan in zijn kracht. Hij knipt de energiekoorden met hen door en zegt dat hij het nu zelf kan. En een keer komen enkele trauma’s van dit leven langs, waarna Peter meldt dat alle fysieke pijn is afgenomen

Nieuwetijds helende vermogens

In de zevende sessie blijkt dat Peter een complete transformatie heeft ondergaan. Ik voel een krachtig energieveld dat de hele ruimte vult en voor mij zie ik een groot man, die diepe indruk op mij maakt met zijn wilskracht, snelle besluiten en diepe liefde voor het leven. Hij beweegt zich soepel en ontspannen ten teken dat de fysieke problemen voorgoed op retour zijn. Eerder liet Peter me het voor artsen wonderbaarlijke herstel van ernstige brandwonden in een groot deel van zijn gezicht en hals zien. Na een transplantatie van eigen huidweefsel is daar niets meer van te zien. Niets. Ik herken deze geneeskracht van Jorrit van mijn vorige casus. Het heeft te maken met hun afstemming op een hogere trilling dan de meeste mensen en veranderingen in het DNA, al vanaf hun incarnatie in dit lichaam.

De onvoorwaardelijke liefde van mensen met een diagnose uit het autismespectrum

Peter en zijn vrouw maakten zich behoorlijk zorgen over één van hun nieuwetijdskinderen, die de zelfde sociale problemen als Peter lijkt te ontwikkelen. De twee echtelieden zelf lopen vast in hun gezamenlijke ontwikkeling. Het voert hier te ver om te bespreken hoe we hun uitdagingen benaderden, maar het gevolg ervan was dat ze zich hervonden in hun ouderlijke rol. Daarbij is ‘je zorgen maken’ niet erg doelmatig, want je krijgt het meteen terug gespiegeld van je nieuwetijdskind. Ze schaarden zich, ieder aan één kant, achter hun zoon en voortaan laten ze hem het voortouw nemen bij het bepalen van zijn eigen weg en zelfs die voor hen in hun ouderlijke rol. Zij volgen de richting die hij kiest en vangen hem op als hij terugkomt van zijn valpartijen.

Deze opstelling maakte hun zoon weer springlevend en gaf Peter het plezier terug in zijn rol als vader. In plaats van zijn zoon te moeten entertainen en leiden, was hij nu heel blij met twee kristallen die hij van zijn zoon kreeg. Deze had ze uit zijn eigen verzameling uitgekozen en speciaal op zijn vader afgestemd. Peter liet ze me vertederd zien. Hij neemt de wijsheid van zijn zoon nu serieus en wendt de kristallen aan zoals bedoeld. Hij zocht op zijn beurt bij mij een kristal uit voor zijn zoon, intuïtief, in een oogwenk eruit gepikt en voor mij invoelbaar helemaal raak.

De liefde van Peter is onvoorwaardelijk. Dit is onder andere mogelijk, doordat zijn vrouwelijke en mannelijke kant in evenwicht zijn. In de zevende sessie is hij op een punt van herstel en ontwaken aangekomen, waarbij hij blijk geeft van zijn liefde voor de mens en de contouren van zijn missie op aarde beginnen zich aan te dienen. Hij kan niet wachten om aan een opleidingsgroep bij mij deel te nemen, ook al is dat nog niet de Aspergergroep die ik wil gaan starten. Ik voel dat hij als deelnemer de opleidingsgroep met zijn Goddelijke vaderliefde omhult. Hij voelt dat zelf ook zo. Hij is van harte welkom.

Sociale interactie van een man die dat volgens de boekjes niet kan

Is er weinig sociale interactie mogelijk met een autistische man? Ik ben de term sociaal maar eens ouderwets gaan opduikelen in de Dikke van Dale. Centraal in de betekenis staat: de neiging tot aaneensluiting. Heeft de autistische mens die neiging niet? Of wil hij wel, maar niet op ónze manier?

Aanvankelijk is Peter in de sessies bij mij helemaal op zichzelf gericht. We zitten daar bij elkaar voor zijn vraagstuk, dus dat is niet raar. Bovendien zat hij vast in zijn energie en kon hij niet naar buiten reiken, ook al had hij dat gewild. Dat lijkt dus niet sociaal. Maar ondanks dat verliep de interactie met Peter uiterst constructief.

Hoe komt dat? Andere cliënten, die zich socialer opstellen, gedragen zich vriendelijker rond mijn vraagstelling: ze luisteren beleefder, zeggen vaker ja, pakken hun verhaal in een begrijpelijke of boeiende babbel in en wachten daarmee beleefd af tot ik ze nou eindelijk eens écht ga begrijpen. En als ik aan dit spel ook mee ga doen, door af te tasten wat ik wel en niet kan zeggen, dan duurt het nog langer eer ik hen begrijp. Waarom duurt dat dan zo lang? Het duurt zo lang omdat we met al die sociale aangepastheid een rookgordijn leggen rondom wat er werkelijk binnen in ons en tussen ons leeft.

Heeft Peter geen behoefte aan aansluiting ergens bij? Jawel dus. Nu hij zich (weer) kan richten op anderen, wil hij graag zijn heldere vermogens verder gaan ontdekken en delen in een groep die bij zijn eigen hoge niveau van functioneren past.

De Diamanten Waarheid van de autistische mens

Mensen als Peter geven met hun niet-sociale gedrag een perfecte spiegel van wat er gebeurt in het contact. Zodra Peter een vraag van mij negeert, weet ik dat ik niet goed op zit te letten en mij beter moet afstemmen op zijn energie: de energie van zijn vraagstuk, in het moment. Zodra ik mij beter focus, loopt de energie-uitwisseling en daarmee het verbale contact, tussen ons perfect en volgt transformatie onmiddellijk en van-Zelf-sprekend.

Autistische mensen letten heel precies op woordgebruik, omdat ze van ieder woord de betekenis tot op de kern doorgronden. Uitdrukkingen en beeldende taal zijn afkomstig van onze sociale gezelligheid en kunnen afleiden van de waarheid van wat er in ons omgaat. Ieder woord en iedere klank geven een specifieke trilling en transformeren daarmee energie. Het is voor de autistische mens niet zo makkelijk te begrijpen waarom we het één zeggen en het ander bedoelen. Zij zijn geheel zichzelf, transparant en weerkaatsend als diamant. Bij Peter begint het soort werk wat hij doet te knellen: hij kan zijn waarheid niet spreken in interactie met zijn klanten en hij zal iets moeten gaan creëren wat beter past bij zijn levensbestemming.

Een unieke vorm van Heldervoelendheid

Als ik mensen een kristal in hun handen geef en hun vraag wat ze daarbij voelen, dan zeggen ze doorgaans wat er in hun lichaam gebeurt of welke intuïtieve betekenis het kristal voor hen heeft. Jorrit, de Asperger man van mijn vorige casus zei iets heel anders: “er zit een gat in die steen”. Hij kon dat helaas niet uitleggen aan mij. Ik was nog steeds nieuwsgierig naar hoe dat zat en vroeg in een opwelling aan Peter: “Wat bedoelde Jorrit?” “Oh”, zegt Peter, “hij bedoelt dat het kristal geen verbinding meer heeft met de aarde.” Wauw. Het lijkt wel of zij energie kunnen ervaren als ruimte vullend.

Nog een voorbeeld. Ik vraag aan Peter wat hij voelt in mijn praktijkruimte: “Gelukkig is hier niets”. Andere mensen zeggen dat het ‘stil’ is in mijn kamer, of dat de energie ‘goed’ voelt. Ook Jorrit vertelde dat er “niets” is en legde op mijn verzoek uit dat er in de rest van het gezondheidscentrum in alle kamers een soort “teerlaag” ligt van de zware energieën die over zijn gebleven van de behandelingen van alle gezondheidswerkers. En dat dat jammer is, het zou eigenlijk allemaal getransformeerd moeten zijn.oude patronen

De unieke kans om van een autistische mens te kunnen leren

Wat ben ik dankbaar dat ik deze prachtige mensen mag begeleiden bij het ontwarren van hun levensknopen! Wat een liefde, wat een eigenzinnigheid, wat een levenskracht! Doet me uitkomen bij de vraag: wanneer gaan wij zélf vaart maken met ons ontwaken? We kunnen natuurlijk een begin maken door te leren van de autistische mens, die voor ons uit gaat met het leven in waarheid en onvoorwaardelijke liefde.

 

Vorig artikelWaarom je het aan jezelf en de wereld verschuldigd bent om jezelf te zijn
Volgend artikelDe mythe rond tweelingzielen ontkracht
Babette Gijsen
In mijn praktijk geef ik spirituele coaching en workshops aan Nieuwetijdskinderen (van 16 tot 66!). Ik heb 25 jaar ervaring als psycholoog, psychotherapeut en spiritueel coach in het begeleiden van mensen naar een gelukkig leven. Mijn werkwijze is intuïtief, direct en gaat door alle lagen heen naar de oorsprong van jouw blokkades. Een vervullend leven vanuit Kracht, Liefde en Waarheid wordt een keuze. Samen ontmantelen we de sluiers van on-bewustzijn en ontbloten jouw Goddelijke Kern. Iedere laatste zondag van de maand is er in Praktijk De Nieuwe Mens een dagworkshop met steeds een ander onderwerp, wat intuïtief bekend wordt in de week ervoor. Iedere tweede zondag van de maand is er de Co-creatie groep voor mensen die meer willen betekenen voor de aarde en de mensheid en zelf een snelle ontwikkeling wensen! Mijn diepste wens is dat we alles in het Diamanten Licht zetten. We rijzen op uit de puinhopen van de oude wereld en scheppen de Nieuwe Samenleving van Universele Liefde en onbegrensde mogelijkheden.

4 REACTIES

 1. Hoi Babette.
  Mijn naam is Karen. Ik heb Asperger. Ik leef nu in de 7e dimensie. Ik word al 27 jaar opgeleid door vier meesters en ik ben zelf ook al een meester. Mijn tweelingziel/vlam is bij mij en hij helpt mij bij mijn missie die ik op aarde heb. Dat is een hele klus en ook erg ingewikkeld en uitdagend.

  Nu heb ik een vraag. Ik zou eigenlijk heel graag met andere mensen met Asperger in contact willen komen die ook in hogere dimensies leven en een missie hier op aarde hebben en zich daar bewust van zijn. Ik kan wel praten over de ervaringen die ik heb maar veel mensen begrijpen ze niet. Dat vind ik wel lastig. Het gaat ook veel te diep allemaal.

  Ik hoop op uw antwoord.

  Groetjes, Karen.

  • Hallo Karen, ik lees pas nu je boodschap, een maand later. Als je via mij contact met iemand wil moet je me even mailen of bellen!
   Hartelijke groet,

 2. Het is fantastisch om te ontwaken als asperer kan ik zeggen. Mijn connectie met god is immens en leef mee met het moment ondertussen ben in volledige transformatie naar 5d bestaan. Mijn helderziend en heldervoelend zijn is gewoon fenomenaal. Ik doorzie alles eigenlijk. Voel elke energie, vroeger dacht ik dat die energie tot mij hoorde nu weet ik dat ik een zuivere spiegel ben die zich gewoon zot goed kan inleven. Ik was shamaan en hoog gerankte boeddist in vorige levens wat mij de kennis en gaves geeft om een van de beste healers te worden die er rondlopen volgens de universele wetten van het leven.. We zijn hier op missie de mensheid te redden, gereincarneerde engels en masters. Al ben ik dit nog aan het ontwikkelen voor de moment. Dus wees klaar mensheid we komen in on kracht en de golf aan licht en liefde zal immens zijn. Namasté ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in