DELEN
de lente-equinox

De komende Equinox

Boodschap van Aartsengel Metatron

door James Tyberonn

Nederlandse vertaling door @ Anne Helena

 

 

Gegroet dierbaren, Ik ben Metatron, Heer van Licht!

 

En zo spreken wij vandaag over de derde fase van wat de Kosmische Trigger wordt genoemd. De tijd is inderdaad nabij en zal op twee dagen van jullie lineaire tijd plaatsvinden. De eerste golf verschijnt tijdens de lente-equinox op 20 maart 2011, de laatste golf tijdens de frequentiepoort op de drievoudige datum 11-11-11.

de lente-equinox
de lente-equinox op 20 maart 2011

Geliefden, kijk om jullie heen. De planeet is zichzelf nu aan het vernieuwen en de inertie van een massieve overgang gebeurt zeer snel. Alles is aan het versnellen, jullie weerklank is zich aan het versnellen nu ascensie dichterbij komt.

 

En terwijl de frequentie van jullie leefomgeving zichzelf omvormt, zal deze ook de ervaringen van de mensheid omvormen, evenals de zichtbare en onzichtbare krachten van de natuur en het uiterlijk van de Aarde zelf.

 

Dit is waarlijk het derde stadium van de Kosmische Trigger, de tijd is daar. Het vindt plaats op de 20e maart 2011 en omvat twee primaire progressies: 1. Het voortdurend loslaten van sluimerende, gecodeerde magnetische energieën en: 2. De overgang naar de nieuwe codering, die nodig is voor de Kristallijnen opwaardering van het 144-Kristallijnen Raster en op hun beurt de Meesterkristallen en de Zonneschijven.

Het magnetische en elektrische veld van de Aarde vervolmaken zichzelf en vinden een steunpunt in balans. Was het niet de Magnetische Meester Kryon, afkomstig uit de heerscharen van Aartsengel Michaël, die de aanpassing van het magnetisme voltooide om de weg vrij te maken voor het kristallijnen Raster?

Zo was het voorwaar.

Het elektro-magnetisme van het polaire veld maakt nu de weg vrij voor de Kristallijnen Verschijning binnen het Nulpunt Veld. Het is als een openingslens wiens tijd is gekomen, het is een punt van Her-Schepping. En die Her-Schepping is de terugkeer van de Kristallijnen Essentie van waaruit jullie zijn voortgekomen. En zo zijn velen van jullie dragers van de codering voor deze overgang.

De resterende equinoxen zijn 12 dimensionaal

De resterende equinoxen die nog in het verschiet liggen in de aftelling naar de Ascentie worden niet beperkt door de lineaire tijd, noch door de dimensionale toegangsbeperkingen die binnen jullie huidige tijdruimte/paradigma liggen.

En terwijl wij jullie hebben verteld dat vele gebieden in jullie planeet al in de vijfde dimensie verkeren, zich uitbreidend tot de twaalfde, wordt tijdens de vier resterende equinoxen voor de Winterzonnewende van Ascentie de doorgang naar de hogere dimensies veel verder geopend.

Als zodanig vertellen wij jullie dat ter ontwaking door de Kosmische Trigger een beperkte kristallijnen trillingspoort van de twaalfde dimensie mogelijk is gemaakt, die zich zal manifesteren op de 20e maart 2011. Het is voorwaar een gebod en eerst verlangde verdichting van de Nieuwe Aarde.

Zowel de mensheid als de fysieke Aarde verlangden en smeekten om deze verhogende kristallijnen hervorming, teneinde de duale dimensie te transcenderen die hen anders begraven zou hebben in een zich cyclisch duplicerende, neerwaarts gaande polaire samenstand.De twaalfdimensionale opening van de lente-equinox op 20 maart 2011, zal de meest vruchtbare synthese opleveren van de twaalf dimensionale energie, die zal uitstromen over de Aarde, sinds de Gouden Eeuw van Atlantis zo’n 35.000 jaren geleden, gemeten aan de hand van jullie huidige lineaire tijdsparadigma. Het is een formidabele en grootse wijziging van het lot en de resulterende verhoging van energie is immens en verreikend.

Impressie Atlantis
Impressie Atlantis

 

De Derde Kosmische Trigger. Een unieke mengelmoes aan energieën

De aankomende Lente-Equinox op 20 maart 2011 kenmerkt een heel uitzonderlijke en overvloedige weerklank aan astrologische energieën. Het samengaan van een Super Volle Maan op zaterdag 19 maart en de Equinox Zon in conjunctie met Uranus midden in de ongelofelijke nabijheid van instroming in de vorm van de verbindende energieën van de Kosmische Trigger.

Deze cocktail van bij elkaar passende energieën vormt een krachtige doorgang van enorme prioriteitstelling en een steunpunt voor een massieve verhoging voor de gehele mensheid, zowel in macro als in micro. Hoe de mensheid deze tijd zal gebruiken en tot zich zal nemen zal jullie intentie en voortgang in ascentie bepalen. Het is voorwaar een grote kans en enorm geschenk aan de mensheid.

De bijzondere astrologie die de komende Equinox geheel omringt gaat zelfs nog verder, gedreven door een speciale ‘’Noordelijke Maansknoop’’ om de mensheid tot werkelijk begrip te helpen komen en het vervolmaken van veel van hun persoonlijke uitzuivering. Het is een unieke mogelijkheid om af te stemmen op een grotere vorm van helder inzicht en verfrissende energie.

Jullie verleggen allemaal jullie grenzen en persen jullie zelf een groter bewustzijn en nieuwe paradigma’s in. Er is altijd wel een ongemakkelijke factor betrokken bij dergelijke veranderingen. Lieve mensen, wij begrijpen de moeilijkheden, de ontberingen en de inspanningen die deze veranderingen vereisen en we zijn hier in het nu, om jullie daarin te helpen en te ondersteunen. Wij eren jullie voor de keuze om in deze tijd hier te zijn, voor het nemen van het besluit om te Ascenderen.

Het gebruiken van de energie; er aan deelnemen

De aankomende Equinox is een tijd om samen te komen, een tijd om codes te ontvangen, een tijd om prioriteiten te stellen, een tijd om elkaar te ondersteunen en om op elkaar af te stemmen. Als jullie de mogelijkheid hebben om samen te komen doe dat dan. Als dat niet mogelijk is, doe dan etherisch mee. Maak tijd vrij om te mediteren, want de Kosmische Trigger is een hele speciale energie, geladen met codes die je kunnen ondersteunen op myriaden manieren.

Zie je dat niet allemaal om je heen gebeuren?

Hoewel de Kristallijnen Energie aanvankelijk beschikbaar is voor jullie in de vijfde dimensie, bestaat het volledige spectrum van het Kristallijnen Licht slechts volledig in de twaalfde dimensie. Zoals voorbestemd wordt het bewustzijn van het kristallijnen aspect van Aarde’s eigen Minerale Koninkrijk dynamisch aangestuurd door de ’’Kristallijnen Platina Straal’’ via de twaalfde dimensie. De twaalfde dimensie is de hoogste resonantie van aardse dimensionaliteit en kan worden aangeduid als de oorspronkelijk, eerste waarlijk geladen dimensie van de Kristallijnen Sfeer. Het is de dimensie van de hoogste Kosmische Straal, De Platina Straal. De Platina Straal opereert in een kristallijnen modaliteit en bevat alle 12 Kosmische Stralen in haar componenten.

Als zodanig valt de Kristallijnen Platina Straal van de 2011 Kosmische Trigger als een golf krachtige, spiraalvormige pulsaties neer op het aardoppervlak tijdens de Equinox op 20 maart. Deze worden vervolgens door het 144- Raster omgezet in een beter hanteerbare trilling om deze hoog geconcentreerde energie meer gelijkmatig te integreren binnen de planetaire resonantie.

Het resultaat is een enorme verhoging die de Kosmische Code achtereenvolgens opneemt en vervoert ten behoeve van de volmaaktheid die aanstaande is. En dat is de volmaaktheid van de twaalfde dimensie, die de macro en micro omzetting van de mensheid waarborgt in de Kristallijnen Mer-Ka-Na….. de Ascentie.

Het hieraan refererende aardse aspect van gecodeerde kristallijnen energieën zal worden gewekt door de ontvangst van de Kosmische Platina Straal, aangeleverd door de multidimensionele octaëder portalen van de drievoudige piramidale matrijzen van Giza in de Oostelijke Hemisfeer van de planeet en door de Moody drievoudig-Piramidale structuur boven de Golf van Mexico.

De beide Piramidale complexen, tot die tijd in een op de aardas gerichte samenstand, beide op de negenentwintigste breedtegraad, beide PHI-energie uitzendend, worden de ontstekingsmotoren van de Kosmische Trigger van 2011 en deze energie wordt vervolgens globaal verspreid.

Geliefden, De Kristallijnen Tijd staat vast. Deze nadert in voortdurend groter wordende inertie. De scheiding in dualiteit is een krachtige en waardige ervaring voor de mensheid in de Universiteit van de Lineaire Aarde geweest. De dualiteit is een vruchtbare leraar geweest, maar het lineaire curriculum loopt voor velen van jullie ten einde. Het is tijd jullie polariteiten/diploma te ontvangen en met het postuniversitaire werk te beginnen in de hogere sferen van het Nulpunt Veld in het Kristallijnen Omniversum.

 

De Harde Noot

De mensheid staat voor een harde noot, een cruciaal punt. Degenen onder jullie die tot op dit punt het Licht van Ascensie hebben gedragen, hebben inderdaad jullie werk gedaan, maar nu wordt meer van je verlangd.

Velen van jullie zijn dragers van speciale codes, afgezanten die er speciaal voor gekozen hebben om op dit cruciale punt in de tijd hier te zijn, om te helpen de Aarde te hercoderen. Jullie zijn hier om de resterende aspecten van de Ascentie te helpen navigeren. Jullie zijn hier om de massa te wekken, om boodschappers te zijn van Kristallijnen Licht!

Weten jullie, er zijn vele mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, nog onzeker zijn welke weg te gaan en een nog groter aantal zet eerder een stap terug dan voorwaarts. En wij zeggen jullie, dat jullie hen kunnen beïnvloeden, want een dergelijke impasse dient niet het hoogste goed. Jullie energie, jullie invloed is nodig.

En daarom spreken wij tot jullie die Licht dragen, want velen verkeren nu in een voortijdige of ongelegen rustpauze. En sommigen van jullie herkennen nog niet eens hun verstilling. Inderdaad, zelfs sommigen van jullie die zich op het Pad van Meesterschap bevinden zich in een stilstand van twijfel en besluiteloosheid.

 

Meesters, de tijd om de kat uit de boom te kijken is allang voorbij in de versnelling. Het is niet de beste keus voor diegenen die de oproep voor de Planetaire Ascentie hebben gehoord.

Een vraag die een Meester nooit stelt is: “Hoeveel meer werk of inzet wordt er verlangd?” En dat is, omdat de inspanning het natuurlijke pad is naar jullie thuis, naar jullie bestemming in de sfeer van LIEFDE.

En daarom….. waarom de stilstand… waarom de besluiteloosheid? Sta ons toe te vertellen wat kan gebeuren.

Het is omdat er een laatste stadium van uitzuivering plaatsvindt, niet alleen op de planeet, maar in het hart van velen van jullie. En sommigen onder jullie zagen het niet aankomen, sommigen van jullie dachten werkelijk er al te zijn en voelen zich verward toen de energie zich om jullie begon te verdichten.

impressie van 2012
Weten jullie, 2011 en 2012 luiden de Kristallijnen Tijd in, en daarmee de transformatie van de Aarde en inderdaad ook de mensheid.

En Meesters, die voortgaande transformatie vereist dat het laatste afval van onevenwichtigheid en tegenwerking wordt verwijderd.

Kosmische Expansie

Daarom heeft iedere mens op de planeet in deze tijd ongelofelijke expansieve ‘’kosmische’’ frequenties op Aarde om te zetten.

En zoals we jullie al gezegd hebben, is de pure erkenning van deze expansie alleen niet genoeg. Het is slechts de eerste stap en staat niet gelijk aan optimaal integreren met de kosmische expansie. Meer inspanning, meer verwerking, meer aandacht is nog steeds een eerste vereiste!

Optimale integratie betekent expansieve groei en dergelijke versnellingen, zulke snelle verhogingen, zullen onvermijdelijk leiden tot weer een ander gevoel van het lichaam ontgroeien. Het zal in de loop der tijd tot nieuwe gevoelens van intensiteit, ongemak en onthechting leiden, nog meer voorwaarts gerichte aandacht vragend tot een nog grotere evolutie.

Dus wees je ervan bewust Meesters, dat juist afgestemde groei in de smeltkroes aan energieën van de Kosmische Trigger en ook van de voortgaande en voortdurende Knopen en Triggers van de heldhaftige Ascentie , een werk van groei en vooruitgang is… en van zuivering, en dat loslaten er een vast deel van uitmaakt. En het raakt ieder van jullie. Deze energie is werkelijk een intensivering van kosmische expansie en hoe jullie ermee omgaan, of jullie het zullen omarmen of willen ontkennen, is zeer bepalend voor jullie levensdoel en energie.

Meesters, als jullie deze sensaties voelen, eren en feliciteren we jullie, want het is het ontegenzeggelijke bewijs van uitzonderlijke groei. Jullie zijn voorwaar op het pad van persoonlijke Ascensie… en we zijn altijd bij jullie.

Geliefden, wees jullie bewust dat jullie niet alleen zijn. Wij van de Engelen Rijken zijn bij jullie. Weet dat de Aarde zelf zich mobiliseert om jullie te ondersteunen in het vrijgeven van de vooruitgang van de uitzuivering die jullie Ascentie noemen.

Zekere knooppunten in de Aarde worden nu gebouwd, sinds de komst van de Kosmische Triggers van 2009 en 2010, om de versie in de kristallijnen energie los te laten. Dankzij dat wat de maart 2011 Equinox wordt genoemd, inderdaad een smeltkroes van heilige zuivering, aangezien jullie je voorbij de dualiteit bewegen.

 

Tot slot:

KristallenGeliefden de levende aarde is jullie bondgenoot in de overgang naar de Verlichte Aarde en het tot stand komen van de niet-polariteit van de Kristallijnen Periode.

Het kristallijnen aspect van de smeltkroes aan energieën van de Violette Vlam zal de nog resterende, ongewenste trillingsfrequenties in jullie energieveld in het licht zetten en uitkoken, om de weg voor de kristallijnen Mer-Ka-Na vrij te maken.

Dit is beduidend gemakkelijker te verwezenlijken binnen zekere bewustzijn krachtknooppunten en trillingsdata, zoals de equinoxen, zonnewendes, eclipsen, en de Drievoudige Data Portalen. Deze zijn op unieke wijze daartoe geschikt gemaakt gedurende 2011 en 2012 en zijn de mensheid als gereedschappen aangeboden, als versterkende hulpmiddelen om te gebruiken. Maar het kan met de juiste intentie op om het even welke tijd of plaats worden bereikt.

Geliefden, het wordt verlangd.

 

Meesters, wanneer jullie vanuit liefde en wil de Kristallijnen Uitstraling projecteren van jullie eigen Goddelijkheid, veranderen jullie de wereld, door het veranderen van jullie zèlf. Ascentie treedt hart voor hart op.

 

Respecteer elkaar en draag zorg voor elkaar en denk eraan van jullie zelf te houden, want jullie zijn het Licht van GOD.

Ik Ben Metatron en ik deel deze WAARHEDEN met jullie.

En zo is het…… en zo zal het zijn.

 

www.Earth-Keeper.com

 

 

8 REACTIES

 1. Bedankt voor de reacties,

  Het is fijn te lezen dat jullie dit ook ervaren. Vorig jaar dacht ik dat medicatie (prednison) de trigger was van het verhoogde bewustzijn en de lichamelijke klachten. Maar die medicatie ben ik vanaf een maand geleden niet meer gaan innemen, omdat het vergif vind.

  In 2005 had ik een psychose gehad, door de te hoge dosis prednison dacht ik.. Maar nu vermoed ik dat de positieve psychose samenhing met de zeebeving op 2e kerstdag in 2004.

  Mijn klachten zijn nu een stuk minder en voel me vreugdevol en warm. Mijn hart staat wagenwijd open en speel met creatie en synchroniciteit. Heb een eindeloos mooi weekend gehad, omdat ik met een aantal vrienden en collega’s nu op een hoper/dieper niveau kan communiceren. We hebben elkaar nu echt gevonden en gezien.

  Metta Adamantine

 2. Ha Black Diamond,
  Wat betreft de giga-gebeurtenissen afgelopen week, kijk even op mijn gastblog: “ik voel me soms net een afvalverwerkingsfabriek”
  en mijn latere reacties daarop.
  Wat mij verbaast zijn de lichamelijke symptomen die je benoemd.
  Ik heb tot twee keer toe ‘s nachts hoofdpijn gekregen, wat ik nog nooit gehad heb, ook niet op andere moeilijke momenten. Ik had een lichamelijk gevoel van algehele malaise, die ik weet aan meer alcohol. En ik had het gevoel wel doorlopend te kunnen slapen…
  Nu je het zo zegt, denk ik dat het eigenlijk symptomen zijn van een veranderingsproces. Er gebeurt nogal wat!
  By the way…ik voel me al weer een stuk beter.
  Denk dus maar niet te snel dat je iets engs onder de leden hebt 🙂
  Celebrate!

  Namasté
  Aika

 3. Oproep: WIE HEEFT DIT FYSIEK GEVOELD??

  Sinds 13 maart 2011 gebeurd er heel veel met mensen in mijn omgeving op geestelijk gebied en daar geniet ik van. Geld ook voor mijzelf.

  Maar de afgelopen week ervaar ik ook fysiek veel veranderingen en dat verontrust mij een beetje.

  Hierbij een opsomming van mijn fysieke klachten:
  – enorme druk op schedel en voorhoofd (net geen hoofdpijn, net geen gevoel van flauwvallen)
  – constant honger, behoefte aan zetmeelrijke producten en groente
  – moeite om op te staan
  – overprikkeling; geluiden, geuren, licht
  – grotere behoefte aan alcohol

  • @Black Diamond, * en andere diamonds

   De veranderingen die je ervaart kunnen inderdaad te maken hebben met het ascentieproces.
   Er is zowel innerlijk als uiterlijk veel gaande, alle mensen die ik spreek ervaren op hun eigen manier dat er oude patronen doorbroken worden, oude gevoelens en gedachten worden getransformeerd en een nieuwe manier van leven ontstaat.

   Veel mensen die voorheen nooit met bewustwording bezig waren, worden vanaf nu wakker. Dat kan eng en vreemd aanvoelen, want door bewustzijnsverruiming verandert er ook in je energieveld ‘de energie’.

   Dat kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld door lichamelijke klachten, stemmingswisselingen en turbulente emoties. Weet dat dit allemaal onderdelen zijn, die even naar de oppervlakte komen zodat ze geheeld kunnen worden.

   Shamballa Mdh is een bewustzijnsvorm waarin meesterschap en ascentie ook aanbod komen. We zijn niet ons lichaam, we zijn niet onze gedachten, we zijn niet onze gevoelens. We Zijn!

   Acceptatie van hoe je je (op elk moment) voelt geeft meer rust ‘its all part of the process’.
   Door je angstig te voelen, in oude emoties te blijven hangen en vanuit oude patronen te blijven handelen, creëer je voor jezelf een vicieuze cirkel waarin je je minder prettig zal voelen.

   Ik wens een ieder een fijne reis in het ontdekken van jezelf:)

   Namaste,

   Chandra

   • @Chandra,

    Reiki heeft mij nooit getrokken, dat was meer iets voor mijn zusje, maar Shamballa Mdh trekt mij wel…

    Ik volg nu de opleiding Intergrale Menswetenschappen (www.spso.nl), omdat ik als transpersoonlijk counceler ga werken. Daarnaast wil ik de reading opleiding volgen die een vriendin dit jaar in elkaar heeft gezet: .

    Metta Adamantine

    • @Black Daimond,

     Mooi dat je op deze manier jezelf ontwikkelt! In de reading opleiding worden ook onderwerpen behandeld die in Shamballa aanbod komen:)

     En wat ik super vind om te lezen is dat je vanuit zielsverbinding nu met je omgeving in contact staat!!:)

     Life is good:)

     Namaste, Diamond and keep on shining:)

  • @Black Diamond, Ik herken dezelfde fysieke klachten ,al een tijdje maar sedert begin dit jaar is het wel erger geworden. Vooral de druk op mijn hoofd is enorm , het is geen pijn maar eerder een een soort spanning en tinteling zeker ter hoogte van mijn kruinchakra.

   Ik weet niet of nog mensen dit opmerken maar ook vooral het gevoel van licht is anders. Het licht is veel sterker en feller ervaar ik ,en kan echt op alles schitteren. Ook al de enorme hoeveelheid licht en zon waarvan we de laatste tijd hebben mogen genieten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in