De Bosnische piramides

De Bosnische piramides.

Samengevat: In 2005 werd in Bosnië een reusachtig piramidecomplex ontdekt, bestaande uit 11 structuren. Een van de structuren is groter dan de piramide van Gizeh. De meerderheid van de wetenschappers die zich bezighouden met bestudering, heeft weinig tot geen twijfel dat deze structuren authentiek zijn.
Om over na te denken: Als dit inderdaad authentieke en niet slechts op natuurlijke wijze ontstane constructies zijn, wat zijn dan de consequenties? Piramidestructuren groter dan die in Egypte en mogelijk ook veel ouder, zouden alles wat we denken te weten over ons verleden veranderen. En dit is slechts één voorbeeld.

Als de Bosnische Zonnepiramide een oorspronkelijk bouwwerk betreft, waaraan ik nauwelijks twijfel, dan worden we niet alleen geconfronteerd met het hoogste bouwwerk ter wereld, maar ook met de langste piramide – Phillip Copens, auteur en piramidespecialist

In 2005 verschenen grote koppen in de media met de mededeling dat de grootste piramide ter wereld was ontdekt nabij de stad Visoko, noordwestelijk van de Bosnische stad Sarajevo.

Buitengewoon interessant is, dat piramides niet alleen in Egypte zijn gevonden, maar ook verspreid over de hele wereld, waarvan wordt aangenomen dat ze zijn gebouwd door beschavingen die absoluut geen contact met elkaar hadden en op verschillende tijden in de menselijke geschiedenis de Aarde bewoonden.

Wat zijn de gemeenschappelijke overeenkomsten van deze enorme bouwwerken in de geschiedenis?

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Zeer fascinerend nietwaar? Waarom zijn deze structuren duizenden jaren geleden over de hele wereld verspreid gebouwd en door wie? Wat is de betekenis ervan? Onze geschiedenisboeken bieden nauwelijks informatie uit een geldige bron, er wordt zóveel ontdekt door archeologische studie over piramides, dat ons onderwijssysteem het simpelweg niet kan bijbenen. Dergelijke ontdekkingen zijn zó controversioneel en verbazingwekkend, dat ze onze geloofsovertuigingen uitdagen, waardoor het vaak direct wordt gecategoriseerd als ‘onwaar’ of ‘pseudowetenschap.’

Het wordt dus belachelijk gemaakt en niemand wil het onderwerp aansnijden uit angst voor verlies van geloofwaardigheid. Dit is ook het gevolg van het weggeven van ons bewustzijn aan externe bronnen in plaats van het zelf onderzoeken van dit soort onderwerpen. Vooral wanneer het gaat om niet-materiële wetenschap. Ongeacht de hoeveelheid gepubliceerde statistisch significante resultaten, de talloze vreemde verschijnselen die in laboratoria worden waargenomen; wanneer het geloof op de proef wordt gesteld of wanneer iets niet verklaard kan worden, dan wordt het gemakshalve maar als ‘onecht en onwaar’ beschouwd. In die zin beschikken we vandaag de dag over flink wat wetenschappelijk dogma en evenzoveel ontdekkingen die onze kennis over de menselijke geschiedenis zouden kunnen veranderen.

Uitgebreid onderzoek

Een van de vooroplopende onderzoekers van het Bosnische piramidemysterie is Semir Osmanagic, Ph.D, een in Bosnië geboren inwoner van de Verenigde Staten. Osmanagic is voormalig hoogleraar Antropologie aan de Amerikaanse universiteit in Bosnië-Herzegovina en oprichter van een non-profit en overheidsonafhankelijk Archeologisch Park: “Bosnische Piramide en Zonnefonds”, met als doelstelling voortzetting van het opgravings- en geo-archeologische werk. Osmanagic is tevens een succesvol zakenman.

Osmanagic is als buitenlands lid toegelaten aan de Russische Academie voor Natuurwetenschappen in Moskou, een van de meest gerespecteerde wetenschappelijke instituten ter wereld met meer de twintig Nobelprijswinnaars. Tevens is hij sinds 2015 lid van de Kroatische Academie van Wetenschap en Kunst voor Diaspora in Basel (Zwitserland). Dit was allemaal het gevolg van de ontdekking van het Bosnische Piramidestelsel.

Osmanagic is degene die de oude Bosnische piramides heeft ontdekt. En het gaat niet slechts om één piramide, het is een heel stelsel van wat lijkt op elf, mogelijk kunstmatig gebouwde structuren: de Bosnische piramide van de Zon, de Bosnische piramide van de Maan, de Bosnische piramide van de Draak, de Tempel van Moeder Aarde, grafheuvel Vratnica, grafheuvel Dolovi, grafheuvel Ginje, KTK tunnels, ondergronds labyrint ‘Ravne’ en tunnels ‘Ravne-2’.

Hieronder zie je een foto van de piramide. Als dit werkelijk is wat het lijkt, dan is dit het grootste stenen bouwwerk in piramidevorm – met een hoogte van 220 meter – op Aarde.

Bosnische piramides

Aan de buitenzijde van de Bosnische piramides bevinden zich onder de begroeiing gigantische conglomeraatblokken. Hieronder zie je een foto van Osmanagic naast die blokken. Ook vermeldenswaardig is de Bosnische piramide van de Maan, met een hoogte van 190 meter (de op één na grootste stenen structuur in de Bosnische vallei van de piramides), die samen met de piramides van de Zon en de Draak een perfect gelijkzijdige driehoek vormen.

Bosnische piramides

Een andere verbazingwekkende ontdekking is het prehistorische ondergrondse tunnelnetwerk die alle 11 piramides binnen het complex met elkaar verbindt. De tunnels zijn tientallen kilometers lang.

Bosnische piramides- Tunnels

Er zijn nog meer toevalligheden en onverklaarbare wiskundige/geometrische/metafysische onregelmatigheden ontdekt, waarover je in zijn lezing aan het eind van dit artikel meer kunt leren (bekijk de video!).

Dit doet me denken aan de stilgehouden ontdekking van kwik onder een piramide in Zuid-Amerika. Er is nog zoveel te ontdekken over piramides, dus simpelweg veronderstellen dat ze als graftombe werden gebruikt lijkt nogal simpel. De uitleg en betekenis van piramides gaat veel verder dan dat, de wiskundige precisie die we wereldwijd bij alle piramides hebben gezien is verbazingwekkend en er zijn meerdere toevalligheden geconstateerd, waarbij je je afvraagt of het eigenlijk wel toevalligheden zijn. Zoals bijvoorbeeld het feit dat wanneer je de snelheid van het licht als geografisch coördinaat invoert op Google Maps, je regelrecht naar de Grote Piramide van Gizeh wordt gebracht.

Hieronder zie je een afbeelding van een van de megalithische blokken in het ondergrondse tunnelnetwerk, waarin symbolen zijn gegraveerd die volgens koolstofdatering meer dan 30.000 jaar met conglomeraatmateriaal waren bedekt.

Bosnische piramides

Eerste internationale wetenschappelijke conferentie over dit onderwerp

De eerste internationale wetenschappelijke conferentie over de Bosnische vallei van de piramides werd gehouden in Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) van 25 tot 30 augustus 2008.

“De hedendaagse archeologie en antropologie hebben de deur voor onze verbeeldingskracht op een haartje na gesloten. Het Noord-Amerikaanse verleden wordt breed geïnterpreteerd als ‘ontdaan van iets ongebruikelijks in de manier waarop grote culturen werden gekarakteriseerd door een volk met een ongewoon gedrag’. De grote indringer van oude begraafplaatsen, het in de 19e eeuw opgerichte Smithsonian Instituut, creëerde een door slechts één deur toegankelijke ruimte, waarin ontelbare beenderen bewaard worden. Deze deur en de inhoud van dit gewelf zijn vrijwel voor iedereen gesloten, behalve voor overheidsfunctionarissen. Deze verborgen botten zouden antwoorden kunnen geven op vragen met betrekking tot het diepe verleden, vragen die door deze functionarissen niet eens onderzocht zijn.” – Vine Deloria

De ontdekking van deze piramides veroorzaakte flink wat opschudding in de historische/archeologische/antropologische gemeenschap. Als gevolg daarvan werd in augustus 2008 een wetenschappelijke conferentie gehouden, waaraan meer dan 50 experts deelnamen uit de landen Egypte, Rusland, China, Polen, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Oostenrijk, Montenegro en Bosnië. Vanuit deze conferentie werd volledige steun gegeven aan het oprichten van een Centrum voor Piramidestudies in Bosnië. Dit was niet de enige conferentie over dit onderwerp, er volgden er nog vier, in 2012, 2013, 2014 en 2015, waaraan meer dan 100 experts met verschillende wetenschappelijke achtergronden deelnamen en die unaniem concludeerden dat het complex van Bosnische piramides inderdaad het oudste ter wereld is.

Dit zijn hun conclusies, geciteerd:

Het werk op de archeologische locatie ‘Bosnische vallei van de Piramides’ in Visoko, Bosnië en Herzegovina, is een belangrijk geo-archeologisch en epigrafisch onderzoek dat dieper multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek vereist, waardoor de authenticiteit van de Bosnische piramides en het uitgebreide ondergrondse tunnelstelsel, alsmede de andere archeologische locaties in de omgeving, bevestigd zou kunnen worden;

De ICBP-conferentie adviseert dat de Tweede Internationale Wetenschappelijke Conferentie over de Bosnische vallei van de piramides over twee jaar (2010) in Sarajevo gehouden dient te worden, met deelname van alle piramidedeskundigen van over de hele wereld;

De ICBP-conferentie introduceert het initiatief om een Centrum voor Piramidestudies op te zetten, met het hoofdkantoor in Sarajevo;

De ICBP-conferentie adviseert de universiteiten van Bosnië en Herzegovina om op afstudeerniveau archeologie op te zetten, ter ondersteuning van het onderzoeksproject ‘Bosnische Vallei van de Piramiden’;

Dit is de bron, zoals die ook te vinden is op de website van Osmanagic.

Hierna volgt een lijst met namen voor een commissie over dit onderwerp, afkomstig van de allereerste conferentie in 2008, zoals hiervoor vermeld.

Oude energiemachines?

Osmanagic is, zoals door onderzoeker en auteur Jim Marrs van ‘Our Occulted History’ wordt benadrukt, ook openhartig over de radiokoolstofdatering, die door het Instituut voor Fysica van het Silesian Instituut van Technologie in Gliwice (Polen) werd uitgevoerd. De conclusie daaruit is dat deze Bosnische piramides, waarvan de hoogste 220 meter is, meer dan 10.000 jaar geleden werden gebouwd en dus ook de oudste ter wereld zijn. Dat betekent dat ze wellicht lang voor de Egyptische piramides zijn gebouwd, of misschien wel tegelijkertijd.

Hieronder een citaat van Osmanagic dat ons ook op een ander onderwerp brengt, ontleend aan het boek ‘Our Occulted History’:

“Een team van fysici ontdekte een verticale energiebundel die uit de top van de Bosnische piramide van de Zon kwam. Deze straal heeft een doorsnede van 4,5 meter en een frequentie van 28 kHz (kilohertz). Deze energiebundel is constant en zijn kracht groeit naarmate hij omhoog beweegt, weg van de piramide. Dit fenomeen staat haaks op de tot nu toe bekende wetten van natuurkunde en technologie. Dit is zelfs het eerste bewijs van niet-hertziaanse technologie op de planeet. Het lijkt erop dat de piramidebouwers lang geleden een perpetuum mobile hebben gebouwd en deze ‘energiemachine’ werkt nog steeds.

 

Bijna alles wat ons geleerd wordt over de oude geschiedenis is onjuist: de oorsprong van de mens, de beschaving, de piramides. De Homo Sapiens is geen resultaat van evolutie en biologen zullen nooit de ‘ontbrekende schakel’ vinden, aangezien de intelligente mens het product is van genetische manipulatie. De Soemeriërs waren niet het begin van de menselijke beschaving, doch eerder het begin van een nieuwe cyclus in de mensheid. Immers, de oorspronkelijke piramides, de allergrootste en oudste, werden door geavanceerde bouwers gemaakt, die energie, astronomie en constructiemethoden beter kenden dan wij.”

Osmanagic zegt dat dit ook de algemene conclusies waren die naar voren kwamen uit de conferenties die meerdere keren werden gehouden.

Wetenschappers op dit gebied zijn zich zeer wel bewust van andere factoren die de constructie van deze piramides kunnen verklaren, en nogmaals, deze ‘andere factoren’ druisen regelrecht in tegen de geloofssystemen van talloze mensen. Met als gevolg dat er nauwelijks onderzoek wordt gepleegd of helemaal geen diepere bestudering, alleen maar omdat dit geloofsovertuigingen uitdaagt en veel veranderingen met zich zal meebrengen over wat we weten van de oude geschiedenis. Alleen al het feit dat deze piramides 30.000 jaar oud kunnen zijn is slechts één voorbeeld van afbraak van geloofsovertuigingen, dat zou kunnen optreden met betrekking tot onze kennis van oude beschavingen en de vragen over wie, wat, waar, wanneer en waarom.

Scepsis en meningsverschil

Ondanks het feit dat wereldberoemde wetenschappers in meerdere disciplines, waaronder klassieke archeologie en andere daaraan gerelateerde vakgebieden, zonder enige twijfel beweren getuigen te zijn geweest van een van de belangrijkste ontdekkingen in de geschiedenis (dit piramidecomplex), werd er in de gangbare media nauwelijks aandacht aan besteed. De formaties werden gelabeld als ‘natuurlijk’, het publiek verder in het ongewisse latend. In plaats daarvan werd het in de reguliere media zelfs een beetje belachelijk gemaakt en nauwelijks erkend.

Vraag jezelf maar eens af: Wat zou er gebeuren als de hele wereld de Bosnische piramides zou erkennen als ouder dan de Egyptische piramides? Wat gaat dat voor ons betekenen? Hoeveel van wat de dachten te weten zal volledig gaan veranderen? Alle carrières die men in de Egyptologie heeft opgebouwd zullen zich moeten aanpassen. Dat impliceert dat men oude ideeën en overtuigingen zal moeten loslaten. Ego’s zullen hier flink worden uitgedaagd, maar dat is inherent aan de algehele transformatie van het denken. Het is een kwestie van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn.

Anthony Harding, een voorzitter van de Europese Vereniging van Archeologen, is een voorbeeld van dergelijke scepsis, zoals vermeld in Our Occulted History:

“Omdat dergelijke beweringen duidelijk tot een fantasiewereld behoren, was ik geneigd de kwestie te negeren…”

Niet gehinderd door enig onderzoek bespot hij meteen het hele idee, ondanks het feit dat de conclusie door vele andere geleerden in dit vakgebied breed werd gedragen.

Later schrijft hij:

“Ik telefoneerde vanaf de heuvel van Visocica, gelegen aan de rand van de stad Visoko, louter om beschuldiging – die al op onze deurmat lag – te vermijden dat we het project hadden veroordeeld zonder er zelf te zijn geweest. Zoals we al hadden verwacht zagen we stukken terrein met natuursteen met kloven en scheuren, maar geen enkel spoor van iets met archeologische waarde.”

Hij zei dit zelfs ondanks het feit dat zowel hij als enkele andere sceptici verzuimd hadden om berekeningen en foto’s te verklaren, genomen van het gangenstelsel en ruimtes onder het piramidecomplex.

De opgravingen gaan nog steeds door en zal nog vele jaren duren gezien de omvang van het piramidecomplex en de volledige begroeiing door natuurlijke vegetatie en bossen.

Nogmaals, deze beweging is niet zonder kritiek, zoals dat altijd gepaard gaat met het interpreteren van dergelijke omvangrijke ontdekkingen…

Wil je meer weten over de piramides?
Hieronder vindt je de video van de boeiende lezing door Dr. Osmanagic, waarin hij diepgaand uitleg geeft over zijn ontdekkingen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

16 REACTIES

 1. De vraag is of dit soort tijdsmachines, de droom van de aarde in stand houden als bescherming. Anderzijds kunnen oude energie machines ook bijdragen aan de moeizame verandering van de matrix van de aarde. Want wat toen ‘goed’ was is dit nu niet perse. Vicueuze energie rondjes kunnen ook voor zelfabsorptie zorgen zodat er geen nieuwe ervaringen meer bij komen op een bepaalde plek.

  We dwepen teveel met Oude Stammen en her verleden. Of zoals het wordt genoemd: idolatry of the Tribe. Dit hangt samen met de Dragon Genesis, Monkey Genesis en Moon Genesis. Priesters van bepaalde tijdslijnen maakten zich meester van de kunst van het voorspellen in de zin van het in stand houden van tijdsmachines (wat de bijbel ook is). http://lawoftime.org/timeshipearth/dreamspell.html

 2. Ik raad jullie aan het boek ” Het begin en het einde van alles” van Graham Hancock te lezen.
  Heel interessant.

 3. Prachtig deze ontdekkingen. Ego’s los laten wetenschappers en open durven staan .
  Ik denk dat het niet voor niets is dat deze prachtige bouwwerken er zijn en in deze tijd meer aan het licht komen.
  De kennis en wijsheid die er in die tijden beschikbaar was. Ongekend . En dus “eng”voor het gedachtegoed van nu.
  Ik word er blij van . Ancient Aliens op de zender History verdiepen zich erin.

 4. Nouuu al die ontdekkingen doen goed aan de wetenschap als het gaat om donkere materie, waarom zijn wij 2019 jaar geleden opnieuw begonnen met tellen?

  Ik ben totaal niet gelovig, ik geloof in energy
  In mijn theorie denk ik dat de piramides ons hier houden.
  Een soort bron die gecreerd is waar onze ziel naar terug keerd en weer samen komt met zielsverwanten.

  Waarom maak ik deze leven op aarde al 4000 jaar mee, ik ben er nooit zeker van geweest tot dat ik een droom jaarlijks kreeg en het altijd het zelfde was.

  Ik was groot en best wel machtig en omdat ik groot en machtig was en tot meer ontdekking was gekomen, is er oorlog onstaan.
  Ik kan me herineren dat ik ‘zelfmoord’ pleegde omdat als iemand anders mij in handen had gekregen er raren dingen zou gebeuren omdat er toen al veel vragen waren.

  Ik ben voor mijn gevoel wel 100 keer terug gekomen, en tot de dag van vandaag geef ik een oden aan het leven in Limburg.

  Voor mij is het een verklaring, aangezien ik in mijn dromen vaak op plekken kom (zoals dit op de foto uit ziet) terwijl ik er in dit leven nog nooit over had opgezocht, of ben geweest.

  Ik was 3 jaar toen ik mijn dromen al begon te herrineren, dromen waar ik als klein kind zo gefrustreerd van werd en de prikkels niet verwerkt kreeg omdat realiteit en mijn eigenwereld ver van elkaar afstonden.
  Ik was bezig met wat in onze demensies gebeurde maar er gebeurde voor mij ook genoeg in andere demensies.

  Ik droomde tot mijn 18de elke dag, realitisch en in kleur.
  Ik droomde vanalles en soms zo heftig dat als ik zei ik heb heftig gedroomt en het vertelde mensen mij raar aan keken en zeide vind jij dat een droom?

  Mijn ouder zijn rockers, dus nieuws stond nooit aan en er was altijd muziek, dus rare beelden kon ik niet gezien hebben want in 1994 keek je liever geen nieuws en leefde je liever gewoon.

  Ik heb altijd gedacht dat er een machnetisch veld is.
  De piramides zijn een tegen dat wij een revolutie hebben gemaakt aangezien wij stoom nu al via kerncentrales opwekken.. niet de beste manier voor het klimaat maar onze stoom loopt nu eenmaal zo.

  Ik denk als de mensheid zich bezighoud met hoe wekken we via deze piramides weer energy op zoals ze dat vroeger deden?

  Milieu bewust en kerncentrales hoeven dan niet eens meer te bestaan.

 5. Ik vind het spijtig dat dit stuk zo vanuit angst geschreven is. Eigenlijk gedraag je dan als spiegelbeeld van de oude wetenschappers. Verder ben ik niet overtuigd van de gelovigen die alles zullen tegenhouden. Dat Adam 5000 jaar geleden geschapen is wordt maar door een klein groepje als waarheid aangenomen.
  Ga alstublieft door met de ontdekkingstocht, maak nieuwe hypothesen. Dan leren we vast mooie nieuwe dingen.
  Gert

 6. Ik heb hier eerder over gelezen in het tijdschrift Vruchtbare Aarde: Een mediamiek onderzoek in Vallei van Piramides – Het mysterie van de Bosnische piramides (Winternummer 4-2016)

 7. Prachtig deze ontdekking.
  Ego’s dienen los gelaten te worden en omarm deze geweldige vondst.
  Wat is fout ?
  Het gaat zoals het gaat en alles op zijn tijd. Ik hoop dat de ego’s open kunnen staan voor deze ontdekking en er zullen zeker meer volgen. Hoe geweldig is dat?!
  Verder sluit me helemaal aan bij bovenstaande reacties.

 8. Hij staat er toch duidelijk en pas in 2005 ontdekt. ?
  Kwa vorm is het een echte piramide.
  Interessant,.. dat hij ouder is geloof ik niet, de ‘Egyptenaren’ hebben ze uitgevonden.
  Wat wel kan is dat een van de zonen Gods (lees Inwijding) daar later is neergestreken en die piramide daar heeft gebouwd.
  Dat lijkt me met de kennis van nu aannemelijker.

 9. Het enige dat er kan gebeuren is m.i. dat de eerdere wetenschappers het fout hadden.
  En hoe erg is dat? Alleen heel erg voor die sterke egowetenschappers, waarbij de angst voor hun reputatie regeert, want voor hen is het ondenkbaar dat zij het wel eens fout gehad zouden kunnen hebben, voor de rest denk ik dat veel gelovigen van de reguliere geloofsovertuigingen, zich tegen de schenen geschopt zullen voelen en zich met hand en tand zullen verzetten tegen de nieuwste inzichten, die niet kloppen met de versie van de werkelijkheid, maar voor de nieuwe wetenschappers en Heel veel mensen die verder denken dan alleen hun eige ego, is het alleen maar een gevoel van, zie je wel er is meer dan wij dachten dat de waarheid was.
  En laten we eerlijk zijn, wetenschap is er toch om nieuwe dingen te ontdekken en voor het algemeen goed te gebruiken, dus oude bange wetenschappers, omarm wat je ontdekt hebt en welkom bij de mensheid, die wel eens iets fout heeft, er blijkt alleen maar uit dat jullie ook mensen zijn. En daar is niks mis mee. En ik denk dat er de komende tijd nog veel en veel meer ontdekt gaat worden dat niet klopt met wat wij nu denken, maar kom op, anders dachten we nu nog steeds dat de aarde plat is en het is nu ook algemeen geaccepteerd dat die rond is