DELEN
Geert Kimpen
Geert Kimpen
Geert Kimpen

Over Geert Kimpen:

Geert Kimpen…van toneelmaker naar schrijver

Na de geboorte van zijn dochtertje Zonneke schreef hij een brief aan God en kreeg antwoord. Zo werd een katholiek jongetje uit Antwerpen van toneelregisseur uiteindelijk toch schrijver en vond hij gelukkig zijn droom terug, want ‘hoe kun je je kind voorhouden dat ze haar droom moet volgen, wanneer je dat zelf niet doet?’ Geert Kimpen, kreeg grote bekendheid door zijn boek De Kabbalist, dat inmiddels in vijftien talen is vertaald. (bron / bezoek zijn website hier)

 

 

De geheime wetten van Newton

 

(Dit is een lezing over wetenschap en spiritualiteit.)

In de tijd waarin Newton( 1643- 1727) leefde was er geen gescheidenheid tussen wetenschap en godsdienst. Wetenschappers waren natuurfilosofen en hadden een holistisch wereldbeeld.Na de tijd van Newton werden het gescheiden gebieden.

Isaäc Newton dook in veel geheimschriften op.De Zohar is het basisboek van de kabbalisten. Simon Barjochai heeft de Zohar in een aantal jaar in een grot geschreven, waar hij toen verbleef. De Zohar is een commentaar op de Thora en geeft geheime betekenissen over de 1e 5 bijbelboeken, de Thora. Newton zou alle kennis en wetten van de natuur, die hij onderzocht en beschreven heeft uit de Zohar hebben gehaald. Het uitgangspunt van de Kabbala is: “Geloof niets wat je niet zelf onderzocht hebt” en dat heeft Newton gedaan.

Isaäc Newton
Isaäc Newton

Newton werd geboren in Woolsthorpe, een klein dorpje in Engeland. Hij wilde de wetten van God doorgronden. Hij maakte gebruik van het symbool van de Vrij Metselaars en kabbalisten 2 gekruiste botten. Dit symbool betekent hergeboorte, de cyclus van leven. Hij heeft geput uit de kennis van “Het Onzichtbare college”. Anne fines bouwde een netwerk op van natuurfilosofen en nodigde hen uit in haar kasteel om geheime kennis te delen. Francis van Helmont nam als eerste de boeken van Chaim Vital mee naar dit genootschap. De boeken waren in het Hebreeuws geschreven. Hij heeft er een vertaling in het Latijn van gemaakt. Newton was ook lid van deze natuurfilosofen en kreeg uit deze rechtstreekse bron informatie over de kabbala. Hieruit zijn heel veel van zijn wetenschappelijke theorieën voort gekomen. Newton heeft de tempel van Jeruzalem bestudeerd. In de Thora is de tempel precies beschreven, met alle afmetingen. In die afmetingen vond hij de code voor zijn wetten. Zo is de wet van de zwaartekracht voortgekomen uit de getallenleer van de kabbala.

Londen is gebouwd volgens de levensboom uit de kabbala, op de sefiroth (de kenmerken van God) staan de kerken. Newton heeft alle informatie die hij had verzameld verbrand, op 1 kist na. Zijn nichtje Kid kreeg deze kist in haar bezit. Zij was de steun en toeverlaat van Newton. Ze liet de inhoud van de kist bestuderen. Men was zeer verontwaardigd toen men de inhoud van de kist las, want het bevatte veel informatie over de kabbala. Dat kon men niet rijmen met wat men van hem wist. Newton was immers de eerste man van de verlichting en rationaliteit, hij was een icoon van de wetenschap geworden. De kist werd vervolgens weer gesloten en werd pas in 1936 geveild door een ver familielid van Newton. Onderdelen raakten verspreid over de hele wereld.

John Keynes heeft in 1956 50 % van de geschriften weer gevonden en bijeengebracht. Hij zei: Newton is de laatste van de Magiërs” Door de geschriften van Newton ontstond een zoektocht naar het levenselixer en de Steen der Wijzen. Newton was daar in zijn onderzoek heel ver in gekomen. Willem van Oranje had hen namelijk tot muntmeester gemaakt van Engeland, de minister van economische zaken, in de hoop dat hij goud kon maken voor de engelse schatkist. Newtons einddoel was: goud maken, letterlijk en figuurlijk. Wie goud wil maken moest eerst zélf “goud” worden, zegt de alchemist. Het succes van de experimenten om goud te maken stond evenredig met de spirituele staat van de alchemist. De proefnemer moet op een zeer hoog spiritueel level staan om deze wetenschap te begrijpen en te beoefenen. Newton stond op zo’n hoog level.

De alchemist moet 7 fasen, 7 levensprocessen doorlopen alvorens tot goud te kunnen worden. We zijn allen alchemist van het Leven.

De 7 fasen:

  • Het proces van calcinatie, verkalken

Tijdens dit proces worden de metalen in een smeltkroes samen gebracht, om uiteindelijk tot de essentie te komen wie we zijn, buiten ons ego om.

Tot ons 8e levensjaar weten we waarom we hier op aarde zijn, dan “vergeten” we het in de loop van de jaren. In dit proces proberen we een antwoord op de volgende vragen te vinden: wie zijn we echt? Wat hebben we hier te doen? Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is de zin van leven? De grote levensvragen dus. Door hier mee bezig te zijn ben je bezig met het proces van calcinatie. Volgens de kabbala gaat het om onze wensen tot vervulling te brengen en de beste vorm van onszelf te worden. Het begint vanuit ons ego, die in actie komt, om vervolgens de alchemie toe te passen om uiteindelijk goud te worden, onszelf te vergulden. De wet van Newton, de wet van actie en reactie is hierbij van wezenlijk belang. Door dit voor jezelf te beoefenen kan je antwoord geven op de vraag; wat is je levensmissie, wat is je diepste wens? Wat is voor jou goud? Wanneer heb je goud gemaakt van je leven? Als je contact maakt met deze levensmissie, dan heb je de 1e stap gemaakt om goud te worden. In deze fase zijn we nog maar kalk, maar het is een stap om goud te worden.

  • Het proces van dissolutie, ontbinden

De restanten van de as worden opgelost. Meegaan in de stroom, de flow van het leven. Durf te veranderen, dit is de 1e bewegingswet van Newton: een voorwerp volhardt altijd in de toestand waar het zich bevindt, of dat nu rust of beweging is, tenzij er een macht op hem inwerkt die zijn toestand verandert. Vaak willen we in onze comfort zône blijven, omdat we bang zijn voor veranderingen. Het leven zal ons

_ veranderingen afdwingen door schokkende ervaringen van verlies of door mooie ervaringen

_ veranderingen brengen als we die zelf kiezen.

Het is van belang om het leven in zijn volle omvang en volheid te omhelzen, want alles heeft zin en betekenis en uiteindelijk is elke ervaring “goed”. Dit is een wet uit de kabbala. Deze veranderingservaringen zijn nodig om ons sterker te maken. Soms voelen we ons eerst machteloos bij nare ervaringen, door te zeggen; Waarom ik? Die machteloosheid uit zich vaak in datgene wat ons een nare ervaring oplevert te vervloeken. Woorden hebben scheppingskracht. Het woord is heilig. We zijn medeschepper van ons leven. We kunnen bijvoorbeeld door affirmaties de manifestatiekracht groter maken. Dit hoort ook bij de wet van Newton; van actie en reactie. Het gaat om de actie, iets ondernemen, handelen. De reactie is in kracht even groot, maar dan in de tegenovergestelde richting. We krijgen dus precies dezelfde hoeveelheid energie terug wat we er in stoppen, zowel in goede als slechte dingen. Alles wat leeft heeft warmte nodig, als we dit beseffen kunnen we goud maken.

  • Het proces van separatie, het scheiden.

De resten worden gefilterd, de essentie blijft over, het verleden blijft achter ons. Het gaat er om de stilte van je ziel te vinden in deze fase. Je gaat een andere kern in jezelf ontdekken. Je gaat de jas uit doen die je niet meer past. De beperkende overtuigingen over jezelf die je bent gaan geloven kan je loslaten zoals gedachten van faalangst, een loser zijn, het denken het niet te kunnen. Durf te veranderen! Het kan zijn dat je in deze fase mensen gaat verliezen, omdat jij verandert. Je agenda wordt leger. Je komt bewust meer in de cyclus van het leven; sterven en opnieuw geboren worden. Het proces van conjunctie, het heilige huwelijk. In deze fase gaat het om het huwelijk tussen de “koning” en de “koningin”, de verbintenis tussen ziel en heilige geest, het heilige huwelijk.

De alchemist laat zichzelf (het ego) los om de geest (wetenschap) te laten groeien. We hebben onze zielsverwant nodig om het mannelijke en vrouwelijke met elkaar te verbinden. Dit komt tot stand door seksuele energie. Dit doet de liefde opnieuw heruitvinden. De seksuele energie kan getransformeerd worden tot een nieuw niveau, dan ervaar je de godskracht in je. De Shekina (HG) wordt verbonden met de mannelijke kant van God, het heilig huwelijk. De manier waarop we seksualiteit beleven is uitdrukking van het feit dat we liefdevolle wezens zijn, in relatie met elkaar. Het gaat om overgave, liefde en verbintenis. De menselijke liefde is een reflectie van de Goddelijke Liefde

  • Het proces van Fermentatie, het rottingsproces
alle wijsheid van de Thora
alle wijsheid van de Thora

Dit proces van gisting gebeurt door er mest aan toe te voegen zodat het gaat rotten. De alchemist gaat in deze fase door de diepe nacht van de ziel. Hierbij komt een stroom van inzichten en inspiratie op gang in een roes van mystieke beleving. Het donkerste punt van de nacht is het uur van de wolf. Je word je werkelijk bewust wie je echt bent. Je wordt geconfronteerd met de staat van je eigen ontwikkeling, je ziet je eigen belang, je haat, je bedrog. Je ervaart welke weg je nog af te leggen hebt om tot een zuiver spiritueel wezen te komen. Bijvoorbeeld; “Gij zult niet stelen”: Zo wordt het stelen van de tijd van de werkgever als diefstal gezien. Als je roddelt beschadig je 3 personen: de reputatie van de persoon, het complot dat je smeedt met degene aan wie je het vertelt en je krijgt het als boemerang weer terug in je eigen leven, je vindt het op je eigen pad weer terug. Dan de moord van het woord. Je kunt met woorden heel veel psychische schade aan richten, wanneer we iemand met woorden kwetsen. We beroven hem van zijn integriteit en eigenwaarde. Probeer daar balans in te brengen, schuld te bekennen, vergiffenis te vragen en in liefde te leven. We zijn hier op aarde om fouten te maken, om actief tot berouw te komen, om te leren van onze fouten, om gelouterd te worden. Hierin zitten onze grootste kansen. Onze vijanden zijn onze grootste leraren. Er is ons opgedragen onze naaste lief te hebben als ons zelf!

Een leerling vroeg: “Rabbi, kun je me alle wijsheid van de Thora leren, gedurende de tijd dat ik op 1 been sta? “Rabbi Hillel antwoordde: “Ja, hebt uw naaste lief als uzelf”

We zijn allemaal onderdeel van een uiteindelijk volmaakte schepping. Laten we dit nastreven. We zijn zielen die op reis zijn.

  • Het proces van distillatie, zuivering

Het “fermen” wordt gewassen en gekookt, totdat de geconcentreerde pure oplossing overblijft, zoals koolstof of diamant. Gevoelens en gedachten worden één, we stijgen boven ons zelf uit, boven de dag van de waan, de ergernissen die ons afhouden om te doen wat we moeten doen. Dit is het proces van ‘flow”, inspiratie, in “ tune zijn” Je kunt van koolstof diamant maken. Je kunt dus boven jezelf uitstijgen door grootse dingen te doen.

  • Het proces van coagulatie, stollen

In deze fase van stollen vind je de steen der wijzen. Dan word je datgene wat je ten diepste bent, dan doe je wat je moet doen. In elke persoonlijke wens zit een geschenk voor de wereld verborgen. Ga je “steen der wijzen’ achterna. Koppel je persoonlijke wens aan een hogere wens. Op deze manier kan je goud materialiseren in het leven. In 1980 is het Glenn Seaborg officieel gelukt om goud te maken.

Ga het donkere bos in. Ga op zoek naar de graal.

Wees dwaas.

Zoek de stilte.

Deal met het leven van tegenslag zodat je je missie kan volgen.

Ga in je kracht staan. Zoek uit hoe die kracht in je losgemaakt kan worden. Geef dan 10 % terug aan het universum.

Bron:

3 REACTIES

  1. Een zeer vreemd slot aan dit artikel. Glenn Seaborg heeft goud op een totaal andere manier “gemaakt” dan hier beschreven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in