DELEN
De Illusie van Tijd

Deze tekst is doorgegeven door Aartsengel Michael tijdens een bijeenkomst van de Cel van Liefde in Baarn. Ik vond deze heel inspirerend en besloot om die te bewerken en bij de rest van de Brieven op de website te zetten. Het vernieuwende in onze samenwerking is dat deze keer Michael  zijn tekst inleidde door een meditatie. Hij zei dat de boodschap beter begrepen wordt als er naar geluisterd wordt in een meditatieve stilte. Hij benadrukte ook dat we toegang tot ons hogere Zelf ( het bovenbewuste) en onze intuïtie kunnen krijgen  alleen als de innerlijke dialoog stil is en als het lichaam diep ontspannen is.

“In de onbewuste  geest liggen gecodeerd de kennis die je in de loop van je ontwikkeling als mens verworven hebt, de kennis van je andere dimensionale zelven en de kennis van je lichaamselementaal ( een veld van bewustzijn) die je lichaamsfuncties regelt en  gezond houdt. Tijdens diepe ontspanning van lichaam en geest wordt de rechter hersenhelft geactiveerd waardoor het ego de kennis makkelijker  accepteert”.

Hieronder lees je de meditatie en aansluitend de tekst. Als je de meditatie leest probeer dan zo goed mogelijk mee te doen. Hoe meer ontspannen je bent hoe sterker je intuïtief weten word geactiveerd.

Zie deze werkwijze  als een nieuwe ervaring.

Sluit je ogen..
richt je aandacht naar binnen. Als een waarnemer neem je je ademhaling waar..
het is niet nodig om deze te beoordelen… je bent een objectieve waarnemer en je slaat deze alleen maar gade…. volg het uitademen via de neusgaten…. en voel vervolgens hoe de lucht via de neusgaten je lichaam binnen stroomt….. kijk hoever deze in je lichaam komt… is het tot je borst, je maag, of helemaal tot de laatste punt van je onderbuik… je hoef niets te veranderen alleen te observeren….ga nu met je aandacht  naar je stuitje en laat vanuit daar een koord naar het middelpunt van de aarde vallen…. maak  het daar ergens vast….. misschien ben je
ondertussen nieuwsgierig geworden wat je in het middelpunt van de aarde vindt…..
hoe ziet de omgeving er uit op dit moment???……  neem deze waar zonder enige vorm van oordeel
en ga nu met je aandacht  naar je kruin…..
werp vanuit je kruin een koord naar de centrale zon en maak je dit  daar ergens vast…..kijk  nieuwsgierig  hoe het er daar uit ziet……… neem zonder  enige oordeel de omgeving daar waar…..…

Ga nu  met je aandacht naar je lichaam en met name naar
je voeten…… voel het contact van je voetzolen met de ondergrond…… voel je voetzolen… overal waar je met je aandacht gaat ontspant dat gebied onmiddellijk omdat dat  jouw intentie is…. je lichaam zo diep  mogelijk te ontspannen….voel  hoe je voetzolen ontspannen… en ga nu naar je voeten…. je enkels…. je onderbenen…. probeer ze te voelen maar als dat niet lukt is het ook goed….ga verder naar  je knieën….
je bovenbenen…. voel het contact van de achterkant van je  benen met de stoel… ga vervolgens met je aandacht naar de achterkant van je lichaam en voel je billen…. je onderrug…
voel of daar spanningen zijn en zie deze onmiddellijk verdwijnen als wolkjes voor de zon… ga wat hoger en voel je ruggengraat…. het contact met de achtergrond… hoger tussen  de schouderbladen… kijk of daar spieren vast zitten… en probeer de spanning los te laten…. en als deze niet direct oplost dan is het zo… ga hoger
naar je schouderbladen en je schouders… als je merkt dat ze vast zitten kun je ze ontspannen…. laat je schouders hangen…. je armen…. je onderarmen.. je handen…je vingers  en keer terug naar je nek… laat
je aandacht langs je nek omhoog naar de achterkant van je schedel
gaan…vervolgens naar de bovenkant van je schedel…. kijk of je je hoofdhuid kan voelen of misschien het gebied in je hoofd… sensaties in je hoofd…. ga nu
langs de voorkant naar beneden. Begin met je gezicht… voel je voorhoofd… ontspan deze… voel je kaken en laat ze hangen….. voel het gebied rondom je ogen… je mond… en ontspan…. verder naar beneden naar je keel… je borstgebied… voel je hart… en zak naar je maagstreek…. onderzoek het gebied bij je plexus solarus en
voel deze van binnen uit…. zak verder naar je buik…. je onderbuik….. tot en met je schaamstreek.

Keer met je aandacht terug naar je adem…..hoe diep in je buik
komt deze…..is er verandering in gekomen????? ….nogmaals oordeel niet…. ga nu met je aandacht naar je koord in de aarde en zie hoe de aarde-energie omhoog komt langs het koord je lichaam binnen….
geef deze de  kleur die bij je opkomt…. zie hoe iedere cel in je lichaam door de aarde-energie gevuld wordt…. bedenk dat jij ook een stuk van de aarde bent en dat je deel uitmaakt van de planeet op alle gebieden. Je stoffelijk lichaam is samengesteld uit  alle stoffen die je ook in de aarde vindt….
zoals mineralen… metalen…. zuurstof…. ervaar jezelf als een verlengstuk van de aarde…vergeet niet dat je ook deel uitmaakt van het bewustzijn van de aarde…. de scheiding van jezelf met alle andere elementen buiten jezelf en de aarde is een illusie…. jullie delen een groot deel van het bewustzijn van de planeet… de kennis van de schepping van een menselijk lichaam en van alles wat er op de aarde leeft kun je vinden in het bewustzijn van je planeet….

dat komt  omdat toen jullie je van de monade, de bron, afsplitsten,   toegang hebben gekregen tot het bewustzijn van het wezen Gaia, de planeet aarde,  en samen hebben jullie alles wat er op haar  leeft geschapen…… tenslotte hebben jullie het  3D fysieke lichaam geschapen… waarin jullie
konden wonen om  ervaringen op te doen ….

Ga nu met je aandacht naar het koord in de centrale zon en zie hoe de goddelijke energie van de Bron naar beneden stroomt en jouw bezielt…. het leven schenkt…..  je hart doet kloppen en je lichaam
regenereert… Besef dat je het product bent van de samenwerking van  de aarde en de goddelijke energie uit de
Bron……. Dat is wat je bent….. Geest, een aspect van de goddelijke geest en een stukje aarde. Dat is wat jou uniek maakt…

Vandaag wil ik spreken over de illusie van tijd en ruimte

Tijd en ruimte bestaan in de kosmos niet. Ze zijn een product van jullie bewustzijn die jullie overigens zelf ingesteld hebben om door de beperkingen van tijd en ruimte jullie bewustzijn te laten groeien en het Bewustzijn te verruimen.

Helaas zolang jullie diep in het 3D bewustzijn verankerd zijn is het onmogelijk om dit feit te accepteren. Daarom richt ik me tot jullie. Jullie, de zoekers en de voorlopers van de nieuwe tijd. Jullie die de 4D dimensie reeds bewandelen. Ik zal nu over de beperkingen van tijd en ruimte tot jullie  spreken.

De belangrijkste beperking is dat tijd en ruimte jullie afgescheiden houdt van ons, van de Schepping, van de Kosmos van de Vader, van Al wat Is. Jullie leven in de illusie van alleen zijn. En dat is de oorzaak van alle ellende. Angst als gevolg van de afgescheidenheid  is de  grootste  beperking van de derde dimensie. Angst is het product van deze illusie. Probeer nu je voor te stellen dat tijd en ruimte er niet zijn. Zie jezelf als een multidimensionaal wezen met heel veel facetten. Jullie kennen de geslepen diamant. Een steen die, als hij vakkundig geslepen is, vele facetten heeft. En dat is ook wat jullie zijn. Jullie zijn in wezen geslepen diamanten en ieder facet van jullie geeft een aspect van jullie bewustzijn weer. Je zou kunnen zeggen een van de vele zelven die jullie in het verleden en toekomst hebben. Die bestaan natuurlijk tegelijkertijd.

Ruimte is ook een illusie. Zoals jullie allemaal weten is alles in wezen energie; energie van verschillende trillingen. De materie heeft de dichtste trilling en deze is door jullie dualistisch bewustzijn traceerbaar en herkenbaar. Materie kan door jullie fysieke ogen gezien worden.

Probeer nu je voor te stellen dat al de verschillende energieën die geen ruimte innemen tegelijkertijd door elkaar heen en zelfs door je lichaam heen bestaan. In jullie lichaam op dit moment zijn bijvoorbeeld al je zelven, jullie facetten  ( verleden en toekomst)  tegelijkertijd aanwezig. Als jullie het zou willen is het mogelijk om je bewust te worden  en contact te maken met een of meerdere van deze. Alle zelven staan met elkaar in verbinding omdat energie geen grenzen kent. Ik zeg jullie dat vanuit de NU positie jullie in staat zijn je persoonlijke verleden te helen en tegelijkertijd zijn jullie ook in staat om je toekomst te creëren of te veranderen.

Onthoud dat energie geen grenzen kent. En onthoud dat je gedachten, je intenties, de scheppende kracht zijn. Dus op het moment dat je een inzicht verwerft nu, wordt dat inzicht doorgegeven aan al de zelven die je ook bent waardoor deze ook veranderen. Door je huidige zelf nu te helen, heel je al je zelven waar hetzelfde thema een rol speelt.

Stel bijvoorbeeld dat je ziel onder anderen het thema minderwaardig voelen  wilde onderzoeken in dit  huidige 3D leven. Hetzelfde thema heb je vaker in het verleden  in je lespakket meegenomen wanneer je  in de 3D werkelijkheid incarneerde. Een dergelijk thema is namelijk onmogelijk om in een incarnatie af te handelen.  Dit houdt in dat je zolang je dat thema aan het onderzoeken bent voortdurend geconfronteerd wordt met allerlei situaties die het thema minderwaardig voelen aan de oppervlakte brengen zodat deze begrepen en genezen kan worden. En alleen jullie weten hoeveel leed het minderwaardig voelen veroorzaakt.

Jullie lieve kinderen die het pad van de vierde dimensie bewandelen  hebben incarnaties gehad met ondraaglijke pijn, telkens veroorzaakt omdat  je je nooit  goed genoeg en gelijkwaardig met de anderen  voelde of omdat je vaak afgewezen , niet begrepen of niet herkend en erkend voelde. Jullie zijn zo creatief dat jullie ontelbare versies en aspecten van het minder voelen in scene hebben gezet.

Jullie zijn nu in de 4D belandt. Dit houdt in dat jullie zelfbewustzijn verruimt is en dat jullie begrip en intuïtie zover ontwikkeld zijn  dat ze in staat zijn om ingewikkelde begrippen op alle niveaus te begrijpen en te  integreren.

Jullie zijn al zover ontwikkeld dat de sluiers die jullie van ons scheiden dunner zijn geworden en  intuïtieve  kennis binnen kan stromen. Jullie begrijpen nu wel dat minder waardig voelen maar een gevolg van de illusie van de derde dimensie is, van goed en kwaad , van het oordelen en veroordelen , van de dualiteit en de afgescheidenheid. Jullie begrijpen nu dat er geen reden bestaat om je minder te voelen. Het is zelfs onmogelijk. Niemand is meer of minder in de kosmos behalve in jullie 3D bewustzijn.

Besef dit goed, lieve vrienden en herinner je je ware aard. Je bent een vonk van de bron en je maakt  deel uit van de goddelijke schepping van alles wat Is. Besef dat je een spel aan het spelen bent, een spel  waarin de dualiteit,  het goed en het slecht, maar een spelregel is. Jullie moeten met die regel leven zolang het nog duurt. Maar jullie zijn nu vrij om deze spelregel ook als zodanig te ervaren. Spel het spel maar onderken je gevoelens die vanuit de spelregels voortkomen en laat ze los. Schenk ze aan Vrouwe Gaia, jullie moeder  om ze te transformeren.

Zie jezelf zoals  je echt bent, een Godswezen dat volmaakt is. Laat je volmaakte blauwdruk  naar beneden indalen en zijn plaats in je zelf innemen. Verbind jezelf met je hogere Zelf en met de aarde en haal volmaaktheid in je eigen NU. Weet dat je zodra je in je kracht gaat staan en je je de volmaaktheid van je wezen gaat herinneren en voelen, op hetzelfde ogenblik alle pijn, angst, woede en verdriet onmiddellijk
oplossen en tot liefde worden getransmuteerd. En dit gebeurt niet alleen bij je huidige zelf maar tegelijkertijd bij alle zelven in het verleden, het heden en de toekomst.

En zo geschiedt het wonder van genezing en van evolutie. Als je nu in het Licht stapt verlicht je alle parallelle
levens, heel je je eigen verleden en ben je in staat om je toekomst te veranderen. Je kunt een nieuw toekomst bouwen op basis van je ware aard, een liefdevol wezen. Je kunt een child of love op aarde en op alle andere
werkelijkheden worden. Want dat is wat je bent.

Herhaal nu in jezelf. Nu ben ik volmaakt….. Nu ben ik volmaakt….. Nu ben ik volmaakt. Volmaaktheid is mijn ware aard……. Volmaaktheid is mijn ware aard…… Volmaaktheid is mijn ware aard…….

We houden onvoorwaardelijk van jullie en we wachten geduldig af,

 Ik ben

Michael

 ©

website: http://www.thechildrenoflove.org

4 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in