Aartsengel Michaël door Celia Fenn, vertaald door Oscar Woudsma

Innerlijke verschuivingen., Aarde Veranderingen

en het omarmen van het SHEKINAH LICHT

Geliefde Familie van Licht, terwijl jullie je verplaatsten door de energieën van het Nieuwe Jaar in juli en de Leeuwenpoort in augustus, hebben jullie een versnelling van jullie Lichtlichaam gevoeld, die jullie voorbereidt op een nieuwe cyclus van evolutie, verandering en groei, en ter voorbereiding op de belangrijke Sterrenpoort doorgangen van 2010, 2011 en 2012. Dit zorgde voor een intense nadruk op Innerlijke Verschuivingen en Veranderingen, die op hun beurt werden weerspiegeld door plotselinge en abrupte verschuivingen en veranderingen in de uiterlijke werkelijkheid die werden ervaren als Aardeveranderingen en Veranderingen van ons Privéleven.

Velen van jullie hebben de beëindiging van relaties ervaren of hebben de behoefte gevoeld om te verhuizen naar een ander gebied of de wijziging naar een nieuwe vorm van werken. Deze verschuivingen kunnen onder hoge druk en zeer snel zijn verwezenlijkt, of je voelt van binnen de noodzaak om dergelijke veranderingen tot stand te brengen tijdens de komende twee maanden terwijl we onderweg zijn naar 10/10/10, de eerste van de grote Sterrenpoorten.

Geliefden, deze diepe veranderingen zijn een weerspiegeling van de fundamentele verschuivingen in de werkelijkheid waarbij jullie gewend gaan raken aan het leven in de Vijfde Dimensie, en jullie jezelf gaan ervaren als een Multi-dimensionaal Wezen van Licht in een Materieel of Fysiek Lichaam. Nieuwe Keuzes worden gemaakt door jullie Hogere Bewustzijn in de Hogere Dimensies van Licht en deze keuzes zijn nieuwe wegen aan het ontsluiten van Dienstbaarheid, Ervaring en Evolutionaire groei, en zo worden jullie verplaatst naar de Innerlijke en Uiterlijke Ruimtes waar jullie het best in staat zullen zijn om deze nieuwe taken te vervullen.

Hoe je reageert op deze veranderingen is belangrijk, want het zal de aard van je ervaringen bepalen tijdens de komende cyclus van tijd en ruimte. Als je de aansporingen van de Hogere Stem niet volgt of als je weerstand biedt aan de noodzaak van verandering, dan zal het leven chaotisch en moeilijk kunnen gaan worden. Dit is geen straf, Geliefden, maar gewoon de spanning die zichtbaar wordt als het Hogere Bewustzijn en het Lagere Bewustzijn niet op één lijn zitten. Dit creëert rimpelingen van energetische “vervorming” die zich manifesteren als chaos en incidenten die niet in lijn zijn met wat je probeert om te manifesteren. De beste manier om met deze energieën om te gaan is, de stille ruimte in je hart op te zoeken en te luisteren naar je innerlijke stem totdat je weet wat er nodig is en welke acties – of welk gebrek daaraan – van jou op dat moment nodig zijn.

Je zult altijd begeleid worden naar het punt waarop je weer op één lijn zit met je Hogere Bewustzijn. Je bent de Multi-dimensionale Meester van Licht en we vragen je om te onthouden dat de antwoorden op al je vragen in je zitten, in die stille plek van Oneindige Wijsheid in je Hart, die de Schat is van je Ziel en van je Geest!

Geliefde Familie van Licht, als jullie te maken hebben met deze intense Innerlijke Verschuivingen, zullen jullie ook grote veranderingen in de Aarde zelf zien ontstaan als ze haar eigen verschuiving naar een Multi-dimensionaal Wezen tot uitdrukking brengt. De Aarde zelf is een deel van de Grote Verschuiving en ze is bezig om zich in positie te brengen voor haar nieuwe rol als een Planetaire “Ster”, een Thuis voor Geascendeerde Wezens van Licht in een Fysieke Vorm. Om dit te doen, moet ze zichzelf kenbaar maken aan de Mensheid als een Wezen met behoeften in het Grote Gezamenlijke Bestaan in het Levensweb. Ze is nu bezig om zich opnieuw te verbinden met de Harten van de Mensheid via het Collectieve Kristallen Hartraster. Ze deelt haar behoeften met ons, door ons te laten zien wat nodig is om de Mensheid terug te begeleiden naar het punt waarop men zich weer op één lijn bevindt met de Hogere Wil en Doel voor de Planeet en haar Evolutie.

De dramatische uitdagingen van de klimaatverandering en de schijnbaar “natuurlijke” rampen zijn de manier waarop de Planeet communiceert naar de mensheid, dat zij zich moet aansluiten bij de behoeften van de Planeet. De grote overstromingen in Pakistan zijn het resultaat van de manieren waarop de Aarde is misbruikt door slechte landbouw- en ontwikkelingsmethoden. Het land is niet langer in staat om de moessonregens op te nemen en overstroming is het resultaat, waardoor veel leed wordt veroorzaakt bij de menselijke bevolking. De grond is niet langer in staat om de moessonregens op te nemen en af te voeren en overstromingen zijn het resultaat, waardoor veel leed ontstaat onder de menselijke bevolking. In Rusland hebben de verwoestende branden bijgedragen aan intense hitte en rook en ademhalingsproblemen voor miljoenen mensen. Deze vuren waren ook een resultaat van slecht grondmanagement aangezien een groot deel van het oorspronkelijk moerassige gebied is drooggelegd voor de landbouw en voor uitbreiding, waardoor de grond opdroogt en veel gemakkelijker in staat is om te branden. De natuurlijke balans is verloren gegaan en overal verkeert de mensheid in rep en roer.

Geliefden, deze “Aarde Veranderingen” zijn de manier waarop de Aarde haar diepe behoefte aan de mensheid tot uitdrukking brengt om zich opnieuw op een heel diep niveau te verbinden met de Heilige Beginselen van Leven die vorm geven aan de Vijfde Dimensie – de Verbondenheid van Alle Levensvormen in een Heilig Web. Als de Aarde lijdt, zal ook de mensheid lijden. Als de Mensheid evolueert tot een meer vriendelijke, liefdevolle en verbonden relatie met de Aarde, dan zal de Mensheid de Verbondenheid en Ondersteuning ondervinden van de Aarde en de Natuur. Geliefde Familie van Licht, dat is jullie doel en jullie werk in de volgende tijdscyclus. De Spirituele Evolutie die jullie hebben ervaren was om jullie te verheffen naar dit Hogere Bewustzijn waar je jezelf konden ervaren als Mens maar ook als deel van de Collectieve Creatie, die de Planeet zelf is.

Weet ook, dat de uitdaging voor jullie in deze evolutionaire cyclus is om jezelf bij deze Aarde Veranderingen te bevrijden uit de relatie van “angst” en een relatie in te gaan van Liefde en Dankbaarheid voor de gelegenheid die wordt gegeven om je opnieuw af te stemmen en te gedijen in een nieuwe verbinding en relatie met de Planeet. Geliefden, wees niet bang voor rampen, want de Aarde is niet boos, noch is ze op zoek naar een manier om je te straffen. Ze zoekt alleen naar verbinding en begrip. Ze is een bewust en liefhebbend Wezen en als je jezelf opnieuw verbindt zal je weer haar liefde en tederheid voelen die je ondersteunen.

Want, Geliefden, die prachtige energie die we de “Shekinah” noemen, de essentie van het Goddelijke Vrouwelijke ofwel Grote Moeder, leeft in de Aarde zelf, net zoals deze wordt gezonden vanuit het Kosmische Centrum en het Hart van de Goddelijke Kosmische Moeder. De Shekinah energie stijgt op uit de aarde om hen te omarmen en ondersteunen die een leven leiden waarbij ze open staan voor en verbonden zijn met deze mooie en liefdevolle trillingen. De Grote Moeder zal jullie in haar armen sluiten en jullie koesteren als jullie haar liefde toestaan om je te omarmen.

De beste manier, liefste Familie van Licht, om jezelf te openen voor deze verbinding, is het besteden van tijd in stilte en afzondering waarbij je jezelf focust op de verbinding met het Shekinah Licht. De kleur van dit Licht is Platina, de zilverachtige witgouden kleur die de evolutionaire Lichtcodes draagt voor het Nieuwe Aarde Lichtlichaam. Je kunt ook deelnemen aan Aarde ceremonies, rituelen en meditaties die ontworpen zijn om deze verbinding met de Aarde Moeder en het Shekinah Licht te vereenvoudigen. Natuurlijk leeft dit Licht in ieder van jullie. Het is Zacht, Vriendelijk, Liefdevol en Ondersteunend en als het van binnenuit is geactiveerd, maakt het je mogelijk om dat gevoel van Tederheid en Steun ook in de uiterlijke wereld te ervaren. Het Shekinah Licht in jullie zal zich verbinden met het Shekinah Licht in de Aarde teneinde een nieuwe verbinding te creëren die gebaseerd is op Liefde, Tederheid, Respect en Zorgzaamheid.

Geliefde Familie van Licht, het vraagt enkel van degenen van jullie die bewust en wakker zijn en zich bewust van hun Multi-dimensionale Wezen, om het Menselijke Collectieve Bewustzijn in deze richting te leiden en de nodige Innerlijke Verschuivingen te creëren. Als jullie je verplaatsen naar innerlijke Tederheid en Liefde en van binnen het Shekinah Licht vinden, zullen jullie je tevens verplaatsen naar een nieuwe relatie met de Aarde die het jullie mogelijk zal maken om moeiteloos door te stromen naar Overvloed, Vreugde en een Staat van Sierlijke Harmonie en Verbinding met de Aarde.

Hoger en Dieper: Een Nieuwe Staat van Genade

Geliefden, we hebben jullie al eerder de noodzaak aangegeven om meer “geaard” te zijn terwijl jullie ascenderen naar Hogere Dimensies van Bewustzijn. Hoe “hoger” je gaat, hoe noodzakelijker het is om jezelf te aarden en jezelf te verankeren in de Vijfdimensionale Materiële Werkelijkheid. Dit houdt in, dat jullie je Fysieke Lichaam eren als een Tempel van Licht voor jullie Ziel en Geest. Het houdt ook in dat jullie je omgeving en jullie je huis eren als een uitdrukking van jullie Goddelijke Essentie en als een Heilige Ruimte. Het maakt niet uit waar je jezelf bevindt, dat is Heilige Ruimte. En weet dat als je nog dieper in contact komt met het Shekinah Licht, dat je inderdaad merkt dat je jezelf ook verplaatst naar mooiere en meer voedende fysieke omgevingen. Je zult ze van binnenuit creëren als een uitdrukking van de Shekinah energie van voedende Liefde en Tederheid.

Maar weet ook, Geliefden, dat deze nieuwe cyclus van energieën ook zal worden uitgedrukt in je relaties. Je voelt de noodzaak om je relaties op een veel dieper, intiemer en meer bezield niveau te ervaren, en dit zal een teken zijn van het Shekinah Licht dat jou doet verhuizen naar een plaats van Tederheid en Zorgzaamheid, waar jouw wens zal zijn om de groei van je eigen Ziel te ondersteunen evenals die van anderen. Dit zal gepaard gaan met de behoefte om contact te maken op een heel diep zielsniveau. Een erg geaard en intiem niveau, dat wordt uitgedrukt door lichamelijke zorg en verbondenheid en de uitdrukking van Diepe Liefde en Dankbaarheid.

Zodra relaties beginnen om dit niveau van uitdrukking in zichzelf op te nemen, zullen jullie daadwerkelijk een mooi nieuw niveau van Ondersteuning en Tederheid in jullie relaties gaan ervaren. Ware Onvoorwaardelijke Liefde zal verder bloeien in deze nieuwe energie van Tedere en Liefdevolle Ondersteuning. Jullie zullen beginnen met het verkennen van de diepten en hoogten van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde zoals die kan worden uitgedrukt via Menselijk Bewustzijn en in een Menselijke Lichaam.

Meditatie om het Shekinah Licht te Accepteren en in Evenwicht te brengen.

Ga eerst comfortabel zitten of liggen en kom in een staat van diepe ontspanning. Adem diep in, en richt je aandacht op je Hart Chakra en verbind je met het Licht in je Hart, de Goddelijke Vlam van Liefde. Visualiseer het cijfer acht verticaal gecentreerd in het Hart en volg de energiecirkel naar beneden de Aarde in en verbind je eerst met het Aardester Chakra onder je voeten en verbind je vervolgens met het Kristallijnen Hart van de Aarde. Voel de Diepe Liefde en Ondersteuning en breng dan die energie via het Aardester Chakra weer terug naar je Hart. Haal diep adem. Stuur dan de energie omhoog door het Zielster Chakra en verder omhoog naar het Hart van de Kosmos en het Hart van de Grote Moeder van ons Allen en voel de Liefde en Ondersteuning. Nu breng je die energie terug naar beneden in je Hart, waarbij je de twee cirkels van het cijfer acht met elkaar verbindt. Nu ben je bezig om de Hemel en de Aarde met elkaar te verbinden in je Hart en je Wezen.

Visualiseer nu het cijfer acht op een horizontaal vlak vanuit je Hart. De linkerkant van de lichtcirkel heeft een mooie Magenta kleur die resoneert met het Vrouwelijke Christus Licht, dus breng dat licht in je Hart. De rechterkant van de lichtcirkel heeft een diepe Turkooizen kleur die het Mannelijke Christus Licht vertegenwoordigt. Breng dat licht in je Hart. Waar de twee cirkels elkaar ontmoeten is het centrum van het cijfer acht, dus laat het Turkoois en het Magenta samenvloeien om de Violette Vlam te worden en haal diep adem!

Breid dan de omvang van de Violette Vlam uit door heel je lichaam, door iedere cel te laten omvormen met het Violette Vuur van Hoger Bewustzijn en Liefde, en laat het dan doorstromen naar het Lichtlichaam.

Nu verandert de Violette Vlam in Puur Goud, waardoor het mogelijk wordt dat het Christusbewustzijn doordringt in iedere cel van je Lichaam en uitstraalt via je Lichtlichaam. Open nu een Kanaal vanuit het Zielster Chakra en het Kruin Chakra naar het Hart en laat het Platinakleurige Licht van de Shekinah je Hart binnenstromen. Voel dat de Zachte en Liefhebbende hoge frequenties bezig zijn met het activeren van jouw Shekinah energie. Open nu een kanaal vanuit je Hart via het Aardester Chakra naar het Kristallijnen Hart van de Aarde en ontvang het tedere Shekinah Licht vanuit de Aarde. Laat het Licht opstijgen en laat het de Shekinah energie van binnen activeren!

Nu is de Platina Vlam ontstoken in je Hart en de energie van de Shekinah vlamt weer op, met haar mooie Witgouden Straling. Het vult je Lichtlichaam en je Fysieke Lichaam met de Hoogste uitdrukking van Goddelijke Liefde en Tederheid. Je wordt in het Goddelijke Licht van God en in de Liefdevolle Omarming van de Goddelijke Moeder gehouden.

Je bent het Goddelijke Licht in Menselijke Vorm!

Houd de energie zo lang vast als je wenst, en ga dan met je aandacht terug naar je Hart. Adem drie keer diep en richt je energie in je fysieke lichaam. Open je ogen wanneer je voelt dat je volledig aanwezig bent en gegrond in je Fysieke Lichaam.

De Zonnestelsel Energieën in September

In deze maand is het Nieuwe Maan op de 8ste September in Maagd. Dit is een sterk Aarde teken en het is een goede tijd om jezelf te aarden in de fysieke energieën van de Nieuwe Aarde.

De Volle Maan in Weegschaal, en de Equinox, vinden beide plaats op 23 september. De Equinox energie geeft de Aarde de tijd om het nieuwe seizoen in te stromen en om de Nieuwe Elementale Aarde energieën in te brengen.

Op het Noordelijk Halfrond, zal dit de Herfst Equinox zijn en in het Zuiden zal dit de Lente zijn. Dit is een goede tijd voor plechtigheden om de inkomende seizoensgebonden energieën te eren teneinde zo af te stemmen op de seizoenspatronen van verandering op de Aarde.

Geliefden, wij wensen jullie allen Vreugde en Liefde tijdens jullie voortgaande avontuur van het leven op de planeet Aarde!

© 2010-11 Celia Fenn en www.starchildglobal.com

Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl

Dit werk valt onder een Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in