In oktober 2005 berichtte de internationale media van een sensationeel verhaal, over een man die beweerde in Europa een groep enorme, voorheen onbekende, millennia oude piramides ontdekt te hebben. Deze man was antropoloog Dr. Semir Osmanagic en hij deelde journalisten het fantastische nieuws mee dat hij de grootste en oudste piramides ter wereld had ontdekt. En dat was nog niet alles, wat ze lagen begraven op een zeer onwaarschijnlijke plek… Bosnië. Osmanagic legde uit dat de oeroude gebouwen lagen begraven in de heuvels rond een klein, rustig dorpje genaamd Visoko, zo’n 25km ten noordwesten van de Bosnische hoofdstad, Sarajevo. Het dorp, dat alleen nog bekend stond om een ooit bloeiende leerindustrie, werd hiermee het middelpunt van een fel internationaal debat dat 8 jaar voortduurde.

Semir Osmanagich
Semir Osmanagich

Na een initieel bodem- en landmeetkundig onderzoek, richtte Osmanagic in 2006 de not-for-profit “Bosnian Pyramid of the Sun Foundation” op, dat in de zomer van datzelfde jaar begon met grootschalige opgravingen. Niet lang nadat Osmanagic zijn project ondernam, werd de authenticiteit van zijn wonderbaarlijke vondst in twijfel getrokken. Zahi Hawass, archeoloog en later ‘Egyptisch Minister van Oudheden’, bracht in juni 2006 een verklaring uit waarin hij scherpe kritiek uit op Osmanagic en zijn Piramidehypothese. In zijn argumenten verwees Hawass naar verscheidene grote blokken die door het onderzoeksteam waren opgegraven. Hij legde uit dat ‘niemand zeker kan stellen dat deze stenen door mensen zijn verplaatst, aangezien ieder blok ongeveer 40 ton weegt’. De verklaring van Hawass voor de blokken en de piramidevormige heuvel was dat Osmanagic simpelweg ‘hallucineerde’, waarmee hij het bestaan van piramides in Bosnië ontkende. Dr. Robert Schoch, een notoire geoloog door zijn onderzoek naar de Egyptische Sfinx, uitte ook zijn afkeuring nadat hij in 2006 de Bosnische Vallei der Piramides had bezocht. Schoch zei dat hij niets ongewoons zag aan de heuvels rond het Bosnische dorp. Schochs mening over de theorie van Osmanagic bleek gelijk aan die van Hawass toen hij zei dat de piramides ‘denkbeeldig’ waren en dat de piramides niets anders zijn dan natuurlijke, geologische formaties. In december 2006, aan het einde van het eerste jaar van opgravingen, brachten zeven prominente leden van de Europese Bond van Archeologen een afkeurende gezamenlijke verklaring uit. De archeologen, waaronder directeur van de Council for British Archaeology, Dr. Mike Heyworth, en Professor Hermann Parzinger, president van de German Archaeological Institute, beschuldigden Osmanagic van het bedriegen van de wereld met zijn beweringen over piramides in Bosnië. Hun verklaring las als volgt: ‘Deze [piramide]list is een wrede grap naar een nietsvermoedend publiek en heeft geen plaats in de wereld van echte wetenschap’. Maar ondanks deze barrage van heftige afkeuring, gingen Osmanagic en zijn team nog acht jaar door met het onderzoeken van de opgraafplaatsen rond Visoko.

Volgens Osmanagic liggen er minsten 5 piramides begraven in de buurt van Visoko, met een mogelijk totaal van negen piramides. De Bosnische Piramide van de Zon, de grootste en met de duidelijkste piramidevorm, is meer dan 270 meter hoog en een geschatte massa van 39 keer die van de Grote Piramide van Gizeh. De tweede grootste Bosnische Piramide is de ‘Piramide van de Maan’, die met 190m hoog nog 50 meter hoger is dan de Grote Piramide in Egypte. Nabij de Maanpiramide, richting het zuidwesten, staat een opvallend gevormd gebouw, de ‘Tempel van Moeder Aarde’. Dit gebouw heeft ongeveer de vorm van een halvemaan of amfitheater en is indrukwekkend groot, gelijk aan haar naburige piramides. In de omgeving van het Bosnische piramideterrein staan ook meerdere en meer bescheiden ondersteunende gebouwen, zoals terpen en heuvelgraven. De meest toegankelijke hiervan vind je een aantal kilometer ten noordoosten van het midden van het piramideterrein. Dit heuvelgraf is vernoemd naar het dorp waar het ligt, ‘Vratnica Tumulus’, en heeft eenzelfde kegelvorm als de beroemde grafheuvel ‘Silbury Hill’ in Wiltshire, Engeland. Osmanagic stelt ook dat de talloze ondergrondse gangen onder Visoko deel uitmaken van het Piramideterrein. Het zou de gebouwen met elkaar verbinden onder de grond en daarmee honderden kilometers lang zijn. Gezien de enorme omvang van dit terrein, heeft het zorgvuldige werk van Dr. Semir Osmanagic nog niet eens 1% van de piramidevormige structuren ontaard; het meeste bewijs ter ondersteuning van Osmanagics theorie ligt dus nog verborgen onder de aarde. Door beperkte financiële ondersteuning van de plaatselijke Bosnische overheid leunt Osmanagic hevig op een internationaal team van vrijwilligers die elke zomer naar Visoko trekken om te helpen bij de opgravingen. Sinds 2010 zijn er al honderden nieuwsgierige mensen afgereisd, soms zelfs helemaal vanuit Peru.

2,5km ten noordwesten van de Bosnische Piramide van de Zon bevindt zich de ingang tot een ondergronds tunnelsysteem dan zich honderden meters uitstrekt, en wellicht nog veel verder. De tunnels verschillen in vorm en afmetingen en hebben vele bochten en kruispunten die leiden naar nog weer andere doorgangen, die allemaal ondergronds verschillende kanten uit lopen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De plaatselijke bewoners dachten ooit dat het een grot was in plaats van de ingang naar een tunnelsysteem, omdat de tunnels ergens in het verleden waren ingestort. Hierdoor werd een groot deel van dit ondergrondse stelsel ontoegankelijk en bleef het dus onverkend. Sinds een aantal jaar is een internationaal team van vrijwilligers, onder leiding van Dr. Osmanagic, bezig deze tunnels vrij te leggen in een poging de Piramide van de Zon te bereiken. Het team gelooft dat de tunnels samenkomen in de ondergrondse kamers van de Zonnepiramide. Op het moment is al 750m van het tunnelsysteem geleegd, in de richten van de Zonnepiramide.

Naarmate het losse puin dat de tunnels blokkeerde werd verwijderd, ontdekte men vele interessante aspecten, zoals tientallen gemetselde stenen muren, allemaal langs de hoofdtunnels, waarachter zich nog meer ingestorte tunnels bevinden. De aanwezigheid van zulke bouwsels in de Ravnetunnels is ontegenzeggelijk bewijs dat het ondergrondse stelsel, of ten minste het blokkeren ervan, het resultaat is van een bewust en intelligent proces, en dus niet komt door water dat materiaal erodeert of afzet terwijl het door de losse stenen sijpelt.

Het materiaal dat gebruikt is voor de gemetselde muren komt niet van nature voor in deze bodemlaag, wat wijst op aanzienlijke inspanning voor het bouwen van deze mysterieuze bouwwerken, die vooral lijken te bestaan om het puinmateriaal te blokkeren en uit de tunnels te houden.

De meest enigmatische objecten die tot nog toe in het tunnelstelsel van Ravne zijn gevonden, worden de ‘Megalieten’ genoemd. Deze objecten lijken gehouwen/gegoten sculpturen te zijn en bestaan uit een samenstelling van een zoutig geopolymeercement. Iedere megaliet bestaat uit twee delen: een hoofddeel en een deksel bovenop. De eivormige megaliet werd als eerste ontdekt en heeft afmetingen van ongeveer 1,26m x 1,04m x 0,36m en een geschat gewicht van 350kg. De tweede megaliet die is gevonden is tevens de grootste die tot nog toe volledig is ontaard, met afmetingen van 2,60m x 2,00m x 0,40m en een gewicht van ongeveer 8 ton. Deze megaliet heet K2 en bevindt zich op een zandstenen plint, wat aangeeft dat deze locatie met opzet is gekozen.

Er zijn tot op heden wel zeven ‘Megaliet’-type objecten gevonden in de Ravnetunnels.

De grote piramides van BosniëHet bestaan van het Ravne tunnelstelsel zo dicht bij het Bosnische Piramideterrein is relatief gesproken niet een hele opmerkelijke vondst, maar volgt juist een duidelijke trend die zich ook bij andere piramideopgravingen voordoet. Al sinds de tijd van de Romeinse bezetting is bekend dat de Egyptische Piramiden van Gizeh vele grotten en tunnels onder hun fundering verstoppen. Een voorbeeld hiervan is de ondergrondse tunnel onder de Tombe van Vogels, ook wel bekend als NC2, in het noorden van het Gizehplateau. Hier zijn de tunnels gehouwen uit vast kalksteen en lopen ze honderden meters onder het oppervlak richting de Grote Piramide. In Mexico hebben archeologen in 2010 onder de piramides van Teotihuacan, buiten Mexico-Stad, tunnels gevonden onder de historische locatie. Men vermoedt dat deze tunnels leiden naar voorheen onbekende ondergrondse tombes of kamers. Ook deze tunnels in Teotihuacan zijn, net als in Ravne, zorgvuldig verzegeld met los puin. Net als in Visoko is men hier momenteel bezig deze tunnels vrij te maken.

Wil je meer weten over het doel van de piramides?

Hieronder vindt je de video van een lezing door Dr. Osmanagic

lees ook:

De Bosnische piramides: groter, ouder en mysterieuzer dan de Egyptische

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in