nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Wie zijn de nieuwe kinderen?

boodschap doorgekregen van de Aartsengel Michaël.

Indigo- en Kristalkinderen hebben als individu vele grote gaven en talenten. Vaak zijn zij bijzonder intelligent, creatief en paranormaal begaafd. Zij kunnen gidsen en engelen zien en met hen communiceren, en zij voelen zich net zo thuis in de Materiële als in de Spirituele wereld.
De nieuwetijdse kinderen hebben als taak een nieuwe samenleving te creëren die gebaseerd is op Liefde en Bekrachtiging. Deze samenleving is een volledige “Eenheid” die afrekent met de dualiteit.
Het is een groepsproject van kinderen over de hele Planeet, dat dient om de menselijke familie te verenigen in een Gouden Tijd voor de planeet.

Tijdslijn
De eerste Indigowezens kwamen naar de planeet in de 40er jaren. De “Tweede Wereldoorlog” had veel negativiteit van de planeet verwijderd waardoor de eerste hoogontwikkelde wezens in fysieke vorm konden incarneren. Op dat moment werd in de Hogere Dimensies de beslissing genomen dat de Aarde zou blijven voortbestaan en dat de nieuwe Gouden Eeuw zou komen.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

De jaren 40, 50 en 60
In de jaren 40, 50 en 60 werden “de leiders” van de Nieuwe Aarde, de eerste “Nieuwe Kinderen”geboren. Zij werden overal op de planeet geboren en het was hun missie om het proces te beginnen van ‘in twijfel trekken’ en ‘op de proef stellen’.
Op dit moment zijn veel van deze vroege Indigo’s de leiders en verlichters voor de bewustzijnsverschuiving die deel uitmaakt van het proces van Opstanding en Overgang.
De jaren 70
In de jaren 70 incarneerde een enorme golf van Indigo’s op Aarde en begon de energie op de planeet “op te krikken”. Met de geboorte van elk nieuwe Indigo- of Kristalkind wordt het bewustzijn in het Collectief automatisch verhoogd.
Deze Vroege Indigo’s bereidden de weg voor de eerste “golf” Indigo’s, die we een “massale landing” kunnen noemen. Als grote aantallen van hen tegelijkertijd incarneren, wordt het Collectief in versneld tempo verhoogd.
De eerste golf Indigo’s bereiken nu volwassenheid en zijn achter in de twintig en dertig. Zij zijn klaar om de hoofdstroom van de samenleving te betreden om ook daar een grote verandering teweeg te brengen.
De snelle vooruitgang in technologie van de laatste 30 jaar kan worden gezien als een geschenk van de Indigo’s, wier hoogontwikkelde bewustzijn de menselijke soort tot versnelde ontwikkeling dreef op dit en vele andere gebieden van menselijk streven.

De jaren 80
In de jaren 80 incarneerde de tweede golf Indigo’s, opnieuw een golf met een hoogontwikkeld bewustzijn. Met behulp van deze energie kon de Harmonische Convergentie plaatsvinden waarbij het Nieuwe Rastersysteem voor de Nieuwe Aarde werd geïnstalleerd en de activaties van dit
rastersysteem begonnen.

De jaren 90
In de jaren 90 bleven Indigokinderen incarneren, maar nu begon ook een nieuw type kind te arriveren. De eerste Kristalkinderen begonnen eind jaren 90 te arriveren. Op dat moment was het nieuwe Kristallen Rastersysteem van de Aarde voldoende “online” om de incarnatie van deze hoogontwikkelde kinderen mogelijk te maken.
Kristalkinderen zijn geaard op het Nieuwe Rastersysteem. Zij zijn voor mensen de drijvende kracht in hun gezinnen en gemeenschappen om de verschuiving te maken van het Oude Rastersysteem naar het Nieuwe.
Uiteindelijk zullen alle wezens in het Nieuwe Rastersysteem geboren worden en zal het oude systeem wegvallen. Dan zal de Nieuwe Aarde volledig gevestigd zijn!

2003 tot nu
In 2003 vond een gebeurtenis plaats die bekend is als “Harmonische Convergentie”, waarin volwassen mensen zich in groten getale begonnen af te stemmen op de Nieuwe Rasters. De eerste Kristallen-volwassenen of Christus-volwassenen of Menselijke-Engelen ontstonden hier.
Deze convergentie vereiste een snelle overgang van het ene Raster naar het Andere, en voor sommigen was het heel traumatisch en moeilijk omdat zij met hun “voeten” in de nieuwe energieën stonden.
Deze nieuwe energieën zijn sterk en krachtig en zij vereisen absoluut dat het Hartchakra open is.
De Nieuwe Kristallen Rasters stemmen zich af op het Hartchakra en niet op de lagere chakra’s die het Oude Raster voeden.
Met het “online komen” van de Nieuwe Rasters wordt ons als mensen, door onze kinderen, de keuze gegeven om de verschuiving te maken.
Het is een gezegend pad en de Nieuwe Kinderen tonen de weg.

vitaal water
vitaal water
vitaal water

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in