Ruzie
Bron: Pexels

Mijn buren hebben ruzie: buurvrouw gilt hysterisch. Buurman is stilgevallen. Hoe stiller hij wordt, hoe harder zij lijkt te gaan gillen; alsof ze bang is dat hij – door zijn stille aftocht – haar niet meer hoort. Het is een bekende dynamiek in een ruzie. Liefdesrelaties; ze maken ons diep gelukkig, maar kunnen ook intens lijden teweeg brengen.

Je zin willen krijgen

Als je goed naar een conflict kijkt, kun je zien dat deze zich op meerdere lagen afspeelt. Soms gaat het er in een ruzie met je lief simpelweg over ‘je zin willen krijgen.’ Ergens word je weer dat stampvoetende kleutertje dat per se een ijsje wil. Vanuit pure onmacht word je hysterisch. Door te gillen, stampvoeten of door te slaan met deuren, hoop je alsnog je zin te krijgen. Als je op dit soort momenten met humor naar jezelf zou kunnen kijken, zou je in lachen uitbarsten.

Jij weet het beter dan de ander

In andere gevallen kan een conflict gaan over het idee dat jij het beter weet dan de ander. Je zit hoog te paard in je superieure ego; je zal het de ander wel eens even duidelijk maken. Door je stem te verheffen, hoop je partnerlief te overtuigen. Dat deze gekozen tactiek weinig effectief is, zal duidelijk zijn. Je kunt iemand niet overtuigen als het niet strookt met zijn of haar eigen waarheid. Misschien geeft je partner op het moment van de ruzie toe, maar omdat dit afgedwongen is, zal de belofte geen stand houden.

Waar gaat de ruzie werkelijk over?

Is strijd per definitie zinloos? Wat mij betreft niet. Een relatie waar het bij tijd en wijle schuurt, is vaak gezonder en levendiger dan een relatie waar het altijd pais en vree is. Door een conflict ben je weer even helemaal betrokken bij de ander en de relatie. Je ontmoet jezelf op een krachtige manier. Hierdoor kunnen die stukken doorgeprikt worden, die nog niet vrij in je zijn. Vastgeroeste patronen komen op losse schroeven te staan. Dit kan een relatie fris en in beweging houden. Mits er natuurlijk bereidheid is om aan te gaan, waar de ruzie op onderliggend niveau werkelijk overgaat. Dit is meestal niet waar over geschreeuwd wordt. De eeuwige ruzie over het niet dichtdraaien van het dopje van de tandpasta (dacht je werkelijk de enige te zijn die hier ruzie over maakte 🙂 ?) gaat niet over de tube tandpasta. Heb je al eens onderzocht wat er onder ligt? Vaak kom je dan uit bij een gevoel van niet gehoord of gezien worden. Dit gevoel leg je neer bij je partnerlief. Ik nodig je graag uit om eerst eens zelf op dit vlak in beweging te komen: wanneer hoor of zie jij jezelf te weinig?

Kijk uit voor compromissen

Het kan een valkuil zijn om een ruzie ‘uit te willen praten’. Door iets uit te praten, probeer je een inhoudelijke oplossing voor het conflict te vinden. Dit kan betekenen dat je steeds meer in een compromis gaat leven. Ieder compromis zorgt ervoor dat je minder trouw aan je eigen innerlijke stem wordt. Wat je eigenlijk doet is een gebruiksaanwijzing voor elkaar dicteren. (‘Als jij nu dat dopje op de tandpastatube draait, ben ik tevreden en zal ik niet zeuren over die fles wijn die je iedere avond leegdrinkt.’ :-)) Dit is onvrij en zal – op den duur – gaan wringen, omdat het de relatie statisch maakt. Een relatie wil stromen, onderzoeken en ervaren. Het wil zich niet vastleggen in afgesproken regels en gewoontepatronen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Zoek verzachting vanuit ware empathie

Wat mij betreft is het juist de uitnodiging om de inhoud van het argument te laten voor wat deze is. Geef echter vooral de gevoelens van jezelf en de ander de ruimte. Vertel wat iets met je doet en hoe je je erdoor voelt. Dit zorgt ervoor dat je kunt verzachten naar de ander. Ware empathie betekent dat je werkelijk doorvoelt hoe iets voor de ander is. Je gaat als het ware in zijn of haar schoenen staan en de gevoelens van de ander zelf doorleven. Als je in staat bent om op dat niveau te delen met je lief, merk je dat het inhoudelijke argument dat je had, verdwenen is. Het conflict kan zich dan transformeren in een intiem samenkomen. Door werkelijk in te voelen hoe iets voor de ander is, verbind je nog meer op gevoels- en hartsniveau. Doordat je de mind buiten spel zet door niet inhoudelijk over de ruzie te discussiëren, kun je verzachten en nog meer naar elkaar groeien.
En dan komt er een dag dat je daadwerkelijk met een glimlach kunt kijken naar het dopje van de tandpasta dat open voor je in de wasbak ligt.

Jaartraining Lichtwerk in Relaties

Wil je meer inzicht krijgen in jouw relatie met de ander en jezelf? In oktober start de Lightworker Academy met een prachtige Jaartraining Lichtwerk in Relaties. Gedurende negen maanden, een lesdag in de maand, onderzoek je zowel op persoonlijkheidsniveau als op zielenniveau waar jouw relaties over gaan. Ook voor mensen zonder een partnerrelatie. Kijk voor meer informatie: https://lightworker-academy.nl/jaartrainingen/jaartraining-lichtwerk-in-relaties

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap