DELEN

September 2011 – Celia Fenn

De Gouden Sleutels van Transformatie en het Nieuwe Bewustzijn
Aartsengel Michaël door Celia Fenn

Geliefde Nieuwe Aarde Familie … met Vreugde zien we hoe zo velen van jullie de verschuivingen en veranderingen maken om je Alles wat je Bent en Kunt Zijn te worden in deze tijd. Na de opening van de Leeuwenpoort in begin augustus, vond er een enorme versnelling van Frequentie plaats en velen van jullie die klaar waren, namen de volgende stap van de Vijfde Dimensie van Licht naar het Zes Dimensionale Rijk van Dromen en Magie, en hielpen bij het opnieuw verankeren van de ‘Droomtijdverbinding’ met de Aarde.

Geliefden, ons hart verblijdt als we zien dat jullie het doel vervullen waarvoor je gekomen bent en de Multi-Dimensionale Wezens van Licht en Materie te worden.

De Zesde Dimensie van Licht is de plaats van Magie, het rijk van het Magisch Kind en de Schepper van Dromen. Het is de Dimensie waaruit het Planetaire Bewustzijn de Dromen, Verlangens, Fantasieën en Projecties genereert die zich als “Materiële Werkelijkheid” in de Lagere Dimensies van de Materie manifesteren. In de ‘Droomtijd’ wandelen, betekent dat je dient te “ontwaken” voor de controlerende illusies van de Derde Dimensionale werkelijkheid en je volledig verankerd dient te zijn in de Nieuwe Vijf Dimensionale Werkelijkheidsrasters, om zo de Magische Rijken van de Droomtijd en haar stromen van Overvloed en Vreugde te kunnen binnengaan, zonder verlies van je aarding in de Materiële Werkelijkheid. Dit is “Meesterschap hebben over je Leven”, en het is inderdaad een aspect van je persoonlijke wens om te evolueren en te groeien met de Aarde, en alles te bereiken dat binnen jullie huidige Planetaire Werkelijkheid bereikt kan worden.

Dus, Geliefden, nu zullen we het hebben over hoe je je volledig in de Vijfde Dimensionale Werkelijkheid kunt gronden en vervolgens hoe je verder naar de Zesde Dimensie van Bewustzijn kunnen bewegen, als je klaar bent om deze verschuiving te maken.

De Vijfde Dimensie: De Graal Codes en de Gouden Sleutels van Transformatie
Geliefde Nieuwe Aarde Familie, in de laatste tien jaar en tijdens het proces van jullie Transformatie, hebben we vaak over de ‘Graal Codes’ en hun belang in jullie evolutie gesproken. De ‘Graal Codes “zijn Licht Codes of Kosmische DNA Activatoren die je “online” brengen met het Kosmische Christusbewustzijn en de energie van Innerlijk Evenwicht.

Als je de Vijfde Dimensie van Bewustzijn binnengaat, krijg je toegang tot de Kosmische Christusenergie die door de Christus Avatars Yeshua en Maria Magdalena verankerd werd. Deze Kosmische Christusenergie brengt via de Graal Codes het Ontwaken van Wie je Bent teweeg. Als je eenmaal ontwaakt bent, en degenen die dit lezen en zich tot deze woorden aangetrokken voelen zullen het zijn, dan ben je klaar om meester te worden over je leven in de Vijfde Dimensie. Het is hier dat we jullie de Zes Gouden Sleutels van Transformatie aanbieden. De ‘Sleutels’ zijn al een deel van Wie Je Bent en Wie Je Wordt, en wij willen jullie alleen maar helpen om deze Licht Codes te activeren, terwijl je je reis voortzet.

De Eerste Sleutel is de Licht Code voor Meesterschap van je Lichtlichaam en de Harmonieën van Licht. Wanneer je ontwaakt uit de illusies van de Derde Dimensie begrijp je volledig dat je een Menselijke Engel en een Wezen van Licht bent, en begin je je Lichtlichaam te activeren tot alle meridianen en verbindingen aanwezig zijn om de Heilige Verbintenis van lichaam en ziel te vergemakkelijken. Je beweegt je naar het 13 Chakra systeem en je verankert je volledig in de Aarde Ster en Ziel Ster chakra’s. Je wordt een meester van Licht Harmonieën en kunt de pulsaties van Licht van het Goddelijke Kosmische Hart ontvangen en decoderen.

De energie van het Goddelijk Hart is Liefde en wanneer je de eerste Sleutel van het Lichtlichaam activeert, begin je de Tweede Sleutel van Goddelijke Liefde te activeren. Geliefden, hier begrijp je dat alles een uitdrukking van Goddelijke Liefde is en streef je ernaar om in afstemming met de Goddelijke Liefde en Compassie te leven, zoals ze in je leven geopenbaard worden. En zo begin je een Meester van Goddelijke Liefde te worden.

Wanneer je de Stroom van Goddelijke Liefde door je Lichtlichaam voelt stromen, Geliefden, begin je te begrijpen dat het leven, de ervaring en alles wat je bent een aspect is van de Stroom van Tijd en dat de Tijd zelf oneindig is en op veel verschillende manieren in verschillende dimensies wordt uitgedrukt. Als jullie eenmaal bevrijd zijn van de illusie van Lineaire Tijd kun je de Derde Sleutel beginnen te gebruiken om een Meester van Tijd te worden en je af te stemmen op de Innerlijke Stromen van Galactische en de KosmischeTijd.

Geliefden, nu zijn jullie klaar om de Vierde Sleutel volledig te beheersen – de Sleutel van Manifestatie en Creativiteit. Als je je met Goddelijke Liefde door ruimte en tijd verplaatst, begin je te zien hoe je je Goddelijke Gaven van Intentie en Verlangen kunt gebruiken om te manifesteren wat je nodig hebt uit de stroom van Overvloedige Liefde die ook wel Tijd wordt genoemd. Want je bent overal omringd en omarmd door de Stroom van Goddelijke Liefde en Overvloed die uitgedrukt wil worden door middel van je Creaties van Liefde.

Nu, wanneer jullie wat zekerder worden in de Vijfde Dimensie, Geliefden, gaan jullie naar de Vijfde Gouden Sleutel en zijn Lichtcodes, de Sleutel van Gemeenschap. Dit is de Activering waarmee je je kunt aansluiten op de Hart- en Zielrasters van je Zielsfamilie en Gemeenschap. Er zijn veel verschillende vormen van Gemeenschap in de Nieuwe Aarde – Vijf Dimensionale Werkelijkheid en je zult merken dat je tussen veel verschillende soorten Gemeenschappen zult ‘stromen’, wanneer je je Licht, je Kracht en wie je bent wilt uitdrukken. Het zijn Flexibiliteit en Flow die de natuur van “Gemeenschap” in de Nieuwe Aarde Werkelijkheid zullen zijn. Er zullen vele verschillende vormen van Gemeenschap uitgeprobeerd worden, wanneer je je naar de Nieuwe Aarde begeeft, op zoek naar de vorm die het best uitdrukt wie je bent.

En, ten slotte, activeer je de Zesde sleutel, de Licht Codes die je toestaan om je Zielsdoel uit te drukken in de Nieuwe Aarde. Geliefde Nieuwe Aarde Familie, de Nieuwe Aarde gaat over Vrijheid – de vrijheid om te kiezen. En dus zul je kiezen hoe je je Zielsdoel wilt uitdrukken. Misschien ben je een Wijze, een Hoeder van Wijsheid, Leraar of Healer? Misschien ben je een Dag Hoeder, een Meester van Tijd? Misschien ben je een Aarde Hoeder of een Oceaan Hoeder, of iemand die werkt met deva’s en elementalen van Kristallen? Misschien een Spirituele Krijger, een artiest, een musicus of een Ouderling? Misschien een Nieuwe Aarde ziel, iemand die gewoon uitdrukt wie hij is in de Nieuwe Energie en het Nieuwe Bewustzijn.

Geliefden, je zult zelf ontdekken wat je doel en Passie in de Nieuwe Aarde Energie is, wanneer je de Gouden Sleutels meester wordt en Activeert.

Het binnengaan van het Zes Dimensionale Gebied van Dromen en Magische Creatie

Geliefde Nieuwe Aarde familie, als je eenmaal de Vijfdimensionale basis Levensvaardigheden onder de knie hebt en volledig geaard en verankerd bent in de Aarde Ster en Ziel Ster Chakra’s, kun je beginnen het Zes Dimensionale Gebied van Dromen en Magie binnen te gaan. Je dient volledig geaard te zijn om je tussen de vervagende illusies van de Derde Dimensie, de Nieuwe Werkelijkheid van de Vijfde Dimensie en de Magische Droomwereld van de Zesde Dimensie te bewegen. Als je niet geaard bent, loop je het risico verloren te lopen in je eigen illusies en fantasieën.

Door de Zesde Dimensie gaan, betekent onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten Dromen en Illusies, en tussen je eigen dromen en creaties en die van anderen in de Collectieve of Gezamenlijke Werkelijkheid. Want, in waarheid is er geen echt verschil tussen “Dromen” en “Werkelijkheid”, het zijn gewoon verschillende aspecten van de gebieden van Goddelijke Licht. Om dit te begrijpen kun je door vele “Droomwerkelijkheden” lopen, met een stevige greep op je eigen “werkelijkheid” en je eigen dromen. Je zult niet verloren gaan in de Droomwereld van de schepping van een ander (tenzij je daarvoor kiest), maar blijft trouw aan je eigen dromen en manifestaties.

De Droomwereld van de Zesde Dimensie binnengaan, vereist dat je het “Magische Innerlijk Kind” activeert. Geliefden, de grote leraar Yeshua zei dat je, om het Hogere Dimensionale “Koninkrijk der Hemelen” binnen te gaan, als een “klein kind” moet worden, hij zei ook dat het ‘Koninkrijk Gods” zich “in” jezelf bevindt. Ja, inderdaad, de rijken van Creatieve Magie zijn de Innerlijke Gebieden van de Collectieve Droomwerkelijkheid van de Planeet Aarde, en om deze ruimte binnen te gaan, vereist het de onschuld, het vertrouwen en de zuiverheid van een kind.

Geliefden, het is het “Zuiver van Hart” zijn dat de Droomwereld kan binnengaan. “Zuiver van Hart” als een Kind, speels en vol “fantasie”. Niet bang zijn en vol vertrouwen in het Hogere Goed en een Hoger Doel. Als je niet “Zuiver van Hart” bent als een onschuldig kind loop je het risico om illusies en bedrog tegen te komen, wanneer het ego worstelt met de natuur van de Magische Droom of werkelijkheid waarvoor er geen referentiepunt is.

Wanneer je de Magische sferen van de Zesde Dimensie binnengaat, ontwaak je opnieuw voor de Creatieve Kracht van Mythen, Archetypen en Verhalen. Je begrijpt dat dit de Creatieve Substantie van de werkelijkheid is en je begrijpt hoe “geloven” en “dromen” manieren zijn waarop de Materiële Werkelijkheid is geweven uit de Verhalen en Mythen van de Archetypische Rijken.

Geliefden, dit is een krachtige plek om binnen te gaan en als je aan deze reis begint, zul je lichamelijke veranderingen ervaren. In eerste instantie kun je extreme “uitputting” en vermoeidheid voelen. Wat er in feite gebeurt, is dat je hersenen in de ontwaakte toestand de “Theta”-golflengte indompelen. Nu ervaart je lichaam Theta als een slaapstand, dus als je de Zes Dimensionale Droomtijd tijdens de ontwaakte toestand binnengaat, denkt je lichaam dat het ligt te slapen en zo wordt extreme “zwaarte” en “moeheid” ervaren, wanneer het lichaam tijdelijk verward wordt bij deze verandering.

Je kunt je ook mentaal verward voelen, wanneer je hersenen in wakker bewustzijn tussen Beta, Alpha en Theta hersengolfpatronen verschuiven. Je kunt tijdens de dag heldere dromen ervaren of vergeetachtig, gedesoriënteerd of duizelig worden, wanneer je hersenen zich in hun nieuwe “shiftpatroon” nestelen, om zich tussen de dimensies te verplaatsen en om informatie te verwerken die je in al deze ruimtes verzameld hebt, zodat je een stevige greep op de verschillende lagen van de werkelijkheid hebt.

Ja, Geliefden, de werkelijkheid krijgt meervoudige lagen, zoals een “sandwich”! Binnen de lagen van de “Realiteit Sandwich” begin je tussen de dimensies te navigeren met een duidelijk gevoel van wat waar en op welk niveau of laag van de Werkelijkheid hoort, en wat Droom, Magie, Illusie of Fantasie is.

Inderdaad, Geliefde Nieuwe Aarde familie, als je deze Nieuwe Dimensionale toegang meester wordt, zul je een krachtige verbinding met de Rijken van Overvloed en Manifestatie vinden. Je leert je Hartverlangen manifesteren, zowel individueel als collectief, door toegang te krijgen tot de Magische Rijken van de Zes Dimensionale Droomtijd.

Wij wensen jullie Vreugde, Overvloed en Liefde in de tijd die voor je ligt, terwijl de Nieuwe Aarde zich manifesteert!

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

© 2011-12 Celia Fenn en Starchild GlobalDit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Licentie.U bent vrij om te kopiëren, te verspreiden, te vertonen, en het werk uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur krediet geven, mag u niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag op dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen. Bij hergebruik of verspreiding dien je de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als je toestemming krijgt van de rechthebbende. Enig ander doel van het gebruik moet worden verleend.

7 REACTIES

  1. Ik blijf deze tekst een berg geratel vinden en waar mijn hart ook niet warm of koud van wordt. Het lijkt een beetje alsof Celia teveel geschreven heeft en op de automatisch piloot staat. Het is mijn indruk … Zie niet dat deze tekst mij later iets zal doen wanneer dat nu ook niet het geval is.

    • Ik kan me voorstellen dat het soms moeilijk te volgen is. Wat niet helpt is dat haar stukken niet altijd vertaalt worden,waardoor je wel eens één mist. Dan mis je meteen één onderwerp waarop later ingegaan wordt. Ook merk ik dat je sommige delen met je hart móet lezen om te begrijpen.waarmee ik niet wil zeggen dat je het dan maar allemaal zou moeten snappen. Soms komt dat later, soms niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in