https://www.nieuwetijdskind.com/het-oude-egyptische-symbool-van-de-ankh-alles-waar-het-voor-staat/

In de tempels en piramiden van Egypte liggen de grootste mysteries ter aarde opgeslagen. De meeste bezoekers gaan eraan voorbij. Voor hen bestaan ze niet. Maar wie zich kan afstemmen op energie, ervaart dat poorten naar andere dimensies opengaan, dat de hiërogliefen sleutels tot je chakra’s zijn, en dat onzichtbare codes spreken tot je ziel. Een reis naar Egypte maakt de priester(es) in je wakker. Je keert terug met een ander bewustzijn.

Zodra je voet zet in de Egyptische tempels, besef je dat ze door wezens zijn gebouwd die eerder een goddelijke dan een menselijke oorsprong hadden, zo overweldigend zijn de schoonheid, de afmetingen, de hoeveelheid afbeeldingen, en het aantal goden en godinnen dat het pantheon vormt.

Achter die overvloedige, uiterlijke verschijningsvorm gaat bovendien een diepe stilte schuil en honderden dimensies, die met je communiceren als je je waarnemingskanalen (helder voelen/weten/horen/zien) opent. In de zuilen, muren, kamers en pictogrammen is energetische technologie ingebed; de hiëroglyfen zijn wegwijzers, de symbolen boodschappers en onzichtbare portalen voeren je uit de 3D-wereld, door de stenen, naar andere bewustzijnsvelden. Helaas zijn de moderne (innerlijke) zintuigen meestal weinig ontwikkeld en dus volstrekt ontoereikend om de codetaal volledig te ontcijferen, maar gelukkig zijn de vibraties zo sterk, dat je zelfs met die handicap nog zal worden herinnerd aan je diepste natuur: liefde, wijsheid en creatiekracht.

De dageraad breekt aan

De oude naam van Egypte was El Khemit; het Moederland van de wereld. Het woord al-chemie is ervan afgeleid. De Khemitians gingen uit van vijf fasen van de zon die vijf fasen van bewustzijn representeerden. De tijd van Osiris, zo’n 20 duizend jaar geleden, was Aten, dat werd gesymboliseerd door de volle zon die naar de schemering toe beweegt.

Het was het tijdperk van Verlichting. Maar met het verval van de dynastieën trad de duisternis in; de densiteit op aarde nam toe, mensen gingen zich steeds meer identificeren met materie, en steeds minder met energie en geest. In de loop van de era’s doofde het goddelijke bewustzijn in mensen uit. Zo’n tijdperk duurt duizenden jaren en inmiddels breekt de dagenraad weer aan, die Kheper wordt genoemd. Het ontwaken is ingezet en dat brengt nieuw en verhoogd bewustzijn met zich mee.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Leer met een open hart

Wat dat precies inhoudt op individueel niveau, kunnen we wellicht nog niet bevatten, maar het wordt wel enigszins tastbaar als je de goden en godinnen van de Egyptische tempels door je heen laat bewegen. Het betekent onder meer dat vermogens geactiveerd worden die eeuwenlang lagen te slapen in ons DNA, wachtend op de tijd dat mensen bijkwamen uit hun verdoving en weer interesse kregen in de diepzinnige geheimtaal van de goden. Die taal kan alleen energetisch, met een open hart en geest ontcijferd worden en níet met hoofd, verstand of ego. Zó leerden de oude Egyptenaren immers; holistisch en circulair. En dat valt lang niet mee voor de huidige ‘hoog’ opgeleide, rechtlijnige mens.

De geheimen van EgypteKan je je echter vrij van oordeel en verwachting overgeven aan de stroom van energie van de verschillende kapellen en inwijdingskamers, dan merk je dat je bewustzijn wordt opgerekt. Je voelt intense lichamelijke sensaties, je kundalini wordt geactiveerd, je begint spontaan sterrentaal te spreken, of er komen diepe inzichten omhoog. Het zijn holografische ervaringen die zicht bieden op de wetten en principes die ten grondslag liggen aan de kosmos en de aarde. Telepathie, synesthesie, contact met natuur- of lichtwezens, heling en instant manifestatie komen daarmee dichterbij. Al zal het nog wel even duren voor de mensheid weer het niveau van Aten bereikt, toen farao’s terugkeerden naar de sterren, onsterfelijkheid bereikt kon worden en het normaler was om 360 zintuigen te hebben dan zes of zeven.

Doorgrond de energetische wetten

De ‘gewone’ Egyptenaren leerden die kosmische wetten en principes kennen via mysteriespelen, de priesters en priesteressen werden ingewijd en getraind in de mysteriescholen. In hun initiaties moesten ze diepe angsten onder ogen zien, zonder het bewustzijn te verliezen. Vaak gingen die rituelen over de dood en leidden ze, mits volbracht, naar grote helderheid en kracht. Het aardse ego stierf als de inwijdeling zich in vertrouwen overgaf aan de goddelijke kracht. Hogepriesters en -priesteressen behaalden die graad van meesterschap, die het onmogelijke mogelijk maakte, zoals magie, levitatie, bilocatie, materialisatie, dematerialisatie en communicatie met leeuwen.

De wetten van toen zijn onveranderd. Ze gelden nog steeds, en zijn energetisch. Denk aan de wetten van ‘vibratie’ (alles is energie en heeft een trilling), ‘polariteit’ (alles is tegelijkertijd duaal en een), ‘overeenkomst’ (zo boven, zo beneden) en ‘resonantie’ (het gelijke trekt het gelijke aan).

Ontdek de geheimen van Egypte

Tijdens mijn reis in Egypte ervaarde ik dat de verschillende Egyptische goden en godinnen wetmatigheden, natuurkrachten of goddelijk Principes vertegenwoordigen, en stuk voor stuk een deel van jezelf weerspiegelen. Via overdracht van een specifieke energetische vibratie ondersteun(d)en ze mensen bij het doorgronden van het universum, bij het zichzelf leren kennen als die wetten en het verinnerlijken en samenbrengen van alles in de eenheid van het hart.

De geheimen van EgypteHet zijn de Principes van onder meer Eenheid, Verzoening, Autonomie, Versmelting, Vergankelijkheid, Onsterfelijkheid en Evenwicht. Je kan ze allemaal in jezelf vinden en oefenen, maar ook zonder jouw aandacht en aanwezigheid doen ze hun werk. Laat je bijvoorbeeld oude structuren niet sterven (zoals oude overtuigingen, uitgeputte relaties, of geestdodend werk), dan zal Vergankelijkheid (of Anubis) je helpen. Wanneer je alleen neemt en niet geeft, dan zal het principe van Evenwicht (Maät) de balans herstellen; geen ziel komt weg met uitbuiting en misbruik.

Ontvang een inwijding in priester(essen)schap

Wie priester of priesteres werd, en dus goddelijke kracht zou verwerven, moest een weg van purificatie afleggen; het ego strippen van onwaarheid, liefdeloosheid en krachteloosheid en de ziel zuiveren van karma. Alleen in pure staat ben je niet omkoopbaar met aardse zaken zoals macht, geld of seks; alleen dan kan je samenvallen met de god of godin. Het was een pad van commitment, studie, toewijding, overgave en moed.

Ook in deze tijd (of juíst nu) zijn er heel veel mensen die die purificatie ondergaan. Oude paradigma’s, structuren en systemen worden afgebroken. Mensen bevrijden zich van liefdeloosheid en onwaarachtigheid en ondergaan immense transformaties in een veel hoger tempo dan enkele jaren geleden. Helaas hebben we geen mysteriescholen meer, of hogepriesteressen die direct contact met de Divine onderhouden en die de multidimensionale route door de inwijdingskamers kennen. Maar het leven zelf is de mysterieschool geworden en moeilijke situaties de initiaties. Alle informatie die je nodig hebt is voorhanden. En ja, het wordt weer licht.

Doe je mee met de Egypte Downloads?

De geheimen van EgypteBen je ook gefascineerd door het oude Egypte, nieuwsgierig naar de energie van goden en godinnen en heb je zin om je energetische waarnemingskanalen uit te dagen en op te rekken? Van November tot en met 12 december kan je bij Nieuwetijdskind meedoen aan de Egypte Downloads, waarbij je de hogepriester(es) vanbinnen gaat ontmoeten en activeren.

In zes online bijeenkomsten die begeleid worden door Hermelijn van der Meijden, ontvang je verschillende inwijdingen in een dieper bewustzijn, door middel van meditaties, visualisaties en activaties. Meer weten? Voor het programma, uitgebreide informatie en inschrijven ga je naar: https://www.egyptedownloads.nl/

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

 1. Ik snap het. Alleen maar liefde op dit platform. Geen ruimte voor een kritische kijk. Als je hier geen ruimte voor wilt geven reageer dan liever niet.

 2. Joh, als het je om het taalgebruik gaat… IK heb je voorbeelden even doorgetrokken. Ik zou zeggen ga zelf wat leuks doen of organiseren. Kan je je eigen woorden kiezen en hoef je niet aan zijkant commentaar te leveren op de woordkeuze. Als je graag meer donker en haat ziet hoef je alleen maar naar je reacties te kijken.

 3. Ik ben zeker niet vrij van ego Gordon. Spiritueel ego probeer ik te vermijden. Het gaat mij om het taal gebruik. Mag ik vragen, waarom trekt het onderwerp priesters en priesteressen je aan? Ik nam het voorbeeld moordenaar en dictator als voorbeeld.

  Je geeft aan dat een onderwerp als ontdek je innerlijke moordenaar of dictator geen mensen zou trekken. Het gaat blijkbaar om mensen aantrekken voor een cursus? Niet om wat belangrijk is. Zo geeft je reactie goed weer dat er op de ‘mooie’ kant wordt gefocust. Niet op wat belangrijk is. De lelijke kant vermijden. Daar lijkt het op. Is het een aanname of observatie

 4. Hey Rob, ik las laatst iemand die het voor mij goede voorbeeld gaf, door iemand die vrij wat, je als je dualistisch kijkt, negatief zou kunnen noemen, reageert de ruimte te geven voor zijn perspectief. Dus ik voel me geïnspireerd daardoor om je reactie te verwelkomen.
  Ik zie de online cursus al voor me : ontdek je innerlijke dictator of moordenaar in 7 stappen. Meld je nu aan en ontvang een nieuw blad voor je guillotine! Dat zal vast en inderdaad heel wat minder mensen aantrekken. En zo blijkt , er zijn maar heel weinig mensen die het leuk vinden zo iets te organiseren. Ik in ieder geval niet.
  Er staan zoveel aannames in je reactie. Over waar je denkt dat we ons mee bezighouden, dat het een vlucht zou zijn, dat het thema verheven is.
  Ik denk dan: “Wat je zegt ben je zelf”: Spiritueel ego…

 5. Iedereen is vrij te geloven in van alles. In mijn ogen zijn vele van deze bevlogen onderwerpen een verheerlijking van het ego. Of wel spiritueel ego. Wat voor extra toevoeging heeft het om je bezig te houden met al deze mogelijke vorige levens. En waarom ligt de focus op priesters en priesteressen en niet op bijvoorbeeld dader levens. Ik vind het opvallend dat men altijd neigt naar de verheven thema’s. Want daar kan men weer een vals zelf gevoel uit creëren. Ik zie geen cursussen die je meenemen naar de tijd dat je een dictator of moordenaar bent geweest. Nee dat trek geen mensen aan.

  Kort gezegd. Het is een vlucht van de dagelijkse realiteit. Niet mis mee dat is hebben we nodig want het is niet altijd makkelijk hier. Maar noem het beestje bij de naam. Doorzie wat je ego aan het doen is.