DELEN

JULLIE GAAN NU HET PORTAAL BINNEN VOOR DE GROTE VERBINDING VAN 10 – 17 MEI 2011

Distribueer deze hulp gratis door jullie spirituele netwerken heen zodat iedereen zich kan voorbereiden op de Grote Op Één Lijn stelling van hun Ziel en Spirit.

Van 10 – 17 mei is jullie voorbereiding om je over te geven en alles vrij te laten dat je ziel en spirit niet dient om je te verenigen in eenheid. Deze periode is bekend bij de Verlichte Meesters als THE GREAT ALIGNMENT (DE GROTE VERBINDING). Terwijl de Maan zich opbouwt om in de volgende dagen vol te worden, worden jullie eenvoudig opgeroepen om voor het volgende jaar je levensrichting in verbinding te brengen met je hart om spiritueel vrijheid te creëren voor jezelf.

 

EEN BOODSCHAP MET HULP VAN DE AARTSENGELEN

 

Aan alle aardewerkers met liefdeslicht,

Geliefde vrienden,

In de volgende week zullen jullie een versnelling beleven van je spirituele energieën door de Wesak Maan die je ziel en spirit oproept om je op de reis voor te bereiden van het Nieuwe Spirituele Jaar. De poort opent zich op 17 mei 2011 en wat jullie met je meenemen wordt versneld door de kracht van het Licht. Deze verbinding vindt plaats terwijl de Spirituele Stroom van de Aarde ontstoken wordt door de Wesak Maan met het zuivere licht van het Boeddhisch rijk.

Lieve mensen, jullie kunnen ook je spirit en de spirituele stroom van je veld, zuiveren door het licht van de Wesak, door je op de Wesak te prepareren.

De zegening van deze tijd opent ieder jaar een deur voor ons hart om werkelijk verfrist en geher-vitaliseerd te worden door het Licht van onze Heilige Geest en het Licht van de God/Godin, Universele Spirit, terwijl de Wesak Maan op 17 mei (in 2011) een poort opent op Aarde voor meer licht naar de grond, door onze kruinchakra’s en lichamen en door de spirituele stroom van Moeder Aarde’s lichaam, dan in een andere tijd van het jaar.

Jullie worden uitgenodigd om je voor te bereiden op deze heilige zegening met Gaia, door een proces om al je oude keuzes/overeenkomsten/geloftes aan te bieden die je gemaakt hebt en die je niet langer meer dienen, en om die anderen te hernieuwen die je als het allerhoogste dienen.

De 7 Aartsengelen van de Aarde bieden je hulp aan, lieve mensen. Aartsengelen Michaël, Rafaël, Gabriël, Uriël, Chamuël, Jophiël en Zadkiël komen naar voren. Haal adem in en open je hart om hun liefde te ontvangen terwijl de Aartsengelen rond je gaan staan, ze houden de poort naar de rijken van licht open zodat jullie je waarheid met hen mogen opnemen.

Aartsengel-Gabriel

 

Terwijl zij een liefdevolle cirkel vormen om jullie heen, bewaren ze de principes van Liefde, Wijsheid, Goddelijkheid, Vertrouwen, Dienst, Gemeenschap en Barmhartigheid als gaven die ze aanbieden aan jullie om je in deze tijd mee te zegenen. Ze bieden het je eenvoudig aan om bij je te zijn en het licht naar jullie wezen te brengen terwijl je zachtjes ontvangt wat jullie willen vrijlaten in het licht en wilt loslaten uit het laatste jaar van je leven, zodat je het nieuwe jaar mag binnengaan, verfrist en met meer energie in je spirit.

De Wesak Maan opent de poort naar het nieuwe spirituele jaar zodat jullie je hogere lichaam van licht, jullie volgende niveau van verbinding met je hoger zelf voor ascentie naar een hogere lichtfrequentie of dimensie, mogen ontvangen. Wesak is een onmisbare tijd en als jullie er voor kiezen om je er op voor te bereiden, zal het volgende jaar, spiritueel met een grotere onthulling en een diepere ervaring van vrede stromen.

Ieder jaar, voor de Wesak uit, komen er vaak meer beproevingen en tegenspoed op, lieve mensen, specifiek als je niet gericht bent geweest om je ziel haar licht/energie in verbinding te brengen met je hart en spirit. Hoe dieper je zit op je spirituele pad, hoe dieper je deze beproevingen en tegenspoed in jezelf zult voelen als de aandacht in je leven en energie niet werkelijk verbonden zijn met je hart. Wesak is een tijd voor een diepere verbinding met ons spirituele pad en ons hart.

Aartsengel Rafaël

Moge dit eenvoudige geschenk van de Aartsengelen jullie ondersteunen om een aspect vrij te laten waartoe je wordt opgeroepen om dat voor Wesak te doen om de voorbereiding van de Grote Verbinding te beginnen.

Aartsengel Michaël draagt de zuil van Wijsheid voor jullie en biedt die jullie nu aan als een zegen, en vraagt je om naar binnen te gaan om deze vraag te verkrijgen:

Vraag: Wat heeft je in dit voorbije jaar, waarin je zocht of waaraan je energie en tijd hebt besteed, wat heeft je geen wijsheid gebracht? Wat is het voornaamste dat je niet geleerd hebt in het vorige jaar, dat nog onopgelost voor je ligt?

Wat het ook is, bied dit het licht aan en zeg van binnen:

Ik bied alle gevoelens en gedachten aan over: …………………….

………………………………………………………………………………………… (zet hierin wat het is dat je niet geleerd hebt) en vraag dat dit nu van je wordt afgetild.

Ik laat alle banden, hechtingen of geloftes vrij die ik vast heb gehouden om mijn wezen te binden aan …………………………………………………………………………. (zet hier het voornaamste bij waar je niet van geleerd hebt) Ik kies nu om mezelf te bevrijden en ik zoek wijsheid van binnen om mezelf te bevrijden van elk oude gevoel dat hier nog bij hoort.

Zeg dit drie keer met de bedoeling om dat te doen en je energie zal dat beginnen te volgen en zal het scheppen.

Aartsengel Rafaël draagt de zuil van Liefde voor jullie en biedt die nu aan en stelt een vraag:

 

Vraag: Wat is het voornaamste aspect waardoor je jezelf niet genoeg liefhad of kon accepteren in dit voorbije jaar, dat misschien creëerde waardoor je je jezelf op een of andere manier niet genoeg bekrachtigde?

Wat heb je vermeden in jezelf lief te hebben? Wat het ook is, bied het aan het licht aan en zeg in jezelf:

Ik offer al mijn gevoelens en gedachten aan over………………………………………..

……………………………………………………………………. (en zet hierbij het voornaamste aspect waarvan je weet waardoor je niet genoeg liefde aan jezelf hebt gegeven in het voorbije jaar) aan het licht en vraag dat het nu van je wordt afgetild. Bedank hiervoor. Ik kies er nu voor om ………………………………………………………….. (zet hier bij wat het voornaamste aspect is van jezelf dat je niet genoeg hebt liefgehad in het voorbije jaar) dit te accepteren als een goddelijk deel van mezelf. Ik kies ervoor om niet langer dit deel van mij te vermijden, weg te snijden of te ontkennen. Ik wil mezelf optillen en meer dan genoeg van mij houden om dit in mijn leven zoals dit nu is, te accepteren, en ik vertrouw dat ik van mezelf kan houden zoals ik nu ben. Ik wil mijn hart openen voor dit deel van mij. Ik wil vergeven, en dit deel van mij liefhebben en accepteren, zo moge ik werkelijk van mijzelf houden.

Zeg dit drie keer met de bedoeling om dit te doen en je energie zal dit opvolgen en het creëren.

AartsEngel Metatron

Terwijl je deze zuilen van liefde en wijsheid accepteert en jouw bevelen geeft, bedank dan voor alle hulp, liefde en licht en open jezelf om de zuil van goddelijkheid, vertrouwen, dienst, gemeenschap en barmhartigheid te ontvangen als je die wilt ontvangen. Vraag eenvoudig om die nu te ontvangen en als je dit doet zullen deze zegeningen worden aangestoken in je energielichaam om een diepere goddelijke verbinding te ontsteken in je zodat je dan kunt beginnen om je levensrichting te verbinden aan je hartenergie en resonantie voor het volgende jaar.

De Aartsengelen Gabriël, Uriël, Chamuël, Jophiël en Zadkiël zullen deze zuilen in je centrale chakra’s zetten om je voorbereiding voor Wesak te versterken als je dit wilt doen. Weet dat dit een tijd is om dingen los te laten, dus kun je jezelf ledigen om de grootste volumes licht te kunnen ontvangen.

Wat het belangrijkste is, is dat je weet waar je dit licht in wenst te zetten en dat resoneert werkelijk tot in de kern van je hart en je wezen. Door je eenvoudig te prepareren, zal het licht van de Wesak Maan op 17 mei je zegenen met deze Grote Verbinding.

Verbind je met je Goddelijke Aanwezigheid en met vele anderen in ceremonie over de wereld en ontvang het licht in de tijd van de Volle Maan op 17 mei 2011 (van 16-18 mei) om deze verbinding heel diep te creëren, lieve mensen! We zegenen jullie en danken jullie voor het gewoon jezelf zijn. Denk eraan dat je een goddelijk wezen bent!

Al mijn liefde en zegeningen voor het nieuwe spirituele jaar, moge jullie je een voelen met je goddelijke hart en spirit door de Wesak Maan!

Happy Happy Wesak!

Sri’ama Qala

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

© Qala Sri’ama Phoenix, 2011

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in