DELEN
pleiaden

Oth-channeling door Ellen Rauh
20 mei 2012, Nederland

pleiaden
de pleiaden

Goede avond jullie allemaal hier aanwezig – met het beeld van ons thuisfront op de computer.

Ja lieve mensen, in onze regionen is dit wat jullie een feestdag noemen. Tijd is hier anders dan op Aarde, dus een paar duizend jaar maakt niet uit. Voor ons is het een terugkerende feestdag, maar geen vakantiedag. Steeds meer zijn er mensen op Aarde die contact hebben met de sfeer van de Galaxy. Dit is niet meer zo abnormaal. Hierdoor komen Universele boodschappen steeds gemakkelijker naar de Aarde, waardoor de mens in staat is om vele zaken en gebeurtenissen in een ruimer perspectief te zien, te ervaren en proberen te begrijpen.

Vandaag is een speciale dag omdat de Pleiaden nu als het ware een rechtstreekse lijn heeft met de planeet Aarde – via de Galaxy, want van hieruit zijn er reeds vele kanalen naar de Aarde. Vele mensen zullen dus nu, een paar dagen geleden en zeker nog drie weken hierna, geïnspireerd kunnen worden – gemakkelijker geïnspireerd kunnen worden – door de kennis, de inzichten en de energie van de Pleiaden. Via de Galaxy, via de Zon, de Zon die staat voor de scheppende kracht, voor het creëren, voor de levenskracht en dan de Maan, die voor de zachte kanten, de ontvangende kant, de vrouwelijke kant, de waterkant, de mens bereikt.

aarde-maan-zon-melkweg-pleiaden-20-05-2012Aarde – Maan – Zon – Melkweg – Pleiaden    20 mei 2012   (deze illustratie is niet op schaal)

Als je dit plaatje in lijn ziet, de Pleiaden via de Galaxy via de scheppende kracht van de Zon, de ontvangende kracht van de Maan, naar de Aarde; besef dan dat dit een belangrijk tijdstip is om geïnspireerd te worden, waardoor een ruimer bewustzijn mogelijk is; dat je dit kunt creëren op Aarde, als je in staat bent om het te ontvangen via je gevoelskant. Dit zal grote gevolgen hebben, want vele statistieken zoals wij zeiden, zullen niet meer kloppen, omdat de wetenschap statistieken baseert op bepaalde kenmerken. Zo wordt een statistiek berekend, rekening houdend met verschillende punten en aspecten. Maar stel dat er ineens drie aspecten bijkomen, dan moet de berekening helemaal opnieuw berekend worden en zou er wel eens veel niet kunnen kloppen.

Vernieuwing of omwenteling i.p.v. ‘crisis’

2012 stond bekend bij velen – de boodschappen – als het jaar van de chaos, als het jaar van de omwenteling. En kijk: we zijn nu bijna halverwege in jullie tijdslijn, jullie kalendertijd, en kijk hoe vaak het woordje ‘crisis’ valt. Allerlei soorten crisissen verzinnen jullie. Het wordt het gesprek van de dag. Wij zouden jullie aanraden: gebruik het woordje crisis niet. Delete het uit je woordenschat en vervang het door vernieuwing of door omwenteling, dan sta je open voor de vernieuwing en sta je niet stil bij wat je verliest. Heel vaak ligt de focus van de omschrijving van een crisis, op datgene wat je verliest. Jullie schijnen of lijken heel veel te verliezen. Jullie verliezen zekerheden. Jullie verliezen statistische uitkomsten waar jullie je economie en je leven op berekenen, allemaal uitgedrukt in statistieken en tijdsbestekken. Dit wordt nu helemaal door elkaar gegooid. En dat is precies wat er nodig is om vernieuwing tot stand te brengen. Vele analisten komen er niet meer uit, durven zelfs regelmatig toe te geven dat ze het ook niet weten. Dat is nieuw. Dit is al een invloed van hogere bewustzijnslagen: de uitkomst niet weten, maar wel voelen.

Voelen

De eerste boodschap van ons via Ellen naar de Aarde ging over denken en voelen. Lieve mensen, nu wordt het voelen. Velen van jullie zijn getraind om je gevoel te volgen. Waar is een gevoel op gebaseerd? Het is altijd juist. Maar het gaat vaak verkeerd als het denken er zich mee gaat bemoeien en een interpretatie verzint van een gevoel. Wij zouden zeggen: blijf bij gevoel en laat de interpretatie los. Door een interpretatie zet je het vast – duidelijk omlijnt – en dat kan tegenvallen en dat kan meevallen. Maar je gevoel is je gevoel. Laat tijd los. Tijd bestaat niet in deze tijden van omwenteling. Analyses over tijdsbestekken en tijdslijnen kloppen nu niet meer. Dus als een gevoel een gevoel is, laat een gevoel dan een gevoel zijn en laat los wanneer, waar en hoe dit gevoel zich zal manifesteren. Zo zul je steeds vaker een duidelijke navigatie voelen en daar blij van worden. Als je teleurgesteld bent door een gevoel, klopte het gevoel wel, maar de interpretatie niet. Leer dus houden van je gevoel.

Deze lijn van de planeten helpt jullie om nog duidelijker je gevoel te volgen. Geef jezelf het recht om een gevoel te zijn. Het kan een emotionele achtbaan lijken en het is het ook. Gevoel stroomt. Gevoel beweegt. Durf dus te voelen wat je voelt.

Sta open voor vernieuwende ideeën

Probeer als het ware – we zouden het je zelfs aanraden – een schriftje aan te schaffen en nu je dromen of je ingevingen op te schrijven en probeer het vooral niet te begrijpen, te analyseren of te interpreteren. Later, misschien maanden later, zal het je duidelijk worden. Als je het onmiddellijk probeert te begrijpen, zet je het vast en geef je de vernieuwing geen kans. Dit is een invloed van de Pleiaden. Dit zijn hogere dimensies waar jullie nu en de komende weken voor openstaan. Vernieuwende ideeën, die nog niet uit te voeren zijn maar die wel gezaaid worden.

Dit kan een gevoel geven van gespletenheid. Vele mensen leven op dit moment in drie of vijf werelden tegelijkertijd. Een paar werelden zijn helemaal nieuw, maar een paar zijn er nog oud. En zo leef je in meerdere werelden tegelijkertijd. Het lijkt of er geen vernieuwing is. Maar de vernieuwing is zeer groot. Wij zouden jullie aanraden: probeer de controle op te geven. Het is niet voor niets dat Ellen in de tijd een workshop ging geven over de Pleiaden en niets kon onthouden. Grote paniek. Uiteindelijk was het haar grootste vernieuwing: de eerste workshop die gechanneld doorkwam omdat het niet anders kon. Dit is nu normaal voor haar. Ze hoeft niets meer tot in detail voor te bereiden. Ze zal het weten op het moment. Maar er ging grote paniek aan vooraf. Twee mensen hier waren daarbij aanwezig. Ze weten het nog zeer goed en het was een omkering voor iedereen die erbij was.

Aangezien de Pleiaden nu zo’n gemakkelijke toegang hebben tot de Aarde, zouden wij zeggen: maak er gebruik van. En bereid je voor dat dit gepaard kan gaan met paniek. Want de controle is weg. En hoe beter je in staat bent om controle los te laten, hoe groter de vernieuwing zal blijken en hoe gemakkelijker het wordt daarna. Dit alles heeft te maken met overdracht van kennis, overdracht van ideeën, overdracht van inzichten. De inzichten kunnen er wel zijn en zullen nu massaal naar de mensheid komen, maar zijn ze te gebruiken in een concrete vorm? Ja, ze zijn te gebruiken in een concrete vorm op het juiste moment. Als je de controle maar loslaat. Dus lieve mensen, het wordt niet gemakkelijk. Er komen vele ideeën. Je kunt er niets mee. Je wordt er bang van en dan komt de kers op de taart, moeiteloos, moeitelozer dan je je had kunnen voorstellen of had kunnen verzinnen, zal het tot je komen, door je komen en uiteindelijk werkelijkheid worden. Veel moeitelozer dan jij je je kon voorstellen. Dus laat de angst maar varen. Zoek steun en hulp bij elkaar in deze grote tijd van vernieuwing, want we zijn nog maar halverwege!

  TIJDEN VAN OMWENTELING
2012 – TIJDEN VAN OMWENTELING – OTH-CHANNELING DOOR ELLEN RAUH
online bestellen 
Tijden Van OmwentelingDit boek gaat over omwentelingen op vele niveaus. Omwentelingen zijn nodig om vernieuwing tot stand te brengen. Een omwenteling in je persoonlijk leven zal altijd gepaard gaan met het verlies van zekerheden. De chaos die daardoor ontstaat, is nodig om je te bevrijden van vastgeroeste denkpatronen die jou belemmeren om je nieuwe zelf te worden. Gevoelsmatig ervaar je golven van angst, verdriet en opstandigheid. Angst voor het onbekende en verdriet om wat vertrouwd was, los te laten. Als het om een maatschappelijke omwenteling gaat, is de chaos nog groter. Maatschappelijke normen en waarden zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. Hoe meer mensen betrokken zijn bij een omwenteling, des te groter de chaos. Onvrede en opstand zullen uiteindelijk een ander waardenstelsel creëren waardoor er een nieuwe balans zal ontstaan. Ook de Aarde gaat regelmatig door tijden van omwenteling. De disbalans die daardoor ontstaat, is het gevolg van veranderingen in de kosmos. De mens is dan machteloos en kan hoogstens proberen om de invloed van de kosmos te begrijpen.
tijden-van-omwenteling-boek-ellen-rauh-oth-channeling_

De Pleiaden

De Pleiaden is een sterrenstelsel, verder verwijd van de Aarde. De Pleiaden staan bij de mensheid bekend als een hoge inspiratiebron. Vaak werd de link ook gelegd naar wat jullie Atlantis noemen. De Pleiaden – de sfeer van de Pleiaden – is een inspiratiebron met zeer veel nieuwe mogelijkheden. Het is een uniekere verfijndere subtielere energie dan de energie op Aarde. Het is moeilijk uit te leggen, want het gaat om inspiratie. Als jullie naar je meesters kijken die grote vernieuwing teweegbrachten, bijvoorbeeld Einstein, weet dat de inspiratie waarschijnlijk zeker uit de Pleiaden kwam. Dit bracht grote vernieuwing teweeg in statistieken, in berekeningen. Dit is waar de Aarde nu weer doorheen gaat. Grote vernieuwers, grote zieners, zullen zichtbaar worden en vele facetten opnieuw gaan belichten en daardoor zal een grote vernieuwing ontstaan op alle fronten tegelijkertijd. Welvaart zal welzijn worden. Geld, het weer, voeding, gezondheid, veiligheid, alles zal met toegevoegde aspecten herbeken kunnen en moeten worden. De omwenteling zorgt ervoor dat het niet anders meer kan. Het enige wat jullie kan redden, is vernieuwing door hogere inspiratie, door nieuwe inzichten. De Pleiaden zijn vernieuwers om energie om te zetten in ideeën en later in concrete werkelijkheden. Hier willen we het bij laten. De rest zal moeilijk uit te leggen zijn. Alleen als jullie je bewustzijn verruimen naar de laten we zeggen eenentwintigste dimensie, zou je het waarschijnlijk begrijpen. Maar dat is niet mogelijk, want dan is het niet meer zo dat jullie nog in een lichaam aanwezig zijn. Het is te beperkt. Je lichaam heb je nodig om de zwaartekracht van de Aarde te doorstaan en op Aarde te kunnen leven. Je bewustzijn is iets anders. Kunnen jullie het allemaal nog begrijpen? Stel je voor: kijk naar de sterrenhemel. Vele sterren hebben voor jullie nog geen naam. Stel je voor dat al die sterren een naam zouden hebben. Jullie zouden tollen en het niet meer kunnen onthouden. De Pleiaden – laten we het zomaar zeggen – kent alle sterren bij naam en er zijn er nog veel meer dan jullie kunnen waarnemen. Laat dit duidelijk maken wat de Pleiaden zijn qua bewustzijn.

Over ziekenhuizen

Kunt u iets zeggen over de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland. Er zijn 20% minder opnames landelijk. Er is een hele grote vernieuwing aan de gang – omdat ik het andere woord niet mag gebruiken! – maar het lijkt wel alsof niemand weet waar het naartoe gaat. De verzekeringsmaatschappijen krijgen een angstige grote vinger in de pap. Daarentegen zie ik ook dat mensen die opgenomen zijn, vaak veel bewuster met hun ziektes omgaan. Dat vind ik dan weer heel positief. Kortom, er is heel veel aan de gang. Kunt u daar iets over zeggen en hoe we daarmee moeten omgaan?

Met heel veel plezier willen wij daar allemaal tegelijk iets over zeggen.

Lieve mensen, dit is wat wij bedoelen met vernieuwing. Statistieken kloppen niet meer. Ziekenhuizen – het woord alleen al! – zou geschrapt moeten worden. Wij zouden zeggen: noem het instituten of maak er wellnesscentra van waar mensen hun balans weer terug kunnen vinden. En soms zal dat met een kleine reparatie gepaard gaan, maar uiteindelijk zal er balans gevonden worden. De grote vernieuwing is – luister goed! – het zelfhelend vermogen van de mens is aan het toenemen, waardoor medicijngebruik vaak funest is, door te hoge doseringen of door te lang gebruik.

Tegelijkertijd worden mensen gevoeliger, zijn ze sneller ziek en sneller genezen. De diagnosestelling is op dit moment niet meer toereikend voor de mensen die zorg nodig hebben. Nieuwe aspecten, nieuwe facetten, zullen meegenomen moeten worden in de diagnostiek om te beoordelen of iemand recht heeft dan wel nood heeft aan een wellnessbehandeling. Als de sfeer en de klemtoon niet meer gelegd wordt op datgene wat verkeerd is, maar dat mede gebruik gemaakt wordt van datgene wat buitengewoon goed is, zal balanceren sneller en gemakkelijker gaan. Ook hier kloppen de statistieken dus niet meer. Veel mensen reageren anders op behandelingen en op medicijngebruik.

Ziekenhuizen zijn helaas steeds vaker huizen waar men ziek wordt en niet zozeer meer geneest. Je kunt wel genezen van bepaalde facetten en er toch zieker uitkomen. Dit komt doordat je in een ‘ziekenhuis’ verblijft. Als je dus op vakantie gaat naar een ziekenhuis, maak er een wellnesscentrum van. Zorg voor jezelf, dat je verzorgt wordt, dat je geholpen wordt en probeer je immuniteit te versterken op allerlei gebieden. Of het nu door toevoeging van vitamines, versterkende middelen of – waar wij voorstander van zijn – energiebehandelingen die je ontgiften. Dit zal steeds vaker gaan gebeuren en daardoor zullen mensen niet meer zo vatbaar zijn voor de broeihaarden van bacteriën, die ziekenhuizen nu helaas vaak zijn. Dus voor vele mensen is het een weldaad dat ze niet meer naar die huizen hoeven. Stuur ze op vakantie, het zal beter werken. De klemton ligt op ‘ziek zijn’ en de klemtoon zou moeten liggen op ‘balans’, balans brengen wat uit balans is en balans behouden in wat in balans is. Dus ben blij met deze vernieuwing. Vele facetten zijn de oorzaak van – ja, we zullen het woord niet noemen – maar voor de vernieuwing en de omwenteling in de gezondheidzorg. 

Oth-channeling door Ellen Rauh
20 mei 2012, Nederland

Balans

Lieve Oth, Atha en anderen, mijn vraag sluit een beetje aan bij de vraag over het ziekenhuis. Wat me bezighoudt is dat M.E. vrij veel voorkomt en dat het ook steeds vaker schijnt voor te komen. Kunt u daar iets over zeggen?

Dit is één aspect. Maar geloof ons, wat ze nu M.E. noemen, is een verzamelnaam van zeer veel verschillende factoren die niet te behandelen zijn door de reguliere gezondheidszorg. De roep naar energetische cleaning, de roep naar het zelfhelend vermogen van de mensen om dit aan te spreken, aan te boren, wordt dus steeds groter. Dus ben blij dat dit steeds grootschaliger een probleem wordt, want daarom wordt de vraag naar behandeling groter. Dan komt energiewerk in een ander daglicht te staan – en we zeiden het reeds vaak – zal het weer een wetenschap worden en een specialisatie zijn in elke sector die met gezondheid te maken heeft. Gezondheid is een raar woord. Wij zouden zeggen: noem het balans.

Er zijn vele mensen die een ziektebeeld hebben, zoals jullie het noemen of die beantwoorden aan een bepaald etiket wat jullie een ziekte noemen, die zich beter voelen dan voor ze wisten dat ze die ziekte hadden. Dit is het algemene welzijn van mensen en als dit vaker benoemd wordt, belangrijker gevonden wordt, dan wordt de klemtoon verlegd naar wat mensen wel kunnen en niet zozeer in wat ze niet meer kunnen of wat niet te verhelpen is. Laat je inspireren door de Pleiaden. Onmogelijk kan mogelijk worden. Maar dan moet het helaas eerst een probleem worden of als een probleem gezien en benoemd worden.

Oth-channeling door Ellen Rauh
20 mei 2012, Nederland

Gluten

Dag lieve Oth, Atha en Era, ik twijfel in verband met het eten van gluten. Naar mijn gevoel wordt mijn lichaam moe van gluten. Meer bepaald het eten van gluten in brood. Heeft u daar enige uitleg over?

Jouw gevoel is jouw gevoel. Maar er is keuze. Er zijn meerdere manieren mogelijk om in balans te komen. Je kunt ervoor kiezen om gluten te vermijden. Maar je kunt er ook voor kiezen om iets te eten wat de uitwerking van gluten bij jou neutraliseert. Je kunt jezelf dus beperken door geen gluten meer te eten en dan dat lekkere brood achterwege te laten. Maar je kunt er ook voor kiezen – en we kunnen je melden dat het mogelijk is – om iets tot je te nemen, laat het door iemand uitvissen, die ervoor zorgt dat jij weer zonder daar last van te hebben, gluten kunt eten.

Laten we dat nog eens eventjes aan iedereen helder maken.
Als er iets is waar je niet tegen kunt volgens jouw gevoel of volgens de medische wetenschap, dan heb je altijd de keuze om jezelf te beperken of om iets toe te voegen waardoor je er wel weer tegen kunt. Het laatste is in balans komen, het eerste is rekening houden met een beperking die jij hebt en daardoor je beperking vast te leggen. Dus lieve dame, zie het leven van de zonnige kant, geniet van je lekkere brood met een toevoeging die het mogelijk maakt dat jij er weer van kunt genieten. Spreek dan ook jouw grote zelfhelend vermogen aan en voor je het weet, wordt je steeds vrijer. Als je jouw gevoel maar blijft volgen.

Oth-channeling door Ellen Rauh
20 mei 2012, Nederland

Geld

Goede avond. Ik heb een boek gelezen. Het gaat over 2015. Daarin wordt gesteld dat we tegen die tijd zonder geld kunnen en dat we dus op een andere manier zullen omgaan met onze diensten en werk. Kunt u daar iets over zeggen?

Met veel plezier. Waarom zou je wachten tot 2015 omdat dat gezegd wordt? We kunnen je melden dat er al leefgemeenschappen zijn op Aarde op dit moment die al zo handelen en zo hun gemeenschap in stand houden. Dus we zouden zeggen: stel het niet uit, maar ben niet radicaal.

Er is al zeer veel verschuiving aan de gang door de vernieuwingen waar jullie doorheen gaan. Er komt een andere nadruk te liggen op werk, op arbeid. Als mensen datgene doen wat ze graag doen en waar ze goed in zijn en als iedereen – hoe groot of klein een gemeenschap ook is – beseft dat elke deelnemer aan die gemeenschap iets kan bijdragen aan die gemeenschap, dan komt er een evenwicht in een gemeenschap. Iedereen – hoe oud, hoe jong, hoe vitaal, of krakkemikkig je ook bent – iedereen heeft de gemeenschap iets te bieden. Dan zijn rechten en plichten in evenwicht en als er dan geld bij betrokken is als zijnde een ruilmiddel, dan zal dit een ruilmiddel zijn, maar geen middel om daardoor meer te worden en te zijn dan een ander. Verschil in hiërarchie zal er altijd zijn, maar dat wil niet zeggen dat de persoon die toevallig zeer slim is, meer waard is dan de persoon die zeer handig is. Als iedereen overtuigd is van zijn eigen waarden en datgene neemt wat nodig is en waar die behoefte aan heeft en niet alleen maar neemt om te verzamelen, zou er al een groot verschil zijn in evenwicht. Wij zouden het dus niet laten afhangen van wat jij geld noemt. Als je geld als energie ziet, als een ruilmiddel en je gaat het geld wegnemen en de wortel niet, dan zal er een vervanger komen van geld en houd je hetzelfde systeem in stand. Dus we zouden zeggen: wacht niet op 2015.

Ga bewust om met geld, wanneer vraag je geld en wanneer niet, waar geef je geld aan uit en waaraan niet en voor je het weet, ontstaat er in de nieuwe tijd, en dat is bijna zeker, een ander soort saamhorigheid waardoor misschien geld nog wel bestaat, maar niet meer zo’n grote rol speelt. Geld bepaalt de welvaart niet. De welvaart en het welzijn zijn onafhankelijk van geld. Vele mensen die zeer veel geld hebben, hebben alleen maar zorgen omwille van het geld. En vele mensen die geen geld hebben, genieten meer van het leven. Dus geld alleen is niet belangrijk. Ga voor welzijn en streef ernaar dat er een grotere saamhorigheid komt met of zonder geld.

Oth-channeling door Ellen Rauh
20 mei 2012, Nederland

Karma

Er wordt vaak gesproken over karma. Er zijn mensen die daar een hele zware lading op hebben. Kunt u daar iets over zeggen, over karma?

Karma is het gevolg van, oorzaak en gevolg. Maar een gevolg hoeft niet altijd nadelig te zijn. De klemtoon op karma is vaak negatief. Dit is voor je het weet een machtsstructuur die jou onderdrukt. Als je je laat onderdrukken door karmische boodschappen, karmische aspecten die jij zou hebben, waar jij afhankelijk van bent, stap dan niet in de negatieve spiraal. Voel je geen slachtoffer van je karma. Laat karma – goed of slecht – een reden zijn om te groeien in bewustzijn, om vaardigheden te ontwikkelen. Dan is karma zeer positief. Elk mens is op Aarde gekomen en leeft in andere sferen, met een bepaalde blauwdruk, met een bepaald script, daar zitten oorzaken en gevolgen in. Als jij in een bepaald script, in een fase van je leven zit en de bedoeling is dat jij het element verzorgen gaat ontwikkelen en veredelen, zul je situaties in je leven aantrekken die dit in jou aanboren, die jou als het ware forceren om dit element te veredelen. Je kunt dit karma noemen, je kunt dit een script noemen, dat jou als het ware aanmoedigt en stimuleert om een bepaalde kwaliteit te veredelen. Als karma tot gevolg heeft dat jij bepaalde kwaliteiten veredelt, dan zullen ze nooit negatief zijn. We zouden je aanraden: stop ermee om rekeningen te moeten betalen van vorige levens. Dit is voorbij. Het was een manier om je te onderdrukken, om je te manipuleren. Want wie maakt dat uit? Wie zegt dat? Vanuit welke bron? Besef dat je als een vrij wezen naar de Aarde gekomen bent voor een bepaald script en laat los of bepaalde situaties gecreëerd zijn door een verleden of door het nu of door de toekomst. Houd het bij de feiten. Verruim je bewustzijn en blijf in het nu. Door karma, karmische lessen, steeds te verbinden met je verleden, houd je je verleden in stand en ben je niet in het nu. Laat dus los wat karmische eisen of karmische wetten zijn. Accepteer dat er bepaalde situaties als een rode draad door jouw leven lopen, omdat jij daardoor aangemoedigd wordt, getriggerd wordt, om bepaalde kwaliteiten te veredelen. Dit alles over karma.

Oth-channeling door Ellen Rauh
20 mei 2012, Nederland

De uitwerking van de Pleiaden zal nog een tijdje duren

Lieve Oth, ik ben de afgelopen tijd een beetje duizelig. Heeft dat ook met deze nieuwe tijd te maken?

Dit heeft zeker met deze tijd te maken, maar is al jaren aan de gang. Vele mensen hebben er regelmatig last van. Dit is als het ware een opnieuw intunen op bepaalde netwerken. Daardoor kan je bloeddruk zomaar zakken of je bloedsuikerspiegel zomaar zakken. Het kan of het één of het ander zijn. Maar balanceer dan. Probeer als je duizelig bent, de verbinding te verbreken. Indien dit niet mogelijk is om welke reden dan ook, ben dan zuinig op jezelf. Vaak heb je dan meer rust nodig om je hoofd af te stellen op een ander soort stilte, op een ander soort rust. Rust is zeer betrekkelijk. Wat voor de een rust is, is voor de ander spanning of stress. Balanceer dus op datgene wat jou rust brengt. En rust is niet hetzelfde als slaap. Slapen doe je voor je lichaam. Vele mensen zullen steeds vaker opgeroepen en getriggerd worden om mentaal je hoofd leeg te maken, zonder daarvoor te moeten slapen.

Omdat er steeds meer een beroep gedaan wordt op je hogere bewustzijnslagen, kun je als het ware een soort migraine krijgen doordat je in contact bent met hogere bewustzijnslagen. Dit is een aanslag op je zenuwstelsel en voor je het weet ben je uit evenwicht. Probeer dus als je in een periode zit waarin dit vaak gebeurt, rust te krijgen in jouw hoofd door iets te doen waardoor jij je moet concentreren. Dit kan helpen om terug te schakelen.

Lieve mensen, dit geldt voor iedereen. De uitwerking van de Pleiaden zal nog een tijdje duren. Weet dus dat je regelmatig overbelast kunt zijn en een soort tollend gevoel in je hoofd kunt ervaren. Weet dat er dan contact is met hogere bewustzijnslagen. Ben zuinig op jezelf en balanceer en neem de raad ter harte die we net aan die dame gaven.

Voel de groet liefde en support van Oth, Atha, Era en alle anderen

 

2012 – TIJDEN VAN OMWENTELING – OTH-CHANNELING DOOR ELLEN RAUH
online bestellen
 tijden-van-omwenteling-boek-ellen-rauh-oth-channeling_

4 REACTIES

 1. Jullie dragen onze toekomst in zich, jullie zijn onze frequentiedragers, onze structuur. Het is de eeuwige jeugd die jullie in je dragen en de nooit verbroken verbinding met jullie innerlijke kind dat onze frequentie weer verhoogd.
  8

 2. Wat een prachtig geschreven artikel, bedankt hiervoor.
  Ik heb iets met de pleiaden, de herkenning is zo groot.Het superverfijnde gevoel, de liefdes energie die tussen de woorden verschijnt, het raakt me heel diep, voedt mijn ziel door de herkenning.Het reikt ook wat handvatten aan voor meer structuur en positiviteit in deze tijden van chaos. De woorden omwenteling en vernieuwing in plaats van dat andere, meteen voelde ik een vrijheid van nieuwe mogelijkheden…Al de gedachten en woorden die jezelf op slot zetten en stil laten staan… niet meer gebruiken…
  Dank je wel,
  Franci

 3. wat weer een mooi en herkenbaar verhaal!
  Schittered! allen hartelijke dank die dit tot stand heben gebracht tot en met het plaaatsen aan toe!

  Liefs, Henriëtte

 4. Dankje wel voor dit artikel.
  Vooral het begin stuk vond ik erg interessant.
  Terwijl ik aan het lezen was voelde ik dat er dingen gebeurde, en dat ik meer bewust zijn kreeg 🙂 inzichten.

  Liefs Anne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in