Een van de aspecten die in deze tijd sterk aan de orde van de dag lijken te zijn (in de energieën van het nu) is de energie van Verbinding. Verbinding in vele vormen en op vele lagen, maar ook de tegenpool komt daarmee uiteraard ontegenzeggelijk aan de orde: het ontbreken van verbinding.

In alle wereldwijde, collectieve en persoonlijke veranderingen en trillingsverhogingen die er toe dienen om ons bewuster te helpen ontwaken voorbij de illusie van afgescheidenheid, lijkt het nu meer nog dan ooit dat de nadruk op deze thematiek komt te liggen: de Kracht van Verbinding, of het ontbreken daarvan.

Deze thematiek werkt zich op vele lagen tegelijkertijd uit en deze tijdsperiode met alle bewuster makende energieën legt er de nadruk op, om steeds dieper bewust te worden van waarmee wij ons verbinden. In ons Zelf, als ook in de buitenwereld.

Waar zijn we met ons zelf in verbinding en waar niet

Des te hoger in bewustzijn en trilling, des te sensitiever worden we. Daarmee komt een stukje nieuw bewustzijn om de hoek kijken, waarbij het belangrijk is om ons steeds bewuster te worden van waarmee we ons Zelf wel of niet verbinden. Wat ons vanuit die verbindingen voedt of juist ontkracht. Waar we met ons Zelf in verbinding zijn en waar niet.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het gaat daarbij niet alleen om een stuk diepere bewustwording, maar tevens om een stukje verantwoordelijkheid (voor onze eigen keuzes, energie, verbindingen) wat we daarmee mogen terug pakken.

De Verbinding met je Zelf en de Verbinding met de ander

Een essentieel thema en groeiproces wat op dit moment ten volle aan de orde lijkt te zijn op vele lagen en binnen vele verschillende ‘speelvelden’ tegelijkertijd: de Verbinding met je Zelf en de Verbinding met de ander. Dat is ook te merken aan de vele vragen en thema’s die in de praktijk en tijdens workshops de revue passeren. Maar ook in het dagelijks leven om me heen merk ik dat het aan de orde van de dag is.

Vele relaties liggen in de hobbel of stranden momenteel. Anderzijds krijgen steeds meer mensen nieuwe relaties, Zielsrelaties, die krachtiger aansluiten bij de groeiprocessen van bewustwording. Het lijkt wel een stevige golfbeweging die gaande is en die menig leven op de kop zet.

Relaties zijn immers de ultieme spiegeling in waar verbinding wel of niet aanwezig is, en waar het oude of het nieuwe geleefd wordt, in je Zelf en in relatie tot elkaar.

Het Goddelijk Vrouwelijke Potentieel

Ik herken deze stukken als een cyclisch terugkerend iets, waarbij er afgelopen jaren al meerdere van dergelijke ‘golven van verandering in verbinding’ zijn gepasseerd. We gaan ook daarin, net als met elk willekeurig ander bewustzijnsproces, persoonlijk en collectief steeds stappen verder en lagen dieper in groei.

Met de Venus transit tijdens het 6-6-2012 portaal, waarbij de diepere Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk weer gewekt is, is dit proces dieper dan ooit weer gestart. En sindsdien vinden er geregeld golven van nieuwe instroom van frequenties plaats waardoor het Goddelijk Vrouwelijke Potentieel dieper geactiveerd wordt.

Dit is een van de verschillende redenen waarom er zoveel beweging en verschuivingen ook werkelijk op driedimensionale relatievlak plaatsvinden. Het collectief onderdrukte Vrouwelijke Kracht aspect is aan het wakker worden en behoeft ruimte om haar plek weer in ieder van ons in te nemen en te groeien en herrijzen in kracht.

Het vrouwelijk aspect is in ieder van ons aanwezig, man en vrouw, en resoneert met de kwaliteiten van het hart. Het ontvankelijke, gevoelsmatige aspect, de kracht van heling en vergeving, acceptatie, zachtheid die ook kracht in zich draagt. De kracht van intuïtie en het overstijgen van alles wat oud is vanuit de Scheppingskracht die in het Vrouwelijke aspect gezeteld is. Slechts enkele van de vele facetten die het Vrouwelijk Blauwdrukveld rijk is.

Reeds vele duizenden jaren is het vrouwelijk veld ontregeld, ontkracht, verkracht en misbruikt. Het was onderdeel van de Schepping van Dualiteit, waar we allen deel van zijn en verantwoordelijkheid voor dragen. De mannelijke kracht en afscheiding kon daarmee ten diepste uitgeleefd worden. Zoals in de duizenden jaren daarvoor datzelfde gebeurd is met het Vrouwelijk aspect.

Maar het tij is aan het keren, de energieën van het Vrouwelijke zijn gewekt, opdat deze allereerst in haar potentie weer kan herstellen. Het Vrouwelijke draagt daarbij tevens de Sleutels tot Heelwording van alle facetten, ook in de balancering met het Mannelijke Blauwdruk Potentieel. En de Hogere Bedoeling van deze Nieuwe Tijd is om deze beide Blauwdrukken weer te verenigen in Eenheid.

Zuiveren van de Blauwdrukvelden

Om daar te komen dienen echter beide Blauwdrukvelden zo diep mogelijk gezuiverd te worden van oude wonden en littekens, onbalans, ballast en afgescheidenheid. Ja ja, we leven in een bijzondere en interessante tijd, maar daarmee ook een uiterst uitdagende! Want alles gaat in een versneld tempo. Beide Polariteitenvelden of Blauwdrukvelden worden met elkaar uitgespeeld. Al het oude mag aan het licht komen om te helen, waardoor de beide Polariteiten weer met elkaar kunnen gaan versmelten, met de Bedoeling ons ons ware Goddelijke Potentieel weer ten volle op alle lagen van bewustzijn te herinneren.

Om daar te komen diende het Vrouwelijke Blauwdrukveld wel gewekt te worden en steeds verder in kracht te ontwaken, omdat anders beide Blauwdrukken niet verder kunnen groeien. Deze Blauwdrukken zijn in ieder van ons gelegen, ze zijn in Oorspronkelijke frequentie simpelweg de weg naar Huis, wanneer beide in volledige gelijkwaardigheid en harmonie met elkaar kunnen versmelten.

Om daar te komen mogen we de weg van heelwording in ons Zelf, in beide facetten: mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten weer bewandelen. Pas van daaruit kan balans ontstaan. Dit gebeurd in ons, en wordt weerspiegeld in de (bewuste of onbewuste) verbinding met ons Zelf en met de buitenwereld.

Het vuur van her-innering aan de ware jij

Omdat er zovele pijnlittekens daarmee worden aangeraakt, vele oude patronen daarmee op de schop komen, opdat er meer bewustwording innerlijk ontstaat, ontstaat er ook veelal veel beweging en verschuiving in ons Zelf en daarmee ook in onze buitenwereld spiegels: onze relaties. Alle lagen van verbinding met ons Zelf en daarmee ook met de ander komen onder vuur te liggen. Het vuur van her-innering aan de ware jij voorbij alle littekens, dualiteit en versluiering.

De Jij die in haar volledigheid Eenheid en Goddelijk is. En alles wat daar niet op resoneert zal onder de loep genomen mogen worden. In ons Zelf, en in al onze verbindingen in de ‘buitenwereld’, het aardse ‘speelveld’ waarin wij als Ziel ons Ware Zelf wensen te gaan herinneren.

De Kracht van Verbinding

Als we het hebben over Verbindingen dan is daarin een onderscheid te maken in de aard van verbindingen. Maar al deze verschillende verbindingen hebben een ding gemeen; het valt of staat met de verbinding die we hebben met ons Zelf. De verbinding met ons Zelf is de meest essentiële formule en basis die overal doorheen stroomt, in welke andere verbinding dan ook, en dat is ook de aansturing in andere verbindingen die wij aangaan of ontmoeten op ons pad.

Des te bewuster we ons zijn van de verbindingen met en in ons Zelf, of het ontbreken daarvan, des te beter kunnen we ons bewust worden van de verbindingen die we hebben met anderen of die we op ons pad van bewustwording ontmoeten. Maar ook: des te bewuster kunnen we vanuit verantwoordelijkheid naar ons Zelf ervoor kiezen om bepaalde verbindingen aan te gaan of niet, of oude verbindingen los te laten wanneer ze eerder ontkrachten dan ons nog iets bijdragen in onze groei.

In deze reeks aan artikelen binnen het onderwerp ‘De Kracht van Verbinding’ zal ik proberen zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe deze thematiek werkt, waar knelpunten en valkuilen zitten, en wat juist die verbinding met je Zelf innerlijk in jou en in al je verbindingen ‘buiten je’ teweeg brengt. Wat de invloed en uitwerking is van de energieën van deze tijd en welke Bedoeling met betrekking tot Bewustwording daar achter zit.

© Willemien Timmer

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

5 REACTIES

  1. Beste Andrea, even een reactie op die van jou van April 2018, ik worstel al mijn hele leven met verbinding. Mijn vader kon geen verbinding maken, bijna niet, omdat zijn vader dat ook niet aan hem heeft kunnen (door)-geven. Dit wil ik doorbreken omdat het voor mij van levensbelang is om te kunnen delen. Een moeizame, regelmatig een moedeloos makende weg maar het belangstelling ervan is voor mij van levensbelang. Het verbinding maken met mijn zelf blijkt de moeilijkste maar doorslaggevende stap. Ik hoop dat je hiermee wat verder kunt. Samenwermend in- en met jouw ZELF. Lieve groet, Ad (Al 54 jaar in ontwikkeling)

  2. Hoewel het een goed artikel is, kan IK er juist niets mee.
    Nu ik 56 jaar ben, ben ik er vanlieverlee achter dat ik en het gezin waar ik uit kom beschadigd ben/ is op het gebied van verbinding. Verbinding is er niet en na zoveel jaren denk ik dat het komt door onze moeder die geen band/binding heeft met haar kinderen en kleinkinderen. Met niemand eigenlijk. Zij kan dit waarschijnlijk niet. Misschien is het erfelijk.
    Na een leven (tot nu toe) van teleurstelling op dit gebied heb ik de handdoek in de ring gegooid.
    Ik heb alles losgelaten. Dat voelt vaak heel eenzaam, maar ik heb niet de energie om bindingen aan te gaan die uiteindelijk op niets uit lopen.
    In mijn werk in de thuiszorg heb ik wel bindingen met de cliënten. Maar zodra het in mijn priveleven is, haak ik af. De rode draad in mijn leven is teleurstelling en daar wil ik mijzelf tegen beschermen. Verbinding met mijzelf is dan ook moeilijk. Dit artikel kan het mooi zeggen, maar daar blijft het voor mij bij. Mijn werkelijkheid is anders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in