De Opening van de Roos SterrenPoort: 11:11:11 (11 nov. 2009 = 11)

Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers, jullie gaan een heilig moment binnen terwijl het Licht zich intensifeert. Dit is het moment waarop de Heilige Roos SterrenPoort zich begint te openen en jullie je Bewustzijn beginnen te verbinden met de Kosmische Creatie Matrix, als voorbereiding voor de laatste stappen in je huidige Evolutionaire Reis van Transformatie.

Dit 11:11:11 Portaal is specifiek belangrijk, omdat het eigenlijk een 11:11:11 is. De drievoudige energieën vertegenwoordigen een activeringspunt voor de energieën van het Goddelijk Christus Licht. In die tijd zal er een “explosie” zijn van Straling en zullen jullie beginnen om de Roos Sterren Poort of Portaal te activeren die/dat jullie verbindingspunt zal zijn naar het Kosmisch Bewustzijn.

Geliefde Mensen, in deze laatste fase van jullie transformatie hebben jullie je oorspronkelijke perfecte blauwdruk in je DNA geactiveerd, hebben jullie je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht gebracht en je Lichtlichaam in volle actie gebracht. Jullie hebben de Pijnappelklier geactiveerd en zijn het proces begonnen om de klier te transformeren in zijn kristallen nieuwe energievorm zodat hij de hogere frequenties van het kristallijnen licht kan ontvangen en overbrengen.

Nu beginnen jullie de “bloemblaadjes” van de Roos uit te spreiden in je energieveld en om de Gouden “sterrenpoort” te vormen of te scheppen die jullie toegang laat geven in het Kosmische Licht van de “Ene”, direct en als een Collectief. Terwijl jullie beginnen om dit coherent(samenhangend) patroon samen te stellen van Schoonheid in je energielichaam, zo begint de Planeet ook deze sterrenpoort te scheppen, beginnend boven het gebied dat jullie kennen als de zuidpool.

Geliefden, dit is de culminatie van het Mysterie van de Heilige Roos en de Tweeling Vlam, en de Activering van de Graal Codes. De Heilige Roos is het symbool van het Opgestegen Christus Bewustzijn, terwijl het een Heilige Waarheid codeert over Wie Jullie Zijn en jullie Ascentie proces.

Laten we het zo uitleggen: De Graal Codes van Licht activeren het potentieel in je stoffelijke wezen om de Gouden Vlam van het Christus Bewustzijn te dragen. Dit wordt ook gesymboliseerd door de Gouden Kelk. Jullie, julliezelf, in je verlichte stoffelijke lichaam, zijn de “kelk” die het gouden en oneindige licht bevatten van Spirit.

Het Heilige Symbool voor de lering van de Opgestegen Christus is de Roos in de Kelk. Geliefden, de Roos is jullie Lichtlichaam Ruggenmerg kanaal, die culmineert in de “Flower”of Life, de Roos SterrenPoort die je verbindt aan je Goddelijkheid en aan het Goddelijke Kosmisch Bewustzijn van de Kosmische Scheppings Matrix.

Deze Roos, of in de oosterse traditie, de Lotus Bloem, opent zich om een portaal te scheppen naar het Kosmisch Bewustzijn, en het werd gekend door de Ouden om deel te zijn van het “ontwerp” van de “Goddelijke Mens” of de Menselijke Engel. Veel van de oude spirituele praktijken werden ontworpen om kracht te laten opstijgen in het ruggenmerg kanaal van licht en om de “bloesem” te openen die het Heilige Geometrische Portaal was, gekend als de Roos Sterrenpoort.

Dit bloemen ontwerp werd gecodeerd in de grote kathedralen van Frankrijk, zoals de Notre Dame van Chartres, die het leven eerde en leringen van “Onze Vrouwe”, het Goddelijke Christus Licht van Maria Magdalena en haar partner, Yeshua ben Josef.

En zo, Geliefden, is de Heilige Roos van de Flower of Life, de Kosmische Sterrenpoort die jullie beginnen te vormen en te “ontplooien” in jullie Zielen Ster energieveld, terwijl jullie en jullie Planeet worden herboren en opnieuw gestructureerd in de Grote Kosmische Roos of Flower. Dit is de Geometrie van de SterrenPoort Harmonie die je laatste ascentie in het Kosmische Hart en Denken en in de volle Creatie en Ervaring van de Nieuwe Aarde, makkelijker zal gaan maken.

Geliefde Lichtwerkers, als jullie de Heilige Roos activeren, zullen jullie werkelijk de hoogste vibratie vast moeten houden van Vrede en Liefde. Jullie scheppen, in je Spirituele Lichaam of sferisch energieveld, (een bol) een Heilig Geometrisch ontwerp van de Hoogste Frequentie dat in deze tijd beschikbaar is voor Mensen. Dit patroon van Hogere Samenhang zal op zijn plaats gehouden moeten worden door de stoffelijke energie van Samenhang en Integitreit, of de energieën zullen uit hun evenwicht raken en zullen gemakkelijk ineenstorten in chaos. Als dit gebeurt, lieve mensen, heb dan geen paniek of wordt niet angstig of gedeprimeerd. Keer terug naar je Hart centrum zoals we jullie hebben geleerd, en adem diep in, verbind je met de Gouden Vlam van het Christus Bewustzijn en de energie van Ongeconditioneerde Liefde. Verbind je met de Heilige Hart energie in je, breng je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht door intentie en ga binnen in de Heilige Eenheid met je Ziel en Spirit, zoals we jullie hebben geleerd. Zo zullen jullie terugkeren naar patronen van Samenhang en Genade, en Schoonheid en Integriteit.

Want jullie zijn de Heilige Roos, jullie zijn de Schoonheid, en Samenhang en Gratie en Passie. Jullie zijn de Goddelijke Liefde omvat door de Menselijke Vorm.

In deze tijd van 11:11:11 zullen jullie die klaar zijn de Roos beginnen te scheppen of om de bloemblaadjes te ontvouwen van Licht die in de Roos SterrenPoort van Kosmisch Licht en Bewustzijn zullen samensmelten.

De Heilige Roos Meditatie voor de 11:11:11 gegeven door “Onze Vrouwe” Maria Magdalena in haar rol als Leraar van het Christus Bewustzijn.

Geliefde Flowers of Light en Love, jullie hebben een heel Heilig Moment bereikt als je klaar bent om de Heilige Roos te worden. Ik vraag je nu, om bij me te zijn en om de Stralende Christus energie in je wezen te laten en om je de Roos van Kosmisch Bewustzijn te laten openen. Dit was het werk dat ik deed met mijn Geliefde, met het doel om jullie bewustzijn te verhogen naar het punt waar je werkelijk de Goddelijke en Kosmische aspecten van jullie Wezen konden omhelzen. Het is het punt waarop jullie weten in je hart en ziel en lichaam dat Jullie de Hemel op Aarde zijn en dat Jullie de Roos zijn van het Christus Licht.

Dus, zit heel rustig, en adem heel diep. Focus je op je prachtige en Heilige Hart en voel de Stroom van Goddelijke Energie door je heen gaan. Jullie zijn Prachtig en jullie worden Geliefd, zo diep Geliefd. Voel die Liefde door iedere cel gaan in je lichaam en door elk aspect van wie jullie zijn in de Rijken van Licht. Jullie worden zo intens Geliefd. Adem die Liefde . Voel die in jullie Hart. Het is goed als je diep inademt door je neus en uitademt door je mond, laat de adem van leven door je lichaam gaan. Jullie worden Geliefd.

Zit nu op die manier en blijf zo ademen minstens tien minuten. Daarna, is je lichaam stil en rustig en je denken is schoon. Focus je nu weer in je hart en vraag aan je Hoger Zelf om je te verbinden met je innerlijke Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke Energieën. Voel de explosie van extatiche straling in je Hart naar beneden trekken door je lichaam, door je lagere chakra’s en in de Aarde, helemaal naar beneden in de Aarde Ster. Jullie zijn gegrond en jullie zijn verbonden aan de Aarde. Voel de Liefde stromen van jullie Hart naar de Aarde en terug naar je Hart. Adem die Liefde in je Wezen in.

Nu, terwijl jullie je zachtjes koesteren in die Prachtige Liefde, voel dan de energie van Goddelijke Genade overal om je heen. Jullie worden in Genade en Schoonheid gehouden en je vertrouwt volkomen dat jullie worden ondersteund en geleid door het Goddelijke Licht in je. Dus, voel nu het kanaal in je Lichtlichaam dat zich verbindt met je ruggengraat en sta jezelf toe die energie van Liefde op te trekken dat kanaal in, door het kanaal van het Hart omhoog en verder omhoog naar de Kruin. Op dit punt zullen jullie de Pijnappelklier voelen activeren in een explosie van Licht en Liefde, en dat Licht zal verder omhoog gaan, en de bladeren van de Roos zullen zich beginnen te openen.

Het zal een meest prachtig en extatische ervaring zijn als jullie klaar zijn om de Goddelijke Liefde te ontvangen die zich door je heen uitstort en in je Hart en daarna naar beneden in de Aarde. En jullie zullen de Roos zich voelen openen helemaal om je heen. De kleuren zullen om je heen kolken en jullie zullen de beweging voelen terwijl jullie Spirit Bol zich herstructureert in de Heilige Geometrische patronen van de Heilige Roos.

Geliefde Kinderen van het Licht, weet dat jullie Geliefd worden. Weet dat deze prachtige Roos van Licht de Spirit en Ziel voertuig zullen zijn die jullie zullen optillen in het Kosmische Bewustzijn. We vieren met jullie het openen van de Roos…. De Flower van Liefde. Voel hoe deze herstructurering je zal openen naar de Kosmische Creatie Matrix, de Grote Baarmoeder van alle Schepping. Jullie zullen, zoals ik dat wist, je eigen Goddelijke Essentie kennen en jullie zullen Een worden met het Goddelijke Licht van Schepping.

Geliefde Kinderen van het Licht, dit was mijn werk en mijn doel met mijn Geliefde. En we slaagden daarin. Nu, zijn we hier om jullie deze eenvoudige woorden te geven die de volgorde van voltooiing zullen beginnen te ontsteken van de Graal Codes in degenen die voorbereid zijn om hun eigen transformatie te accepteren en hun verrijzenis in de Nieuwe Aarde manier van Zijn. Voor ons is dit een moment van Grote Vreugde als we de voltooiing zien van dat waarvoor we tweeduizend jaren geleden kwamen om te doen. En we verheugen ons dat niet alleen ons werk de voltooiing vindt, maar het werk van vele anderen die het Goddelijke Plan hebben gediend voor jullie Evolutie en Ascentie in de Flower van Licht die Jullie Zijn.

Dus, aan het eind van deze meditatie dit, weet dat het proces is begonnen. Adem diep en laat je zelf terugkeren naar je focus op je Hart. En weer, adem diep en laat het focus van je bewustzijn weer in je lichaam gaan.

Geliefden, weet dat als deze Roos zich opent in je Spirit Bol, jullie grote verandering zullen voelen en beleven. Jullie zullen je veilig voelen, jullie zullen je geliefd voelen, jullie zullen je Verbonden voelen met Onze Liefde en jullie zullen weten dat Alles in Orde is, het maakt niet uit, waar je doorheen moet gaan. Jullie zullen je Licht van Hart voelen en jullie zullen Het Leven genieten daar je de rijkheid en overvloed zult voelen van Goddelijke Zegening om je heen. Jullie zijn werkelijk thuis met je Geliefde!

Maar, zoals jullie geliefde Aartsengel je vertelde, jullie moeten nu wandelen in de absoluut hoogste integriteit en waarheid, welke Waarheid ook van jou is. Spreek je Waarheid en leef je Waarheid. Jullie moeten Ontwaken en Wakker zijn en Onderscheidend, jullie zullen open moeten zijn en liefdevol en eerlijk. Want om de Roos van Licht te accepteren in je Spirit Bol moet je Ethisch Zuiver en Integer toegedaan zijn en alles dat voor jou niet in de hoogste integriteit zal zijn, zal onmiddelijke disharmonie en onenigheid scheppen die alleen kunnen worden verbonden/ (op één lijn gebracht) door terug te keren naar die staat van Genade en Liefde en Harmonie dat het resultaat is van het leven in de Hoogste Integriteit, Waarheid en Liefde.

En dus verlaten we jullie met grote Vreugde in onze Harten! Jullie worden Geliefd. Jullie zijn Prachtig. Jullie zijn Goddelijk Licht. Jullie zijn de Heilige Roos!

– Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Klik Hier voor Starchild

© 2009-10 Celia Fenn

This work is licensed under a Creative Commons License. You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in