De helende werking van muziek

Gebruik van muziek en geluid voor therapeutische en transcendente doeleinden bestaat al sinds het bewustzijn van de mens. Ze worden door sjamanistische culturen van over de hele wereld, van Siberië tot aan Zuid Amerika, al duizenden jaren toegepast. Zij gebruiken ritmes, specifieke klanken en herhaling om een staat van veranderend bewustzijn te creëren, astrale reizen te maken, toegang te krijgen tot wijsheid en om heling te bewerkstelligen. Wat wisten/weten zij over geluid? En wat is de impact van bepaalde vibraties op ons zijn?

De helende werking van muziek

Geluid en creatie

Bij de oude scholen uit Egypte, Rome, India, Tibet, enzovoort. vormde de toepassing van geluid een zeer intensieve en gedetailleerde leerweg die was gebaseerd op de wetenschap dat vibratie, frequentie en geluid een van de belangrijkste krachten waren achter creatie. Jonathan Goldman schrijft in zijn boek Healing Sounds: The Power of Harmonics:

“in de oude mystieke scholen waren priesters en sjamanen ook musici. Veel van de grote denkers uit het verleden, zoals Pythagoras, waren grote kenners van het esoterische. Hun wijsheid was gebaseerd op een begrip van het universum die wij heden ten dage alleen kunnen begrijpen door de kwantumfysica, waar wetenschap en spiritualiteit niet alleen samen komen maar hetzelfde zijn”.

Pythagoras gebruikte muziek en geluid voor heling. Hij noemde deze methode “muzikaal medicijn”. Hij beschouwde geluid als een essentieel element van het universum “elk hemellichaam, tot elk atoom, produceert een specifiek geluid gebaseerd op haar beweging, ritme en vibratie. Al deze geluiden en vibraties componeren een universele harmonie waarin elk element, zonder zijn eigen functie en karakter te verliezen, bijdraagt aan de totaliteit”. Ziekte is dus ook volgens Pythagoras gerelateerd aan een verstoring van de natuurlijke beweging en vibratie van cellen, die weer in harmonie kunnen worden gebracht door externe vibraties en herstellend geluid. helende werking van muziek

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

In het oude Griekenland kende men Apollo, de God van de muziek, verzoening en van de geneeskunde.

“Griekenland kende tempels van heling waar men muziek de belangrijkste kracht achter de harmonisering van het lichaam, geest en ziel achtte “ (J. Goldman).

Ook bij de Grieken ging muziek en frequentie dus vergaand samen met heling.

Elk atoom kent zijn eigen lied

Dit principe komt in de oudheid keer op keer terug. De priesters uit het oude Egypte wisten hoe zij de kracht van het geluid konden inzetten om de energetische centra van het lichaam te doen ontwaken en te harmoniseren. Ook de boeddhistische Tibetaanse traditie kent een enorme hoeveelheid aan kennis over de kracht van geluid. Zij “…hebben de capaciteit om dat wat leeft te doden en op te wekken wat is gestorven. … Elk wezen en elk ding heeft zijn eigen geluid, dit geluid varieert afhankelijk van de staat van het wezen of ding op een bepaald moment… Elk atoom zingt onophoudelijk zijn eigen lied….

Er zijn klanken die creëren en er zijn klanken die de materie uit elkaar doen vallen. Een ieder kan beide klanken voortbrengen en heeft dus de mogelijkheid om te creëren en te vernietigen” ( Carlos D. Fregtman in El Tao de la musica).

Ervan uitgaande dat onharmonische klanken, die van nature niet resoneren met het menselijk lichaam, zorgen voor chaos en harmonische klanken die aansluiten op de geluiden die ons lichaam produceren zorgen voor orde en rust. Lawaai en teveel geluid zorgen voor onrust en onbalans. Geluid op zich is dus niet het belangrijkste element wanneer ze wordt ingezet bij heling , de sleutel tot heling vormen vibratie, frequentie en harmonie.

Water en geluid

Hierbij is het overigens ook belangrijk de rol van water te noemen. Zoals Dr. Emoto aangaf:

“… Het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water… Geluid is vibratie: water heeft de capaciteit om te reageren op vibratie en haar vast te houden”. Wanneer elke cel in ons lichaam een bepaalde vibratie/geluid uitzendt (die verandert wanneer ziekte optreedt) dan is het water in ons lichaam dus ook in staat tot het “vasthouden” van deze onharmonische vibratie waardoor ziekte in stand wordt gehouden. Geluid kan het “geheugen” van het water in ons lichaam veranderen en daarmee dus diepgaand bijdragen aan heling.

Kortom wanneer men geluid gebruikt voor heling (hetzij door gebruik te maken van de stem, instrumenten of specifieke frequenties) leidt dit tot directe fysieke/emotionele/spirituele heling op basis van het principe van resonantie, waarbij dissonante, zwakke en ongezonde vibraties in balans worden gebracht door meer intense, sterke en harmonische vibratie. Bovendien kunnen frequenties en harmonie ook leiden tot indirecte heling, omdat geluid onze hersengolven beïnvloedt en daarmee ons bewustzijnsniveau, waardoor de basis wordt gelegd voor zelf heling.

Sjamanen, priesters en heelmeesters droegen en dragen deze kennis met zich mee, zei “voelen” deze wijsheid achter het ritme, achter muziek en helend geluid. En wij herontdekken haar meer en meer, door voorbij het wetenschappelijk kader te kijken, door te leren van sjamanen van over de hele wereld, door het holistische gedachtengoed weer meer te omarmen en natuurlijk door gewoon te luisteren naar ons eigen lichaam wanneer we naar helende muziek luisteren en haar werking en impact voelen in ons lichaam.

relevante links/bronnen/boekentips:

Healing Sounds: The Power of Harmonics Paperback – June 1, 2002. Jonathan Goldman
El tao de la música, Buenos Aires, editorial Estaciones, Carlos G. Fregtman
The Hidden Messages in Water – September 20, 2005. Masaru Emoto

Bewaar voor later op Pinterest:

De helende werking van muziek - Wat weten de sjamanen?

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

3 REACTIES

  1. Hoi Dorien, ik heb je een mailtje gestuurd, met wat meer info over mij en hoop binnenkort ook van alles te delen wat ik ontdekt heb over resonantie. De Gulden Snede is daar cruciaal in, want daar resoneert elk mens mee en is zelfs terug te vinden in onze lengte, ledematen en ook in onze chromosomen. Ik heb meerdere instrumenten gebouwd die resoneren met die Gulden Snede, met verbazingwekkende resultaten. De Gulden Snede is geen lengte, of breedte, maar de specifieke verhouding tussen de verschillende delen van één deel, of in het geheel. En Patricia, helende muziek resoneert dus met onze oorsprong en dat kun je vooral voelen in je lijf. Niet iedereen is hetzelfde, maar omdat we wel allemaal in dezelfde verhouding ‘gebouwd’zijn, resoneert het altijd! Zoek maar eens op Fibonacci, PHI en op pentagon, da’s een vijfhoek, die uit zichzelf al resoneert met De Gulden Snede, omdat een middellijn gedeeld door een zijde, altijd de Gulden Snede verhouding geeft. Vandaar dat een vijfhoek al héél lang een ´heilige vorm´ is. Mijn drums zijn ook allemaal vijfhoekig, om die reden. Groetjes, Peter.

  2. Wat super interessante materie!!
    Kun je ook aangeven waar dit soort helende muziek te vinden is? Ben benieuwd in hoeverre het afwijkt van onze huidige muziek..

  3. Heel mooi artikel, super inspirerend!
    Heb ‘mijn eigen klank’ meteen in mijn meditatie opgenomen.
    Dankjewel, Dorien!