DELEN
earth-keeper.com

earth-keeper.comAartsengel Metatron via James Tyberonn© Earth-Keeper.comvertaling: Ulla Mertens

Gegroet Meesters, we omringen jullie in een OMM-Golf van Onvoorwaardelijke Liefde.

Deze liefde is een rustgevend en centrerend welzijn dat elk van jullie zal willen uitdragen tijdens de resterende maanden van 2011 en zelfs in 2012.

Beste Mensen, in juni 2011 begint er een 30-dagen periode die de Aarde en de mensheid belangrijke verschuivingen en wijzigingen zal bieden. Deze periode voltooit vele van de bewegingen die eigenlijk al maanden eerder begonnen. Het loslaten van ‘oude energie’ scenario’s, situaties en relaties die niet langer resoneren met de Nieuwe Aarde zal in macro en micro, globaal en individueel plaatsvinden.

We vertellen jullie dat de groepsbewegingen in Noord-Afrika en de regeringen in het Midden-Oosten deel uitmaken van deze ‘winden van verandering’. Je zult individueel ondervinden dat relatie ‘pauze’ steeds meer zal plaatsvinden en dat jullie banden zullen verbreken, sommige tijdelijk, sommige voor altijd, met degenen die, zonder te oordelen, energieën dragen die niet verenigbaar zijn met die van jezelf. Dit is goed zo. Het is vaak het proces van scheiding, in liefde loslaten, dat de katalysator is voor groei en verandering voor het hoogste goed. Dit zal door de Zonnewende-energieën van 21 juni versterkt worden.

De verduisteringen zijn een tijd om naar binnen te kijken, om te helen, los te laten en te herstructureren. Om actie te ondernemen voor de fijnafstelling met de focus op het zelf. Dus elk moment van deze gelegenheid is een geschenk dat jullie versnelling zal mogelijk maken. Dit gebeurt eerst met het Zelf, en de verwijdering van het statische vergemakkelijkt het je om op de beste manier gebruik te maken van deze belangrijke stroming van de ‘Winden van Verandering’. Door je unieke uitdagingen in deze beweging onder ogen te zien, zul je uiteindelijk winnen en groeien. Maar doe het in liefde. Liefde is altijd de sleutel. Maar liefde vraagt kracht, en onberispelijkheid wordt gedefinieerd door trouw te zijn aan jezelf. Nu is de tijd! Pluk de dag!

 

Elk Moment telt

Meesters, het is erg belangrijk dat elk van jullie begrijpt en zich er ten volle bewust van is hoe belangrijk elk moment voor de Kosmos, de Nieuwe Aarde en voor jullie is dat je in deze versnelde energieën leeft. Er is een nieuwe energie op deze planeet en deze energie probeert nu jullie bewustzijn en lichtquotiënt verder te activeren. En Dierbaren, jullie vermogen om meer licht vast te houden siert je vermogen om liefde te uiten. Die Liefde begint niet alleen met acceptatie, maar echt door van het Goddelijke Zelf te houden. Jullie beginnen te begrijpen hoe mooi je werkelijk bent, en dat Lieve Mensen, is heel belangrijk in deze Ascenderende tijd.

Jullie hebben allemaal de kracht van God in je en wij vragen jullie om deze erkenning, deze vernieuwde zelfaanvaarding, deze onbevlekte LIEFDE over je heen te laten stromen.

Het is jullie gekalibreerd geboorterecht en het is mooi. Jullie herontdekken deze extase van Onbevlekte Liefde in je meditaties, want er vindt een transitionele expansie plaats in deze nieuwe energie. Je opent jezelf meer om duidelijker te zien hoe belangrijk je leven is, niet alleen voor de Aarde, maar ook voor de grote Kosmos. O ja, dit is zo waar!

Zie je, de trillingen van deze diepe meditatieve expansie stroomt over in de fysieke rijken waarin je leeft… en JULLIE hebben dit klaargespeeld. De sluier tussen de dimensies is dunner geworden en het deel van jullie dat zich aan ‘de andere kant’ van de sluier bevindt, reikt teder uit om je hart aan te raken. Het deel van jullie in een hogere dimensie is de kwantum-jij, de echte ‘jij’ die deze diepgaande ervaring van het leven droomt. Dat hogere zelf wil dat je weet, net zoals wij int het Engelenrijk, hoe geliefd je bent, hoe belangrijk en prachtig je werkelijk bent. Beste Mensen kun je begrijpen?

Jullie zijn op Weg

Jullie hebben zo vaak aan jezelf getwijfeld. Zo vaak voelden jullie dat je leven nergens toe leidde. O Dierbaren, als jullie eens wisten en de waarheid willen aanvaarden van wat een verschil jullie hebben gemaakt, en dat doen jullie nog steeds.

Er waren altijd de twijfelaars, de pessimisten die zeiden dat de Ascensie nooit zou plaatsvinden en dat de mensheid deze heilige promotie naar hoger bewustzijn niet zou voltrekken. Maar jullie hebben deze prestatie verwezenlijkt, de Ascensie is nu een zekerheid. Ze manifesteert zich! Het heeft twee decennia geduurd en de meesten van jullie geven jezelf geen lof om het verwezenlijkt te hebben. Velen van jullie beseffen nog steeds niet dat het werk dat jullie gedurende de afgelopen 25 jaar aan beide zijden van de sluier gedaan hebben, de aarde waarop je geboren bent in een geheel andere frequentie en paradigma heeft veranderd.

Jullie zijn hier verantwoordelijk voor en de mensheid begrijpt nog niet wat jullie gedaan hebben of jullie verdienste voor deze prestatie. Meesters wat jullie gedaan hebben is de reden dat velen van jullie nu deze woorden lezen die uit een andere dimensie gezonden zijn.

Staat me dus toe om jullie te huldigen wanneer we over de komende maand spreken en het resterende jaar van 2011. Want jullie zijn veel krachtiger gegroeid dan je beseft. Je hebt een grote kwantumsprong voorwaarts gemaakt… en ongeacht de kalenderdagen van 2011, is wat er voor jullie ligt inderdaad een schrikkeljaar! Het jaar van de Kwantum Sprong!

Equinoxen en Zonnewendes van 2011

De Equinoxen en Zonnewendes van 2011 zijn uitzonderlijk krachtig en hebben meerdere doeleinden. Dit zijn in feite Ascensiekatalysatoren en -triggers. Deze krachtige dagen zouden moeten gebruikt worden voor groepsgebed, meditatie en diepgaand zelfonderzoek. De zonnewendes en equinoxen van de resterende twee jaar zijn complex en geflambeerd met meervoudige hologram-invoegingen voor de Ascensie van de mensheid en de planeet. We verzekeren jullie dat deze astrologische gebeurtenissen oneindig krachtiger zijn dan de equinoxen en zonnewendes van de vorige verschillende millennia. Wij dringen er bij elk van jullie op aan om ze te onderscheiden en zoals voorgesteld te gebruiken. Kom op deze dagen samen, dan zal de kracht van het Groepsbewustzijn exponentieel bloeien.

De Krachtige Verduisteringen van 2011

Daarnaast zal 2011 een uiterst zeldzame samenvoeging van complex gecodeerde verduisteringen zijn. Er zullen in 2011 in totaal 6 verduisteringen zijn en 3 ervan zullen plaatsvinden tijdens een 30-dagen fase tussen 1 juni en 1 juli. Deze periode wordt benadrukt door de juni Zonnewende.

Mid-jaar ‘Eclipse Triade “

De krachtige mid-jaar “Eclips-Triade” vindt plaats op:

(1) 1 juni (2) 15 juni (3) 1 juli.

De drie vinden exact 15 dagen na elkaar plaats. Het zijn twee gedeeltelijke zonsverduisteringen, daartussen een Volle Maan maansverduistering. Nauwelijks genoeg ademruimte, dus maak je klaar voor een krachtige rit. Dit alles wordt benadrukt door een zeer krachtige Zonnewende op 21 juni. Denk niet omdat de twee ‘buitenste verduisteringen’ van de Triade gedeeltelijke solair zijn, dat hun energieën zwakker zijn door het feit dat het geen volledige zonsverduisteringen zijn; de energie van alle 3 zal uiterst krachtig zijn en door de hele planeet gevoeld worden, al dan niet zichtbaar vanaf jullie specifieke vector op de planeet. De energie zal de hele wereld omringen en op elk van jullie uitwerking hebben.

De maansverduistering van 1 juni is het begin en de energie van elk van deze gebeurtenissen heeft een kruispunt dat zich 3 dagen vóór en 3 dagen na de eclips energetisch uitbreid.

De Energieën

Het energiepatroon van de Triade gaat over loslaten, helen en wederopbouw.

1 juni: Loslaten en reiniging, loslaten van oude energiepatronen. Patronen die ingebakken of zelfs verborgen kunnen zijn.

15 juni: Healing door aanvaarding, door Uitdagingen onder de ogen te zien en trouw zijn aan je ZELF.

1 juli: Kracht en Voltooiing van de ‘Nieuwe Jij’. Niet alleen de attributen en gebeurtenissen die je wenst te creëren visualiseren, maar de noodzakelijke acties ondernemen, voorwaartse stappen om ze te manifesteren.

De midzomer-zonnewende (mid-winter onder de evenaar) is de versterkende energetische stroom van dit alles. En in 2011 voegt het een unieke energie toe die de Toegangspoort tot 11-11-11 meebrengt. De energie opbouw en ondersteuning van de zonnewende strekt zich tot 14 dagen vóór en 14 dagen na het evenement van 21 juni. Dit is een van de meest grootmoedige energieën van 2011 en is de toegangspoort tot de Kristallijnen versnelling van 11-11-11.Als zodanig bevinden allen op dit aardvlak zich nu binnen het onderdompelend veld van ongelooflijke kristallijnen energie. Het resultaat is dat je eigen auravelden en Mer-Ka-Na Lichtlichamen door middel van inductie extreme energie in beweging worden. Het is energie die zich als verlangen uitdrukt, dus brengt jullie werk nu een nog fijnere frequentie teweeg.

Stel je voor, dat wanneer je vitamines voor je fysieke lichaam inneemt, ze zo zouden moeten zijn dat ze door het lichaam geabsorbeerd kunnen worden om welzijn en een goede gezondheid te genereren. Zo is het ook met de Kristallijnen Transitie, haar frequenties en energieën zijn vitamines van lichtexpansie voor het lichtlichaam.

De kristallijnen resonantie omringt jullie nu op manieren die het jullie mogelijk maken om hun ongerepte symmetrieën in jullie energievelden op te nemen, over te dragen, om te zetten en te versterken in je eigen werk, verlangens, zelfontplooiing en alle manieren die de aarde en de mensheid aanraken.

Het Drievoudige Datumportaal

Het Drievoudige Datumportaal van november 2011 zal de krachtigste uitzonderlijke dag van het jaar worden. Massa’s mensen zullen het menselijk raster vormen en de Kosmische Energie die zich in de laatste fasen verzameld heeft tijdens de activering van het 144-Kristalraster, met de Kosmische Energie verbinden. Op 11-11-11 zullen de Atlantische Meesterkristallen zich verder activeren met het eerste ontwaken van het Kristal van Multidimensionale Communicatie in de Kristal Vortex. Dit ontwaken zal achtereenvolgens de 12 Golden Zonneschijven rond de planeet hercoderen.Deze schijven worden geactiveerd in twaalf helix spiralen. Ze zenden een goddelijke energie van nulveld, pure, onvoorwaardelijke liefde uit, en een lichtcode die alleen kan bestaan ​​in de 5e dimensie en hoger.

Op 11-11-11 zal de Zonneschijf van de Kristal Vortex onder het gebied van Pinnacle Mountain, Arkansas, geactiveerd worden en dit zal de energie van de Arkansas Vortex voltooien en vervolgens de netwerken van de nieuwe DNA-codes over de planeet verbinden. Het Gouden Zonneschijven zijn het DNA, de blauwdruk voor het eengemaakte kristallijnen veld in de Kristallijnen Overgang van de planeet. Sterker nog, deze worden geherprogrammeerd door en binnen het Kristallijnen 144-raster!!

De Gouden Zonneschijven zullen een 12-strengen helix uitzenden in een spiraalvormige energie die zal dienen als het prototype van het DNA voor het kristallijnen aspect via het 144-Raster. Het zijn overeenkomsten voor de aarde om zich te kunnen regenereren en hervormen, om in aspect het DNA-patroon of blauwdruk van de Nieuwe Aarde te worden. Het zijn energetische spiralen. Ze zijn eigenlijk meer spiraal dan schijf, maar ze lijken op schijven wanneer je ernaar kijkt.

Nu, wanneer jullie Ascensie zich voltooit, zul je een grotere toegang hebben tot de multi-dimensionale aspecten van jezelf. In feite, heeft de Ascensie zich voor sommigen van jullie, in termen van multidimensionaliteit, voor het grootste deel al voltrokken. Begrijp je dit? Nu zal de Aarde en de Mensheid de behoefte aan de Kristallijnen Overgang hebben, zowel de energie expansies van de Aarde als die van jullie. Dus zijn JULLIE het die dit teweegbrengen. Het zal bij vele toepassingen helpen, misschien wel meer dan je denkt.

Het zal de manier waarop het menselijke lichaam zonlicht ontvangt veranderen. Het zal helpen bij de doorschijnende lichtgevende transformatie van het fysieke lichaam. Het zal leiden tot de overgang van het menselijke lichaam van koolstof naar siliciumbasis. Het zal de voedingsbehoeften van het menselijke lichaam fysiek veranderen. Het zal de magnetosfeer van de aarde verdedigen door meteorieten en kometen af te buigen, en de effecten van gammastralen in de atmosfeer van de Aarde verminderen. Het zal voortkomen uit een natuurlijke en wetenschappelijke inspanning, het is het natuurlijke resultaat van het voltooide 144-kristallijnen raster.

De 2011 Verduisteringen

En Meesters, de 4:02 combinatie van zons- en maansverduisteringen in een jaar, in 2011, is vrij zeldzaam, dus zie je dat zich een goddelijk plan ontvouwt. Wij vertellen jullie dat Verduisteringen kansen zijn om verandering in werking te stellen.

Geliefden, de eclipsen van 2011 zijn een gelegenheid om de nodige verschuivingen te maken in je individuele en collectieve levensstroom. Deze worden het best opgeleverd door ze te synchroniseren via de contemplatie en herziening die beschikbaar is tijdens de equinoxen en zonnewendes.

Perfecte Orde

Sommigen van jullie zeggen en voelen dat “alles uitwerkt zoals het zou moeten en alles in perfecte orde is”. Maar Meesters, dit begrip is een beetje een paradox, als een speelkaart die ondersteboven ligt, hoe je er ook naar kijkt. Begrijp je dat? Vanuit het hogere perspectief is alles in perfecte orde, maar vanuit het perspectief van de mensheid binnen de dualiteit is dit niet! Als het zo was, zouden er geen lessen en geen reïncarnatie nodig zijn. Men hoeft maar rond te kijken om te weten dat de benarde toestand van de mensheid op de planeet Aarde verre van perfect is. Inderdaad, het zal NIET uitwerken zoals het moet, totdat je er iets aan doet!Dit geldt voor micro- en macro. Er is zoveel te doen en veel te herzien. Alles op zijn tijd en Meesters, het zal plaatsvinden.

Tot Slot

Beste Mensen, laat me tenslotte ondubbelzinnig uitdrukken dat ik en het Engelenrijk een bijzondere ondersteunende rol hebben, meer dan je wellicht denkt. Want ook jullie zijn Goden in de schepping, vonken van het Goddelijke die violette vlammen worden van Al Dat Is.

We houden van jullie allen en achter de sluiers maak je deel uit van ons.

We maken een lichte draaikolk van grote hulde en waardering voor jullie. We sturen deze energie naar een ​​ieder van jullie in het ‘NU’ moment, wanneer je deze woorden leest. Kun je het voelen, open je hart en ontvang wat we in liefde sturen. Wij eren jullie oprecht, terwijl je naar de laatste twee jaren van Aardse Kristallijnen Ascensie gaat. En we je vertellen jullie dat de Ascensie van de Aarde de kritieke massabeweging van fysieke Ascensie in twee tot drie eeuwen zal teweegbrengen. Alles uit vrije wil, alles naar keuze. En in die tijd, zal er geen wereldoorlog en geen massale hongersnood zijn.

Zie je, op 21 december 2012 Ascendeert Aarde en is de Ascensie beschikbaar voor de Mensheid. Maar verwacht niet dat de 3d Aarde om je heen nu meteen zal volgen. Dat zal in drie eeuwen plaatsvinden, maar het is de expansieve energie van de planetaire Kristallijnen Transformatie die je Ascensie noemt, die voor de overgang van de mensheid zal zorgen… hart na hart.

In de komende twee jaar zal de liefde van macht worden verdrongen door de macht van liefde. Twijfel er niet aan, want het is al in beweging. Deze transformatie gebeurt hart na hart, binnen elk van jullie. Als zodanig moet je de verandering ZIJN die je wilt zien! Het is een toekomst van Ascensie die jullie creëren … en wij vertellen jullie dat deze periode van drie eeuwen een oogwenk is. Wij groeten jullie. Jullie zijn op het juiste pad!

Voor jullie ligt een ongelooflijk ontwaken en voltooiing. 2011 is een tijd van almachtige herziening, loslaten, recalibratie en herstructurering. Het is echt een tijd van versnelling, versterking en vieren.

Jullie hebben elk een verschil gemaakt en je zult deze planeet in een groter licht verlaten dan toen je binnen kwam. En je deed het op jouw manier. In Liefde. Ik nodig jullie uit om vreugde te voelen, want jullie hebben het verdiend!

Ik ben Metatron en ik deel deze waarheden met jullie. Jullie zijn Geliefd!

En zo is het …

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

deze channelling is eigendom van www.Earth-Keeper.com. Publicatie op websites is toegestaan zolang de informatie is niet gewijzigd wordt en vermelding van het auteurschap en de website is opgenomen. Het kan niet worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of openbare drukwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Aardehoeder. Machtigingen kunnen worden aangevraagd bij Tyberonn@hotmail.com

1 REACTIE

  1. Ieder die weet heeft dit niet nodig. Ieder die weet weet. Helaas is 80% van dit relaas overbodig. 10% Achteraf geklets. 9% Ruis. Het gaat om die ene procent en die hoeft het daglicht niet te zien. Want die zit in ieder hart, zolang je er naar kunt kijken!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in