Dit is niet het zoveelste artikel over het coronavirus. Met dit artikel bied ik jou als lezer overzicht, zodat je helder kunt zien welke proces zich nu in ons en in de wereld in de diepste basis ontvouwt. Deze nieuwe Maan in Ram is een heel bijzondere en enorm krachtige nieuwe SuperMaan. De horoscoop laat zien dat deze nieuwe SuperMaan een ongelofelijk krachtige initiatie is en een opening naar het nieuwe tijdperk van Waterman. Ik heb persoonlijk nog nooit zo’n krachtige horoscoop gezien met zoveel initiatiekracht. Dit is echt de start van iets nieuws.(zwarte Maan conjunct Cheiron en nieuwe Maan (Zon en Maan.) in het 11de huis in Ram.)

Nieuwe SuperMaan in Ram

We zijn inmiddels in de kern van de serie SuperManen gekomen. Deze serie is begonnen met de volle SuperMaan van 9 februari 2020en blijft van kracht totdat de Zons- en Maansverduistering in juni het overnemen. Tijdens een SuperMaan staat de Maan dus extra dicht bij de Aarde en is daardoor ongeveer 10% groter, veel stralender waar te nemen als zij vol is en de kracht en impact ervan is nu ook groter. Tijdens de nieuwe Maan is de Maan niet zichtbaar, omdat deze in uitlijning staat met de Zon, maar de Maan heeft wel deze Superkrachtige uitwerking voor ons op Aarde.Nieuwe Maan 24 maart 2020

Explosie van creativiteit

Door de situatie rondom het coronavirus, zijn we wereldwijd uit onze normale ratrace gehaald en het sociale veld wordt compleet vernieuwd. We leren nieuwe paden te bewandelen en te ontdekken in verbinding met elkaar. Dit betekent dat met de huidige technische mogelijkheden, ieder mens nu tijd heeft om stil te gaan staan bij wat er nu allemaal mogelijk is en tot onze beschikking staat, maar nog niet ontdekt is voor veel toepassingen. Nieuwe technologie biedt bijvoorbeeld kansen met nieuwe vormen van online samenkomen en voor andere toepassingen, die nu ook buiten het zakelijke ingezet kunnen worden.Veel vrije tijd en verveling leveren nieuwe verbindingen op en een explosie van creativiteit. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en nieuwe Maan (Zon en Maan.) in het 11de huis in Ramoppositie Priapus in Weegschaal in het 5de huis.)

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Veroordeeld tot meebewegen

Vanuit het overlevingsmechanisme is er vooral twijfel en niet weten. Ook de autoriteiten hebben hier last van en daarom zien we hen soms zelfs zwalken in hun beleid en leiding. Twijfel geeft een gevoel alsof we alle vat op onszelf kwijt zijn. De angst neemt het dan over. Deze overlevingsstand in Weegschaal laat ons ook zien dat we veroordeeld zijn om mee te bewegen in verbinding met het geheel en hierin vast zitten. Hier is een totale afwezigheid van zelfbeschikking en het autonome IK. Vanuit angst die via de twijfel regeert, volgt men als een schaap wat anderen doen. Dus als je in jouw overleving functioneert, dan is dit wat je vooral ervaart. (Priapus in Weegschaal 5de huis. Venus is Heer. Venus in Stier in het 12de huis. Zwarte Maan in Ram conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis.)

Heling en bevrijding van macht

Wat de horoscoop van deze nieuwe Maan in Ram ons ook toont, is manipulatie dat bezig is zich te ontvouwen op vele niveaus. Deze onzichtbare macht achter de schermen wordt nu enorm uitvergroot en dat blijft tot eind van 2020 zo. Dat kan betekenen dat bestuurlijke macht zich niet zomaar gewonnen geeft en de manipulatie en controle eerst groter wordt. Er is een kat-en-muisspel gaande rondom macht(mondiaal). Wat er werkelijk gaande is, dat is dus het genezen van ontspoorde macht. De kern van het proces is heling en bevrijding van bestuurlijke macht en het zichtbaar worden van deze manipulatie voor de massa.(Mars is Heer van de krachtige samenstand zwarte Maan, Cheiron Zon en Maan. Mars staat conjunct met Pluto en Jupiter in Steenbok in het 8ste huis conjunct Saturnus in Waterman 8ste huis.)

Wat is waar?

Nieuwe Maan 24 maart 2020Het is een enorme klus om in deze chaos en alom heersende angst helder te houden wat waar is en wat niet. De verwarring en enorme angst die nu verspreid worden door de mainstream media (msm) en ook via sociale media zijn enorm. Maar er is ook een stroming gaande die eendracht creëert, zoals dat in de media (msm) zo mooi wordt genoemd. De kans dat de informatie en communicatie niet voorbij de illusie komen, is supergroot en dat laat de horoscoop van deze bijzondere nieuwe (Super)Maan zien. Wat laat jij je op de mouw spelden?Waar resoneer jij mee en wat is werkelijk waar? Dat zijn de grote vragen die wij onszelf mogen stellen in deze tijd van grote verandering.En vergeet niet dat er vele waarheden zijn die tegelijkertijd op verschillende niveaus multidimensionaal actief zijn. (Yod Priapus in Weegschaal op de apex inconjunct Uranus in Stier 11de huis en inconjunct Mercurius conjunct Nessus en Neptunus in Vissen 10de huis. Mercurius majeur duet met Uranus.)

Illusie

Je kunt vanuit verschillende invalshoeken kijken naar wat zich nu afspeelt in ons leven. Er is een enorme gekte ontstaan rondom hetcoronavirus. Wat de horoscoop van deze nieuwe SuperMaan in Ram ons laat zien is dat er vanuit een heel diepe laag wordt gehandeld, vanuit onderbewuste lagen van onszelf. Voor ons persoonlijk betekent dit dat we zien waar we diep mee vervlochten zijn en wat dus resoneert. We zien dus wat we willen zien. Maar wat er werkelijk speelt blijft een gok en invullen van flarden. (Yod Priapus in Weegschaal op de apex inconjunct Uranus in Stier 11de huis en inconjunct Mercurius conjunct Nessus en Neptunus in Vissen 10de huis. Mercurius majeur duet met Uranus.)

De nieuwe kleren van de Keizer

Daarbij is het ook nog mogelijk dat we kijken naar een tafereel dat ernstig lijkt op het sprookje van ‘De nieuwe kleren van de Keizer’. Een sprookje is altijd een mooie spiegel om iets helder te krijgen. In het kort uitgelegd: We gaan mee in wat de autoriteit ons laat geloven en alleen de onbevangenheid van het kind roept dat de Keizer geen kleding aanheeft, de rest twijfelt aan zijn of haar eigen waarneming en durft daarom niets te zeggen. Dit kind dat ook in ons leeft is vrij van belangen en kan de kern en wat er werkelijk speelt waarnemen. Mijn advies is dan ook om alle ideeën en belangen los te laten, zodat ook jouw onbevangenheid van het (goddelijke) kind en Kern het kan overnemen.Ik bied je daarin graag een stukje begeleiding, want dit is precies het specialisme van mijn webinars, namelijk het toelaten van onvoorwaardelijkheid naar jezelf en daarmee het openen van wie je in Wezen bent: ‘Onbevangen en vrij.’ (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram. Oppositie Priapus in Weegschaal. Heer van de zwarte Maan in Ramis Mars in het 8ste huis. Jupiter conjunct Pluto, Mars in Steenbok conjunct Saturnus in Waterman in het 8ste huis.)

Moedig zijn

In dit filmpje legt een longarts uit wat het coronavirus is en dat er gegoocheld is met cijfers.

Daarmee zegt hij dat de grafieken van het virus in China zijn gemanipuleerd, bij aanvang van het coronavirus. Hij is moedig genoeg om naar buiten te komen met wat hij weet en kan bijdragen aan het geheel. Dwars tegen de gevestigde orde in. Dat is ook wat de huidige energie van ons vraagt, om moedig te zijn en uit de verlamming van het bankhangen te komen, waarin jij je eigen waarheid niet meer kunt zien. Waar wordt jij blij van? Waar kun jij bijdragen om de crisis te bezweren en ben jij van nut in jouw sociale omgeving?(Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram. Oppositie Priapus in Weegschaal 5de huis. Heer van de zwarte Maan in Ram is Mars in het 8ste huis. Jupiter conjunct Pluto, Mars in Steenbok conjunct Saturnus in Waterman in het 8ste huis.)

Voor wie graag kennis maakt met het sprookje: ‘De nieuwe kleren van de keizer’:

https://youtu.be/2TxtSZXaWAI

Nog een andere invalshoek waarin een expert de relatie tussen het coronavirus en 5G uitlegt: https://youtu.be/zFN5LUaqxOA

Opkomen voor jezelf

Ook daadkracht en opkomen voor jezelf worden extra aangeraakt door deze initiatie-energie die de horoscoop laat zien. De groep mensen die het hardst wordt getroffen door de overheidsmaatregelen en te maken heeft gekregen met het gedwongen moeten sluiten van hun bedrijf zal dit extra voelen.Dan wordt de wond enorm voelbaar van het gevangen zitten tussen sociale druk en eigenbelang.Dit is een initiatie naar iets nieuws en voor vele een ware krachtmeting. Creativiteit en heroverwegen van de bezigheden kunnen dan op termijn vernieuwing en verbetering brengen voor de bedrijfsvoering. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram. Oppositie Priapus in Weegschaal 5de huis. Heer van de zwarte Maan in Ram is Mars in het 8ste huis. Jupiter conjunct Pluto, Mars in Steenbok conjunct Saturnus in Waterman in het 8ste huis.)

Huiswerk

Voor iedereen is er nog wat huiswerk te doen. In deze periode van diepe angsten krijgen we te zien waar we nog controle willen houden en angsten bedienen. Onbewuste angsten worden nu enorm uitvergroot om te kunnen helen. Saturnus is net het dierenriemteken Waterman ingekomen en vanuit de schaduw betekent dit begrenzing van vrijheid. Waar laat jij je begrenzen in jouw vrijheid en sociale gelijkwaardigheid? Dat is de vraag die we onszelf mogen stellen. Met deze vraag worden angst en belangen zichtbaar. Ook waar jij het toestaat dat de ander jouw leven bestuurt. De situatie rondom het virus vraagt om heel dicht bij jezelf te blijven. (Heer van de zwarte Maan in Ram is Mars in het 8ste huis. Jupiter conjunct Pluto, Mars in Steenbok conjunct Saturnus in Waterman in het 8ste huis.)

Nieuwe Maan 24 maart 2020

Aarde naar 5D

We voelen ons misschien gewond en gevangen gezet, alsof je beroofd wordt van je autonome IK. Maar eigenlijk is deze stilstand een zegen. De natuur herstelt zich, de stikstofproblematiek verdwijnt en doordat er veel minder activiteit is in het collectief, is de rust overweldigend en enorm voelbaar. De Aarde is heel concreet bezig haar bestaan in de 5de dimensie te vestigen. Het vestigen van een leven op Aarde vanuit de 5de dimensie, is leven vanuit het Hart. Ze reikt uit zoals ze nog nooit heeft uitgereikt. We hebben tijdens het vorige webinar van de volle Maan van 09 maart 2020 mogen ervaren dat het Wezen van de Aarde op een super actieve manier in interactie kwam met ons. Zij kwam met een enorm dragende, zorgzame en voedende energie in iedere cel binnen. En sinds dat moment ervaar ik dat deze verbinding is gebleven. En natuurlijk vergeten we af en toe de verbinding met onszelf en ons Hart door alle chaos en drukte in ons leven. Maar met veel meer gemak kunnen we nu steeds deze voedende aardeverbinding weer binnenlaten. De situatie rondom het coronavirus vraagt om een krachtige bewuste verbinding met jezelf. Deze kun je onderhouden door stil te zijn en te ervaren wat er vanbinnen allemaal bezig is. Het kosmische Hart en onvoorwaardelijkheid naar jezelf zijn daarin de sleutels. Door stil te zijn en je open te stellen voor alles wat er is en ervaren wil worden, kom je weer in contact met je hart en rust. Dan verdwijnen voor veel mensen de lichamelijke ongemakken als sneeuw voor de Zon. En als bonus zijn dan veel sneller dan voorheen de steunende energie van de Aarde en de Bron beschikbaar voor jou. (4de huis Leeuw, de Zon conjunct zwarte Maan is de Heer. Noordelijke Maansknoop 1ste huis conjunct zwarte Zon in Kreeft.)

Jezelf opnieuw uitvinden

Ook de kosmische verbinding met de Bron is afgelopen weken geüpgraded. Dat ging gepaard met enorme hoge lichtfrequenties. Misschien heb je dat zelf ook ervaren? Dit kan bijna niets anders betekenen dat we de shift aan het maken zijn.De rust die er nu wereldwijd komt tijdens de quarantaine door het coronavirus, is daarbij een zegen. En voor iedereen persoonlijk een enorme kans om uit de bestaande structuren en dagelijkse beslommeringen te stappen. Maar ook om los te komen van wat niet meer klopt en niet meer bij je past. Hierdoor krijg je ruimte om tot rust te komen en jezelf opnieuw uit te vinden en om op een natuurlijke manier jouw plek in te nemen in het sociale veld om jou heen. We gaan dan ieder moment met nieuwe ogen bezien en ervaren. Deze maatschappelijk chaos gaat een enorme verandering teweeg brengen. We kunnen niet meer terug naar hoe het was. Hier komen enorme kansen uit voort, met zeer creatieve invalshoeken. (4de huis Leeuw, de Zon conjunct zwarte Maan is de Heer. Noordelijke Maansknoop 1ste huis conjunct zwarte Zon in Kreeft.Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram.)

Innerlijke ervaring

En als jij de rust kunt vinden en de nieuwe jij kunt toepassen, dan neem jij jouw unieke plek in, in het geheel. Door de vrije tijd die plotseling ter beschikking komt, is er weer oog voor elkaar, kunnen we belangeloos sociaal en zorgzaam iets bijdragen aan het geheel. Als het geld verdienen wegvalt, dan krijgt onze sociale natuur weer ruimte en vanuit ontspanning vind jij jezelf opnieuw uit en zal het nooit meer hetzelfde zijn. De grootste en werkelijke verandering ligt vanbinnen in de nieuwe ervaringen die je opdoet tijdens deze coronagekte. Deze innerlijke ervaring gaat de grote verandering in onze maatschappij in gang zetten. ‘This is IT’. Maatschappelijk wordt er gebouwd aan een 5-dimensionale nieuwe vorm voor het nieuwe gouden tijdperk van Waterman. (4de huis Leeuw, de Zon conjunct zwarte Maan is de Heer. Noordelijke Maansknoop 1ste huis conjunct zwarte Zon in Kreeft.Zwarte Maan conjunct Cheiron en nieuwe Maan (Zon en Maan.) in het 11de huis in Ramoppositie Priapus in Weegschaal in het 5de huis.)

It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life, for me!

Song: ‘Feeling good’ van Michael Bublé

En voor wie er geen genoeg van kan krijgen en in het kader van de sociale diversiteit van het Watermantijdperk een hele rij uitvoeringen van ‘Feeling good’:

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

9 REACTIES

 1. Manuela dank voor je heldere uiteenzetting.
  Het is goed om hoop te houden. Hoop doet leven alleen het punt is dat niemand weet hoe het na de crisis zal verder gaan. Dat er zaken gaan veranderen is zeker maar hoe en welke kant het opgaat is onzeker.
  Gisteren avond 29-3-2020 een aflevering van tegenlicht op NPO 2 van 22:20-23:10 uur zitten kijken dat ging over wat Corona met de financiële wereld doet.
  Bijzonder interessant. Terug te zien bij programma terugkijken.
  Het meest opmerkelijke was wat de laatste spreker te vertellen had. Een scenario wat Helaas minder rooskleurig is dan wat jij Manuela hier schetst maar zeker zo belangrijk om ook in het achterhoofd te houden.
  Hier volgt een impressie van wat hij voorziet. Ga naar programma terugkijken voor zijn hele verhaal.
  Deze man de laatste spreker in de uitzending is al zeker vanaf de jaren ‘70 intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de financiële wereld, hij waarschuwt voor een stijd om de macht door de Wereldmachten; China, Rusland en Amerika. China en Rusland tonen hun gezicht door Europa te voorzien van hulpgoederen tegen het Corona virus als geste van goede wil.
  Hij spreekt over een wereldwijde ‘big brother’ samenleving. Er zal massaal controle uitgeoefend gaan worden aldus de spreker, door mensen te laten chippen zodat elke stap die ze zetten geregistreerd kan worden onder het mom van mocht er nog eens zo’n uitbraak komen dan kunnen we heel snel diegene die besmet zijn eruit halen en in quarantaine zetten. Zo’n chip heeft dan daarbij het ‘voordeel’ dat je bijv. Je boodschappen kan doen zonder aan een kassa te staan want al je gegevens ook je bsn-nummer en je verzekeringnummers e.d.zullen daarop geregistreerd staan en uitgelezen kunnen worden bij de in/uitgang..
  Is zo’n scenario ondenkbaar…we weten het niet. Laten we ons focussen op wat er nu allemaal aan mooie en goede initiatieven plaats vinden en dat daar een even zo mooie samenleving uit voort gaat komen.
  Heb het goed en blijf gezond,
  Chris

 2. Het lijkt alsof iedereen vergeten is dat naast hem/haar een team aanwezig is van zulk een deskundigheid, noem ze begeleiders, gidsen, onzichtbare helpers die samen met jou jouw blauwdruk ten uitvoer willen brengen, maar daarvoor vragen ze aan jou moed, doorzettingsvermogen maar bovenal onderscheidingsvermogen. Het zijn de laatste loodjes van een periode waarin we onze werkelijke kernkwaliteiten mogen tonen, wie we zijn en willen worden. Zolang we ons laten mee triggeren op angst zal ons subtiele lichaam niet mee kunnen gaan met de hogere trillingen die ons uiteindelijk in een 5D frequentie zullen brengen. Ten tijde van Atlantis is een kleine groep in staat geweest om die trilling vast te houden en met hun lichaam zijn ze in staat geweest over te gaan in een 5D werkelijkheid. Het zal nu voor een grote groep mogelijk zijn. Dit zijn mogelijkheden om thans te laten zien en vooral te voelen je rust en innerlijk weten waarvoor velen van ons zijn gekomen, waarheen we gaan. Heb vertrouwen. Je lichtlichaam heeft alle coderingen al reeds in zich, vertrouw daarop. Natuurlijk zullen enkelen overgaan, maar daarvoor hebben ze gekozen, hoe moeilijk het soms is om dit te accepteren voor hen die hen nabij stonden. Ze gaan over omdat ze er voor gekozen hebben om vanuit een andere existentie dan wel density de shift mee te maken.

  https://www.youtube.com/watch?v=oPK7ZF6jfJE

 3. Ik heb in tijden niet zo genoten van een nummer! Heerlijk! Mijn lijf swingt en al mijn cellen zitten met een brede grijns mee te swingen! Zoiets… 🙂

  Heel fijn om weer even het bredere perspectief te zien en dank voor het delen van de expert-filmpjes. Ik voel me weer gerust. Ik ben toch niet gek! Ik kan weer mijn rust voelen tussen de gekte om me heen.

  Dank!

 4. Wat een verademing, we kunnen weer ademen, de aarde slaakt een zucht en inhaleert diep.
  Ze straalt haar energie, nog even voorzichtig, om ons haar pracht te laten zien.
  Met haar, die ons deze geweldige impuls gaf, verbinden we ons nu om samen een natuurlijke weg te ontdekken.

  Marcus

 5. Helemaal mee eens manuela…de hype groeit de pan uit nu!
  Te weinig mensen resoneren op het “eigen” vertrouwen dat je nu zo hard nodig hebt.

  Liefs Patrick

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in