De Dans van Liefde en Vrede

Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers, dus nu gaan jullie de stroom van energie in die de maand oktober zal scheppen! Ja inderdaad, jullie zijn voorbij het krachtige “portaal” of de dimensionale poort gegaan van 9:9 op de 9de september, en nu stromen jullie naar de 10:10 op de 10de oktober. Bij de 9:9 kon je de ervaring hebben van een beëindiging én van een nieuw begin. De 10:10 zal een 1:1 poort zijn, een ingang naar nieuwe niveaus van ervaring en bewustzijn die hun toppunt bereiken bij de 11:11 poort, waar jullie de volle inslag zullen beleven van nieuwe energieën op nieuwe niveaus van besef. Bij de 12:12 in december en bij de december Winter Zonnewende zullen jullie gevoerd worden naar een krachtig nieuw begrip van jullie werk als creatieve expressie van Goddelijke Liefde op Aarde. Werkelijk, geliefde Lichtwerkers, december en januari zullen maanden van overgang zijn, bruggenvormende energieën weg van het oude naar het Nieuwe toe dat zal worden uitgedrukt in de eerste helft van het jaar 2010.

Dus, Dierbaren, laten we ons nu richten op deze maand oktober. De Volle Maan valt aan het begin van de maand op 4 oktober. De Maan zal in Ram staan en de Zon in Weegschaal. In deze tijd zijn de energieën van EVENWICHT (of BALANS) het meest belangrijk. Kunnen jullie je innerlijk evenwicht bewaren van VREDE en LIEFDE in deze tijd? Kunnen jullie je centreren in je IK BEN Tegenwoordigheid en in VREDE zijn met jezelf en met iedereen? En kunnen jullie tegelijkertijd deel zijn van het Ene Hart en het Ene Denken. Kunnen jullie zeggen: “IK BEN” en ook “Wij Zijn” te samen als EEN?

Geliefde Zielen, in deze Nieuwe Energie zal het nodig zijn om je zelf te kunnen voelen als deel van een breder gezelschap en om je “één” te voelen met anderen, en om dat vanuit je Hart te voelen. De vraag die nu aan je gesteld wordt is: “hoe kunnen jullie de nieuwe energieën en het nieuwe licht van dienst zijn?” Wat zullen jullie doen om een volledige uitdrukking te zijn van de Liefde van de Bron die naar je wordt doorgezonden?

De tijd van de Nieuwe Maan op de 18de, zal een goede tijd zijn om te mediteren over jouw relatie met je gemeenschap en hoe je het best die gemeenschap kunt dienen door de drager te zijn van Nieuwe Codes en energieën voor de Nieuwe Aarde. Mediteer over hoe je een uitdrukking van Liefde kunt zijn door gewoon te Zijn Die Je Bent en door volledige expressie te geven van Wie Je Bent. Denk eraan Dierbaren, dat ieder van jullie de Goddelijke Vlam in je hart draagt en dat ieder van jullie een uitdrukking is van de Goddelijke Liefde en Genade van God. Het is slechts aan jullie om je vrije wil te beoefenen en om te kiezen hoe jij, als individu, een uitdrukking zal zijn van de Goddelijke Genade in de Ene Energie van Gemeenschap.

Ook in deze maand gaan de oude energieën van de Atlantische Negatieve Codes verder om vanuit hele diepe niveaus losgelaten te worden, dit is om ze te kunnen vervangen met het Licht van de Nieuwe Aarde Codes die de Evolutie van de Mensheid begeleiden op haar Reis naar Hogere Expressies van Licht. Het oude trauma van de Atlantische “ramp” gaat door in de nagalm van de psychen van degenen die proberen om de oude wegen van macht, controle en manipulatie te bewaren. Dierbaren, weet dat degenen die deze duistere paden zoeken dat doen omdat zij een diepe innerlijke angst voelen en een zin van schuld en onwaardigheid dragen. Ze vrezen dat ze “gefaald” hebben en dat God hen heeft verlaten, dus moeten ze hun eigen lot/bestemming proberen te beheersen in plaats van toe te staan dat hun lot deel wordt van een groter plan van Liefde en Medeleven. En, als jullie in het drama gaan van de dualiteit met zulke mensen, herbekrachtig je eerder hun gevoel van onwaardig zijn en gebrek hebben. Het is veel beter, lieve mensen, om zulke mensen te vergeven en om ze los te laten uit hun rol als drager van de illusie van duisternis. Want als jullie vergeven, dan laat je los. Jullie laten geen daden oogluikend toe die gebaseerd zijn op lage vibraties van angst, maar jullie laten de effecten los die zulke energieën op jullie kunnen hebben.

Nu, wat betreft de Negatieve Atlantische Codes en de energieën van “slachtoffer zijn”die door het Collectief heen golven om te worden vrijgelaten, willen we zeggen dat VERGEVING de eerste stap is. Vergeef, Maak Vrij en Laat Los. Slachtoffer Drama’s zijn geen deel van de Nieuwe Aarde, noch zullen die dat ooit zijn. Terwijl jullie hen vergeven die nog proberen om die drama’s te bestendigen, maak je jezelf dan vrij van het in de patronen getrokken worden van die hele oude op trauma gebaseerde energie. En gaan jullie omhoog in de heldere Spiraal van Licht die de Goddelijke Energieën van MEDELEVEN en SCHOONHEID en VRIENDELIJKHEID en CREATIVITEIT en VREDE uitdrukken.

Want, Dierbaren, in deze maand oktober zullen jullie worden uitgedaagd om een keuze te maken een voertuig te zijn voor de stroom van energieën van VREDE en COMPASSIE. Ten eerste is Compassie geen passieve energie, het is de actieve uitdrukking van Goddelijke Passie, de Goddelijke Passie om Lief te hebben en om te Scheppen. Zij die Compassie uitdrukken zijn degenen die gemotiveerd worden door Liefde om een expressie te zijn van Goddelijke Genade en Vrede.

En, dierbaren, Vrede is niet alleen maar de afwezigheid van oorlog en agressie. Vrede is de Actieve Energie van Schepping die zichzelf uitdrukt door Harmonie, Evenwicht en Liefde.

VREDE is een energie die Stroomt en Schept! Zij schept Vreugde in gemeenschappen en Tevredenheid in de Harten van mensen. Om een “instrument te zijn van Gods Vrede” moet je Vreugde en Tevredenheid naar die plaatsen brengen waar ze er gebrek aan hebben. En lieve mensen, als jullie wakker zijn en wakker zijn geworden, heeft ieder van jullie het talent om een voertuig van Vrede te zijn, door gewoon te zijn die je bent en gecentreerd te zijn in je hart. Als jullie je aanbieden in de dienst van deze energie, dan zal jullie nieuwe gelegenheden getoond worden om een Licht voor de Aarde te zijn en om Compassie, Tederheid, Vertrouwelijkheid, Schoonheid en Genade uit te drukken naar allen die jullie ontmoeten.

Dierbaren, we willen zeggen dat de schepping of het weven van Vrede de Dans van Liefde is op de Aarde. Jullie horen de Goddelijke Muziek die komt uit het Grote Hart van de Bron en die echoot in het hart van de Aarde Moeder. En zo, terwijl jullie je verbinden met de Goddelijke Tonen en Geluiden, en met de Goddelijke Kleuren en Vormen, beginnen jullie je leven te weven en met de Goddelijke muziek in harmonie te gaan. Als een vaardige danser volgen jullie de stroom van de muziek en iedere stap is een uitdrukking van die muziek in Tijd en Ruimte.

Jullie zijn de Danser en het Leven is de Dans! Jullie zijn de Muziek – jullie zijn de Artiest, Schepper en Wever! Als jullie met de Bewuste Intentie weven om de Goddelijke Harmonie te volgen zoals die stroomt, worden jullie Een met de Goddelijke Dans van Liefde. Jullie worden de Dans van Liefde en waar jullie zijn, daar horen mensen de Muziek van de Dans en voelen ze zich geïnspireerd om de dans zelf te beginnen. En spoedig, gaat iedereen in verbondenheid, iedereen danst de dans van Liefde die Vrede wordt genoemd.

Dus, Dierbaren, we vragen jullie, in deze maand oktober, dat jullie je centreren in je Hart, dat jullie je Innerlijke Vrede bewaren, en een Levende Uitdrukking worden van de Dans van Liefde.

De energieën van oktober:

De Volle Maan in Ram valt op de 4de oktober, en de Nieuwe Maan in Weegschaal op de 18de oktober.

De 10:10 portaal op de 10de oktober zal ook stuwing brengen in de ontvouwing en het ervaren van de Nieuwe Aarde energieën.

De zon gaat van Weegschaal naar Schorpioen op 23 oktober en die energie zal dan naar een innerlijk focus van bewustzijn en naar innerlijk licht verschuiven terwijl jullie naar de portaal gaan van 11:11 in november.

We wensen jullie Vreugde en Vrede terwijl jullie Dansen met de Muziek van Goddelijke Liefde in de maand oktober


StarchildGlobal.com

– Vertaling winnydykstra

© 2008-9 Celia Fenn

This work is licensed under a Creative Commons License. You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in