DELEN
Energieen van Juni

Op zich is de hectiek van mei wel voorbij, maar ook in juni en de rest van het jaar merken we de naweeën nog. Verschuivingen in karma en afsluitingen vormen een groot aspect in juni. Dat komt door de vele energie die we in toenemende mate ontvangen. We zitten allemaal erg te wachten op een verschuiving in de energie; daarin worden we deze maand op onze wenken bediend. Hou de hoop hoog; hoe meer je er open voor staat, hoe meer je ontvangt.  In juni kan je de laatste rommelrestjes afschudden en met je gerichte energie de basis leggen voor het leven in 5D, als echte Lichtbakens. Mensen zullen uit je leven verdwijnen, anderen zullen er in komen, we laten onze karmafamilie achter en begroeten de familie van onze eigen energie.

Van groot belang in juni is Jupiter, al retrograad sinds februari. Jupiter gaat eindelijk weer stevig vooruit. Het is de heerser van de filosofie, van het geluk, van zegeningen, godsdienst, wetten, boeken en grote gedachten. Doordat Jupiter retrograad was, werden beslissingen in alle gerelateerde velden de afgelopen 5 maanden behoorlijk beïnvloed. Er was sinds januari al heel wat retro activiteit, maar nu, eindelijk, kun je aan de slag, waarbij je een flinke rugzak achter mag laten.

Alle tekens zijn begin juni ook in beeld, met, behalve in Maagd, in elk teken een planeet. In Vissen zien we Neptunus en Cheiron, waarbij ik eigenlijk vind dat Cheiron bij Maagd hoort, en als Cheiron in Vissen staat, recht tegenover Maagd, staat hij er eigenlijk dus toch mee in verbinding, maar dat terzijde. Twee planeten, Venus en Mercurius, staan in hun eigen teken, Stier en Tweelingen, waardoor ze extra krachtig en betekenisvol zullen zijn deze maand. Mars gaat Kreeft in, een teken waar hij, als vuurplaneet in een waterteken, niet zo heel krachtig is, maar dat is juist goed, alles staat daarmee klaar om het 5D licht te verspreiden. Als een klassiek orkest waarin de grootste schreeuwers, de pauken, even opdracht hebben gekregen een beetje te dimmen. Zo kun je de violen tenminste nog eens horen.

Het einde van karma is nogal een ding in juni. Beter gezegd: er komt een einde aan de energie die karma (cycli) en de hele karmadynamiek faciliteerde. We zijn er een tijdje mee bezig geweest in dit leven, op zielsniveau althans, en het bleef een worsteling. We hebben al aan onze karmische leraars, vooral aan de moederenergie, aangegeven dat de navelstreng wel eens dóór mocht.

Nou, hoe pakte dat uit? Er zijn er nogal wat onder ons die er onbevredigende, pijnlijke, dramatische, gespannen, moeilijke relaties aan overhielden. Met veel liefde hebben we geprobeerd onze karmapartners ertoe te bewegen hun karma los te laten. We hebben ons eigen licht gedimd om maar niet te veel feller te schijnen dan onze partners, we hebben ze uitgenodigd in onze energie door onze grenzen te laten zakken, maar het pakte allemaal niet zo geweldig uit.

Wat deden onze partners? Waren ze liefdevol, accepterend en dankbaar voor onze inspanningen? Nee hoor, ze boden weerstand, wezen ons af en ze hebben ons nogal eens rottig behandeld. Wij hebben niks fout gedaan, maar het is tijd voor een andere benadering.  Laat ons energetisch soeverein en zelfbewust zijn. Deze maand zijn er twee dingen die zorgen dat dat heel anders gaat dan anders.

Ten eerste staan we echt op een keerpunt in ons leven. Hier kiezen we vanuit welke energie we willen leven. Vanaf nu staan de behoeftes van anderen niet meer boven die van onszelf.

Dan is het zo dat de verschillen in energie tussen diegenen die in 3D willen blijven leven en degenen die naar 5D toe gaan, zo groot zijn het echt ondoenlijk wordt die verschillen te overbruggen door onze eigen energievelden te verlagen ten faveure van anderen. Vanaf de 4D brug is er geen weg terug naar 3D, we moeten verder. Het is niet dat we mensen achterlaten, we maken ons alleen los van hen en van hun energieën, zodat ze daarin hun eigen keuzes kunnen maken.

Dit is niet wreed, of onmenselijk, of supergemeen, het is hoe het universum werkt; iedereen heeft zelf de beschikking over wat hij met zijn energie doet en mag zijn eigen keuzes maken. Wanneer wij anderen dragen of steunen, worden we hun orthopedisch hulpmiddel en zullen ze niet zelf leren lopen, of hun eigen energie aanboren. Als wij onze energetische hulp weghalen, zijn ze op zichzelf aangewezen en dat moet ook, dat is essentieel voor energetische zelfbeschikking.

Dus, deze maand zien we allereerst dat Jupiter ophoudt retrograad te zijn, wat nogal een ding is. De maanknopen staan stevig in Leeuw en in Waterman. Dat is al in mei begonnen, maar eigenlijk pas de volgende stap in een langdurige cyclus die aanvankelijk van 1997 tot april 2000 duurde. Het nieuwe millennium begon met grote dromen en grote hoop, maar die zijn nog niet verwerkelijkt. Er zijn 17 jaren van groei nodig geweest om te komen tot waar we nu staan. Op 1 januari 2000 stonden de maanknopen ook in Leeuw en Waterman. Eén stap terug om er twéé, of een heel grote, vooruit te doen, op naar de toekomst.

Saturnus, de kosmische meester en handhaver van tucht en orde, komt ook sterk aan bod deze maand. Saturnus zal de hele maand erg actief zijn in relatie met alle persoonlijke planeten. Dat wordt een uitdaging! Reken op enige karmische worsteling in de aanloop naar de echt grote activiteit in september, als alle persoonlijke planeten, zelfs de zon, zo tegen de 23e in Maagd zullen staan.

Ook belangrijk deze maand: Mercurius staat in zijn eigen teken, Tweelingen. Mercurius wordt vaak gezien als het teken van de reisjes, van de communicatie en van het transport. Volgens mij doet Mercurius veel meer:  het zorgt voor het karma waarmee we ons leven beginnen en waar we in Maagd aan werken (wat eigenlijk Cheiron de betere heerser van Maagd maakt). Maar onze karmalessen, de aard van ons karma en de mensen die er mee samenhangen, vallen allemaal in het derde huis, Tweelingen en Mercurius. Ik zou toch eens een boek moeten schrijven over de energetische resonanties tussen huizen en tekens en de karmische aard van Mercurius.

In Tweelingen komt Mercurius Saturnus keihard tegen, terwijl het lijkt alsof Mercurius ondertussen harmonieert met de andere planeten, maar dat is slechts schone schijn. Het doet denken aan tasjesdieven, waarbij de één je afleidt en de andere er met je spullen vandoor gaat. Mercurius is nogal een boefje, en naast de botsing met Saturnus komt er ook één met Pluto. Pas daarom op dat je niet al te veel van je karma-energie aanwendt om lief en aardig te zijn. En mensen die iets doen wat in hun karma ingrijpt, moeten oppassen dat ze er niet zelf het slachtoffer van worden. Het is boemerangtijd, alles wat je de wereld in slingert, komt zeker terug. Zorg dus dat je dingen naar buiten stuurt die je ook terug zou willen ontvangen.

Dan is er ook nog een vierkantsverbinding van Saturnus met Neptunus, die weer door de huidige stand van Saturnus in retrograde wordt geactiveerd. Dit is een pittige transit, die het hele jaar aanhoudt. De conjunctie van Uranus met Eris is ook nog actief en al wordt die deze maand gematigd door positieve transits, dan nog kan die een flinke dreun uitdelen, afhankelijk van wat iemand heeft gedaan. Eris staat voor de zielekrijger en is genoemd naar de godin van de twist. Het gaat hier niet om expres dingen kapotmaken, het is een proces waarin onrecht aangepakt wordt, en waarin macht waar misbruik van is gemaakt weer wordt afgepakt, en waarin iedereen weer gelijke kansen krijgt.

Het sleutelwoord in juni is Waarheid, en dat duidt op een aantal verschillende dingen. Ten eerste gaat het over de waarachtigheid van je eigen plannen, en wat jij van mensen wilt, waarom je doet wat je doet ten aanzien van anderen. Ben je op zoek naar bevestiging en goedkeuring? Klopt dat wel helemaal met wie je bent of wie je wil zijn?

Dan gaat dat woordje Waarheid nog over hoe we de wereld zien versus hoe we hem eigenlijk zouden willen zien. Dit raakt aan gedeelde waarheid, waar we in de wereld mee te maken hebben. Er zijn zoveel ‘waarheden’, wat is er nou echt waar? Eigenlijk is alles waar, want in een oneindig universum is alles waar. Als zodanig dienen we onze eigen ‘waarheid’ te kiezen.

Waarheid is een gevoelig onderwerp, want eenieder heeft zijn eigen waarheid. De beste manier om met dit thema van de maand om te gaan, is door te bepalen, ieder voor zich, wat we als onze eigen waarheid willen (zien), en daar helder en sterk op te focussen, en ons door niets van die waarheid af te laten leiden. Maak de energie van jouw eigen waarheid steeds groter, dat trekt vanzelf meer energie aan en ook mensen en situatie die bij die waarheid van jou passen.

Als we het er met zijn allen over eens zijn dat ieders eigen waarheid ‘vrede’ is, dan kunnen we dat zo ver uitbouwen tot er geen oorlog meer is.

Zijn we het er met elkaar over eens dat ‘respect’ onze individuele waarheid is, dan bouwen we dat samen uit tot gedeelde waarheid en heeft iedereen respect voor elkaar.

Hoe vaster we geloven dat energetische zelfbeschikking de waarheid is, hoe kleiner de ruimte voor manipulatie.

Niet iedereen hoeft het met je eens te zijn, jouw waarheid is toch waar. Maar waar vele mensen de zelfde waarheid zien, wordt het een gedeelde waarheid. In het licht van een zo gedeelde waarheid is er geen ruimte voor iets dat daar niet bij past.

We gaan over naar ascensie, en over de afgrond van angst heen is het helemaal niet zo heel ver naar het ´beloofde land´. We gaan de 4D brug op en over, en naarmate we verder op de brug vorderen, komen we steeds verder af te staan van de platheid van 3D, wat maakt dat we er des te minder raakvlak mee hebben. Het is niet voor niets dat zo veel van onze relaties nu eindigen.
Het beste wat we met de energie van juni kunnen, is te bepalen welke waarheid we willen, om vervolgens deze waarheid aan te trekken en vorm te geven en te verspreiden in de wereld. Schijn dus met je licht, we gaan ons licht niet meer dimmen. Laten we ophouden goedkeuring van anderen te zoeken en gewoon zijn wie we willen zijn, schijn dus ook met het licht op jezelf. Lekker schijnen is ons credo en we gaan voor liefde en voor vrede en voor plezier en dat iedereen het maar goed moge hebben. Een makkelijke maand wordt het niet helemaal, maar we hebben zelf het roer in handen en ons scheepje gaat precies waar wij naartoe willen.

Heb een fantastische maand.

=======================================

Copyright (c) 2017 by Jennifer Hoffman. All rights reserved. You may quote, copy, translate and link to this article, in its entirety, on free, non-donation based websites only, as long as you include the author name and a working link back to this website. All other uses are strictly prohibited.

8 REACTIES

 1. Goed artikel! Ik denk dat als je idd in je eigen waarheid kunt blijven dat het helemaal niet zo moeilijk zal zijn.
  Ik heb hier al maanden gesprekken over met een goeie vriend. Door het er veel met iemand over te hebben ben je je er ook beter bewust van.
  Zodra we in een negatievere sfeer kwamen zeiden we steeds dat we er niet op verder door gingen. Dat heeft enorm geholpen om dicht bij mezelf te blijven en steeds minder een mening over anderen te vormen.
  Uiteindelijk zijn negatieve gevoelens emoties die aangeven dat je je met verkeerde dingen bezig houdt.
  Ik denk dan terug aan iets enorm fijns uit mn leven en kruip in dat gevoel. Vanuit dat geluk kan ik weer met een positieve instelling anderen tegemoet treden zonder oordeel maar met compassie.
  Ik ben ervan overtuigd dat je geluk niet van iets of iemand afhangt maar dat het een gevoel is wat zegt dat je op de goede weg
  zit.

 2. Ik ben hier volop mee bezig. Alles is energie en alles staat met elkaar in verbinding…..we gaan gewoon de goede kant op, het moet wel, wil je ascenseren…..leef je leven in jouw waarheid, jouw liefde onvoorwaardelijk.

 3. Graag wil ik een waarheid verspreiden ! En dat is nu een goede tijd, als je het artikel leest.
  Laten we inderdaad hopen dat iedereen naar 5D gaat en stopt met het eten van dieren die zo afschuwelijk mishandeld en behandeld zijn. Dat is een waarheid ! En deze waarheid worden door alle wijze volken verspreid: Dat er pas vrede in deze wereld komt als wij met allen levende wezens (en de natuur) respectvol omgaan.
  Want je kan een dier eten, omdat je honger hebt en deze komt op je pad en dood deze ineens na een goed leven in vrijheid. Maar niet de massa vee industrie, kalfjes van moeders scheiden en de melk inpikken, het veevervoer van 24 uur, de hokken waar deze hun hele leven in opgesloten zitten zonder liefde, zonder moeder. Zelfs huisdieren, waar we zoveel van houden laten we bevruchten baren en nemen hun kinderen weg.
  Maar goed, van mij mag iedereen in zijn kracht komen, met liefde en in 5D waar je de waarheid van mens en dier voelt! Zoals de oude wijzen zeggen: Er komt pas vrede op aarde als mens en dier gelijk leeft.

  • zelf merk ik dat ik niet zo luister als mensen roepen dat iets waarheid is, en al helemaal als er een uitroepteken achter staat!
   Ik denk dat we hier allemaal zo onze eigen waarheden hebben en dat waarheid alleen maar gefluisterd hoeft te worden.

  • Wat je zegt heeft een kern van waarheid, het is echter een constatering. Er komt pas vrede als we gelukkig zijn. Het zit allemaal in je zelf.
   Er is jouw waarheid, mijn waarheid en DE Waarheid.
   Inderdaad Gordon…waarheid berust op zichzelf, fluisterend

   Sail la Vie,
   on the waves of Love and Mercy
   let your Light shine…

 4. Ik voel een grote verandering bij mezelf. In men denken , ik geraak al meer tot bij men voelen. Ik heb het gevoel dat het begint voor mij al hetgeen ik droom , besef en als waarheid zie… door het lezen van dit artikel besef ik dat het ook gewoon juist is wat ik voel en dat ik meer mag vertrouwen op men voelen. Thanks

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in