DELEN
boeddha-maan

Aartsengel Michaël door Celia Fenn

De Opkomst van het Sterrenkind in Kosmisch Bewustzijn

boeddha-maan
boeddha-maan

Geliefde Familie van Licht, het is wederom met vreugde en plezier dat we jullie van harte welkom heten in deze Ruimte van Licht en Hoger Bewustzijn. Jullie hebben de laatste weken al vele veranderingen ondergaan en nu begint de energie rustiger te worden, terwijl jullie je naar diepe Vrede en het Licht van de Wesak Volle Maan bewegen! Geliefden, we herinneren ons goed aan de tijd toen de Boeddha op de aarde liep en de Goddelijke Mannelijke energie van Liefde en Ontwaakte Compassie verankerde! Hoe prachtig dat deze energie nu weer in degenen van jullie wakker wordt gemaakt die het pad van Hoger Bewustzijn en Liefde bewandelen.

 

We weten dat dit niet gemakkelijk voor jullie is, want er zijn zo velen op Aarde die nog steeds de oude wegen bewandelen en proberen om de energie van Apocalyps en vernietiging uit te drukken, en een soort van ramp te activeren door hun woorden en overtuigingen. Geliefden, weet dat dit niet zal lukken, want de Aarde is definitief verschoven naar de nieuwe Tijdlijn en degenen die met haar evolueren, gaan voorwaarts naar een nieuwe en Hogere staat van Bewustzijn die de Goddelijke Wil en Goddelijke Liefde uitdrukt.

Dus, zullen we het in deze boodschap eerst te hebben over de energie van het Goddelijke Mannelijke dat met deze Wesak Maan geactiveerd wordt, en daarna zullen we het hebben over de Gouden Sleutels van Hoger Bewustzijn die nu gebruikt worden om de poorten van Liefde en Genade te openen door degenen onder jullie die bereid zijn om deze gaven van Spirit te verwelkomen.

De Boeddha Maan en het Goddelijke Mannelijke

BuddhaDeze bijzondere Volle Maan in 2011 is een opening of Poort voor de energie van de Goddelijke Mannelijke gaven van Compassie. Na de Verschuivingen en Veranderingen op de Planeet in de afgelopen 6 maanden en de chaos die daarop volgde, is het nu tijd om deze nieuwe energiestroom toe te staan om Vrede en Compassie in jullie Harten te brengen.

De Boeddha werd vanuit de Hogere Dimensies van Licht naar de Aarde gezonden om het anker te worden voor de Goddelijke Mannelijke energie van Compassie en Verlichting. Deze energie is een essentiële stap op het pad van evolutie en voorziet ons van een brug vanuit de beknelling van de materiële illusie naar de klaarheid van Hoger Bewustzijn. Op dit moment, terwijl jullie klaar staan om de verschuiving van de 5de naar de 6de dimensie van Magisch Bewustzijn te maken, is het noodzakelijk dat jullie de greep van de materiële illusie die jullie “economie” noemen, kunnen loslaten en het Magische Bewustzijn van oneindige creatie, stroming en overvloed binnengaan.

Geliefden, de Aarde is nu volledig in de 5de Dimensie van Interconnectie en Goddelijke Wil verankerd. De verschuiving naar 6-Dimensionaal Bewustzijn is er om degenen van jullie die er klaar voor zijn, de verschuiving naar Hoger Bewustzijn van de Magische of Kwantum Werkelijkheid te laten maken en in deze Hogere Rijken van Magische Klaarheid en Creatie beginnen te leven.

De Boeddha-energie is de Brug tussen deze Dimensies van Licht … de Eerste “Gouden Sleutel” van Licht is de energie van Compassie, zoals ze belichaamd en verankerd werd door de Boeddha. Tijdens de Wesak Volle Maan zal deze energie intensief geactiveerd worden door golven van Kosmische Licht, afkomstig uit het Galactische Centrum en dit zal samenvloeien met de golven van Goddelijke Vrouwelijke Compassie die uitgezonden wordt door het Platina Shekinah Licht, die een reeks van ontwakingen en verschuivingen initieert, wanneer degenen die er klaar voor zijn, gebruik maken van hun Gouden Sleutels om naar het Hogere Bewustzijn van het 6-Dimensionale Sterrenkind te verschuiven.

Engel-jongetje
het Magische Kind in elk van jullie

Geliefden, het “Sterrenkind” is het Magische Kind in elk van jullie; het Wezen van Licht dat in je Hart en Ziel woont en dat de Vreugde en het Wonder van het Oneindige Kosmische bestaan kent. Het is het Kind van de Droomtijd, dat deel van jullie dat vanuit de Kosmische Stralen van Licht en Geluid Droomt en Creëert. Het “Sterrenkind” kan geen deel uitmaken van jullie Werkelijkheid totdat je de brug van Compassie naar de Hogere Rijken van Licht bent overgestoken. Dan kun je de Dans van Licht binnengaan en word je een Meester van Harmonisch Licht en Tijd, en begin je zelfs de stappen te nemen op weg naar de volgende poort van de 7e Dimensie, waar men het ‘Oog van God” in Menselijke Vorm wordt.

Geliefden, dit zijn de Gouden Sleutels die worden aangeboden aan allen die er klaar voor zijn. Op dit moment van de Wesak Volle Maan, krijgen jullie de Sleutels tot de 6e dimensie aangeboden om de Rijken van het “Sterrenkind” binnen te gaan en een Meester van Lichtharmonieën en Tijd te worden. Maar eerst, Geliefden, zul je de energie van Compassie en het Goddelijke Mannelijke tijdens deze Wesak Maan volledig moeten integreren. Dit wordt gedaan door alle materiële illusie en de banden met deze illusies los te laten en je naar totale Vrede en Helderheid van Zijn te bewegen.

Tijdens de Volle Maan, zullen de Gouden Sleutels je worden gegeven als je gaat mediteren en je op deze gaven focust.

De Meester van het Lichtharmonieën

<Geliefden, de 6de dimensie is het rijk van Magie en Betovering, of als je wetenschappelijker wilt zijn, het rijk van Kwantum of wat de voorouders als de Droomtijd kenden. Het is die plaats waar de ‘werkelijkheid’ flexibel en vormbaar is, en waar bewustzijn en verlangen in de lagere dimensies oorzaak en gevolg vormen. Zij die deze dimensionale speeltuin binnengaan moeten “zuiver van hart” zijn of ze zullen voor eeuwig verstrikt raken in het “spiegelpaleis” van hun eigen hebzucht en boosheid en eindeloos “karma” creëren. Het is om die reden dat in deze Nieuwe Werkelijkheid Compassie de brug naar de Hogere Dimensies is, want degenen die volgens de wet van Compassie leven, zijn zuiver van hart en zullen niet verstrikt raken in de illusies van hebzucht en macht.

de gaven van Spirit delen

Het Sterrenkind is zuiver van hart en wil alleen verkennen en het avontuur en de gaven van Spirit delen. Er is niets om aan vast te houden, te bezitten of te verbergen, want alles is open en klaar in de Kosmische Gebieden van Licht die de speelplaats van het innerlijke Sterrenkind zijn.

Om in de Lichtgebieden te reizen, is het ook noodzakelijk om een Meester van Lichtharmonieën te zijn. Dit betekent gewoon dat je je Lichtlichaam geactiveerd moet hebben en met dat Lichtlichaam moet kunnen functioneren vanuit het centrum van het hart.

De Meester van de Lichtharmonieën is gecentreerd in het Hart en gegrond in de Aardester-chakra en de Zielster-Chakra. De Meester van Lichtharmonieën kan het Lichtlichaam in een staat van Harmonische Resonantie met Goddelijk Licht en Wil behouden, en met gemak Kosmische straling in het Lichtlichaam te absorberen.

De Meester van de Lichtharmonieën is zich altijd volledig bewust van de Energie en het Licht om hem of haar heen, en is in staat om ten allen tijde het evenwicht te bewaren.

Wanneer deze vaardigheden onder de knie en geïntegreerd zijn, zul je in staat zijn om met gemak over de lichtstralen te surfen en naar de Kosmische Gebieden van de sterren te reizen. Je zult kunnen meestromen met de Kosmische golven en in staat zijn om tijdens het proces van co-creatie met het Licht de kwantumstroom in de Werkelijkheid van je keuze om te vormen.

De Meester van de Tijd

Geliefden, wanneer jullie dit gebied van Sterrenlicht binnengaan en over de Kosmische Golven in de 6de dimensie surfen, moet je ook een Meester van de Tijd zijn.

In de Hogere Dimensies is Tijd vloeibaar en flexibel, het is geen ‘vaste’ werkelijkheid, zoals het in de lagere dimensies lijkt.

Op dit Kwantumniveau van Bewustzijn zul je leren om de vele stromen van tijd te beheersen en in vele verschillende cycli of tijdlijnen tegelijk te kunnen bestaan.

Dit is geen gemakkelijke taak voor de Geest die geconditioneerd is om te geloven dat er slechts lineaire tijd is, zoals het op Aarde wordt ervaren. Maar, de Meester van de Tijd zal erachter komen dat alle tijd in Eén bestaat… in het Oneindige Nu en dat alles als Eén wordt ervaren.

De verschillende tijdlijnen zijn gemaakt om de Kinderen van het Licht toe te staan om in vele dimensies van bewustzijn te reizen. Tijd is een hulpmiddel of Sleutel voor het binnengaan van verschillende staten van Werkelijkheid en Bewustzijn. In de 6de Dimensie, wanneer je een Meester van de Tijd wordt, zul je beginnen te voelen hoe je tussen deze verschillende stromen van Goddelijk Licht en Energie kunt bewegen.

De fysieke veranderingen in het lichaam

Geliefden, terwijl jullie door deze veranderingen gaan, zul je een aantal fysieke veranderingen voelen. Ten eerste, zullen deze veranderingen de Pijnappelklier, de Hypofyse en Schildklier zeer krachtig activeren. Degenen die de 6-Dimensionale manieren van Zijn binnengaan, beginnen biochemische en cellulaire veranderingen in het Endocriene stelsel en in de gebieden van de hersenen te ervaren die te maken hebben met perceptie en datatransmissie en ontvangst.

 6e-Dimensie
Compassie de brug naar de Hogere Dimensies

In feite, Geliefden, zul je je vermogen om data en lichttransmissies van de Hogere Geest van God te ontvangen, veranderen. Dit betekent dat er eerst veranderingen zullen plaatsvinden in de Pijnappelklier, die een bredere ontvangst van Kosmische “bandbreedte” mogelijk maken. In fysieke termen kan dit gevoelens van druk en hoofdpijn of spierpijn in het achterhoofd, de basis van de schedel en de schouders betekenen.

Dan zal de Hypofyse beginnen te herstructureren en kun je gevoelens van duizeligheid, wazig zicht en vreemde geluiden in de oren ervaren. De hersenen worden gereorganiseerd, niet alleen om nieuwe gegevens te ontvangen, maar ook om op een hoger niveau gegevens beginnen te verzenden door lichttransmissies via de ogen en geluidstransmissies via de keel bij de schildklier. Ja, ook de Schildklier zal door deze verschuivingen en veranderingen beïnvloed worden. In deze gevallen zullen velen van jullie griepachtige verschijnselen met bronchitis en sinus, evenals Schildklier evenwichtproblemen ervaren zoals hittegolven, lage energie of hyperactiviteit.

Je kunt ook beginnen “tijdsoverlapping” te ervaren, wanneer je de Tijd begint te beheersen. In dit proces kun je intense ervaringen uit vorige levens hebben, of Toekomstige levenservaringen die opgelost en geïntegreerd moeten worden in om het even welke ervaring, waarmee je in de huidige tijd te maken hebt. De sleutel tot het omgaan met deze voorvallen is niet te zeer verwikkeld te raken in het vorige leven zelf, maar te erkennen dat deze “tijdverschuivingen” of “tijdsoverlappingen” je eigen manier zijn om data te integreren, zodat je je met gemak tussen de verschillende tijdlijnen kunt verplaatsen, zodat je vrij bent om op de Kosmische Golven te reizen als een Meester van de Tijd.

Het Oog van God

Dolfijnen
Avonturen met Licht, Harmonie en Tijd

Tijdens de juni Zonnewende en het begin van het Nieuwe Planetaire Jaar op het einde van juli, zullen velen van jullie de volgende Gouden Sleutels gebruiken om de 7de dimensie van Licht binnen te gaan waar je, in archetype taal, het ‘Oog van God ” wordt .

De Oude Egyptenaren begrepen dat het ‘Oog van God” die plaats of toestand van Bewustzijn is waar het Wezen een transmissiepoort voor Goddelijk Licht en Goddelijke Wil wordt. Op dit punt, reist het Wezen niet langer op de golven van Licht, maar wordt hij een lens waardoor het Licht gericht wordt. Dit vereist absolute beheersing van Licht en Tijd, en het vermogen om Goddelijk Licht te zenden en te gronden.

Het zijn deze wezens die het ‘Oog van God” worden, die de ankers zullen worden voor de manifestatie van de Nieuwe Aarde. Als het Goddelijk Licht gericht wordt door de lens van zulke mensen, manifesteert het Goddelijke zich rond hen en via hen, zodat het Goddelijke kan manifesteren en creëren door middel van pure Liefde en Licht.

Geliefden, in deze fase is de manifestatie niet “mijn wil”, maar: “Uw wil”, en dient het Wezen alleen als een portaal voor de Goddelijke Wil en Manifestatie, zonder verwachtingen en verlangens. Dit is het werk van de Opgevaren Meester in Menselijke Vorm. Iemand die weet dat de Menselijke Vorm in haar hoogste frequentie een voertuig is voor de overdracht van Goddelijke Wil en Genade.

Zo, Geliefde Familie van Licht, voor degenen onder jullie die proberen te groeien en evolueren in het Licht, is er veel om naar uit te kijken tijdens de komende maanden die voor ons liggen. De aanloop naar de 11/11/11 uitlijning zal een krachtige tijd van groei en evolutie zijn voor velen van jullie die er klaar en opgeroepen voor zijn om ​​deel uit te maken van dit nieuwe ontwaken en deze opening.

Voor degenen met een lager bewustzijn blijft het een moeilijke tijd, wanneer de oude illusies van de lagere dimensies stress en disharmonie blijven creëren voor dezen die geen begrip van de betrokken processen hebben. Voor jullie, terwijl je in het Licht groeit en expandeert, zal het je taak zijn om Compassie in je Hart te bewaren, zodat deze Liefde iedereen kan aanraken die nog moet ontwaken voor de Werkelijkheid van de Nieuwe Aarde en haar creatieve potentieel voor elke persoon.

Wij wensen jullie Vreugde en Liefde in je Avonturen met Licht, Harmonie en Tijd!

 

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

 

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global

This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in