evolutie

De Nieuwe Aarde Energieën voor juli 2011.

Geliefde Familie van Licht, na de Grote Verschuivingen die gevoeld zijn in juni, zitten jullie nu in een proces van integratie en voorbereiding. Jullie hebben de eerste helft van de cyclus in de Nieuwe Realiteit voltooid, en jullie zijn nu voorbereidingen aan het treffen voor de eerste volledige cyclus van Vijfdimensionale Realiteit terwijl jullie onderweg zijn naar 11/11/11.
In de Tijdlijn van de Nieuwe Werkelijkheid, zullen jullie de “dag buiten de tijd” ervaren op 25 juli, en dan het Planetaire “Nieuwe Jaar” op 26 juli. Dus dit is inderdaad een tijd van Einde en Begin.

evolutie
evolutie

Geliefden, de “dag buiten de tijd” op 25 juli is een dag om het verleden los te laten en om alles te laten gaan wat je niet meer nodig hebt voor de Nieuwe Cyclus. Jullie moeten in staat zijn om met Gratie het Nieuwe in te glijden, en neem dus de tijd, om alle boosheid, wonden en pijnen die op het verleden betrekking hebben gewoon los te laten. Maak een vergevingslijst en vergeef en laat los. Maar maak ook een Lijst van waar je Dankbaar voor bent en wees Dankbaar voor alle zegeningen die je in het afgelopen jaar hebt ontvangen.

Op de 26e, begint het Nieuwe Planetaire jaar met het openen van het Leeuwenpoort portaal. Deze gebeurtenis, in het Oude Egypte aangegeven door de schemeropkomst van de ster Sirius, is de tijd waarin de archetypische energieën van de God en Godin, het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke, zich in de Hemel verenigen middels een Heilige Unie tussen Isis (Sirius) en Ra (zon). Deze Heilige Unie vormt een Goddelijk Evenwicht en produceert de Nieuwe Evolutiecodes voor de volgende cyclus. Het is een prachtig Symbool voor dat moment van Kosmische Gratie als de Aarde haar nieuwe Lichtcodes of “instructies” vanuit het Kosmische Hart ontvangt, voor de volgende tijdcyclus. In dit geval zijn de “instructies” ook “Hemelse Coördinaten” voor de afstemming op het Galactische Centrum ofwel de Grote Centrale Zon, zodat de Aarde kan beginnen met het ontvangen van de Galactische Ontwakings Codes voor de 2012-Toegangspoort.

Geliefde Familie van Licht, dit is een Heilig Moment in de tijd, aangezien het Goddelijke Licht weer naar de Aarde toestroomt en het Nieuwe is geactiveerd in jullie harten en jullie Zielen.

Einde en begin: de Chaos

boom-van-lichtGeliefde Lichtfamilie, gedurende deze tijd zullen velen van jullie grote druk voelen in jullie levens. Het lijkt alsof alles aan het veranderen is en niets hetzelfde blijft. Zelfs structuren en relaties die van grote waarde leken te zijn, zijn de samenhang aan het kwijtraken en vallen uit elkaar.

Inderdaad, Geliefden, dit is een deel van de Grote Verschuiving. Wat ooit was en in de Oude werkelijkheid nog zo goed werkte, werkt niet meer in het Nieuwe. Het is alsof alles is “omgekeerd” … en bijna het tegenovergestelde is van wat het ooit was. Alles staat onder druk om te transformeren, om opnieuw geboren te worden in Nieuwe Vormen die afgestemd zijn op de Nieuwe Energieën en de nieuwe Lichtcodes.

Dit Proces van Einde en Begin veroorzaakt grote turbulentie binnenin zichzelf, en in jullie zelf en in jullie samenleving. Stel je voor hoe het Oude sterft en begint uiteen te vallen. Dingen vallen uit elkaar, mensen verliezen de interesse, er is geen energie meer voor de ondersteuning van oude structuren. Op hetzelfde moment, zijn de Opkomende Energieën van het Nieuwe zeer krachtig, en worden op de Planeet ontvangen als golven van Kosmisch Licht. Deze golven veroorzaken turbulentie als ze de desintegrerende oude structuren ontmoeten, als een Tsunami van Licht die de structuren van het Oude weg wast. Dit was het “beeld”, dat door velen werd voorzien voor deze tijd, niet een “echte” vernietiging van de Aarde of een “echte” poolverschuiving, maar een groot wegwassen van oude energieën en structuren en een omkering van waarden en ideeën, terwijl deze Tsunami van Licht de Nieuwe Realiteit creëert.

En, Geliefden, jullie zijn allemaal uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Grootse Inwijdingsceremonies van de Nieuwe Aarde Werkelijkheid op 11/11/11, 12/12/12 en 21/12/12.

doe een wens
doe een wens

Aldus zijn jullie op dit moment aan het leren, hoe jullie de golven van Kosmisch Licht kunnen “berijden” als ze het Aarde Hologram binnengaan. Het is net als het leren om te surfen in de oceaan, sommigen van jullie zijn al Meesters en bekwaam, hoewel jullie er zo nu en dan afvallen, sommigen van jullie zijn nog steeds beginners en jullie wiebelen en vallen behoorlijk aantal keren, en anderen zijn nog steeds aan het worstelen om op het bord te blijven en worden elke keer als er een golf komt van afgegooid! Weet gewoon dat jullie je allemaal in deze leerfase bevinden, en dat jullie al snel over de vaardigheden zullen beschikken om de Kosmische Golven te berijden en met de stroom van Goddelijke Creatieve Intelligentie mee te bewegen terwijl zij de Nieuwe Licht Codes aflevert.

Bewaarders van Wijsheid en Spirituele Strijders van Licht

christ_consciousness-lichtGeliefde Familie van Licht, op dit moment in deze stroom van veranderingen, worden de Zielenfamilies belangrijk, vooral degenen onder jullie die behoren tot de Zielengroepen van de Wijsheidbewaarders en de Spirituele Strijders. De meeste Wijsheidbewaarders zijn natuurlijk ook Spirituele Strijders van Licht, maar het is de Indigo Zielengroep, die zeker nu de Strijder van Licht is.

De Wijsheid Bewaarders zijn de Lichtwerkers die geroepen zijn om te Onderwijzen, te Leiden en de Wijsheidscodes van de Mensheid te verankeren in deze tijd van verandering, net als de Traditionele Wijsheidbewaarders van de Inheemse Volkeren van de Aarde. Samen bewaren ze de Heilige Ruimte en de Lichtcodes voor het creëren van Heilige Ruimtes om de Nieuwe Lichtcodes en Nieuwe Informatie te ontvangen van de Goddelijke Bron. Zij verdienen respect, aangezien de meeste van hen gedurende vele jaren het Licht en de Wijsheid hebben bewaard, en ze nu hard aan het werk zijn om het Licht te bewaren voor degenen die door processen gaan van transformatie en ontwaking in het Hogere Bewustzijn van de Vijfde Dimensie en Eenheidsbewustzijn.

De Spirituele Strijders zijn degenen die ontwaakt zijn en echt begrijpen dat ontwaakt zijn betekent dat ze geaard en verbonden dienen te zijn met de Aarde, en dat ze bereid zijn om de theorie in de praktijk te brengen door de manier waarop zij leven en omgaan met anderen. Ze eren de Aarde als hun Moeder en ze maken zichzelf nu krachtig om zo hun Zielsmatige doel beter te kunnen dienen op de Aarde. Als ontwaakte wezens zijn ze gepassioneerd over hun Spirituele doel en de manier waarop zij hun leven leven om het Licht op Aarde te dienen.

Elk van deze groepen bewaart het Licht nu voor de Mensheid terwijl jullie je bewegen in de richting van de toegangspoorten tot Hoger Bewustzijn. Degenen die deze energie tot uitdrukking brengen worden ook wel de Regenboogstrijders van de Aarde Stam genoemd, ze komen bijeen om de Wijsheid, de Liefde, de Schoonheid, de Rituelen en Ceremonies van het Licht te vieren.

Geliefden, het is nu tijd om samen te komen met jullie Zielenfamilie en om het Lied van je Ziel en de Dans van jullie Geest te laten ontwaken terwijl jullie dienstbaar zijn aan de Grote Verschuiving en Ascensie van de Aarde naar Hoger Bewustzijn.

Het is inderdaad een einde en een begin!

Aartsengel Michaël door Celia Fenn, vertaald door Oscar Woudsma.

© 2011-12 Celia Fenn en www.starchildglobal.com
Nederlandse vertaling © 2011-12 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl
Dit werk valt onder een Creative Commons License.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in