DELEN

Mensen zijn op allerlei manieren aan te spreken,  met Piet of Marie, met jou, met u,  met meneer of mevrouw, maar als wij het over onszelf hebben is er maar één woordje beschikbaar namelijk “ik”.

We zeggen nooit iets anders tegen onszelf dan ik. Wie of wat is nu eigenlijk dat ik? Wat bedoelen we ermee?

Ben ik wel dit ik?

ik-the dudeBen ik wel dit ik, of ben ik iets anders? Wanneer we er zorgvuldig naar kijken, blijkt er iets vreemds mee aan de hand. Iets dat nogal tegenstrijdig lijkt.Hoewel we alleen ik tegen onszelf zeggen, is dit niet voldoende. Er moet altijd iets achteraan komen om uitdrukking te geven aan onze persoonlijkheid. Ik…ben postbode. Ik ben de zoon van…Ik ben getrouwd.Ik ben 40 jaar.  Ik zit op voetballen. Ik ben blij. Ik ben boos. Ik denk na. Ik voel, etc., etc.Er is een ik die vandaag zin heeft om naar de film te gaan, en er is morgen een ik die er geen zin in heeft.

Het ik wil de ene keer dit en de andere keer dat. Het denkt de ene keer zus en de andere keer zo.Kortom, uiterlijk presenteert het ik zich op wel duizend en één manieren, waarmee het zich veranderlijk opstelt.Wat nu zo vreemd is, is dat de mens zich de godganselijke dag in vele verschillende ikken en ikjes wringt, terwijl hij ergens diep van binnen best beseft dat hij in feite Eén is, en helemaal niet veranderlijk.

Er is namelijk geen ander ik dan het ik Zelf. Wanneer wij ik zeggen dan bedoelen we steeds ons-Zelf, en dit Zelf ervaren wij als onveranderlijk de-Zelfde. We hebben immers van onszelf niet de ervaring dat wij telkens iets anders zijn of iemand anders. Te midden van al die grillige en veranderlijke ikken en ikjes, staat ons hoger Zelf dus onveranderlijk als een rots in de branding.

Zolang iemand dit Zelf kent en zich-Zelf kan zijn (dat wil zeggen: zich er ook naar gedraagt), ben je in eenheid met je Zelf. We kennen hier een mooi wordt voor, namelijk ver-Een-zelviging, dat we vertalen met identiteit.

In eenheid met ons Zelf, dàt is onze werkelijke Identiteit.

Problemen ontstaan wanneer onze ikken niet op één lijn zitten met het hoger Zelf, en zich anders gaan gedragen dan het Zelf diep van binnen aangeeft. Dan leef je in scheiding. Dan zorgt de verdeeldheid tussen Zelf en ik voor conflicten in je systeem, en raak je met je Zelf in strijd.  Hoe komt het nu dat de ikken zich anders gaan gedragen? Zonder uitzondering zijn de vele verschillende ikken en ikjes allemaal voorstellingen en gedachtebeelden die de mens van zichzelf heeft. Voorstellingen van wie of wat je bent, wat je voelt, wat je moet denken, hoe je moet handelen, hoe je wel en niet moet leven. Het zijn allemaal ik-beelden die de mens van zich-Zelf produceert. Alle ikjes bij elkaar vormen een soort aanzien, een uiterlijke persoonlijkheid die op vele manieren in de buitenwereld kan verschijnen.

Voor een groot deel worden deze voorstellingen door de gemeenschap ingeprent. Immers de maatschappij  – je ouders, de leraar op school, de sportclub – bepalen hoofdzakelijk hoe iemand zich behoort te gedragen, wat je moet zijn en wat de norm is binnen een bepaalde cultuur.De moeilijkheid is dat je al die voorstellingen, inprentingen en ik-beelden niet Zelf Bent.

De strijd in jezelf ontstaat doordat je overtuigd bent geraakt van die vele ikjes. Je vertrouwt erop dat ze de waarheid spreken, in plaats van in je hoger Zelf te geloven. Dat kan zelfs zó ver gaan dat het ik angstig wordt, zich schuldig of beschaamd gaat voelen als het niet kan voldoen aan de inprentingen en normen.Door je met het ik te identificeren, dwaal je af van je eigen Wezen of Zijn, de oorspronkelijke eenheid die je Bent. Hierdoor verdwijnt het Zelf naar de achtergrond en wat overblijft, is slechts een vage herinnering of een soort heimwee naar een “thuis komen”, waarvan je niet meer kunt achterhalen waar het vandaan komt.En zo word je ongelukkig en krijg je een probleem.

Je zou best wel willen Zijn en je Zelf willen zijn, maar weet niet hoe. Je moet dus weer leren om je Zélf te zijn.Dit is zoals je Bent zonder al die verschillende ikjes en poespas er om heen. Simpelweg Zijn en je Zelf Zijn is als een soort transparantie. Je wordt licht en doorschijnend. Echter door alle poespas raakt die helderheid op de achtergrond. Je kunt het vergelijken met een glas zuiver, helder water. Zodra je er kleurstoffen, steentjes en modder in gooit, wordt de transparantie bedekt.Het komt er op neer dat je de steentjes en modder die in jouw transparante Zelf zitten los moet laten.

Daarvoor is het nodig om je blik naar binnen te keren en je zelf te onderzoeken. Zelfs ten tijde van de oude Grieken zag men het belang van zelfonderzoek al in, want op het froton van de tempel te Delphi stond niet voor niets de bekende spreuk: “Ken uzelve”. Zo’n onderzoek werd vooral van belang geacht om hogere Kennis te vergaren, en om de Waarheid rond je Zelf te ontdekken. Zelfonderzoek gaf antwoord op alle levensvragen zoals wie of wat zijn wij, waar komen wij vandaan, en waar gaan wij heen na de dood. Bestaat er wel leven na de dood?  De waarheid en alle antwoorden op dit soort levensvragen liggen immers in de mens zelf, en niet in de buitenwereld.

De vele ikken – die nu eenmaal op de buitenwereld zijn gericht – vertellen daarentegen dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor jouw problemen en ongelukkig zijn, en dat je dus buiten jezelf moet zoeken naar oplossingen. Dus zet het ik je op een dwaalspoor.

Moet je het ego dan kwijt? Moet het opgelost worden?

Het antwoord is ja en nee.

Ja, wanneer de vele ikken hun eigen gang gaan en los staan van het Zelf. Dan gaat namelijk alles om het ik draaien en wordt de mens egocentrisch en egoïstisch.

Nee, omdat we altijd een persoonlijkheid rond onszelf nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de wereld, gelijk een duiker een speciaal pak nodig heeft om onder water te kunnen zwemmen.

Er is simpelweg een soort ego/ik nodig om expressie te kunnen geven aan wat wij van binnen zijn. Door middel van zo’n ik spelen we onze rol in de wereld, maar dat behoort geen egocentrische rol te zijn. De nieuwe persoonlijkheid (ofwel het nieuwe ik) ziet er dus totaal anders uit dan het vroegere ego.ik besta graag

De pointe is dat de nieuwe persoonlijkheid overeenstemt met en zich aanpast aan het hoger Zelf. Dan is er geen afgescheidenheid meer tussen ik en hoger Zelf, maar gebeurt alles in één vloeiende beweging.Wat je  “persoonlijkheid” kunt noemen is de weerspiegeling van je binnenwereld. Je straalt simpelweg uit wat je van binnen Bent. Wanneer binnen -en buitenwereld elkaar zonder tegenstrijdigheden kunnen weerspiegelen, ben je geheeld.

Zeg dus ja tegen je Zelf, en toon je Zelf zoals je Bent!

Lia

8 REACTIES

 1. Een kleine aanvulling hierop is misschien wel het feit dat we onze IK los moeten zien van het lichaam(de verpakking) waarin we als ziel huizen.
  Die verpakking heeft behoeften die vaak anders zijn dan het IK.

 2. Hoi Lia , Goedenmorgen.

  Je heb het op een mooie manier uitgelegd hoor
  Ik kan het allemaal goed vatten.
  Dat zelfonderzoek waar je over verteld , is voor mij
  Zeker heel belangrijk.
  Het is een proces wat ik daar gaan we weer, moet ondergaan.
  Oefenen en ondervinden heb ik erg graag voor over.
  Vindt het al fijn dat er op een begrijpelijke manier wordt
  Uitgelegd, wat dit voor een mens betekend en wat je ermee kan doen.
  ik zal het gerust nog wat keren moeten lezen voor de diepere betekenis.
  Maar ik heb het er graag voor over, je hebt er zoveel profijt van op de lange duur.
  Makkelijk is het niet, maar dat geeft niet, ik heb de tijd. komt goed.

  Nog een fijne dag Lia.

  Liefs Jannie.

 3. Mooi uitgelegd Lia, maar wel een beetje een simplistische voorstelling van zaken alsof je zo maar even floep je ego en aangeleerde gedachtenpatronen enz. enz. ‘even’ naast je neer kunt leggen. Dat is een lange weg en vraagt veel oefening, eerlijkheid en volharding. En dan heb je een beginnetje. Vooral mensen met trauma’s doen dit niet even in een handomdraai. En trauma’s of neuroses hebben we bijna allemaal wel…

  • Karin,
   Mee eens, hoor.
   Het is een lange weg en vraagt veel oefening. Vooral voor iemand met trauma. Zie mijn artikel maar als een soort raamwerk, van waaruit je verder kunt gaan.
   Dank voor je reactie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in