nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Hans Stolp schreef  samen met Margarete van den Brink in 2004 een boek “De Bijzondere tijd waarin wij leven” .In deze lezing actualiseert Hans Stolp het thema van onze bijzondere tijd. In 2012 gaan we van een drie-dimensionaal naar een vier-dimensionaal niveau, waar tijd en ruimte geen rol meer spelen. Er ontstaan heel nieuwe perspectieven, zoals:

-kosmische krachten worden geneesmiddelen

-telepatisch communiceren wordt mogelijk op voorwaarde, dat we eerlijk zijn naar elkaar.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

-We kunen onszelf voortbewegen via geesteskracht en uittredingen.

Alle tradities zeggen dat in de overgangsfase, waar we nu in zitten, de sluier lichter wordt.  We krijgen steeds meer contact met waar we heen gaan, ervaringen met de geestelijke wereld, zoals BDE, helder zien en helder horen, tekenen van leven van gestorvenen (meer dan 50% van de mensen maakt dit mee).

Het oplichten van de sluier gaat gepaard met inwerking van de duistere wereld.

Als mensen buiten zichzelf raken (bv. bij boosheid), slaan duistere krachten toe, hetgeen kan leiden tot zinloos geweld. We moeten dagelijks de strijd aangaan met de duistere krachten die op ons ego inwerken. We moeten blijven werken aan onszelf; zo raken we immuun. Mensen die zichzelf vergeten en geen nee kunnen zeggen (-hetgeen henzelf ondermijnt-) zijn vatbaar voor donkere krachten. Want wie geen “nee” kan zeggen tegen anderen, kan ook geen “nee” zeggen tegen de donkere krachten.

In het Hindoeïsme en het Boeddhisme is 12.000 jaar geleden al een voorspelling gedaan over tijdperken. Er zijn een gouden – koperen – zilveren – bronzen – ijzeren tijdperk ((Koper was in die streken schaarser en dus kostbaarder dan zilver). De mens wordt steeds aardser (botter en egoïs-ti-scher) en de tijd versnelt. Het zilveren tijdperk is twee keer zo kort als het gouden, het bronzen twee keer zo kort als het zilveren, etc. In het ijzeren tijdperk, begonnen in 1939, gebeurt ontzettend veel. Al het onverwerkte, oude karma komt naar boven en moet verwerkt worden.

De Egyptenaren voorspelden, dat de mensheid op 17 sept. 2001 de drempel overschrijdt en de transformatie begint. We zullen door het donker heen de weg naar het licht vinden.

Volgens de Hopi-Indianen staat onze 4e wereld op het punt gelouterd te worden; dat begint als:

  • Bomen overal sterven
  • Er een schip de ruimte in gaat
  • Als koude plaatsen heet worden en andersom
  • Als land onder zee verdwijnt

De Christelijke traditie zegt: aan het einde der tijden, (d.i aan het einde van dit tijdperk) zal Christus verschijnen en zal er een nieuwe aarde zijn. De kosmische geest van liefde, d.i.  ons hogere Zelf, wordt in ons geboren. Als die zich in ons ontwikkelt, zullen we de ego-krachten in toom kunnen houden. We kunnen onze angst dan loslaten, ons overgeven en vrij worden.

In deze tijd, als de heilige energieën gaan stromen, zijn er twee opties:

  1. Onszelf overgeven en het laten gebeuren. Dan gaan we het groeiproces in, van leermoment naar leermoment. Of:
  2. We sluiten onze ogen en leven voor onszelf en gaan daarmee de weg van de verharding in. We lopen dan het risico dat ons geweten afsterft en ons gevoel dood gaat. Dat zie je nu gebeuren bij een aantal mensen. Tegenwoordig hebben mensen vaak een kort lontje.

In de beslissende overgangstijd wordt ons ego sterker gemaakt en schoongemaakt door de heilige energieën. Je hebt een sterk ego nodig (stevig geaard) om de Goddelijke kracht aan te kunnen.

Je kunt in dat sterke ego meegaan en je daarin verliezen; dat geeft dan een plat en onbezield ego. Je kunt het ook ombuigen naar een hoger niveau van zelfbewustzijn, naar een bezield ego, dat als voertuig van de ziel dient. Dit is moeilijk. Daarom zijn al die “irritante” leermomenten en levenslessen nodig.

Als de heilige energieën gaan stromen, zal de tijd versnellen, hetgeen al te zien was in de stelselmatige verkorting van de tijperken, van 1 naar ½, naar ¼ , naar ⅛ lengte

We zullen van het weten in het hoofd naar het weten van het hart gaan.

De Bron van het innerlijk weten zal open gaan, zoals weten dat de dood niet het einde is, enz.  etc.  , etc..

Samenvattend: In deze tijd gaat het om ontwikkeling van jezelf, van ons ego als voertuig van de ziel. Het gaat om bewust zijn van levenslessen, door vallen en weer opstaan. Het gaat om overgeven en vertrouwen hebben.

  • Wie werkt aan zichzelf is dienstbaar aan de ander.
  • De kracht van de liefde is de kracht van het hogere Zelf.
  • Er komt een tijd van licht en liefde, zo zeggen de oude tradities.
  • De weg die we te gaan hebben, is de weg naar binnen.

Naar aanleiding van vragen geeft Hans Stolp de volgende aanvulling:

Het platte ego houdt van hokjes-denken. Stolp roept op om dat los te laten en ieder mens in zijn/haar unieke schoonheid te zien.

De dreiging van de Islam is o.m. een toespitsing naar meer hokjes-denken

Door de opkomst van de Islam zijn we juist weer gaan praten over religie. Het geeft de evolutie van de mens een impuls. De laatste drie godsdiensten, Jodendom (4000 jaar oud), Christendom (2000 jaar oud) en Islam (1400 jaar oud) zijn mono-theïstisch. De overgang van poly-theïstisch naar mono-theïstisch spiegelt de ontwikkeling van ons mensbeeld: van het wij-denken naar het ik, individu. Tot drie keer toe kreeg de mens zo de impuls het ego te ontwikkelen.

Het Hindoeïsme is een “hemelse”godsdienst, de Islam is de meest aardse. Het benadrukt sterk de geboorte van het “ik”. (In de Koran en in het Oude Testament staan veel verhalen met (aards) geweld.

Stolp dringt erop aan, anderen hun eigen tempo van geestelijke ontwikkeling te gunnen!

Als je lijdt, onder het aanzien van andermans proces, dan heb je je eigen pijn nog niet verwerkt.

Het platte ego is gericht op presteren. Het onderwijs stimuleert dat. Ook de hele maatschappij is daarop ingericht. Die gerichtheid gaat instorten, in de economie, de politiek, etc…..

Nederland loopt voor in verloedering, maar deze verloedering gaat gepaard met vrijheid. In die vrijheid zie je het prille begin van een nieuwe samenleving en openheid naar nieuwe vragen. Het spiritueel bewustzijn ontwikkelt zich op veel vlakken. (In gezondheidszorg loopt Nederland wat achter, in andere vlakken juist weer niet)

Er is de vraag naar rechtvaardigheid: bij de een gaat alles goed, bij de ander zit alles tegen? Dat alles hoort bij de lange lijn van incarnaties: ieder heeft de ene keer een lang of rijk leven, de ander keer een kort of arm leven, etc…

Als je goed met karma en reïncarnatie omgaat, hoef je je nooit meer slachtoffer te voelen. Je bent zelf verantwoordelijk. Als jou dingen overkomen, weet je dat je die ooit zelf hebt gekozen om te leren.

Gebruik karma nooit om het lot van een ander te verklaren, maar kijk met mededogen naar het lot van anderen. Karma en reïncarnatie zijn heilige wetten alleen bedoeld voor jezelf.

Vroeger waren er veel minder mensen dan nu. Er zat toen zo’n 500-1000 jaar tussen incarnaties. In deze tijd is het terugkeer-patroon enorm versneld. Mensen die in WOII zijn gestorven, zijn nu alweer geboren.

We zitten nu op de helft van de evolutie. We zijn op weg naar de ontwikkeling van een nieuw kosmisch wezen, vol bewustzijn van zichzelf en vol liefde.

Verslag: Mirjam van Eersel en Gerard van de Kam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in