Dit artikel bespreekt de verschillende generaties van de indigo’s , overigens zonder de claim dat het de waarheid is, of “klopt”, het is slechts op deze site omdat het tot nadenken en voelen kan stemmen. Doe er , zoals altijd, mee wat je wilt.

Indigo Energie is al lange tijd aanwezig

DE MENSEN MET DE KLEUR INDIGO IN HUN AURA, of de Blauwen, zijn al lange tijd aanwezig op deze planeet, alhoewel hun aanwezigheid voor lange tijd erg beperkt was tot kleine getallen waren zij willekeurig verspreidt over de wereldbevolking terug te vinden in alle generaties. Toch kwamen deze mensen voor het einde van het derde gedeelte van 20ste eeuw erg weinig voor, nietaltemin zijn Indigo’s bij ons geweest sinds het begin der tijd, en hebben zij mogelijk veel toegedragen aan de vooruitgang van de mensheid – sommige waren beroemd, maar de meeste waren dit niet. Allen waren uniek en begaafd.

De hevige golf van Indigo’s die de laatste tijd op deze planeet arriveren zijn te onderscheiden in vijf afgescheiden en opvallende generaties van een decennium elk. Elke generatie heeft zijn eigen specifiek te onderscheiden karaktereigenschappen, aura sluiers en Saturnus’ Terugkomst (Ontwaak) jaren. Voor de duidelijkheid staan alle generaties hieronder opgesomd.

Eerste Generatie (Alpha)

Geboren tussen 1958-1968. Geboren met een blauw-groen-violet gekleurde aura, gecamoufleerd met een bruine kleuring. Saturnus’ Terugkomst/Ontwaak jaren voor deze generatie waren 1986-1996. (Leeftijd 28 voor elk jaar.) Deze generatie is nu in hun Post-Ontwaak jaren, en is in het proces van het herontdekken en heractiveren van hun gaven. Sommigen zijn momenteel aan het transformeren naar hun “Octarine” fase.

Tweede Generatie (Beta)

Geboren tussen 1968-1978: Deze generatie kwam ook met de blauw-groen-violet kleur in hun aura, maar zonder de bruine gekleurde camouflage. De Saturnus’ Terugkomst/Ontwaak jaren voor deze generatie was 1996-2006. Deze generatie is ook in hun Post-Ontwaak jaren.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Derde Generatie (Gamma)

Geboren tussen 1978-1988: Hier is er sprake van de eerste generatie van Indigo’s waarvan het blauw in hun aura minimaal is vermengd met groen en violet. Als deze vermenging dan toch voorkomt dan is dit in het algemeen met violet, met soms verschijningen van “Kristal/Octarine” in hun Aura. Dit is de periode waar de eerste duidelijke gevallen van ADD en ADHD in Indigo kinderen begonnen. De Saturnus’ Terugkomst/Ontwaak jaren voor deze generatie zijn tussen 2006-2016.

Vierde Generatie (Delta)

Geboren tussen 1988-1998: Dit is de eerste generatie ‘pure’ Indigo’s met geen enkele vermenging in hun blauwe Aura er is alleen sprake van een camouflerende waas van de kleur van het hoge energieveld “Kristal/Octarine”. Deze generatie heeft duidelijk een extreme vorm van ADD/ADHD. En het lijkt erop dat dit wordt veroorzaakt door de snelle en overstimulatie van de publieke media van deze tijd op de kristalle lichtstraal zodat het Indigo kind wordt afgeleid. Het gebruik van muziek met langzame ritmes en diepe warme kleuren in hun omgeving, in plaats van het gebruik van medicatie kan hun helpen de schommelingen in energie die ze voelen te stoppen. Zo wordt er ook voor gezorgd dat het Kristal/Octarine element in hun aura iets heeft om zich te aarden. Ook dit zal het Indigo kind kalmeren wanneer hij of zij overgestimuleerd wordt door de drukke, flitsende omgeving. Het zal ook hun overgang naar volwassenheid gemakkelijker te laten lopen. Deze generatie zal de moeilijkste puberteit hebben en als er niet goed opgelet wordt, het hoogste drugs/alcohol en zelfmoord percentage van alle generaties. Voor deze generatie zal de Saturnus’ Terugkomst/Ontwaak jaren plaats vinden tussen 2016-2026.

Vijfde Generatie (Omega): 1998-2008

Volgens mijn innerlijke leiding, zal dit de laatste groep zijn van pure Indigo’s, en zo het einde van een grootste invasie. Deze generatie zal mogelijk dezelfde moeilijkheden tegenkomen omzichzelf op gemak te voelen in hun omgeving as the Delta Generatie. En afhankelijk van de lokale condities zullen zij mogelijk een extreem moeilijke jeugd krijgen. Veel van deze Indigo’s zullen geboren worden bij eerdere Indigo’s en sommige zullen reïncarnaties zijn van Alpha en Beta generatie Indigo’s die er voor hebben gekozen eerder te vertrekken. Afhankelijk van lokale condities zal de Saturnus’ Terugkomst/Ontwaak jaren plaats vinden tussen 2006-2016. Andere elementen kunnen dit tijdschema mogelijk versnellen of vertragen. De mensen onder de Indigo straal zal na deze generatie sterk dalen. Ze zullen nog wel geboren worden, maar niet meer zo vaak.

Als je een Indigo bent van de Beta generatie, dan sta je op het punt of je bent in het midden van je Saturnus’ Terugkomst periode, deze leiding kan je helpen. Het is erg zeldzaam om een volledig ontwaak persoon te zien onder de 30 jaar. Voor Indigo’s wordt er van deze moeilijke tijd gebruik gemaakt om alle kleurmengingen en camouflages weg te halen uit je aura, om je persoon bloot te leggen, om je ware potentie te laten zien en je geestelijke vermogens. Deze periode duurt voor een Indigo in het algemeen langer dan voor een normaal persoon, soms tot drie jaar. Indigo’s kunnen zich totaal naakt voelen zonder hun andere kleuren, en als ze niet begrijpen wat er met hen gebeurd, kunnen ze in paniek raken en denken dat ze gek worden. Zorgvuldige sturing, goed contact en barmhartige leiding is essentieel voor deze kwetsbare tijden. Je zult er doorkomen, en wonderen zullen je opwachten aan de andere kant van deze passage.

NB: De verscheidende data en generaties die hierboven moeten niet te concreet genomen worden. Als je bent geboren voor de Alpha generatie, dan betekent dit niet dat je geen Indigo kunt zijn. Er waren op dat moment alleen minder van jou op Aarde. Er zullen altijd Indigo’s aanwezig zijn in de bevolking, maar op sommige momenten meer dan anders.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap